QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Proiect de practica economica - Organizarea activitatii de marketing im cadrul firmei S.C. LAMAK S.R.L.

Proiect de practica economica


Titlul proiectului

Organizarea activitatii de marketing im cadrul firmei

S.C. Damask S.R.L.


CAPITOLUL 1


ORGANIZAREA

S.C. Damask S.R.L.


1. Cadrul de organizare si functionare a S.C. Damask S.R.L.


S.C. Damask S.R.L. a fost si este deschizatoare in turisml romanesc ,a luat nastere in anul 1995. Prin rezultatele sale exceptionale S.C Damask S.R.L. are implementat un sistem de management al calitatii ISO 9001:2001, iar de la inceputul activitatii si pana acum nu s-au inregistrat incidente rutiere. Sediul societatii este in Brasov Str.Soarelui nr.6,ap..61  si isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv .

Obiectul principal de activitate al societati este “ Oferta de servicii turistice “.


Structura organizatorica la S.C. Damask S.R.L


Structura organizatorica a unei intreprinderi , reprezinta totalitatea posturilor si compartimentelor de munca , modul de constituire , grupare si subordonare , precum si legaturile ce se stabilesc intre posturi , compartimente de munca si persoane , in vederea indeplinirii in cat mai bune conditii a obiectivelor stabilite.

Structura organizatorica prezinta doua mari parti : structura de conducere sau functionala si structura de productie sau operationala .

Structura de conducere sau functionala , reuneste ansamblul persoanelor , compartimentelor si relatiilor organizationale astfel constituite incat sa asigure conditiile economice tehnice si de personal necesare desfasurarii proceselor de management si proceselor de executie .

Structura de productie sau operationala , este alcatuita din ansamblul compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectului de activitate al intreprinderii.

Modul de concepere al structurii organizatorice difera de la o intreprindere la alta , dar unele elemente ca : postul de munca ; functia , sfera de autoritate , compartimentul de munca , nivelurile ierarhice si filierele ierarhice , relatiile dintre compartimentele de munca sunt comune , indiferent de particularitatile intreprinderilor . Eficienta unei activitati depinde de cadrul organizatoric in care ea se desfasoara .

S.C. Damask SRL a adoptat o structura organizatorica de tip ierarhic , structura ce prezinta aplicabilitate in cadrul intreprinderilor mici , cu un nivel scazut de complexitate al activitatii .

Aceasta structura prezinta avantaje dar si dezavantaje:

Avantajele structurii de tip ierarhic cunoscute sunt : responsabilitatile fiecarui angajat sunt cunoscute cu claritate , permite comunicatii rapide atit in sens ascendent cit si descendent , necesita cheltuieli de conducere reduse , asigura deplina unitate de conducere , confera coerenta intreprinderii in toate activitatile desfasurate;

Dezavantajele structurii de tip ierarhic : necesita conducatori polivalenti , cu o pregatire profesionala diversa , se poate aplica numai intr-o intreprindere mica , cu un grad redus de dotare tehnica si un nivel scazut de complexitate .

La baza oricarei analize a structurii organizatorice , se afla organigrama societatii comerciale .

Societatea , este condusa de un Director General , care are in subordinea lui serviciul financiar-contabil , serviciul aprovizionare-desfacere si oficiul de calcul .

Directorul General indeplineste cumulat functiunea comerciala si de personal :

* Functiunea comerciala , prin activitatea de marketing , consta in: studierea pietei interne si externe; cunoasterea necesitatilor si comportamentului consumatorului in vederea cresterii vanzarilor; satisfacerea cerintelor clientilor ; evaluarea si alegerea canalelor de distributie ; stabilirea si revizuirea preturilor si adaosurilor produselor ; reclama si publicitate.

* Funtiunea de personal consta in : analiza si evaluarea posturilor de munca ; determinarea necesarului de personal ; recrutarea , selectia si integrarea personalului ; calificarea si perfectionarea personalului ; aprecierea , promovarea si salarizarea personalului ; asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca si asistenta medicala ;

Serviciul de aprovizionare si desfacere se ocupa de:corelarea necesarului si a programului de aprovizionare , a comenzilor la furnizori cu volumul desfacerii catre consumatori ; incheierea de contracte economice cu furnizorii ; emiterea de comenzi la furnizori ; incheierea de contracte economice cu clientii ; urmarirea si realizarea contractelor economice ;

Serviciul financiar contabil are ca sarcini principale : evidenta analitica si sintetica a materiilor prime si materialelor , produselor finite din depozit , a mijloacelor fixe , a realizarilor si rezultatelor economice (intocmirea bilantului contabil si a situatiilor privind principalii indicatori economico – financiari ) ; inventarierea , organizarea , clasarea , indosarierea si arhivarea documentelor ce stau la baza operatiunilor contabile ; elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli , a planului pentru nevoile suplimentare de fonduri, credite de la banci ; efectuarea la termen a varsamintelor cuvenite bugetului statului ; repartizarea profitului .

Oficiul de calcul realizeaza cu ajutorul calculatoarelor facturile , statele de plata , documentele privind conturile de contabilitate .

In cadrul societatii exista relatii de cooperare intre toate serviciile , neexistand probleme referitoare la organizare .

Conform organigramei , piramida ierarhica este aplatisata , numarul nivelurilor ierarhice fiind mic, ceea ce permite o comunicare rapida atit in sens ascendent cit si in sens descendent.3. Aspecte conceptuale si instrumente de organizare

a contabilitatii financiare


In Romania legea care reglementeaza activitatea contabila este Legea Contabilitatii nr. 82 /1991 . Conform acestei legi si Regulamentului de aplicare, sunt prevazute urmatoarele :

- au obligatia sa intocmeasca si sa organizeze contabilitatea proprie regiile autonome , societatile comerciale , institutiile publice , unitatile cooperatiste , asociatiile si celelalte persoane juridice si fizice care au calitatea de comerciant .

- contabilitatea ca instrument principal de cunoastere , gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor trebuie sa asigure :

* inregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea , publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atit pentru necesitatile proprii ale persoanelor prezentate mai sus , cit si in relatiile acestora cu asociatii si actionarii , clientii , furnizorii , bancile , organele fiscale , precum si alte persoane fizice sau juridice ;

* controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare , utilizate , precum si intocmirii balantei financiare si a bilantului pe ansamblu.

- contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala , singura exceptie o constitue contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta care se tine atit in moneda nationala cit si in valuta ;

- Ministerul Finantelor emite planul de conturi general , modelele registrelor si formularelor privind activitatea financiara si contabila , precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora ;

- inregistrarile in contabilitate se fac cronologic sistematic potrivit planurilor de conturi si normelor emise .

- orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrari in contabilitate , dobandind stfel calitatea de document justificativ ; documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care l-au intocmit , vizat si aprobat , sau inregistrat in contabilitate dupa caz.

- inregistrarea in contbilitate a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie , de productie sau la pretul zilei dupa caz ; inregistrarea creantelor si datoriilor se face la valoarea nominala ;

- persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea proprie au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii si apoi pe parcursul activitatii sale cel putin o data pe an , precum si in cazul incetarii activitatii , fuziunii etc.

Organizarea contabilitatii financiare a oricarei unitati patrimoniale necesita utilizarea anumitor instrumente si mijloace precum : documentele si registrele de contabilitate , forma de contabilitate si planul de conturi . Documentele prezinta o deosebita importanta deoarece asigura , atit reflectarea operatiilor economico – financiare ce afecteaza patrimoniul , cit si creerea premiselor necesare pentru prelucrarea , stocarea si raportarea ulterioara a datelor , respectiv informatiilor obtinute .

La randul lor documentele contabile se delimiteaza in trei categorii:

* documente justificative ;

* documente de evidenta contabila ;

* documente de sinteza si raportare financiar contabia .

Documentele justificative reprezinta acte scrise intocmite in momentul si la locul efectuarii operatiilor economice si financiare , pentru a face dovada acestora .

Cu ajutorul lor se asigura datele de intrare in sistemul informational contabil , stau la baza diferitelor verificari si totodata , constitue probe in justitie , in cazul solutionarii unor litigii .

Se intocmesc pe formulare tipizate sau netipizate , dupa caz , iar completarea lor se face manual sau cu mijloace tehnice de calcul .

Continutul documentelor justificative este format din elemente comune si specifice .

Cele comune se refera la denumirea , numarul si data documentului , denumirea si adresa unitatii , persoanele care iau parte la efectuarea operatiei in cauza , datele cantitative si valorice , semnaturile persoanelor care intocmesc documentele , iar elementele specifice se refera la baza legala pentru efectuarea operatiei atunci cand este cazul , diferite coduri necesare pentru prelucrarea automata a datelor Inregistrarile in contabilitate a documentelor justificative se face in ordine cronologica , prin respectarea succesiunii in timp a documentelor justificative , dupa data de intocmire sau intrare in unitate si sistematic in registrele pentru conturile sintetice si analitice .

Documentele de sinteza si raportare financiar contabila denumite si situatii financiare sau conturi anuale , se intocmesc pentru centralizarea si sintetizarea periodica a datelor , in scopul furnizarii informatiilor necesare fundamentarii si luarii deciziilor economice . In categoria acestor documente intra bilantul contabil , contul de profit si pierdere si anexa la bilant .

Documentele de evidenaa contabila denumite si registre contabile asigura inregistrarea cronologica si sistematica a operatiilor economice si financiare in conturi , furnizand informatii privind situatia si miscarea patrimoniului societatii .

Din punct de vedere al modului de inregistrare a operatiilor patrimoniale in cadrul sistemului de conturi , se folosesc mai multe tipuri de registre : registrul pentru evidenta contabila denumit “ Registrul jurnal ” , registrul pentru evidenta sistematica , registrul pentru evidenta combinata utilizat la uniatile mici , numit ” Jurnal – Cartea mare ”.

Potrivit legii contabilitatii , principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt : registrul-jurnal ; registrul inventar si registrul “Cartea mare “.

Din aceste trei jurnale obligatorii sunt primele doua

Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza , zilnic sau lunar , in mod cronologic , operatiune cu operatiune , toate operatiile privind miscarile patrimoniului .

Acesta se poate prezenta sub doua forme : registru jurnal general si registru jurnal auxiliar in care se inregistreaza operatiunile de casa si banca , decontarile cu furnizorii , situatia incasarii-achitarii facturilor , situatia avansurilor spre decontare .

Registrul inventar se intocmeste la sfarsitul anului , intr-un singur exemplar , in vederea stabilirii rezultatelor inventarierii patrimoniului . In el se inregistreaza toate elementele patrimoniale , de activ si de pasiv , grupate in functie de natura lor , conform posturilor din bilantul contabil , inventariate conform normelor legale .

Registrul cartea-mare , serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldului pentru fiecare cont sintetic .

Orice societate comerciala care conduce contabilitatea in partida dubla trebuie sa asigure :* inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiilor patrimoniale , in mod simultan , in debitul unor conturi si creditul altor conturi corespondente ;

* stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare , precum si a soldului final al fiecarui cont

* intocmirea lunara a balantei de verificare , care reflecta egalitatea intre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor ;

* prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute , respectiv a activelor si pasivelor prin bilant , precum si a veniturilor , cheltuielilor si a beneficiilor sau pierderilor , prin contul de profit si pierdere .Capitolul 2


FUNCTIONAREA

S.C. Damask S.R.L.


1. Relatiile comerciale ale societatii

S.C. Damask S.R.L.


Orice activitate economica trebuie realizata pentru satisfacerea cerintelor actuale si viitoare ale clientilor , a utilizatorilor cu maxim de eficienta .

Pentru a pune in practica acest deziderat, sunt necesare cunoasterea cerintelor pietei , modificarea comportamentului unitatilor economice in sensul producerii , oferirii pe piata si comercializari a ceea ce se cere efectiv , marirea capacitatii de adaptare la conditiile dinamice ale pietei si de influentare a acestora

Pietele externe nu sunt opuse pietelor interne ale diverselor economii nationale , dimpotriva , intre ele exista interdependente care constitue premise si totodata stimulente pentru dezvoltarea relatiilor reciproce.

Pentru a atinge obiectivele urmarite , unitatile economice cu activitate de comert evalueaza si utilizeaza factorii interni proprii cum sunt : politica gnerala ; obiectivele si resursele materiale , umane si financiare ; marimea unitatii ; pozitia pe piata ; stadiul din ciclul de viata in care se gasesc marfurile din oferta proprie.

Modul cum utilizeaza acesti factori , tinand seama de interdependenta dintre ei , sta la baza definirii relatiilor strategice dintre intreprindere si piata .

In comert pot fi formulate si utilizate diferite variante strategice alternative in functie de scop, pozitia pe piata , conduita , comportamentul pe piata al firmei .

Alternativele de piata au in vedere amplasarea cat mai avantajoasa fata de concurenti , tinand seama de pozitia proprie , resursele angajate , produsele si serviciile oferite segmentelor de piata carora li se va adresa firma .

Firmele mici , cu posibilitati reduse , au ca alternativa strategia pivot , adesea unica .

Ele se pot concentra pe tipuri de clienti , pe producerea si comercializarea unui numar restrans de produse sau sortimente , fie de o calitate foarte ridicata , fie de calitate scazuta , se specializeaza pe anumite servicii si pe teritorii limitate .1.2. Relatiile cu furnizorii


Ca orice intreprindere , S.C. Damask S.R.L. , intervine pe piata atit in calitate de ofertant (vanzator ) , cit si de beneficiar (cumparator ) , efectuand multiple operatii de cumparari si vanzari de bunuri si servicii . Derularea tranzactiilor privind cumpararile de bunuri si servicii pentru activitatea curenta a unitatii , necesita realizarea unor legaturi cu diversi furnizori.

Optiunea pentru un furnizor sau altul se stabileste in functie de mai multi parametrii , printre care mentionam : preturile sau tarifele practicate de furnizori ; calitatea bunurilor si serviciilor ; garantiile de buna executie ; conditiile de decontare ; termenele si modul de livrare ,etc.

Aprovizionarea unitatii patrimoniale revine compartimentului de aprovizionare-desfacere , care se ocupa cu prospectarea pietei si in functie de conditiile cele mai avantajoase pentru societate , in vederea achizitionarii bunurilor necesare activitatii , stabileste partenerii cu care societatea colaboreaza.

Prin incheiere de contracte cu acestia , S.C. Damask S.R.L. are certitudinea ca beneficiaza de produsele si serviciile necesare desfasurarii obiectului de activitate si are in permenenta o piata de desfacere a acestora.

Contractele de vanzare - cumparare incheiate de societate cu partenerii trebuie sa cuprinda : bunurile solicitate ; cantitatile ; calitatea bunurilor ; preturile de cumparare ; conditiile de livrare , transport ; conditiile de plata ; conditiile de acordare a anumitor reduceri ; conditii in cazul nerespectarii unor anumite clauze contractuale si alte clauze ;

Aprovizionarea cu marfuri se face in functie de comenzile lansate si pe baza contractelor incheiate cu furnizorii . In cazul unor anumite contracte incheiate de societate cu furnizorii , beneficiem de reduceri de pret numite “ remize “, care se acorda atunci cand volumul aprovizionarilor efectuate , depaseste o anumita limita stabilita de comun acord la incheierea contractului .( remiza de cantitate ) . Remiza se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale asupra pretului brut .Aceste remize nu sunt inregistrate in contabilitate , acordarea lor de catre furnizor determinand numai micsorarea datoriei fata de acestia , rectificand valoarea la pret de achizitie .

Conform cu legislatia juridica , contabila si financiara si in cazul ai S.C. Damask S.R.L. orice tranzactie de vanzare-cumparare se efectueaza pe baza de factura fiscala , unde sunt consemnate bunurile livrate de furnizor. Factura fiscala serveste drept document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului ( descarcarea gestiunii ) si a cumparatorului ( incarcarea gestiunii ) ; document de insotire a marfii (pe timpul transportului ) ; document de decontare a marfii vandute . Pe baza facturii , se realizeaza reflectarea in contabilitate a datoriei certe a societatii fata de furnizori .

Datoriile fata de furnizori pot fi exprimate in lei sau devize .Datoriile in devize se inregistreaza in contabilitatea firmei in lei la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii tranzactiei .

Diferentele de curs valutar intre data evidentierii in contbilitate a datoriei si data platii acesteia, se inregistreaza sub forma de cheltuieli sau venituri financiare , dupa cum creste sau scade cursul valutar . Decontarea facturilor privind cumpararile de bunuri materiale se realizeaza fie numerar

(pana la o anumita suma ) , fie prin operatiuni de decontare fara numerar ( cec , bilet la ordin ).1.3. Relatiile cu clientii
In contabilitatea financiara , inregistrarea relatiilor de decontare cu clientii , se concretizeaza in operatii privind livrarile de marfuri si servicii precum si alte operatiuni efectuate , de regula , pe baza contractelor sau conventiilor incheiate cu acestia . Creantele unitatilor patrimoniale fata de clienti , rezulta ca urmare a operatiunilor de vanzare pe credit a produselor , pe seama carora se obtin venituri din exploatare . Creantele asupra clientilor devin certe in momentul in care se realizeaza transferul de proprietate asupra marfii ai S.C.Damask S.R.L., inregistreaza in contabilitate creantele fata de clienti pe baza facturilor fiscale la valoarea lor nominala , valoare ce este data de totalul de plata (valoarea facturii + TVA) .

Stingerea drepturilor de creanta fata de clienti in cazul societatii noastre, se realizeaza prin incasarea acestora in numerar , si prin banca pe baza cecurilor sau a ordinelor de plata .

Vanzarea produselor si a serviciilor se face pe mai multe cai : pe baza de contract comercial incheiat la cererea clientului ; pe baza de comanda ferma din partea clientilor ; la cererea neprogramata a clientilor.


1.4. Relatiile societatii cu institutiile financiar bancare


Relatiile cu institutiile financiar bancare se realizeaza in cadrul societatii prin intermediul Serviciului Financiar –Contabil.

S.C. Damask S.R.L. colaboreaza in sistemul financiar bancar cu Raiffeisen Bank unde are cont deschis in lei si valuta.Documentele care circula intre societate si banci sunt : foaia de varsamant pentru orice depunere in numerar ; cec-uri de numerar sau chitante pentru orice retragere de numerar cec-uri si ordine de plata eliberate societatii pentru a-si onora datoriile catre furnizori , sau primite de aceasta de la clienti ; biletul la ordin .

Pentru fiecare operatiune realizata , banca beneficiaza de un comision , valoarea acestuia stablilindu-sea in functie de suma si natura operatiunii.

Societatea beneficiaza de un extras de cont pentru ficare zi in care se efectueaza operatiuni si la sfarsitul lunii , cand se opereaza dobanzile pe luna in curs. Pe baza extrasului de cont se poate analiza situatia contului deschis la banca respectiva .Bibliografie


Balaure V. (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucuresti, 2002

Balaure V., Serbanica D., Popescu I. C., Tehnici promotionale, Editura Metropol, Bucuresti, 1994


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }