QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism

Documente Drept

Contractul de asigurare Asigurator-societate comerciala obligata a plati anumite sume de bani la realizarea evenimentului prevazut in contractul de asigurare . Asiguratul este persoana fizica sau juridica care intra in raporturi cu asiguratul pr ...
Contractul de depozit Depozitul este un contract prin care o persoana numita deponent incredinteaza un lucru unei alte persoane, numite depozitar, care se obliga sa-l pastreze pe o perioada determinata si sa-l restituie la cerere in natura . Dep ...
CONTRACTUL DE DONATIE & 1 . Notiune Potrivit art . 801 C . civ . „Donatiunea este un act de libera­litate prin care donatorele da irevocabil un lucru donatarului care-l primeste” . Astfel, donatia este contractul prin care una din­tre ...
Contractul de donatie . Conditii de validitate si efecte . Potrivit articolului 801 din Codul civil, donatia este un contract solemn prin care o parte, numita donator, cu intentie liberala isi micsoreaza irevocabil patrimoniul sau in favoarea ce ...
CONTRACTUL DE GAJ 1) Notiune . Reglementare . Contractul de gaj este acel contract prin care debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obliga ...
Contractul de imprumut §1 . Contractul de imprumut de folosinta Imprumutul de folosinta (comodatul) este un contract prin care o per­soana, numita comodant, transmite folosinta temporara a unui lu­cru de­terminat unei alte persoane, n ...
CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE (MUTUUM) 1 . Notiunea si caracterele juridice ale contractului de imprumut de consumatie (propriu-zis) . Contractul de imprumut de consumatie (imprumutul propriu‑zis sau mutuum), este acel act ...
CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA (COMODATUL)  1 . Notiunea si caracterele juridice ale contractului de comodat . Contractul de imprumut de folosinta (comodatul) este acel act juridic in baza caruia o parte, numita comodant, rem ...
Contractul de intretinere Contract transaltiv de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane, numita intretinator, care se obliga sa presteze i ...
Analiştii comerţului internaţional au scos în evidenţă faptul că leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu . Insistenţa asupra acestui tip de contract este explicată d ...
CONTRACTUL DE LOCATIUNE § 1 . Notiune si caractere Potrivit art . 1411 C . civ . , locatiunea este un contract prin care o per­soa­na, numita locator, pune la dispozitia altei persoane, numita lo­catar, folo­sinta temporara a unui bun, in ...
Contractul de locatiune Locatiunea este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita locatar (chirias), folosinta temporara, totala sau partiala, a unui bun in schimbul unei sume de bani sau ...
Contractul de mandat Mandantul este un contract prin care o persoana , numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane ,numita mandant,care ii da aceas-ta imputernicire si pe care il reprezinta . Desi mandantul es ...
Contractul de mandat § 1 . Notiune, caractere, forma 1 . Notiune . In doctrina, s‑a apreciat ca mandatul este un contract prin care o per­soana numita man­dant imputerniceste o alta persoana numita mandatar sa o reprezint ...
Contractul  de renta viagera Renta se poate infiinta intre vii, cu titlu gratiut, caz in care este echivalenta cu o donatie, sau prin testament (legat), situatie in care se aplica regulile privitoare la libertati . In situatia in care renta ...
CONTRACTUL DE SCHIMB NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE SCHIMB  1 . Notiunea contractului de schimb Contractul de schimb este acel act juridic prin care partile, numite coschimbasi sau copermutanti, „isi dau res ...
Contractul de societate civila Desi aria contractelor de societate comerciala este mult mai vasta, contractul de societate civila, reglementat de Codul civil, poate deveni o prezenta activa, cu efecte benefice pentru cosocietari . Realizarea u ...
CONTRACTUL DE SUBINCHIRIERE SI CESIUNEA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A LOCUINTEI . SCHIMBUL DE LOCUINTE 1 Contractul de subinchiriere . Potrivit art . 26 din Legea nr . 114/1996, republicata, locatarul are dreptul de a subinchiria locuint ...
CONTRACTUL DE SUBLOCATIUNE SI CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE § l . Contractul de sublocatiune Potrivit art . 1418 alin . 1 C . civ . , „locatarul are dreptul de a subinchiria contractul sau catre altul ”, in tot sau in parte, in baza unui ...
Încă de la descoperirea şi lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atenţia comunităţii internaţionale datorită unor avantaje certe în raport cu alte mijloace ...


Alte pagini cu referate:
<< 15Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }