QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Datoria publicaDATORIA PUBLICA


1.SINTEZA TEMEI


A.Notiune

Nevoile generale ale societatii sunt acoperite in cea mai mare parte din impozite, taxe, contributii, alte prelevari pe care statul le percepe de la contribuabili. Uneori, aceste resurse ordinare se dovedesc a fi insuficiente si, atunci, statul si colectivitatile locale sunt silite sa apeleze la resurse extraordinare, adica la imprumuturi publice. In mod normal, imprumuturile se fac exclusiv pentru lansarea unor noi investitii de interes general, pentru modernizarea si dezvoltarea activelor economice existente.De asemenea, la aceste imprumuturi se apeleaza pentru acoperirea eventualelor goluri de casa care pot sa apara din neincasarea la timp a veniturilor si din necesitatea efectuarii unor cheltuieli ajunse la scadenta. Totodata, prin aceste imprumuturi se evita fiscalitatea excesiva, care ar deveni o frana in calea dezvoltarii economice si, in timp, ar lipsi statul de importante resurse financiare.

In majoritatea lucrarilor de specialitate, din punct de vedere terminologic, notiunea de imprumut public este sinonima cu aceea de credit public. 

In concluzie, datoria publica, intrucat se naste si se stinge in urma contractarii unor imprumuturi de catre stat, in literatura de specialitate si in practica uzuala, este cunoscuta si sub denumirea de imprumut sau credit public.

Institutia datoriei publice a fost creata in perioada interbelica, ca urmare a cresterii nevoii de noi resurse financiare publice, si a cunoscut o ampla si variata dezvoltare, mai ales dupa infiintarea institutiilor financiare internationale.

Continutul acestei institutii consta, pe de o parte,  in imprumuturile de stat contractate de Guvern si autoritatile publice locale, la care se adauga plata dobanzilor si altor costuri aferente, iar pe de alta parte in garantiile de stat si locale asumate pentru sustinerea diverselor imprumuturi interne sau externe, contractate de diverse persoane juridice care realizeaza proiecte si investitii de mare interes pentru societate.

Imprumutul public reprezinta acordul de vointa incheiat intre stat si o persoana fizica sau juridica, prin care cel de-al doilea subiect se obliga sa puna la dispozitia primului o suma de bani, pe o perioada determinata, cu obligatia rambursarii la o data stabilita, la care se adauga dobanda si alte costuri suplimentare.

Garantiile de stat sau garantiile locale reprezinta angajamentele in numele statului asumate de Ministerul Finantelor Publice sau autoritatile administratiei publice locale fata de institutiile creditoare, de a achita sumele de bani restante in cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului.

Precizam ca imprumuturile contractate sau garantate de autoritatile locale fac parte din datoria publica a tarii, dar obligatia rambursarii lor revine numai autoritatiilor care le-au contractat, exclusiv din veniturile care au stat la baza garantarii lor.

B.Imprumuturile de stat interne, imprumuturile de stat externe si garantiile

acestora

Imprumuturile de stat interne sunt imprumuturile contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, direct sau prin agenti specializati, de pe piata financiara interna, din disponibilitatile existente in contul general al Trezoreriei statului, de la banci sau alte institutii de credit.

Contractarea imprumuturilor de stat interne se realizeaza prin utilizarea mai multor instrumente financiare:-titlurile de stat in moneda nationala;imprumuturile de stat de la B.N.R.;imprumuturile de stat de la bancile comerciale din Romania;imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Garantiile de stat sunt o obligatie indirecta a statului roman, prin intermediul Ministerului Finantelor, fata de o institutie creditoare de a plati acesteia o anumita suma se bani, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata ale debitorului.

Imprumuturile interne, garantate de stat prin intermediul Ministerului Finantelor, pot fi contractate pe termen scurt, mediu sau lung si privesc, in exclusivitate, finantarea din resurse interne a unor obiective sau programe prioritare pentru tara noastra.

Astfel ca pentru imprumuturile interne, contractate de o persoana juridica de la o institutie creditoare, Ministerul Finantelor Publice poate sa emita garantii de stat, cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.

In acest sens, intre Ministerul Finantelor in calitate de garant si persoanele juridice ce contracteaza un imprumut cu garantia statului, in calitate de garantat, se incheie o conventie in care sunt stipulate drepturile si obligatiile partilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.

Ministerul Finantelor emite in favoarea institutiei creditoare o scrisoare de garantie, in care se specifica termenii si conditiile in care aceasta se acorda.

In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice, se constituie un fond de risc din care se vor efectua toate platile rezultate din executarea scrisorilor de garantie.

Imprumuturile contractate de stat de pe piata externa fac parte din datoria publica externa si reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de rambursare a lor, de plata a dobanzilor si a altor costuri aferente.

Astfel de imprumuturi se efectueaza cu scopul de a finanta deficitul bugetar, pentru sustinerea balantei de plati, consolidarea rezervei valutate a statului, finantarea investitiilor pentru sectoarele prioritare.

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa contracteze direct imprumuturi de la institutii financiare internationale sau de la alti creditori, pe care, apoi, sa le subimprumute unor beneficiari finali, in scopul realizarii proiectelor sau programelor de importanta prioritara pentru Romania.

Subimprumuturile se acorda beneficiarilor finali pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar incheiate intre acestia si Ministerul Finantelor Publice, sau a unor acorduri de imprumut si garantie, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, pe de o parte, autoritatile administratiei publice locale coordonatoare ale activitatii beneficiarilor finali (dupa caz, garante ale sumelor subimprumutate acestora) si beneficiarii finali ai imprumutului, pe de alta parte.

Incheierea acestor acorduri este conditionata de avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, pentru imprumuturile a caror rambursare se face exclusiv din surse proprii ale agentilor economici sau de avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, in cazul in care subimprumutat este o autoritate a administratiei publice locale.

Instrumentele datoriei publice externe sunt urmatoarele:titlurile de stat in valuta, emise pe pietele financiare externe;imprumuturile de stat de la guverne straine, agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau alte organizatii internationale;imprumuturile de la bancile straine sau de la companii straine, dupa caz.

a. Titlurile de stat in valuta, emise pe pietele financiare externe sunt inscrisuri care atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de trezorerie sau alte instrumente financiare si constituie imprumuturile statului in valuta, pe termen scurt, mediu si lung; dupa caz, pot fi emise sub forma materializata sau dematerializata, nominative sau la purtator, negociabile ori nenegociabile.

Angajarea imprumuturilor externe prin titluri de stat se poate face numai conditionat de incadrarea lor in plafonul anual de indatorare publica externa, aprobat de Parlament, iar emisia , regimul, circulatia si plata titlurilor in cauza sunt comune titlurilor de stat in moneda nationala.

b. Imprumuturi contractate direct de stat de la diversi terti straini.

Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, poate contracta imprumuturi externe, in limitele plafonului anual de indatorare publica, de la guverne straine, agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale, banci sau companii straine, investitori privati straini.

Principalele institutii financiare internationale de la care contractam imprumuturi externe sunt, in plan universal, Fondul Monetar International si Banca Mondiala, iar in plan regional Banca Europeana pentru Reconstructie si  Dezvoltare.

Ministerul Finantelor, in numele statului roman, este autorizat sa acorde garantii de stat pentru imprumuturile externe, contractate pentru finantarea unor investitii de importanta majora pentru societate, pentru cresterea rezervei valutate a statului etc.

Garantiile de stat pentru imprumuturi externe constau in angajamentele pe care statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, si le asuma fata de creditorii externi, de a plati acestora sumele imprumutate de anumite persoane juridice autohtone, in cazul neexecutarii obligatiilor de plata .

Valoarea totala a garantiilor de stat pentru imprumuturi externe care pot fi acordate intr-un an trebuie sa se incadreze in plafonul de indatorare publica externa, aprobat anual de Guvern.

Legea privind finantele publice locale defineste conceptul de datorie publica locala ca totalitate a obligatiilor de plata, la un moment dat, ale autoritatilor administratiei publice locale, rezultate din acorduri si contracte de imprumut interne si externe, prin care se stipuleaza termenii si conditiile imprumutului dintre beneficiar si creditor.

Desi statistic datoria publica locala face parte din datoria publica a tarii, totusi nu reprezinta o datorie sau raspundere a Guvernului, motiv pentru care plata serviciului aferent unor asemenea imprumuturi se va efectua exclusiv din veniturile prin care s-au garantat imprumuturile de catre autoritatile administratiei publice locale.

Aprobarea contractarii de imprumuturi este de competenta Consiliului Local sau Judetean, dupa caz, care hotarasc aceasta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor care le compun.

Imprumuturile contractate de colectivitatile locale pot fi garantate prin orice sursa de venituri, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.

Autoritatile colectivitatilor locale pot angaja imprumuturi interne sau externe, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale.

Instrumentele datoriei publice locale sunt: titlurile de valoare, imprumuturile de la bancile comerciale sau de la alte institutii de credit, creditele furnizor, leasing-ul financiar, garantia locala.

Valoarea totala a datoriei contractata de autoritatile administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale si se raporteaza anual prin situatiile financiare.1.ANISOARA BABALAU,DREPT  FINANCIAR,ED.UNIVERSITARIA,CRAIOVA.2007

2.EMIL BALAN,DREPT FINANCIAR,ED ALL BECK,BUC.,2008.

3. CRISTINA ONET,DREPTUL FINANTELOR PUBLICE,ED. LUMINA LEX,20052.TEST DE AUTOEVALUARE


A.CARE ESTE SINONIMUL TERMENULUI DE CREDIT


PUBLIC?


B.CE INTELEGEM PRIN DATORIE PUBLICA?


C.CE SURSA DE VENIT LA BUGETUL STATULUI


REPREZINTA?


D.CLASIFICATI IMPRUMUTURILE DE STAT.


E.CE ESTE SCRISOAREA DE GARANTIE?


F.CE ATRIBUTII ARE F.M.I.?


G.LA CE SE REFERA FONDUL DE RISC?

H.CE ATRIBUTII ARE BANCA MONDIALA?


3.GRILE

A.Conceptul de datorie publica este sinonim cu:

a)imprumutul public;

b)controlul financiar

c)credit public.

Raspuns:a,c.

B..F.M.I. este organism de vocație:

a)internaționala;

b)naționala;


c)regionala.


Raspuns:a.


C..Romania este membra a F .M.I. din:


a)1970.


b)1971


c)1972.


Raspuns:c.


D.Datoria locala face parte din:


a)datoria publica a Romaniei;


b)datoria publica a U.E.


c)datoria publica a Ungariei.


Raspuns:a.


E..In cazul imprumuturilor interne se utilizeaza urmatoarele instrumente financiare:


a)imprumutul la B.N.R.


b)imprumuturi la banci comerciale private;


c)emiterea de titluri de valoare.


Raspuns:a,b,c.


4.EXERCITII APLICATIVE


A.ANALIZATI INSTRUMENTELE DATORIEI PUBLICE EXTERNE.

Instrumentele datoriei publice externe sunt urmatoarele:titlurile de stat in valuta, emise pe pietele financiare externe;imprumuturile de stat de la guverne straine, agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau alte organizatii internationale;imprumuturile de la bancile straine sau de la companii straine, dupa caz.

Titlurile de stat in valuta, emise pe pietele financiare externe sunt inscrisuri care atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de trezorerie sau alte instrumente financiare si constituie imprumuturile statului in valuta, pe termen scurt, mediu si lung; dupa caz, pot fi emise sub forma materializata sau dematerializata, nominative sau la purtator, negociabile ori nenegociabile.

Angajarea imprumuturilor externe prin titluri de stat se poate face numai conditionat de incadrarea lor in plafonul anual de indatorare publica externa, aprobat de Parlament, iar emisia , regimul, circulatia si plata titlurilor in cauza sunt comune titlurilor de stat in moneda nationala.

b. Imprumuturi contractate direct de stat de la diversi terti straini.

Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, poate contracta imprumuturi externe, in limitele plafonului anual de indatorare publica, de la guverne straine, agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale, banci sau companii straine, investitori privati straini.

Principalele institutii financiare internationale de la care contractam imprumuturi externe sunt, in plan universal, Fondul Monetar International si Banca Mondiala, iar in plan regional Banca Europeana pentru Reconstructie si  Dezvoltare.

B.ANALIZATI STRUCTURA ORGANIZATORICA A F.M.I.


1


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }