QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente mecanica

mecanismeUNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE MECANICA

SI TEHNOLOGIE Rm VALCEA

PROIECT MECANISME


Tema Proiect:   Nr: 11


Grupa:   Nr: 8


Subgrupa:    Nr: 1


Ordine :  Nr:42

Capitolul  Nr I


Analiza structurala


Elementele mecanizmului sunt de rangul

J=3

Cuple cinematice:

--rotatie
--rotatie + tranzlatieMobilitatea se calculeaza cu formula lui Dobrovolsky


M=(G-f).n-S (n-f).Cn

Mecanizmul are patru cuple de clasa 5


M= 3n-C4-2C5 =9-0-2.4 =9-8 =1

M= 1f=3


Mecanizmul este format din motoelementul OA si diada RRT


I= (0,15+0,05.8+0,01.1+0,035.42).0,7

I=(0,15+0,4+0,01+1,47).0,7


I=1,421


OA=I . 0,06=1,421.0,06


OA=0,08526 m


AB=I . 0,30=1,421.0,30


=0,4263 m AB


AC=I . 0,08=1,421.0,08


AC=0,11368 m


BC=I . 0,24=1,421.0,24


BC=0,34104


Q=I . 30=1,421.30


Q=42,63


w =I . 50=1,421.50


w


K=AB/[AB]=0,4263/100


K=0,004263[m/mm]


[AB]=100[mm]


[OA]=OA/Kl=0,08526/0,004263


[OA]=20[mm]


[AC]=AC/Kl=0,11368/0,004263=0,11368/0,004263


[AC]=26,6[mm]


[BC]=BC/Kl=0,34104/0,004263


[BC]=80[mm]


Viteze j


VA=OA . w


VA=6,057723m/s


KV=VA/[VA]=0,06057723 [m.s-1/mm]


VB/110x=VA+VBA/ AB


VB=ib.Kv=80.Kv


VB=4,8461784[m/s]


VBA=ab.Kv=73.Kv


VBA=4,42213779[m/s]


VBA=AB.w


w =VBA/AB


VBA=10,3733rad/s


DABC Dabc


AB/ab=BC/bc


BC/AB . ab


bc=0,34104/0,4263 . 73


AB/ab=58,4[mm]


AB/ab=AC/ac=AC/AB . ab


ac=0,11368/0,4263 . 73


ac=19,4[mm]


VC1=VA/2


VC1=3,0288615[m/s]


VC2=ic2.Kv=82.Kv


VC2=4,96733286[m/s]


VC=ic .Kv=82.Kv


VC=4,96733286[m/s]


Acceleratii j


aA=av.A+atA


aA=oA . w


aA=430,401219[m/s2]


Ka=aA/[aA]=430,401219/100


Ka=4,30401219[m/s2]


avBA=AB . w


avBA=45,872162[m/s2][avBA]=avBA/Ka=10,658[m/s2]


aB/110Y= aA+avBA/ AB+atBA/ AB

B A


atBA=m b . Ka


atBA=288,36817[m/s2]


atBA=AB.e


e =atBA/AB


e =676,445735[rad/s]


aB=jb . Ka=79 . Ka


aB=340,016963


DABC Da b c


AB/ab=AC/ac


ac=AC/AB . ab=0,11368/0,4263 . 70


ac=18,6[mm]


AB/ab=BC/bc


bc=BC/AB . ab=0,34104/0,4263 . 70


bc=56[mm]


ac=jc.Ka=100 . Ka


ac=430,401219[m/s2]


ac1=aA/2=215,200609[m/s2]

ac1=215,200609[m/s2]


ac2=jc2.Ka=90 . Ka


ac2=387,361097[m/s2]


Viteze j


VA=OA . w


VA=6,057723[m/s]


KV=0,06057723[m.s-1/mm]


VB=VA+VBA

oy   AB


VB=ib . KV=82 . KV


VB=4,96733286[m/s]


VBA=ab . KV=70 . KV


VBA=4,2404061[m/s]


VBA=AB . w


w =VBA/AB


w =9,947[rad/s]


DABC Dabc


AB/ab=AC/ac


ac=AC/AB . ab=0,11368/0,4263 . 70


ac=18,6[mm]


AB/ab.BC/bc


bc=BC/AB . ab=0,34104/0,4263


bc=56[mm]


VC1=3,0288615[m/s]


VC2=ic2.KV=92 . KV


VC2=5,57310516[m/s]


VC=ic.KV=103 . KV


VC=6,23945469[m/s]


Acceleratii j


aA=OA . w


aA=430,401219[m/s2]


Ka=aA/[aA]


Ka=4,30401219[m/s2


avBA=AB.w


avBA=42,1962828[m/s2]


[avBA]=avBA/Ka=9,80394128[m/s2]


aB= aA + aBA + atBA

oy   AB AB

B A


atBA=m b .Ka=70 . Ka


atBA=301,280853[m/s2]


atBA=AB.e


e =atBA/AB


e =706,734349[rad/s]


aB=j b . Ka=80 . Ka


aB=344,320975[m/s2]


DABC Da b c


AB/ab=AC/ac


ac=AC/AB . ab=0,11368/0,4263 . 73


ac=19,4[mm]


AB/ab=BC/bc


Bc=BC/AB . ab=0,34104/0,4263 . 73


bc=58,4[mm]


ac=jc . Ka=80 . Ka


ac=344,320975[m/s2]


ac1=aA/2

ac1=215.200609[m/s2]


ac2=jc2.ka.


ac2=80.ka


ac2=344,320975[m/s2]


Viteze  j


VA=OA.w


VA=6,057723[m/s]


KV=0,06057723[m.s-1/mm]


VB=VA+VBA


//oy AB


VB=ib.KV


VB=60.KV


VB=3,6346338[m/s]


VBA=AB.w


w =VBA/AB


w=8,526[rad/s]


DABC Dabc


AB/ab=AC/ac


ac=AC/AB.ab


ac=0,11368/0,4263.70


ac=18,6[mm]


AB/ab=BC/bc


Bc=BC/AB.ab


bc=0,34104/0,4263.70


bc=56[mm]


VC1=3,0288615[m/s]


VC2=ic2.KV=73.KV


VC2=4,42213779[m/s]


VC=ic.KV=80.KV


VC=4,8461784[m/s]Acceleratii j


aA=430,401219[m/s2]


Ka=aA/[aA]


Ka=4,30401219[m/s2]


avBA=AB.w


avBA=30,9888878[m/s2]


[avBA]=avBA/Ka


[avBA]=7,20[m/s]


aB = aA + aBA + atBA

//oy //AB AB

B A


atBA=m b .Ka=69.Ka


atBA=296,976841[m/s2]


atBA=AB.e


e =atBA/AB


e =696,638144[m/s2]


aB=j .b .Ka=60.Ka


aB=258,240731[m/s2]


DABC Da b c


AB/ab=AC/ac


ac=AC/AB.ab=0,11368/0,4263.70


ac=18,6[mm]


AB/ab=BC/bc


bc=BC/AB.ab=0,34104/0,4263.70


bc=56[mm]


ac=jc .Ka=93.Ka


ac=400,273134[m/s2]


ac1=aA/2


ac1=215,200609[m/s2]


ac2=jc2.Ka=76.Ka


ac2=327,104926[m/s2]

Capitolul Nr.2


Metoda Analitical1=OA=0,08526


l2=AB=0,4263


AC=0,11368


BC=0,34104


w


OA .cosj +AB . cosj T l1cosj +l2cosj Tl2cosj =-l1cosj

l1 l2


OA.cosj +AB.sinj = S Tcosj =-l1cosj /l2 T

T S=0,08526 . sin450+0,4263.sin98,130=0,4821T

Ta =arc cos(-l1.cosj /l2) = arc cos(-0,08526.cos450/0,4263)


a


XA=-OA.w .cosj =-0,08526.71,05.cos450TXA=-4,2834m

YA=OA.w .sinj =0,08526 . 71,05 . sin450TYA=4,2834m


XA=OA.cosj =0,08526 . cos450TXA=0,06028m

YA=OA.sinj =0,08526 . sin450TYA=0,06028m


VA X2A+Y2A = 6,0577[m/s]


cosa=AB2+AC2-BC2/2AB.AC


cosa


cosa


a=arc cos 0,807651=84,43


-l2.sinj w -l1.sinj w

l2 . cosj w +l1.cosj w =s


w =l1.sinj /l2sinj w =0,08526.sin450/0,4263.sin82,12 . 71,05


w =10,1436rad


s=VB=l1.cosj w +l2.cosj w


s=0,08526.cos450.71,05+0,4263.cos82,120.10,1436


s=4,8461784[m/s]


-l2 .sinj w -l2 . sinj e =l1cosj w


-l2 . sinj w +l2 . cosj e =s+l1sinj w


e =l1.cosj w +l2.cosj w /l2.sinj


e =0,08526.cos450.71,05+0,4263.cos82,12.10,142/0,4263.sin82,120


e =674,4357[rad/s]


s= -l2sinj w +l2.cosj e -l1.sinj w


s=0,4263.sin82,12.10,142+0,08526.cos82,12.674,4357-0,08526.sin450.71,05


s=281,3688


XC=OA.cosj +AC.cos(j a


XC=0,08526.cos450+0,11368.(cos82,120-10,140)


XC=1,003[m/s]


YC=OA.sinj +AC.sin(j a


YC=0,08526.sin450+0,11368.sin(82,120-10,140)


YC=1,0039[m/s]


XC CX=-OA.w .cos450+AC.sina w =3,12084[m/s]


YC=OA.w .sin450+AC.cosa w =4,91741[m/s]


VC XC2+YC2=4,967312[m/s]

Capitolul Nr 3


Calculul fortelor si cuplurilor ce actioneaza pe elementul mecanizmuluiFi=-m.a-forta de inertie


Mi= - Kc-momentul fortelor de inertieFortele de greutate


OA=0,08526.mTdOA=OA/10=0,008526


mOA=jOL.V bara


jOL=7800Kg/m3


V bara=V cil=pd2/4.lOA=p.0,0085262/4 .0,08526=6,8.10-8m3


mOA=7800.6,8.10-8=0,000485Kg


V placi=A bazei.d placi


h placi=0,11368/10=0,011368m


Ab= p(p-a).(p-b).(p-c)


p=a+b+c/2=0,4269+0,11368+0,34104/2=0,44081m


Ab=


Ab=0,015129


V placi=0,015129.0,011368=2,612.10-6m3


m placa jOL.V placa=0,0212Kg


j


G1=m1.g=0,000485Kg.9,81=0,004757


G2=m2.g=0,0212 . 9,81=0,207972


ac1=215,2006[m/s2]


ac2=387,361[m/s2]


Fi1=-mOA.ac1=0,000485.215,2006=0,10437


Mi1=j1.e


e


I0=m.l21/3=4,2.10-8


Fi2=m2.ac2=0,0212.387,361=8,2120


Mi2=jc.e


Ic=m(l21+l22+l23)/36=9,817.10-6


j


G1=m1.g=0,004757


G2=m2.g=0,207972


ac1=215,2006[m/s2]


ac2=344,3209[m/s2]


Fi1=mOA.ac1=0,10437


Mi1=0=e .j0

w =ctTe


J0=m1.l12/3=4,2.10-8


Fi2=m2.ac2=8,2120


Mi2=jc.e


Jc=m2(l21+l22+l23)/36=9,718.10-6


j


G1=m1.g=0,004757


G2=m2.g=0,207972


ac1=215,2006[m/s2]


ac2=327,104[m/s2]


Fi1=mOA.ac1


Mi1=0=e .j0


w =ctTe


J0=ml1/3=4,2.10-8


Fi2=m2.ac2=8,2120


Mi2=jc.e


jc=m2(l21+l22+l23)/36=9,818.10-6Capitolul Nr.4


Calculul reactiunilor din cupleCalculul reactiunilor din cuple prin metoda grafo-analitica


SMB TN.X=0TX=0


SMA TMi2+Q.d5-Fi2.d7+G2.d2+Q.d6-N.d8=0


N=Mi2+Q.d5.KL-Fi2.d7.KL-G2.d2.KL+Q.d6.KL/d8.KL


N=0,5522+42,63.14.0,004263-8,2120.20.0,004263-0,2079.2.0,004263+42,63.23.0,004263/0,4263


N=10,31[N]


SMA TMi2+Q.d5-G2.d2-Fi2.d7-RtB.AB=0


RtB=Mi2+Q.d5.KL-G2.d2.KL-Fi2.d7.KL/AB


RtB=0,5522+42,63.14.0,004263-0,2079.2.0,004263.20.0,004263/0,4263


RtB=10,121[N]


SMB TFi2.d3+Mi2-Q.d4-G2.d9+RtA.AB=0


RtA=-Fi2.d3-Mi2+Q.d4.KL-G2.d9.KL/AB


RtA=8,2120-41-0,5522+42,63.76.0,004263-0,2079.12.0,004263/0,4263


RtA=9,21[N]


SF T RtB+N+Q+RnB=0


Kf=Q/[Q]=42,63/100=0,4263[N/mm]


[RtB]=Rtb/Kf=10,121/0,4263=23,7414[mm]

[N]=N/Kf=10,31/0,4263=24,1848[mm]


[RnB]=[RnB].Kf=96.0,4263=40,9248[N]


RB= Rn2B+Rt2B=9,1810[N]


SF T RtA+Fi2+G2+Q+Rna=0


[RtA]=RtA/Kf=9,21/0,4263=21,604


[Fi2]=Fi2/Kf=8,2120/0,4263=19,2634[mm]


Q=100[mm]


G2=G2/Kf=0,2079/0,4263=0,487684[mm]


RnA=[RnA].Kj=25.0,4263=106575[N]


SF TRA+Fi1+G1+R0=0


Fi1=Fi1/Kf=0,1043/0,4263=0,2446[mm]


G1=G1/Kf=0,00475/0,4263=0,011142[mm]


Ro=[Ro].Kf=98.0,4263=41,774


SMo TRa.d10+G1.d1-Mc1=0


Mc1=Ra.d10.KL+G1.d1.KL


Mc1=0,1816[N.m]Capitolul Nr.5

Calculul reactiunilor din cuple

SMB T N.X=0 TX=0


SMA TN(XB-XA)-Q(XA-XB)-Fi2y(XA-XC2)+Fi2x(yC2-yA)-G2(XA-XC2)-Q(YC-YA)

N=Q(XA-XB)+Fi2y(XA-XC2)-Fi2x(YC2-YA)+G2(XA-XC2)+Q(YC-YA)/(XB-XA)


SFx TRBX+N=0TRBX=-N


SFy TRBY-Q=0TRBX=Q


SFx T-RBX-Fi2x-Q-RAX=0TRAX=Fi2x-RBX-Q


SFy T-RBY+Fi2Y-G2+RAY=0TRAY=RBY-Fi2+G2


SFX TROX+Fi1x+RAX=0TROX=-RAX-Fi1x


SFy TROY+Fi1Y+ROY=0TROY=-RAY-Fi1Y


SMo TMC1=G1(XC1-X0)+Fi1x(YC1-Y0)-Fi1Y(XC1-X0)+RAY(XA-X0)-RAX(YA-YO)


Momentul de inertie redus la elementul 1

J(red 1)


Jred 1=1/w S(j1.w +mi.vc2)


Jred=1/71,05(j1.w +j2.w +m2.VC22)


Jred=1/71,05(4,2.10-8.71,052+9,187.10-6.10,37332+0,0212.4,96732)=11,852.10-8Kg.m2Momentul de inertie redus la elementul 1 Mred1


Mred=1/w S(Fj.Vj.cosaj+Mj.wj


Mred=1/w (Q.VL.cosa +Q.Vs.cosa +G1.VC1.cosa +G2.VC2.cosa


Mred1=1/71,05(42,63.4,9673.cos220+42,63+4,8461.cos180+0,004757.3,0288.cos2250+0,2079.4,9673.cos2100)

Mred1=0,873N.m

Cuprins :


Capitolul Nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.3

Analiza structurala . . . . . . . . . . . . . . Pag.3


Capitolul Nr.2 . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.15

Metoda analitica . . . . . . . . . . . . . . . Pag.15


Capitolul Nr.3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.18

Calculul fortelor si cuplurilor ce actioneaza pe elementul

mecanizmului . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.18

3.1 Fortele de greutate . . . . . . . . . . . . ..Pag.18


Capitolul Nr.4 . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.21

Calculul reactiunilor din cuple . . . . . . . . .Pag.21

4.1 Calculul reactiunilor din cuple prin metoda

grafo-analitica . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.21


Capitolul Nr.5 . . . . . . . . . . . . . . . ..Pag.23

Calculul reactiunilor din cuple . . . . . . . . . ..Pag.23

5.1 Momentul de inertie redus la elementul 1 . . . ..Pag.24

5.2 Momentul de inertie redus la elementul 1 Mred1..Pag24.

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }