QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate medicina

Aspectele medico-sociale ale invaliditatii infantile din raionul ungheni

ASPECTELE MEDICO-SOCIALE ALE INVALIDITATII INFANTILE DIN RAIONUL UNGHENI


Summary

Some medico-social aspects of infant disablement in district Ungheni

The paper presents a study based on official statistics data abount on infant disablement in the Republic of Moldova and the district Ungheni during the years 2000 – 2007. The study showed analyzis of the level and structure of disablement in fuctions for place, time and persons.

Actualitatea temei

Invaliditatea la copii reprezinta una dintre problemele cele mai importante nu numai pentru ocrotirea sanatatii mamei si a copilului,ci si in cadrul problematicii generale a sanatatii publice.

Problema invaliditatii copiilor in prezent devine foarte actuala, deoarece este influentata de un sir de factori: sociali, economici, demografici, evolutia serviciilor de sanatate, urbanizarea, industrializarea, starea mediului ambiant.

In Republica Moldova in ultimii 8 ani nivelul invaliditatii la copii are o tendinta de crestere continua: de la 13,8 in anul 2000 pina la 19,5 la 1000 de copii in anul 2007, respectiv si in raionul Ungheni se inregistreaza cresterea indicatorilor invaliditatii infantile : de la 12,9 in anul 2000 pina la 18,8 la 1000 de copii in anul 2007.

Cresterea invaliditatii la copii in ultimii ani este cauzata de mai multi factori :

Nivelul inalt al morbiditatii copiilor,

Incidenta inalta a maladiilor la copii;

Mortalitatea generala a copiilor in ascensiune;

Mortalitatea perinatala, infantila ridicata;

Influenta negativa a mediului ambiant;

Noxe profesionale in sarcina;

Performante inalte in reanimare si neonatologie;

Morbiditatea inalta a malformatiilor congenitale;

Reabilitarea insuficienta a invalizilor din copilarie,

si nu in ultimul loc din cauzele imbunatatirii calitatii evidentei stricte a copiilor invalizi, cresterii accesibilitatii la servicii medicale in urma reformelor noi implementate in Republica Moldova ultimii ani – a reformarii asistentei medicale primare (AMP) dupa principiul medicului de familie, implementarii asigurarilor medicale obligatorii (AMO), imbunatatirii calitatii dispensarizarii copiilor, depistarii patologiilor in urma diagnosticului perforrmant mai accesibil in cadrul raional,imbunatatirii informatizarii populatiei,familiilor tinere,dar si din cauzele largirii indicatiilor pentru stabilirea invaliditatii,marirea indemnizatiilor,pensiilor,subventiilor si facilitatilor pentru familiile unde se ingrigeste copilul invalid.

Invaliditatea infantila influenteaza situatia demografica in republica.

Impactul negativ asupra climatului psihologic in familie Diminuarea calitatii vietii e in crestere continua (limitarea in viata sociala, frica de viitor, limitarea studiilor, imposibilitatea angajarii in serviciu, neimplicarea in activitatile comunitatii, stigmatizarea, izolarea, depresiile, nedorinta de comunicare).


Materiale si metode

Pentru evaluarea tendintelor indicilor invaliditatii copiilor a fost efectuat studiul descriptiv in functie de persoana – copii virsta 0-15 ani 11 luni 29 zile aflati in evidenta cu invaliditate, de localitatea – raionul Ungheni (Republica Moldova) ,de timp - in perioada anilor 2003 – 2007.

Datele pentru analiza au fost acumulate din formularul statistic Nr. 46-san ”Darea de seama privind deservirea medicala a copiilor invalizi‚’’elaborat de colectivul de autori (E.Popusoi,L.Spinei,N.Iodco,C.Etco,I.Antonisin,S.Stefanet) si aprobat de Ministerul Sanatatii RMoldova.


Rezultate

In perioada anilor 2000 – 2007 in Republica Moldova, inclusiv si in raionul Ungheni,          s-a inregistrat o crestere continua a indicatorilor invaliditatii la copii (in r-l Ungheni de la 12,9 in anul 2000 la 18,85 in anul 2007 si respectiv in Republica Moldova de la 13,8 in anul 2000 la 19,5 in anul 2007 la 1000 de copii de varsta respectiva)

Tabelul 1

Invaliditatea copiilor in virsta de 0-15 ani11 lun i29 zile in Republica Moldova si raionul Ungheni in perioada anilor 2000 -2007(la 1000 de copii,abs.)
Raionul Ungheni379cazuriRepublica Moldova

Fig.1.Dinamica indicatorilor invaliditatii copiilor in Republica Moldova si raionul Ungheni in peroada anilor 2000 -2007(la 1000 de copii de varsta respectiva)


Structura invaliditatii copiilor conform datelor de resedinta:

Copii invalizi din sectorul rural     – 79,3%

sectorul urban – 20,7%

Structura invaliditatii copiilor in functie de sex:

Copii invalizi din categoria baieti – 57,2%

fetite - 42,8%

Structura invaliditatii copiilor dupa virsta

Copii invalizi cu virsta de 0 - 6 ani 11luni 29 zile - 29.1%

7ani - 15ani 11luni 29 zile –70,9%


Se observa in structura invaliditatii copiilor in raionul Ungheni ca ponderea cea mai mare revine copiilor invalizi din sectorului rural -79,3%, predomina invaliditatea la baieti ( 57,2%),                si invaliditatea se intilneste mai frecvent in grupul de virsta de 7 -16 ani (70,9%).


Structura invaliditatii copiilor conform cauzelor este urmatoarea:

Locul I malformatiile congenitale

Locul II afectiunile perioadei perinatale

Locul III consecintele diferitor boli

Locul IV consecintele leziunilor traumatice,intoxicatiilor

Invaliditatea are un grad de influenta primordial asupra mai multor indicatori, care caracterizeaza sanatatea copiilor, si unul din ei este mortalitatea infantila ,care in functie de gradul ei de influenta asupra starii sanatatii copiilor se plaseaza pe primul loc in topul principalilor indicatori.

Tabelul 2

Ratele mortalitatii infantile in Republica Moldova si raionul Ungheni

in perioada 2000 – 2007(la 1000 n/v )


Raionul Ungheni

Republica Moldova


Evaluarea indicatorilor mortalitatii infantile denota o scadere a indicilor in perioada anilor 2000 -2007 atit la nivel republican, cit si cel al raionului Ungheni – de la 12,7‰in 2000,14,5‰ in 2003, la 8,8‰ in 2007 (RMoldova -11,3‰ in 2007).

Necatind la scaderea mortalitatii infantile in raion,in structura mortalitatii dupa cauzele de deces pe locul I se plaseaza patologia perioadei perinatale, pe locul II – malformatiile congenitale,pe locul III –accidentele.

Tabelul 3

Structura invaliditatii copiilor pe grupe de virste si grade de invaliditate in raionul Ungheni in perioada 2003 -2007 (abs., %)

Virsta / gradul de invaliditate


Total (abs.)
0-6 ani11luni 29zile

50 (10,8%)

(21,6%)

(19,4%)

(22,9%)


7-15 ani

(89%)

(78,4%)

(80,1%)

(77,1%)


0-6 ani11luni 29 z.


Gr.invaliditate I

(52%)

(42%)

(37,6%)

(43,4%)

(43,3%)

Gr.invaliditate II

(34%)

(44%)

(56,5%)

(47,5%)

(48,5%)

Gr.invaliditate III

(14%)

(16%)

(5,9%)

(9%)

(8,2%)

7-15 ani 11luni29z.


Gr.invaliditate I


(24,8%)

(33%)

(34,5%)

(33%)

Gr.invaliditate II


(59,5%)

(56,8%)

(55,3%)


Gr.invaliditate III

(15,9%)

(15,7%)

(10,2%)

(10,2%)

(9,5%)

Tabelul 4

Structura copiilor in functie de grad de invaliditate in r-nul Ungheni

in perioada 2003 -2007 (abs., %)
Total (invalizi)


Gr. I


Gr. II


Gr. IIIRepartizarea copiilor in functie de severitatea bolii in raionul Ungheni este nefavorabila pentru ultimii 5 ani – daca incadrati in gradul I de invaliditate in anul 2003 erau 28,6% copii din numarul total de copii invalizi, atunci in anul 2007 – constitue 36%.

Tabelul 5

Structura invaliditatii copiilor in virsta 0 -15 ani 11 luni 29 zile in raionul Ungheni dupa formele nozologice in perioada.2003 -2007(%)


Locul

Forme nozologiceI

Tulburari mentale si de comportament


i/c retard mental


II

Bolile sistemului nervos


i/c paralizie cerebrala infantila
III

Malformatii congenitale


i/c m.c. ale aparatului.circulator


m.c. ale sistemului osteoarticularIV

Bolile sistemului osteoarticular


V

Bolile aparatului respirator


VI

Bolile urechii


VII

Leziuni traumatice, otraviri


VIII

Bolile singelui


IX

Bolile endocrine


X

Bolile genito-urinare


X

Tumori


XII

Bolile ochiului


XIII

Bolile aparatului digestivIn raionul Ungheni pe parcursul ultimilor 5 ani (a.a.2003-2007) in structura invaliditatii copiilor conform formelor nozologice primului loc ii revine constant profilului psihiatric (27,1%), locul II –profilului neurologic (24,5%), locul III – malformatiilor congenitale (21,0%), locul IV –profilul pediatric (13% ), locul V-patologia ortpedica (6,8%) ,alte profiluri (7,2%).

In structura profilului psihiatric 76,3% de copii sunt cu retard mintal,si aceasta structura se mentine pe parcursul ultimilor 10 ani.In structura profilului neurologic 62,8% revine paraliziei cerebrale infantile,care se mentine in crestere de la 46,7 in anul 2003 la 62,8%in anul 2007.

Fig.2.Structura invaliditatii copiilor raionul Ungheni in functie de profil ,anul 2007 (%)


Structura invaliditatii copiilor conform formelor nozologice

I loc tulburarile mentale si de comportament - 27,1 %

II loc bolile sistemului nervos - 24,5 %

III loc malformatiile congenitale - 21,0 %

IV loc boala urechii si apofizei mastoide - 4,6 %

V loc boala aparatului respirator - 3,9 %

VI loc leziuni traumatice,otraviri - 3,5 %

bolile endocrine     - 3,7 %


Ponderea retardului mintal din patologia tulburarilor mentale si de comportament se mentine in ani constant cu indicatori inalti – aproximativ in anul 2007- 76%, fata de 92,4% din anul 2003.

Ponderea paraliziilor infantile cerebrale din bolile sistemului nervos central e in crestere de la 46,7% in 2003 la 62,8% in 2007.


Concluzii

1. Invaliditatea infantila influenteaza sitiatia demografica atit in republica cit si la nivel de raion.

2. Nivelul invaliditatii infantile e in crestere continuu

3. Nivelul invaliditatii infantile este o problema medico-sociala

4. Evaluarea serviciilor medicale si sociale copiilor invalizi necesita o analiza profunda in scopul elaborarii unui set de masuri pentru imbunatatirea calitatii vietii acestui grup de popoulatie.


Bibliografie

  1. Sanatatea publica in Moldova. Anuar statistic, a. 2003 – 2006. Centrul stiintifico-practic Sanatate Publica si Management Sanitar al Ministerului Sanatatii; Chisinau, 2007.
  2. Spinei L., Poputoi E., Handicapul infantil ca problema medico-sociala, Chisinau, 2000.
  3. Tulchinskii Th. H., Varavikova E. A., Noua Sanatate Publica, Izrael , 2003
  4. Sanatate publica, economie si management in medicina,revista stiintifico-practica, 6(21)/2007, Chisinau, 2007
  5. Sanatatea populatiei si reformele asistentei medicale in Republica Moldova,Materialele congresului II al specialistilor in domeniul sanatatii publice si managementului sanitar, Chisinau, 1999, pag.43,168.
  6. Spinei L.,Andronachi V.,Unele aspecte ale invaliditatii copiilor in virsta primei copilarii,Buletin de perinatologie, 2007


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }