QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente management

formarea initiala si continua a resurselor umane pentru piata muncii prin cercetarea si dezvoltarea organizatiilor virtualePROIECT FORMAREA INITIALA SI CONTINUA A RESURSELOR UMANE PENTRU PIATA MUNCII PRIN CERCETAREA SI DEZVOLTAREA ORGANIZATIILOR VIRTUALE

1. Descrierea obiectivul general al proiectului


Obiectivul proiectului:

Obiectivul proiectului este dezvoltarea unor traiectorii flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si sa imbunatateasca accesul la educatie si formare prin furnizarea de educatie si formare initiala si continua moderna si de calitate prin laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale in invatamantul superior si cercetare.Proiectul sprijina educatia si formarea ca principalii factori care contribuie la dezvoltarea economica si la progres si o rata ridicata de eficienta a investitiilor realizate.

Proiectul urmareste atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona creand conditiile existentei unei forte de munca inalt calificate si adaptabile, capabila sa utilizeze, in mod eficient, cunostintele si noile tehnologii existente .

Proiectul sprijina universitatile partenere pentru furnizarea de calificari relevante pentru cerintele pietei muncii si pentru imbunatatirea capacitatii acestora de a forma studenti/absolventi cu nivele superioare de calificare, inclusiv prin dezvoltarea mecanismelor de crestere a accesului la invatamantul superior, in contextul procesului Bologna prin utilizarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale.

Proiectul este destinat imbunatatirii capacitatii institutiilor de invatamant superior partenere de a furniza prin programele de studii univesitare dezvoltate prin cercetari in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale, calificari relevante pentru cerintele pietei muncii, in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

Proiectul furnizeaza actiuni de sprijin pentru extinderea oportunitatilor de invatare, inclusiv prin dezvoltarea mecanismului de crestere a accesului la invatamant superior, cu precadere pentru populatia din mediul rural si din comunitatea roma prin utilizarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale.

Pentru realizarea obiectivelor specifice proiectul sustine necesitatea crearii si consolidarii de retele intre universitatile partenere, mediul de afaceri si centrele de cercetare utilizand ca suport pentru realizarea obiectivelor de imbunatatire a programelor de studii universitare, asigurarea calitatii, promovarea inovarii, laboratorul de simulare a organizatiilor virtule.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- realizarea LABORATORULUI DE SIMULARE A ORGANIZATIILOR VIRTUALE in cadrul solicitantului cererii de finantare.

- implementarea sistemului national de calificari in institutiile de invatamant superior partenere prin utilizarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale;

- cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

- imbunatatirea programelor de licenta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior prin utilizarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale.

- extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale in universitatile partenere;

- consolidarea inovarii, cooperarii si arterelor intre universitatile partenere, mediul de afaceri si centrele de cercetare utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtule.

Proiectul este directionat, cu precadere, catre imbunatatirea capacitatii institutiilor de invatamant superior partenere de a pregati studenti cu nivele superioare de calificare, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor vituale, contribuind astfel la cresterea competitivitatii economice. In acest sens proiectul furnizeaza activitati cum ar fi: implementarea sistemelor de asigurare si management al calitatii in institutiile de invatamant superior partenere, implementarea calificarilor din Registrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior, pe domenii/specializari universitare in institutiile partenere utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale.

In vederea unei mai bune adaptari a ofertelor de invatament superior a partenerilor proiectului la nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere, proiectul vizeaza imbunatatirea programelor si a ofertelor de studii universitare, dezvoltarea de programe de studii in concordanta cu sistemul de calificari, dezvoltare de curiculum, cresterea gradului de implicare/participare a comunitatii de afaceri si a actorilor cheie relevanti in activitatile si proceselor de definire a competentelor si a programelor de studii, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Activitatile proiectului aigura, cu precadere, dezvoltarea si imbunatatirea programelor de studii universitare, in domeniile cerute de piata muncii, in domeniile definite ca prioritare in progamele operationale 2007-2013 si in domeniile de studii universitare corespondente domeniilor prioritare ale Strategiei de cercetare dezvoltare inovare 2007-2013. Proiectul are de asemenea activitati pentru dezvoltare de programe si activitati care sa promoveze cultura antreprenoriala, dezvoltarea abilitatilor de dezvoltare profesionala si personala a grupurilor tinta.

Proiectul actioneaza asupra programelor de studii din ciclul de licenta si masterat si a programelor de studii postuniversitare, cu exceptia ciclului de doctorat si a programelor postdocturale.

Dezvoltarea si consolidarea de parteneriate si retele intre universitatile partenere, comunitatea de afaceri si sectorul de cercetare dezvoltare utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale ca un instrument pentru cresterea capacitatii de raspuns a invatamantului superior la schimbarile produse in societate, pentru stimularea competitivitatii economice si a inovatiei si pentru promovarea educatiei, competentelor si abilitatilor antreprenoriale ale studentilor, in cadrul universitatilor partenere..

Activitatile proiectului urmaresc, de asemenea, extinderea si diversificarea oportunitatilor de invatare prin imbunatatirea instrumentelor/serviciilor de documentare stiitifica in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale, inclusiv promovarea oportunitatilor de invatare in spatiul european. Acorda atentie speciala crearii posibilitatii de crestere a accesului participarii la invatamantul superior in universitatile partenere, inclusiv pentru studentii non-traditionali, cum ar fi studentii proveniti din medii defavorizate socio-economic.

Proiectul are un caracter integrat pentru ca include atat activitati de dezvoltare a programelor de studii universitare, formarea personalului implicat in aceste procese prin programe de studii postuniversitare, cu exceptia studiilor doctorale si postdoctorale, cat si activitati de crestere a accesului la invatamantul superior.

Proiectul integreaza si extinde instrumentele si solutiile software pentru desfasurarea proceselor de invatare, cercetare, asigurarea calitatii, planificare, evaluarea performantelor studentilor, analiza si dezvoltare a programelor de studii universitare, postuniversitare in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale, precum si digitalizarea cursurilor, seminariilor, proiectelor, orelor de laborator.

Proiectul sustine inovarea si activitatile cu dimensiune transnationala utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale pentru realizarea obiectivelor sale.

2. Activitatile si sub-activitatile proiectului

Activitatile si subactivitatile proiectului sunt urmatoarele:

A1. Achizitii pentru dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale necesar formarii initiale si continue a resurselor umane pentru piata muncii, mecanism de implementare a proiectului

A1.1. Achizitionarea instrumentelor software, echipamente informatice, calculatoare, retea de calculatoare, imprimante, copiator, fax, videoproiector, retea de internet, post telefonic  pentru laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A1.2. Amenajarea spatiului pentru laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale intr-un spatiu existent de dimensiunile: Lungime - 12m; latime - 6m; inaltime - 3,80m; uzura medie - 45%.

A1.3. Instalarea instrumentelor software, echipamente informatice, calculatoare, retea de calculatoare, imprimante, copiator, fax, videoproiector, retea de internet, post telefonic  in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A1. Testarea instrumentelor software, echipamente informatice, calculatoare, retea de calculatoare, imprimante, copiator, fax, videoproiector, retea de internet, post telefonic in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A1.5. Elaborarea metodei de simulare a organizatiei virtuale;

A1.6. Elaborarea documentatiei de simulare a organizatiei virtuale;

A1.7. Proiectarea tehnologiei in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

A1.8. Schimb de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte in vederea asigurarii si menagementului calitatii in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A1.9. Organizare de cursuri de formare si perfectionare pentru: membrii ai comisiilor/structurilor de conducere din universitatile partenere si facultatile implicate in implementarea proiectului, membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati partenere si facultati implicate in proiectele de implementarea sistemului national de calificari; membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati/ facultati partenere implicati in cresterea capacitatii institutiilor partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii; personalul implicat in dezvoltarea si managementul laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale; personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitati/facultati partenere; personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare si post universitare din universitati/facultati partenere; personal ai partenerilor sociali in educatie si centre de cercetare, studenti.

A1.10. Participarea la cursuri de formare si perfectionare pentru: membrii ai comisiilor/structurilor de conducere din universitatile partenere si facultatile implicate in implementarea proiectului, membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati partenere si facultati implicate in proiectele de implementarea sistemului national de calificari; membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati/ facultati partenere implicati in cresterea capacitatii institutiilor partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii; personalul implicat in dezvoltarea si managementul laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale; personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitati/facultati partenere; personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare si post universitare din universitati/facultati partenere; personal ai partenerilor sociali in educatie si centre de cercetare, studenti.

A1.11. Evaluarea participantilor la cursurile de formare si perfectionare.


A2. Definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru licenta utilizand laboratorul de simulare a  organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior

A2.1. Formularea si verificarea de ipoteze privind competentele specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A2.2. Elaborarea de modele conceptuale si teorii privind competentele specializarii la confluenta a trei tipuri de conditionari: individul, cu aspiratiile si motivatiile sale, cu profilul sau cognitiv (tipuri de inteligenta, stiluri de invatare etc.,) si cu nivelul anterior de achizitii; societatea cunoasterii cu implicatiile sale pe piata muncii; domeniile de cunoastere purtatoare ale modurilor de gandire specifice, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale, adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A2.3. Studii si analize privind reunirea celor doua tipuri de expertize: expertiza in curriculum si expertiza in specialitate pentru a lua decizii in privinta unei liste optime de competente ale specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A2.4 Proiectarea planului de invatamant experimental tinand cont de evidentierea criteriilor de organizare a cunoasterii prin laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A2.5. Configurarea disciplinelor in structura planului de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A2.6. Configurarea planului de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale si tinand cont pe de o parte, de necesitatea definirii competentelor ca rezultat al interactiunii conceptuale dintre factorul social, factorul individual si cel epistemologic si, pe de alta parte, catalogarea calificarilor nationale care trebuie sa reflecte in mod profesionist structura si evolutiile pietei muncii;

A2.7. Experimentarea implementarii optionalitatii si modularitatii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A2.8. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3. Definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru masterat utilizand laboratorul de simulare a  organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior

A3.1. Formularea si verificarea de ipoteze privind alternativele de configurare a masteratului in cele doua tipuri: masteratul de cercetare si masteratul profesionist, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3.2. Elaborarea de modele conceptuale si teorii privind cele doua tipuri de masterat: de cercetare si profesionist adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3.3 Studii si analize privind cele doua tipuri de programe de masterat care sa permita absolventului atat intrarea pe piata muncii, cat si continuarea studiilor in cadrul unui program de doctorat, iar ansamblul de discipline incluse in programul de masterat sa asigure flexibilitatea optiunilor ulterioare cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3. Proiectarea programului de masterat experimental orientat de formarea unor competente care: reflecta un nivel de operare mai sofisticat decat cel al specializarii si concepte cu un grad de complexitate mai ridicat in raport cu cele ale specializarii; satisfac intr-o masura mai adecvata performarea cu succes a unor roluri profesionale; conduc la abordarea mai precisa a problemelor de rezolvat si la gasirea unor solutii aplicabile in domeniul de cercetare si/sau socio-profesionale; corespund nivelului 7 din Cadrul European al Calificarilor, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3.5. Configurarea competentelor cerute de programul de masterat, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale, pe baza unor categorii operationale: identificarea entitatilor de cercetat din domeniul de cunoastere, domeniul de granita sau domeniul profesional; operarea cu entitatile domeniului de cercetat (prelucrarea primara, algoritmizarea, prelucrarea secundara, utilizarea unei varietati de forme de comunicare adaptate contextelor specializate sau de popularizare); transferarea achizitiilor din domeniul de cercetare in contexte de studiu/profesional intra si interdisciplinar; dezvoltarea unor aptitudini pozitive in promovarea progresului social, stiintific si etic adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3.6. Configurarea planului de invatamant masteral pe baza principiilor de dezvoltare curriculara, din perspectiva formarii competentelor absolventului, tinand cont de distributia ariilor curriculare pentru cele doua tipuri de masterate (Comunicare, Antreprenoriat, Managementul valorilor) si utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3.7. Experimentarea implementarii planului de invatamant pentru masteratul de cercetare si profesionist in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale

A3.8. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru personalul din universitatile partenere in proiect

A1. Formularea si verificarea de ipoteze privind studiile postuniversitare  care au ca finalitate formarea unor competente de cercetare ca set de achizitii cu validare imediata pe piata muncii;

A2. Elaborarea de modele conceptuale si teorii privind curricula studiilor postuniversitare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A3. Studii si analize privind formarea si perfectionarea personalului din universitati care presupune: aprofundarea studiilor masterale prin intermediul unor studii diversificate extinse ale disciplinelor fundamentale sau prin studiul disciplinelor fundamentale ale domeniului din perspectiva diversificarii si extinderii; abordarea din perspective novatoare a unor discipline de granita care extind/dezvolta domeniul respectiv in epistemologia actuala; diversificarea in conexiuni interdisciplinare, a unor discipline sau directii epistemologice conturate in cadrul studiilor masterale si adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A Proiectarea programului de formare si perfectionare experimental orientat de formarea unor competente care: reflecta un nivel de operare mai sofisticat decat cel al masteratului si concepte cu un grad mai ridicat de complexitate in raport cu studiile masterale; permit o relationare de tip expert in cadrul unei comunitati stiintifice/profesionale; conduc la abordarea inovativa a unor probleme complexe de rezolvat si la gasirea unor solutii fezabile, fiabile in raport cu o analiza de tip calitate-costuri; favorizeaza implicarea civica si valorificarea pozitiva; corespund nivelului 8 din Codul European al Calificarilor, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A5. Configurarea competentelor cerute de programul de formare si perfectionare, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale, pe baza unor categorii operationale: identificarea procedurilor de cercetare validate de comunitatea stiintifica actuala a domeniului; operarea cu procedurile de cercetare in cazul formarii si perfectionarii (prelucrarea primara, algoritmizarea, prelucrarea secundara, angajarea in dialog critic, in cadrul comunitatii stiintifice, utilizarea de argumente profesioniste in comunicare stiintifica); realizarea transferului (racordarea rezultatelor cercetarii la dezvoltarile de varf din domeniu); reflectarea asupra implicatiilor cercetarii in vederea luarii de decizii cu caracter etic si social; promovarea progresului prin actiuni coerente si dedicate, ajungand la o suita de enunturi pentru competentele pe care le urmeaza in cadrul programului de formare si perfectionare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A6. Configurarea planului de invatamant de formare si perfectionare pe baza cerintelor de calitate induse de ultimele dezvoltari ale procesului de reforma a invatamantului superior european a caror competente trebuie sa aiba un nivel de complexitate compatibil cu nivelul 8 EQF, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A7. Experimentarea implementarii planului de invatamant de formare si perfectionare in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

A8. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A5.Actiuni pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitare accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare

A5.1. Formularea si verificarea de ipoteze privind organizarea modulara a planului de invatamant, cu cel putin trei directii ale parcursului de invatare: module vizand metodologia cercetarii in domeniu, module care vizeaza cercetarile avansate ale domeniului, cu accent pe problemele ramase deschise si module cu caracter transdisciplinar;

A5.2. Elaborarea de modele conceptuale si teorii care sa conduca la formarea unor competente compatibile cu nivelul 7 EQF;

A5.3. Studii si analize privind planul de invatamant care conduce la formarea unor competente compatibile cu nivelul 7 EQF care trebuie sa contina, alaturi de modulele ce constituie cursurile propriu - zise si: activitati de interevaluare (peer evaluation); activitati/ateliere de schimb de experienta; activitati de cercetare individuala; activitati de ucenicie in cercetare-predare; activitati de autoevaluare a progresului personal; activitati de consiliere, supervizare;

A5. Proiectarea activitatii studentului in jurul unui proiect de invatare care se va concretiza in lucrari si referate, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

A5.5. Configurarea proiectului de inovare orientat, pe de o parte de rezultatele de marca in cadrul domeniului, iar pe de alta parte de focalizari de dezvoltare socio-profesionala avand la baza concepte cheie din nivelul 8 EQF, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale;

A5.6. Configurarea proiectului de inovare racordat societatii cunoasterii si focalizata direct pe competentele dobandite de catre absolvent, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

A5.7. Experimentarea inovatiei ca racord al rezultatelor cercetarii la dezvoltarea de varf din domeniu, in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

A5.8. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A6. Introducerea/extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale

A6.1. Formularea si verificarea de ipoteze privind cursul universitar prin abordarea functionala a invatarii care presupune focalizarea predarii pe demonstrarea si aplicarea procedurilor expertului in actiune si diversificarea experientelor cognitive ale studentilor utilizand TIC in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A6.2. Elaborarea de modele conceptuale si teorii care sa conduca la abandonarea discursului magistral si sa faciliteze formarea competentelor studentilor pe un anumit segment al parcursului universitar utilizand TIC si e-learning;

A6.3. Studii si analize privind abandonarea programei analitice care este o lista a capitolelor tratatului academic si promovarea unui document curricular care prezinta competentele ce se pot forma pe baza continuturilor standard ale disciplinei, iar competentele trebuie sa fie acelea care vor constitui reperul de selectie-organizare a continuturilor;

A6. Proiectarea documentului curricular centrat pe achizitiile celui care studiaza domeniul si nu pe obiectivele de operare analitica al tratatului academic, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A6.5. Configurarea programei de studiu care tinteste cu prioritate achizitiile rezultate din studiul cursantului si care are urmatoarele caracteristici: formarea unor competente specifice disciplinei care converg la formarea competentelor; orienteaza formularea acestor competente care asigura rezolvarea de probleme in societatea actuala; include o zona atitudinal-valorica de format prin specificul disciplinei; propune o suita de continuturi ca mijloc de formare a competentelor; propune modalitati de evaluare formativa care sa asigure obiectivitate, transparenta si feedback; arata ceea ce trebuie sa devina studentul prin parcurgerea cursului, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A6.6. Elaborarea programei de studiu ca rezultat al unui demers curricular ce presupune parcurgerea mai multor etape care structureaza conceptia didactica asupra domeniului de studiat;

A6.7. Experimentarea unei programe de studiu in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A6.8. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A7. Realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, securitatii muncii, igenei muncii medicinei muncii si societatii bazate pe cunoastere

A7.1. Formularea si verificarea de ipoteze privind cursul universitar ca o tendinta de inovare din invatamantul superior si ca rezultat al cercetarilor asupra invatarii umane efectuate in ultimii ani

A7.2. Elaborarea de modele conceptuale si teorii care sa conduca la abandonarea predarii traditionale, in cadrul procesului didactic, in care profesorul tine o prelegere, eventual face o demonstratie, iar studentii il urmaresc si care nu produce invatare decat in foarte mica masura, in favoarea promovarii predarii in care in care sa fie implicati direct studentii;

A7.3. Studii si analize privind inovatia metodologica care sa genereze o invatare de calitate, centrata pe achizitia unor competente pentru formarea unor specialisti capabili sa rezolve eficient problemele;

A7. Proiectarea cursului universitar interactiv bazat pe concluziile cercetarilor din mai multe domenii privind modul cum se produce invatarea umana: invatarea presupune intelegerea, iar aceasta inseamna mai mult decat cunoasterea faptelor; studentii construiesc cunoasterea si intelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc si/sau cred; studentii formuleaza noile cunostinte prin modificarea si rafinarea celor vechi; invatarea este mediata de mediul social in care studentii interactioneaza unii cu altii; invatarea eficienta necesita preluarea de catre student a controlului asupra propriei invatari; transferul,respectiv, capacitatea de a aplica cunostinte in situatii noi, este afectat de gradul in care studentii invata-pentru-intelegere (si invata-cu-intelegere), utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A7.5. Configurarea cursului universitar interactiv avand in vedere un proces care se deruleaza prin intermediul studiului individual, interactiunilor dintre studenti in mediul social in sala de curs atunci cand este favorizat de metodologia didactica, proces de invatare interactiva benefica atat cognitiv, cat si atitudinal ca rezultat al invatarii in mai multi descriptori din Cadrul european al calificarilor si utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

A7.6. Elaborarea unui curriculum centrat pe conceptele care sa atraga dupa sine si o schimbare a evaluarii care presupune transparenta si obiectivitate in care inainte de derularea cursului, viitorul examinator proiecteaza procesul de evaluare in acord cu achizitiile vizate si contextele de invatare avute in vedere, selectand tipurile de probe si criteriile de evaluare si utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale.

A7.7. Experimentarea procesului de evaluare in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

A7.8. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

A8.Infiintarea de si dezvoltarea de retele, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational

A8.1. Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a rezultatelor proiectului;

A8.2. Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor proiectului; brevetarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale si a rezultatelor proiectului;

A8.3. Activitati de tipul "zilele portilor deschise", "zilele carierei" in vederea dezvoltarii retelelor, parteneriatelor si acordurilor de cooperare in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii;

A8. Participarea la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului a tuturor membrilor echipei de proiect (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale);

A8.5. Organizarea de cursuri de formare si perfectionare;

A8.6. Participarea echipei de proiect la cursuri de formare si perfectionare;

A8.7. Conectarea la retele de cercetare nationale si internationale;

A8.8. Vizite de lucru/schimburi de buna practica

Activitatile de deseminare pe scara larga prin comunicare si publicare internationala, referate, carti, reviste vor fi subcontractate.

Achizitiile previzionate efectuate de solicitant:

Denumire: IN Incaperea Laborator de Simulare si Gestionare a Organizatiei (LSGO) al Catedrei de Discipline Economice si Socio-Umane a Facultatii de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei; Caracteristici principale: Dimensiuni: Lungime: 12 m; latime: 6m; inaltime:3.80 m; Reconditionarea incaperii; Mobilier adecvat pentru echipamentele care asigura eficienta sporita a procesului de formare initiala si continua a resurselor umane: Mese pentru calculatoare; dulap arhiva + memorii si programe externe, tabla de scris moderna, 25 de scaune ergonomice.

Denumire: Echipamente informatice, calculatoare, retele de calculatoare, imprimante etc,: Caracteristici principale: - Calculatoare, 16 buc., SEMPROM, AMD 3000+MHz, 512RAM, 160 HDD Gb, 128 Mb video, monitor BENQ 17"; - Leaptop, 4 buc., INTEL COREDUO 64 Byt, 1,8 MHz, 120 Gb HDD, 128 Mb video, CD-WR; - Server, 1 buc., SRSI, 300 Gb HDD, 2 Gb RAM, 128 Mb video; - Imprimanta A3-A4, 1 buc., laser, HP FastRes 1200x1200 dpi at engine speed 32 ppm - A4, 16 ppm - A3; - Copiator mare, 1 buc., Prints up to 27 per minute in blek and white. Hight Quality 600x600 dpi (1200 image quality); - Fax, 1 buc., HP MULTIFUNCTIONAL 3050; - Videoproiector,1 buc., BENQ 1200/860 Pixel.

Denumire: Retea de calculatoare; Caracteristici principale: 16 posturi + server.

Denumire: Retea de internet; Caracteristici principale: 1,5 Mbanda.

Denumire: Post telefonic; Caracteristici principale: Racordat la retea internationala.

Denumire: Program software pt. simulare a societatii comerciale virtuale; Caracteristici principale: Organizare societati comerciale (pentru toate tipurile de societati comerciale), functii, aprovizionare, productie, desfacere, transport, calitate, protectia mediului, marketing, decizii manageriale , managementul calitatii etc.;

Denumire: Program software pt. simulare a  institutiei publice virtuale; Caracteristici principale: Organizare, management, relatii cu mediul public, managementul calitatii;

Denumire: Program software pt. simulare a O.N.G.- urilor, I.M.M.-urilor, Fundatiilor, Asociatiilor, virtuale; Caracteristici principale: Organizare, decizii manageriale, relatii cu mediul public, managementul calitatii;

Denumire: Program software pt. simulare si gestionare a afacerilor virtuale; Caracteristici principale: Organizare, relatii cu mediul de afaceri, relatii cu mediul public, managementul calitatii;

Denumire: Program software pt. simulare a firmelor de comercializare virtuale; Caracteristici principale: Organizare, decizii manageriale, managementul clientilor, relatii de afaceri cu furnizorii, managementul calitatii;

Denumire: Program software pt. simulare a firmelor de turism virtuale; Caracteristici principale: Organizare, managementul calitatii, marketing, comunicare;

Denumire: Program software pt. simulare a firmelor prestatoare de servicii virtuale; Caracteristici principale: Organizare, resurse umane, managementul clientilor, marketing, sistem informational, calitate, concurenta;

Denumire: Program software pt. simulare a institutiilor de credit virtuale; Caracteristici principale: Organizare, produse, relatii cu clientii, afaceri, mediu, calitate;

Denumire: Program software pt. simulare a bursei de valori si a societatilor de servicii financiare virtuale; Caracteristici principale: Organizare, tranzactii, SSIF-uri, piata;

Denumire: Program software pt. simulare a bursei de marfuri virtuale; Caracteristici principale: Organizare, piata, mediu de afaceri;

Denumire: Program software pt. simulare a serviciilor de informatii (manageriale, de marketing, financiare, creditare); Caracteristici principale: Sisteme informationale;

Denumire: Program software pt. simulare manageriala organizationala, structurala; Caracteristici principale: Structura organizatiilor;

Denumire: Program software pt. simulare a managementului tehnic: mentenanta, investitii; Caracteristici principale: Organizare, dotare, competente , management, investitii, mentenanta;

Denumire: Program software pt. simulare de studiu, cercetare si supraveghere a pietei; Caracteristici principale: Studiul pietei, cercetarea pietei, supravegherea pietei;

Denumire: Program software pentru simulare de management al resurselor umane; Caracteristici principale: Resurse umane, selectie, CV-uri, interviuri, angajare, instructaje, pregatire profesionala, testare;

Denumire: Program software pentru simulare de management al proiectelor; Caracteristici principale: Organizare, initiere, planificare, executie, evaluare - finalizare;

Denumire: Program software pentru simulare de management al calitatii; Caracteristici principale: Documentare, implementare, mentinere, imbunatatire continua, certificare, audit;

Denumire: Program software pentru simulare de management financiar si de credit; Caracteristici principale: Organizare, finantare, creditare;

Denumire: Programe software pentru simulare de analiza economica; Caracteristici principale: Organizare, baza de date, profit, pierdere, decizii;

Denumire: Programe software pentru invatarea si integrarea limbilor straine: engleza, franceza, germana, italiana, spaniola; Caracteristici principale: Organizare, invatare, teste, integrare.

3 Activitatea de management a proiectului:

Managementul proiectului reprezinta o activitate continua pe toata durata de implementare a proiectului si este distribuit astfel:

Pasul 1 Definirea proiectului: Am identificat problema/nevoia ca fiind "ineficienta formarii resurselor umane din perspectiva calitatii educatiei adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior". Titlul proiectului: "Formarea initiala si continua a resurselor umane pentru piata muncii prin cercetarea si dezvoltarea organizatiilor virtuale".

Pasul 2 Elaborarea planului de proiect: Am creat planul de proiect ca instrument vital, cu ajutorul caruia toti membrii echipei de proiect stiu ce trebuie sa faca.

Pasul 3 Managementul planului de proiect: In cadrul acestei aplicatii ne vom asigura ca reflecta la zi situatia curenta a proiectului. Planul de proiect va fi permanent actualizat in asa fel incat sa poata sa indice in orice moment cat a mai ramas de lucru.

Pasul 4 Managementul problemelor: Daca apare o problema care nu poate fi solutionata de persoana responsabila de realizarea proiectului si de echipa lui, "situatiile dificile", cand este impiedicata evolutia proiectului, instituim o procedura prin care sa ne asiguram ca am avertizat pe cine trebuie de aparitia unei situatii dificile si ca putem sa rezolvam problema cat se poate de repede.

Pasul 5 Managementul continutului: Continutul defineste limitele proiectului. Scopul managementului schimbarilor de continut este de a proteja valabilitatea definitiei proiectului, atingerea obiectivelor convenite initial si acordul echipei de proiect si al participantului la proiect cu toate schimbarile ce intervin la nivelul asteptarilor.

Pasul 6 Managementul comunicarii: Comunicarea in cadrul proiectului este critica pentru succesul gestionarii asteptarilor beneficiarilor sau ale participantului la proiect. Forumurile tipice pentru comunicarea privind starea in care se afla proiectul sunt sedintele privind situatia proiectului si rapoartele asupra situatiei. Comunicarea cuprinde raportul echipei de proiect catre persoana responsabila de realizarea proiectului si raportul acestuia catre participantul la proiect.

Pasul 7 Managementul riscurilor: Riscurile se refera la conditiile sau circumstantele viitoare aflate dincolo de controlul echipei de proiect si care, odata aparute, ar putea sa aiba un impact negativ asupra proiectului. Managementul riscurilor il consideram un proces proactiv la care recurgem pentru a elimina problemele potentiale inca inainte de asi face aparitia.

Pasul 8 Managementul documentelor: Aici avem in vedere stocarea si partajarea documentelor electronice si tiparite. Ideea de management al documentelor este similara cu cea de management al codului sursa de calculator. Stabilim din timp planul de management al documentelor. Aici intra: locul in care vom stoca documentele, modul in care acestea vor fi organizate, instrumentele de folosit, regulile de acces si de securitate, cuvinte cheie/indexarea, standardele de nume, managementul versiunilor starea de finalizare, nivelul de retentie/epurare, copiile de siguranta, precum si formatele standard ale formularelor tipizate.

Pasul 9 Managementul Calitatii: Calitatea este definita de beneficiari si arata cat de aproape se situeaza proiectul si livrabilele lui de cerintele si asteptarile acestora. Scopul managementului calitatii este, mai intai, de a intelege care sunt asteptarile beneficiarilor si de gasire a erorilor si a defectelor cat mai devreme posibil pe parcursul proiectului.

Pasul 10 Managementul indicatorilor: Acest proces va avea ca rezultat crearea unei fise de punctaj pentru proiect care include identificarea criteriilor de succes, desemnarea indicatorilor potentiali, stabilirea valorii medii, de echilibru, stabilirea prioritatilor in cadrul listei de valori medii, stabilirea tintelor, precum si detalierea planului de proiect.

Graficul activitatii proiectului:

A1. Achizitii pentru dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale necesar formarii initiale si continue a resurselor umane pentru piata muncii, mecanism de implementare a proiectului

Luna de demarare: Anul I/Luna 1

Luna de incheiere: Anul I/Luna 6

A2. Definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru licenta utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior

Luna de demarare: Anul I/Luna 6

Luna de incheiere: Anul I/Luna 12

A3. Definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru masterat utilizand laboratorul de simulare a  organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior

Luna de demarare: Anul II/Luna 5

Luna de incheiere: Anul II/Luna 11

A Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru personalul din universitatile partenere in proiect

Luna de demarare: Anul I/Luna 6

Luna de incheiere: Anul I/Luna 12

A5.Actiuni pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitare accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare

Luna de demarare: Anul II/Luna 1

Luna de incheiere: Anul II/Luna 11

A6. Introducerea/extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale

Luna de demarare: Anul II/Luna 1

Luna de incheiere: Anul II/Luna 11

A7. Realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, securitatii muncii, igenei muncii medicinei muncii si societatii bazate pe cunoastere

Luna de demarare: Anul I/Luna 6

Luna de incheiere: Anul I/Luna 12

A8. Infiintarea de si dezvoltarea de retele, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational

Luna de demarare: Anul II/Luna 1

Luna de incheiere: Anul II/Luna 12


5. Rezultate anticipate:

Descrieti si cuantificati rezultatele anticipate ale proiectului. Rezultatele proiectului trebuie sa reprezinte imbunatatiri/beneficii reale care determina in mod direct realizarea obiectivelor proiectului. Corelati rezultatele cu activitatile si obiectivele proiectului.


Rezultatele anticipate ale proiectului sunt:

R1. Realizarea unui laborator de cercetare si simulare a organizatiilor virtuale care va asigura flexibilitatea de invatare a grupurilor tinta pe tot parcursul vietii si sa imbunatateasca accesul la educatie si formare prin furnizare de educatie si formare initiala si continua de calitate in conformitate cu cerintele pietei muncii.

R2. Programe de studii universitare pentru licenta adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior care vor asigura implementarea sistemului national de calificari in institutiile de invatamant superior partenere, cresterea capacitatii acestora de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schombare ale pietei muncii.

R3. Programe de studii universitare pentru masterat adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior care vor asigura implementarea sistemului national de calificari in institutiile de invatamant superior partenere, cresterea capacitatii acestora de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schombare ale pietei muncii, imbunatatirea programelor de masterat existente, extinderea oportunitatilor de invatare pentru grupurile tinta, consolidarea inovarii.

R Programe de formare si de perfectionare pentru personalul din universitatile partenere care va asigura o pregatire continua a acestui grup tinta care va furniza la randu-i pregatirea studentilor pentru calificari superioare, care vor asigura implementarea sistemului de management al calitatii si a sistemului national de calificari in universitatile partenere.

R5. Program de extindere a oportunitatilor de invatare si facilitare a accesului la invatamantul superior, inclusiv la inovare a grupurilor tinta din zonele defavorizate economic din mediul rural si din comunitate roma.

R6. Program de introducere/extindere a utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in institutiile partenere, inclusiv e-learning vizand beneficiul tuturor grupurile tinta din cadrul proiectului.

R7. Rapoarte de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, securitatii muncii, igenei muncii, medicinei muncii si societatii bazate pe cunoastere in favoarea cresterii capacitatii partenerilor de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare a pietei muncii.

R8. Retele, parteneriate, si acorduri de cooperare intre universitatile partenere, intreprideri, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnationa in vederea implementarii sistemului national de calificari, a sistemului de management al calitatii, al surprinderii cerintelor in schimbare ale pietei muncii, al furnizarii de calificari superioare grupurilor tinta, , al imbunatatirii programelor de licenta si masterat, al extinderii oportunitatii de invatare si promovare a inovarii.


6. Contextul proiectului

Descrieti si explicati relevanta proiectului fata de politicile si strategiile europene si nationale relevante pentru domeniul proiectului. Descrieti grupul tinta si definiti clar nevoile grupului/grupurilor tinta prin furnizarea de date cantitative si calitative (max. 5.000 bytes).


Proiectul este relevant pentru Programul Operational Sectorial Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013, Numarul de referinta al programului (CCI): 2007RO051PO001,. Axa prioritara 1 "Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere". Domeniul major de interventie 1.2 "Calitatea in invatamantul superior". Cerere de propuneri de proiecte "Universitate pentru piata muncii".

Pornind de la situatia socio-economica actuala si de nevoile de dezvoltare pe termen lung ale Romaniei, Cadrul Strategic National de Referinta are ca obiectiv general utilizarea Instrumentelor Structurale, in proiectul de fata Fondul Social European, in scopul reducerii disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele membre ale Uniunii Europene. In acest sens, au fost identificate patru prioritati tematice si o prioritate teritoriala. Proiectul se inscrie in prioritatea "Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania". Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare 2007-2013, si prioritatile la nivel european - Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 și Strategia Lisabona revizuita.

Proiectul se inscrie in prioritatile nationale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 cuprinse in Planul National de Dezvoltare 2007-2013: cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere; dezvoltarea si modernizarea infrasstructurii de transport, protejarea si imbunatatirea calitatii mediului; dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative; etc. Planul National de Dezvoltare 2007-2013 reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat intr-un larg cadru partenerial, care promoveaza dezvoltarea socio-economica a romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Strategia Planului National de Dezvoltare se axeaza atat pe Orietarile Strategice Comunitare privind Coeziunea si pe prioritatile Agendei Lisabona si obiectivele de la Goteborg, respectiv cresterea competetivitatii, ocuparea deplina si protectia durabila.

In Programul Nationl de Reforme au fost stabilite urmatoarele prioritati pentru reforme in care se regaseste si obiectivul general al prezentului proiect: imbunatatirea capacitatii administrative, imbunatatirii calitatii si managementului cheltuielilor guvernamentale, continuarea imbunatatirii mediului de afaceri, reducerea si reorientarea ajutorului de stat, cresterea gradului de ocupare si a ratei de participare pe piata muncii, realizarea unei piete a muncii favorabile crearii locurilor de munca, imbunatatirea adaptabilitatii intreprinderilor si lucratorilor, stimularea ocuparii fortei de munca si imbunatatirea calitatii resurselor umane etc. Programul National de Reforme vizeaza perioada 2007-2010, iar obiectivul politicilor planificate in document este atingerea performantelor economice si de ocupare recomandate de Strategia Lisabona, corelate cu un sistem social echitabil, elemente care sa asigure Romaniei o dezvoltare durabila.

Proiectul actioneaza in directia data de politica de ocupare la nivelul Uniunii Europene care in prezent este sustinuta de Liniile Directoare integrate pentru Cresterea Economica si Ocupare 2005-2008 si 2008-2010, care stabilesc directii concrete privind cresterea participarii si mentinerii pe piata muncii, promovarea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, cresterea investitiilor in capitalul uman prin educatie si formare profesionala.

Relevanta proiectului fata de Strategia Europeana de Ocupare se manifesta prin abordarea actiunilor sale respectand Strategia Europeana de ocupare care a fost conceputa inca din anul 1997 (Procesul Luxemburg) ca un Instrument principal pentru a asigura orientarea si coordonarea prioritatilor politicilor de ocupare la care statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa se alinieze. In cadrul Consiliului European de la Lisabona (Martie 2000) Uniunea Europeana si-a stabilit noi tinte strategice pentru urmatorii 10 ani. Astfel, Strategia Europeana de Ocupare a fost integrata in Strategia de la Lisabona. Fondul Social European reprezinta instrumentul central pentru indeplinirea obiectivelor stabilite in cadrul Strategiei Europene de Ocupare.

In conformitate cu Agenda de la Lisabona revizuita, Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013, Strategia Europeana de Ocupare, Liniile Directoare Integrate pentru Crestere si Ocupare 2005-2008 a fost elaborat Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), adoptat prin Decizia Comisiei Europene C (2007) 5811/22.11.2007. Documentul Cadru de Implementare a POS DRU (DCI POS DRU) cuprinde informatii detaliate relevante pentru fiecare domeniu major de interventie.

7. Justificarea necesitatii implementarii proiectului

Explicati necesitatea proiectului si relevanta acestuia fata de nevoile specifice ale grupului/grupurilor tinta. De asemenea indicati si sa descrieti valoarea adaugata a proiectului, demonstrati clar ca nevoile grupului/grupurilor tinta nu sunt abordate in cadrul activitatilor existente sau ca nu exista activitati pentru abordarea corespunzatoare a nevoilor definite (max. 5.000 bytes

Am identificat problema/nevoia ca fiind "ineficienta formarii resurselor umane din perspectiva calitatii educatiei adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior". Titlul proiectului: "Formarea initiala si continua a resurselor umane pentru piata muncii prin cercetarea si dezvoltarea organizatiilor virtuale".

Avand urmatoarele cauze:

1. Lipsa laboratoarelor de cercetare si simulare a organizatiilor virtuale care sa asigure simularea sistemului national de calificari in diferitele organizatii, pentru a putea fi implementate in invatamantul superior;

2. Slaba capacitate a institutiilor de invatamant superior partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in scimbare ale pietei muncii.

3. Inexistenta programelor de licienta si masterat coerente de formare initiala si continua a resurselor umane in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Membrii comisiilor/structurilor de conducere din universitatile partenere, in lipsa unui suport pentru simulare (laborator de simulare a organizatiilor virtuale) nu sunt instruiti suficient pentru a putea implementa sistemul national de calificari, pentru a putea prezenta practic activitatile economice ale organizatiilor;

5.Membrii ai consiliilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate partenera nu sunt suficienti insrtruiti pentru a documenta, implementa si imbunatati continu un sistem de management al calitatii care sa asigure cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior partenere de a furniza calificare de calitate superioara adaptata cerintelor de schimbare ale pietei muncii;

6.Personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate partenera nu beneficiaza de programe de perfectionare si pregatire profesionala, nu au posibilitatea simularii diferitelor calificari din sistem in diferite organizatii, nu au posibilitatea simularii si cercetarii nevoilor pietei muncii privind securitate muncii, medicinei muncii si igienei muncii.

7.Personalul implicat in imbunatatirea si dezvoltarea programelor de studii universitare (licenta si masterat) nu au posibilitatea cercetarii si simularii diferitelor competente pe care trebuie sa le furnizeze si sa le asigure programele universitare concepute pe baza Sistemului National al Calificarilor adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii.

8. Dificultatea receptionarii diseminarii pe scara larga prin comunicare si publicarea nationala sau internationala a diferitelor studii si cercetari privind activitatea partenerilor proiectului;

9. Neparticiparea cadrelor universitare, studentilor, masteranzilor si doctoranzilor la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice formarii initiale si continue a resurselor umane (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale);

10. Imposibilitatea conectarii la retele de cercetare nationale si internationale, la consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitatile partenere, mediul de afaceri si centrele de afaceri privind formarea initiala si continua a resurselor umane;

11. Lipsa programelor cadrelor universitare, studentilor, masteranzilor si privind vizitele de lucru/buna practica;

12. Cadrele universitare, studentii si masteranzii sunt rupti de realitatea practica si nu reusesc integrarea deplina a resurselor umane in viata economica; Absolventii reusesc cu greu sa acceseze locurile de munca oferite de piata muncii.

Universitatile/facultatile partenere nu dispun de activitati care sa rezolve problema/nevoia si cauzele ei in prezent.

Proiectul aduce urmatoarea valoare adaugata:

VA1 Existenta laboratorului de cercetare si simulare a organizatiilor virtuale;

VA2 Asigurarea simularii sistemului national de calificari in diferitele organizatii si implementarea lui in invatamantul superior;

VA3 Cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii;

VA4 Programe de licenta si masterat coerente de formare initiala si continua a resurselor umane in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior adaptate la cerintele in schimbare a pietei muncii;

VA5 Asigurarea instruirii membrilor comisiilor/structurilor de conducere din universitatile partenere pentru a putea implementa sistemul national de calificari, pentru a putea prezenta practic activitatile economice ale organizatiilor;

VA6 Asigurarea instruirii membrilor comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate partenera pentru a putea documenta, implementa si imbunatatii continu un sistem de management al calitatii care sa asigure cresterea capacitatii institutiilor de invatamant partenere de a furniza calificare de calitate superioara adaptata cerintelor de schimbare ale pietei muncii;

VA7 Programe de perfectionare si pregratire profesionala pentru personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate partenera;

VA8 Asigurarea posibilitatii personalului implicat in imbunatatirea si dezvoltarea programelor de studii universitate (licenta si masterat), pentru cercetarea si simularea diferitelor competente pe care trebuie sa le furnizeze programele universitare concepute pe baza Sistemului National al Calificarilor adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii;

VA9 Receptionarea diseminarii pe scara larga prin comunicare si publicare nationala sau internationala a diferitelor studii si cercetari privind activitatea partenerilor proiectului;

VA10 Participarea cadrelor universitare, studentilor, masteranzilor la manifestari tehnico-stiintifice din domeniile specifice formarii initiale si continue a resurselor umane (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale);

VA11 Consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitatile partenere, mediul de afaceri si centrele de cercetare;

VA12 Vizite de lucru/bune practici ale cadrelor universitare, studentilor si masteranzilor;

VA13 Cresterea numarului absolventilor incadrati in piata muncii in domeniile si calificarile pentru care s-au pregatit in universitatile/facultatile partenere.

8. Resursele alocate pentru implementarea proiectului


Descrieti clar resursele necesare implementarii proiectului si demonstrati ca ati prevazut suficiente resurse, inclusiv pentru activitatile de monitorizare si management a proiectului, informare si publicitate (max. 3.000 bytes).


Locatia existenta pentru implementarea proiectului este incaperea Laboratorului de Simulare si Gestionare a Organizatiei din cadrul Catedrei de Discipline Economice si Socio-Umane cu urmatoarele caracteristici: Dimensiuni: Lungime: 12 m; latime: 6m; inaltime:3.80 m; Reconditionarea incaperii; Mobilier adecvat pentru echipamentele care asigura eficienta sporita a procesului de formare initiala si continua a resurselor umane: Mese pentru calculatoare; dulap arhiva + memorii si programe externe, tabla de scris moderna, 25 de scaune ergonomice.

Resursele financire necesare:

Buget total necesar: 1068580 lei,

Din care:

1. Contributia solicitantului (2%): 21372 lei;

2. Asistenta financiara nerambursabila solicitata (98%): 1047208 lei

Detalierea si justificarea bugetului proiectului propus de noi, in functie de costurile directe este urmatoarea:

Costuri directe:

Categorii/subcategorii:

1. Resurse umane: Anul1 = 360000; Anul 2 = 360000; Total 720000

Din care:

1.1. Cheltuieli cu personalul: Anul1 = 350000; Anul2 = 350000; Total 700000

1.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna:

Anul1 = 10000; Anul2 = 10000; Total: 20000

2. Participanti: Anul 1 = 0; Anul2 = 33435; Total 33435

Din care:

2.1. Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna (aferente participantilor): Anul1 = 0; Anul2 = 33435

3. Alte tipuri de costuri: Anul1 = 291145; Anul2 = 24000; Total = 315145

Din care:

3.1. Cheltuieli de informare si publicitate: Anul1 = 24000; Anul2 = 24000; Total = 48000

3.2. Cheltuieli de tip FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% AP 6): Anul1 = 267145; Anul2 = 0; Total = 267145

TOTAL COSTURI DIRECTE: Anul1 = 651145; Anul2 = 417435; Total = 1068580

5.VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI: Anul1 = 651145; Anul2 = 417435; Total = 1068580.

Resursele umane sunt asigurate de membrii echipei de implementare a proiectului formata din echipa de management (3 persoane) si experti responsabili (8 persoane).


9. Managementul Proiectului


Definiti clar responsabilitatile pentru managementul si implementarea proiectului si descrieti clar modul de organizare generala a proiectului, precum si managementul financiar si asigurarea unui nivel adecvat de control; detaliati calificarea si experienta echipei de implementare a proiectului, inclusiv a managerului de proiect, din punct de vedere al calificarilor, experientei si abilitatilor pentru indeplinirea activitatilor proiectului (max. 000 bytes).


Echipa de management a proiectului cuprinde:

- un manager de proiect;

- un responsabil financiar;

- un consilier juridic;

Managerul de proiect este licentiat in stiinte economice si ingineresti, este doctor in economie, cu masterat in formarea profesorilor, cursuri de specializare in managementul calitatii, in managementul schimbarii, avand o experienta de peste 33 de ani in economia reala si relevanta pentru proiect. A elaborat curs si aplicatii pentru managementul proiectelor, lucrari despre managementul resurselor umane, de finante si credit, de marketing. A fost director de proiect si membru in echipa de proiectare pentru diverse proiecte de cercetare, este conferentiar universitar.

Are o bogata activitate in economia reala, de peste 33 de ani, ideplinand diferite functii: sef birou tehnic, director comercial, sef serviciu marketing, sef birou managementul calitatii.

Lucrari stiintifice relevante pentru specializarea economie: "Microeconomie. Idei moderne, Vol. I si II"; "Cornel Diaconovici - un om, un destin, o vocatie"; "Managementul afacerilor economice internationale"; "Marketingul comercializarii produselor petroliere"; " Managementul resurselor umane in comercializarea produselor petroliere"; "Tehnici de negociere".

Lucrari didactice relevante pentru specializarea economie: "Sisteme Avansate de Productie" - curs; "Sisteme Avansate de Productie" - aplicatii; " Economie" - Curs; Doctrine economice romanesti" - Curs; "Economie Generala. Marketing Industrial" - Note de Curs; "Economie Generala. Marketing Industrial" - Aplicatii pentru Seminar; "Economie" - Caiet pentru Seminar, "Managementul Proiectelor" - Note de Curs, "Managementul Proiectelor" - Aplicatii pentru Seminar.

Membru al asociatiilor profesionale: Asociatia "Societate Inginerilor de Petrol si Gaze"; ASLA, AGER - filiala Bihor, Vice-presedinte al Asociatiei "Societate Inginerilor de Petrol si Gaze"; "Asociatia Menegerilor si Inginerilor Economisti".

Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Cercet ri privind preluarea in chirie a Sectiei de Imbuteliere g.p.l. Oradea; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii in comercializarea produselor petroliere; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea

Sistemului de Management al Calitatii la firma ANPERO; Cercetari privind optimizarea

alimentarii cu energie electrica la firma ANPERO; Cercetari privind optimizarea alimentarii cu energie electrica la firma FEROX.

A obtinut Diploma de Onoare si Medalie jubiliara "Excelenta in performanta (2007- 150 de ani de petrol in Romania) ca semn de inalta consideratie pentru contributia de exceptie adusa la dezvoltarea industriei romanesti de petrol.

Managerul de proiect:

analizeaza necesitatea/ nevoile existente si propune ideea de proiect;

analizeaza fezabilitatea ideii de proiect, disponibilitatea resurselor, riscurile, factorii interesati si impactul proiectului;

recruteaza si gestioneaza echipa de proiect, sarcinile si timpul alocat proiectului;

planifica proiectul (timp, cost, activitati, riscuri, rezultate, obiective etc.);

asigura comunicarea cu promotorul si cu factorii interesati

Managerul de proiect decide si raspunde pentru:

configurarea obiectivelor - stabilirea sau insusirea obiectivelor si directiilor generale de actiune, interpretarea acestora, reactia la modificarea lor;

clarificarea problemelor si delimitarea zonelor problematice;

obtinerea resurselor: identificarea resurselor, negocierile pentru obtinerea lor, pastrarea lor si gestionarea lor in vederea unei utilizari eficiente;

configurarea rolurilor si a structurilor: clarificarea si modificarea rolurilor proprii si ale celorlalti membri in echipa de proiect.

stabileste comunicatii bune: crearea legaturilor dintre diversii stakeholderi (factori interesati) care contribuie la desfasurarea proiectului, astfel incat acestia sa poata sa-si manifeste sprijinul si implicarea;

vizualizeaza imaginii de ansamblu: gestioneaza timpul si celelalte resurse, anticipeaza reactiile persoanelor interesate de proiect, depisteaza conexiunile si a evenimentele neprevazute.

propulseaza proiectul: efectuaza actiuni si isi asuma riscurilor necesare pentru bunul mers al proiectului, mai ales in fazele lui dificile;

raspunde in fata promotorului pentru succesul sau esecul proiectului

Responsabilul financiar implicat in echipa de management este licentiat al unei facultati cu profil economic, este doctor in economie avand experienta profesionala relevanta in domeniu si poate certifica completitudinea, corectitudinea si realitatea informatiilor continute in cererile de rambursare, precum si a inregistrarii in sistemul contabil a tuturor operatiunilor declarate in cererile de rambursare si le poate semna si ștampila deoarece are si calitatea de expert contabil/contabil autorizat, este conferentiar universitar.

Lucrari elaborate si / sau publicate: Aspects concerning the evolution of marketing's role within the firm; The international trade flows-evolution in the global contex;, Telecommunication systems, indispensable for world wide communication; Employment flows in romanian firms during transition to market economy; The Innovation and Development of a New Service.

Membru al asociatiilor profesionale: Membru CECAR; Membru AGER; Membru al Academiei de Stiinte, Literatura si Arte.

Specializari si calificari: economist, contabil-statistician (atestat);

Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Cercetari privind luarea in chirie a Sectiei de Imbuteliere g.p.l. Oradea; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii in comercializarea produselor petroliere; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii la firma ANPERO.

Responabilul financiar:

Aplica alocarea financiara orientativa a proiectului;

Asigura managementul financiar al proiectului respectand "Fluxul financiar"cu urmatoarele capitole: Reguli generale; Instructiuni privind plata prefinantarii; Instructiuni privind rambursarea cheltuielilor eligibile; Instructiuni privind plata TVA; transmise prin Ghidul Solicitantului.

Fundamenteaza bugetul necesar implementarii proiectului in conformitate cu Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr.3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin POSDRU 2007-2013;

Detaliaza si justifica bugetul proiectului in conformitate cu urmatoarele categorii: resurse umane, participanti si alte tipuri de costuri;

Justifica cheltuielile propuse in bugetul cererii de finanțare in relatie cu rezultatele asteptate si cu activitatile previzionate;

Intocmeste si transmite rapoartele tehnico-financiare periodice privind progresul implementarii in conformitate cu modelele;

Vizeaza documentele care atesta corectitudinea rapoartelor tehnico-financiare.

Furnizeaza orice informatie de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de catre AMPOSDRU, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plati, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectului;

Pastreaza toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile efectuate, in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale relevante in vigoare;

Descrie in cadrul rapoartelor tehnico-financiare transmise pe parcursul implementarii proiectului toate activitatile de informare si publicitate desfasurate, aferente proiectului si anexeaza raportului documentele care sa ateste respectarea cerintelor de informare si publicitate (copii dupa publicatii, dupa articole de presa etc.);

Asigura numai plata cheltuielilor eligibile din "Lista categoriilor si subcategoriilor de cheltuieli eligibile", care trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: sa fie efectiv platita de la data prevazuta in contractul de finanțare nerambursabila; sa fie necesara pentru realizarea activitatilor din cadrul proiectului; sa fie prevazuta in bugetul estimativ al proiectului; sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar riguros, avand in vedere utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost-rezultate; sa fie inregistrata in contabilitatea Beneficiarului, sa fie identificabila, verificabila si sa fie dovedita prin documente originale; sa nu fi facut obiectul altor finantari publice; sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finanțare; sa fie conforma cu prevederile legislatiei nationale si comunitare; sa fie mentionata in lista cheltuielilor eligibile;

Respecta plafoanele maxime de referinta ale cheltuielilor cu personalul, in functie de nivelul experientei profesionale specifice pentru activitatile proiectului;

Raspunde pentru stabilirea unui sistem adecvat de monitorizare a proiectului si pentru pastrarea inregistrarilor si documentelor privind diferitele tipuri de ajutor de stat primite;

Coopereaza si urmareste tinerea contabilitatii analitice a proiectului, a registrelor exacte si periodice, precum si a inregistrarilor contabile separate si transparente ale implementarii proiectului de catre serviciul de contabilitate a solicitantului.

Certifica completitudinea, certitudinea si realitatea informatiilor continute in cererile de rambursare, precum si a inregistrarii in sistemul contabil a tuturor operatiunilor declarate in cererile de rambursare;

Consilierul juridic implicat in echipa de management a proiectului este consilier juridic definitiv si este membru al asociatiei profesionale a consilierilor juridici (constituita in conformitate cu reglementarile legale privind asocierea si constituirea de persoane juridice), are experienta profesionala si bune cunostinte de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice, este sef de lucrari - cadru universitar.

Lucrari elaborate si / sau publicate

Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Cercetari privind luarea in chirie a Sectiei de Imbuteliere g.p.l. Oradea; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii in comercializarea produselor petroliere; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii la firma ANPERO.

Membru al asociatiilor profesionale: ASLA, Asociatia Profesionala a Consilierilor Juridici din Romania, AGER.

Alte competente: Managementul Proiectelor

Consilierul juridic:

Urmareste aplicarea legislatiei privind eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor in proiect;

Asigura respectarea Regulamentului (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu completarile si modificarile ulterioare;

Asigura respectarea Regulamentului (CE) nr.1081/2006 privind Fondul Social European;

Asigura prelucrarea cu membrii Echipei de implementare a proiectului OG nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat;

Asigura respectarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prelucrarea cu Echipa de implementare a proiectului a Ordinului nr.3/185/2008 al ministrului muncii familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013";

Urmareste si prelucreaza cu prelucreaza cu persoanele din grupul tinta al proiectului respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.677/2001, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.506/2004;

Pregateste documentele pe care trebuie sa le prezentam privind institutia si partenerul in vederea incheierii contractului de finantare; verifica valabilitatea acestora; se incadreaza in termenul limita de prezentare a documentelor;

Pentru incheierea contractului de finantare pregateste si transmite si urmatoarele documente: CV-urile echipei de implementare a proiectului (echipa de management si expertii pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activitatii sau a unor activitatii in cadrul proiectului in primul an de implementare) in limba romana, indicand functia/rolul in proiect, datate si semnate de catre titulari; Diplome, certificate, adeverinte etc. care sa ateste informatiile prezentate in CV-uri; Declaratie privind existenta resurselor administrative, prin indicarea numarului total de angajati in fiecare din ultimii 2 ani; Acordul de parteneriat, completat, stampilat si semnat de toti partenerii (inclusiv de catre noi in calitate de partener principal) - in original;

Participa la semnarea contractului de finanțare, din partea beneficiarului;

Pe durata de valabilitate a contractului de finanțare si in conditiile prevazute de acesta solicita, daca este cazul, amendamente la contract;

Orice modificare a contractului de finanțare se va face cu acordul ambelor parti prin aprobarea unei notificari sau prin incheierea unui act aditional;

Prelucreaza cu Echipa de implementare a proiectului conditiile de incetare si suspendare a contractului de finanțare;

Verifica respectarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006, privind pastrarea, in calitate de beneficiar, a tuturor inregistrarilor/registrelor timp de 3 ani de la data inchiderii oficiale a POS DRU 2007-2013;

Prelucreaza cu Echipa de implementare a proiectului: Constitutia Romaniei, art. 4 alin. 2 si art.16 alin.1; Codul Muncii, art. 3-9; O.G. 137/2000 republicata privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; OUG 96/2003 pentru protectia maternitatii si Legea 210/1999 privind concediul paternal;

Prelucreaza prevederile Manualului de Identitate Vizuala cu membrii Echipei de implementare a proiectului pentru realizarea informarii si publicitatii in cadrul implementarii proiectului;

Asigura respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de cesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prelucreaza cu membrii Echipei de implementare a proiectului Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2988/1995 privind interesele financiare ale Comunitatii Europene; OG nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, cu modificarile si completarile ulterioare.

Expertii responsabili pentru realizarea activitatilor in cadrul proiectului sunt experti pe termen lung.

In acest sens, avem in vedere un numar de 8 persoane pentru implementarea proiectului. Atributiile si rolul lor sunt:

1. Expert responsabil cu definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru masterat utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este profesor univeritar, cu activitate bogata in managementul proiectelor avand functii de director de proiect si membru in echipa de implementare a proiectelor in peste 20 de proiecte. Nivelul calificarilor ii permite realizarea acestei activitati in cadrul proiectului. A coordonat si condus diferite programe de studii de masterat si licenta. Are specializari si calificari: - Ian. - Febr. 1996, Formarea in utilizarea softului Flux 2D, CEDRAT RECHERCHE - EYLAN, Franta; - Iulie 1996, Perfectionare in microunde, l' INPT - ENSEEIHT, Franta; - Noiembrie 1997, Perfectionare in microunde, l' INPT - ENSEEIHT, Franta; - Mai 1999, Bursa SOCRATES cu stagiu in microunde, l' INPT - ENSEEIHT, Franta; - Specializare Grecia 1999, ENERVAC-FLUTEC; Bursa TEMPUS IB_JEP 14009/99, INP Toulouse si Univ. Gent, 2000.

Brevete de inventii: Coautor la 9 brevete de inventii: - Instalatie de lipit placute vidia pe suport - cutit, utilizand incalzirea inductiva; - Transformator de adaptare pentru instalatii de incalzire inductiva prin curenti de medie frecventa; - Instalatie pentru obtinerea energiei electrice din apele geotermale; - Circuite de comanda a invertorului monofazat in punte; - Dispozitiv pentru fixarea placutelor de carburi metalice la portcutit pentru masinile-unelte; - Procedeu de obtinere a enrgiei electrice din apele geotermale; - Instalatie de reglare a parametrilor de functionare a centralelor electrice geotermale; - Motor de inalta presiune cu pistonase axiale; - Instalatie de ungere.

Membru al asociatiilor profesionale: Membru al Comitetului Roman de Electrotermie; Membru IEEE; Membru al Academiei Romano Americane; Membru al Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania.

A organizat seminarii, simpozioane, conferinte cu participare internationala in domeniul microundelor pentru cunoasterea tendintelor si a rezultatelor in domeniu. In procesul de invatamant a introdus specializari la studii aprofundate, masterate in domeniul electrotehnologiilor. In domeniul incalzirilor inductive s-a preocupat sa creeze "Centrul de cercetare si inginerie tehnologica in domeniul incalzirilor in camp electromagnetic".

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Formuleaza si verifica ipoteze privind competentele specializarii din programul nou de studii universitare de masterat adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Ivatamantul Superior;

Elaboreaza modele conceptuale si teorii privind competentele specializarii la confluenta a trei tipuri de conditionari: individul, cu aspiratiile si motivatiile sale, cu profilul sau cognitiv (tipuri de inteligenta, stiluri de invatare etc.,) si cu nivelul anterior de achizitii; societatea cunoasterii cu implicatiile sale pe piata muncii; domeniile de cunoastere purtatoare ale modurilor de gandire specifice, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale, adaptate cerintelor de schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Asigura realizarea de studii si analize privind reunirea celor doua tipuri de expertize: expertiza in curriculum si expertiza in specialitate pentru a lua decizii in privinta unei liste optime de competente ale specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Proiecteaza planul de invatamant experimental tinand cont de evidentierea criteriilor de organizare a cunoasterii prin laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Configureaza disciplinele in structura planului de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Configureaza planul de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale si tinand cont pe de o parte, de necesitatea definirii competentelor ca rezultat al interactiunii conceptuale dintre factorul social, factorul individual si cel epistemologic si, pe de alta parte, catalogarea calificarilor nationale care trebuie sa reflecte in mod profesionist structura si evolutiile pietei muncii;

Experimenteaza implementarea optionalitatii si modularitatii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Rolul sau este de a defini si a adapta programe de studii universitare de masterat, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale, adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

2. Expert responsabil cu definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru licenta utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este profesor univeritar, cu activitate bogata in managementul proiectelor avand functii de director de proiect si membru in echipa de implementare a proiectelor in peste 10 proiecte. Nivelul calificarilor ii permite realizarea acestei activitati in cadrul proiectului.

Coordonator Atelier cercetare, proiectare si executie echipamente electrice si Director de proiecte la "Centrul de cercetare si inginerie tehnologica in conversia energiei electromagnetice", Vice-presedinte C.E.A.Q., Membru al Consiliului Calitatii a solicitantului.

Lucrari elaborate si / sau publicate Leading The Formation of Solidification Structures Using

Eddy Currents; Numerical modeling of the controlled solidification process; The control of the solidification structure's formation using the electromagnetic field; Electromagnetic and thermalphenomena in the controlled phase transformation melting process; Electromagnetic and thermal phenomena in the controlled phase transformation melting process

Membru al asociatiilor profesionale: AGIR, CRE, ASLA, EuMA, SIPG.

Alte competente: Electrotermie, CAD in inginerie electrica, Management al calitatii.

Specializari si calificari: Ianuarie 1998-curs de evaluatori, cu specializarea "Evaluarea economica si financiara a intreprinderilor", C.E.C.A.R. filiala Bihor; 1996-1998 specializare in "Tehnologii de incalzire utilizand microunde si curenti de medie si inalta frecventa", Sept. 2007- Program de initiere/perfectionare/specializare cu Certificat de Absolvire de "MANAGER al Sistemelor de Management de Calitate".

Alte mentiuni: Premiul ASLA (Salonul International de Carte, Oradea-2002).

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Formuleaza si verifica ipoteze privind competentele specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Elaboreaza modele conceptuale si teorii privind competentele specializarii la confluenta a trei tipuri de conditionari: individul, cu aspiratiile si motivatiile sale, cu profilul sau cognitiv (tipuri de inteligenta, stiluri de invatare etc.,) si cu nivelul anterior de achizitii; societatea cunoasterii cu implicatiile sale pe piata muncii; domeniile de cunoastere purtatoare ale modurilor de gandire specifice, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale, adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Asigura realizarea de studii si analize privind reunirea celor doua tipuri de expertize: expertiza in curriculum si expertiza in specialitate pentru a lua decizii in privinta unei liste optime de competente ale specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Proiecteaza planul de invatamant experimental tinand cont de evidentierea criteriilor de organizare a cunoasterii prin laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Configureaza disciplinele in structura planului de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Configureaza planul de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale si tinand cont pe de o parte, de necesitatea definirii competentelor ca rezultat al interactiunii conceptuale dintre factorul social, factorul individual si cel epistemologic si, pe de alta parte, catalogarea calificarilor nationale care trebuie sa reflecte in mod profesionist structura si evolutiile pietei muncii;

Experimenteaza implementarea optionalitatii si modularitatii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

3. Expert responsabil cu achizitiile pentru dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale necesar formarii initiale si continue a resurselor umane pentru piata muncii, mecanism de implementare a proiectului.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este conferentiar univeritar, cu activitate bogata in managementul proiectelor avand functii de director de proiect si membru in echipa de implementare a proiectelor in peste 15 proiecte. Nivelul calificarilor ii permite realizarea acestei activitati in cadrul proiectului.

Lucrari elaborate si / sau publicate: Stiintifice - 74, didactice - 13: The study of the Electromagnetic Field Coupled with the Thermal Field; Aspects Regarding the Drying of Dielectric Materials in a Microwave Field; The Influence of the Electromagnetic Field on the Thermal Diffusion in Drying Processes in a Microwave Field; Aspects regarding the transfer phenomenon of the electromagnetic field, thermal field and mass in the microwave systems; Study regarding the processing of dielectric materials in a microwave field.

Membru al asociatiilor profesionale: AGIR - Asociatia Generala a Inginerilor din Romania, EuMA - European Microwave Association, ICRA - International Catholic Rural Association.

Alte competente: Electrotermie, Modelarea numerica a campului electromagnetic si termic cuplat; Microunde - Incalzirea materialelor dielectrice in camp de microunde si radio frecventa; Utilizari ale energie electrice. Programe specializate in calcul de camp electromagnetic (ANSOFT - HFSS) si circuite electrice (ORCAD, PSICE), programe de calcul numeric (MATLAB), programe de proiectare in inginerie electrica (AUTOCAD). Membru in biroul catedrei de Electrotehnica, Masurari si Utilizarea Energiei Electrice,, secretar stiintific al Centrului de Cercetare si Inginerie Tehnologica in Conversia Energiei Electrice, membru in corpul Auditorilor Interni din cadrul Universitatii din Oradea, expert evaluator Aracis in domeniul Ingineriei Electrice, expert evaluator Proiecte PN II, membru in colectivul de redactie al analelor facultatii.

Specializari si calificari: 1996-1997 studii aprofundate in specializarea "Tehnologii moderne utilizand echipamente din domeniul incalzirilor inductive si microundelor"; 1 Martie 1999-30 Iunie 1999 - Stagiu de pregatire si cercetare in cadrul unui program SOCRATES la Laboratorul de Microunde de INP Tolouse -Franta; 1 Mai 2000 - 1 Iunie 2000 - Stagiu de pregatire si cercetare in cadrul unui Program TEMPUS IB_JEP 14009/1999 la Laboratorul de Masini electrice si electronica de putere, Universitatea Gent, Belgia; 1 Mai 2001 - 1 Iunie 2001 - Stagiu de pregatire si cercetare in cadrul unui Program TEMPUS IB_JEP 14009/1999 la Laboratorul de Masini electrice si electronica de putere, Universitatea Gent, Belgia;

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Aplica prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de cesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Achizitioneaza instrumentele software, echipamentele informatice, calculatoarele, reteaua de calculatoare, imprimante, copiator, fax, videoproiector, retea de internet, post telefonic pentru laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Asigura amenajarea spatiului pentru laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale intr-un spatiu existent de dimensiunile: Lungime - 12m; latime - 6m; inaltime - 3,80m; uzura medie - 45%.

Asigura instalarea instrumentelor software, echipamente informatice, calculatoare, retea de calculatoare, imprimante, copiator, fax, videoproiector, retea de internet, post telefonic  in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Testeaza instrumentelor software, echipamente informatice, calculatoare, retea de calculatoare, imprimante, copiator, fax, videoproiector, retea de internet, post telefonic  in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Coordoneaza elaborarea metodei de simulare a organizatiilor virtuale virtuale;

Coordoneaza elaborarea documentatiei de simulare a organizatiilor virtuale;

Conduce proiectarea tehnologiei in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

Conduce schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte in vederea asigurarii si menagementului calitatii in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Organizeaza cursuri de formare si perfectionare pentru: membrii ai comisiilor/structurilor de conducere din universitatile partenere si facultatile implicate in implementarea proiectului, membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati partenere si facultati implicate in proiectele de implementarea sistemului national de calificari; membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati/ facultati partenere implicati in cresterea capacitatii institutiilor partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii; personalul implicat in dezvoltarea si managementul laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale; personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitati/facultati partenere; personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare si post universitare din universitati/facultati partenere; personal ai partenerilor sociali in educatie si centre de cercetare, studenti.

Asigura participarea la cursuri de formare si perfectionare pentru: membrii ai comisiilor/structurilor de conducere din universitatile partenere si facultatile implicate in implementarea proiectului, membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati partenere si facultati implicate in proiectele de implementarea sistemului national de calificari; membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati/ facultati partenere implicati in cresterea capacitatii institutiilor partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii; personalul implicat in dezvoltarea si managementul laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale; personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitati/facultati partenere; personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare si post universitare din universitati/facultati partenere; personal ai partenerilor sociali in educatie si centre de cercetare, studenti.

Asigura evaluarea participantilor la cursurile de formare si perfectionare.

Expert responsabil cu dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru personalul din universitatile partenere in proiect.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este profesor univeritar, cu activitate bogata in managementul proiectelor avand functii de director de proiect si membru in echipa de implementare a proiectelor in peste 20 de proiecte. Nivelul calificarilor ii permite realizarea acestei activitati in cadrul proiectului. A coordonat si condus diferite programe de studii de masterat si licenta.

Lucrari elaborate si / sau publicate (se prezinta - lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): Dictionar de istorie economica si istoria gandirii economice; Programul de pregatire a ofiterilor vamali, Economia intre real si virtual, Sisteme de comert exterior, Managementul afacerilor economice internationale.

Membru al asociatiilor profesionale: AGER

Specializari si calificari: a participat la mai multe programe nationale si internationale de specializare in domeniul Relatiilor economice internationale; Universitatea Libera CERIS, Bruxelles; Centrul de Inalte Studii Strategice si Politice Paris; Institut Universitar de Tehnologie Paul Sabatier - Toulouse; Institutul de Gestiune a Intreprinderilor, Lille; Universitatea Libera din Bruxelles.

Alte mentiuni: diplome ( de onoare si de excelenta) ale partenerului din proiect.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Formuleaza si verifica ipoteze privind studiile postuniversitare  care au ca finalitate formarea unor competente de cercetare ca set de achizitii cu validare imediata pe piata muncii;

Elaboreaza modele conceptuale si teorii privind curricula studiilor postuniversitare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Asigura realizarea de studii si analize privind formarea si perfectionarea personalului din universitati care presupune: aprofundarea studiilor masterale prin intermediul unor studii diversificate extinse ale disciplinelor fundamentale sau prin studiul disciplinelor fundamentale ale domeniului din perspectiva diversificarii si extinderii; abordarea din perspective novatoare a unor discipline de granita care extind/dezvolta domeniul respectiv in epistemologia actuala; diversificarea in conexiuni interdisciplinare, a unor discipline sau directii epistemologice conturate in cadrul studiilor masterale si adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Proiecteaza programul de formare si perfectionare experimental orientat de formarea unor competente care: reflecta un nivel de operare mai sofisticat decat cel al masteratului si concepte cu un grad mai ridicat de complexitate in raport cu studiile masterale; permit o relationare de tip expert in cadrul unei comunitati stiintifice/profesionale; conduc la abordarea inovativa a unor probleme complexe de rezolvat si la gasirea unor solutii fezabile, fiabile in raport cu o analiza de tip calitate-costuri; favorizeaza implicarea civica si valorificarea pozitiva; corespund nivelului 8 din Codul European al Calificarilor, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Configureaza competentele cerute de programul de formare si perfectionare, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale, pe baza unor categorii operationale: identificarea procedurilor de cercetare validate de comunitatea stiintifica actuala a domeniului; operarea cu procedurile de cercetare in cazul formarii si perfectionarii (prelucrarea primara, algoritmizarea, prelucrarea secundara, angajarea in dialog critic, in cadrul comunitatii stiintifice, utilizarea de argumente profesioniste in comunicare stiintifica); realizarea transferului (racordarea rezultatelor cercetarii la dezvoltarile de varf din domeniu); reflectarea asupra implicatiilor cercetarii in vederea luarii de decizii cu caracter etic si social; promovarea progresului prin actiuni coerente si dedicate, ajungand la o suita de enunturi pentru competentele pe care le urmeaza in cadrul programului de formare si perfectionare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Configureaza planul de invatamant de formare si perfectionare pe baza cerintelor de calitate induse de ultimele dezvoltari ale procesului de reforma a invatamantului superior european a caror competente trebuie sa aiba un nivel de complexitate compatibil cu nivelul 8 EQF, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

Experimenteaza implementarea planului de invatamant de formare si perfectionare in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

5. Expert responsabil cu actiunile pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitare accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este sef de lucrari, cu activitate in managementul proiectelor avand functii de membru in echipa de implementare a proiectelor. Nivelul calificarilor ii permite realizarea acestei activitati in cadrul proiectului.

Lucrari elaborate si / sau publicate: The Management of the Marketing Sections Within Firms Selling Oil Products; The Organization of the Marketing Sections Within Firms Selling Oil Products; The Responsibilities of the Marketing Departments and Their Relationships With Other Sections Within Firms Selling Oil Products.

Membru al asociatiilor profesionale: ASLA, ASTRA, SIPG.

Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Cercetari privind luarea in chirie a Sectiei de Imbuteliere g.p.l. Oradea; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii in comercializarea produselor petroliere; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii la firma ANPERO.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Formuleaza si verifica ipoteze privind organizarea modulara a planului de invatamant, cu cel putin trei directii ale parcursului de invatare: module vizand metodologia cercetarii in domeniu, module care vizeaza cercetarile avansate ale domeniului, cu accent pe problemele ramase deschise si module cu caracter transdisciplinar;

Elaboreaza modele conceptuale si teorii care sa conduca la formarea unor competente compatibile cu nivelul 7 EQF;

Asigura realizarea de studii si analize privind planul de invatamant care conduce la formarea unor competente compatibile cu nivelul  7 EQF care trebuie sa contina, alaturi de modulele ce constituie cursurile propriu - zise si: activitati de interevaluare (peer evaluation); activitati/ateliere de schimb de experienta; activitati de cercetare individuala; activitati de ucenicie in cercetare-predare; activitati de autoevaluare a progresului personal; activitati de consiliere, supervizare;

Proiecteaza activitatile studentului in jurul unui proiect de invatare care se va concretiza in lucrari si referate, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

Configureaza proiectul de inovare orientat, pe de o parte de rezultatele de marca in cadrul domeniului, iar pe de alta parte de focalizari de dezvoltare socio-profesionala avand la baza concepte cheie din nivelul 8 EQF, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale;

Configureaza proiectul de inovare racordat societatii cunoasterii si focalizata direct pe competentele dobandite de catre absolvent, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

Experimenteazaa inovatia ca racord al rezultatelor cercetarii la dezvoltarea de varf din domeniu, in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

6. Expert responsabil cu introducerea/extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este asistent universitar este licentiat in informatica, inginerie economica, cu masterat in management, cursuri de specializare in managementul calitatii, in managementul schimbarii, avand o experienta de peste 10 de ani in economia reala indeplinind functii de coordonare a compartimentului financiar-contabil, sef birou managementul calitatii, sef birou resurse - umane, precum si alte functii relevante pentru proiect. A elaborat curs in colaborare pentru Comunicare si Tehnici de Marketing si pentru Tehnici de Negociere. A fost membru in echipa de proiectare pentru diverse proiecte de cercetare.

Lucrari elaborate si / sau publicate: Microwave Technology Domain under Marketing Aspect; Energy Management for Electrical Systems and an in Industry; Producing, Testing and Setting Off New Models of Induction Motors on the Market; Elaborating the strategy for positioning the microwave technologies; Simulating induction Motors Using LabVIEW on Business Market.

Carti de specialitate publicate in edituri recunoscute: Comunicare si tehnici de marketing in comercializarea produselor petroliere;Tehnici de negociere.

Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Cercetari privind luarea in chirie a Sectiei de Imbuteliere g.p.l. Oradea; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii in comercializarea produselor petroliere; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii la firma ANPERO.

Alte mentiuni: Distinctia pentru lucrarea de cercetare: "Rezolvarea ecuatiilor liniare - algoritmi"; Diploma de Onoare si Medalie jubiliara "Excelenta in performanta"(2007) - 150 de ani de petrol in Romania) ca semn de inalta consideratie pentru contributia de exceptie adusa la dezvoltarea industriei romanesti de petrol.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Formuleaza si verifica ipoteze privind cursul universitar prin abordarea functionala a invatarii care presupune focalizarea predarii pe demonstrarea si aplicarea procedurilor expertului in actiune si diversificarea experientelor cognitive ale studentilor utilizand TIC in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Elaboreaza modele conceptuale si teorii care sa conduca la abandonarea discursului magistral si sa faciliteze formarea competentelor studentilor pe un anumit segment al parcursului universitar utilizand TIC si e-learning;

Asigura realizarea de studii si analize privind abandonarea programei analitice care este o lista a capitolelor tratatului academic si promovarea unui document curricular care prezinta competentele ce se pot forma pe baza continuturilor standard ale disciplinei, iar competentele trebuie sa fie acelea care vor constitui reperul de selectie-organizare a continuturilor;

Proiecteaza documentul curricular centrat pe achizitiile celui care studiaza domeniul si nu pe obiectivele de operare analitica al tratatului academic, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Configureaza programa de studiu care tinteste cu prioritate achizitiile rezultate din studiul cursantului si care are urmatoarele caracteristici: formarea unor competente specifice disciplinei care converg la formarea competentelor; orienteaza formularea acestor competente care asigura rezolvarea de probleme in societatea actuala; include o zona atitudinal-valorica de format prin specificul disciplinei; propune o suita de continuturi ca mijloc de formare a competentelor; propune modalitati de evaluare formativa care sa asigure obiectivitate, transparenta si feedback; arata ceea ce trebuie sa devina studentul prin parcurgerea cursului, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Elaboreaza programa de studiu ca rezultat al unui demers curricular ce presupune parcurgerea mai multor etape care structureaza conceptia didactica asupra domeniului de studiat;

Experimenteaza unei programe de studiu in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

7. Expert responsabil cu realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, securitatii muncii, igenei muncii medicinei muncii si societatii bazate pe cunoastere.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este asistent universitar este licentiat in medicina generala, cu masterat in formarea profesorilor.

Specializari, calificari, studii postuniversitare: Actualitati  in pediatrie; Cursurile post-universitare ale modulului de psiho-pedagogie; European Cancer Conference, Paris; L'Université Fracophone Cefor cours de formation post-universitaire dans le domaine des sciences de la vie.

Lucrari publicate (nr.total): 27; Teza doctorat: doctorand din 2001, tema tezei de docrorat: "Copilul abuzat. Tablouri morfoclinice si cauzale. Traumatisme psihice si posibilele consecinte psihopatologice si pedopsihiatrice. Estimari prognostice"

Lucrari stiintifice relevante: Consideration about self-medication with antibiotics in pediatric field; Probleme de diagnostic pozitiv si diferential al echimozelor la copiii abuzati fizic; Leziunile structurilor cavitatii bucale la copilul abuzat fizic; Traumatisme din sfera otorinolaringologica la copilul abuzat; Traumatisme din sfera otorinolaringologica la copilul abuzat;

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Formuleaza si verifica ipoteze privind cursul universitar ca o tendinta de inovare din invatamantul superior si ca rezultat al cercetarilor asupra invatarii umane efectuate in ultimii ani.

Elaboreaza modele conceptuale si teorii care sa conduca la abandonarea predarii traditionale, in cadrul procesului didactic, in care profesorul tine o prelegere, eventual face o demonstratie, iar studentii il urmaresc si care nu produce invatare decat in foarte mica masura, in favoarea promovarii predarii in care in care sa fie implicati direct studentii;

Asigura realizarea de studii si analize privind inovatia metodologica care sa genereze o invatare de calitate, centrata pe achizitia unor competente pentru formarea unor specialisti capabili sa rezolve eficient problemele;

Proiecteaza cursul universitar interactiv bazat pe concluziile cercetarilor din mai multe domenii privind modul cum se produce invatarea umana: invatarea presupune intelegerea, iar aceasta inseamna mai mult decat cunoasterea faptelor; studentii construiesc cunoasterea si intelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc si/sau cred; studentii formuleaza noile cunostinte prin modificarea si rafinarea celor vechi; invatarea este mediata de mediul social in care studentii interactioneaza unii cu altii; invatarea eficienta necesita preluarea de catre student a controlului asupra propriei invatari; transferul,respectiv, capacitatea de a aplica cunostinte in situatii noi, este afectat de gradul in care studentii invata-pentru-intelegere (si invata-cu-intelegere), utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Configureaza cursul universitar interactiv avand in vedere un proces care se deruleaza prin intermediul studiului individual, interactiunilor dintre studenti in mediul social in sala de curs atunci cand este favorizat de metodologia didactica, proces de invatare interactiva benefica atat cognitiv, cat si atitudinal ca rezultat al invatarii in mai multi descriptori din Cadrul european al calificarilor si utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale;

Elaboreaza un curriculum centrat pe conceptele care sa atraga dupa sine si o schimbare a evaluarii care presupune transparenta si obiectivitate in care inainte de derularea cursului, viitorul examinator proiecteaza procesul de evaluare in acord cu achizitiile vizate si contextele de invatare avute in vedere, selectand tipurile de probe si criteriile de evaluare  si utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale.

Experimenteaza procesul de evaluare in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale;

Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior;

8. Expert responsabil cu infiintarea   si dezvoltarea de retele, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati in cadrul proiectului este conferentiar univeritar, cu activitate bogata in managementul proiectelor avand functii de director de proiect si membru in echipa de implementare a proiectelor. Nivelul calificarilor ii permite realizarea acestei activitati in cadrul proiectului. A coordonat si condus diferite programe de studii de masterat si licenta. Este doctor in medicina si in economie.

Lucrari elaborate si / sau publicate: Studiu privind rolul societatilor profesionale medicale si paramedicale studentesti in controlul si prevenirea cancerului bronho-pulmonar; The Innovation and Development of a New Service;

Membru al asociatiilor profesionale: Societatea Maghiara de Chirurgie Plastica, Societatea Romana de Chirurgie, New York Academy of Science, Societatea Romana de Chirurgie Estetica - Membru in Consiliul National, Societatea Romana de Microchirurgie Reconstructiva, Societatea Romana de Chirurgie Plastica si Estetica.

Alte competente: ORGANIZARE MANIFESTARI STIIN IFICE NATIONALE/INTERNATIONALE: Curs de formare postuniversitara in domeniul stiintelor vietii organizat in cadrul Universitatii Francophone CEFOR de Universitatea din Z si CEFOR - Universitatea Paris Sud - membru in comitetul de organizare.

Experienta acumulata (inclusiv experienta manageriala) in alte programe/proiecte nationale/internationale: Cercetari privind luarea in chirie a Sectiei de Imbuteliere g.p.l. Oradea; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii in comercializarea produselor petroliere; Cercetari privind documentarea, implementarea si imbunatatirea Sistemului de Management al calitatii la firma ANPERO.

Expertul responsabil pentru realizarea acestei activitati are urmatoarele atributii ca membru in echipa de implementare:

Disemineaza pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala si internationala rezultatele proiectului;

Identifica si atribuie drepturile de proprietate intelectuala asupra rezultatelor proiectului; brevetarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale si a rezultatelor proiectului;

Desfasoara activitati de tipul "zilele portilor deschise", "zilele carierei" in vederea dezvoltarii retelelor, parteneriatelor si acordurilor de cooperare in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii;

Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului a tuturor membrilor echipei de proiect (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale);

Organizeaza cursuri de formare si perfectionare;

Asigura participarea echipei de proiect la cursuri de formare si perfectionare;

Realizeaza conectarea la retele de cercetare nationale si internationale;

Organizeaza vizite de lucru/schimburi de buna practica.


10. Metodologia de implementare


Prezentati modul in care veti implementa activitatile propuse pentru realizarea obiectivelor, precum si modul in care vor fi organizate resursele disponibile in vederea obtinerii rezultatelor asumate. Descrieti cum vor fi implementate activitatile proiectului, precum si modul in care se va asigura monitorizarea implementarii proiectului (max. 000 bytes).


Pentru obiectivul: realizarea Laboratorului de Simulare a Organizatiilor activitatile pe care le desfasora Expertul responsabil cu achizitiile pentru dezvoltarea si implementarea solutiilor/instrumentelor software, in perioada anul I/Luna 1 - Anul I/Luna 6, avand un buget estimat de 267145 lei (FEDR) + 32000 lei (resurse umane), va desfasura activitatile aplicand prevederile OUG nr.34 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de cesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Prima operatiune pe care trebuie sa o efectueze expertul este acea de achizitionare a necesarului din lista de achizitii. In acelasi timp amenajaza spatiul existent pentru laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Dupa achizitionare instaleaza instrumentele softwarw, echipamentele informatice, reteaua de calculatoare, imprimantele, copiatorul, faxul, videoproiectorul, reteaua de internet, postul telefonic. In faza urmatoare testeaza toate aceste instrumente, echipamente, retele.

Asigura elaborarea metodei de simulare a organizatiilor virtuale, coordoneaza elaborarea documentatiei de simulare a organizatiilor virtuale utilizand programele vsoft instalate. In acelasi timp conduce proiectarea procesului tehnologic in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Conduce si efectueaza schimburi de bune practici, vizite de studiu, organizare de seminarii, conferinte in vederea asigurarii managementului calitatiiin laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale.

Dupa intrarea in functiune a laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale organizeaza si asigura participarea la cursuri de formare si perfectionare pentru: membrii ai comisiilor/structurilor de conducere din universitatile partenere si facultatile implicate in implementarea proiectului, membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati partenere si facultati implicate in proiectele de implementarea sistemului national de calificari; membrii ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitati/ facultati partenere implicati in cresterea capacitatii institutiilor partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii; personalul implicat in dezvoltarea si managementul laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale; personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitati/facultati partenere; personalul implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare si post universitare din universitati/facultati partenere; personal ai partenerilor sociali in educatie si centre de cercetare, studenti. Urmeaza sa asigure evaluarea participantilor la cursurile de formare si perfectionare.

Rezultatul asumat este: R1. Realizarea unui laborator de cercetare si simulare a organizatiilor virtuale care va asigura flexibilitatea de invatare a grupurilor tinta pe tot parcursul vietii si sa imbunatateasca accesul la educatie si formare prin furnizare de educatie si formare initiala si continua de calitate in conformitate cu cerintele pietei muncii.

Activitatile pentru implementarea sistemului national de calificari in institutiile de invatamant superior partenere prin utilizarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale sunt efectuate de expertul responsabil cu dezvoltarea si furnizarea programelor de formare si de perfectionare pentru personalul din universitatile partenere in proiect, in perioada: Anul I/Luna 6 - Anul I/Luna 12, avand un buget de 20000 lei. In prima faza expertul formuleaza si verifica ipoteze privind studiile postuniversitare care au ca finalitate formarea unor competente de cercetare ca set de achizitii cu validare imediata pe piata muncii. In continuare elaboreaza modele conceptuale si teorii privind curricula studiilor postuniversitare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Expertul asigura realizarea de studii si analize privind formarea si perfectionarea personalului din universitati care presupune: aprofundarea studiilor masterale prin intermediul unor studii diversificate extinse ale disciplinelor fundamentale sau prin studiul disciplinelor fundamentale ale domeniului din perspectiva diversificarii si extinderii; abordarea din perspective novatoare a unor discipline de granita care extind/dezvolta domeniul respectiv in epistemologia actuala; diversificarea in conexiuni interdisciplinare, a unor discipline sau directii epistemologice conturate in cadrul studiilor masterale si adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. In acelasi timp proiecteaza programul de formare si perfectionare experimental orientat de formarea unor competente care: reflecta un nivel de operare mai sofisticat decat cel al masteratului si concepte cu un grad mai ridicat de complexitate in raport cu studiile masterale; permit o relationare de tip expert in cadrul unei comunitati stiintifice/profesionale; conduc la abordarea inovativa a unor probleme complexe de rezolvat si la gasirea unor solutii fezabile, fiabile in raport cu o analiza de tip calitate-costuri; favorizeaza implicarea civica si valorificarea pozitiva; corespund nivelului 8 din Codul European al Calificarilor, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. In continuare expertul resposabil configureaza competentele cerute de programul de formare si perfectionare, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale, pe baza unor categorii operationale: identificarea procedurilor de cercetare validate de comunitatea stiintifica actuala a domeniului; operarea cu procedurile de cercetare in cazul formarii si perfectionarii (prelucrarea primara, algoritmizarea, prelucrarea secundara, angajarea in dialog critic, in cadrul comunitatii stiintifice, utilizarea de argumente profesioniste in comunicare stiintifica); realizarea transferului (racordarea rezultatelor cercetarii la dezvoltarile de varf din domeniu); reflectarea asupra implicatiilor cercetarii in vederea luarii de decizii cu caracter etic si social; promovarea progresului prin actiuni coerente si dedicate, ajungand la o suita de enunturi pentru competentele pe care le urmeaza in cadrul programului de formare si perfectionare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Urmeaza configureaza planul de invatamant de formare si perfectionare pe baza cerintelor de calitate induse de ultimele dezvoltari ale procesului de reforma a invatamantului superior european a caror competente trebuie sa aiba un nivel de complexitate compatibil cu nivelul 8 EQF, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Experimentarea implementarii planului de invatamant de formare si perfectionare o face in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Expertul responsabil participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

Rezultatul asumat este: R Programe de formare si de perfectionare pentru personalul din universitatile partenere care va asigura o pregatire continua a acestui grup tinta care va furniza la randu-i pregatirea studentilor pentru calificari superioare, care vor asigura implementarea sistemului de management al calitatii si a sistemului national de calificari in universitatile partenere.

Obiectivul cresterea capacitatii institutiilor de invatamant superior partenere de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale este realizat de catre expertul responsabil cu introducerea/extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in invatamantul superior, inclusiv e-learning in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale in perioada Anul II/Luna 1 - Anul II/Luna 11, avand un buget de 25000 lei si de catre expertul responsabil cu realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, securitatii muncii, igenei muncii, medicinei muncii si societatii bazate pe cunoastere, in perioada Anul I/Luna 6 - Anul I/Luna 12, avand un buget de 20000 lei.

Expertul responsabil cu introducerea/extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in invatamantul superior in prima faza formuleaza si verifica ipoteze privind cursul universitar prin abordarea functionala a invatarii care presupune focalizarea predarii pe demonstrarea si aplicarea procedurilor expertului in actiune si diversificarea experientelor cognitive ale studentilor utilizand TIC in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Apoi, elaboreaza modele conceptuale si teorii care sa conduca la abandonarea discursului magistral si sa faciliteze formarea competentelor studentilor pe un anumit segment al parcursului universitar utilizand TIC si e-learning. Trece in continuare la asigurarea realizarii de studii si analize privind abandonarea programei analitice care este o lista a capitolelor tratatului academic si promovarea unui document curricular care prezinta competentele ce se pot forma pe baza continuturilor standard ale disciplinei, iar competentele trebuie sa fie acelea care vor constitui reperul de selectie-organizare a continuturilor. Proiectarea documentului curricular centrat pe achizitiile celui care studiaza domeniul si nu pe obiectivele de operare analitica al tratatului academic, utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale este urmatorul pas. Urmeaza elaborarea programei de studiu ca rezultat al unui demers curricular ce presupune parcurgerea mai multor etape care structureaza conceptia didactica asupra domeniului de studiat. Trebuie sa experimenteze o programa de studiu in laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Expertul responsabil participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior

Expertul responsabil cu realizarea de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, securitatii muncii, igenei muncii, medicinei muncii si societatii bazate pe cunoastere, in prima faza formuleaza si verifica ipoteze privind cursul universitar ca o tendinta de inovare din invatamantul superior si ca rezultat al cercetarilor asupra invatarii umane efectuate in ultimii ani. Apoi elaboreaza modele conceptuale si teorii care sa conduca la abandonarea predarii traditionale, in cadrul procesului didactic, in care profesorul tine o prelegere, eventual face o demonstratie, iar studentii il urmaresc si care nu produce invatare decat in foarte mica masura, in favoarea promovarii predarii in care in care sa fie implicati direct studentii. Asigura, in continuare, realizarea de studii si analize privind inovatia metodologica care sa genereze o invatare de calitate, centrata pe achizitia unor competente pentru formarea unor specialisti capabili sa rezolve eficient problemele. Expertul proiecteaza cursul universitar interactiv bazat pe concluziile cercetarilor din mai multe domenii privind modul cum se produce invatarea umana: invatarea presupune intelegerea, iar aceasta inseamna mai mult decat cunoasterea faptelor; studentii construiesc cunoasterea si intelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc si/sau cred; studentii formuleaza noile cunostinte prin modificarea si rafinarea celor vechi; invatarea este mediata de mediul social in care studentii interactioneaza unii cu altii; invatarea eficienta necesita preluarea de catre student a controlului asupra propriei invatari; transferul,respectiv, capacitatea de a aplica cunostinte in situatii noi, este afectat de gradul in care studentii invata-pentru-intelegere (si invata-cu-intelegere), utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Apoi configureaza cursul universitar interactiv avand in vedere un proces care se deruleaza prin intermediul studiului individual, interactiunilor dintre studenti in mediul social in sala de curs atunci cand este favorizat de metodologia didactica, proces de invatare interactiva benefica atat cognitiv, cat si atitudinal ca rezultat al invatarii in mai multi descriptori din Cadrul european al calificarilor si utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. Trece la elaborarea unui curriculum centrat pe conceptele care sa atraga dupa sine si o schimbare a evaluarii care presupune transparenta si obiectivitate in care inainte de derularea cursului, viitorul examinator proiecteaza procesul de evaluare in acord cu achizitiile vizate si contextele de invatare avute in vedere, selectand tipurile de probe si criteriile de evaluare si utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale. In sfarsit experimenteaza procesul de evaluare in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale. Expertul responsabil participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

Rezultatul asumat este: R6. Program de introducere/extindere a utilizarii TIC in activitatile de predare/invatare, management si planificare in institutiile partenere, inclusiv e-learning vizand beneficiul tuturor grupurile tinta din cadrul proiectului si R7. Rapoarte de studii si analize in vederea definirii programelor de studii si a unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, securitatii muncii, igenei muncii, medicinei muncii si societatii bazate pe cunoastere in favoarea cresterii capacitatii partenerilor de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schimbare a pietei muncii.

Obiectivul imbunatatirea programelor de licienta si masterat in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior prin utilizarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale, este realizat de catre expertul responsabil cu definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru licenta utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior, in perioada Anul I/Luna 6 - Anul I/Luna 12, avand un buget alocat de 25000 lei și de catre expertul responsabil cu definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru masterat utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior, in perioada Anul II/Luna5 - Anul II/Luna 11, avand un buget alocat de 25000 lei.

In vederea realizarii obiectivului expertul responsabil cu definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru licenta utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior formuleaza si verifica ipoteze privind competentele specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. In continuare elaboreaza modele conceptuale si teorii privind competentele specializarii la confluenta a trei tipuri de conditionari: individul, cu aspiratiile si motivatiile sale, cu profilul sau cognitiv (tipuri de inteligenta, stiluri de invatare etc.,) si cu nivelul anterior de achizitii; societatea cunoasterii cu implicatiile sale pe piata muncii; domeniile de cunoastere purtatoare ale modurilor de gandire specifice, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale, adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Expertul asigura realizarea de studii si analize privind reunirea celor doua tipuri de expertize: expertiza in curriculum si expertiza in specialitate pentru a lua decizii in privinta unei liste optime de competente ale specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Proiecteaza, apoi, planul de invatamant experimental tinand cont de evidentierea criteriilor de organizare a cunoasterii prin laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. In continuare configureaza disciplinele in structura planului de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. De asemenea configureaza planul de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale si tinand cont pe de o parte, de necesitatea definirii competentelor ca rezultat al interactiunii conceptuale dintre factorul social, factorul individual si cel epistemologic si, pe de alta parte, catalogarea calificarilor nationale care trebuie sa reflecte in mod profesionist structura si evolutiile pietei muncii. In sfarsit, experimenteaza implementarea optionalitatii si modularitatii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Expertul participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

In vederea realizarii obiectivului expertul responsabil cu definirea si adaptarea programului de studii universitare pentru masterat utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale si adaptat cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior formuleaza si verifica ipoteze privind competentele specializarii din programul nou de studii universitare de masterat adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Ivatamantul Superior. Apoi elaboreaza modele conceptuale si teorii privind competentele specializarii la confluenta a trei tipuri de conditionari: individul, cu aspiratiile si motivatiile sale, cu profilul sau cognitiv (tipuri de inteligenta, stiluri de invatare etc.,) si cu nivelul anterior de achizitii; societatea cunoasterii cu implicatiile sale pe piata muncii; domeniile de cunoastere purtatoare ale modurilor de gandire specifice, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale, adaptate cerintelor de schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Trebuie sa asigure realizarea de studii si analize privind reunirea celor doua tipuri de expertize: expertiza in curriculum si expertiza in specialitate pentru a lua decizii in privinta unei liste optime de competente ale specializarii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Expertul proiecteaza planul de invatamant experimental tinand cont de evidentierea criteriilor de organizare a cunoasterii prin laboratorul de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Configureaza disciplinele in structura planului de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior si configureaza planul de invatamant in contextul utilizarii laboratorului de simulare a organizatiei virtuale si tinand cont pe de o parte, de necesitatea definirii competentelor ca rezultat al interactiunii conceptuale dintre factorul social, factorul individual si cel epistemologic si, pe de alta parte, catalogarea calificarilor nationale care trebuie sa reflecte in mod profesionist structura si evolutiile pietei muncii. Si, in sfarsit, experimenteaza implementarea optionalitatii si modularitatii adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior. Expertul participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

Rezultatul asumat este: R2. Programe de studii universitare pentru licenta adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior care vor asigura implementarea sistemului national de calificari in institutiile de invatamant superior partenere, cresterea capacitatii acestora de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schombare ale pietei muncii si R3. Programe de studii universitare pentru masterat adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior care vor asigura implementarea sistemului national de calificari in institutiile de invatamant superior partenere, cresterea capacitatii acestora de a furniza calificari superioare adaptate cerintelor in schombare ale pietei muncii, imbunatatirea programelor de masterat existente, extinderea oportunitatilor de invatare pentru grupurile tinta, consolidarea inovarii.

Obiectivul extinderea oportunitatilor de invatare si promovarea inovarii utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale este realizat de expertul responsabil cu actiunile pentru extinderea oportunitatilor de invatare si facilitare accesului la invatamantul superior, inclusiv actiuni inovatoare, in perioada Anul II/Luna 1 - Anul II/Luna11, avand un buget de 20000 lei.

Expertul formuleaza si verifica ipoteze privind organizarea modulara a planului de invatamant, cu cel putin trei directii ale parcursului de invatare: module vizand metodologia cercetarii in domeniu, module care vizeaza cercetarile avansate ale domeniului, cu accent pe problemele ramase deschise si module cu caracter transdisciplinar. In continuare elaboreaza modele conceptuale si teorii care sa conduca la formarea unor competente compatibile cu nivelul 7 EQF. Apoi asigura realizarea de studii si analize privind planul de invatamant care conduce la formarea unor competente compatibile cu nivelul  7 EQF care trebuie sa contina, alaturi de modulele ce constituie cursurile propriu - zise si: activitati de interevaluare (peer evaluation); activitati/ateliere de schimb de experienta; activitati de cercetare individuala; activitati de ucenicie in cercetare-predare; activitati de autoevaluare a progresului personal; activitati de consiliere, supervizare. Expertul proiecteaza activitatile studentului in jurul unui proiect de invatare care se va concretiza in lucrari si referate, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale. In continuare configureaza proiectul de inovare orientat, pe de o parte de rezultatele de marca in cadrul domeniului, iar pe de alta parte de focalizari de dezvoltare socio-profesionala avand la baza concepte cheie din nivelul 8 EQF, cu ajutorul laboratorului de simulare a organizatiei virtuale si configureaza proiectul de inovare racordat societatii cunoasterii si focalizata direct pe competentele dobandite de catre absolvent, utilizand laboratorul de simulare a organizatiei virtuale. In sfarsit, experimenteaza procesul de evaluare in laboratorul de simulare a organizatiei virtuale. Expertul participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale) adaptate cerintelor in schimbare ale pietei muncii si cu Cadrul National al Calificarilor in Invatamantul Superior.

Rezultatul asumat este: Program de extindere a oportunitatilor de invatare si facilitare a accesului la invatamantul superior, inclusiv la inovare a grupurilor tinta din zonele defavorizate economic din mediul rural si din comunitate roma.

Obiectivul consolidarea inovarii, cooperarii si a retelelor intre universitatile partenere, mediul de afaceri si centrele de cercetare utilizand laboratorul de simulare a organizatiilor virtuale este realizat de expertul responsabil cu infiintarea si dezvoltarea de retele, parteneriate si acorduri de cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare, la nivel regional, national si transnational, in perioada Anul II/Luna 1 - Anul II/Luna 12, avand un buget de 33435 lei (participanti) + 50000 lei (resurse umane).

Expertul disemineaza pe scara larga prin comunicarea si publicarea nationala si internationala rezultatele proiectului. De asemenea identifica si atribuie drepturile de proprietate intelectuala asupra rezultatelor proiectului; brevetarea laboratorului de simulare a organizatiilor virtuale si a rezultatelor proiectului. Expertul desfasoara activitati de tipul "zilele portilor deschise", "zilele carierei" in vederea dezvoltarii retelelor, parteneriatelor si acordurilor de cooperare in vederea cresterii accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a invatamantului superior cu piata muncii. Participa la manifestari tehnico-stiintifice din domenii specifice proiectului a tuturor membrilor echipei de proiect (mese rotunde, workshopuri, simpozioane nationale/internationale, targuri nationale/internationale). Organizeaza cursuri de formare si perfectionare. Asigura participarea echipei de proiect la cursuri de formare si perfectionare. Realizeaza conectarea la retele de cercetare nationale si internationale. Organizeaza vizite de lucru/schimburi de buna practica.

Monitorizarea implementarii proiectului se va realiza prin elaborare de rapoarte tehnico-financiare periodice, de catre responsabilul financiar, privind progresul implementarii in conformitate cu modelele anexate in contract. Rapoartele vor fi intocmite in limba romana  si se vor transmite Organismului Intermediar POS DRU - MECT in termenul prevazut si arhivate la sediul solicitantului pentru intreaga perioada prevazuta de regulamentele comunitare relevante. In conformitate cu prevederile art. 89 si art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 si cu art. 18 si art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, in calitate de beneficiar vom pastra toate inregistrarile/registrele timp de 3 (trei) ani de la data inchiderii oficiale a POS DRU 2007-2013.

In aceste rapoarte vom mentiona activitatile desfasurate in perioada de raportare, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele obtinute la momentul raportarii etc. In cazul in care valorile indicatorilor nu vor fi disponibile, vom specifica perioada estimata in care vor fi disponibile. De asemenea, raportul tehnic de implementare pe care il vom trimite va cuprinde si o analiza calitativa asupra progresului inregistrat in relatie cu obiectivele si valorile indicatorilor stabiliti initial, precum si indicarea masurilor specifice de informare si publicitate desfasurate in cadrul proiectului.

In cadrul fiecarui raport tehnico - financiar vom descrie modul in care proiectul respecta si asigura principiul egalitatii de sanse, precum si contributia la obiectivele orizontale indicate in cererea de finanțare.

Pe intreaga durata de implementare a proiectului, in calitate de beneficiar vom transmite Organismului Intermediar POS DRU - MECT informatii privind participantii in conformitate cu Anexa XXIII a Regulamentului Comisiei nr. 1828/2006 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind dispozitiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si al Regulamentului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala. In acest sens in calitate de beneficiar , vom centraliza si vom transmite informatii privind participantii la activitatile proiectului, utilizand urmatoarele criterii: gen, statut ocupational, grupa de varsta, apartenenta la un grup vulnerabil, nivel de educatie. Pe intreaga perioada de implementare a proiectului vom transmite aceste informatii utilizand formatul standard furnizat de Organismul Intermediar POS DRU - MECT (Anexa 10 - Formular de inregistrare a grupului tinta).

In conformitate cu prevederile art.10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European, rapoartele tehnico-financiare periodice pe care le vom elabora si transmite Organismului Intermediar POS DRU - MECT in calitate de beneficiar, vor cuprinde, dupa caz, o sinteza a implementarii unor activitati precum:

Abordarea integratore a egalitatii de sanse si de gen, precum si a oricarei actiuni specifice de promovare a egalitatii de gen;

Actiuni care au ca scop cresterea participarii emigrantilor pe piata muncii si consolidarea integrarii lor sociale;

Actiuni care au ca scop intensificarea integrarii pe piata muncii si, prin urmare, imbunatatirea incluziunii sociale a minoritatilor;

Actiuni care au ca scop consolidarea integrarii pe piata muncii si incluziunea sociala a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati;

Actiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor si a rezultateloracestor actiuni, diseminarea si abordarea integratoare a acestora;

Actiuni transnationale si/sau interegionale.

Pe parcursul implementarii proiectului, atunci cand AMPOSDRU si Organismul Intermediar POS DRU - MECT vor desfasura vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectului, la solicitare, le vom prezenta rapoartele tehnico-financiare si documentele care atesta corectitudinea lor.

De asemenea atunci cand AMPOSDRU si Organismul Intermediar POS DRU - MECT vor desfasura vizite de monitorizare, la solicitare vom prezenta toate documentele aferente implementarii contractului.

In calitate de beneficiar vom furniza orice informatie de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de catre APOSDRU, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare si Plati, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale. In acest sens vom asigura disponibilitatea si prezenta personalului implicat in implicat in implementarea proiectului, precum si a managerului proiectului verificat si auditat, pe intreaga durata a verificarilor. De asemenea vom asigura toate conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului. In acest scop vom acorda dreptul de acces la locul si spatiul unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice si vom pune la dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului, atat pe suport de hartie, cat si in format electronic. Documentele vor fi usor accesibile si arhivate astfel incat sa permita verificarea lor.

In calitate de beneficiar vom pastra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile efectuate, in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale relevante in vigoare.

Bibliografie:

Baker, M. J. - Marketing Strategy and Management, ed. a II-a, The MacMillan Press Ltd.

London, 1982.

Baker, M. J. - Marketing. An Introductory Text, ed. a V-a, Londra, 1993.

Banciu,C - Instrumente manageriale psihosociale,Editura All Beck,Bucuresti, 2000.

Bacanu,B - Managementul strategic,Editura Teora,Bucuresti,1999.

Certo,S.E.- Management modern,Editura Teora,Bucuresti, 2001.

Ciobanu, Gh., Rada, I. C. - Managementul afacerilor economice internationale, Editura   "Anotimp" Oradea, 2000.

Ciobanu,I - Management strategic,Editura Polirom,Iasi, 1998.

Ciurea,S.,Dragulanescu,N.- Managementul Calitatii Totale, Editura Economica, Bucuresti, 1995.

Comsa,D.A.,Dominte,N.R. - Structuri ale Uniunii Europene.Dimensiuni Europene in asigurarea calitatii,Editura Economica, Bucuresti, 2001.

Constantinescu D.A., s.a. - Management general, vol.I, Editura Nationala S.A.,Bucuresti,2000

Demetrescu, M. C. - Elasticitatea cererii populatiei, Editura Academiei, Bucuresti, 1967.

Demetrescu, M. C. - Metode cantitative in marketing, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1971

Demetrescu, M. C.- Marketing, ed. a II-a, Editura Politica, Bucuresti, 1973

Harrington,J.H.,Harrington,J.S. - Managementul total in firma secolului 21, traducere din limba engleza, Editura Teora, Bucuresti, 2000.

Ilies,L. - Managementul firmei, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001.

Ilies,L.,Osoian,Codruta,Petelean,A. - Managementul resurselor umane, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002.

Ilies,L. - Management logistic, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2003.

Ilies,L. - Managementul Calitatii Totale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2003.

Ionescu, Gh. s.a. - Metode si tehnici de cercetare a produselor, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980

Kotler, Ph. - Principiile marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1998

Kotler, Ph- Marketing. Management, ed. a VIII-a, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1993

Lazar,I.- Management general, Editura Dacia, Cluj Napoca,1997

Lazar,I. -Management general, Editura Star Soft, Alba Iulia, 2000

Lazar,I.,Mortan,Maria,Veres,V. -Management general, Editura Dacia, Cluj Napoca,2003

Lazar,I.,Veres,V., Mortan, Maria,Lazar S.P. - Management General, Editura Risoprint, Cluj- Napoca,2004

Lazar, D. D.- Planificarea si prognoza dezvoltarii economico-sociale,vol. I si II, Universitatea  "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1979

Lazar, D. D. - Valorificarea produselor agricole, Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, 1980

Lefter, V.  - Managementul resurselor umane, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995

Manolescu, A. - Managementul resurselor umane, Editura RAI, Bucuresti, 1998

Mathis, R., Nica, P., Russu, C. - Managementul resurselor umane,Editura Economica, Bucuresti, 1997

Meghisan, Gh., Nistorescu, T- Marketing, Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 1994

Mihut, I., Pop D. M., - Consumatorul si managementul ofertei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996

Mihut,I., Lazar,I., Pop,S.I., Popa,Mirela, Mortan,Maria, Lungescu,D. - Management general, Editura Carpatica, Cluj Napoca, 2003

Naghi,M., Stegerean,Roxana, Modola,R. - Managementul unitatilor din turism si comert, vol.I, Editura George Baritiu, Cluj Napoca, 2001

Naghi,M., Stegerean,Roxana - Managementul unitatilor din turism si comert, vol.II, Editura Ecoexpert, Cluj Napoca, 2001

Naghi,M, Stegerean,Roxana - Managementul productiei industriale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004

Nicolescu.O - Management, Editura Economica, Bucuresti, 1996

Nicolescu,O.,Verboncu,I. - Management,Editura Economica, Bucuresti, 1999

Paina, N.,  s.a. - Marketingul unitatilor din turism si comert, Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Cluj-Napoca, 1996

Peretti, Jean-Marie- Ressources Humaines, Editura Vuibert, Paris, 1994

Purdea, D. - Ergonomie si studiul muncii, Editura Duco-Press, Cluj-Napoca, 1994

Purdea, D.(coordonator)- Managementul resurselor umane, Editura "George Baritiu", Cluj-Napoca, 1999

Purdea, D. - Ergonomie si studiul muncii, Editura Daco-Press, Cluj-Napoca, 1994

Rada, I. C., Ungur I. - Relatiile publice - instrument de marketing important in comercializarea produselor petroliere,

Sesiunea de comunicari stiintifice - 2001 a Colegiului tehnic, economic si de administratie. Universitatea din Oradea

Rada, I. C., Gogoneata E. - Analiza promovarii vanzarilor la produsele petroliere,incarcaturilor g.p.l. si produselor complementare,

Sesiunea de comunicari stiintifice - 2001 a Colegiului tehnic, economic si de administratie. Universitatea din Oradea

Rada, I. C., Ungur, I., Gogoneata, - Marketingul comercializarii produselor petroliere, Editura Pam Grup, Oradea, 2002

Rada, I. C., Ungur, I., Gogoneata, - Managementul resurselor umane in firmele pentru comercializarea produselor petroliere, Editura Metropolis, Oradea, 2003

Rada, I. C., Ungur, I., Gogoneata -"Sistemul informational de marketing si cercetari de marketing - parte integranta a serviciului de marketing apartinand sucursalelor pentru comercializarea produselor petroliere", Revista "Monitorul de petrol si gaze", noiembrie 2002

Rada, I. C., Ungur, I., Gogoneata -"Organizarea serviciului de marketing in sucursalele pentru comercializarea produselor petroliere", Revista "Monitorul de petrol si gaze", 2003

Rada I. C., Bodog S. - Publicitatea directa in comertul produselor petroliere ca instrument de promovare, Sesiunea de comunicari stiintifice - 2001 a Colegiului tehnic, economic si de administratie. Universitatea din Oradea

Rusu,B. - Managementul Calitatii Totale in firmele mici si mijlocii,Editura Economica, Bucuresti, 2001

Russu,C. - Management.Concepte,metode,tehnici, Editura Expert,Bucuresti, 1993

Russu,C. - Management strategic,Editura All Beck, Bucuresti, 1999

Ungur, I., Rada, I. C., "Asigurarea satisfactiei beneficiarilor de produse petroliere prin calitate, servicii si valoare", ALETHEA, Oradea, 2001

Vlasceanu,M. - Psihologia organizatiilor si conducerii, Editura Paideia,Bucuresti, 1994

  1. H.G. 167/1992
  2. Hotararea Guvernului nr.167/1992 privind constituirea si functionarea Sistemului national de certificare a calitatii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.70 din 21/04/1992 cu modificarile ulterioare.
  3. Legea 21/192
  4. Ordonanta Guvernului nr.19 din 21/08/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.212 din 28/08/1992
  5. Legea 11/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 14/03/1994, cu modificarile ulterioare
  6. Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 38 din 30/01/1998, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.43 din 30/01/1998, intrata in vigoare din 29/07/1998, privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii;
  7. Legea nr. 608 (r1) din 31/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.313 din 06/04/2006 si intrata in vigoare din 09/04/2006, privind evaluarea conformitatii produselor.
  8. Legea nr. 245 din 29/04/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 13/05/2002, intrata in vigoare din 13/05/2002 cu modificari si completari.
  9. Statutul RENAR - organismul national de acreditare - evalueaza competenta OEC, promoveaza si dezvolta acreditarea si evaluarea conformitatii conform Statutului sau ed. VIII / 16.03.2006, bazat pe Statutul cadru (Ordinul nr. 81 / 2006 al ministrului economiei si comertului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului cadru al organismului national de acreditare).
  10. Sentinta Civila nr. 1966 din 07/08/1990 (dosar 1975/PJ/1990 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti).

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }