QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate latina

PrepozitiaPrepozitia


Definitie: Prepozitia este partea de vorbire neflexibila cu rol de instrument gramatical, care exprima raporturi de determinare intre parti de propozitie, legand de obicei atribute si complemente de determinatii lor.

In limba latina prepozitiile se construiesc de obicei cu doua cazuri: acuzativul si ablativul. Cateva se construiesc si cu genitivul, dar in aceasta situatie ele pot purta numele mai degraba de postpozitii (ergo, causa, tenus), deoarece se atasaza nu inaintea determinantului spre a-l lega de determinat, ci dupa acesta: honoris causa – pentru cinstire, formidinis ergo – de frica, labrorum tenus – pana la buze.

Prepozitii cu cazul acuzativ

Ante, apud, ad, adversum, circum, citra, cis, contra erga, extra, inter, infra, intra, iuxta, ob, penes, pone, post, praeter, prope, propter, per, secundum, supra, versus, ultra, trans.
Semnificatiile prepozitiilor


Ante – inainte, in fata, in prezenta, de preferinta, mai mult : ante portas - inaintea portilor, ante lucem – inainte de ivirea zorilor, ante muros –in fata zidurilor, ante cohortes – in prezenta cohortelor,  quem ante me diligo – pe care il iubesc mai mult decat pe mine.

Apud – la, langa, in, in fata, in prezenta, dupa parerea, de, de catre, fata de, in privinta, din vremea: cenare apud aliquem – a cina la cineva, adsum apud te, genitor – iata-ma in fata ta, tata, satis clarus apud timentem – destul de ilustru dupa un fricos, apud paucos ea ratio probata – aceasta parere admisa de putini, ius apud cives – dreptate fata de cetateni, apud Fabricios – din vremea lui Fabricius, apud Mantineam – la Mantinea, apud parentes - linga parinti, apud Caesarem – acasa la Caesar.

Ad – la, catre, spre, pana la, impotriva, langa, cu relativ la: meridie umbrae cadunt ad septentrionem – la amiaza umbra se intinde spre nord, ad mare contendit – se indreapta spre mare, ad arma concurrunt – alearga la arme, ad noctem – pana noaptea, permanet frigus ad ossa – frigul patrunde pana la oase, pugnare ad hydras – a lupta impotriva hidrelor, ad Urbem esse – a fi langa Roma, timidus ad mortem – fricos relativ la moarte, ad duodecim hostes – pana la doisprezece dusmani, ad libitum – dupa plac, ad nullam rem utilis – bun de nimic.

Adversum (adversus) – in fata, inspre, de-a lungul, la, ca raspuns la, in comparatie cu,   fata de, impotriva: naves adversus urbem delatae – corabii purtate spre oras, adversus ea respondit – la aceasta raspunse, adversum sitim non eadem temperantia – nu la fel de stapanit in privinta setei, adversus studia acerrima – in comparatie cu studiile lor foarte serioase, adversum inimicos – impotriva dusmanilor, adversum suos – fata de ai sai, adversum civitatem – impotriva cetatii.

Circum (circa) pe langa, imprejur, de jur imprejur, alaturi de, aproximativ, aproape, la spre, in: circa Romam – imprejurul Romei, circa decem centuriones – aproximativ zece centurioni, circum fossam – in jurul santurilor, concursare circum tabernas – a merge din taverna in taverna, capillus circum caput - par dat peste cap.

Cis, citra – dincoace, inaintea, fara, peste: citra flumen – dincoace de fluviu, cis multos annos – peste multi ani, citra Alpes – dincoace de Alpi, citra quam capias – inainte de a manca, sciunt tranare aquam citra docentem – stiu sa invete fara a fi invatat.

Contra – impotriva, in fata: contra leges – impotriva legilor, contra hostes – impotriva dusmanilor.

Erga – catre, ca: pietas erga Deam Minervam – pietate fata de Zeita Minerva.

Extra- in afara, cu exceptia: extra templum – inaintea templului, extra tempus – in afara timpului, extra periculum – in afara primejdiei,  extra modum – peste masura, extra ducem, reliqui crudeles – cu exceptia conducatorului celalti erau cruzi.

Infra – sub, dupa, ca: infra pontem – sub pod, infra libertos servi sunt – mai jos decat libertii sunt sclavii, infra te – dupa tine.

Inter- intre, printre, in timpul: inter fines sociorum – intre teritoriile aliatilor, inter cenam – in timpul cinei, inter duo flumina – intre doua fluvii, inter se amare – a se iubi reciproc.

Intra – inauntru, dincoace, mai jos, in timpul:  intra muros – inauntrul intariturilor, intra septem menses – timp de sapte luni, intra teli iactum - in bataia sagetilor, intra famam esse – a fi fara glorie.

Iuxta – langa, potrivit, deopotriva: iuxta castra – langa tabara, iuxta praecepta Socratis – dupa preceptele lui Socrate, iuxta bonos et malos interficere – a-i ucide pe buni si pe rai deopotriva.

Ob – inainte, din pricina: ob metum – de frica, ob eam rem – din aceasta cauza.Penes – in puterea, la, la indemana: penes regem – in puterea regelui, penes praetorem – in puterea pretorului, .

Per – prin, pe, in mijlocul, prin intermediul, datorita, din cauza, in numele, timp de: Per Asiam peragravit – a mers prin Asia, per ludos – in timpul jocurilor, per duas noctes – timp de doua nopti, per aequa et iniqua – prin toate mijloacele, per aetatem – din pricina varstei.

Post (pone) – dupa, inapoi: post mortem - dupa moarte, post terga – in spate, post tres dies – dupa trei zile, post hunc diem – de acum inainte.

Praeter – pe langa, in afara de, in fata: praeter modum – peste masura, praeter Hamilcarem – in afara de Hamilcar, praeter oculos - in fata ochilor.

Prope – aproape: prope civitatem – aproape de cetate, prope solis occasum – aproape de apusul soarelui.

Propter – din pricina, aproape de, alaturi: propter invidiam – din pricina invidiei, propter aram – linga altar, propter collem montis – alaturi de coama muntelui.

Secundum - dupa, potrivit cu, de-a lungul: secundum naturam vivere – a trai in conformitate cu natura, iter secundum ripam fluminis facere – a face drumul de-a lungul malului apei.

Supra – deasupra, peste: supra omnia – peste toate, supra deos fatum est – deasupra zeilor se afla destinul, supra quattuor milia hominum – peste patru mii de oameni..

Trans -  peste: trans flumen pontem fecit – a facut un pod peste fluviu, trans Alpes Hannibal iter fecit – Hanibal a facut drumul peste Alpi.

Ultra – dincolo de, peste: ultra muros – dincolo de ziduri, ultra fidem – peste credinta, ultra modum – mai mult decat trebuie.

Versus – catre: versum Oceanum – catre ocean.


Prepozitii cu Ablativul


A (ab), absque, clam, coram, cum, de, ex (e), prae, pro, sine, tenus.


Semnificatia prepozitiilor


A (ab) - (teoretic, se foloseste a inaintea cuvintelor care incep cu consoana si ab inaintea cuvintelor care incep cu vocala, fara insa ca aceasta regula sa fie aplicata cu consecventa in textele clasice) din, de la, de langa, de dupa, din timpul, din, din partea, de catre, din cauza, datorita, dintre: a matre venio – vin de la mama, Gallos ab Aquitanis Garumna dividit – pe gali de acvitani ii desparte Garumna, a pueritia – din copilarie, Turnus ab Aricia – Turnus din Aricia, a meo nomine – dupa numele meu, haec a me facta – acestea sunt facute de mine, Gallia a paludibus invia – Galia inaccesibila din cauza mlastinilor, nonnulli ab novissimis – unii dintre cei din urma.

Absque – fara, cu exceptia:  hoc absque te esset, hodie non viverem – daca asta s-ar fi petrecut fara tine, astazi nu as mai fi fost in viata.

Clam - pe ascuns, fara stirea: clam patre – fara stirea tatalui, clam me est – fara ca eu sa stiu.

Coram - in fata, in prezenta: coram populo – in fata poporului, coram senatu – in fata senatului.

Cum – cu impreuna, cu, o data cu: cum eo mihi sunt omnia – ma inteleg foarte bine cu el, cum servili schema – deghizat in sclav, cum decimo – inzecit, cum ortu solis – o data cu rasaritul soarelui, cum bona venia – cu ingaduinat voastra.

De – de, din , de la, in, pe, sub, in timpul, dintre, despre, din cauza, dupa, comform cu, contra: de matris complexu abstrahere – a se smulge din bratele mamei, Priami de gente – din familia lui Priam, parere de arbore - a se naste sub un pom, proferre diem de die – a amina de la o zi la alta, de eodem oleo – din acelasi ulei, hominem de comitibus meis – pe un om dintre tovarasii mei, legati de pace – soli de pace, creditur de odio – e crezut din cauza urii, de more – dupa obicei, De Republica – despre Stat.E (ex) – (teoretic, se scrie e inaintea cuvintelor care incep cu consoana si ex inaintea cuvintelor care incep cu vocala, dar practic nu se respecta aceasta regula in totalitate in textele clasice) din, de la, de pe, dupa, in timpul, din partea, din cauza, conform cu, dupa: exire ex urbe – a iesi din oras, picis e gleba – bulgari de smoala, ex eo tempore – incepand din acel moment, ex itinere – in timpul marsului, ex vulnere aeger – bolnav din cauza ranii, ex omnium sententia – dupa parerea tuturor, ex lege – conform legii.

Prae – in fata, inaintea, din cauza, in comparatie: prae se armentum agens – manand in fata sa turma, prae gaudio, ubi sim nescio – de bucurie, nu stiu unde sunt, sed prae nobis, beatus – dar in comparatie cu noi, fericit.

Pro – in fata, in, la, de deasupra, pentru, in locul, ca, in baza: pro collegio decemvirorum imperatum est – s-a hotarat in colegiul decemvirilor, pro muris ostentant – arata de pe ziduri, ego ibo pro te – voi merge eu in locul tau, pro suffragio –in baza votului.

Sine - fara: sine ulla delectatione – fara nici o placere, sine dubio – fara indoiala.

Tenus – pana la, numai: Cantabrico tenus bello – pana la razboiul cu cantabrii, vulneribus tenus – numai cu rani.


Prepozitii cu acuzativul si ablativul


In limba latina exista cateva prepozitii care se pot construi atat cu acuzativul cat si cu ablativul in functie de ideea de miscare, respectiv, de stare care se exprima.

In – cu acuzativul: in, pe, langa, catre, pana la, fata de, conform cu: tolli in caelum – a fi inaltat la cer, in lucem – pana la ziua, potestas in aliquem – autoritate fata de cineva, in sententiam meam – dupa, conform cu parerea mea;

- cu ablativul: in, la, pe, sub, printre, dupa, in privinta, ca: manere in villa – a ramane la tara, in armis esse – a se afla sub arme, in fuga sequi – a urma in fuga, pietas in parentibus – pietate fata de parinti, dare in munere – a da ca dar.

Sub – cu acuzativul: sub, catre, spre, la: exercitus sub iugum missus est – armata a fost trecuta pe sub jug, sub montem succedere – a inainta catre poalele muntelui, sub eas litteras – imediat dupa acea scrisoare;

- cu ablativul: sub, la, cu: sub terra habitare – a locui sub pamant, sub moenibus – la baza zidului, sub oculis domini – in fata ochilor stapanului, sub Domitiano – in timpul lui Domitian.

Super – cu acuzativul: deasupra, peste: alii super alios ruunt – cad unii peste altii, super Numidiam – dincolo de Numidia, super cenam loquebantur – vorbeau in timpul cinei;

- cu ablativul: pe, despre, pe langa: ligna super foco – lemne pe foc, nocte super media – pe la mijlocul noptii, super his – pe langa acestea, hac super re scribam – voi scrie despre aceasta.

Subter – cu acuzativul: sub, dedesubt: subter togam – sub toga, subter moenia – dedesubtul intariturilor;

cu ablativul: sub: subter litore – sub tarm, subter densa testitudine – sub o deasa platosa.Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }