QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate medicina

Rezultatele studiului preliminar privind opinia medicilor de familie din republica moldova despre locul medicinei de familie in sistemul de sanatate
REZULTATELE STUDIULUI PRELIMINAR PRIVIND OPINIA MEDICILOR DE FAMILIE DIN REPUBLICA MOLDOVA DESPRE LOCUL MEDICINEI DE FAMILIE IN SISTEMUL DE SANATATE


Summary

The preliminary study results concerning family physicians’ opinion about

Family Medicine place in the Health Care System in Moldova

The questionnaire, concerning family physicians’ opinion about the place of the Family Medicine in the Health Care System, has been filled in by 83 doctors. During 10 years of active Family Medicine inplementation in Moldova, family physicians autoidentified as being specialists. Family physicians entirely realise that this medical field is in the centre of health care sistem. On the other hand, not all respondents perceive the goals of their state, concerning the Health Care System accessibility fot the whole population, and the Family Medicine role in the Health Care System total development. The profesional organisations, financil bodies and the authorities interactions it’s necessary for the medical spesialists’ motivation in their profesional development.

Introducere

In conformitate cu Declaratia Organizatiei Mondiale a Sanatatii din Alma Ata (1978)1 prin elaborarea unui sir de acte de stat, orientate spre reformele esentiale a sistemului de sanatate, in Republica Moldova a fost esalonata strategia dezvoltarii sistemului de sanatate in conditii economice noi. Scopul reformelor a fost implementarea energica a medicinei de familie ca specialitate practica, pe care se bazeaza sectorul Pimar de Asistenta Medicala, care la rindul sau determina imaginea medicinei contemporane in multe tari ale lumii.

Asa dar, reformele sistemului de sanatate initiate in tara aveau ca obiective:

Suportul demnitatii si echitatii persoanelor, precum si eticii profesionale;

Axarea pe sanatate si bunastare;

Satisfactia necesitatilor de sanatate a populatiei;

Directionarea spre inbunatatirea calitatii serviciilor medicale prestate;

Bazate pe un sistem de finantare adecvat;

Orientarea spre dezvoltarea Asistentei Medicale Primare.

Unul din principiile de dirijare cu procesul de reformare a sistemului de sanatate prevede modificarea caracterului utilizarii resurselor umane cu necesitatea acordarii atentiei definitivarii si dezvoltarii categoriilor profesionistilor medicali, care vor constitui echipe multidisciplinare a sistemului de sanatate.1

Asistenta Medicala Primara etse orientata pe solutionarea problemelor medico-sanitare de baza al comunitatii si asigura masuri profilactice, curative si de reabilitare. La nivelul intregului sistem de sanatate medicii de familie au un rol specific executand functia „ de portar” al sistemului, asigurind capacitatea pentru maladii acute si cronice fara implicarea serviciilor specializate, concordand resursele sistemului de sanatate cu necesitatile de sanatate a pacientilor, coordonand toate serviciile din sistem intru cresterea inalegerii mutuale ale sistemului si pacientului.4

In acelasi timp, confrom opiniilor expertilor internationali in Republica Moldova functiile sectorului de asistenta medicala primara constau mai degraba in referirea pacientilor la niveluri superioare ale asistentei medicale, decat oferirea unui spectru larg de servicii de sanatate. Se presupune, ca la acest nivel populatia sa beneficieze de un pachet minim de servicii de sanatate, insa acets scop la moment nu este inca atins. 5

Tinand cont de rolul cheie a resurselor umane, in atingerea rezultatelor propuse ai reformei sistemului de sanatate scopul studiului preliminar a fost cunoasterea opiniilor medicilor de familie din Republica Moldova privind locul medicinei de familie in sistemul de sanatate.


Material si metode

In studiu cu scop de pretestarea a chestionarului „Dezvoltarea practicii medicilor de familie din Republica Moldova” au fost inclusi medicii de familie care au beneficiat de cursuri de instruire medicala continua, conduse de colaboratorii Catedrei Medicina de familie, USMF „Nicolae Testemitanu” in perioada 15 februarie – 31 martie 2008, total au completat chestionarul 84 de medici, din care in studiu au fost inclusi 83 de persoane, o persoana fiind angajatul institutiei medicale cu obiective speciale. Chestionarul a fost elaborat de autori in baza recomanarilor pentru organizarea cercetarilor stiintifice. 6,7 Chestionarele au fost propuse participantilor la studiu anonim, si au fost completate de catre participanti desine statator, la finele cursului de perfectionare. Chestionarul a inclus mai multe compartimente printre care si compartimentul privind opinia medicilor de familie despre locul medicinei de familie in sisitemul de sanatate. Medicilor li s-au propus 8 afirmatii (vezi mai jos) la care s-a cerut sa fie expusa opinia referitor la relevanta acestor afirmatii pentru localitatea/raionul in care activeaza medicul. Medici si-au exprimat opinia facand urmatoarea alegere: total deacord, de acod, dezacord, dezacord total. Participantii au fost rugati in fiecare caz sa incercueasca o varianta, doar una, cea mai apropiata opiniei sale.

Medicii si-au expus parerea pe marginea urmatoarelor afirmatii:

Medicul de familie cunoaste obiectivele tarii sale in accesibilitatea serviciilor medicale populatiei intregi.Medicul de familie suporta obiectivele tarii sale in accesibilitatea serviciilor medicale populatiei intregi.

In comparatie cu alti specialisti numai medicii de familie realizeaza continuitatea ingrijirii medicale.

Numai prin suportul medicinei de familie se poate dezvolta sistemul de sanatate.

Importanta Asociatiei Medicilor de Familie ca fortei de dezvoltare a Asistenta Medicala Primara in tara este inalta.

Cercetarile desfasurate in medicina de familie este la un nivel la fel de inalt ca si in alte domenii medicale.

Obiectivul Ministerului Sanatatii consta in promovarea increderii in fortele proprii si autoidentificarea medicilor de familie.

Este necesar ca specialitatea medicina de familie sa fie stabilita ferm ca o discipllina centrala a medicinii, in jurul carei se arangeaza alte disciplini medicale si domenii de sanatate, pentru a asigura cooperarea echipei in scopul beneficiului persoanelor, familiei si comunitatii.

Raspunsurile obtinute au fost introduse sun forma de tabel Excell si prelucrate cu ajutorul acestui program. Rezultatele au fost analizate din punctul de vedere a raspunsurilor calitativ.


Rezultate

Din numarul total de medici particianti la studiu 30 sunt angajatii Centrelor medicilor de familie, 26 activeaza la Centre de Sanatate si restul 27 la Oficii al medicilor de familie, un numar mic de participanti (5) deservesc populatia CS si OMF concomitent.

Pina la implementarea medicinii de familie in tara 39 de medici inclusi in studiu au activat in calitate de internisti, sau in alte specialitati din domeniul internisticii, 28 de medici in trecut au fost pediatri. Stagiul de lucru a medicilor variaza de la un an la 37 de ani. Cu stajiul de lucru mai mic de 5 ani au fost 13 medici ce constituie 15,7%, cu stajiul sub 10 ani - 27 de medici (32,5 %), pina la 20 de ani - 52 persoane ( 62,7 %), mai mult de 20 de ani - 31 de medici sau 37,3%; mai mult de 30 de ani - 6 medici sau 7,2%.

Formarea medicilor pentru a activa in calitate de medici de familie a avut loc prin trei oportunitati. 14 persoane au fost instruiti prin internatura la specialitatea „Practica generala/Medicina de familie” cu durata de un an, in perioada anilor 1986 - 2003. Doar 8 participanti la studiu au beneficiat de pregatire prin rezidentiat la specialitatea Medicina de familie cu durata de 3 ani. Printre medicii care au absolvit rezidentiatul 4 au avut staj de lucru sub 5 ani si 4 - mai mult de 5 ani. Majoritatea medicilor, 61 persoane, au fost instruiti in cadrul cursului de specializare primara la specialitatea Medicina de familie timp de 4-6 luni in diferite perioade, incepind cu anul 1994 si ultimele cursuri din anul 2007.

Evaluand raspunsurile obtinute de la medici privind opinia sa despre locul Medicinii de familie in Sistemul de sanantate am constatat urmatoarele tendinte.

Majoritatea respondentilor 69 de medici cunosc obiectivele tarii sale in accesibilitatea serviciilor medicale populatiei intregi, din ei 24,6% au demonstrat o convingere ferma. 14 respondenti din 83 sau 16,87% nu au fost deacord cu afirmatia prezentata. In accceiasi proportie, 69 vis-a-vis de 14 medicii au fost deacord sau au manifestat dezacord privind afirmatia precum ca medicul de familie suporta obiectivele tarii sale in accesibilitatea serviciilor medicale populatiei intregi. Raspuns pozitiv ferm au dat 21,7% de respondenti.

Cu afirmatia, ca in comparatie cu alti specialisti numai medicii de familie realizeaza continuitatea ingrijirii medicale, au fost de acord 73 de medici, din ei 49,3% au fost fermi in raspunsul sau. Totusi 10 medici (12,0%) au avut parere diferita si nu au fost de acord ca numai medicii de familie pot realiza continuitatea ingrijirii medicale.

Printre medicii de familie care au oferit opinia sa 62 persoane sau ¾ din numarul total de respondenti au fost de acord ca, numai prin suportul medicinei de familie se poate dezvolta sistemul de sanatate. Totodata fiecarea al patru-lea medic nu a fost de acord cu afirmatia data.

Aceeasi cota de respondenti 74,7% au apreciat ca cercetarile desfasurate in medicina de familie sunt la un nivel la fel de inalt ca si in alte domenii medicale si contributia acestor pentru dezvoltarea disciplinei poate fi una esentiala.

Importanta inalta a Asociatiei Medicilor de Familie ca fortei de dezvoltare a Asistenta Medicale Primare in tara este evidenta pentru 56 de medici sau 2/3 din cei care au participat la interviu. 32,5% de medici (27 de persoane) nu privesc Asociatia profesionala ca o forta reala pentru dezvoltarea specialitatii in cauza, sperantele medicilor de familie fiind mai mult legate de structirile guvernamentale.

70 de medici sau 84,3 % au fost de acord, si din ei raspunsul ferm a fost oferit de 25 persoane sau 35,7%, ca obiectivul Ministerului Sanatatii consta in promovarea increderii in fortele proprii si autoidentificarea medicilor de familie.

Este necesar ca specialitatea medicina de familie sa fie stabilita ferm ca o discipllina centrala a medicinii, in jurul carei se arangeaza alte disciplini medicale si domenii de sanatate, pentru a asigura cooperarea echipei in scopul beneficiului persoanelor, familiei si comunitatii. Cu acesta afirmatie au fost de acord marea majoritate a respondentilor – 96,4% (80 medici), dintre ei 73,8% sau 59 medici au manifestat fermitate in opinia sa. Numai 3 medici sau 3,6% nu au fost de acord cu afirmatia data.
Discutii

Conform OMS 8 sistemul de sanatate include in sine toate organizatiile, structurele si resursele intr-u realizarea activitatilor, scopul princiupial a caror este imbunatatirea, mentinerea sau restabilirea sanatatii. Obiectivul consta in crearea asa fel de sisteme care ar raspunde necesitatilor existente a populatiei, ar diminua barierele financiare existente pentru accesul la servicii de sanatate si ar proteja oamenii de saracie, care este atit cauza, cit si rezultatul sanatatii rele. Pentru solutionarea problemei perfectionarii sistemului de sanatate conducerea si alte parti cointeresate trebuie sa aiba o inchipuire clara despre functiile cheie a sistemului: conducere, prestarea serviciilor, finantarea si crearea resurselor. Din aspectul functiei de creare a resurselor reiese importanta lucratoilor medicali – educatiei lor, stimularii si organizarii lucrului lor. Situatia nu poate fi solutionata doar prin aprobarea legelor si stabilirea normativelor, sistemul cere o conducere eficienta cu stabilirea interactiunii tutror componentelor 9.

Studiul opiniei medicilor de familie privind locul medicinei de familie in sistemul de sanatate a demonstrat ca, pe parcurs la 10 ani de implementare activa a Medicinei de familie in Republica Moldova a avut loc autoidentificarea medicilor de familie ca specialisti intr-un domeniu de medicina nou pentru tara. Medicii de familie realizeaza in masura deplina ca aceasta disciplina este centrala in sistemul de sanatate si in jurul ei se arangeaza alte disciplini medicale si domenii de sanatate, pentru a asigura cooperarea echipei in scopul beneficiului persoanelor, familiei si comunitatii. Totodata, nu toti medicii intervievati au o perceptie clara despre obiectivele tarii sale in accesibilitatea serviciilor medicale populatiei intregi si impactul medicinei de familie in dezvoltarea sistemului de sanatate integral.


Concluzii

Pentru atingerea nivelului dorit de sanatate al populatiei este necesar de continuat elaborarea complexului de mecanisme de administrare si conducere si de formarea a categoriilor profesionistilor medicali, care nemijlocit pot influenta profilaxia maladiilor si ameliorarea sanatatii, prestand servicii de sanatate calitative populatiei. Este necesar de introdus stimulente care iar motiva pe specialistii medicali sa-si dezvolte domenuil medical in care activeaza si pentru aceasta organizatiile profesionale, organismele de finantare si organele de conducere trebuie sa asigure o interactiune efectiva.


Bibliografie

1. https://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_1

2. ION ABABII, GR. BIVOL, GH. CUROCICHIN etc. Dezvoltarea medicinei de familie din Republica Moldova. Medicina de familie. Aspecte clinice, educationale si de management. Congresul II al Medicilor de familie din Republica Moldova. 2006. p.3-13.

https://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010825_2

ALA NEMEREVCO. Asistenta medicala primara – o provocare pentru sistemul de sanatate din republica moldova. Medicina de familie. Aspecte clinice, educationale si de management. Congresul II al Medicilor de familie din Republica Moldova. 2006. p.14-20

https://www.euro.who.int/Document/E88202r_Moldova.pdf

https://www.bmj.com/cgi/content/full/328/7452/1372

https://www.bmj.com/cgi/content/full/328/7451/1312

https://www.euro.who.int/document/hsm/healthsys_savelives_rus.pdf

Strategia de dezvoltare a sistemului de sanatate in perioada 2008-2017. Chisinau 2007, p.10-11.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }