QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate pedagogie

Managementul calitatatii in educatie
Managementul calitatatii in educatie


Calitatea reprezinta nivelul de satisfactie pe care il ofera eficacitatea ofertei educationale din domeniul invatamantului si formarii profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute si a unor rezultate excelente care sunt solicitate si la care contribuie participantii la procesul de invatare si ceilalti factori interesati.

Controlul calitatii include activitatile operationale desfasurate pentru indeplinirea cerintelor de calitate prin reglementarea performantelor. Este un proces de mentinere a standardelor, si nu de creare a acestora.
Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie satisface standardele de calitate. Asigurarea calitatii exprima capacitatea unei organizatii furnizoare de a oferi programe de educatie, in conformitate cu standardele anuntate. Ea este astfel promovata incat sa conduca la imbunatatirea continua a calitatii educatiei.

Metodologia asigurarii calitatii in educatie se bazeaza pe relatiile ce se stabilesc intre urmatoarele componente:

a) criterii;

b) standarde si standarde de referinta;

c) indicatori de performanta;

d) calificari.

Calitatea in educatie este asigurata prin urmatoarele procese:

a) planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii;

b) monitorizarea rezultatelor;

c) evaluarea interna a rezultatelor;

d) evaluarea externa a rezultatelor;

e) imbunatatirea continua a rezultatelor in educatie.

Componentele si procesele de asigurare a calitatii si relatiile dintre ele se diferentiaza in functie de:

a) nivelul de invatamant si, dupa caz, al calificarii;

b) tipul organizatiei furnizoare de educatie;

c) tipul de program de studii.

Managementul calitatii – asigura calitatea programelor de invatare si promoveaza imbunatatirea continua, cele doua coordonate ale unei culturi a excelentei. Conducerea elaboreaza misiunea, viziunea, valorile, politicile si strategiile institutiei si este responsabila de monitorizarea permanenta a sistemelor si a proceselor.

Responsabilitatile managementului

-este caracterizat prin eficacitate in ceea ce priveste calitatea si dezvoltarea curriculumului/ invatarii.

-Sprijina activ si se implica direct in dezvoltarea si asigurarea calitatii programelor de invatare.

-Dezvolta si mentine parteneriate eficiente cu factorii externi interesati.

-Cunoaste nevoile si asteptarile factorilor interesati interni si externi.

Managementul resurselor (fizice si umane)

Organizatia ofera elevilor un mediu sigur si armonios, care le ofera sprijin. Spatiile de invatare sunt echipate adecvat, raspund nevoilor colective si individuale ale elevilor. Resursele, metodele de predare si spatiile aferente permit accesul si participarea activa a tuturor elevilor. Angajarea personalului se face dupa criterii clare (standarde minime privind calificarile si experienta) de recrutare si selectie, organizatia defineste o fisa a postului, pune la dispozitia personalului programe de initiere si de formare continua.

Proiectare si dezvoltare – organizatia este receptiva la nevoile indivizilor, agentilor economici si comunitatii (factori interesati externi), dar si la diferitele nevoi ale elevilor (factori interesati interni). Organizatia este preocupata permanent de proiectarea si dezvoltarea unor programe de studiu care sa raspunda nevoilor factorilor interesati, programe ce plaseaza elevul in centrul lor de interes. Acestea au un caracter de includere sociala, asigurand accesul si egalitatea sanselor pentru elevi.


Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a calitatii procesului si sistemului de invatamant din Romania

Context European

Calitatea, echitatea si eficienta sunt cei trei piloni ai reformelor educationale din ultimele decenii din Europa si din lume, care trebuie avute in vedere la construirea sistemelor nationale de management si de asigurare a calitatii, inclusiv a celui din Romania. Aceasta aliniere este necesara nu numai pentru a se asigura o integrare reala si functionala, din punct de vedere educational, a Romaniei in Uniunea Europeana, ci si, pe de alta parte, pentru ca initiativele romanesti din acest domeniu sa fie consonante, din punct de vedere teoretic si metodologic, cu ceea ce se intampla acum in lume. O ramanere in urma in privinta conceptiei sistemelor de management si de asigurare a calitatii, a valorilor subsumate si a metodologiilor aferente ar face extrem de grea nu numai integrarea, dar chiar si intelegerea reciproca.Documente europene – toate subsumate proceselor „Bologna” si „Lisabona” – prin care se incearca construirea unui spatiu educational comun european in domeniul calitatii:

-„Recomandarea Parlamentului si a Consiliului privind cooperarea europeana in evaluarea calitatii educatiei scolare”20001.

-„Raportul european privind indicatorii calitatii invatarii permanente”, publicat in 2002.

-„Standarde si linii directoare privind asigurarea calitatii in cadrul Ariei Europene a Invatamantului superior”.

-'Elemente Fundamentale ale Cadrului European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Profesional si Tehnic – CQAF-VET”.

Calitatea educatiei in Romania

1.Scoala - furnizor de calitate in educatie

Privind scoala din perspectiva sistemica, principala ei functie este de a transforma “intrarile”  in “iesirile” dorite.

Intreaga structura este subordonata misiunii organizationale, care este educatia. Pentru aceasta managerul indeplineste functiile manageriale in cadrul domeniilor functionale prin care sunt atinse finalitatile organizationale

Prin urmare, scoala este o organizatie in comunitate dar si o institutie care reprezinta o activitate sociala structurata printr-un set de norme si modele de comportament socialmente recunoscute.

Scoala este o organizatie inalt diferentiata (pe niveluri si ani de studii, pe clase si grupe, pe tipuri de unitate scolare) dar si inalt integrata – trecerea de la o structura organizationala la alta, fiind subiectul unor conditii foarte precise.

Pentru a realiza un “produs finit” de calitate, adica omul educat, este necesara o colaborare foarte stransa intre “elementele organizationale si, ca urmare trebuie foarte clar definite substructurile organizationale, precum si rolul fiecareia (legaturile dintre ele, prin neclaritate ducand la disfunctii majore.

Scoala – institutie pentru formarea continua de calitate

Membrii unei organizatii care invata participa activ la invatare nu pentru ca le este cerut de catre autoritate sau li se impune din afara, ci pentru ca doresc sa exploreze situatiile enumerate de comun acord pe agenda grupului.

Scoala incurajeaza , prin regulile si procedurile stabilite prin consens, prin responsabilitatile si rolurile liber asumate, prin procedurile si instrumentele de monitorizare si evaluare a procesului – un tip diferit de inteligenta fata de abordarile educationale traditionale; in loc sa se apeleze la recunoasterea cunostintelor sau la manevrarea detaliilor, scoala se focalizeaza pe capacitatea participantilor de a invata, de a intelege situatia – problema cu care se confrunta.

Majoritatea profesorilor si elevilor sunt interesati de invatarea unor informatii utile si relevante si de exersarea unor deprinderi ca fiindu-le necesare.

Proiecte care asigura un invatamant de calitate

In domeniul educatiei se disting 3 tipuri de proiecte :

Proiectul educational , cu activitate de interes general ce configureaza orientarile esentiale ale educatiei: conceptia despre om, idealul educational, valorile societatii. El tine de politica educationala si se concretizeaza in programe de reforma sau de dezvoltare a sistemului educational ca intreg.

Proiectul curricular , ca actiune de configurare si anticipare a activitatilor si procesele educationale concrete privind indeosebi activitatea educatorilor si a educabililor precum si relatiile intre acestia.

Proiectul institutional , ca instrument al politicii manageriale a directorului, centrat pe schimbare, pe inovarea si dezvoltarea scolii in plan structural si functionale, fiind un instrument de coordonare a tuturor activitatilor din scoala

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si ARACIP

La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.

Organizatia furnizoare de educatie elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a Comisiei. Conducatorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta. Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile din invatamantul preuniversitar cuprinde, in numar relativ egal:a) reprezentanti ai corpului profesoral;

b) reprezentanti ai parintilor, in cazul invatamantului prescolar, primar sau gimnazial sau ai elevilor, in cazul invatamantului profesional, liceal si postliceal;

c) reprezentanti ai consiliului local.

Politica de asigurare a calitatii va preciza Cadrul National de Asigurare a Calitatii (CNAC) in conformitate cu Cadrul Comun de Asigurare a Calitatii (CCAC) in EFP (Educatie si

Motivatii ale asigurarii calitatii educatiei in Romania

-Necesitatea generarii unei increderi tot mai consistente, pe termen mediu si lung, in capacitatea si performantele universitatilor romanesti pe piata europeana/ mondiala a invatamantului superior.

-Necesitatea armonizarii standardelor, procedurilor si practicilor universitare romanesti cu cele existente in statele membre ale UE, in scopul recunoasterii automate pe piata europeana a diplomelor si titlurilor obtinute in Romania, al realizarii SEIS - Spatiul European al Invatamantului Superior si al asigurarii liberei circulatii a persoanelor din Romania in spatiul european

-Necesitatea reducerii duratei de acomodare la angajatori a absolventilor de universitati deveniti angajati, prin adecvarea tot mai accentuata a ofertei educationale la nevoile, asteptarile si cerintele agentilor economici angajatori.

Obstacole ale asigurarii calitatii in educatie:

1. Obstacole teoretice ale asigurarii calitatii in educatie

-Absenta/ insuficienta cunostintelor/ deprinderilor in domeniul managementul calitatii la persoanele implicate in asigurarea calitatii in educatie

-Tehnicile si instrumentele managementului calitatii sunt de multe ori considerate a fi un scop in sine

-Conceptia: “Calitatea se obtine prin detectarea problemelor/ neconformitatilor si corectarea/ solutionarea lor”  si nu prin prevenirea aparitiei acestora.

-Absenta/ insuficienta/ inadecvarea obiectivelor, politicilor, strategiilor in domeniul calitatii, pe termen scurt, mediu si lung

-Increderea excesiva in documentele sistemului calitatii  in detrimentul deciziilor manageriale si actiunilor regulate vizand asigurarea calitatii

2.Obstacole culturale ale asigurarii calitatii in educatie

-Mentalitati, atitudini si comportamente contraproductive.

-Instruire inexistenta/ insuficienta/ inadecvata a personalului universitar si preuniversitar implicat in managementul calitatii

-Perceperea asigurarii si imbunatatirii calitatii ca fiind o “datorie” exclusiva a personalului de executie. Neimplicarea managerilor ai institutiilor vizate

-Absenta/ insuficienta orientarii client in abordarea asigurarii calitatii.

-Prioritatea acordata obiectivelor cantitative, in detrimentul celor calitative.

-Comunicarea ineficace/ ineficienta cu partenerii de interese.

-Ignorarea reticentei si rezistentei la schimbare precum si a metodelor/ tehnicilor de reducere a acestora.

3. Obstacole materiale ale asigurarii calitatii in educatie

Absenta/ insuficienta/ inadecvarea resurselor materiale alocate la nivel local si central asigurarii calitatii in educatie.

Absenta/ insuficienta resurselor financiare disponibile pentru investitii in echipamente de laborator, tehnologia informatiei si echipamente multimedia precum si in mentenanta acestor echipamente si in materialele consumabile aferente lor.

Absenta/ insuficienta/ inadecvarea programelor si proiectelor de finantare nationale, regionale si/ sau europene in asigurarea calitatii in educatie.loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }