QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate geografie

Bilantul procedural de mediu

Bilantul procedural de mediu


Bilantul procedural de mediu poate fi definit ca o procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, prezente, anterioare si anticipate, care fac parte din actiunea de autorizare a unei activitati existente.
In legislatia romaneasca, bilanturile procedurale de mediu, reprezinta componente obligatorii ale evaluarii impactului ecologic si are trei niveluri de abordare, care se situeaza in succesiunea prezentata in figura 3.3.

Bilant de mediu de nivel

 

Figura 3.3. – Succesiunea bilanturilor de mediu

 Evolutia etapelor prezentate se face pe baza unei interactiuni in “cascada“ conform modelului din figura 3.4.

Figura 3.4 - Evolutia etapelor de autorizare


Procedura de realizare a acestor bilanturilor este cuprinsa in ordinul MAPPM nr. 184/1997, cu urmatorul cuprins(figura 3.5):

CUPRINS

Capitolul 1 - Dispozitii generale.

Capitolul 2 - Stabilirea domeniului bilanturilor de mediu solicitate in procedura de autorizare.

Capitolul 3 - Bilantul procedural de mediu nivel 0 pentru procedura de autorizare.

Capitolul - Bilantul procedural de mediu nivel 1.

Capitolul - Bilantul procedural de mediu nivel 2.

Capitolul 6 - Evaluarea riscului.

Capitolul 7 – Bilanturi procedurale de mediu in procesul de privatizare.

Capitolul 8 – Dispozitii finale.

De asemenea, procedura mai cuprinde si urmatoarele anexe:

Anexa A1 - Bilant de mediu nivel 0 – chestionar.

Anexa A2 - Bilant de mediu nivel 1.

Anexa A2.1 - Raport cu privire la bilantul de mediu nivel 1.

Anexa A3 - Bilant de mediu nivel 2.

Anexa A3.1 - Analizele minime ce trebuie incluse in investigatii, in functie de istoricul zonei.

Anexa A4 - Evaluarea riscului.

Anexa A4.1 - Identificarea factorilor: sursa–cale - receptor pe un amplasament contamina.

Anexa A4.2 - Matrice pentru analiza relatiei sursa–cale – receptor.

Anexa A5

Anexa A5.1 - Bilant de mediu nivel 0 pentru procesul de privatizare.

Anexa A5.2 - Chestionar ce se completeaza de autoritatea de mediu competenta.

Anexa A6 - Clasificarea activitatilor cu impact negativ asupra mediului.Figura 3.5 Cuprinsul Ordinului 184 / 1997


In conformitate cu ordinul 184/1997 al MAPPM, atat pentru procedura de autorizare cat si pentru cea de privatizare, prin bilant procedural de mediu nivel 0 se intelege completarea unei fise (“fisa de verificare”) continand elemente caracteristice activitatii unei unitati economice care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant procedural de mediu de nivel sau 2, sau a unei evaluari a riscului, inainte de autorizarea sau de privatizarea societatii comerciale.

Orice element continut in aceasta fisa trebuie sustinut de catre titularul activitatii economice prin dovezi reprezentative (acte, date, etc.), iar expertul de la autoritatea de mediu (Agentia Competenta de Protectia Mediului - ACPM) trebuie sa deduca si sa interpreteze, pe baza acestei fise, in ce masura activitatea analizata releva daca exista sau nu un impact de mediu pe amplasament.

Bilantul procedural de mediu nivel 0 se caracterizeaza prin:

 • cerinta minima pentru situatia cand este putin probabila existenta unui impact;
 • corespunde ca forma si continut fisei din Ordinul MAPPM nr. 184/1997 (Anexa A1 - pentru autorizare si Anexa A5.1 - pentru privatizare);
 • se executa de titularul activitatii;
 • informatiile prezentate vor fi sustinute de acte;
 • constatarea starii amplasamentului si a imprejurimilor;
 • se pot solicita dovezi fotografice;
 • se analizeaza folosinta actuala, cat si folosinta trecuta a terenului de pe amplasament;
 • in cazul privatizarii se mai completeaza si Anexa A5.2 (autorizatii de functionare, situatia conformarii, stabilirea OMMA);
 • se finalizeaza prin:

- absenta impactului – se poate da autorizatie;

- impact potential de mediu – se solicita bilant procedural de mediu de nivel 1 sau 2

Practic, bilantul procedural de mediu nivel 0 consta in completarea unei fise din care se prezinta numai prima pagina.

Bilantul procedural de mediu de nivel 1 este un “studiu de mediu constand in culegere de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.

Altfel spus, bilantul procedural de mediu de nivel 1 reprezinta procedura de a stabili, pentru un agent economic (sau o activitate in general) cauzele si consecintele efectelor negative, anterioare si prezente, asupra mediului ale acestei activitati si consta in identificarea informatiilor privind poluarea, culegerea, analizarea si interpretarea prin studii teoretice a datelor disponibile si elaborarea raportului.

Bilantul procedural de mediu de nivel 1 se executa de experti atestati de catre autoritatea centrala de mediu (minister), persoane fizice sau juridice, in cazul existentei unui potential impact de mediu.

Studiile teoretice ale bilantului procedural de mediu de nivel 1 se solicita, in toate evaluarile privind impactul asupra mediului, cu exceptia cazurilor in care ACPM decide incetarea evaluarii prin bilant dupa executarea bilantului procedural de mediu nivel 0. Este indicata efectuarea acestor investigatii pentru orice zona / instalatie cu impact negativ asupra mediului, precum si la schimbarea proprietarului, incetarea sau modificarea profilului unei activitati.

Bilantul procedural de mediu de nivel 1 va identifica si cuantifica raspunderea pentru starea mediului in zona de impact a activitatii analizate, pentru a stabili asumarea unor obligatii sau acordarea unor compensatii, potrivit prevederilor legale, pentru refacerea calitatii mediului.

In termeni generali, sectiunile bilantului procedural de mediu de nivel 1 trebuie sa identifice domeniile in care impactul asupra mediului, produs de amplasamentele si instalatiile analizate, poate fi semnificativ. Lucrarile se vor concentra asupra modului de conformare cu prevederile legislatiei existente sau in curs de adoptare.

Domeniile de analiza vizate de bilantul procedural de mediu de nivel 1 sunt urmatoarele:

 • Utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia;
 • Istoricul zonei;
 • Posibilitatea poluarii solului;
 • Depozitarea deseurilor;
 • Condensatori / transformatori electrici;
 • Securitatea zonei;
 • Masuri de paza impotriva incendiilor;
 • Protectia muncii si igiena locului de munca;
 • Evacuarea apelor uzate;
 • Emisii atmosferice;
 • Impactul zgomotului;
 • Proximitatea cablurilor de tensiune.

In functie de situatia locala si a agentului economic, de nivelul datelor disponibile in bilantul procedural de mediu de nivel 1, analiza tehnica se poate clasifica astfel: • din punct de vedere al nivelului (gradului de detaliere): partiala - pe factori de mediu, globala - pe intreg arealul aferent agentului economic;
 • din punct de vedere spatial: pe obiective - punctiforma; pe intreaga activitate - locala; exterior activitatii - in zona de influenta – zonala;
 • din punct de vedere al factorului timp: trecuta - cu accent pe evolutia proceselor, prezenta - ce evidentiaza tendintele de viitor;
 • din punct de vedere al reprezentativitatii datelor analizate: minima; medie; maxima.

Rezultatele analizei datelor bilantului procedural de mediu de nivel 1 se pot grupa astfel:

 • din punct de vedere al actelor de reglementare: autorizatii; norme interne; norme internationale;
 • din punct de vedere al performantelor: eficiente in reducerea emisiilor de poluanti; incadrate in valori limita;
 • din punct de vedere al tipului de indicatori: cantitative; calitative
 • din punct de vedere al modului de prelucrare / raportare a datelor: reprezentari grafice; liste de control; matrice de impact; scheme tehnologice; grafuri functionale.

Finalizarea bilantului procedural de mediu de nivel 1 se face prin intocmirea unui Raport al bilantului de mediu de nivel 1 (RBM 1). Raportul bilantului de mediu de nivel 1 reprezinta o sinteza si o analiza tehnica de esenta care sa permita autoritatii de mediu sa aprecieze in ce masura activitatea analizata prezinta, sau nu, dovada unei poluari potentiale semnificative.

Raportul bilantului de mediu de nivel 1 nu trebuie sa reia prezentarea informatiilor primare,ci este necesar sa faca un rezumat foarte succint al acestora si sa se orienteze pe interpretarea datelor, pe baza relevantei acestora pentru a sustine concluziile si recomandarile din final.

In cadrul Raportului bilantului de mediu de nivel 1 interpretarea va consta in evaluarea si compararea valorilor specific semnificative caracteristice activitatii, cu limitele recomandate de norme si standarde romanesti in vigoare. In cazul lipsei unor astfel de norme pentru anumiti poluanti specifici se vor utiliza normele Comunitatii Europene.

Elementele continute in structura Raportului bilantului de mediu de nivel 1 sunt in masura sa ofere atat o privire, partiala, a unor factori de mediu sau activitati specifice, dar si o privire globala a acestora. De remarcat ca activitatea analizata se raporteaza la zonele invecinate in sens biunivoc din punct de vedere al influentei diferitelor unitati, asupra factorilor de mediu.

Concluziile Raportului bilantului de mediu de nivel 1, prezentate intr-un mod sintetic, concis si la obiect, pot conduce la urmatoarele situatii:

 • activitatea analizata se inscrie in cerintele de mediu, nu genereaza o poluare potential semnificativa; in acest caz se poate acorda autorizatie de functionare;
 • activitatea analizata conduce la o poluare potential semnificativa. In acest caz se recomanda continuarea investigatiilor prin bilantul procedural de mediu de nivel 2. Aceasta recomandare va fi insotita de propuneri pentru programul de conformare si recomandari pentru studii urmatoare privind obligatiile necuantificabile.

Bilantul procedural de mediu nivel 2 reprezinta o etapa superioara de analizare a unei activitati in raport cu cerintele de mediu. Plecand de la considerentele ca nu intotdeauna datele existente sunt relevante, credibile sau din surse autorizate, bilantul procedural de mediu nivel 2 in comparatie cu bilantul procedural de mediu de nivel 1, trebuie sa adanceasca si sa clarifice natura si intensitatea poluarii, in acest scop recomanda in mod expres prelevari de probe; analize corespunzatoare.

Metodele de prelevare a probelor din diferite medii vor respecta reglementarile, normele metodologice si standardele existente. Acolo unde este posibil, se recomanda recoltarea unei probe etalon dintr-o zona invecinata neafectata de poluare, pentru a stabili o valoare cadru cu care sa fie comparat rezultatul probelor din zona poluata.

In ordinul sunt facute recomandari multiple privind prelevarea probelor pentru: sol (prevederi generale, probe de suprafata si de sub suprafata solului), ape subterane, gaze din sol, ape de suprafata, materiale de constructii, atmosfera.

In stabilirea conditiilor de prelevare incluzand sectiuni de prelevare, frecventa de prelevare, esalonarii in timp a prelevarii, numar de probe in ansamblu, trebuie sa se tina cont si de urmatoarele aspecte:

efortul financiar necesar a fi asigurat pentru desfasurarea tuturor analizelor relevante, strict necesare;

durata necesara desfasurarii tuturor activitatilor impuse de realizarea acestor cerinte;

dotarea materiala, aparatura necesara pentru realizarea unor astfel de investigatii.

Bilantul procedural de mediu nivel 2 se executa de experti atestati de catre autoritatea centrala de mediu (minister), persoane fizice sau juridice, in cazul in care se releva o poluare potentiala semnificativa a mediului. Acesta se poate executa concomitent cu bilantul procedural de mediu de nivel 1, constand in prelevarea si analizarea probelor necesare, conform Anexei A3 a ordinului nr. 184/1997, in laboratoare specializate si compararea rezultatelor analizelor cu limitele normelor in vigoare. ACPM poate autoriza activitatea daca rezultatele bilantului sunt satisfacatoare sau poate cere efectuarea unei evaluari a riscului, daca se constata o poluare semnificativa a mediului.Finalizarea evaluarii la nivelul bilantului procedural de mediu nivel 2 se face prin intocmirea Raportului bilantului de mediu de nivel 2.

Structura Raportului bilantului de mediu de nivel 2 va respecta continutul din Ordinul 184/97, si este organizat in doua mari parti:

(1) Descrierea investigatiilor si rezultatele acestora;

(2) Concluzii si recomandari privind solutii de reducere a poluarii

Se recomanda ca accentul acestor prezentari sa se puna pe evaluarea sectoriala si integrala a impactului. Evaluarile se fac in raport cu normele romanesti in vigoare, iar acolo unde nu exista astfel de norme se recomanda ca evaluarea sa se faca in raport cu normele internationale. In procesul de evaluare se vor avea in vedere atat rezultatele analizelor prezente, efectuate la momentul declansarii bilantului procedural de mediu de nivel 2, dar si rezultatele prezentate in bilantul procedural de mediu de nivel 1, in masura in care datele anterioare sunt credibile si utile in descrierea evolutiei fenomenelor. Concluziile Raportului bilantului de mediu de nivel2 pot fi orientate pe doua posibile alternative:

in cazul evidentierii unei poluari semnificative se vor mentiona actiuni si masuri pentru programul de conformare, precum si precizarea unor termeni de referinta pentru viitoarea evaluare de risc;

in cazul unei poluari nesemnificative vor fi mentionate doar elementele programului de conformare in cazul autorizarii.

In ambele cazuri se vor scoate in evidenta neconformitatile, cuantificarea lor, fata de repere de referinta, care sa faca trimiteri la norme in vigoare.

Se recomanda ca toate aceste cuantificari sa se faca atat la nivel sectorial, pe fiecare factor de mediu analizat, dar si integrat pentru ansamblul activitatii.

Pe baza unei astfel de aprecieri se poate pune in evidenta si aportul actiunilor si masurilor recomandate in Raportul bilantului de mediu de nive 2, care vor contribui la cresterea performantei de mediu a activitatii analizate, justificand astfel investitiile necesare.

Cuprinsul Raportului bilantului de mediu de nive 2 este urmatorul (figura 3.6)

Raport la bilant de nivelul 2

CUPRINS

I. Descrierea si rezultalele investigatiilor.

A.Probe de sol.

1. Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate si justificarea acestora.

2. Descrierea tuturor reperajelor de sondaje executate, cu structura geologica si tehnicilor de lucru.

3. Toate rezultatele analizelor efectuate si compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarile in vigoare privind evaluarea poluarii mediului.

B.Probe de apa subterana

1. Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate si justificarea acestora.

2. Descrierea tuturor sondajelor executate si a tehnicilor de lucru.

3. Toate rezultatele analizelor efectuate si compararea acestora cu valorile din Reglementarile in vigoare privind evaluarea poluarii mediului.

C. Probe de gaze si vapori din sol.

1. Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate si justificarea acestora.

2. Descrierea tuturor prelevarilor efectuate si a tehnicilor de lucru.

3. Toate rezultatele analizelor efectuate si compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarile in vigoare privind evaluarea poluarii mediului.

D. Probe de ape de suprafata

1. Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate si justificarea acestora.

2. Descrierea tuturor prelevarilor efectuate si a tehnicilor de lucru.

3. Toate rezultatele analizelor efectuate si compararea acestora cu valorile din Reglementarile in vigoare privind evaluarea poluarii mediului.

E. Probe de materiale de constructii

1. Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate si justificarea acestora.

2. Descrierea tuturor reperajelor si sondajelor efectuate si a tehnicilor de lucru.

3. Toate rezultatele analizelor efectuate si semnalarea posibilei prezente a azbestului.

F. Probe de aer

1. Descrierea precisa a tuturor investigatiilor realizate si justificarea acestora.

2. Descrierea tuturor prelevarilor efectuate si a tehnicilor de lucru.

3. Toate rezultatele analizelor efectuate si compararea acestora cu valorile CMA la emisiile din Reglementarile in vigoare privind protectia atmosferei.

II. Concluzii si recomandari

A. Rezumatul neconformarii cuantificate.

B. Rezumatul obligatiilor necuantificate si al obligatiilor conditionate de un eveniment viitor si incert, inclusiv recomandari pentru studii urmatoare, in vederea cuantificarii acestor obligatiicand este posibil.

C. Recomandari pentru elementele programului de conformare sau pentru obiectivele de mediu minime acceptate, in cazul privatizarii.

III. Anexe

A. Analize de laborator.

B. Alte documente relevante


Figura 3.6 Cuprinsul Raportului bilantului de mediu de nive 2Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }