QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate management

Metode de utilizare a indicatorilor relevanti in fundamentarea deciziilor financiare managerialeMetode de utilizare a indicatorilor relevanti in fundamentarea deciziilor financiare managerialeMetodele de utilizare a indicatorilor financiari selectivi in activitatea de analiza financiara sunt rezultatul implementarii in practica a unor constructii de indicatori de tip RATIO. Ele se bazeaza pe faptul ca un raport se poate obtine si ca urmare a produsului dintre alte doua rapoarte distincte. De pilda:

  • RENTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL
Profit Vanzari Profit Vanzari

Rcs = ----- ----- --------- x ---------- --------= ----- ----- ---- x ----- ----- -------

Capital social Vanzari Vanzari Capital social

marja in cifra de afaceri s

- intensitatea cu care este folosit capitalul social.

- rotatia capitalului social in raport de vanzari


Pornindu-se de la o astfel de abordare s-a elaborat sistemul de analiza DUPONT.

profit x viteza de rotatie a Cs

El sustine ca rentabilitatea capitalului investit     P/Cs = -------- ----- ------ -----

vanzari (cifra de afaceri)


P/V V/CS

CA ____

Profitul P/CA cheltuieli totale a capitalului investit


Ch. totale Active imobilizate a Active imobilizate

CA/Ct

Active circulante a Active circulante


1.-Modelul eficientei utilizarii capitalului investit.

Exista mai multe derivate din sistemul de analiza DUPONT, punandu-se in evidenta cateva relatii de calcul care s-au dovedit deosebit de eficiente pentru analistii din domeniul managementului financiar. O prima metoda ne da posibilitatea de a aprecia eficienta cu care sunt utilizate capitalurile investite.


Cea mai des utilizata este relatia:

1- RATA RENTABILITATII CAPITALULUI PROPRIU

profit CA Active totale

Rcp =--------- x ----- ----- ---- x ----- ----- --------

CA Active totale Capital propriu


marja profitului in CA

Primul termen, marja profitului in cifra de afaceri, ne arata intensitatea exercitarii functiei comerciale a intreprinderii, eficienta cu care se realizeaza mentinerea si expansiunea acesteia pe piata.

Cel de al 2-lea termen, CA/Active totale, ne pune in evidenta productivitatea randamentul capitalului. El este expresia cu care functia de productie isi face simtita prezenta in sistemul economic.

Al 3-lea termen , Active totale/Capital propriu, reprezinta nivelul de multiplicare a capitalului propriu, intensitatea cu care acesta este folosit in finantarea activelor.

Daca inlocuim acest termen cu un altul, pasive totale / capital propriu, rezulta expresia efectului parghiei financiare; altfel spus obtinem indirect efectul gradului de indatorare al companiei.

Este bine sa te imprumuti pentru a obtine efecte economice favorabile, dar trebuie avute in vedere o serie de conditii in care sa se realizeze imprumutul si anume:

-existenta unui echilibru consolidat pe termen lung

-existenta unei credibilitati pe care le prezentam in fata bancii

-nivelul costului de capital


Modelul suportul ratei cresterii


Este foarte des folosit in managementul american si are in vedere urmatoarea relatie de baza:


profit nedistribuit            profit total profit - dividende

----- ----- ------------- = ----- ----- ----------- x ----- ----- ----------------

capital social capital social profit total


Acest model este numit suportul ratei cresterii.


EXEMPLIFICARE:

O firma detine active de 500 milioane lei si realizeaza o cifra de afaceri de 1. 500 milioane lei. Profitul anual este de 150 milioane lei, marja profitului in cifra de afaceri fiind de 10%. Coeficientul structurii de capital, potrivit politicii financiare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor este de 1 la 1 (50% capital social, 50% capital imprumutat pe termen lung)

Coeficientul de multiplicare a capitalului ( Active totale/capital social) este de 2, adica (500/250 = 2)

Politica de distribuire a dividendelor presupune distribuirea a 50% din profitul net.


REZOLVARE

  • Calculul ratei de rentabilitate a capitalului social

Profit CA Active totaleRcs =( --------- x ----- ----- ----- x ----- ----- ----------- ) = 10% x 3 x 2 = 60%

CA Active totale Capital social


  • RATA CRESTERII CAPITALULUI SOCIAL va fi:

profit profit - dividende

Rccs =----- ----- ------ x ----- ----- ----------------

capital social profit


Rccs = 60% x 0, 5= 30%


Daca se admite o crestere a capitalului social in conditiile existente cu 30% aceasta inseamna ca respectand raportul de 1 la 1 pentru exercitiul financiar in curs, ne putem permite o sporire a datoriilor in limita acestui procent.


In urma acestui demers capitalul firmei devine 250 + x 30% )= 325. Rezulta un capital total de 325 + 325 = 650.

Daca pastram aceleasi conditii ale pietii, precum si de utilizare a fondurilor vom constata ca vom obtine o sporire a vanzarilor pe piata in suma absoluta, adica obtinem efecte numai in sume absolute (expansiune cantitativa fara a fi insotita de modificari calitative). Adica :


----------- = 3 x 650 = 1. 950 , care reprezinta noua cifra de afaceri.

500

Observam ca :

Rcs = 10% x 3 x 2 = 60% , rata rentabilitatii capitalului social rimane aceasi.

Rccs = 60% x 0, 5 = 30 %, rata cresterii capitalului social nu se modifica.


Care va fi situatia pe care trebuie sa o rezolve managerul financiar in noul exercitiu financiar daca vanzarile nu cresc intr-o proportie mai mare decat poate creste capitalul social Sa admitem ca CA poate creste cu 50%.

Solutia se va gasi numai in modificarea structurii de capital.

Sintetizam datele si efectuam calculele potrivit celor din tabelul de mai jos:


Nr. crt.

Explicatii

Situatia existenta

Situatia creata

1

Cifra de afaceri

1. 500 mil lei

1500+(1500x50%)=

2250 mil lei

2

Viteza de rotatie

3

3

3

Active totale necesare (1:2) CA/vit. rot.

500 mil lei

750 mil lei

4

Surse de finantare a activelor

a -capital social

b -capital imprumutat(3-4a)
250 mil lei

250 mil lei


250+(250x30%)=325 mil

425 mil

5

Cooeficient de multiplicare a cap. soc. (3:4a)

2

2, 3

6

Coeficientul structirii de capital(4a:4b)

1/1

1/1, 3


Active Profit CA

Rata rentabilitatii capitalului social = ----- ----- ---- x ----- ----- ---- x ------ ------- devine Capital social CA Active

Rcs = 10% x 3 x 2, 3 =69 %In aceste conditii rata cresterii capitalului va inregistra noi valori, adica :


profit profit - dividende

Rata cresterii capitalului social = ----- ----- --------- x ----- ----- ------------

capital social profit

Rccs = 69% x 0, 5 = 34, 5%

Reiese un plus de 4, 5%.


Acest nou nivel al ratei cresterii de capital, fiind un nivel superior celui din perioada de gestiune precedenta demonstraza posibilitatea inreprinderii de a-si consolida pozitia pe piata in conditiile cresterii performantelor sale financiare.


Aceasta conduce la o mai mare credibilitate a intreprinderii in fata investitorilor, precum si a partenerilor sai de afaceri.

Noua pozitie se poate obtine numai dupa modificarea structurii de capital in sensul ca:

-capital propriu sa reprezinte 30%

-capital imprumutat sa reprezinte 70%


In continuare solutia se va mai putea verifica si prin prisma nivelelor acceptate de bancile comerciale in privinta proportiei de creditare.


3. –Modelul de evaluar e a capacitatii de finantare a manevrelor strategice.

Pentru a putea finanta proiecte de anvergura orice firma recurge la 3 posibilitati de procurare a resurselor sale fintare.

-autofinantare

-aportul de capital propriu

-imprumuturile pe termen mediu si lung

Rezumandu-ne la nivelul unui singur exercitiu financiar putem deduce ca orice firma poate determina masa totala a resurselor sale de finantare la care poate avea acces prin insumarea componentelor aferente celor 3 cai, adica:


Capacitatea de mobilizare a resurselor financiare (CMRF) = capacitatea de autofinantare + aportul de capital propriu + capital imprumutat pe termen


Capacitatea de autofinantare ne da dimensiunea masei de resurse financiare pe care intreprinderea le poate obtine prin gestionarea activelor ce ii compun patrimoniul. Expresia ei o reprezinta cash-flow-ul rezultat din ciclul ei de exploatare. Cash-flow-ul are in componenta sa tote resursele de finantare ale perioadei ce raman intreprinderii pentru a-si finanta proiectele.

Acesta este numit cash-flow-ul net care se obtine din:

Cfwnet = ( profitul de distribuit + amortisment + rezerve) - dividende.


Aportul de capital ridica problema daca firma prezinta o suficienta atractivitate financiara pentru investitori. Aceasta se poate dobandi facand publice performantele anterioare ale intreprinderii, prezentand solutii pentru viitoarele proiecte de investitii cu grad inalt de profitabilitate si garantia ca se vor plati dividende consistente. Actualii actionari si cei potentiali atunci cand sunt interesati intr-o noua emisiune de actiuni recurg la o analiza de ansamblu a performantelor intreprinderii prin prisma unor indicatori selectivi .printre care:


- RENTABILITATEA CAPITALULUI PERMANENT


profit profit CA

Rcap. perm =------------- --------- = ----- ----- ---- x ----- ----- -------------

capital permanent CA capital permanent


Acest indicator reflecta intr-o expresie sintetica eficacitatea financiara a firmei, fata de penetratia pe piata si eficienta fortei sale de productie.
2. -RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU


profit net profit net CA Active totale

Rcap. propr. =----- ----- ------------ = ----- ----- ---- x ----- ----- ----- x ----- ----- ------

capital propriu CA Active totale capital propriu

Acest indicator ne arata capacitatea intreprinderii de a-si asigura cresterea economica.


3-COEFICIENTUL STRUCTURII DE CAPITAL


Capital propriu

Cstr. capital =----- ----- --------- ----- ---- 1

Datorii pe termen lung


4.-RATA CESTERII CAPITALULUI SOCIAL


profit net profit net - dividende

Rcrest. cap. soc =----- ----- --------- x ----- ----- ---------------

capital social profit net-RATA GARANTARII DIVIDENDELOR


profit de distribuit

Rgarant. divid. = ----- ----- -----------

dividende


De retinut ca procedura unei noi emisiuni de actiuni este extrem de costisitoare si cere de regula mult timp.


Capacitatea de imprumut pe termen lung reprezinta pentru managerul financiar o problema deosebita de rezolvat deoarece este resursa la care se ajunge oarecum cu cea mai mare usurinta, dar, in acelasi timp, ea necesita un cost si presupune un anumit risc pentru actionari.

Rezolvarea problemei se poate realiza numai prin compromisuri intre politicile duse de administratori fata de     factorii de forta: actionari, banci, obligatari.

Imprumutul obligatar este la fel de anevoios ca si o emisiune de actiuni ( in privinta tehnicii) si aduce dificultati in nivelul coeficientului structurii de capital, cand se apropie de 1. In acest caz creste neincrederea actionarilor care isi pot vinde actiunile pentru a-si plasa capitalul intr-o intreprindere mai eficienta. Valoarea de piata a firmei scade.

Contractarea imprumuturilor obligatare este bine sa se faca respectand marja credibilitatii proprietarilor. Aceasta le da satisfactia ca detin in continuare controlul in intreprindere.

Bancile imprumuta pe termen mediu si lung asumandu-si la randul lor riscuri. Pentru a evalua posibilitatile unui plasament eficient de capital in investitiile intreprinderii se recurge la o analiza atenta privind situatia financiara actuala si cea de perspectiva a intreprinderii.

Aceasta presupune parcurgerea succesiva a mai multor faze si anume:

a) managerul financiar, evalueaza accesul firmei la imprumut bancar pe termen lung, luand in considerare cativa indicatori selectivi, precum :

1. - fondul de rulment net actual si de perspectiva sa fie mai mare decat zero, ceea ce confirma existenta echilibrului financiar pe termen lung si a solvabilitatii.

2. -gradul de indatorare pe termen lung (coeficientul structurii de capital) mai mare decat 1.

capital permanent

----- ----- --------- ----- ---- >

datorii pe termen lung


3. - gradul de autonomie financiara

capital propriu

-------- ----- ------   </= 1

total capital imprumutat


Nivelul lui trebuie sa fie subunitar si cat mai mare posibil, apropiat de 1.

Aceasta punand in evidenta posibilitatea acordarii de noi imprumuturi in situatia in care avem nevoie de noi resurse imprumutate. Se mai pot lua in considerare si alte variante precum :

capital propriu

----- ----- -----------

capital total


capital propriu


datorii pe termen lung


capital propriu

----- ----- --------- ----- -------

datorii pe termen mediu


b) Se verifica capacitatea de rambursare a imprumutului de catre firma


- se raporteaza suma tuturor cash-flow-rilor anuale din perioada de creditare la imprumutul solicitat, verificandu-se daca acesta este mai mare decat imprumutul. Apoi se verifica coerenta rambursarii imprumutului prin una din reguluile.


total resurse pentru autofinantare

-------- ----- ------ -------- ----

rambursare de credite ale exercitiului


total datorii pe termen

----- ----- --------- ----- ------, nivel care trebuie incadrat intre 4 - 8

autofinantare curenta


Neancadrarea in aceste limite pune in evidenta existenta unui risc in privinta rambursarii noului imprumut.


c) Se evalueaza garantia pe care intreprinderea o poate prezenta bancii.

Valoarea globala a acesteia poate merge pana la 50% din imobilizarile nete la valoarea ramasa namortizata, inscrisa in bilantul firmei, dupa ce a fost verificata valoarea de piata.

Imprumutul bancar pe termen lung la care ar putea avea acces firma este in functie de 2 marimi:

- marja admisa de gradul de indatorare, exprimata in cota procentuala

- suma absoluta ce este admisa de capacitatea de rambursare in viitor a intreprinderii si garantia reala oferita.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }