QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Proiect atestat tehnician in activitati economiceCOLEGIUL TEHNIC “IOAN CIORDAS” BEIUS

PROIECT DE SPECIALITATE

PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A

COMPETENTELOR PROFESIONALEProfilul: SERVICII

Specializarea: TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE

ARGUMENT


Dupa anul 1989 a avut loc o schimbare majora in economia nationala a Romaniei. Mai exact, la sfarsitul acestui an are loc trecerea de la economia de comanda-control, la economia de piata.

Aceasta schimbare presupune un efort mare atat din partea agentilor economici cat si din partea oamenilor, deoarece acest proces nu se poate realiza decat in timp, implicand resurse imense, costuri economice si sociale.

In economia de comanda-control domina proprietatile socialiste, de stat si cooperatiste. Se caracteriza prin: monopol; autonomia manageriala a agentilor economici era limitata la elemente de mica importanta; „piata” era redusa doar la desfasurarea actelor de vanzare-cumparare; pretul, dobanda, creditul, salariile, impozitele si taxele erau dirijate de la centru; raportul dintre cerere si oferta pe piata interna/internationala era ireala; concurenta nu avea rolul de a regla piata; echilibrarea balantei comerciale se realiza prin cresterea fortata a exportului si reducerea drastica a importului.

In urma schimbarii acestui tip de economie in Romania este o economie de piata; ceea ce este bazata pe proprietate privata; pretul este stabilit liber; maximizarea profitului, utilitatilor; interventia statului este limitata; protectia concurentei loiale.

Dupa 1989 in economia Romaniei a avut loc un declin continuu, au aparut noi intreprinderi, se caracteriza printr-o tranzitie de criza, inflatie foarte mare a avut loc procesul de privatizare. Incepand cu anul 1993-1996 putem vorbi de refacerea mediului economic.

In economie intreprinderea este celula de baza care se bazeaza pe resursele materiale, umane si financiare. Intreprinderea este o unitate economica, care dispune de personalitate juridica, fiind compusa dintr-un grup organizat de persoane care desfasoara procese de munca utilizand mijloacele materiale in vederea realizarii de produse si servicii destinate vanzarii pe piata si obtinerii unui profit cat mai mare.

Principalele trasaturi ale unei intreprinderi sunt: tehnico-productiva, organizatorico-administrativa si economico-sociala.

Orice intreprindere functioneaza dupa un anumit sistem normativ, iar printre legile cele mai importante pentru o intreprindere amintim: Constitutia Romaniei, Legea 31/1990 modificata prin Legea 441/27.11.06 (Legea privind Societatile Comerciale), Legea 26/1990 cu ultimele modificari prin Legea 441/27.11.06 ( Legea privind Registrul Comertului), Legea 21/1996 actualizata in 2004 ( Lege ce reglementeaza concurenta), Legea 11/1991 care combate concurenta neloiala, Legea 53/2003 privind Codul Muncii.

Tot in cadrul intreprinderii, contabilitatea ocupa un loc foarte important. Contabilitatea are un obiect propriu de cercetare construit din patrimoniul unitatii, rezultatele financiare, elementele extrapatrimoniale si informatiile manageriale.

In contabilitate avem Legea Contabilitatii nr. 82/1991 care a fost elaborata odata cu trecerea la economia de piata si prevede unitatile ce au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, organizarea contabilitatii patrimoniului, registrele utilizate in contabilitate, bilantul unitatilor si pe ansamblu economiei nationale.

In cadrul lucrarii mele am abordat tema „ INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT”.

In capitolul intai am prezentat intreprinderea „S.C. European Drinks S.A. Rieni” cu obiectul activitate al acesteia, structura organizatorica, descrierea activitatii, mediul extern si promovarea produselor.

In capitolul al doilea am abordat aspecte teoretice cu privire la investitiile financiare pe termen scurt, incadrarea pe structuri mai cuprinzatoare, definitii, clasificari si continuturi, evidenta sintetica si analitica reglementarile legale si documentele de evidenta specifice.

Capitolul al treilea cuprinde aplicatia practica referitoare la investitiile financiare pe termen scurt, total sume pe luna noiembrie 2007, operatiile pe decembrie 2007, intocmirea documentelor de evidenta specifice, inregistrarea cronologica a operatiilor economico-financiare desfasurate in luna decembrie 2007 si balanta de verificare sintetica pe luna decembrie 2007.

Capitolul al patrulea cuprinde concluziile deprinse din lucrare si propunerile pentru imbunatatirea activitatii.

Lucrarea instituita urmareste dovedirea insusirii principalelor componente pe care ar trebuii sa le aiba un tehnician in activitati economice in viitoarea sa activitate.

Unitatile de competenta cheie sunt: comunicarea in limba moderna, gandire critica si rezolvare de probleme, managementul relatiilor interpersonale, utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei, comunicarea, dezvoltarea carierei profesionale, procesarea datelor numerice si initierea in afaceri.

Unitatile de competente tehnice generale sunt: managementul afacerii, marketingul afacerii, planificarea operationala, resurse umane, managementul calitatii, finantarea afacerii si igiena, securitatea muncii si protectia mediului.

Unitatile de competente tehnice specializate sunt: contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor, realizarea situatiilor financiare, finante si fiscalitate, asigurari, contracte economice, analiza pietei, statistica, negocieri in afaceri, utilizarea calculatorului in contabilitate si instrumente de plata.   

I. PREZENTAREA FIRMEI

S.C. European Drinks S.A. - Subiect al economiei romanesti

Datorita schimbarii tipului de economie existenta in Romania pana la Revolutia din decembrie 1989 si trecerea de la economia centralizata la o economie libera de piata a avut loc si reconversia anumitor sectoare de activitate prin disparitie obiectelor de activitate a unor ramuri economice si aparitia altor oportunitati de afaceri la nivel microeconomic.

La nivel macroeconomic amintim ponderea contributiei agentilor economici privati in bugetul de stat care a crescut exceptional dupa 1989, observandu-se astfel diminuarea ponderii intreprinderii cu capital majoritar de stat prin privatizarea acestora. Astfel, odata cu desfiintarea CAP Rieni au ramas cladirile care ulterior au fost cumparate de catre domnii ingineri Ioan si Viorel Micula. Acestia au schimbat destinatia cladirilor, dupa amenajari profunde acestea devenind primele spatii de productie a S.C. European Drinks S.A., care ulterior s-a dezvoltat si in localitatea Sudrigiu, construindu-si in acelasi timp si o mare retea de distributie la nivel national.

S.C. European Drinks S.A. a fost infiintata incepand cu anul 1993, fiind inregistrata la registrul comertului, sub numarul J05/20371/1993, asa cum reiese din certificatul de inmatriculare emis de Camera de Comert si Industrie a judetului Bihor-Oficiul Registrului Comertului.

S.C. European Drinks S.A. este o firma infiintata in baza noii structuri economice a Romaniei, si anume economia de piata. Facem mentiunea ca la data aparitiei S.C. European Drinks S.A., economia Romaniei era in proportie foarte mare in proprietatea unitatilor de stat.

S.C. European Drinks SA. este o firma in proportie de 100% capital privat si este subiect activ al economiei de piata. Se poate spune ca firma bihoreana este un subiect activ pe piata Romaniei si la ora actuala este o unitate economica cu rol si pe piata europeana (firma exporta produse si pe pietele unor tari europene). Acest aspect


este foarte important avand in vedere ca insusi politicile economice a Romaniei sunt de maniera incurajarii exporturilor (exemplu privind reglementarile TVA - Legea numarul 345/2002).

Exporturile au o importanta deosebita pentru economia nationala deoarece ele sunt aducatoare de echilibre macroeconomice benefice in balanta comerciala a tarii. In aceasta idee se poate spune ca S.C. European Drinks S.A. contribuie in mod benefic ca unitate exportatoare la indicatorii macroeconomici a economiei romanesti. Din punct de vedere al fortei de munca, unitatea este unul din punctele de referinta a indicatorilor ocuparii fortei de munca in zona, aici avand loc cu adevarat reconversia fortei de munca. Amintim faptul ca inainte de infiintarea S.C. European Drinks S.A. zonele Stei, Vascau si Stei, Beius au fost zone cu specific minier si specific de industrie constructoare de masini (Uzina Mecanica Stei si Fabrica de Masini Unelte Beius).Odata cu inceputul procesului de reforma economica si restructurarea economiei nationale aferente perioadei de tranzitie catre economia de piata, forta de munca din ramurile miniere si a constructiilor de masini a fost restructurata in procente foarte mari si in acest moment de cotitura, cand au fost practicate in zonele geografice sus amintite disponibilizari de personal, a avut loc reconversia profesionala a fortei de munca activa catre industria alimentara si anume catre S.C. European Drinks S.A. Din punct de vedere al tehnologiei de fabricatie firma bihoreana, se poate compara cu firmele de profil din occidentul dezvoltat si de altfel participa la o concurenta de talie internationala cu firme europene si euro -atlantice din sfera industriei alimentare.

Avand o competitivitate deosebita a produselor proprii, S.C. European Drinks S.A. este un competitor respectat pe pietele interne si externe practicand o concurenta loiala si in acelasi timp este un mare producator de bauturi racoritoare si o data cu aceasta rezulta si un segment important al economiei romanesti si anume valoarea adaugata. Se poate declara cu certitudine ca firma este una de renume international.

Din punct de vedere al asezarii geografice, unitatea se afla intr-o zona montana neafectata de poluare ceea ce creeaza premisele unor produse de calitate foarte buna

(amintim resursele de apa minerala din adancurile muntilor Carpati si anume cunoscuta apa minerala Izvorul Minunilor).

Forta de munca plus resursele de apa, plus infrastructura rutiera prezenta pa drumul european E79, plus pregatirea fortei de munca (studii medii si superioare) fac din pozitia unitatii un mediu propice de dezvoltare a activitatii unitatii.

Capital social/actionariat

inca din titulatura firmei se poate observa ca este societate pe actiuni. Actionariatul este stabilit in statutul S.C. European Drinks S.A., si este compus din domnii:

Ing. Ioan Micula - presedinte

Ing. Viorel Micula - presedinte

Ing. Calin Micula - director

Ing. Traian Popa - director

Prof. Cornel Popa - director

Ec. Augustin Popa - director

Actiunile firmei cuprind:

Denumirea si durata societatii

Data Contractului de Societate, numarul de la registrul comertului sub care se
afla inmatriculata societatea si numarul din Monitorul Oficial in care s-a facut
publicarea.

Capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominala a
actiunilor si a varsamintelor efectuate.

Numele, prenumele si domiciliul actionarului sau dupa caz denumirea si sediul
acestuia.

Actiunile trebuie sa fie de egala valoare, ele acorda posesorilor drepturi egale. Actiunile sunt nominale. in situatia pierderii unei actiuni, actionarul are obligatia de a aduce la cunostinta administratorului societatii acest lucra, urmand sa fie respectate

dispozitiile legale privind termenul si conditiile pentru eliberarea unui duplicat. Cesiunea este libera intre actionari. Nici unul dintre actionari nu poate vinde sau transmite actiunile sale decat coactionarilor sau cu acordul acestora poate vinde sau cesiona si la terti, prioritate avand ceilalti actionari ai firmei.

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentand aportul in numerar sau natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va numi anul sau mai multi experti in evaluare. Hotararea adunarii generale va trebui sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor care le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite in primul rand actionarilor cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala.

I.1. Obiect de activitate

Obiectul de activitate principal al firmei este productia de bauturi racoritoare(ex. sucurile din gama Turti Frutti, American Cola etc), forarea si exploatarea apelor minerale carbogazoase si plate, producerea de conserve, prelucrarea si prepararea laptelui (ex. un produs din aceasta gama este laptele vitaminizat Milky Vanilia cacao si vanilie), conservarea legumelor (ex. Frutti Tomate - ambalaj Tetra Pack), diverse instalatii (ex. instalatii produse in regie proprie instalatii de apa si aer la si de la surse, instalatii termice).

Un alt obiect de activitate este comertul cu ridicata in domeniul alimentatiei publice, turism intern si international, transport intern si international de marfuri si persoane, depozitari, reprezentate de comert exterior, activitate de comision in vama. Exemplele practice care se pot exemplifica raportat la prevederile statutare sus amintite sunt elocvente si anume:

Transporturi -- unitatea detine cel mai mare parc auto marca Volvo din tara
impreuna cu alte tipuri de autoutilitare ceea ce asigura o desfacere prompta a
produselor fabricate;

Referitor la depozite unitatea dispune de depozite proprii pentru materii prime
si materiale atat in localitatea in care produce cat si in zone dispersate
teritorial; depozitele si in primul rand conditiile de productie indeplinesc
standardele ISO 9001, fapt care face ca produsele sa poata fi exportate in tari
care fac parte din Uniunea Europeana.

Activitatea de comisionar vamal se desfasoara conform dispozitiilor statutare,
si are loc in vama Oradea, prin existenta unui birou vamal.

Activitatea de turism se desfasoara in conformitate cu prevederile statutare si
anume firma detine hoteluri de marca in principalele zone turistice din tara.

Activitatea de publicitate si reclama se desfasoara conform statutului firmei si
consta in existenta unui birou de marketing la sediul din Oradea si actiunile de
reclama si publicitate se desfasoara pe toate mijloacele de informare mass-
media in mod constant, iar in perioadele de sezon se organizeaza tombole si

concursuri European Drinks (ex. Tombola European Drinks, concursul Punct cu Punct, etc.)

Transport de persoane; firma asigura transportul salariatilor, in zona Stei -
Beius, cu autobuse proprii.

Servicii de proiectare, firma dispunand de un compartiment de proiectare dotat
cu tehnologie de ultima ora, realizeaza activitati de proiectare pentru dezvoltare
proprie.

Servicii Foto, unitatea dispune de un atelier foto, in orasul Oradea, desfasurand
activitati de pregatire tipar pentru produsele proprii.

Constructii civile si industriale, umtatea a construit propriile hale de productie,
propriile depozite de produse, materii prime si materiale, cu respectarea in
tocmai a standardelor de productie prevazute de legislatia in vigoare.Activitati de import      export produse agricole, industriale si neindustriale,
alimentare si nealimentare din productia proprie, de la terti, admise de
legislatia in vigoare (unitatea are un birou de import - export care realizeaza
activitatii de contractare internationala de produse pentru necesarul propriu -
import si vanzari de produse din activitatea proprie - export).

I.2. Structura Organizatorica

S.C. EUROPEAN DRINKS este condusa de doi presedinti: Ioan si Viorel Micula.

Datorita volumului foarte mare de operatii pe care le executa pe linia aprovizionare - productie - desfacere umtatea este structurata pentru a asigura o fluenta a activitati astfel: doi presedinti urmati imediat pe linie executiva de directorul executiv care administreaza patrimoniul societatii pe platforma de productie.

Directorul executiv conduce unitatile de productie impreuna cu seful de compartimente de specialitate si in acelasi timp vegheaza la respectarea tuturor conditiilor optime de productie a platformei..

Avand in vedere complexitatea problemelor si structurarea activitatilor pe compartimente si anume compartimentul aprovizionare, compartimentul tehnic, compartimentul desfacere, compartimentul productie, compartimentul personal, compartimentul CTC, compartimentul Asigurarea calitatii, compartimentul oficiu juridic, compartimentul Proiectare , compartimentul financiar-contabil, compartimentul marketink.

Directorul executiv se consulta pe probleme specifice cu fiecare sef de compartiment ridicand in acelasi timp si problema relatiilor interdisciplinare intre compartimente.

Directorul executiv decide asupra operatiilor efectuate de compartimente si vegheaza la respectarea legalitatii in vigoare.

In vederea rezolvari operative a tuturor problemelor, directorul executiv poate intruni sedinte de lucru interdepartamentale (adica poate intruni la sedinte mai multe compartimente analizand problemele specifice a fiecarui compartiment si transpunandu-le la nivelul global al societatii).

I.3. Descrierea activitatii:

1. Compartimentul aprovizionare : are ca obiect de act. Aprovizionarea de materii prime si materiale necesare in procesul de productie. Aprovizionarea se face in baza unor documente specifice si anume : comanda-contract. Compartimentul aprovizionare este condus de catre un sef de compartiment care are in subordine personal specializat si anume: ingineri, economisti, functionari.

Compartiment aprovizionare vegheaza la respectarea controlului si comenzilor inaintate spre furnizori pentru a asigura o aprovizionare ritmica cu materii prime si materiale a imitatii in vederea desfacerii in bune conditii a procesului de productie.

De asemenea, vegheaza la mentinerea stocului societatii in conditii optime realizand astfel un circuit corect al activitatii circulante in societati impreuna cu celelalte compartimente,

Compartimentul productie: dupa faza de aprovizionare urmeaza circuitul
firesc al procesului rotatiei activitatii circulante si anume productia. Se asigura
ca au fost aprovizionate materiei prime si materiale necesare si lanseaza spre
fabricatie loturile de produs care se doreste sa se obtina.

Compartimentul productie vegheaza ca procesul de fabricatie sa se desfasoare in conformitate cu prevederile STAS existente si sa se respecte prescriptiile de executie a fiecarui produs in parte.

Compartimentul productie este condus de catre un sef de compartiment cu titlul de director de productie si are in subordine personal aferent de specialitate. Realizeaza necesarul de produse in baza unui raport al sectorului de marketing care face prospecte pe piata pentru a stabili ce produse se cere la un moment dat. Procesul de productie organizat de compartimentul productie este destinat satisfacerii cerintelor clientilor unitatii si existentei la orice moment a produselor unitatii pe piata.

Compartimentul productie urmareste si aspectele legate de ergonomia procesului de productie si anume un proces de fabricatie modern cu respectarea tuturor prescriptiilor legate de protectia muncii si stabilirea unor criterii corecte de circulatie a bunurilor in cadrul acestui proces de productie.

Compartimentul CTC - in timpul si in urma procesului de fabricatie produsele sunt
analizate de catre compartimentul CTC.

Acest compartiment este condus de catre un sef de compartiment care are in subordine personal de specialitate si de asemenea, tehnologia necesara verificarii productiei in laboratoare CTC, dupa normele impuse de Uniunea Europeana.in timpul procesului de fabricatie sectoarele CTC prin personalul de servicii preleva probe din fiecare lot de produs si la anumite intervale de timp pentru a putea constata calitatile produsului. Analizele se efectueaza in laboratorul de specialitate care este dotat cu aparatura specifica fiecarei etape in procesul de productie.

Seful compartimentului CTC conduce activitatea de verificare prin personalul subordonat, iar orice neconformitate este analizata si rezolvata prin metode specifice de control de calitate, iar produsele sunt urmarite de catre CTC pana la finalizarea procesului cu indicatiile de pe eticheta produsului/ambalaj.

Compartimentul tehnic - Este condus de directorul tehnic si se ocupa de
functionalitatea in bune conditii a liniilor de productie, de reglarea instalatiilor in
functie de sortimentul produs si la functionalitatea in bune conditii a tuturor
instalatiilor de productie a unitatii. Acest compartiment se ocupa si de depanarea
defectiunilor avand personal de specialitate.

Personalul directorului tehnic a participat si la cursuri de pregatire in strainatate, vegheaza la respectarea utilizarii utilajelor in conformitate cu partile tehnice ale acestora. Este in permanenta colaborare cu furnizorii tehnologiilor societatii pentru a asigura si necesarul de piese de schimb aferente functionarii normale a utilajelor. De asemenea, se urmareste si functionarea utilajelor dupa consumurile normate in cartile tehnice.

Compartimentul desfacere - este condus de catre un sef de compartiment care are
in subordine operator de calculator, ingineri, analisti programatori.

In urma procesului de productie marfa rezultata este depozitata in depozitele compartimentului de desfacere, care primeste comenzi de la beneficiarii produselor si efectueaza livrari de produse catre acestia. in cadrul procesului de livrare a marfurilor se intocmesc o serie de documente care sa identifice tipul produse livrat, cantitatea, pretul, iar toate acestea se regasesc in baza procesului de facturare - avizare prevazuta in Hotararea Guvernului Romaniei 831/1997 si Ordinul Ministerului de Finante 989/2002.

Produsul este livrat in baza unei comenzi sau contract in care sunt stipulate toate conditiile de livrare, de pret, de plata, termenii de livrare, conditii de transport si depozitare, etc. Produsele sunt intotdeauna insotite de documente perfectate de compartimentul desfacere si se are in vedere satisfacerea in conditii optime a cerintelor clientilor. Activitatea structurata in acest compartiment se desfasoara in schimburi de lucru, ca si in celelalte compartimente, iar procesul de vanzare a productiei este unul modern efectuat cu tehnica de calcul de ultima ora si cu respectarea normelor legale in vigoare.

Compartimentul marketing - este un compartiment de factura modema existent in
toate marile companii din tara si din lume. Este condus de catre un sef de
compartiment si are personal de specialitate pe linie de marketing.Din bordul activitatilor acestui compartiment, amintim efectuarea de prospecte pe piata privind cerinta de produse si de asemenea, efectuarea unor activitati de a face cunoscute produsele pe piata (reclamele).

Compartimentul marketing este important deoarece ajuta la organizarea in functie de cerintele procesului de productie evitand astfel o productie destinata stocarii. Compartimentul marketing efectueaza si sondaje pe piata realizand astfel o cunoastere in prealabil a necesitatilor clientilor.

Compartimentul personal - este condus de catre un sef de compartiment cu un
personal in subordine specializat in probleme de resurse umane.

Prin mijloace specifice (anunturi in presa, la radio, la TV) angajaza personal necesar, dupa verificarea persoanelor doritoare de angajare in functie de cerintele societatii (conditii de varsta, studii, domiciliu) aferente necesitatilor anumitor posturi vacante. Verifica existenta la orice moment a unui personal angajat necesar bunei desfasurari a activitatii,

Compartimentul asigurarea calitatii - este un compartiment modem care se ocupa
de integrarea procedurilor de lucru similare societatilor din Uniunea Europeana si

anume standardul ISO 9001 aplicat prin compartimentul asigurarea calitatii, fiind necesar la obtinerea unor produse similare cu cele din Uniunea Europeana.

Seful compartimentului asigurarea calitatii in cazul in care observa neindeplinirea unui standard ISO poate declara produsele care nu indeplinesc acest standard, drept necorespunzatoare.

Compartimentul financiar - contabil este condus de catre directorul economic in
baza Legii 82 a contabilitatii. Este un compartiment structurat in ordine ierarhica din
directorul economic, sef serviciu financiar, contabili.

Se ocupa de inregistrarea tuturor operatiilor patrimoniale ale societatii, de respectarea legislatiei fmanciar-contabila in vigoare si executa toate procedurile prevazute de lege privind situatiile financiare ale societatii. Colaboreaza interdepartamental cu celelalte compartimente ale societatii.

Oficiul juridic - este un departament de specialitate juridica in cadrul caruia sunt
angajati juristi care se ocupa de realizarea tuturor procedurilor legale din cadrul
societatii si participa la eventuale actiuni juridice in care este angrenata societatea,
urmareste informarea personalului angajat din serviciul de specialitate cu noutatile
legislative sau cu prevederile legale necesare activitatii

Compartimentul proiectari - este un compartiment de specialitate condus de un
sef de compartiment si se ocupa cu proiectarea, tehnica utilizarii fiind una de factura
moderna si anume informatizata

Compartimentul proiectari verifica aplicarea in practica a proiectelor avizate si studiaza inainte de elaborare procedeele optime ale proiectarii unei hale, etc.


I.4. Mediul extern


Evolutia intreprinderii moderne este marcata, in prezent, de amplificarea interdependentelor cu mediul in care isi desfasoara activitatea; expresia acestei evolutii o reprezinta accentuarea caracterului deschis al firmei concepute ca sistem, reflectat atat pe planul 'intrarilor' - factori de productie si informatii, cat si pe cel al 'iesirilor' - bunuri materiale, informatii si servicii - prin care se integreaza in mediul extern national si international si care cunoaste o varietate si intensitate cu mult sporite fata de perioada anterioara.
In primul rand, luarea in considerare a evolutiilor mediului extern reprezinta o conditie fundamentala a satisfacerii, cantitative si calitative, a unei anumite categorii de trebuinte de catre intreprinderea respectiva. Integrarea armonioasa a acesteia in mezosisteme, macrosistem si mondosistem implica o raportare permanenta la cerintele umane, aflate intr-o continua crestere si diversificare, iar indeplinirea corespunzatoare a functiilor sale economico-sociale nu este posibila fara cunoasterea si valorificarea, pe un plan superior, a factorilor de mediu.
Pe aceasta baza se asigura, de altfel, si elaborarea de strategii si politici de firma realiste cu un grad ridicat de fundamentare stiintifica. Desfasurarea activitatilor firmei in conditii de calitate si profitabilitate ridicate nu este posibila fara conceperea si realizarea unor strategii adecvate, in care evolutia factorilor de mediu este 'prinsa' corespunzator, dupa cum fundamentarea unor politici realiste este sensibil facilitata de existenta unor strategii adecvate.
Intr-o alta idee se poate de reliefat si un alt element si anume faptul ca asigurarea resurselor umane, materiale, financiare si informationale de care firma are nevoie pentru functionarea si dezvoltarea sa nu este posibila, cantitativ si calitativ, fara luarea in considerare a factorilor de mediu. Valorificate in procese complexe sub forma potentialului atras in circuitul economic, acestea - devenite factori de productie - permit obtinerea de produse, lucrari cu caracter industrial ori servicii prin care intreprinderea raspunde necesitatilor economiei nationale, societatii in ansamblul sau si chiar mondosistemului.
In al patrulea rand, evolutiile factorilor de mediu constituie o importanta premisa atat pentru asigurarea unor subsisteme organizatorice si informationale eficace, cat si perttru adoptarea si aplicarea de decizii si actiuni care sa reflecte necesitatile si oportunitatile prezente si de perspectiva ale mediului ambiant. Practica economica a dovedit ca numai in masura in care se cunosc si se valorifica evolutiile factorilor de mediu se pot concepe si functioneaza corespunzator toate subsistemele managementului microeconomic, prin intermediul carora se asigura legatura cu mediul.

Mediul extern al acestei firme este format in principal din clientii si furnizorii cu care intra in contact.

I.5. Promovarea produselor


Prin politica de comunicare si mijloacele care o concretizeaza, firma urmareste o difuzare cat mai ampla a unor informatii desprea activiatea , produsele si serviciile sale , dar si receptionarea modului cum acestea sunt primite si acceptate de destinatari

Sistemul de comunicare-prin care firma in circulatie o idee sau o informatie , o atitudiune-este format din urmatoarele elemente:o sursa de informatie;un mesaj;un canal de difuzare a mesajului;un destinatar.De cele mai multe ori se adopta sistemul de comunicare cu dublu sens care creaza intreprinderii posibilitatea de a stabili daca mesajele difuzare sau receptionate si cum au fost intelese de catre destinatari ,pentru a se opera modificari ,dupa cat ,in privinta continutului si a formei , a canalului de trasmitere.Un asemenea sistem cuprindere urmatoarele componente:


-emitator-cel care trasmite mesajul.

-codificarea-corespunde mecamismului care'traduce' ideile mesajului in simboluri,semne sau imagini .

-mesajul-ansamblul semnelor trasmise de emitator.

-media-cuprinde suporturile prin care mesajul ajunge la destinatie.

-decodificarea-consta in semnificatia atribuita mesajului de catre receptor;

-recetorul-cel care prime-te mesajul.

-raspunsul-reactiile audientei dupa receptia mesajului;

-feedback-ul-partea din raspunsul pe care receptorul o trasmite emitatorului;

-elementul perturbator(zgomotu)-orice poate provoca o distorsiune intre mesajul emis si mesajul receptat.

Experientele practice demonstreaza ca eficienta procesului de comunicare desfasurata printr-un astfel de sistem depinde de modul in care emitatorul isi cunoaste aidienta si raspunsul acestuia;de felul in care modifica mesajul in functie de probabilitate decodificarii acestuia de catre receptor;de trasmiterea mesajului prin intermediul unor suporturi adaptate atat mesajului cat si destinatarului; ca si de asiguarea suporturilor de feedback care sa-i garanteze receptia mesajului .
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }