QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Proiect-economie Infiintarea unui proiect de Brokeraj in cadrul asigurarilor

Planul de afaceri pentru infiintarea unei societati comerciale cu activitate in domeniul brokerajului in asigurari reprezinta documentul ce sintetizeaza rezultatele activitatilor de cercetare, concepere si dezvoltare a unor proiecte privind crearea unor noi servicii sau a unei noi societati.
Planul de afaceri proiecteaza in timp obiectivele intreprinzatorului si metodele cu ajutorul carora acestea se vor realiza. De asemenea, planul de afaceri prezinta, pentru o anumita perioada de timp , rezultatele anticipate ale respectivei afaceri .

Prezentul proiect va contine o prezentare detaliata a unor date referitoare lasocietatea comerciala ce urmeaza a fi creata ;

noul serviciu introdus pe piata locala ;

segmentul de piata vizat ;

strategia de marketing ce se aplica pentru promovarea produselor

analiza economico - financiara a societatii create
 venitul estimat
 investitiile necesare si recuperarea acestora
 profit urmarit

De asemenea se incearca un raspuns viabil pentru urmatoarele intrebari fundamentale :

este complet " pachetul " ce prezinta noua afacere ?

va fi afacerea propusa atractiva pentru potentialii parteneri de afaceri ?

ce sanse de succes are afacerea propusa ?

ce avantaje competitive prezinta pe termen lung afacerea pentru intreprinzatori ? Dar pentru investitori ?

au piata de desfacere asigurata serviciile create prin noua afacere ?

pot fi recuperate in timp relativ scurt fondurile financiare investite in noua societate comerciala ?

Prezentul plan de afaceri reprezinta o schema de actiune construita logic si presupune o gandire de perspectiva asupra afacerii respective
Pornind de la obiectivele stabilite, planul de afaceri cuprinde toate etapele si resursele de care intreprinzatorul are nevoie pentru a le realiza pentru o perioada de timp determinata .
.
Am intocmit acest plan de afaceri deoarece acesta :


permite intreprinzatorilor sa realizeze o imagine de ansamblu asupra intregii afaceri

realizeaza o evaluare a noii idei de afaceri, reprezentand practic un studiu de fezabilitate ;

constituie un util instrument de proiectare, realizare, conducere si control al afacerii ;

faciliteaza mentinerea si, in functie de caz, diversificarea directiilor de actiune stabilite, permitand intreprinzatorului sa-si concentreze eforturile pentru atingerea scopului si / sau a obiectivelor propuse .


Acest proiect indeplineste trei functii :este un instrument de lucru extrem de valoros pentru intreprinzator, permitandu-i gasirea celor mai eficiente solutii pentru problemele cu care se poate confrunta, fundamentarea solicitarilor de finantare adresate potentialilor creditori ;

este un important dispozitiv de evaluare a schimbarilor ce trebuie efectuate in cazul unei societati comerciale ;

reprezinta baza de conducere in cazul noii afaceri .

.


SINTEZA

PROIECTULUI PENTRU PLANUL DE AFACERI
Sinteza planului de afaceri reprezinta un element esential si se refera la declararea scopului pentru care respectivul proiect a fost intocmit .
Acest proiect a fost intocmit pentru a estima eficienta infiintarii unei societati comerciale cu profil de brokeraj in asigurari .
Noua idee de afaceri consta in infiintarea unei societati comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata, autorizata in conditiile legilor existente in vigoare la aceasta data, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor de orice natura.
Activitatea in sine este relativ simpla, dar necesita mult timp si activitati intense pentru prezentarea si intelegerea tipului de servicii potentialilor clienti .
Prezenta societate comerciala va reprezenta pe piata locala serviciile mai multor societati din domeniul asigurarilor, cum ar fi :


asigurari de viata ;

asigurari de persoane, altele decat cele de viata ;

asigurari de autovehicule ;

asigurari fluviale, maritime si de transport terestru ;

asigurari de aviatie ;

asigurari de incendiu si alte pagube la bunuri ;

asigurari de raspundere civila ;

asigurari de credite si garantii ;

asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate ;

asigurari agricole ;

asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule .
.

Printre societatile de asigurari pe care S.C. "VLASCA - ASIG " S.R.L. au le reprezinta, enumeram :


INTERAMERICAN

ASIROM

ASTRA

AIG - LIVE

ALIANTZ - TIRIAC

ING - NEDERLANDEN

ARDAF

AVIVA

GENERALI

In urma testelor de fezabilitate, a rezultat existenta un climat favorabil de afaceri in Zona Libera Giurgiu, municipiu sau judetul GIURGIU in ceea ce priveste eventualii beneficiari ai serviciile noastre .

Perioada de desfasurare este in conformitate cu legislatia in vigoare adica minim un an incepand cu data obtinerii autorizatiei de functionare. Ulterior Comisia Nationala de Supraveghere a Asigurarilor, in baza rezultatelor financiare obtinute, urmeaza sa prelungeasca sau sisteze functionarea societatii comerciale
.
PREVEDERI
LEGALE CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA
BROKERULUI DE ASIGURARE
Principalul act normativ care reglementeaza activitea ce se desfasoara in domeniul asigurarilor este "Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 148 din 10 aprilie 2000 "
La articolul 2, punctul 6 sunt explicati termenii si expresiile din domeniul asigurarilor, printre care "brokerul de asigurare" cu urmatoarele semnificatii :
broker de asigurare - persoana juridica romana sau straina, autorizata in conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sai, negociaza sau incheie contracte de asigurare si acorda alte servicii in legatura cu protectia impotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor ;
.
Brokerului de asigurare ii este rezervat in cuprinsul legii capitolul 7 din care am selectat principalele prevederi :

CAPITOLUL V I I

Intermediarii in asigurari

Art. 33. - (1) In conditiile prezentei legi intermediarii in asigurari sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare.

Art. 35. - (1) O persoana juridica poate desfasura o activitate de broker de asigurare, daca are o autorizatie de functionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide cu privire la eliberarea autorizatiei de functionare in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentelor din care sa rezulte ca solicitantul va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).

.
(4) Un broker de asigurare nu poate fi inmatriculat in registrul comertului fara autorizatia de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, conform prevederilor prezentei legi.
(5) Orice broker de asigurare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica;
b) sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei; aceasta valoare va fi actualizata prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in concordanta cu cerintele prevazute de norme;
d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare;
e) sa pastreze si sa puna la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la cerere, registrele si inregistrarile contabile care sa evidentieze si sa explice operatiunile efectuate in timpul desfasurarii activitatii, incluzand informatii asupra contractelor de asigurare incheiate si asupra intelegerilor cu asiguratorii;
f) sa se conformeze solicitarilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in ceea ce priveste raportarile, precum si activitatile pe care le desfasoara, astfel cum vor fi stabilite prin norme.
(6) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor refuza o cerere de autorizare de functionare pentru un broker de asigurare, daca constata ca:
a) actionarul semnificativ sau persoana semnificativa a solicitantului are cazier judiciar;
b) conducatorul executiv nu indeplineste conditiile privind pregatirea si experienta pentru a detine aceasta pozitie, in conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) numele solicitantului induce in eroare publicul ;
d) solicitantul nu respecta conditiile prevazute la alin. (5).
(7) Autorizatia de functionare acordata unui broker de asigurare poate fi retrasa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in cazul in care:
a) aceasta constata ca brokerul de asigurare se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (6);
b) brokerul nu a achitat pentru brokerii de asigurare taxele prevazute la art. 36.
(8) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica, cel putin o data pe an in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si intr-o publicatie de larga circulatie lista actualizata cuprinzand brokerii de asigurare autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare in aplicarea prezentei legi.
(9) Un broker de asigurare nu poate fi actionar semnificativ sau persoana semnificativa a unui asigurator. Un asigurator nu poate fi actionar sau

.
administrator al unui broker de asigurare.
(10) Brokerii de asigurare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor, sunt indreptatiti sa colecteze primele in numele acestora si sa emita documente de asigurare.
(11) Brokerii de asigurare se pot asocia in uniuni profesionale si pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora.
Art. 36. - (1) Un broker de asigurare care solicita autorizarea conform art. 35 achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 30.000.000 lei.
Cuantumul taxelor de autorizare se actualizeaza periodic prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
(2) In cazul respingerii cererii de autorizare taxa de autorizare nu se restituie.
(3) Brokerii de asigurare achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare, pe durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din comisioanele incasate in perioada pentru care sunt datorate.
(4) Brokerii de asigurare achita taxa de functionare la termenul stabilit prin norme.
(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la alin. (3) se calculeaza majorari de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }