QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate marketing

ImpoziteIMPOZITE


Impozitele reprezinta obligatii ale persoanelor juridice si fizice fata de stat. Aceste obligatii sunt obligatorii si se realizeaza prin prelevarea unei parti din veniturile acestor persoane fizice si juridice la dispozitia

Impozitele reprezinta obligatii ale personelor juridice si fizice fata de stat.Aceste obligatii sunt obligatorii si se realizeaza prin prelevarea unei parti din veniturile acestor persoane fizice si juridice la dispozitia statului.Ele au titlu nerambursabil si sunt fara contraprestatie din partea statului.Impozitele se stabilesc prin lege, prin care se stabileste in incinta catora cade plata impozitului, materia supusa impunerii, marimea relativa a impozitului, termenele de plata, sanctiunile.

Elementele impozitului sunt:

- subiectul impozitului;- obiectul impunerii;

- sursa impozitului

- unitatea de impunere pentru

- impozitul pe cladiri, etc

Impozitul poate fi stabilit in sume fixe sau in cote procentuale.

Acesta sau modul de asezare a impozitelor reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil pentru identificarea, stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea impozitului datorat statului.


Principiile impunerii

Principiul justei impuneri (echitatii fiscale). Acesta presupune ca cetatenii statului contribuie cu impozite in functie de veniturile care le obtin.

Principiul certitudinii impunerii presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare persoana in parte sa fie certa si nu arbitrara iar termenele si modalitatea de plata sa fie clar stabilite.

Principiul comoditatii perceperii impozitelor inseamna ca acestea trebuie percepute la termenele si in modul cel mai convenabil pentru contribuabil.

Principiul randamentului impozitelor (eficienta impunerii) presupune cheltuieli minime pentru incasarea acestora si sa se faca intr-un mod cat mai putin stresant pentru subiectii acestora.

Principiul neutralitatii masurilor fiscale presupune asigurarea de conditii egale investitorilor capitalului roman si strain .


Impozitele directe se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice sau juridice, functie de veniturile sau averea acestora, in baza cotelor de impozit prevazute de lege. Functie de criteriile acestora, ele pot fi impartite in:

- impozite

- impozite personale

Impozitele reale se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale invatamantul, cladirile, fabricile, magazinele, etc) .Impozitele personale se aseaza asupra veniturilor sau averii, strans legate de situatia personala a Impozitele indirecte se incaseaza cu prilejul vanzarii unor bunuri si al prestarii unor servicii, ceea ce inseamna ca vizeaza cheltuirea unor venituri.

a)  Impozitele indirecte, dupa forma pe care o imbraca, pot fi grupate:

- taxe de consumatie

-venituri din monopoluri fiscale

- taxe vamale

taxa de timbru si de inregistrare

b) Dupa obiectul impunerii, impozitele pot fi clasificate:

- impozit pe venit

- impozit pe avere                                                                                                                          - impozit pe consum

c) Functie de scopul urmarit de stat, la introducerea lor, impozitele pot fi grupate in:

- impozite financiare                                                                                                                                             - instituite in scopul realizarii de venituri necesare acoperirii cheltuielilor statului - impozite de ordine sunt introduse cu scopul limitarii unei anumite actiuni si atingerii unui tel ce nu are caracter fiscal (exemplu: accizele pentru tutun, alcool ,urmaresc limitarea consumului)

d) Dupa frecventa realizarii lor, impozitele se pot grupa in:

-permanente      -accidentale

Dat fiind faptul ca sunt individualizate, impozitele directe reprezinta cea mai veche forma de impunere.Ele sunt nominative, cuantumul si termenele de plata sunt précis stabilite.Ele s-au practicat inca din feudalism, dar cea mai mare extindere si diversificare au cunoscut-o in capitalism.Ele au evoluat in timp functie de dezvoltarea economiei.La inceputul secolului al XX- lea in locul impozitelor asezate pe diverse obiecte materiale sau activitati (industriale, comerciale) de tip real au aparut impozitele stabilite pe diferite venituri (salarii, profit, renta) sau avere, adica cele de tip personal.

Taxa pe valoare adaugata se poate calcula prin aplicare unei cote de impozit, astfel:

a)   Fie asupra valorii adaugate in fiecare stadium pe care il parcurge marfa de la producator la comparator;

Fie asupra pretului de vanzare din stadiul respective, obtinandu-se taxa asupra pretului de

vanzare din care se deduce taxa, calculate in acelasi fel, aferenta pretului de vanzare din stadiul anterior; diferenta rezultata este tax ape valoare adaugata aferenta stadiului respective.In practica se foloseste cu precadere aceasta varianta, baza de calcul a taxei pe valoare adaugata o reprezinta pretul de vanzare al marfurilor sau valoarea serviciilor prestate.

La baza aplicarii taxei pe valoarea adaugata sta fie principiul originii marfurilor, fie principiul destinatiei acestora.

Principiul destinatiei: se impoziteaza intreaga valoare adaugata, atat in tara cat si in strainatate, pentru toate bunurile destinate tarii respective.In Romania, dupa decembrie 1989 cel mai important impozit indirect era impozitul pe circulatia marfurilor. Subiectul acestui impozit erau toti agentii economici care produceau produse, executau servicii, comercializau produse. Pentru calcularea acestui impozit erau folosite un numar mare de cote procentuale (circa 20), al caror nivel era diferentiat pe produse sau grupe de produse.Deoarece acest impozit prezenta neajunsuri specifice impozitului pe cifra de afaceri, a fost inlocuit cu taxa pe valoarea adaugata incepand cu 1 iulie 1993.

Sub incidenta acestui impozit cad toate operatiunile vizand livrarile de bunuri mobile si prestarile de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale, transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii economici precum si intre acestia si institutii publice sau persoane fizice, importul de bunuri si servicii.Toate aceste operatiuni trebuiesc  efectuate de o maniera independenta de catre persoanele fizice sau juridice.

Transferul dreptului de proprietate trebuie sa se refere la bunuri aflate pe teritoriul Romaniei iar prestarile de servicii trebuie utilizate in Romania.Bunurile din import sunt supuse impozitarii in Romania la intrarea in tara.

Cotele de impozitare sunt:

- cota standard 19%

- cota redusa 9%.

In noile reglementari sunt prevazute scutiri si exonerari la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata.Totodata, este precizata perioada fiscala, rambursarea taxei pe valoarea adaugata , in Germania cota este de 14 %, Franta - 18,6 %, Italia - 19 %, Slovenia - 20 %, Bulgaria, Cehia, Polonia - 22 %, Ungaria 25 %, Slovacia - 23 %.


Impozitul pe cladiriOrice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza un impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit. Impozitul pe cladiri, se datoreaza catre fostul local al unitatii administrativ-teritoriale in care este amplasata cladirea in cazul unei cladiri, aflata in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a altei persoane si care datoreaza chirie in baza unui contract de inchiriere, impozitul pe cladiri se creaza de catre proprietar. In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, oricare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea de cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pe cladirea respectiva.

Cladire este orice constructie care serveste la adapostirea oamenilor de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.

Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:

Institutiilor publice si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unei administrativ-teritoriale, cu exceptia incintelor;

Monumente istorice, de teatru sau arheologice, muzee sau case memoriale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

Scutirile institutiilor de invatamant pre-universitar sau universitar, autorizate provizoriu sau state, cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice;

Unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimoniul autoritatilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome

Cladirile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome admistratia „Patrimoniului Protocolului de Stat', atribuite conform legii;

Plata impozitului se realizeaza pentru impozitul pe cladiri se plateste anual, in patru rate egale, pana la 15 martie , 15 iunie, 15 sentembrie si 15 noiembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza un impozit anual .

In cazul in care se datoreaza chirie/arenda in baza unui contract.de inchiriere/arendare, impozitul pe cladire se datoreaza de catre proprietar, in cazul in care terenul care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa.


Impozitul pe profit

Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in   Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o scena persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica in acest caz, profitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica .

Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:

In cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate

In cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent

In cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara o activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica

In cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o scena juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

Persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra lui din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.


Scutiri de la plata impozitului pe profit sunt urmatorii contribuabili:

a) trezoreria statului

institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si
disponibilitatile realizate si utilizate potrivit legii

persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor

fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat

cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice, sustinerea activitatilor cu scop caritabilf) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile obtinute din chirii, conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie, consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru cele specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma baneasca, ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea drepturilor de proprietate

g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit legii invatamantului

h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit legii locuintei

i) fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii

j) fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii


Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de

plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor

contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor

taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare

veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii, demonstratii sportive

donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare

dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de partie obtinute din plasarea veniturilor scutite

veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole

h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile

i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, statutului acestora

j) venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica

k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile patronale.

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad cheltuielile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor . Cazul contribuabililor care produc bunuri mobile si imobile, valorificate pe baza unui venit cu plata in rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului sa fie luate in calcul la tarea profitului impozabil, pe masura ce ratele devin scadente, conform contractului. In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizara acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.

Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul

Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit, la termenul  prevazut pentru depunerea situatiilor financiare, cu exceptia contribuabililor care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. In cursul anului fiscal, contribuabilii au obliga de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului pe profit .O data cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii au obligatia sa depuna si declaratiea privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente, suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului.Nu se cuprind in aceasta declasa sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.


Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutitei

plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilorcontributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor

taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare

veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii, demonstratii sportive

donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare

dividendele, dobanzile si veniturile realizate din vanzarea-cesionarea titlurilor de partie obtinute din plasarea veniturilor scutite

veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole

o) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile

p) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, statutului acestora

r) venituri exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea orgazatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica

k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile patronale.

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad cheltuielile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor .Cazul contribuabililor care produc bunuri mobile si imobile, valorificate pe baza unui venit cu plata in rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului sa fie luate in calcul la tarea profitului impozabil, pe masura ce ratele devin scadente, conform contractului. In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizara acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.

Contribuabilii au obligatia de a plati impozitul pe profit trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul

Organizatiile nonprofit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul .

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit,la termenul  prevazut pentru depunerea situatiilor financiare, cu exceptia contribuabililor care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator. In cursul anului fiscal, contribuabilii au obliga de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata al impozitului pe profit. O data cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii au obligatia sa depuna si declaratiea privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente, suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului.Nu se cuprind in aceasta declasa sumele angajate sau platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.


3.3. Taxa hoteliera

Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare , intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea . Taxa de sedere intr-o unitate de cazare , denumita taxa hoteliera si se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea , o data cu luarea in evidenta a pesoanelor cazate ,unitatea hoteliera are obligatia de a varsa taxa colectata in bugetul local al unitatii administrativ – teritoriale in raza careia este situata aceasta .

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare . Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa intre 0,5 – 5 % , in cazul in care hotelul este amplasat intr-o statiune turistica , cota taxei poate varia in functie de clasa cazarii in hotel . Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere , cu exceptia cazului de cazare amplasate intr-o statiune turistica , atunci taxa se datoreaza pentru o singura noapte , indiferent de perioada reala de cazare .

Scutiti de plata taxei hoteliere sunt :

a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv

b) persoanele fizice cu handicap grav , persoanele invalide de gradul I si II

c) pensionarii sau studentii

d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii studiului militar

e) veteraii de razboi

f) vaduvele de razboi sau a veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit

g) persoanele fizice prevazute la art 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi personale din motive politice de dictatura instaurata incepand cu 1945 , precum si celor deportati in strainatate , prizonierii . Plata taxei hoteliere se face de catre unitatile de cazare , care au obligatia de a varsa taxa bugetului local , lunar , pana la data de 10 a lunii urmatoare . Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale , pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere . Formatul declaratiei este conform normelor elaborate de MFP si MAI.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }