QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Impactul calitatii produselor asupra consumatorilor"Activitatea de supraveghere a pietei desfasurata de ANPC are atat caracter activ cat si reactiv, iar supravegherea activa se desfasoara in concordanta cu un plan care poate fi verificat prin obiective masurabile", se arata in Raport.
Comisia Europeana mentioneaza ca un rol important in realizarea actiunilor de supraveghere a pietei l-a avut cooperarea administrativa. In acest sens a fost apreciata functionarea Comitetului Interministerial pentru supravegherea pietei produselor si serviciilor si protectia consumatorilor, a carui presedintie si secretariat sunt asigurate de ANPC. "Comitetul constituie un excelent forum pentru promovarea celor mai bune practici si actiuni comune intre diferite ministere si autoritati", reiese din Raport.


Reprezentantii Comisiei Europene apreciaza activitatea ANPC, atat ca punct national de contact in cadrul Sistemului Trapex de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase intre tarile central si est-europene, cat si ca Secretariat al Comisiei de securitate a produselor.
Comisia Europeana considera ca ANPC este autoritatea care a dezvoltat activitatea de supraveghere a pietei in Romania: "ANPC colaboreaza foarte bine cu Vama iar aceasta colaborare trebuie mentinuta si pe viitor si chiar dezvoltata. De altfel, dezvoltarea cooperarii intre diferitele organisme care au responsabilitati in suprevegherea pietei este apreciata iar colaborarea ANPC cu Vama si respectiv a ANPC cu Inspectia Muncii pot fi considerate cele mai bune exemple". 


2. Reglementari si institutii nationale si regionale in domeniul protectiei consumatorilor


Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are in subordine 42 de oficii pentru protectia consumatorilor, in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti, cu un numar maxim de 684 de posturi, precum si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX Bucuresti unitate extrabugetara cu 9 filiale teritoriale a carui functionare este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999.
Reteaua de laboratoare cuprinde in afara Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX cu cele 9 filiale teritoriale in Bucuresti, Arad, Baia Mare, Constanta, Galati, Oradea, Satu-Mare, Sibiu si Iasi, laboratoare proprii de analize si incercari organizate in judetele Bacau, Vrancea, Neamt, Braila si Suceava, precum si Laboratorul pentru Analiza Calitatii Vinurilor si Bauturilor Alcoolice, care functioneaza in structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actionand pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate acestora.
Prin H.G. 681 / 19.07.2001, pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor functioneaza Comitetul interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, a carui principala atributie este asigurarea colaborarii dintre autoritatile administratiei publice centrale, pe de o patre si colaborarea dintre aceste autoritati si structurile civile in vederea perfectionarii Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, perfectionarii cadrului legislativ, accelerarii procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene.
In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 755/2003, principalele atributii ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sunt:
particip, impreun cu alte organe ale administraciei publice centrale _i locale de specialitate cu atribucii in domeniu _i cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protecciei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existent in Uniunea European;
propune Guvernului spre adoptare _i avizeaz proiecte de acte normative in domeniul protecciei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul _i comercializarea produselor, precum _i cu privire la prestarea serviciilor, astfel incat acestea s nu pun in pericol viaca, sntatea sau securitatea consumatorilor ori s afecteze drepturile _i interesele lor legitime;
elaboreaz, impreun cu alte organe de specialitate ale administraciei publice, proceduri privind obiectivele, condiciile _i modul de colaborare in desf_urarea activitcii de proteccie a consumatorilor;
particip la realizarea programelor interne _i internacionale in domeniul protecciei consumatorilor, colaborand cu organizacii _i institucii din car _i din strintate, conform competencelor ce ii revin potrivit dispoziciilor legale in vigoare;
efectueaz analize _i incercri in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;
efectueaz sau financeaz studii _i teste comparative cu privire la calitatea produselor _i serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cuno_tinc publicului;
desf_oar activitci de informare, consiliere _i educare a consumatorilor; editeaz publicacii de specialitate in domeniul protecciei consumatorilor;
sprijin asociaciile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevzute de lege;
sprijin asociaciile de consumatori in acciunea de infiincare _i funccionare a centrelor de consultanc, informare _i educare a consumatorilor;
informeaz permanent consumatorii asupra produselor _i serviciilor care prezint riscuri pentru sntatea _i securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;
prezint informri periodice Guvernului _i organelor administraciei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor _i intereselor consumatorilor;
controleaz respectarea dispoziciilor legale privind proteccia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor _i serviciilor, precum _i la aprarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piac la productori, importatori, distribuitori, vanztori, prestatori de servicii _i in unitcile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaz ori se comercializeaz produsele sau in care se presteaz serviciile, precum _i la documentele referitoare la acestea;
constat contravencii _i dispune msuri de limitare a consecincelor producerii, prestrii, importului, comercializrii sau oferirii gratuite a unor produse _i servicii care nu respect dispoziciile legale din domeniile de activitate ale Autoritcii, prin aplicarea sancciunilor contravencionale principale _i complementare prevzute de lege, sesizeaz organele de urmrire penal ori de cate ori constat inclcri ale legii penale;
solicit organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaciei de funccionare, a licencei de fabricacie ori a certificatului de clasificare, in condiciile legii;
coordoneaz schimbul rapid de informacii cu instituciile _i organele competente, nacionale _i internacionale, privind produsele _i serviciile care reprezint risc pentru sntatea _i securitatea consumatorilor;
controleaz dac mijloacele de msurare folosite pe piac sunt insocite de documentele prevzute de lege care atest verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
sesizeaz factorii de decizie _i operatorii implicaci in sistemul de certificare a calitcii produselor _i serviciilor, in baza constatrilor proprii _i a informaciilor primite de la organismele neguvernamentale _i de la consumatori, cu privire la neconformitcile produselor _i serviciilor destinate consumului populaciei in raport cu documentele de certificare _i propune imbuntcirea sau elaborarea de reglementri in domeniu;
prime_te _i rezolv sau, dup caz, transmite spre solucionare celor in drept, potrivit competencelor, sesizrile asociaciilor pentru proteccia consumatorilor, precum _i sesizrile persoanelor fizice sau juridice cu privire la inclcarea drepturilor consumatorilor, in condiciile legii;
desf_oar activitci de pregtire a speciali_tilor in domeniul protecciei consumatorilor;
acord consultanc de specialitate in domeniul protecciei consumatorilor pentru persoane juridice;
stabile_te _i percepe taxe _i tarife pentru efectuarea de analize, incercri, expertizri, certificri de laborator, autorizri, consultanc, cursuri de pregtire, specializare sau perfeccionare, alte servicii prestate in condiciile legii;
fundamenteaz _i propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizrii politicilor in domeniul su de competenc;
urmre_te, potrivit legii, legalitatea publicitcii pentru produsele _i serviciile destinate consumatorilor; 24.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }