QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente istorie

Dacii si lupii�� �F�a�p�t�u�l� �c� �u�n� �p�o�p�o�r� �i�_i� �t�r�a�g�e� �d�e�n�u�m�i�r�e�a� �d�e� �l�a� �n�u�m�e�l�e� �u�n�u�i� �a�n�i�m�a�l� �a�r�e� �i�n�t�o�t�d�e�a�u�n�a� �o� �s�e�m�n�i�f�i�c�a�ci�e� �r�e�l�i�g�i�o�a�s�.� �M�a�i� �p�r�e�c�i�s� �a�c�e�s�t� �f�a�p�t� �n�u� �p�o�a�t�e� �f�i� �i�n�ce�l�e�s� �d�e�c�a�t� �c�a� �e�x�p�r�e�s�i�e� �a� �u�n�u�i� �c�o�n�c�e�p�ci�i� �r�e�l�i�g�i�o�a�s�e� �a�r�h�a�i�c�e�.� �I�n� �c�a�z�u�l� �d�e� �f�a�c �p�u�t�e�m� �l�u�a� �i�n� �c�o�n�s�i�d�e�r�a�r�e� �m�a�i� �m�u�l�t�e� �i�p�o�t�e�z�e�.�


� �S�e� �p�o�a�t�e� �m�a�i� �i�n�t�a�i� �p�r�e�s�u�p�u�n�e� �c� �p�o�p�o�r�u�l� �i�_i� �t�r�a�g�e� �d�e�n�u�m�i�r�e�a� �d�e� �l�a� �u�n� �z�e�u� �s�a�u� �d�e� �l�a� �u�n� �s�t�r�m�o�_ �m�i�t�i�c� �c�a�r�e� �s�-�a�u� �m�a�n�i�f�e�s�t�a�t� �s�u�b� �f�o�r�m�a� �u�n�u�i� �l�u�p�.� �A�s�i�a� �c�e�n�t�r�a�l� �c�u�n�o�a�_t�e� �i�n� �m�a�i� �m�u�l�t�e� �v�a�r�i�a�n�t�e� �m�i�t�u�l� �i�n�s�o�ci�r�i�i� �d�i�n�t�r�e� �u�n� �l�u�p� �s�u�p�r�a�n�a�t�u�r�a�l� �_i� �o� �p�r�i�n�ce�s�,� �i�n�s�o�ci�t�o�a�r�e� �c�a�r�e� �a�r� �f�i� �d�a�t� �n�a�_t�e�r�e� �u�n�u�i� �p�o�p�o�r�.� �I�n�s� �l�a� �d�a�c�i� �n�u� �a�v�e�m� �n�i�c�i� �u�n� �f�e�l� �d�e� �a�t�e�s�t�a�r�e� �i�n� �a�c�e�s�t� �s�e�n�s�.�
� �O� �a� �d�o�u�a� �i�p�o�t�e�z� �n�i� �s�e� �o�f�e�r�:� �d�a�c�i�i� �_i�-�a�r� �f�i� �l�u�a�t� �n�u�m�e�l�e� �d�e� �l�a� �u�n� �g�r�u�p� �d�e� �f�u�g�a�r�i� �i�m�i�g�r�a�n�ci� �v�e�n�i�ci� � �d�i�n� �a�l�t�e� �r�e�g�i�u�n�i�,� �f�i�e� �t�i�n�e�r�i� �c�e�r�t�a�ci� �c�u� �l�e�g�e�a�,� �d�a�n�d� �t�a�r�c�o�a�l�e� �c�a� �l�u�p�i�i� �s�a�u� �h�a�i�d�u�c�i�i� �i�n� �j�u�r�u�l� �s�a�t�e�l�o�r� �_i� �t�r�i�n�d� �d�i�n� �p�r�a�d�.� �A�c�e�s�t� �f�e�n�o�m�e�n� �e�s�t�e� �a�t�e�s�t�a�t� �i�n� �A�n�t�i�c�h�i�t�a�t�e� �_i� �E�v�u�l� �M�e�d�i�u�.� �E�s�t�e� �i�m�p�o�r�t�a�n�t� �s� �f�a�c�e�m� �d�i�s�t�i�n�c�ci�e� �i�n�t�r�e� �a�d�o�l�e�s�c�e�n�ci�i� �c�a�r�e� �e�r�a�u� �p�e� �d�u�r�a�t�a� �p�e�r�i�o�a�d�e�i� �i�n�i�ci�a�t�i�c�e�,� �i�m�i�g�r�a�n�ci�i� �_i� �f�u�g�a�r�i�i�. � �D�a�r� �t�o�t� �a�c�e�_t�i� �t�i�n�e�r�i� �s�e� �c�o�m�p�o�r�t�a�u� �c�a� � l�u�p�i�i� ,� �e�r�a�u� �n�u�m�i�ci� � l�u�p�i� �s�a�u� �s�e� �b�u�c�u�r�a�u� �d�e� �p�r�o�t�e�c�ci�a� �u�n�u�i� �z�e�u� �l�u�p�.�
� �I�n� �t�i�m�p�u�l� �p�r�o�b�e�i� �i�n�i�ci�a�t�i�c�e� �a�c�e�l� �t�a�n�r� �t�r�e�b�u�i�a� �s� �t�r�i�a�s�c� �u�n� �a�n� �i�n�t�r�e�g� �c�a� �u�n� �l�u�p�.� �L�a� �n�u�m�e�r�o�a�s�e�l�e� �p�o�p�o�a�r�e� �i�n�d�o�-�e�u�r�o�p�e�n�e� �e�m�i�g�r�a�n�ci�i� �_i� �f�u�g�a�r�i�i� �e�r�a�u� �n�u�m�i�ci� � l�u�p�i� ,� �i�a�r� �i�n� �l�e�g�i�l�e� �h�i�t�i�t�e� �s�e� �s�p�u�n�e�a� �d�e�s�p�r�e� �u�n� �p�r�o�s�c�r�i�s� �c� � d�e�v�e�n�i�s�e� �l�u�p� .�
� �I�n� �s�f�a�r�_i�t�,� �o� �a� �t�r�e�i�a� �i�p�o�t�e�z�,� �s�u�s�c�e�p�t�i�b�i�l� �d�e� �a� �e�x�p�l�i�c�a� �n�u�m�e�l�e� �d�a�c�i�l�o�r�,� �s�c�o�a�t�e� �i�n� �e�v�i�d�e�n�c �c�a�p�a�c�i�t�a�t�e�a� �d�e� �a� �s�e� �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a� �r�i�t�u�a�l� �i�n� �l�u�p�.� �O� �a�s�e�m�e�n�e�a� �t�r�a�n�s�f�o�r�m�a�r�e� �p�o�a�t�e� �f�i� �l�e�g�a�t� �f�i�e� �d�e� �l�y�c�a�n�t�r�o�p�i�a� �p�r�o�p�r�i�u�-�z�i�s�,� �f�e�n�o�m�e�n� �f�o�a�r�t�e� �r�s�p�a�n�d�i�t�,� �d�a�r� �a�t�e�s�t�a�t� �m�a�i� �a�l�e�s� �i�n� �z�o�n�a� �b�a�l�c�a�n�-�c�a�r�p�a�t�i�c�,� �f�i�e� �d�e� �o� �i�m�i�t�a�r�e� �r�i�t�u�a�l� �a� �c�o�m�p�o�r�t�a�m�e�n�t�u�l�u�i� �_i� �a�s�p�e�c�t�u�l�u�i� �e�x�t�e�r�i�o�r� �a�l� �l�u�p�u�l�u�i�.� �I�n�i�ci�e�r�e�a� �r�i�t�u�a�l� �d�u�p� �m�o�d�e�l�u�l� �l�u�p�u�l�u�i� �c�a�r�a�c�t�e�r�i�z�e�a�z� �i�n�d�e�o�s�e�b�i� �i�n�i�ci�e�r�i�l�e� �m�i�l�i�t�a�r�e� �_i� �p�r�i�n� �u�r�m�a�r�e�,� �c�o�n�f�r�e�r�i�i�l�e� �s�e�c�r�e�t�e� �d�e� �r�z�b�o�i�n�i�c�i�.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }