QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate medicina

Probleme conceptuale de dezvoltare a telemedicinii in republica moldova

PROBLEME CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A TELEMEDICINII IN REPUBLICA MOLDOVA


Summary

The article discussed a concept of development of telemedicine in the Republic of Moldova. The concept determines the role and place of telemedicine in the structure of health services and sets priority directions for telemedicine development, considering the development of the Republic of Moldova and the process of European integration of the country.


Rezumat
Prezentul articol pune in discutie conceptia de dezvoltare a telemedicinii in Republica Moldova, determina rolul si locul telemedicinii in structura serviciilor de sanatate, stipuleaza directiile prioritare de dezvoltare a acesteia, luand in considerare etapa de dezvoltare a Republicii Moldova si obiectivul ei de aderare la Uniunea Europeana. Articolul dat se refera la telemedicina ca mod de utilizare a tehnologiilor informationale pentru furnizarea serviciilor medicale si schimbul informatiei medicale intre utilizatori[[i]].


Descrierea situatiei

Procesul dezvoltarii societatii informationale in Republica Moldova se bazeaza pe Strategia Nationala de Edificare a Societatii Informationale “Moldova electronica”, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005. Compartimentul e-Sanatate din Strategia mentionata prevede necesitatea implementarii telemedicinii in sistemul de sanatate.

Pe parcursul ultimilor ani se constata o crestere importanta a utilizarii TIC[[ii]] in sistemul de sanatate. Au fost elaborate si se implementeaza sisteme informationale administrative pentru medicina primara, asigurarile in medicina, Sistemului Informational Automatizat 'Nomenclatorul de stat al medicamentelor', managementul in domeniul transfuziei sangelui (inclusiv sisteme informationale pentru gestionarea Registrului national de evidenta a donatorilor si Registrului informational de produse sangvine), monitorizarea si evaluarea Programului national de control si profilaxie a tuberculozei.

Cu toate ca exista acces universal la TIC, doar 110 institutii medicale au acces la Internet de banda larga, fixa si mobila si doar sapte institutii utilizeaza TIC pentru circularea informatiei si datelor intre institutiile medicale. Necatind la faptul ca, numarul personalului medical care utilizeaza TIC este in crestere, in prezent doar 12% dintre medici utilizeaza Internetul si 18% - computerul in activitatea sa profesionala.

In prezent, in  sistemul de sanatate al Republicii Moldova se implementeaza proiecte-pilot telemedicale in domeniile perinatologiei, neurologiei si oftalmologiei. Cooperarea intre Ministerul Sanatatii si operatorii de telefonie mobila a adus la realizarea proiectului de comunicare pentru prevenirea gripei pandemice A (H1N1). Videoconferintele telemedicale si suportul educational, bazat pe Web, se utilizeaza in instruirea profesionala la distanta. Cu suportul videoconferintelor medicii si studentii au acces la lectii internationale regulare in diferite domenii medicale specializate.

Importanta TIC pentru sporirea calitatii si accesibilitatii la serviciile medicale creste cu fiecare an. Toate tarile Uniunii Europene  au adoptat strategii nationale in cadrul efortului comun al Comunitatilor Europene, mentionate intr-un sir de documente supranationale de politici in domeniu, elaborate de Comisia Europeana intre anii 2000-2009. Pana la finele anului 2011, tarile-membre ale UE sunt obligate sa evalueze situatia si sa adopte reglementari nationale in domeniul accesului la serviciile telemedicale, inclusiv acreditarea, responsabilitatea, modalitatile de rambursare a serviciilor, confidentialitatea si securizarea datelor.

Documentele mentionate urmaresc optimizarea utilizarii resurselor sistemului de sanatate, prin introducerea serviciilor telemedicale. Prin intermediul tehnologiilor telemedicale se imbunatateste comunicarea intre furnizorii de servicii medicale si sporeste accesul pacientilor la informatia despre sanatate.

Prin Comunicatul COM(2008) 0689 din 4.11.2008 „Telemedicina pentru beneficiile pacientului, sistemului de sanatate si societatii”, Comisia Europeana subliniaza importanta telemedicinii, iar pentru implementarea benefica a serviciilor telemedicale propune tarilor-membre facilitati largi, ce tin de edificarea increderii si acceptarii serviciilor telemedicale, introducerea claritatii legale, solutionarea problemelor tehnice de compatibilitate si standardizare, precum si facilitarea dezvoltarii relatiilor economice de piata in domeniu.

OMS, pe linga suportul consultativ, acordat in sustinerea eforturilor tarilor in dezvoltarea telemedicii, desemneaza organizatii care poseda capacitati de expertiza telemedicala si pot servi drept centre de referinta pentru dezvoltarea telemedicinii[iii]. Resursele OMS pot fi utilizate pentru identificarea prioritatilor, elaborarea politicilor e-sanatate si telemedicinii, fortificarea bazei legislative, normative si etice in domeniul utilizarii informatiei de sanatate, diseminarea experientei despre practicile de excelenta in domeniu si facilitarea implementarii programelor tehnice la nivel national.

Varietatea tehnologiilor telemedicale implementate cu succes include toate nivele de deservire medicala, de la sanatate publica pana la chirurgia robotica, de la furnizarea serviciilor economic efective si accesibile pentru comunitati din zone geografice dens populate pana la furnizarea serviciilor medicale de calitate in localitati greu accesibile si in conditii critice.


Scenariul de baza

In curs de dezvoltare continua, in prezent, sectorul de sanatate se confrunta cu neajunsuri si probleme legate, atit de accesibilitatea si calitatea serviciilor de sanatate, cit si de organizarea procesului de deservire medicala a populatiei. Sumarul scurt al problemelor include distribuirea neuniforma a personalului medical pe teritoriul Republicii Moldova; diferente in nivelul de pregatire profesionala a specialistilor din mediul rural si urban; aportul traditional inalt al serviciului de urgenta, ce duce la pierderea timpului critic pentru salvarea vietii pacientilor; insuficienta instrumentelor pentru asigurarea in masura deplina a controlului calitatii si volumului serviciilor de sanatate prestate; pacientii din mediul rural, comparativ cu cei din localitatile urbane, au un acces geografic scazut la servicii de sanatate de inalta performanta oferite de institutiile municipale si republicane, fapt ce influenteaza inegalitatea accesului, calitatii si costurilor serviciilor medicale pentru ei; sistemele de management a maladiilor cronice, monitorizare la distanta si ingrijire la domiciliu sint slab dezvoltate; sistemele de management a situatiilor exceptionale, calamitati naturale si catastrofe tehnogene nu dispun de toate instrumente necesare si utile pentru salvarea persoanelor in caz de situatii exceptionale.Procesul de pregatire profesionala a personalului medical necesita o corelare permanenta cu cerintele in crestere a sistemului de sanatate, totodata fiind limitate posibilitatile de consultare si instruire profesionala continua la distanta. Formarea profesionala continua a personalului medical utilizeaza in prezent metode, care nu asigura in masura deplina continuitatea instruirii profesionale si implica cheltuieli considerabile neasociate (lipsa indelungata de la locul de munca, costul calatoriilor si cazarii personalului medical aflat in deplasare etc.) in procesul de instruire.

Capacitatile sistemului de sanatate asigura o continuitate slaba a informatiei medicale intre diferite nivele de deservire. Nivelul de constientizare si acceptare de catre personalul medical a serviciilor telemedicale este limitat.

Instrumentele existente de informare a populatiei despre starea sanatatii, prevenirea maladiilor si promovarea sanatatii, nu sunt suficiente pentru ameliorarea starii de sanatate a populatiei, luind in calcul cresterea morbiditatii si mortalitatii din cauza maladiilor cronice nontransmisibile, transmisibile si amploarea raspindirii deprinderilor daunatoare.

Exista un decalaj important intre cererea si oferta de informatii si servicii de sanatate in reteaua Internet. Mai mult de o treime din utilizatorii de Internet din Republica Moldova sunt nevoiti sa caute informatii despre sanatate in reteaua Internet[[iv], p.23], in afara spatiului informational national, pentru ca prezenta institutiilor medicale nationale in retea nu depaseste 5%[[v]], iar sursele nationale de informatii utile de sanatate sunt limitate.

Chiar daca majoritatea partenerilor pentru dezvoltarea telemedicinii au fost identificati, cooperarea in domeniu intre ei este insuficienta, ceea ce nu permite coordonarea eficienta a procesului complex de dezvoltare a telemedicinii in prezent.

Nivelul de cooperare profesionala si stiintifica internationala a institutiilor medicale si a medicilor din Republica Moldova este insuficient, inclusiv cooperarea transfrontaliera intre institutiile medicale si personalul medical, precum si accesul la sursele internationale de date medicale pentru desfasurarea activitatii profesionale si stiintifice.


Caile de dezvoltare a telemedicinii

Serviciile de telemedicina reprezinta o totalitate a proceselor securizate de inregistrare, transmitere, receptionare, prelucrare, stocare si analiza a informatiilor si datelor medicale, cu formularea ulterioara a diagnosticului si recomandarilor pentru tratamentul medical necesar, furnizarea directa a serviciului medical sau de instruire la distanta, utilizand TIC disponibile.

Prin introducerea serviciilor telemedicale de consultanta, de monitorizare a pacientilor, de instruire la distanta a medicilor, pacientilor si populatiei pot fi solutionate multe dintre problemele existente in domeniul sanatatii.

Luand in consideratie necesitarea abordarii integrate a problemelor legate de dezvoltarea telemedicini, importanta ei sociala si impactul economic, experienta internationala, se propune dezvoltarea urmatoarelor domenii telemedicale cu introducerea lor in practica clinica:

implementarea serviciilor de consultanta telemedicala in asistenta medicala la diferite nivele (asistenta medicala primara, spitaliceasca  si prespitaliceasca);

crearea serviciilor de monitorizare la distanta si ingrijire la domiciliu, prin utilizarea TIC pentru persoanele in etate, bolnavii reconvalescenti, pacientii cu maladii cronice, persoanele cu dizabilitati, gravide si mame tinere;

introducerea metodelor moderne de instruire la distanta, cu utilizarea tehnologiilor telemedicale de videoconferinte si Web in formarea profesionala a personalului medical;

crearea serviciului telemedical pentru situatii exceptionale;

utilizarea larga a retelei Internet si serviciilor de telecomunicatii in programele de Sanatate Publica;

crearea si intretinerea paginilor - Web a IMSP, cu efortul comun la MS si institutiilor medicale;

elaborarea standardelor si normelor de etica de prezentare a informatiei medicale si prestare a serviciilor telemedicale in reteaua Internet.Este necesar de mentionat, ca pentru implementarea sarcinilor specificate este importanta asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare, ce va cuprinde conectarea IMSP la linii de comunicatii suficiente, dotarea cu echipament informational performant si dispozitive medicale moderne si compatibile, cu posibilitatea inregistrarii, stocarii, transmiterii, receptionarii, analizei informatiilor si imaginilor digitale in reteaua telemedicala a Republicii Moldova.

Stimularea cooperarii internationale in domeniul telemedicinii are o deosebita importanta. Tehnologiile informationale ca baza a telemedicinii, ofera posibilitatea de conlucrare stransa intre medicii din diferite tari cu comunicarea si transferul eficient al informatiei medicale. Experienta arata ca dezvoltarea cooperarii internationale intre medicii din domeniile clinice cu utilizarea telemedicinii contribuie la cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor medicale cu reducerea concomitenta  a costurilor in mai multe cazuri.

Dupa cum se observa, directiile de dezvoltare se refera la diferite domenii ce tin de sanatate si TIC. Experienta internationala arata multitudinea aplicarilor, reusite si falimentate, ale telemedicii in sectorul sanatatii. Modul participativ de organizare a procesului de coordonare si monitorizare a dezvoltarii sprijinului telemedical in sectorul sanatatii este semnificativ pentru asigurarea utilizarii optimale a resurselor disponibile, continuitatea si integritatea serviciilor telemedicale. Totodata, se asigura acumularea experientei si cunostintelor la nivel national in domeniul telemedicinii.

Dezvoltarea conditiilor noi de piata in prestarea serviciilor medicale a marit posibilitatile de  atragere a investitiilor, inclusiv private, in sectorul sanatatii. Parteneriatul public-privat poate fi o metoda de atragere a investitiilor in dezvoltarea serviciilor telemedicale de inalta calitate si economic eficiente.


Evaluarea impactului telemedicinii pentru Republica Moldova

Implementarea telemedicinii in Republica Moldova va contribui la:

apropierea serviciilor de sanatate de calitate de locul de trai al pacientului, inclusiv in zonele rurale sau izolate;

ascendenta calitatii instruirii medicale profesionale la toate nivelele;

informarea mai buna a populatiei despre starea de sanatate si prezentarea informatiilor publice utile in domeniul sanatatii.

Experienta mai multor tari demonstreaza ca, odata cu cresterea nivelului de utilizare a serviciilor telemedicale, se reduc costurile acestora, comparativ cu costurile serviciilor medicale si metodelor de instruire traditionale, si se asigura recuperarea avansata a investitiilor in telemedicina.

Implementarea cu succes a serviciilor de teleconsultatii va contribui la economisirea surselor financiare pentru sistemul de sanatate, prin extinderea serviciilor cost-eficiente de sanatate, disponibile la nivel primar si secundar, la optimizarea fluxului (pathway) pacientilor in institutiile sistemului de sanatate.

Serviciile telemedicale de monitorizare si ingrijire la domiciliu vor asigura prevenirea si reducerea duratei spitalizarii, asigurind economii concomitente.

Impactul economic al telemedicinii este demonstrat in cadrul serviciului de asistenta medicala urgenta. Procedura de receptionare a comenzilor implica proba (triaj) telefonica, care reduce numarul comenzilor executate neargumentat.

Evaluarea utilizarii sistemului de videoconferinte in instruirea continua a specialistilor medicali, demonstreaza aprecierea inalta a metodei si calitatii instruirilor telemedicale. Eficienta economica a instruirilor telemedicale este net superioara instruirii prin metode educationale traditionale.

Interesul sporit fata de telemedicina al tarilor dezvoltate este conditionat de impactul social al accesibilitatii si calitatii serviciilor medicale, imbunatatirea starii de sanatate si calitatii vietii populatiei.

Serviciile de teleconsultanta contribuie la uniformitatea acoperirii teritoriului cu personal medical si apropie asistenta medicala specializata de profil de locul de trai al pacientului. Concomitent, se reduc cheltuielile pacientilor pentru calatorii costisitoare la institutiile republicane. Prin utilizarea teleconsultatiilor, accesul grupurilor-tinta (paturi sarace, mame tinere, bolnavi cronici, persoane cu dizabilitati, persoane in detentie, persoane socialmente vulnerabile etc.) la servicii medicale se imbunatateste.

Prin utilizarea serviciilor telemedicale poate fi facut un pas nou spre asistenta sociala integrata in tara. Monitorizarea telemedicala la distanta asigura cresterea calitatii supravegherii si tratamentului pacientilor in afara stationarului, prevenirea maladiilor si depistarea precoce a starilor grave si urgente. Ingrijirea telemedicala la domiciliu previne institutionalizarea persoanelor cu necesitati speciale si imbunatateste calitatea vietii lor in comunitate.

Cresterea calitatii serviciilor medicale este indispensabil legata de instruirea profesionala continua a personalului medical. Introducerea noilor forme de instruire profesionala cu utilizarea TIC va conditiona cresterea competentelor personalului medical si a calitatii serviciilor medicale prestate de catre acesta.

Asigurarea accesului la informatii veridice de sanatate, pentru populatie si pacienti, va contribui la cresterea responsabilitatii personale de starea de sanatate,  reducerea concomitenta a riscurilor pentru sanatate si imbunatatirea indicatorilor de sanatate a populatiei la nivel national.

Implementarea cu succes a serviciilor telemedicale va asigura cresterea transparentei relatiilor dintre prestatorii de servicii medicale si pacienti, contribuind la reducerea nivelului de coruptie in sectorul sanatatii.Posibilitatea extinderii accesului cost-eficient la servicii medicale, in localitatile rurale sau izolate, reprezinta un argument important pentru implementarea telemedicinii in Republica Moldova cu pondere sporita a populatiei rurale.

Prin implementarea si utilizarea telemedicinii, Republica Moldova va efectua un pas important spre realizarea dreptului omului la servicii de sanatate calitative in locul oportun si la momentul oportun.


Bibliografie

] https://www.emro.who.int/HIS/ehealth/AboutEhealth.htm

] Tehnologii Informationale si de Comunicatii

] Norvegian Center for Telemedicine a fost numit organizatie pentru colaborare (collaborating organization) in domeniul telemedicinii (din 2002), EFMI si IsfTeH sunt organizatii internationale pentru colaborare (collaborating international organizations) in domeniul e-Sanatatii si telemedicinii

  1. ]„Business Intelligent Services” SRL,Aspectele utilizarii TIC de catre utilizatori, Chisinau, aprilie 2007, p. 23

] „Business Intelligent Services”, „Prezenta si continutul site-urilor Web in Republica Moldova, 2006”

[[i]] https://www.emro.who.int/HIS/ehealth/AboutEhealth.htm

[[ii]] Tehnologii Informationale si de Comunicatii

[[iii]] Norvegian Center for Telemedicine a fost numit organizatie pentru colaborare (collaborating organization) in domeniul telemedicinii (din 2002), EFMI si IsfTeH sunt organizatii internationale pentru colaborare (collaborating international organizations) in domeniul e-Sanatatii si telemedicinii

[[iv]]„Business Intelligent Services” SRL,Aspectele utilizarii TIC de catre utilizatori, Chisinau, aprilie 2007, p. 23

[[v]] „Business Intelligent Services”, „Prezenta si continutul site-urilor Web in Republica Moldova, 2006”

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }