QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate stiinte politice

Taxele care NU sunt taxe cu efect echivalent taxelor vamaleTaxele care NU sunt taxe cu efect echivalent taxelor vamale


Taxele Interne:

interdicția privitoare la taxele cu efect echivalent taxelor vamale vizeaza, potrivit legislației UE, numai produsele similare, adica acele produse care prezinta fața de consumator proprietați apropiate sau raspund acelorași necesitați, dar care nu trebuie sa fie identice (ex. – bauturile alcoolice, care prezinta suficiente proprietați comune pentru a fi considerate produse similare)
legislația comunitara interzice statelor membre ca in materiile care intra sub incidența politicilor comune sa fie reglementate distinct (adica sa aiba legislația armonizata), insa, spunem ca aceeași legislație nu interzice statului sa impoziteze mai sever marfurile indigene fața de bunurile importate, dat fiind faptul ca aceleași deosebiri se explica tocmai prin specificul legislației naționale in materii care nu sunt armonizate la nivelul Uniunii, ci au ramas in sfera de competența a statelor membre

Taxele incasate pentru servicii prestate agenților economici:

pentru ca o asftel de taxa sa fie calificata in acest mod, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele condiții:

*     serviciul prestat sa procure un avantaj real agentului economic

*     avantajul procurat agentului economic sa beneficize numai acestuia, și nu tuturor persoanelor care desfașoara același gen de activitați

*     cuantumul taxei trebuie sa fie proporțional cu serviciul prestat (ex. – taxa solicitata pentru depozitarea marfii, daca agentul economic poate decide)

nu poate fi considerata o astfel de taxa (cu efect echivalent taxelor vamale): taxa impusa la depozitarea obligatorie a marfurilor pe durata indeplinirii formalitaților vamale

Taxele solicitate in temeiul legislației UE:

in situația in care taxele incasate sunt aferente unor controale ce trebuie realizate pentru indeplinirea anumitor obligații stabilite prin legislația UE, se apreciaza ca acestea au caracter licit

cuantumul acestor taxe insa nu trebuie sa depașeasca dimensiunea reala sub aspectul costului controalelor respective

ex. – taxele solicitate cu prilejul controalelor fito-sanitare la export ori al controalelor veterinare la import


Recuperarea Taxelor Vamale și a Taxelor cu Efect Echivalent Taxelor Vamale


in cazul in care au fost incasate tv/tetv cu incalcarea legislației UE, consecințele se produc atat in plan normativ, cat și in plan fiscal

in plan normativ, statul renunța in intregime/parțial la masura instituita

o alternativa la aceasta inițiativa este cea potrivit careia statul poate sa extinda avantajele fiscale acordate produselor indigene și la marfurile exportate

in plan fiscal, statul trebuie sa restituie sumele incasate

recuperarea tv/tetv se justifica din motive care țin de legislația UE, care interzice autoritaților naționale competente aplicarea unor dispoziții contrare celor existente in tratatele institutive și continuand cu cele modificatoare

procedura recuperarii taxelor incasate in mod ilicit se stabilește de catre statele membre

fiecare stat membru al Uniunii, in acest sens, desemneaza organele jurisdicționale competente și adopta normele procedurale aplicabile

totodata, observam ca, statele membre sunt abilitate sa limiteze restituirea taxelor incasate, daca acestea au fost incluse de catre agenții economici in prețurile platite de catre cumparatori


Reglementarile UE in Domeniul Vamal


in scopul aplicarii tv, marfurile susceptibile a fi importate sunt clasificate in cadrul unui nomenclator tarifar

nomenclatorul tarifar = codificarea numerica de natura sa permita repartizarea marfurilor pe poziții și subpoziții tarifare

potrivit unui astfel de nomenclator tarifar, marfurile ajung dupa cum urmeaza, adica:

in libera practica

intr-o zona libera ori sunt depozitate intr-un antrepozit liber

intr-un antrepozit vamal

marfurile care ajung in libera practica:

marfa ajunge in libera practica dupa ce a fost parcursa procedura administrativa pe care o presupune trecerea prin vama (”procedura vamuirii”)

operațiuni:plasarea marfii in cadrul nomenclatorului tarifar

identificarea originii marfii in cauza

se parcurge etapa calcularii valorii marfii in vama

se procedeaza la determinarea drepturilor de vama datorate

verificarea respectarii de catre importator a obligațiilor pe care se subsumeaza etapele precedente


marfurile care ajung intr-o zona libera ori sunt depozitate intr-un antrepozit liber:

= teritorii care se circumscriu teritoriului vamal al Uniunii, adica acele teritorii aflate in cadrul UE aparținand statelor membre, in cadrul carora, marfurile din statele nemembre (terțe) sunt considerate, dpdv al aplicarii dreptului de import și al masurilor de politica comerciala la import, ca marfuri ce nu se gasesc pe teritoriul vamal al UE, sub condiția ca acestea sa:

*   nu fie puse in libera practica

*   sa nu fie supuse niciunui alt regim vamal

*   sa nu fie utilizate/consumate in condiții diferite de cele inscrise in legislația vamala a UE


antrepozitul vamal:

= acel teritoriu aprobat de catre autoritațile vamale, aflat sub controlul acestora, in care marfurile pot fi depozitate


Regimul juridic aplicabil marfurilor care se gasesc pe teritoriul vamal – 6 situații:


regimul admiterii temporare, ce permite utilizarea marfii in cadrul UE cu exonerarea totala/parțiala a drepturilor de import și fara aplicarea masurilor de politica comerciala

regimul perfecționarii active, ce permite intreprinderilor aflate pe teritoriul UE sa exporte marfuri in statele terțe in condiții similare celor de care beneficiaza concurenții lor din aceste țari

regimul perfecționarii pasive, potrivit caruia intreprinderile aflate in statele membre ale UE sunt indrituite sa exporte temporar marfuri in afara teritoriului vamal al Uniunii pentru ca acestea sa fie supuse unor operații de perfecționare, de asemenea cu exonerarea totala/parțiala a drepturilor de import

regimul transformarii sub control vamal, ce permite folosirea pe teritoriul vamal al Uniunii, fara plata drepturilor de import și fara plata echivaletului pe care il presupun masurile de politica comerciala, a marfurilor aparținand unor state terțe pentru a fi supuse unor operațiuni care le modifica natura/starea inițiala și care ulterior sunt puse in libera practica, avand forma și conținutul produselor rezultate din aceste operațiuni

regimul juridic al tranzitului extern, ce consta in posibilitatea ca marfurile aparținand unor state terțe sa circule dintr-un punct in altul al Uniunii fara pata drepturilor de import și fara aplicarea masurilor de politica comerciala (este vorba despre marfa aparținand unor state terțe care tranziteaza teritoriul UE = pornesc dintr-un stat terț și ajung intr-un alt stat terț și tranziteaza un stat al Uniunii) și pentru care nu se platesc taxe vamale de import/export

regimul tranzitului intern, care permite circulația marfurilor aparținand statelor membre ale UE dintr-un stat membru al UE intr-un alt stat membru al UE fara modificarea statutului vamal, dar cu folosirea teritoriului unui stat terț (ex. – Elveția)


Excepțiile de la Aplicarea Principiului Liberei Circulații a Marfurilor


*     excepțiile prevazute de legislația UE (”excepțiile legale”)

*     excepțiile care rezulta din jurisprudența UE (”excepțiile jurisprudențiale”)

*     condițiile in care pot fi invocate excepțiile legale și cele jurisprudențialeNu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }