QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Contabilitatea bancilor

Ca urmare, in anul 1957, Banca de Credit pentru investitii a fost transformata in BANCA DE INVESTITII.Noua institutie bancara urmarea constituirea fondurilor banesti, evidenta acestora,precum si modul cum erau folosite mijloacele materiale si banesti destinate investitiilor de unitatile socialiste.

O deosebita atentie vom acorda perioadei intre anii 1993-1994 fiind primei ani de depasire a crizei, cind banca incepe cu adevarat sa se dezvolte,simtindu-se actiunea ei binefica asupra economiei tarii prin credite acordate,prin investitii facute,sponsorizari,etc.Dar concomitent vom analiza situatia ei in si anul 1998.Dupa infiintare, Banca Romana pentru Dezvoltare, si-a diversificat si perfictionat activitatile comerciale, devenind o puternica BANCA COMERCIALA, cu foarte bune rezultate .

In continuare vom analiza evolutia mediului economic in perioada 1993-1994 in care vom accentua conditiile in care BRD isi desfasura activitatile.

2. Evolutia mediului economic

Economia Romaniei in anul 1994 a cunoscut pe ansamblu o evolutie pozitiva confirmind, pentru al doilea an consecutiv , depasirea varfului de criza structurala si integrarea intr-o faza de stabilitate si echilibru macroeconomic.

Astfel, comparativ cu anul 1993, inflatia a inregistrat un nivel mai mic - de 61,7% fata de 295, rata somajului a ramas aproximativ la acelas nivel - 10,9% fata de 10,2%, deprecierea monedei nationale a fost mult mai redusa - de numai 38,5% fata de 117,4%, produsul intern brut a fost in termeni reali mai mare cu 3,4%.

Comertulexterior s-a caracterizat printr-un ritm de crestere al exporturilor care a devansat pe cel al importurilor cu influente favorabiloe asupra balantei comerciale externe si stabilitatii cursului valutar.
Sectorul privat din economie s-a dezvoltat continuu, desi procesul de privatizare se desfasoara intr-un ritm lent.La finele anului 1994, numarul societatilor comerciale cu capital privat a fost mai mare cu 36,6% fata de 1993. Sectorul privat a contribuit la formarea PIB cu cca 35% fata de 32% in 1993, participarea sa fiind semnificativa in agricultura, comert, constructii si activitati financiar-bancare.
Ca si in anii anteriori agentii erconomici cu capital majoritar de stat au continuat sa detina ponderea in majoritatea ramurilor de activitate, acestora revenindu-le circa 70% din volumul exporturilor , 68% din volumul importurilor si aproape 61% din volumul investiilor realezate in economie.

Evolutia oscilanta a productiei, insuficienta de valorificare a potentialului existent, lipsa fondurilor retehnologizarii si modernizarii, mentinerea unor costuri neconpetitive in raport cu calitatea, deficitul de capital, precum si persistenta unor solutii manageriale ineficiente au fost principalii factori care au generat deteriorarea situatiei financiare a multor agenti, cresterea creditelor neperformante si a areatelor in economie.Starea de incapacitate de plate, pe fondul supracapitalizarii a intretinut, si in anul 1994, o anume presiune din partea agentilor economici cu capital majoritar de stat pentru a obtine credite de la banci.
In aceste conditii mediul economic si financiar a fost dominat de o politica monitara severa si restrectiva in prima jumatate a anului, relaxanta si apoi prudenta in cea de a doua jumatate, care a avut ca efect, intre altele:

stoparea inflatiei si a procesului de dolarizare a economiei, recapaterea incredirii publicului in moneda nationala, constituirea de catre banci a unor resurse suplimentare de creditare,dezvoltarea pietii interbancare si imbunatatirea sistemului de plata in economie.

Numarul bancilor, la finele anului 1994, a ajuns la 26 fata de 19 in 1993, reteaua teritoriala de sucursale a continuat sa se extinda, iar serviciile oferite au cunoscut o mai mare diversificare, accentuandu-se concurenta intre banci, fapt deosebit de important si apreciat.

Cunoscind ca numarul clientilor BRD reprezinta aproape 23% din totalul agentilor cu capital de stat din economie si 15% din cei cu cei cu capital privat, intreaga activitate a bancii poarta amprenta evolutiilor pozitive, a disfunctiilor si neajunsurilor pe care le-au cunoscut , in anul 1994, procesului de redresare din economie,dar si a climatului creat de politicile monetare,valutare si fiscale.3. Activitati bancare

Activitatea de trezorerie
In activitatea de trezorerie, obiectivul principal l-a constituit gestionarea cu un grad cat mai inalt de profitabilitate a resurselor bancii ,in conditiile reducerii la minimum a influentei factorilor de risc privind plasamentele si dobinzile, precum si asigurarea unei lichiditati stabile si echilibrate.

In anul 1994 BRD a continuat procesul de perfectionare a sistemului de gestionare a activelor si pasivelor,prin care s-au asigurat:
corelarea corenspunzatoare a termenilor plasamentelor cu cele ale resurselor;
mentinerea ponderii activelor purtatoare de dobinzi in total active la un nivel ridicat - de 84,9%,in condiitiile scaderii ponderii pasivelor purtatoare de dobinzi in total pasive, de la 79,2% in anul 1993 la 73,1% in anul 1994;
sporirea pasivelor cu costuri mici, inclusiv a fondurilor proprii ale bancii;
dobinzi real pzitive si competitive prin ajustarea lor permanenta in functie de evolutie de pe piata interbancara;
stabilirea resurselor atrase de la clienti si diminuarea riscului de lichiditate prin cresterea ponderii depozetelor la termen la 29,7% fata de 24,6% in anul 1993. Depozitele constituite de populatie au reprezentat 19% din disponibilitatile si depozetele totale ale clientilor, fata de numai 3% in anul precedent.

Ca urmare asigurarii unei lichiditati bune,BRD nu a apelat la credite de licetatie sau de descoperire de cont da la Banca Nationala.

Activitatea de creditare

Anul 1994 a insemnat pentru activitatea de creditare consolidarea pozitiei bancii pe piata.Banca a urmarit sa creasca moderat volumul creditelor in limite de risc rezonabile si sub strict control.
Plasamentele pe termen scurt au continuat sa detina o pondere importanta in totalul portofoliului de credite, corenspunzator strategiei adoptate in vederea diminuarii riscului.
Pe de alta parte , continuind traditia in domeniul promovarii proiectelor de modernizare si retehnologizare, in anul 1994 BRD a continuat sa acorde credite pe termen mediu si lung pentru proiecte de investitii , contribuind astfel la relansarea productiei in sectoare viabile ale economiei nationale.

Din punct de vedere al structurii de forme de proprietate a creditelor acordate , in anul 1994 s-a inregistrat cresterea de peste 3 ori , fata de anul precedent , a volumului creditelor acordate in serctorul privat, ca o consecinta a procelui a procesului evolutiv al acestui sector.

Sector31.12.1994(mil.lei)31.12.1998(mil.lei) sector stat 433.555 899.767 sector privat 248.043 650.980Total credite 681.958 1550.747

Banca a sustinut in 1994 agentii economici cu activitatile de export prin acordarea de credite cu facilitati de dobinda pentru productia destinata exportului, precum si pentru perioada de incasare a exportului.

Activitatea valutara si relatiile internationale

In cursul anului 1994, BRD a urmarit consilidarea pozitiei sale pe piata valutara interna si internationala si minimizarea riscurilor activitatii valutare.
Ca urmare a recunoasterii pozitiei pe piata valutara internationala, BRD beneficiaza de facilitati constind in importante linii Forex, linii de credit,linii de lucru de la banci de prim rang din lume, ceea ce favorizeaza prezenta bancii pe piata externa.
Ca eveniment important al anul 1994 ,se remarca incererea functionarii pietii valutare interbancare cu pozitive asupra stabilirii cursului de schimb, a reglarii cererii si ofertei de valuta .

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }