QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate marketing

Ghid de elaborare a lucrarii de licenta domeniul marketing
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

FACULTATEA DE MANAGEMENT - MARKETING

CATEDRA DE MANAGEMENT-MARKETING


GHID DE ELABORARE A LUCRARII DE LICENTA

DOMENIUL MARKETINGLucrarea de licenta este o lucrare de sinteza, cu caracter aplicativ, care are rolul de a demonstra competentele generale si de specialitate dobandite de absolventii Facultatii de Management-Marketing, Domeniul de licenta Marketing, Specializarea Marketing.

Tema lucrarii de licenta se stabileste de catre student impreuna cu profesorul coordonator si se coreleaza obligatoriu cu programul de pregatire universitara si cu domeniul de specializare al coordonatorului.

De retinut faptul ca studentii Domeniului Marketing, Specializarea Marketing,  vor aborda teme de licenta doar din domeniul Marketing, coordonate de cadre didactice de specialitate din facultate.

Cererea prin care se solicita aprobarea temei si a coordonatorului lucrarii de licenta, va fi avizata de Catedra si aprobata de catre Decanul Facultatii.

Coordonator stiintific poate fi oricare din cadrele didactice ale programului de studii universitare de licenta, avand titlul stiintific de profesor universitar doctor, conferentiar universitar doctor, lector universitar doctor/doctorand. Asistentii universitari doctoranzi, pot coordona in mod exceptional lucrari de licenta numai in co-tutela cu cadre didactice cu grade didactice superioare.

Dimensiunea lucrarii de licenta: MAX 50 de pagini (fara anexe si bibliografie)

S T R U C T U R A / C U P R I N S U L

LUCRARII DE LICENTA


Introducere – justifica optiunea candidatului pentru un anumit titlu al lucrarii de licenta, urmarind criteriul relevantei temei (orientarea catre aspecte de fond ale domeniului), criteriul actualitatii temei (orientarea catre prioritatile cercetarii si practicii economice dintr-o anumita perioada), criteriul specificitatii (posibilitatea delimitarii clare). De asemenea, tot in partea introductiva vor fi prezentate, succint, cele patru capitole ale lucrarii de licenta.                                                max. 2 pag.

Capitolul I – contine aspecte privind delimitarea conceptuala (teoretica) a temei alese, cu referiri stricte la titlul lucrarii. Capitolul se va constitui din sinteza realizata de catre autor in urma consultarii mai multor surse bibliografice, din literatura de specialitate, acestea fiind mentionate la finalul lucrarii (in bibliografie)        max. 5 pag.

Capitolul II – contine descrierea societatii comerciale la nivelul careia se realizeaza studiul de caz din lucrare. Se urmaresc aspecte precum:

prezentarea generala a firmei: denumire, forma juridica, adresa, structura actionariatului, obiectul de activitate;

gama de produse a firmei – structura, dimensiuni;

structura organizatorica si personalul societatii – organigrama, date privind personalul angajat (numar si structura);

dimensiunile pietei de referinta a firmei;

evaluarea performantelor financiare ale firmei:

indicatori de solvabilitate si lichiditate

indicatori de standing financiar

indicatori de profitabilitate

indicatori de rentabilitate

indicatori de performanta, etc.                    - max. 15 pag.

NOTA: Alegerea indicatorilor reprezentativi fiecarei lucrari, ramane la latitudinea autorului lucrarii si a profesorului coordonatorCapitolul III – contine Analiza mediului de marketing al firmei analizate. Se urmaresc aspecte precum:

componentele micromediului firmei;

componentele macromediului firmei;

analiza SWOT – puncte tari/slabe (cu reliefarea relatiei de cauzalitate), oportunitati/amenintari (folosind matricea identificarii oportunitatilor, respectiv amenintarilor).                                                               max. 10 pag.

Capitolul IV – contine abordarea unor teme precum: analiza mix-ului de marketing, cercetarea pietei, studiul imaginii, analiza activitatii de marketing la nivel de firma, program de marketing, elaborarea politicii de produs/pret/distributie/promovare, strategia de piata/marketing, analiza comportamentului consumatorului, studierea ofertei/cererii pe piata, strategii de marketing on-line, piata serviciilor de, strategii de internationalizare a afacerilor, comunicarea de marketing la nivel de firma, CRM etc.. Mentionam ca temele enumerate sunt strict orientative, lasand posibilitatea unor abordari variate cu specific de marketing, in colaborare cu coordonatorul lucrarii si adaptat studiului de caz existent. –

max. 20 pag.

Concluzii, sugestii si propuneri – contine un set de masuri propuse de autorul lucrarii in vederea imbunatatirii activitatii, de ansamblu a firmei, urmarind eficienta (asteptata) a implementarii masurilor propuse, atat din punct de vedere cantitativ/cuantificabil, cat si calitativ/necuantificabil.

Bibliografie – ordonata alfabetic dupa numele autorului, cu indicarea editurii si anului aparitiei sursei.

Anexe – doar daca este cazul (in masura in care s-au facut trimiteri la astfel de materiale, auxiliare, pe parcursul lucrarii)

NOTA: Daca lucrarile de licenta au teme care fac referire la un sector economic, se va caracteriza sectorul respectiv. Daca fac referire la economia nationala/europeana sau a altui stat, se va caracteriza economia nationala/economia europeana sau a statului respectiv, folosind indicatori relevanti, conform recomandarilor coordonatorului stiintific

Forma de prezentare:

 • Lucrarea de licenta va fi copertata, respectand modelul anexat;
 • Lucrarea va fi depusa la secretariatul facultatii, in termenul anuntat, insotita de referatul coordonatorului stiintific;
 • Lucrarea de licenta depusa in forma scrisa va fi insotita obligatoriu de CD cu inregistrarea electronica a continutului acesteia, continut care va fi verificat in momentul depunerii lucrarii de membrii comisiei de licenta;
 • CD-ul va fi atasat formatului tiparit, coperta interioara, in plic. Se va scrie cu marker pe CD numele, prenumele autorului si promotia;

Norme de tehnoredactare:

 • Formatul paginii este A4, iar marginea va fi de 2,5 cm stanga si de 1,5 cm sus, dreapta si jos;
 • Fontul utilizat in redactarea continutului va fi Times New Roman, marime 12, spatiat la 1,5 randuri;
 • Fontul utilizat la notele de subsol si/sau surse va fi Times New Roman, marime 10, spatiat la 1 rand;
 • Fontul utilizat la tabele, figuri si grafice va fi Times New Roman, marime 11, spatiat la 1 rand;
 • Lucrarea va fi scrisa in limba romana, obligatoriu cu diacritice si paginata jos, in dreapta paginii (bottom of page, right);
 • Cuprinsul lucrarii trebuie sa fie paginat si prezentat la inceputul lucrarii de licenta;
 • Capitolele se vor numerota cu I, II, s.a., iar subcapitolele: 1.1., (1.1.1., 1.1.2., s.a.), 1.2. (1.2.1., 1.2.2., s.a.) pentru capitolul I si respectiv: 2.1. (2.1.1., 2.1.2., s.a.) , 2.2. (2.2.1., 2.2.2., s.a.) pentru capitolul II, etc.;
 • Anexele (numerotate si denumite) si bibliografia se pun la finele lucrarii (cf. structurii propuse)
 • Bibliografia va contine minim 15 lucrari de specialitate din literatura nationala si internationala si va fi ordonata dupa numele primului autor. Se vor preciza numele autorului, initiala prenumelui, titlul lucrarii, editura, anul aparitiei. Se vor face si referinte bibliografice Internet, la care se va preciza calea/link-ul  (adresa completa a paginii web).
 • La notele de subsol si la sursele citate in continutul lucrarii, se vor preciza numele autorului, initiala prenumelui, titlul lucrarii, editura, anul aparitiei si pagina/paginile la care se regaseste citatul sau referinta respectiva;
 • Tabelele, figurile si graficele sunt obligatorii, se denumesc si se numeroteaza separat. Daca acestea nu apartin autorului, obligatoriu va fi precizata sursa in structura recomandata anterior.

Sustinerea publica a lucrarii de licenta: • Lucrarea de licenta se sustine in sedinta publica, in fata comisiei de licenta (comisie de specialitate, validata de Senatul Universitatii Romano-Americane);
 • Prezentarea lucrarii in fata comisiei de licenta se va realiza in limba romana, in Power Point;
 • Durata prezentarii: 7 – 10 minute;
 • Mijloacele electronice multimedia (calculator, laptop, videoproiector)  sunt in dotarea facultatii. Studentii trebuie sa aduca, in ziua sustinerii, doar prezentarea Power-Point salvata pe suport magnetic.

Lista coordonatorilor si temelor (orintative) pentru absolventii Domeniului Marketing, Specializarea Marketing

I.       Discipline fundamentale – „Bazele marketingului”, „Politici si strategii de marketing”, „Tehnici de studiere a pietei”.

II.     Discipline specializate pe domenii – „Marketingul serviciilor”, „Marketing financiar-bancar”, „Marketing electronic”, „Marketing international”, „Comportamentul consumatorului”, „Distributie si merchandising”, „Marketingul relatiilor cu clientii”, „Tehnici promotionale”, „Business to business”, „Gestiunea fortelor de vanzare”, „Comunicare si relatii publice”.


COPERTA LUCRARII DE LICENTA


UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETINGSigla UniversitatiiLUCRARE DE LICENTACoordonator(i) stiintific(i):

Grad didactic, nume, prenume


Absolvent:

Nume, initiala tatalui, prenumeBucuresti,


PRIMA PAGINA A LUCRARII DE LICENTA


UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETINGSigla UniversitatiiTITLUL LUCRARII DE LICENTA / DENUMIREA TEMEICoordonator(i) stiintific(i):

Grad didactic, nume, prenume


Absolvent:

Nume, initiala tatalui, prenume
Bucuresti,Format Cuprins

CUPRINS

Introducere
Capitolul 1. Masurarea eficientei economice


Metode de obtinere a informatiilor economice .


Informatii provenite din surse statistic . .


Informatii obtinute din experimente economice..


Informatii provenite din cercetari directe .


Organizarea si desfasurarea unei anchete directe selective


Tehnici de cercetare calitativa a pietei . .


Masurarea si scalarea fenomenelor economice .
Capitolul 2. Politica promotionala - componenta de baza a mixului de marketing


2.1. Comunicatia si activitatea promotionala . . .


2.2. Continutul si rolul politicii promotionale a firmei


2.2.1. Conceptul de promovare . . . . . . . . .


2.2.2. Aparitia si dezvoltarea activitatilor promotionale.


2.2.3. Structura activitatii promotionale . . . .


2.3. Organizarea si conducerea activitatii promotionale ..
2.3.1. Strategia promotionala a firmei . . . .


2.3.2. Organizarea activitatii promotionale . .. . .Bibliografie

Anexa 1 ..


Anexa 2


IMPORTANT! La figuri si tabele (unde nu sunt creatii proprii) trebuie trecuta sursa bibliografica. Ele trebuiesc numerotate daca sunt prezentate in cele 30 – 40 pagini ale lucrarii.

Un exemplu:


Venn Diagram

Sursa: ..

Figura 1-1. Legatura mediului cu


sau


Tabelul 1-1. Evolutia vanzarilor firmei pe perioada ..

- mii. RON-

Produse
Sursa:


Este bine pentru usurinta sa numerotati figurile si tabelele pentru fiecare capitol incepand cu 1. O sa aveti de la 1.1, de la 2.1 etc. Figurile si tabele se numeroteaza separat. Fiecare incepe de la 1. Graficele sunt figuri.Format Bibliografie


BIBLIOGRAFIE


1.

Aaker, David A.

Batra, Rajeev

Myers, John G.

Advertising Management, 4th ed., Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1992.

2.

Applegate, Edd

The Ad Men and Women: A Biographical Dictionaryof Advertising, Westport, CT: Greenwood Press, 1994.

3.

Baker, Edwin C.

Advertising and a Democratic Press, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

4.


Colectia revistei “Capital” pe anii 1999 - 2005.

5.


Dictionar de economie politica, Editura politica, Bucuresti, 1974.

6.


www.indaco.ro
Format Anexe


ANEXA 1.

Grila de analiza in vederea elaborarii strategiei promotionale a intreprinderii


In vederea alegerii unei strategii realiste si eficiente, firma trebuie sa-si evalueze cat mai bine potentialul sau, dar si situatia existenta pe piata la un anumit moment. Aceasta evaluare se poate face foarte bine prin intermediul unei grile de analiza. Grila de analiza se foloseste pentru fiecare produs sau serviciu din obiectul de activitate al firmei (anumite componente ale grilei au acelasi continut), astfel incat strategia promotionala sa poata fi realizata nu numai la nivelul firmei, dar si pentru fiecare produs sau serviciu in parte.

Principalele componente ale unei grile de analiza sunt :

Compania

Produsul

Concurenta

Dimensiunile pietei

Distributia

Estimarea volumului cererii pentru produsele firmeiProgramul vanzarilor

Promovarea vanzarilor

Relatiile publice

1 Compania  

I DATE CU PRIVIRE LA:

Constituirea firmei

data infiintarii

Tematica orientativa a lucrarilor de licenta

Instrumentele marketingului on-line: continut si modalitati de implementare

Integrarea marketingului direct in intreprinderea / organizatia .

Internetul – mediu de dezvoltare a aplicatiilor de marketing

Marketingul direct, instrument de actiune a intreprinderii . ..

Politici de comunicare in marketingul pe Internet

Program de marketing privind organizarea unei campanii de direct-mail

Elaborarea mixului de marketing la firma / organizatia sociala / partidul .

Analiza obiectivelor si strategiilor de pret la firma . pentru produsul . .

Analiza politicii de produs la firma / organizatia sociala / partidul

Analiza portofoliului de produse si marci al firmei .

Comunicarea in marketing direct – studiu de caz la S.C.

Comunicarea interna, factor de succes in cadrul SC

Mixul de e-marketing  - instrument specific de operationalizare a strategiei de piata pe Internet la SC

Mixul de marketing al produsului . . .pe piata . . ..

Mix-ul de marketing si rolul acestuia in atingerea obiectivelor majore ale unei organizatii

Modalitati de fundamentare a strategiei de marketing la intreprinderea

Particularitatile politicii de produs la firma . . . . .

Politica de marketing a firmei . ..pe piata . .

Politica de promovare la S.C. ../banca

Program de marketing privind lansarea pe piata a produsului . . .

Program de marketing privind organizarea unei campanii de direct-mail

Program de marketing privind organizarea unei campanii publicitare pentru produsele comercializate de firma . ..

Rolul pretului in realizarea obiectivelor strategice ale firmei

Strategia de marketing a firmei .

Strategia de piata a firmei .

Analiza mediului de marketing al SC

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }