QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Survolul teritoriului statelor contractante
SURVOLUL TERITORIULUI STATELOR CONTRACTANTE


Art.5 Dreptul de survol pentru aeronavele care nu asigura servicii regulate
Fiecare stat contractant este de acord ca toate aeronavele celorlalte state contractante, care nu sunt folosite pentru servicii aeriene internationale regulate, sa aiba dreptul de a patrunde pe teritoriul sau, sau de a-i traversa in tranzit fara escaia si de a face escale necomerciale, fara a trebui sa obtina o autorizatie prealabila, cu conditia sa se respecte dispoziiile Conventiei de fata si sub rezerva drepunui pe care-l are statul survolat de a cere o aterizare. Totusi, fiecare stat contractant ii rezerva dreptul de a cere, pentru ratiuni de securitate a zborului ca aeronavele care deresc sa survoleze regiuni inaccesibile sau care nu sunt prevazute cu instalatii aDocvate navigatiei aeriene, sa urmeze itinerariile prescrise sau sa obtina o autorizatie speciala.
Aeronavele mentionate, daca asigura transportul de pasageri de marfuri sau de posta in schimbul unei remuneratii sau in executarea unui contract de locatie. In afara serviciilor aeriene internationale regulate, vor avea, de asemenea, dreptul, sub rezerva dispozitiilor art.7, sa imbarce sau sa debarce calatori, sa incarce sau sa descarce marfuri sau posta sub rezerva drepunui pentru statul unde se face imbarcarea sau debarcarea de a impune reglementarile, conditiile sau restrictiile pe care le-ar putea socoti utile.
Art. 6— Serviciile aeriene regulate
Nici un serviciu aerian international regulat nu va putea isi exploatat deasupra sau in interiorul teritoriului unui stat contractant daca nu are permisiunea speciala sau orice alta autorizatie a statului respectiv cu conditia de a se conforma celor cuprinse in aceasta permisiune sau autorizatie.
Art.7—Cabotajul
Fiecare stat contractant va avea dreptul de a refuza aeronavelor altor state contractante permisiunea de a imbarca pe teritoriul sau calatori si de a incarca posta sau marfuri pentru a le transporta, contra plata sau in executarea unui contract de locatiune, intr-un alt punct de pe teritoriul sau. Fiecare stat contractant se obliga, pe de o parte, sa nu incheie nici un aranjament prin care s-ar acorda in mod expres pe baza de exclusivitate orice privilegiu de aceasta natura unui alt stat sau unei intreprinderi de transporturi aeriene a unui alt stat si pe de alta parte sa nu obtina un asemenea privilegiu exclusiv din partea unui alt stat.
Art.8 Aeronavele fara pilot
Nici o aeronava care poate zbura fara pilot nu va putea survola, fara pilot, teritoriul unui stat contractant fara a avea o autorizatie speciala a statului respectiv si in conformitate cu prevederile acestei autorizatii.
Fiecare stat contractant se obliga sa ia masurile necesare pentru ca zborul fara pilot al unei asemeriea aeronave in regiunile deschise aeronavelor civile sa fie controlat in asa fel incat sa se evite orice pericol pentru aeronavele civile.
Art. 9 Zonele interzise
a,). Fiecare stat contractant va putea, pentru motiv de necesitate militara sau in interesul securitatii publice, sa restranga sau sa interzica, in mod uniform, pentru orice aeronava a altor state survolul anumitor zone ale teritoriului sau, isiind inteles ca nu se va face nici o deosebire in aceasta privina intre aeronavele statului in cauza folosite in serviciile internationale de transporturi aeriene regulate si aeronavele celorlalte stat contractante folosite in serviciile similare. Aceste zone interzise vor avea o intindere si o asezare rezonabile spre a nu stanjeni in mod inutil navigatia aeriana. Deisinirea zonelor interzise situate pe teritoriul unui stat contractant si toate schimbarile care ar putea sa le fie aduse ulterior vor trebui sa fle comunicate indata ce acest lucru este posibil, celorlalte state contractante precum si ICAO;
b). Fiecare stat contractant ii rezerva, de asemenea, dreptul ca in iMPrejurari exceptionale, sau in timpul unei perioade de criza, ori in interesul securitatii publice, sa restranga sau sa interzica, in mod provizonu si cu efecte imediate, survolul teritoriului sau sau al unei parti din teritoriul sau, cu conditia ca aceasta restrictie sau interdictie sa se aplice fara deosebire de nationalitate aeronavelor tuturor celorlalte state;
c). Fiecare stat contractant va putea, in conditiile pe care este liber a le stabili sa ceara ca orice aeronava care patrunde in zonele prevazute in alin, a si b de mai sus sa aterizeze de indata ce-i va isi posibil pe un aeroport desemnat in interiorul teritoriului sau.
Art.1O —Aterizarea pe un aeroport vamal
Afara, de cazul in care, potrivit siauzelor Conventiei de fata sau a unei autorizatii speciale, o aeronava are permisiune de a traversa teritoriul unui stat contractant fara a ateriza orice aeronava care patrunde pe teritoriul unui stat contractant va trebui, daca regulamentele acelui stat o cer, sa aterizeze pe un aeroport desemnat de acel stat in scopul inspectiilor vamale sau de orice natura. Orice aeronava care parasete teritoriul unui stat contractant va trebui sa pomeasca de la un aeroport vamal desemnat in acelasi fel. Caracteristicile tuturor aeroporturilor desemnate ca aeroporturi vamale vor isi publicate de fiecare stat si transmise ICAO instituita prin dispozitiile partii a II-a a Conventiei de fata care le va comunica tuturor celorlalte state contractante.
Art.11 Aplicarea reglementarior privind navigatia aeriana
       
Sub rezerva dispozitiilor Conventiei de fata, legile si regulamentele unui stat contractant privitoare la intrarea si la iesirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite in navigatia aeriana internationala sau privitoare la exploatarea si la navigatia acestor aeronave in timpul prezentei lor in limitele teritoriuluj sau se vor aplica, fara deosebire de nationalitate, aeronavelor tuturor statelor contractante, JAR aceste aeronave vor trebui sa se conformeze la intrarea si la iesirea si la iesirea de pe teritoriul acestui stat si cand se afla pe acest teritoriu.
Art.12 Regulile de zbor
Fiecare stat contractant se angajeaza sa adepte masuri menite sa asigure ca toate aeronavele care survoleaza teritoriul sau sau manevreaza deasupra acestuia precum si toate aeronavele cu insenmele nationalitatii sale, onunde s-ar gasi, sa se conformeze regulilor regulamentelor aplicabile in locul respectiv, zborului si manevrei aeronavelor. Fiecare stat contractant se angajeaza sa vegheze ca propriile sale regulamente sa ramaria, in aceasta privinta si cat mai mult posibil, conforme cu acelea care vor isi stabilite din timp in timp, in aplicarea prezentei Conventii. Fiecare stat contractant se obliga sa urmareasca orice persoana care ar incaica regulamentele aplicabile.
Art. 13 Reglementarile privind intrarea si iesirea de pe teritoriile statelor
Legile si regulamentele unui stat contractant care reglementeaza pe teritoriul sau intrarea sau iesirea pasagerilor, echipajelor sau marfurilor transportate de aeronave, cum sunt legile si regulamentele privind formalitatile de intrare de iesire, de imigrare, de pasaport vamale si de carantina trebuie respectate de pasageri si echipaje sau cu privire la marfurile mentionate mai sus la intrare, la ieire sau in limitele teritoriului acestui stat.
Art. 14— Protectia impotriva propagarii bolilor
Fiecare stat contractant se obliga sa ia masuri eFICace pentru a preveni propagarea prin intermediul navigatiei aeriene a holerei, a tifosului (epidemic) a variolei, a frigurilor galbene., a ciumei, precum si a oricaror alte boli contagioase, pe care statele contractante daca va isi cazul vor considera necesar sa le desemneze. In acest scop statele contractante vor tine legaturi stranse cu organismele insarcinate cu elaborarea regulamentelor internalionale privind masurile sanitare aplicabile aeronavelor. Aceste consultari nu vor afecta cu nimic aplicarea oricarei conventii internationale in vigoare in aceasta materie, la care statele contractante ar putea sa fie parti.
Art. 15 Taxele de aeroport si drepturile similare
Orice aeroport al unui stat contractant care este deschis folosintei publice pentru aeronavele nationale ale acestui stat va isi, sub rezerva art.68, deschis de asemenea, in aceleasi conditii, aeronavelor tuturor celorlalte state contractante. Se vor aplica conditii uniforme si pentru utilizarea de catre aeronavele fiecarui stat contractant a tuturor instalatiilor necesare navigatiei aeriene, insiusiv a serviciilor radio-electrice si de meteorologie care vor isi puse la dispozitia publicului pentru a contribui la securitatea si rapiditatea navigatiei aeriene.
Taxele pe care un stat contractant le-ar putea stabili sau a caror stabilire ar putea s-o permita pentru utilizarea de catre aeronavele oricarui alt stat contractant a aeroportunlor si a instalatiilor mentionate necesare navigatiei aeriene, nu vor trebui sa depaseasca:
a). pentru aeronavele care nu sunt folosite Iin servicii aeriene internationale regulate taxele ce se platesc de aeronavele sale nationale de acelasi tip, folosite in servicii similare;
b). pentru aeronavele folosite in servicii aeriene internationale regulate, taxele ce se platesc de aeronavele sale nationale folosite in servicii internationale similare.
Toate aceste taxe vor isi publicate si comunicate ICAO sub rezerva ca la cererea unui stat contractant interesat, taxele stabilite pentru utilizarea aeroporturilor si altor instalatii vor isi examinate de Consiliu, care va intocmi un raport si va face recomaridari in legatura cu Aceasta statului sau statelor interesate. Nici un drept, nici o taxa sau alta sarcina motivate numai prin tranzitul, intrarea sau iesirea unei aeronave nu vor isi impuse de un stat contractant nici aeronavelor altui stat contractant, nici persoanelor si bunurilor ce se gasesc la bordul aeronavelor respective.
Art. 16 Controlul aeronavelor
Autoritatile competente ale fiecarui stat contractant vor avea dreptul de a controla la aterizare si la plecare, fara a provoca intarzieri excesive, aeronavele celorlalte state contractante si de a examina certificatele si celelalte documente prevazute in Conventia de fata.

loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }