QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate matematica

Ecuatii neliniare

Ecuatii neliniare


Metoda Broyden

Cand derivatele nu pot fi folosite sau sunt prea complicate de calculate, matricea Bk poate fi o aproximare finite a matricii Jacobiane sau o matrice generate de metoda Broyden.
Metoda Broyden este o generalizare a metodei secantei folosita la rezolvarea sistemelor non-lineare. Metoda secantei inlocuieste derivate cu o diferenta finite:

In timp ce metoda Broyden generalizeaza sistemul astfel:
In loc sa foloseasca matricea Jacobiana, Broyden foloseste matricea ce satisface aceasi formula. Observam ca sistemul ne da doar N ecuatii pentru a determina o matrice de forma NXN. Cea mai buna solutie pentru este o modificare minimala pentru ,
Astfel ajungem la o matrice unic definita.
Atunci:

Metoda Broyden ne spune:

Ar trebui sa calculam din nou matricea inversa, dar pentru a evita calcule inutile putem rezolva iar apoi inlocuim in

Broyden a sugerat folosirea formulei Sherman-Morrison care ne ajuta sa calcum inversa intr-o maniera eficienta. Din formula aflam: pentru o matrice nonsingulara A si vectorii u,v (astfel incat ) atunci:


Pentru a implementa formula Sherman-Morrison in Broyden atunci folosim : .

Metoda lui Broyden nu este la fel de rapida ca Metoda Newton dar sunt necesare mai putine operatii pe repetitie.

Folositi metoda broyden pentru a calcula urmatorul sistem de ecuatii:

Repetitiile Newton si Broyden sunt date de:iar matricea Jacobiana si inversa sunt date de:Incepand de la obtinem urmatoarele valori pentru . Probelma converge dupa trei repetitii cu solutiile x1=1.59586 si x2=0.95206. Deoarece pornim destul de aproape de solutie, pentru toate repetitiile.Dar folosind metoda Broyden incepand cu avem:In timp ce ecuatiile sunt rezolvate exact, matricea Broyden este cam diferita:

Codul Matlab:

function [x] = Broyden(x0,f,dx,n,tol,I)
x = zeros(n,1);
fx = zeros(n,1);
x(:,1) = x0;
A = feval(dx,x(:,1));
fx(:,1) = feval(f,x(:,1));
B = inv(A);

for i=1:I
x(:,i+1) = x(:,i)-B*fx(:,i);
fx(:,i+1) = feval(f,(x(:,i+1)));
if norm(fx(:,i+1)-fx(:,i))<tol
end;
y=fx(:,i+1)-fx(:,i);
s=x(:,i+1)-x(:,i);
oldB=B;
B = oldB + (1/(s'*oldB*y))*(s-oldB*y)*s'*oldB;

end


Metoda Muller

Metoda Muller foloseste trei puncte la fiecare pas. Aceasa metoda este folosita pentru a determina polinomul quadric care trece prin aceste trei puncte si apoi calculeaza radacinile acestui polinom (una din radacini este folosita pentru a inlocui unul din punctele initiale).


f(x)=0


Metoda este rapida dar poate genera erori. Daca puntele initiale sunt foarte apropiate (sau se afla pe o linie dreapta) coeficientii polinomului determinat pot fi gresiti (si desigur si radacinile vor fi gresite). Iar codul pentru metoda Muller poate fi si el destul de complicat.


O caracteristica ciudata a acestei metode este posibilitatea ca polinomul sa nu aiba nicio o radacina reala. Dar in acest caz poate fi acceptabil sa calculam una din radacinile complexe.


Coeficientii a,b si c ce definesc parabola sunt obtinuti calculand sistemul liniar:


Obtinem imediat :


Obtinem a,b din sistemul liniar:Apoi punem:si calculam x3-x2:Pentru a gasi un x3 mai aproape de x2 :Metoda Muller converge aproximativ catre o radacina simpla sau dubla. Nu poate converge catre o radacina tripla.


Exemplu:


Gasiti cele patru radacini ale polinomului:

Polinomul este evaluat de functia Matlab:Metoda Muller obtine x3 in functie de valorile date:


Metoda este repetata pana cand converge. Cele patru radacini sunt:


Cele doua radacini reale pot fi obtinute folosing Metoda Muller cu valorile initiale [0.5 ,.5] si [2.5,2.0,2.25].


Programul Principal

% Gasirea radacinilor folosind metoda MULLER .

function Muller (Poly, x1,x2,x3,A, B,Tol,itmax)

fprintf(' Metoda MULLER.n');
format short e

% Introducerea datelor

disp( Introducerea datelor ');
disp( x1 x2 x3 Tol itmax');
disp( [x1,x2,x3,Tol, itmax] );

% Graficul functiei pentru care se cauta radacini

step=(B-A)/100;
x=A:step:B;
y=feval(Poly,x);
plot(x,y)
xlabel('x'); ylabel('f(x)');
grid on

% ** ** ************ Programul principal ** ** *******
it=0;
while it < itmax
it = it + 1;
h1=x1-x2;
h2=x2-x3;
h3=x1-x3;
Px1=feval(Poly,x1);
Px2=feval(Poly,x2);
Px3=feval(Poly,x3);
delta2=Px2-Px3;
delta3=Px1-Px3;
den=h3*h2*h1;
a h2*delta3-h3*delta2)/den;
b h3^2*delta2-h2^2*delta3)/den;
c=Px3;
% disp( ' a b c');
% disp([a,b,c]);
D=sqrt(b^2-4*a*c);
if abs(b-D)<abs(b+D),
E=b+D;
else E=b-D;
end
h=-2*Px3/E;
root=x3+h;
disp( ' Iter Aprox-root Error P(root)')
disp([it,root,abs(h),feval(Poly,root)]);
if abs(h)==0 | feval(Poly,root)==0
disp(‘Solutia exacta’);
disp([it,root]);
return
end
if abs(h) <Tol
disp(‘Solutia aproximativa’);
disp([it, root]);
return
end
x1=x2;
x2=x3;
x3=root;
end
disp(' Sunt necesare mai multe date(sau repetitii)' );

Program Auxiliar


% TestMuller

clear all;

A= -10;
B=10;
x1
x2
x3
Tol=10.^(-10);
itmax=

Muller('Poly', x1,x2,x3,A, B,Tol,itmax);

Functiile folosite:
function y=Poly(x)

%y= 16*x.^4-40*x.^3+5*x.^2+20*x+6;

%y = x.^3 - 4.*x.^2 + 5.*x -2;

%y=x.^3 - 4.*x.^2 + 5.*x -2;

%y=x^2-3*x-1;

%y = x.^3 - 5.*x.^2 + 100.* x - 500.;

%y = x.^3 - 5.*x.^2 + x - 5.;

%y = x.^3 - 7.*x.^2 + 11.*x - 5;

%y=x.^5 + 11.*x.^4 - 21.*x.^3 - 10.*x.^2 -21.*x - 5;

Metoda Atiken

Am observat ca metoda lui Newton converge spre mai multe radacini. Pentru a accelera procesul de convergenta putem folosi metoda Atiken .
Se da secventa si se defineste diferenta astfel:

pt n=1,2,3..

Puterile majore ale sunt definite recursiv de:

pentru

Cand k=2 avem formula . Care poate fi simplificata:

Accelerarea Steffenson

Cand metoda Atiken este combinata cu metoda Newton rezulta accelerarea Steffenson. Pornind cu , doi pasi ai metodei sunt folositi pentru a calcula:

si
atunci Metoda Atiken este folosita pentru a calcula . Pentru a continua setul recursiv punem si repetam pasii.

Codul Matlab (Steffenson)


clear

% Generarea unei secvente dintr-o functie repetitiva

itmax=input('itmax=');
p1=input('p1=');
p2=feval('gnn',p1);
p3=feval('gnn',p2);

% Generarea unei secvente Steffensen

for l=1:itmax
pa(l)=p1-(p2-p1)^2/(p3-2*p2+p1);
p1=pa(l);
p2=feval('gnn',p1);
p3=feval('gnn',p2);
end
disp(pa');
Functiile folosite:

function y=gnn(x)

%y=2.^(-x);

y= (10/(x+4)).^(1/2);


Metoda Newton:

Pentru a calcula radacinile F(x 0 putem generaliza metoda lui Newton scriind:


In loc sa calculam inversa Jacobiana a formulei de mai sus putem parcurge urmatorii pasi:
Definim .Apoi:


Exista doua posibile dificultati cu metoda expusa mai devreme. In primul rand avem de calculat sau evaluat o Jacobiana la fiecare repetitie dar si un sistem liniar de rezolvat. In al doilea rand stim din experienta ca uneori metoda Newton e prea mare pentru controlarea erorilor.
Sunt cateva mici modificari ce pot fi facute sistemului expus. In primul rand putem evalua valorile fct Jacobiene dupa mai multe repetari. Asa putem reduce numarul de calcule. In al doilea rand putem folosi: unde este folosit pentru a minimaliza

Program Principal:


% Metoda Newton folosita intr-o subrutina.
% Folositi acest program impreuna cu cel auxiliar
% numit TestNewt .
% Also, the functions 'fn' and 'fnprima' are on my website.


function Newt (ft,fnprima,Tol,itmax, A, B,p0)

format short e
% ** ** ******** Introducerea datelor ** ** **********.

disp( Introduceti datele ');
disp( A B TOL itmax po ');
disp( [A,B,Tol, itmax,p0] );%********Graficul functiei pentru care se cauta radacini ** **

% Partition of the interval x used to obtain the graph of f(x).

step=(B-A)/100;
x1=A:step:B;
y1=feval(ft,x1);
plot(x1,y1)
xlabel('x'); ylabel('f(x)');
grid on

% ** ** **Aproximarea Matlab a radaciniilor ** ** *****

MATLABApprox=fzero(ft,p0);
format long e;
disp('MATLAB Approx.');
disp(MATLABApprox);

%***** Se verifica daca exista radacini in intervalul selectat *******

format short e;
flag=0;
if feval(ft,A)*feval(ft,B)>0
disp('Nu exista radacini in intervalul selectat’);
disp(' Alegeti valori noi pentru primele doua aproximari');
return
end
if feval(ft,A)==0
disp(‘Punctul terminal din stanga este radacina exacta’);
fprintf('Exact root = %fn',A);
flag=1;
elseif feval(ft,B)==0
disp(' Punctul terminal din dreapta este radacina exacta');
fprintf('Exact root = %fn',B);
flag=1;
end

% ** ** **********Programul Principal ** ** **********
disp(' it approx. ErrBound f(pn) AbsErr ');
it=
while it<itmax
it=it+1;
pn = p0 - feval(ft,p0)/feval(fnprima,p0);
ErrBound=abs(pn-p0);
AbsErr=abs(MATLABApprox-pn);
disp([it,pn,ErrBound,feval(ft,pn),AbsErr]);
if feval(ft,pn)==0
disp('pn este o radacina exacta');
disp(‘radacina exact si numarul repetitiilor’);
format long e;
disp([pn,it]);
return
end
% STOP CRITERIA (Se compara doua aproximari consecutive)
if ErrBound < Tol
disp(‘radacina aproximata si numarul repetitiilor’);
format long e;
disp([pn,it]);
return
else
p0=pn;
end
end
disp(‘este nevoie de mai multe repetitii’);
Programul Auxiliar


% Metoda Newton

clear
% Toleranta
Tol=10^(-20);

%Numarul maxim de repetitii
itmax=

% Intervalul pentru care se creaza graficul
A=1;
B=3;

% Estimarea initiala a radacinii
p0=2.;

%folosirea subrutinelor

Newt('fn','fnprima',Tol,itmax, A, B,p0);
% NewtProbl7('fn','fnprima',Tol,itmax, A, B,p0);
% NewtProbl26('fn','fnprima',Tol,itmax, A, B,p0);
% NewtProbl26b('fn','fnprima',Tol,itmax, A, B,p0);
% NewtProbl26c('fn','fnprima',Tol,itmax, A, B,p0);

Functiile folosite:


function y=fn(x)

%y= x.*(x.*x + 4.*x) - 10;
%y= x.*(x.*(230.*x.*x + 18.*x+9)-221) -9;
%y = exp(x) - x - 1;
%y = exp(6*x) + 3*log(2)^2*exp(2*x)-exp(4*x)*log(8) -log(2)^3;
%y=x.^2-3.*x+9/4;

%y = exp(x) - 3*x.^2;

%y = cos(x) - x;

%y= x.^2-6;

%y = tan(pi*x)-6;

y= x.*(1. + x.*(-2.+x)) - 3;

Exemplu:


Considerarti problema gasirii x*, solutia ecuatiei: f(x 0 pentru x in [a,b]. Presupunem ca f’(x) este continuu si f’(x 0 pentru x in (a,b).


Metoda lui Newton:


Algoritm:

Derivare: Fie x0 in [a,b]. Ne aducem aminte ca liniarizarea a lui f(x) in punctul (x0,f(x0)) este o functie liniara de forma:* este o aproximare liniara a lui f(x) aproape de x0. Avand in vedere ca nu putem calcula exact f(x 0 calculam =0. Acum trebuie sa gasim x1 astfel incat =0.


si


Daca x0 nu este solutie atunci continuam procesul calculand x2,x3.


Aplicatii:


1. Aproximati pentru a gasi solutia ecuatiei pentru x>0 cu o precizie de

Fie x0=1. Folositi programul newton.m pentru a calcula aproximarea.


>>[xsol,flag,ct]=newton(1,10^(-8),100)

xsol=

1.00000000000000

1.50000000000000

1.41666666666667

1.41421568627451

1.41421356237469

flag=1

ct=5


Aplicatia 2

Gasiti aproximarea solutiei ecuatiei pentru x in [-1 ] cu precizie de .

>>[xsol,flag,ct]=newton(-1,10^(-5),100)

xsol =

-1.00000000000000

-0.75000000000000

-0.68604651162791

-0.68233958259731

-0.68232780394651

flag =1

ct =5


Metoda Graffe

Metoda Graffe este o metoda pentru a calcula radacini ale ploinoamelor cu o singura variabila. Aceasta metoda ,insa, are cateva dificultati. De exemplu: se poate ajunge la exponenti care trec peste valoarea maxima admisa de Matlab sau se poate trece de la polinoame simple la unele complicate si greu de calculat.
Metoda incepe prin a amplifica un polinom p(x) cu p(-x):
p x) = (xx1)(xx2)(xxn)
p x) = ( − 1)n(x + x1)(x + x2)(x + xn)
Astfel reiese:

Radacinile lui q(x2) (privit ca un polinom cu variabila x2) sunt . Avem radacini patrate ale polinomului p(x). Repetand aceasta procedura de cateva ori se separa radacinile in functie de putere. Repetand operatiunea de k ori rezulta un polinom cu variabila la puterea n.

qk(y) = yn + a1yn − 1 + + an


cu radacinile y1,y2,,yn.

Folosind formulele lui Viete rezulta:

a1 = − (y1 + y2 + + yn)


a2 = y1y2 + y1y3 + + yn − 1yn


an = ( − 1)n(y1y2yn)


Astfel vor rezulta radacinile:si asa mai departe.


In final sunt folositi logaritmi pentru a gasi radacinile polinomului original. Metoda lui Graffe functioneaza cel mai bine pentru polinoame cu radacini unice reale, desi poate fi adapta si pentru radacini complexe si/sau duble.


Cod Matlab:


function xvector = Broyden(F, J, x0, max_it, tol)
% Aceasta functie calculeaza aproximarea pana la zero a lui F
% folosind metoda Broyden
% Intrari:
% F - o functie (posibil multi-dimensionala)
% J - F Jacobian
% x0 - valoarea initiala
% max_it - numarul maxim de repetitii
% tol - toleranta
% Iesiri:
% xvector – vector al lui F
xvector = Broyden(F, J, x0, max_it, tol)

k = 1;
A = J(x0);

xvector = x0 - A^-1 * F(x0);
s = xvector - x0;
y = F(xvector) - F(x0);

A = A + ((y - A*s)/norm(s,inf)^2 )*s' ;
Ainv = A^-1;

% Ainv este inversa lui A; A nu trebuie calculat la fiecare pas
while k < max_it
Ainv = Ainv + ((s - Ainv*y)*s' * Ainv ) / (s'*Ainv *y);
x0 = xvector; % Salveaza xvector pentru a testa convergenta
xvector = xvector - Ainv * F(xvector);

y = F(xvector) - F(x0);
s = xvector - x0;

if norm(s, inf) < tol
return
end

k = k+1;
end


disp('Numarul maxim de repetitii . Metoda a esuat');

xvector = NaN;

return

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }