QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Principalele prevederi ale legislatiei comunitare in domeniul sistemului bugetar aplicabile bugetului general al Uniunii EuropenePrincipalele prevederi ale legislatiei comunitare in domeniul sistemului bugetar aplicabile bugetului general al Uniunii Europene
In anul 20 2, Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comuni- tatii Europene, care exista din anul 19 , a fost modificat si perfectionat.

In acest document se arata ca stabilirea si implementarea bugetului trebuie sa respecte principiile bugetare fundamentale privind unitatea, universalitatea, specificitatea, anualitatea si principiile exactitatii si echilibrului bugetar, al unitatii de cont, al managementului financiar solid si al transparentei bugetare.Principiul unitatii si acuratetei bugetului inseamna ca toate veniturile si cheltuielile Comunitatii si ale Uniunii, cand sunt suportate de buget, trebuie sa fie inregistrate in buget.

Principiul universalitatii presupune renuntarea la  practicile de rambursare a platilor in cont si de reutilizare a acestora.

Aceste amendamente nu trebuie sa implice reguli speciale aplicabile Fondurilor

Structurale.

Principiul specificitatii arata necesitatea ca institutiile sa detina un anumit grad de flexibilitate a managementului in transferurile de fonduri alocate.

Regulamentul nr.160 /2 02 permite o prezentare integrata a alocarii resurselor financiare si administrative in functie de scop.

Procedurile de transferare a alocarilor trebuie, de asemenea, armonizate pentru toate  celelalte institutii astfel incat transferurile aferente personalului si alocarilor operationale sa nu constituie o problema pentru fiecare institutie.

In ceea  ce priveste transferurile alocarilor privind cheltuielile operationale, Comisia poate realiza transferuri intre capitole, in cadrul unuia sau aceluiasi titlu, in cadrul unei limite totale de 10% din alocarile pentru exercitiul financiar care apare in linia din care s-a efectuat transferul.

Autoritatii bugetare trebuie sa i se permita sa constituie rezerve in numai doua

cazuri cand nu exista act de baza sau cand nu este sigur faptul ca alocarile sunt adecvate.

Referitor  la principiul anualitatii, trebuie retinuta diferenta intre alocarile diferentiate si cele nediferentiate. Deciziile privind transferurile alocarilor de angajament si plata trebuie luate de fiecare institutie. Perioadele suplimentare trebuie sa fie limitate exclusiv la cazurile cand ele sunt absolut necesare, si anume, platile FEOGA.

Principiul echilibrului constituie o regula bugetara de baza.

In legatura cu aceasta, trebuie accentuat faptul ca apelarea la imprumuturi nu este compatibila cu sistemul resurselor proprii al Comunitatii.

Cu toate acestea, principiul echilibrului nu impiedica operatiunile de acordare sau luare cu imprumut, garantate prin bugetul general al Uniunii.

Unitatea de cont in care este intocmit bugetul este un alt principiu  si ea este, de asemenea, utilizata in scopul implementarii si prezentarii conturilor.

Principiul managementului financiar solid trebuie definit avand in vedere principiile economiei, eficientei si eficacitatii si in conformitate cu acele principii verificate prin indicatori de performanta stabiliti pe activitate si masurabili astfel incat

rezultatele sa poata fi evaluate.

Referitor la principiul transparentei, trebuie imbunatatite informatiile privind implementarea bugetului si conturilor.

Referitor la stabilirea si prezentarea bugetului, prevederile actuale trebuie armonizate si simplificate prin eliminarea distinctiei intre bugetele suplimentare si bugetele de amendare.

In ceea ce priveste implementarea bugetului, exista o clasificare a variatelor metode posibile pentru implementarea bugetului, fie pe o baza centralizata de Comisie, fie pe o baza impartita cu statele membre sau pe o baza descentralizata cu tarile terte care primesc ajutor extern sau impreuna cu organizatiile internationale.

Metodele de implementare garanteaza faptul ca procedurile pentru protejarea fondurilor comunitare sunt respectate, oricare ar fi entitatea responsabila pentru aceasta implementare, in intregime sau partial, si trebuie sa confirme ca responsabilitatea finala pentru implementarea bugetara revine Comisiei

Intrucat Comisia este responsabila cu implementarea bugetului, aceasta nu poate delega nici o sarcina de autoritate publica care sa implice utilizarea de puteri

discretionare

Regulamentul aplicabil bugetului comunitar este menit sa reafirme acest principiu si sa specifice scopul sarcinilor care pot fi delegate.

De asemenea, trebuie mentionat ca organismele din sectorul privat, altele decat acelea care au o misiune de serviciu public si in conditii specifice, nu pot sa isi asume

nici o masura de implementare bugetara, ci doar sa furnizeze servicii tehnice sau administrative specializate sau sa indeplineasca sarcini pregatitoare sau auxiliare.

In scopul concordantei cu principiile transparentei si managementului financiar

solid, organismele din sectorul public sau organismele cu o misiune de serviciu public carora le sunt delegate sarcini de implementare in numele Comisiei trebuie sa aiba proceduri transparente de achizitii, controale interne eficiente, un sistem de prezentare a conturilor care sa fie separat de celelalte activitati ale acestora si un audit extern.

In concordanta cu articolul 279(c) al Tratatului de la Maastricht, Regulamentul defineste imputernicirile si raspunderile responsabililor cu autorizarea, ale contabilului

autorizat si ale auditorului intern.

Responsabilii cu autorizarea sunt in totalitate raspunzatori pentru toate operatiunile de venituri si cheltuieli executate sub autoritatea acestora si trebuie sa fie trasi la raspundere pentru actiunile lor, inclusiv, acolo unde este necesar, prin proceduri disciplinare.

Aceasta imputernicire trebuie, de asemenea, intarita prin inlaturarea controalelor

centralizate anterioare si, in special, prin eliminarea aprobarii in avans a operatiunilor de venituri si cheltuieli de catre controlorul financiar si verificarii de catre contabilul autorizat a faptului ca plata constituie o eliberare valida.

Contabilul autorizat este responsabil pentru executarea adecvata a platilor, pentru colectarea veniturilor si recuperarea datoriilor.

Auditorul intern isi  indeplineste sarcinile in concordanta cu standardele

internationale de audit. Rolul sau este de a verifica functionarea corecta a sistemelor de gestiune si control stabilite de responsabilii cu autorizarea.

Auditorul intern nu este implicat in operatiunile financiare si nu are rol de

exercitare a controlului asupra acestor operatiuni inaintea deciziilor luate de catre responsabilii cu autorizarea.

Responsabilii cu autorizarea trebuie sa isi asume deplina responsabilitate pentru

aceste decizii.

Noul Regulament defineste conceptele de angajament bugetar si legal al cheltuielilor, precum si conditiile pentru aplicarea acestora.

De asemenea, Regulamentul defineste tipologia platilor care pot fi facute de responsabilii cu autorizarea.

Prin Regulament se prevede faptul ca operatiunile de validare, autorizare si

plata trebuie finalizate intr-o limita de timp care va fi stabilita in regulile de


2 Articolul 4 al Tratatului de la Maastricht.

implementare si ca, in cazul in care nu se respecta aceasta limita de timp, creditorii vor fi indreptatiti sa primeasca dobanzi, care vor fi suportate de la buget.

In ceea ce priveste granturile, prin acest Regulament s-a implementat un cadru referitor la acordarea si monitorizarea granturilor Comunitatii, un cadru care sa cuprinda prevederi specifice pentru implementarea principiilor transparentei, tratamentului egal, cofinantarii, interzicerii acordarilor retrospective si controlului.

Contabilitatea si prezentarea conturilor trebuie sa cuprinda conturi generale si conturi de buget; trebuie adaugat faptul ca aceste conturi generale sunt bazate pe un sistem de contabilitate de angajament, in timp ce conturile de buget sunt menite sa stabileasca contul de executie al bugetului si rapoartele privind implementarea bugetului.

In ceea ce priveste auditul extern si decizia de eliberare, desi Comisia este in totalitate responsabila pentru implementarea bugetului, importanta managementului impartit cu Statele Membre implica cooperarea lor in procedurile de audit de catre Curtea Auditorilor si in decizia de eliberare de catre autoritatile bugetare.

Comisia va prezenta Parlamentului European, la solicitarea acestuia, orice infor- matie necesara pentru aplicarea corespunzatoare a procedurii de eliberare pentru exer- citiul financiar in cauza, in concordanta cu articolul 6 al Tratatului Uniunii Europene.

Referitor la Fondurile Structurale, trebuie retinuta prevederea privind rambursarea platilor in cont si punerea la dispozitie din nou a alocarilor cuprinse in declaratia Comisiei anexata Regulamentului Consiliului (CE) nr.1260/1999, care stabileste prevederile generale ale Fondurilor Structurale, amendat ultima data prin Regulamentul (CE) nr. /20 3.

Cu privire la actiunile externe, este autorizata descentralizarea managementului ajutorului extern si, astfel, se ofera Comisiei garantii de management financiar solid, iar statul beneficiar este responsabil pentru fondurile alocate de catre Comisie.

Bugetul UE este intotdeauna echilibrat si este finantat din resursele proprii care acopera in mod automat nivelul stabilit al cheltuielilor, dupa o procedura reglementata, complexa si iterativa.

Modul de determinare a resurselor proprii este complet independent de cel de determinare a cheltuielilor comunitare care sunt suportate din totalul veniturilor incasate in Bugetul de stat national sub forma de "cheltuieli cu resursele proprii ale UE".Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }