QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Standardul International de Contabilitate
Cuprins
Standardul International de Contabilitate IAS 2
(revizuit 1993)
Stocuri
OBIECTIV
ARIE DE APLICABILITATE Paragrafele
DEFINITIE
EVALUAREA STOCURILOR
Costul stocurilor
Costuri de achizitie
Costuri de prelucrare
Alte costuri
Costul stocurilor unui prestator de servicii
Tehnici de masurare a costurilor
Formule de determinare a costului
Tratament contabil de baza.
Tratament contabil altemativ pemis
Valoare realizabila neta
RECUNOASTEREA DREPT CHELTUIALA
PREZENTAREA INFORMATIILOR

1


Standardul International
de Contabilitate IAS 2 (revizuit 1993)


Stocuri
Standardele tiparite cu litere de tip italic aldin trebuie citite in contextul materialului de fond si al recomandarilor de implementare din acest Standard; precum si in contextul Prefelei la Standardele
Intemalionale de Contabilitate. Standardele Intemalionale de Contabilitate nu au fastelaborate cu intenlia de aft aplicate elementelor nesemnificative
(a se vedea paragraful 12 din Prefala).

Obiectiv
Obiectivul acestui Standard este acela de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri in sistemul costului istoric. 0 problema fundamentala in contabilizarea stocurilor o constituie valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscuta drept activ si reportata pana cand veniturile aferente sunt recunoscute. Acest Standard fumizeaza indicatii practice referitoare la determinarea costului si la recunoaterea ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice inregistrare la valoarea realizabila neta. De asemenea, Standardul fumizeaza indicatii practice referitoare la procedeele de determinaTe a costului care sunt utilizate la calcularea costurilor stocurilor.

Arie de aplicabilitate
1. Acest Standard trebuie aplicat pentru contabilitatea stocurilor in situatiile financiare intocmite in sistemul costului istoric, cu exceptia stocurilor mentionate mai jos:
a) producpe in curs de execupe obtinuta in cadrul contractelor de constructie, incluzand si contractele de prestari de servicii direct legate de acestea (a se vedea IAS 11- Contracte de construcpe),'
b) instrumente financiare,si
c)stocuri depasari animale,produse agricole,forestiere,precum si minereuri si productie agricola care apartin producatorilor, in cazul in care sunt evaluate la valuarea realizabila neta ,pe baza unor practici bine stabilite in anumite sectuare;
d)Active biologice aferente activitatii agricole ,
2. Acest Standard inlocuieste IAS 2 -Evaluarea si prezentarea costurilor in contextul sistemului costului istoric, aprobat in 1975.
3. Stocurile la care s-a facut referire in paragraful 1 c) sunt evaluate, in anumite faze ale productiei, la valoarea realizabila neta. Aceste cazuri apar, de exemplu, pentru recoltele care au fost culese sau pentru minereurile care au fost extrase si a caror vanzare este asigurata printr-un contract la termen sau garantie guvemamentala sau daca exista o piata omogena, iar riscul de a ramane cu productia nevandua este minim.
Aceste categorii de stocuri sunt exclusedin aria de aplicabilitate a acestui Standard
Definitii
4. Urmiitorii termeni sunt folositi in acest Standard in sensul specificat in continuare:
Stocurile sunt active:
a} detinute pentru a fl vandute pe parcursul desfasurarii normale activitatii,'
b} in curs de productie in vederea ullei vanzari in acelea",; conditii ca mai sus,' sau
c} sub formii de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sou pentru prestarea de servicii.

2

Valoarea realizabilii netii este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfiasurarii normale a activitatii, mai putinicosturile estimate pentru flnalizarea bunului si a costurilor necesare vanzarii.
5. Stocurile includ bunurile cumparate si detinute cu scopul revanzarii, cum sunt marfurile achizitionate de un detailist in vederea revanzarii sau terenurile si alt proprietati imobiliare detinute cu scopul de fi revandute Stocurile includ, de asemenea, produsele fnite sau productia aflata in curs de executie, precum si materialele si alte consumabile destinate utilizarii in procesul de productie. In carol unui prestator de servicii, stocurile includ costul serviciilor, asa cum este descris in paragraful 16, pentru care intreprinderea nu a recunoscut inca venitul aferent (a se vedea IAS 18 - Venituri din activitafi curente).

Evaluarea stocurilor

6.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }