QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Forme de organizare si tinere a contabilitatii in firmele mici si mijlociiForme de organizare si tinere a contabilitatii in firmele mici si mijlocii


Potrivit legii contabilitatii, contabilitatea se organizeaza si se tine de catre persoane autorizate, prin una din urmatoarele forme: compartimente distincte de contabilitate, conduse de directorul financiar-contabil (contabil sef); persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitate de contabil autorizat sau expert contabil, pe baza de contracte de prestari de servicii.

A. Organizarea contabilitatii prin compartimente distincte. Contabilitatea unitatilor patrimoniale se organizeaza re regula in compartimente distincte, conduse de directorul financiar-contabil, contabilul sef sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
Contabilitatea generala, denumita si financiara, se organizeaza si conduce pe baza de norme unitare prevazute de lege si regulamente cu caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale si are ca obiectiv principal furnizarea de informatii necesare atat pentru necesitati proprii, cat si in relatiile cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice.

Contabilitatea interna sau de gestiune se organizeaza de catre fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii, avand ca obiective: calcularea costurilor, stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarilor sau serviciilor executate; intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli (B.V.C.) pe feluri de activitati; conducerea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatilor patrimoniale.

Directorul financiar-contabil, contabilul sef sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie trebuie sa aiba studii economice superioare atestate prin diplome sau certificate eliberate de institutiile de invatamant.

Atributiile persoanei imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, precum si ale personalului din subordinea acesteia se stabilesc de administrator, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului.

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorului , ordonatorului de credite sau persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului. In acest scop persoanele mentionate trebuie sa asigure conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, publicarea si depunerea la termen la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile.

B. Organizarea si tinerea contabilitatii de catre persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Conform legii contabilitatii, contabilitatea poate fi tinuta si de catre persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Atribuirea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat se face pe baza de examen. Candidatii la obtinerea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu, studii si practica de specialitate financiar-contabila si sa nu fi suferit nici o condamnare de natura a le stirbi reputatia sau care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si administrare a societatii.

Dupa obtinerea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat persoanele in cauza, conform unei proceduri legale, depun juramant scris, prin care se angajeaza sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respecte normele privind conduita etica si profesionala, sa pastreze secretul profesional si sa aduca a indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce le revin in calitate de expert contabil sau contabil autorizat.Expertii contabili si contabilii autorizati au posibilitatea legala sa-si exercite profesia individual sau prin constituirea unei societati comerciale de profil. In cazul constituirii de societati comerciale de expertiza contabila acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii: sa aiba obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; majoritatea actionarilor sau asociatilor societatii comerciale sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau partilor sociale; consiliul de administratie al societatii sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili; actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis cu acordul prealabil al adunarii generale.

Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatile comerciale de profil cu clientii lor se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti inainte de inceperea activitatii. Onorariile cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati au la baza negocierea, se stabilesc in functie de complexitatea si volumul de lucrari si se suporta de catre persoanele juridice sau fizice care dispun sau solicita efectuarea lucrarilor sau serviciilor.

In exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati raspund disciplinar, administrativ si penal.

In cazul in care contabilitatea unitatilor patrimoniale se organizeaza si se tine de catre persoane juridice autorizate - societati comerciale sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil raspunderea privind tinerea contabilitatii in conformitate cu normele stabilite revine si acestor persoane. In cazul in care contabilitatea unitatilor patrimoniale nu se tine de catre persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine patronului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }