QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Aspecte specifice privind actul constitutiv si constituirea societatilor pe actiuni prin subscriptie publica
Aspecte specifice privind actul constitutiv si constituirea societatilor pe actiuni prin subscriptie publica


1. Notiuni generale

Societatile pe actiuni se pot constitui fie prin subscriptie instantanee, fie prin subscriptie publica.

In cazul subscriptiei instantanee, procedura de constituire, este, in principiu, identica cu cea care intervine in cazul constituirii oricarei forme de societate comerciala.
In cazul subscriptiei publice, Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, stabileste o etapa prealabila, care, practic, presupune insasi procedura de realizare a subscriptiei.

2. Prospectul de emisiune

Procedura de constituire a societatilor pe actiuni prin subscriptie publica debuteaza cu intocmirea unui inscris numit prospect de emisiune care trebuie sa indeplineasca conditiile de validitate de fond, de forma si de procedura prevazute de lege.

Scopul acestei faze procedurale este de a atrage economiile publicului pentru a subscrie actiuni necesare formarii capitalului social al societatii.

Conditiile de fond privind prospectul de emisiune

Fondatorii societatii care au decis subscriptia publica intocmesc un prospect de emisiune, care cuprinde in continutul sau, in principal, elementele pe care trebuie sa le cuprinda insusi actul constitutiv al unei societati pe actiuni, mai putin datele referitoare la administrarea si controlul societatii. Totodata, in cuprinsul prospectului de emisiune trebuie stabilita, in mod expres, data inchiderii subscriptiei.

Conditii de forma privind prospectul de emisiune

Prospectul de emisiune se intocmeste in forma scrisa si autentica, fiind semnat de catre toti membri fondatori. Conditia de forma impusa de lege prospectului de emisiune reprezinta o conditie de validitate pentru insusi actul prealabil necesar la constituirea unei societati pe actiuni prin aceasta modalitate.

Conditii de procedura privind prospectul de emisiune

Fondatorii vor depune prospectul de emisiune la Oficiul Registrului Comertului din judetul in care urmeaza a se stabili sediul societatii, actul astfel intocmit fiind supus unui control jurisdictional, asigurat de judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului. Judecatorul delegat va controla indeplinirea conditiilor de fond si de forma ale prospectului de emisiune. Concret, judecatorul delegat va controla:

q cuprinderea in continutul prospectului de emisiune a tuturor elementelor care trebuie sa se regaseasca si in continutul actului constitutiv;

q mentionarea expresa a datei inchiderii subscriptiei;

q forma autentica a actului si semnarea acestuia de catre toti actionarii fondatori.

In situatia in care din continutul unui prospect de emisiune lipseste unul din elementele stabilite de lege pentru actul constituiv al unei societati pe actiuni (mai putin aspectele legate de administrator si cenzor), acesta va fi lovit de nulitate.

In masura in care constata ca prospectul cuprinde in continutul sau toate elementele impuse de lege, este semnat de catre toti membrii fondatori si imbraca forma autentica, judecatorul delegat va autoriza publicarea prospectului . In masura in care prospectul de emisiune nu cuprinde toate mentiunile impuse de lege, este lovit de nulitate absoluta.

In schimb, conform art. 18 alin. (4) din Legea nr. 31/990, republicata si modificata, nu poate invoca nulitatea acel subscriitor care a luat parte la adunarea constitutiva sau care si‑a exercitat deja drepturile de actionar.

3. Subscrierea actiunilor

Prin intermediul subscrierii, o persoana, denumita subscriitor, accepta oferta fondatorilor de a face parte dintr‑o societate pe actiuni, aportand o suma de bani, cel putin egala cu nivelul nominal al unei actiuni al carei proprietar va deveni astfel

Din punct de vedere al subscriitorului, actul sau are valoarea unui act unilateral de vointa, o declaratie proprie prin care se angajeaza sa faca parte ca actionar din viitoarea societate ce urmeaza a fi constituita . Ca operatiune in sine insa, subscrierea apare ca act bilateral, fiind rezultatul realizarii acordului intre oferta fondatorilor si acceptarea subscriitorilor.

Problema care s‑a pus insa in doctrina a fost aceea de a califica daca actul subscriitorului este un act civil sau de comert, marea majoritate a doctrinei opinand in sensul ca subscrierea de actiuni este un act de comert, el fiind premergator constituirii unei societati comerciale.

Persoanele care accepta prospectul de emisiune isi subscriu actiunile cu care intervin in societatea pe exemplarele prospectelor de emisiune vizate de judecatorul delegat.

Subscrierea propriu‑zisa a actiunilor presupune:

atributele de identificare ale subscriitorului (nume, prenume/denumire, domiciliu/sediu);

numarul actiunilor subscrise;

data in care s‑a realizat subscrierea;

declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune, astfel cum acesta a fost formulat.

Subscrierea reprezinta o forma expresa de acceptare a interventiei subscriitorilor in cadrul societatii comerciale in formare si aderarea la elementele de baza ale actului constitutiv. Cu toate acestea, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, chiar daca au fost acceptate de subscriitori, prin semnarea prospectului de emisiune, nu au efect decat in masura in care sunt aparte aprobate in cadrul adunarii constitutive.

4. Adunarea constitutiva

Vointa asociatilor si a subscriitorilor de a constitui o societate pe actiuni prin subscriptie publica este expres manifestata in cadrul adunarii constitutive.

Convocare    

Adunarea constitutiva se intruneste dupa inchiderea subscrierii pe baza convocarii, actiune ce revine in sarcina membrilor fondatori.

In acest sens, membrii fondatori au obligatia ca intr‑un termen de maximum 15 zile de la momentul inchiderii subscrierii sa convoace adu­narea constitutiva, publicitatea convocarii fiind asigurata prin Monitorul Oficial si prin intermediul a doua ziare de larga raspandire.

Convocarea publica trebuie realizata cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea adunarii constitutive. Instiintarea trebuie sa cuprinda cel putin data si locul de desfasurare a adunarii si precizarea problemelor ce vor fi supuse discutiei.

Participarea acceptantilor 

La adunarea constitutiva au dreptul sa participe, alaturi de membrii fondatori, numai persoanele care au acceptat subscriptia. In acest scop, legea impune membrilor fondatori (imputerniciti cu organizarea adunarii constitutive) sa afiseze la locul unde urmeaza a se desfasura adunarea, o lista a acceptantilor subscriptiei, cu mentionarea numarului de actiuni corespunzatoare pentru fiecare dintre acceptanti. Lista se afiseaza cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea adunarii constitutive.

Adunarea constitutiva va avea loc la momentul stabilit in instiintare, dar nu mai tarziu de 2 luni de la momentul in care s‑a incheiat subscriptia.

Pentru ca o adunare constitutiva sa fie legal constituita, in cadrul ei trebuie sa participe cel putin jumatate plus unu din numarul total de acceptanti.

Acceptantii pot participa la adunarea constitutiva si printr‑un repre­zentant, imputernicit pentru o asemenea operatiune printr‑o procura speciala. Legea nu admite insa ca un imputernicit sa reprezinte mai mult de 5 acceptanti.

Modul de votare

In cadrul adunarii constitutive, fiecare acceptant are dreptul la un singur vot, neavand nici un fel de relevanta numarul actiunilor subscrise.

Acceptantii care au subscris aporturi in natura nu pot participa la vot in situatia in care se hotaraste cu privire la evaluarea aporturilor lor in natura. Aceasta regula functioneaza chiar si in situatia in care acceptantii in cauza au subscris si actiuni in numerar sau au calitatea de reprezentanti ai altor acceptanti, fie ei chiar dintre aceia care au subscris numai actiuni in numerar.In adunarea generala, hotararile se adopta cu votul a jumatate plus unul din numarul celor prezenti, acceptanti si membri fondatori.

5. Capitalul social

O societate comerciala pe actiuni se poate constitui numai in masura in care intregul capital prevazut in prospectul de emisiune a fost subscris.

In ceea ce priveste varsarea efectiva a capitalului subscris, art. 21 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, pentru aportul in numerar fiecare acceptant are obligatia de a varsa cel putin jumatate din valoarea actiunilor subscrise, diferenta urmand a fi varsata intr‑un termen de maximum 12 luni de la momentul inmatricularii societatii. Daca exista si aporturi in natura, acestea trebuie predate integral in momentul constituirii societatii.

Aportul in creante este exclus in cazul societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica.

Varsamintele astfel efectuate de catre acceptantii subscriitori se predau persoanelor special imputernicite in acest scop prin actul constitutiv al societatii.

In situatia in care in urma subscriptiei publice a rezultat o valoare mai mare sau mai mica decat cea stabilita pentru capitalul social in prospectul de emisiune, membrilor fondatori le revine obligatia de a supune aprobarii adunarii constitutive modificarea capitalului social la nivelul subscriptiei. Evident ca reducerea capitalului social nu poate fi sub limita impusa de lege pentru constituirea legala a unei societati pe actiuni, respectiv 90.000 RON.

6. Raportul de expertiza

Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii care se constituie si pe care aceasta urma sa le ia asupra sa, adunarea constitutiva numeste unul sau mai multi experti care isi vor da avizul asupra evaluarilor (art. 26 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata).

In situatia in care in adunarea constitutiva nu se hotaraste cu privire la desemnarea expertilor, sau cvorumul cerut de lege pentru adoptarea unei hotarari cu privire la acest aspect nu este realizat, expertii vor fi numiti de catre judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului.

Conform art. 38 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, raportul intocmit de experti urmeaza a fi depus de catre acestia, in termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comertului, putand fi astfel examinat de creditorii personali ai asociatilor, sau de orice alte persoane interesate. In urma expertizei astfel efectuate, se va proceda la o noua convocare a adunarii constitutive.

Conform art. 27 alin. 2 din Lege, in situatia in care valoarea aporturilor in natura, astfel cum aceasta rezulta din raportul de expertiza este cu o cincime mai mica decat cea prevazuta in prospectul de emisiune de catre fondatori, oricare dintre acceptanti este in drept sa se retraga, cu conditia de a anunta despre aceasta membrii fondatori, pana la data la care va avea loc adunarea constitutiva.

Avand in vedere dispozitiile art. 20 din Lege, procedura de publicitate a convocarii adunarii constitutive impune cel putin un termen de 15 zile de la momentul realizarii publicitatii prin Monitorul Oficial si doua ziare de circulatie, si pana la momentul desfasurarii adunarii constitutive. Pe de alta parte, intre momentul inchiderii subscrierii si momentul desfasurarii adunarii constitutive, termenul nu poate fi mai mare de doua luni. Consideram ca, mutatis mutandis, aceleasi termene trebuie avute in vedere si in cazul convocarii adunarii consti­tutive dupa realizarea raportului de expertiza cu privire la evaluarea capitalului in natura aportat, avantajele rezervate fondatorilor si trecerea costurilor cu privire la constituirea societatii in sarcina acesteia.

Ca atare, de la momentul depunerii raportului de expertiza si pana la momentul convocarii adunarii constitutive, termenul nu poate fi mai mare de 2 luni, dar nici mai mic de 15 zile.

7. Atributiile adunarii constitutive

Art. 28 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, enumera obligatiile adunarii constitutive, respectiv aceasta: verifica existenta varsamintelor, examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura, aproba participarile la beneficii a fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii, discuta si aproba actul constitutiv al societatii, numeste adminis­tratorii si cenzorii.

verifica existenta varsamintelor

In acest sens, adunarea constitutiva va verifica indeplinirea conditiilor impuse de art. 21 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata respectiv aportarea efectiva a bunurilor (aporturile in natura) si varsarea a cel putin jumatate din valoarea actiunilor subscrise de catre fiecare acceptant.

examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura

Dupa modul in care este redactat textul, ar rezulta ca aceasta obligatie priveste atat expertiza conventionala (atunci cand membrii adunarii constitutive s‑au inteles cu privire la expertii care urmeaza sa efectueze evaluarea aportului in natura), cat si in cazul expertizei judiciare, expertiza care se realizeaza in baza incheierii de numire a expertilor autorizati de catre judecatorul delegat de la Oficiul Registrului Comertului.

Credem ca adunarii constitutive ii revine obligatia de a examina orice raport de evaluare si, intr‑un anumit sens, chiar de a‑l valida, deoarece nimic nu impiedica sa solicite o contraexpertiza chiar daca expertiza initial efectuata a fost judiciara.

aproba participarile la beneficii a fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii

Avand in vedere faptul ca si asupra acestor aspecte se pronunta expertii, este normal sa fie supuse aprobarii adunarii constitutive. Mai mult decat atat, conform art. 19 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicata, chiar daca acceptantii, prin subscriere, si‑au manifestat expres vointa si cu privire la acceptarea participarii la beneficiile societatii rezervate de fondatori in folosul lor dar, un asemenea accept nu determina producerea imediata a efectelor, legea stabilind ca aceste avantaje rezervate fondatorilor nu‑si pot produce efectele decat daca sunt aprobate de adunarea constitutiva.    

discuta si aproba actul constitutiv al societatii

In adunarea constitutiva, practic, se intrunesc pentru prima data actionarii societatii, chiar daca unii au calitatea de fondatori, iar ceilalti de subscriitori acceptanti. Ca atare, este normal ca actul ce va determina nasterea unei noi persoane juridice sa fie supus aprobarii intr‑un asemenea cadru.

Totodata, in cadrul adunarii constitutive vor fi desemnati si cei care se vor ocupa direct de indeplinirea formalitatilor necesare in vederea constituirii societatii comerciale.

Acceptantii pot participa la activitatea adunarii constitutive direct sau prin reprezentanti, in aceleasi conditii exercitandu‑se si dreptul la vot in cadrul adunarii. Norma de reprezentare continua sa se mentine aceiasi prevazuta de dispozitiile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, in sensul ca participarea la vot in adunarea generala este admisa si prin intermediul unor imputerniciti in baza unor procuri speciale, cu conditia insa ca o persoana sa nu reprezinte mai mult de 5 acceptanti.

numeste administratorii si cenzorii

In conditiile in care conform art. 18 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, pentru ca un prospect de emisiune sa fie valabil din punct de vedere al continutului sau trebuie sa cuprinda toate elementele care se regasesc si intr‑un act constitutiv al unei societati pe actiuni, mai putin elementele referitoare la administratori si directori respectiv la membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, cenzori sau auditor financiar, aceste aspecte trebuie sa fie ulterior clarificate.


VERIFICATI-VA CUNOSTINTELE


La data de 15 ianuarie 2005, la sediul societatii, s-a intrunit adunarea constitutiva a acceptantilor prospectului de emisiune privind constituirea unei societati pe actiuni prin subscriptie publica. Din cei 10 acceptanti, 3 au constituit aporturi in numerar si in natura (cate un calculator), unul dintre ei avand si calitatea de mandatar (procurator) ai celorlalti 7 subscriitori. Constatandu-se ca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor, adunarea constitutiva a numit un expert pentru evaluarea aporturilor in natura, hotarand si cu privire la avantajele acordate membrilor fondatori.

Intrebare

Este legala hotararea adoptata de adunarea constitutiva?


2. S.C. „MONDOCAM” SA este o societate pe actiuni care s-a constituit prin subscriptie publica. Actionari subscriitori ai capitalului sunt 3 persoane juridice si 7 persoane fizice. In actul constitutiv s-a prevazut ca toti actionarii care avut si calitatea de fondatori (au intocmit si semnat prospectul de emisiune) vor incasa din profitul net al societatii un procent de 6 % pe an timp de 5 ani de la constituirea societatii, potrivit art. 32 alin 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, procent care se va calcula in functie de valoarea capitalului social existent in momentul distribuirii profitului.
Intrebare

Este legala clauza prevazuta in actul constitutiv privind avantajele acordate membrilor fondatori?


In cazul unei societati pe actiuni constituita prin subscriptie publica, avantajele acordate membrilor fondatori au fost acceptate de subscriitori.

Intrebare

Este suficient ca subscriitorii sa accepte avantajele patrimoniale acordate fondatorilor?

4. La constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica, aportul in natura poate fi varsat numai in proportie de 50%?

5. Trei persoane fizice, in calitate de fondatori, au hotarat constituirea unei societati pe actiuni prin subscriptie publica, intocmind prospectul de emisiune in care s-a mentionat capitalul social, numarul de actiuni, valoarea nominala a unei actiuni si data inchiderii subscriptiei. Numitul V.R. a subscris un numar de 100 actiuni depunand la CEC valoarea actiunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificand continutul prospectului de emisiune, a solicitat instantei de judecata constatarea nulitatii acestuia intrucat nu cuprinde mentiunea privind participarea la beneficii/pierderi a actionarilor, mentiune obligatorie, potrivit art. 18 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicata.


Intrebare:

Actiunea in constatarea nulitatii prospectului de emisiune intocmit de fondatori este intemeiata? Argumentati solutia.


La data de 15 ianuarie 2005, la sediul societatii, s-a intrunit adunarea constitutiva a acceptantilor prospectului de emisiune privind constituirea unei societati pe actiuni prin subscriptie publica. Din cei 10 acceptanti, 3 au constituit aporturi in numerar si in natura (cate un calculator), unul dintre ei avand si calitatea de mandatar (procurator) ai celorlalti 7 subscriitori. Constatandu-se ca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor, adunarea constitutiva a numit un expert pentru evaluarea aporturilor in natura, hotarand si cu privire la avantajele acordate membrilor fondatori.

Intrebare

Este legala hotararea adoptata de adunarea constitutiva?7. In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea unei societati pe actiuni prin subscriptie publica se pot retrage in faza prealabila inmatricularii societatii in registrul comertului?8. Ce se intelege prin societati detinute public?


9. In situatiile in care subscriptiile publice depasesc capitalul social ori sunt mai mici decat acesta, ce posibilitate are adunarea constitutiva?


11. Precizati cine are competenta legala de a examina si valida raspunsul expertilor de evaluare a aporturilor in natura, in cazul constituirii unei societati pe actiuni prin subscriptie publica.


12. SC MIX SA este o societate pe actiuni care s-a constituit prin subscriptie publica pe o durata de 10 ani, prevazandu-se in actul constitutiv ca, fondatorii vor incasa timp de 5 ani de la constituirea societatii un procent de 6% din profitul net al societatii. Intrucat societatea nu a realizat profit in primii doi ani, actionarii au hotarat dizolvarea societatii.


Intrebare:

Fondatorii carora li s-au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune dizolvarii hotarate de actionari?8. Statutul juridic specific al fondatorilor

Avand in vedere faptul ca fondatorii unei societati pe actiuni ce se constituie prin subscriptie publica sunt cei care, practic, isi manifesta initial vointa in vederea infiintarii unei asemenea societati, depunand toate diligentele necesare, emitand prospectul de emisiune, si ocupandu‑se de toate procedurile care se impun pentru desfasurarea adunarii constitutive, este normal ca acestora legea sa le rezerve un statut preferential fata de ceilalti acceptanti.

Astfel, acestia isi pot rezerva o cota mai mare de participare la beneficiul net al societatii, cota a carei valoare este stabilita de catre adunarea constitutiva.

Art. 32 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, stabileste totusi o limitare a beneficiilor de care s‑ar putea bucura membrii fondatori, atat cu privire la valoarea cotei din beneficii, cat si cu privire la durata in timp in care fondatorii s‑ar putea bucura de aceste beneficii. Astfel, cota de participare la beneficiul net ce revine fondatorilor nu poate depasi 6% din beneficiul net si nu se poate acorda pentru o perioada mai mare de 5 ani, de la momentul constituirii societatii.

Membri fondatori pot beneficia de o cota parte din beneficii timp de 5 ani din momentul inregistrarii societatii comerciale, deoarece din acest moment societatea comerciala, dobandindu‑si personalitate juridica, se constituie ca persoana juridica.

De asemenea, pot beneficia de aceste drepturi numai acei membri fondatori a caror calitate a fost recunoscuta ca atare prin actul constitutiv. Altfel spus, pentru ca anumiti actionari sa poata beneficia de o cota de pana la 6% din beneficiul net al unei societati comerciale constituite prin subscriptie publica, este necesar ca in prealabil ei sa fie nominalizati ca atare in actul constitutiv, aceasta recunoastere conferindu‑le dreptul la beneficii speciale.

De asemenea, nu pot beneficia de un astfel de regim favorabil decat numai persoanele fizice, nu si cele juridice, chiar daca acestea ar avea calitatea de fondatori ai unei societati pe actiuni, si chiar daca ar fi nominalizati ca atare, in actul constitutiv.

In situatia in care, pe parcursul celor 5 ani in care membrii fondatori se bucura de beneficii, se majoreaza capitalul social al societatii respective, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial.

In situatia in care societatea se dizolva anticipat, conform art. 33 din Legea nr. 31/1990, republicata, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s‑a facut in fraudarea drepturilor lor.

Astfel, practic daca o societate pe actiuni constituita prin subscriptie publica a fost constituita pentru o perioada mai mare de 5 ani sau pentru o durata nedeterminata, membrilor fondatori li s‑au recunoscut drepturi speciale pe o perioada de 5 ani, iar daca anticipat adunarea generala a societatii hotaraste dizolvarea societatii, fondatorii pot cere daune, respectiv cota parte din beneficiul net la care ar fi avut dreptul in continuare, pana la expirarea perioadei de 5 ani, cu conditia dovedirii faptului ca hotararea cu privire la dizolvare a urmarit fraudarea drepturilor de care ar fi beneficiat in mod normal, in baza actului constitutiv al societatii si a aprobarii initiale date de adunarea constitutiva.

Dreptul la actiunea in daune de care beneficiaza membrii fondatori intr‑o asemenea situatie se prescrie intr‑un termen de 6 luni. Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.


9. Raspunderea fondatorilor si a primilor administratori

In masura in care legea recunoaste o serie de drepturi specifice pentru membrii fondatori, ea stabileste totodata si o responsabilitate sporita in sarcina acestora.

Astfel, toate operatiunile in legatura cu constituirea societatii sunt preluate initial de membrii fondatori, cu toate consecintele care rezulta din operatiunile efectuate de acestia, inclusiv cheltuielile corespunzatoare. In masura in care, din indiferent ce motive, societatea comerciala nu se constituie, fondatorii nu se pot indrepta impotriva acceptantilor pentru a recupera, eventual de la acestia, toate cheltuielile pe care le‑au suportat pentru constituirea societatii.

Din momentul inceperii functionarii societatii comerciale, fondatorii au obligatia, conform art. 30 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, sa predea consiliului de administratie respectiv a directoratului toata documentatia referitoare la constituirea societatii. Pe de alta parte, fondatorii raspund de valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si pentru care adunarea constitutiva si‑a dat aprobarea pentru a fi preluate si suportate de catre societate.Este de observat faptul ca, desi aceste operatiuni sunt preluate in contul societatii, fondatorii continua sa ramana raspunzatori pentru aceste operatiuni, adunarea generala a actionarilor neavand posibilitatea de a descarca pe fondatori de o asemenea raspundere, timp de 5 ani.

Din momentul constituirii societatii, alaturi de membrii fondatori raspund si primii administratori, atat fata de societatea comerciala cat si fata de terti

Art. 53 din Legea nr. 31/1990, republicata, stabileste in sarcina fondatorilor, reprezentantilor societatii sau a oricaror persoane care au lucrat in numele societatii o raspundere nelimitata si solidara fata de terti pentru toate actele si faptele pe care le‑au efectuat in vederea constituirii societatii. In situatia in care insa, dupa dobandirea personalitatii juridice societatea comerciala preia asupra sa toate operatiunile si actele efectuate in vederea constituirii, aceste acte se considera a fi fost efectuate chiar de societate inca din momentul in care au fost incheiate.

Astfel, s‑ar putea considera ca si raspunderea fondatorilor fata de societate este nelimitata si solidara, numai in masura in care adunarea generala a actionarilor nu a aprobat preluarea operatiunilor efectuate in contul societatii pe numele societatii. Cu toate acestea, art. 31 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicata, stabileste cu titlu de exceptie in materia societatilor pe actiuni constituite prin subscriptie publica, faptul ca adunarea generala nu poate da descarcare de raspundere pentru fondatori si pentru primii administratori, timp de 5 ani acestia continuand sa ramana raspunzatori pentru efectuarea varsamintelor, veridicitatea actelor de publi­ci­tate efectuate in vederea constituirii societatii, respectarea proce­durilor impuse pentru inregistrarea societatii, precum si pentru toate celelalte acte si operatiuni pe care le‑au efectuat in vederea constituirii societatii, chiar si in situatia in care acestea au fost aprobate de adunarea generala.

Astfel, fondatorii si primii administratori raspund concret pentru:

subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv.

In aceste conditii, administratorii si fondatorii sunt chemati sa raspunda daca, de exemplu, acceptantii care nu au varsat integral valoarea actiunilor subscrise, nu completeaza varsamantul intr‑un termen de 12 luni de la momentul inmatricularii societatii comerciale;

existenta aporturilor in natura.

In conditiile in care aporturile in natura se varsa integral la momentul subscrierii, existenta lor efectiva trebuie sa fie garantata de catre membrii fondatori, fata de ceilalti acceptanti. In masura in care aceste aspecte privesc proceduri prealabile constituirii societatii, dar necesare pentru constituirea societatii, si cum in virtutea art. 30 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, toate actele referitoare la constituirea societatii se predau de catre fondatori la administratorii societatii, este normal ca, atat fondatorii, cat si administratorii sa raspunda pentru existenta efectiva a acestor aporturi in natura;

veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.

In acest sens, fondatorii raspund de corectitudinea datelor cuprinse in prospectul de emisiune, in baza caruia acceptantii fac subscrierile. Totodata, fondatorii raspund alaturi de primii administratori, dar si fata de organele de conducere si control de neregularitatile constate la momentul inmatricularii societatii, sau pentru cele constatate ulterior inmatricularii.VERIFICATI-VA CUNOSTINTELELa constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica, orice acceptant se poate retrage anuntand pe fondatori, daca evaluarea aporturilor in natura stabilita de experti este inferioara aceleia aratata de fondatori cu:

a) 30%;

b) 50%;

c) 20%;


Prospectul de emisiune de actiuni, necesar la constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica, se autorizeaza de catre:

a) instanta de judecata;

b) judecatorul delegat la Oficiul registrului comertului;

c) Camera de Comert si Industrie teritoriala;


In cazul societatii comerciale constituite prin subscriptie publica, capitalul social subscris trebuie varsat, in intregime, in termen de:

a) 3 luni;

b) 9 luni;

c) 12 luni;


La constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica, trebuie sa verifice existenta capitalului social varsat:

a) fondatorii;

b) adunarea constitutiva;

c) cenzorii;


In cazul societatii constituite prin subscriptie publica:

a)      sunt admise toate tipurile de aporturi;

b)     aporturile in creante trebuie varsate in intregime;

c)      aporturile in natura trebuie varsate intregime;

d)     toate aporturile trebuie varsate in proportie de 70%.

Raspund solidar si nelimitat fata de tertele persoane, pentru neindeplinirea formalitatilor  legale de constituire a societatii pe actiuni:

a) fondatorii;

b) primii administratori;

c) numai persoanele care au semnat actul constitutiv al societatii

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }