QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Conditii pentru exercitarea functiilor si desfasurarea activitatilor in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviareCONDITII PENTRU EXERCITAREA FUNCTIILOR SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR IN LEGATURA CU CIRCULATIA TRENURILOR SI MANEVRA VEHICULELOR FEROVIARE


1.Personalul care participa la executarea operatiilor specifice transportului feroviar:

ACAR - persoana capabila si autorizata sa deserveasca posturile de macazuri, din statie si/sau linie curenta, in vederea asigurarii conditiilor de siguranta pentru circulatia trenurilor sau executarea manevrelor.AGENT - Salariat calificat si autorizat pentru indeplinirea unei functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei, care desfasoara activitati in legatura cu circulatia trenurilor, efectuarea manevrei, conducerea vehiculelor feroviare motoare, precum si de manipulare a instalatiilor sau echipamentelor de siguranta circulatiei. Agentul poate fi autorizat sa execute si o parte din operatiile tehnologice specifice altei functii, avand in acest sens atributiile si responsabilitatile corespunzatoare.

CONDUCTOR TREN - persoana capabila si autorizata sa deserveasca trenurile de calatori, efectuand in principal activitatile comerciale specifice OTF de calatori, in relatiile cu pasagerii aflati in tren.

DISPECER CIRCULATIE - Salariat care coordoneaza activitatea de circulatie pe reteaua feroviara sau pe o parte a acesteia, avand competente de a lua decizii operative corespunzatoare.

DISPECER ENERGETIC FEROVIAR - Salariat care coordoneaza activitatea de exploatare a liniei de contact pentru tractiunea electrica.

ELECTROMECANIC SCB (IFTE), (TC) - persoana capabila si autorizata sa efectueze pe proprie raspundere lucrari de constructie, intretinere si reparare a instalatiilor SCB (IFTE), (TC).

IMPIEGAT DE MISCARE - IDM Salariat absolvent al unui curs de calificare, autorizat sa organizeze si sa execute activitati in legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare intr-o statie de cale ferata.

IDM DISPOZITOR - IDM care are dreptul sa manipuleze instalatiile de siguranta circulatiei, sa ceara si sa obtina cale libera, sa dispuna executarea tuturor operatiilor legate de primirea, expedierea, trecerea trenurilor, executarea manevrei si utilizarea mijloacelor pe care le are la dispozitie, precum si alte operatii de exploatare.

IDM EXTERIOR - IDM care din ordinul IDM dispozitor executa sarcini privind activitatea de pregatire a expedierii trenurilor, expedierea acestora la timp, precum si alte operatii in functie de volumul de lucru si specificul statiei.

IDM LOCALIST - IDM care, in statiile de cale ferata cu activitate complexa, preia o parte din sarcinile IDM dispozitor in special cele legate de comunicarile cu statiile vecine si cu operatorul de circulatie, aflandu-se in subordinea directa a IDM dispozitor.

11. MAGAZINER persoana capabila si autorizata sa execute operatiile de predare-primire a marfurilor si a expeditiilor la transport, verificand indeplinirea conditiilor pentru transport, circulatie si securitate a transporturilor.

12. MANEVRANT VAGOANE persoana capabila si autorizata sa execute sub supraveghere operatiile de manevra a vagoanelor.

MECANIC LOCOMOTIVA - persoana capabila si autorizata sa conduca trenuri, inclusiv automotoare, locomotive de manevra, trenuri pentru lucrari de infrastructura, vehicule feroviare de intretinere sau trenuri pentru transportul feroviar de pasageri ori de marfuri in mod autonom, responsabil si in siguranta

OPERATOR DE CIRCULATIE - Salariat apartinand administratorului infrastructurii feroviare publice care conduce activitatea de circulatie a trenurilor pe una sau mai multe sectii de circulatie, avand in subordine IDM din statiile situate pe sectiile respective, sau agentii punctelor de sectionare in cazul sectiilor cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor.

PAZITORUL DE BARIERA persoana capabila si autorizata sa deserveasca posturile de bariera din statie si/sau linie curenta, in vederea asigurarii conditiilor de siguranta a circulatiei prin pasaj, oprind circulatia rutiera in vederea trecerii trenurilor.

PICHER - persoana capabila si autorizata sa organizeze, sa coordoneze si sa efectueze activitatile de constructie, reparare si intretinere ale infrastructurii caii ferate si sa urmareasca evolutia acestora.

REVIZOR DE ACE - persoana capabila si autorizata sa deserveasca posturile de macazuri inzestrate cu instalatii de asigurare cu incuietori cu chei fara bloc, din statie si/sau linie curenta, cu atributii de a verifica indeplinirea conditiilor de siguranta pentru circulatia trenurilor sau executarea manevrelor

REVIZOR CALE SI/SAU PUNCTE PERICULOASE - persoana capabila si autorizata sa depisteze defectele vizibile ale infrastructurii si suprastructurii caii ferate si sa urmareasca evolutia acestora.REVIZOR TEHNIC DE VAGOANE RTV - persoana capabila si autorizata sa efectueze reviziile tehnice ale vagoanelor.

SEF DISTRICT SCB, (LC), (TC) - persoana capabila si autorizata sa organizeze, sa coordoneze si sa efectueze activitatile de constructie, intretinere si reparare a instalatiilor SCB, (LC), (TC).

SEF STATIE - persoana calificata si autorizata apartinand administratorului sau gestionarilor infrastructurii feroviare si care are responsabilitati privind activitatea de circulatie si manevra si care administreaza una sau mai multe statii de cale ferata.

SEF MANEVRA - persoana capabila si autorizata sa conduca si sa organizeze activitatea de manevra, in conditii de siguranta a circulatiei si securitate a marfurilor.

SEF TREN - persoana capabila si autorizata sa deserveasca trenurile de calatori, trenurile de marfa, trenurile mixte si trenurile de lucru, pentru asigurarea conditiilor privind compunerea si circulatia trenurilor precum si activitatile comerciale specifice.


2.Avizul medical si avizul psihologic

(1) Personalul din transporturi cu responsabilitati in siguranta circulatiei trebuie sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic. Avizul medical si cel psihologic de aptitudine certifica abilitatea personalului de a face fata solicitarilor fizice si psihice in timpul programului de lucru.

(2) Se considera a fi apte medical si psihologic pentru functiile din siguranta circulatiei persoanele care indeplinesc baremele de sanatate stabilite de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru fiecare functie.

(3) Dovada indeplinirii conditiilor de aptitudine medicala si psihologica conform respectivelor bareme se face prin avize medicale si psihologice eliberate de catre comisiile medicale si psihologice de siguranta circulatiei.

(4) Avizele de aptitudine medicala sunt obligatorii si se obtin in urma examinarilor clinice de specialitate si a investigatiilor paraclinice, precum si a probelor functionale stabilite.

(5) Examinarea medicala si/sau psihologica se efectueaza periodic in scopul verificarii starii de sanatate, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor si calitatilor psihice si fizice la persoanele cu responsabilitati in siguranta circulatiei.

(6) Personalul care indeplineste functii la siguranta circulatiei are obligatia sa se prezinte la examinarea periodica medicala si/sau psihologica la data stabilita, conform programarii astfel:

-pentru grupa de varsta sub 45 de ani:

Controlul medical periodic se va face la doi ani, iar controlul psihologic la cinci ani.

-pentru grupa de varsta peste 45 de ani:

Controlul medical periodic se va face la un an, iar controlul psihologic la trei ani.


3.Dobandirea competentelor profesionale necesare exercitarii unei functii din sistemul feroviar. Calificarea personalului

Pentru executarea atributiilor de serviciu si a sarcinilor ce revin unei functii, personalul trebuie sa detina competentele necesare functiei respective.

Dobandirea competentelor profesionale se face prin cursurile de calificare, perfectionare si/sau specializare organizate si desfasurate de catre Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara CENAFER.


4.Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei

(1) In scopul asigurarii cerintelor privind siguranta circulatiei trenurilor, securitatea transporturilor si calitatea serviciilor in transportul feroviar, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar de organizare, de conducere si de efectuare a circulatiei trenurilor si/sau a operatiunilor de manevra, de conducere si de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalatiilor de siguranta a circulatiei, de verificare, de intretinere si/sau de revizie tehnica a elementelor infrastructurii feroviare si a vehiculelor feroviare, denumit in continuare personal cu responsabilitati in siguranta circulatiei, trebuie sa fie autorizat in conditiile prezentelor norme.

(2) Personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei trebuie sa detina autorizatiile necesare exercitarii/executarii functiei/activitatii, deoarece conceptul de siguranta circulatiei, care trebuie asigurat in sistemul de transport feroviar obliga aceasta. Examenul in vederea autorizarii face o evaluare a cunostintelor teoretice precum si a deprinderilor practice. Autorizatia detinuta de salariat are statutul permisului de conducere pentru, conducatorul auto.

(3) Autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei se efectueaza in urmatoarele cazuri:

a) dupa absolvirea cursurilor de calificare sau de recalificare pentru activitatile prevazute la art. 1;

b) dupa efectuarea programului de stagiu intocmit de unitatea feroviara angajatoare, avizat de AFER, sau a unor etape specifice acestuia, pentru persoanele cu studii superioare;c) pentru efectuarea unor activitati specifice unei functii pentru care este obligatorie autorizarea;

d) pentru efectuarea de operatii specifice ale unor activitati suplimentare functiei pentru care detine autorizatie si pentru care este obligatorie autorizarea;

e) pentru conducerea unui tip de locomotiva-automotor sau a altui tip de vehicul feroviar motor;

f) pentru manipularea unui tip de instalatie de siguranta a circulatiei pentru care este obligatorie autorizarea;

g) pentru conducerea sau deservirea de vehicule feroviare noi/modernizate, la manipularea de tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei noi/modernizate sau la efectuarea unor activitati sau operatii specifice noi;

h) la reluarea activitatii personalului care a intrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutive.

(4) Autorizatia da dreptul posesorului sa efectueze pe propria raspundere activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, sa efectueze operatii specifice altor functii, sa manipuleze tipuri de instalatii de siguranta a circulatiei pentru care a fost autorizat, sa conduca tipuri de vehicule feroviare motoare, altele decat locomotive-automotoare si sa desfasoare activitati specifice in activitatea de manevra si/sau de conducere a trenurilor.


4.1. Suspendarea autorizatiilor

(1)Autorizatia/autorizatiile, dupa caz, se suspenda si isi inceteaza temporar valabilitatea atunci cand:

a) pe durata cercetarii cauzelor care au stat la baza producerii de accidente sau evenimente feroviare comisia de cercetare solicita acest lucru - pana la termenul dispus de comisia de cercetare;

b) personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare - pana la termenul dispus prin dosarul de cercetare;

c) personalul autorizat care conform deciziei comisiei medicale/psihologice de siguranta circulatiei elibereaza un aviz 'inapt temporar' din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia in care a fost autorizat - pana la obtinerea avizului din partea comisiei medicale/psihologice a avizului 'apt';

d) personalul autorizat are avizul medical si/sau psihologic expirat pentru functia in care a fost autorizat - pana la prezentarea avizului 'apt';

e) personalul autorizat nu a fost verificat profesional periodic la termenele stabilite conform reglementarilor specifice sau a fost declarat 'necorespunzator' in urma verificarii profesionale periodice - pana la obtinerea rezultatului 'corespunzator' la verificarea profesionala periodica;

f) personalul autorizat a intrerupt activitatea mai mult de 12 luni consecutive in activitatile specifice functiei pentru care a fost autorizat, in conducerea tipurilor de vehicule feroviare motoare, in desfasurarea activitatilor specifice de manevra si/sau de conducere a trenurilor (inclusiv pe pante mari si in sistem simplificat), in desfasurarea operatiunilor specifice altor activitati si in manipularea tipurilor de instalatii de siguranta a circulatiei, care sunt inscrise in autorizatie - pana la promovarea examenului de reautorizare.

(2) Prin suspendarea autorizatiei, personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei i se interzice pe durata stabilita dreptul de a efectua pe propria raspundere activitatile specifice inscrise in autorizatie.

(3) Pentru perioada suspendarii unitatea feroviara poate solicita autorizarea intr-o alta functie a posesorului autorizatiei suspendate, in conditiile normelor aprobate de autoritatea de stat in transporturile feroviare.


4.2. Retragerea autorizatiilor

(1) Autorizatia/autorizatiile, dupa caz, se retrag si isi inceteaza definitiv valabilitatea atunci cand:

a) personalul autorizat se face vinovat de producerea accidentelor sau a evenimentelor feroviare, daca s-a dispus acest lucru prin dosarul de cercetare;

b) personalul autorizat devine 'inapt' din punct de vedere medical si/sau psihologic pentru functia in care fost autorizat.

(2) Prin retragerea autorizatiei, personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei i se retrage dreptul de a efectua pe propria raspundere activitatile specifice inscrise in autorizatie.

(3) Pentru personalul caruia i-a fost retrasa autorizatia, eliberarea unei noi autorizatii de acelasi tip se va face dupa minimum 12 luni de la data retragerii acesteia si efectuarea unui nou stagiu in vederea autorizarii, in conditiile prezentelor norme.


4.3. Intretinerea/manipularea instalatiilor de siguranta circulatiei

(1)Personalul care intretine si/sau manipuleaza instalatii, aparate si dispozitive de siguranta circulatiei, trebuie sa fie instruit si autorizat in acest scop si sa detina asupra sa autorizatia necesara desfasurarii acestei activitati.

(2) Operatiile specifice altor functii si tipurile ale instalatii de siguranta a circulatiei pentru care este obligatorie autorizarea sunt urmatoarele:

- efectuarea probei franei automate;

- manipularea instalatiilor de incalzit si de iluminat ale vagoanelor;- manipularea instalatiilor de siguranta a circulatiei, cu care sunt echipate locomotivele, pentru mentinerea pe loc a acestora la manevra si/sau in circulatia trenurilor, in cazul conducerii simplificate (fara mecanic ajutor);

- manipularea barierei mecanice sau a barierei automate;

- instalatii de centralizare electromecanica - CEM (cu si fara bloc de linie automat - BLA, simplificat - BLAS sau semiautomat cu relee - BLSAR, CELS etc.);

- instalatii de centralizare electrodinamica - CED (cu si fara bloc de linie automat - BLA, simplificat - BLAS sau semiautomat cu relee - BLSAR, pe linie simpla sau dubla, multipla cu sens specializat sau banalizat);

- instalatii de centralizare electronica - CE;

- instalatii de centralizare dispecer;

- instalatii de asigurare cu incuietori cu chei, cu si fara bloc pentru controlul pozitiei macazurilor si semnalelor;

- instalatii de mecanizare si de automatizare a trierii vagoanelor;

- masa de manevra si coloana de manevra;

- instalatii de comanda de la distanta a separatoarelor;

- manipularea unor instalatii de siguranta a circulatiei noi sau modernizate.


5. Mentinerea competentelor profesionale pentru personalul din sistemul feroviar.

Pentru mentinerea si dezvoltarea competentelor profesionale la un nivel calitativ ridicat si in scopul respectarii cerintelor privind siguranta feroviara, se impune ca personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei, precum si alte categorii de personal care desfasoara activitati specifice in operatiunile de transport pe caile ferate din Romania sa fie cuprinse si integrate intr-un sistem de mentinere a competentelor profesionale.

   (2) Sistemul de mentinere a competentelor profesionale reprezinta cadrul minim necesar pentru realizarea obiectivelor sigurantei circulatiei pe caile ferate si cuprinde totalitatea programelor de formare profesionala continua din domeniul feroviar.

   (3) Programele de formare profesionala continua din domeniul feroviar cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica, practica, autoinstruire si de evaluare in vederea realizarii obiectivelor de mentinere si dezvoltare a competentelor profesionale specifice functiei.

 (4) Programele de formare profesionala continua din domeniul feroviar se efectueaza prin:

   a) instruirea profesionala realizata prin:

   -instruirea profesionala teoretica;

   -instruirea practica de serviciu;

   -autoinstruirea profesionala continua;

b)       verificarea profesionala periodica realizata prin evaluarea pentru confirmarea periodica a competentelor profesionale.

Pentru a fi cuprins si integrat intr-un sistem de mentinere a competentelor profesionale, personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei pe caile ferate din Romania trebuie sa posede, conform functiei cu responsabilitati in siguranta circulatiei si tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei, urmatoarele documente specifice, dupa caz:

 a) certificat de calificare profesionala, obtinut prin evaluarea competentelor profesionale dobandite in urma absolvirii programelor de calificare profesionala intr-o ocupatie specifica transportului feroviar;

b) certificat de absolvire, obtinut prin evaluarea competentelor profesionale dobandite in urma absolvirii programelor de specializare/perfectionare;

  c) certificat de competente profesionale sau pentru confirmarea periodica a competentelor profesionale, obtinut prin evaluarea competentelor profesionale;

d) autorizatie pentru exercitarea functiei personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei;

 e) autorizatie pentru manipularea unor tipuri de instalatii de siguranta si/sau pentru efectuarea de activitati specifice altor functii cu responsabilitati in siguranta circulatiei;

 f) permis de mecanic de locomotiva;

 g) certificat complementar al mecanicului de locomotiva.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }