QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Analiza rentabilitatii - aplicatieANALIZA RENTABILITATII - APLICATIE


Schematic, soldurile intermediare de gestiune se prezinta astfel:


Tabel nr. 14

VENITURICHELTUIELI

SIG
Vanzari de marfuri

Costul de cumpararea marfurilor vandute

MARJA COMERCIALA (MC)

Productia vanduta

+Productia imobilizata

+Productia stocata

TOTALPRODUCTIA EXERCITIULUI (Pex)

Productia exercitiului

+Marja comerciala

TOTAL

Consumuri provenind de la terti

VALOAREA ADAUGATA (VA)

Valoarea adaugata

+Subventii

TOTAL

Impozite, taxe, varsaminte

+Cheltuieli cu personalul

TOTAL

EXCEDENTUL BRUT AL EXPLOATARII (EBE)

EBE

+Venituri din provizioane aferente exploatarii

+Alte venituri din exploatare

TOTAL

Amortizari si provizioane aferente exploatarii

+Alte cheltuieli aferente exploatarii


TOTAL

REZULTATUL EXPLOATARII (Rexpl.)Studiu de caz

Se cunosc urmatoarele date:

Tabel nr. 15 - mii lei

Nr. crt.

Indicatori

n-2

n-1

n


venituri totale, din care:

- venituri din exploatare

- venituri financiare

- venituri extraordinare

Chelt.totale, din care:

- cheltuieli de exploatare

- cheltuieli financiare

- cheltuieli extraordinare

Rezultatul exploatarii

Rezultatul financiar

Rezultatul extraordinar

Rezultatul exercitiului

Se cere:

sa se analizeze din punct de vedere structural rezultatul exercitiului;

2. sa se intocmeasca tabloul soldurilor intermediare de gestiune, sa se calculeze indicii de crestere si sa se comenteze evolutia indicatorilor.Din tabelul nr. 15 se constata urmatoarele:

- rezultatul exercitiului a scazut de la 4107 mii lei in anul "n-2" la 1477 mii lei in anul "n", respectiv cu 64,04%;

- rezultatul financiar a inregistrat o scadere semnificativa de 97,57%, si anume de la 3212 mii lei in anul "n-2" la 78 mii lei in anul "n", scadere justificata de diminuarea activitatii si de ritmul de scadere al cheltuielilor ce a devansat scaderea veniturilor;

- rezultatul exploatarii a inregistrat o crestere majora de la 895 mii lei in anul "n-2" la 1399 mii lei in anul "n", respectiv 56,31%.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune ( SIG )


Nr.

Indicatori

Anulcrt.n-2

n-1

n
Marja ComercialaProductia exercitiului ( Qex)Valuarea Adaugata  (VA)Excedentul Brut Al Exploatarii (EBE)Rezultatul exploatarii ( Rexpl)Rezultatul Financiar (Rfin)Rezultatul Curent (RC)Rezultatul Extraordinar (Rextr)Rezultatul Brut (RB)Rezultatul Exercitiului (RE)±Δ = n - (n-1)

= (n / n-1)*100
In urma analizei SIG se constata urmatoarele:

- Scaderea valorii adaugate (VA) de la 208258 mii lei in anul "n-2" la 13553 lei in anul "n", si anume cu 93,49%. Ca urmare a diminuarii valorii adaugate, care a stat la baza calcului SIG, toate rezultatele au inregistrat o traiectorie descendenta, astfel:

- EBE a scazut cu 91,99%, ca urmare a diminuarii mai lente a cheltuielilor cu personalul si altor impozite si taxe (fara impozitul pe profit).

- Rezultatul exploatarii a scazut in anul "n" fata de de anul "n-2" cu 81,01% si anume de la 7368 mii lei in anul "n-2" la 1399 mii lei in anul "n".

- Rezultatul financiar s-a diminuat in anul "n" fata de anul "n-2" cu 3134 mii lei, respectiv cu 97,57%;

- Pe fondul scaderii rezultatului exploatarii, rezultatul curent s-a micsorat in anul "n" fata de anul "n-2" cu aproximativ 86,04%.

- Rezultatul exercitiului a crescut in anul "n" fata de anul"n-2" de la o valoare negativa de - 1695 mii lei la o valoare de 867 mii lei in anul "n".Analiza factoriala a rezultatului exploatarii

Tabel nr. 16 - mii lei

Nr. crt.

Indicatori

Simbol

n-2n-1 

n


-1-


Venituri din exploatare

VE

Cheltuieli de exploatare

ChE

Numarul mediu de salariati

(sal.)

Rezultatul exploatarii (1-2)

Rexpl.

Timpul total de munca

T (ore)

Numarul mediu de ore pe salariat

Productivitatea medie orara

Profitul mediu din exploatare la 1 leu venituri din exploatare


pre

t = T / Ns, wh = Qe / T, pre = Rexpl / Vexpl

Se cere sa se analizeze din punct de vedere factorial rezultatul exploatarii.


Chexpl

Rexpl = Vexpl 1 - = Vexpl * pre

VexplVexpl = Ns * t * wh

Rexpl Rexpl1 - Rexp0 1399 - 161 = - 5969 mii leia) Influenta modificarii Veniturilor din exploatare (Vexpl)

Rexpl (Vexpl ) = (Vexpl1 - Vexpl0) * pre0

Rexpl (Vexpl ) = (23088 - 410867) * 0,0018

Rexpl (Vexpl ) = - 698,00 mii lei


ač)Influenta modificarii fondului total de timp de munca:

ΔRexpl(T) = (T1 - T0) * wh0 * pre0

ΔRexpl(T) = (80760 - 95200) *

ΔRexpl(T) = - 108,17 mii lei


1) Influenta modificarii numarului mediu de salariati:

ΔRexpl(Ns) = (Ns1 - Ns0) * t0 * wh0 * pre0

ΔRexpl(Ns) = (33 - 35) * 2720 *

ΔRexpl(Ns) = - 40,75 mii lei


2) Influenta modificarii timpului mediu pe salariat:

ΔRexpl(t) = Ns1 * (t1 - t0) * wh0 * pre0

ΔRexpl(t

ΔRexpl(t) = - 67,49 mii leiaČ) Influenta productiei medii orare:

ΔRexpl(wh) = Ns1 * t1 * (wh1 - wh0) * pre0

ΔRexpl(wh

ΔRexpl(wh) = - 563,95 mii lei


b) Influenta modificarii profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare:

ΔRexpl(pre) = Vexpl1 * (pre1 - pre0)

ΔRexpl(pre

ΔRexpl(pre) = + 1355,27 mii leiConcluzii:


Se constata ca rezultatul exploatarii a scazut in anul "n" fata de anul "n-2" cu 5969 mii lei.

Singurul care a avut un impact pozitiv la scaderea rezultatului exploatarii a fost profitul mediu la 1 leu venituri din exploatare care l-a majorat cu 1355,27 mii lei.

Scaderea fondului total de timp de munca de la 95200 mii lei la 80760 mii lei a influentat negativ rezultatul exploatarii, acesta modificandu-se cu 22,50 mii lei.

De asemenea diminuarea numarului mediu de salariati precum si scaderea timpului mediu pe salariati a generat o micsorare a rezultatului exploatarii cu 40,75 mii lei, respectiv cu 67,49 mii lei.

Si productivitatea medie orara a scazut cu 563,95 mii lei influentand negativ rezultatul exploatarii.

Toate aceste diminuari se datoreaza scaderii veniturilor din exploatare care au inregistrat o valoare negativa de 698,00 mii lei.

Se recomanda schimbarea politicii privind resursele umane si adaptarea situatiei economice a firmei la conditiile de criza ( renuntarea la cheltuieli inutile, somaj tehnic).Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor


Se cunosc urmatoarele date:

Tabel nr. 17 - mii lei

Nr.

Crt.

Indicatori

Simbol

n-2n-1

n
Active imobilizate

Ai

Active circulante

Ac

VENITURI TOTALE

Vt

Profit brut

Pb

Viteza de rotatie a activului

Rata rentabilitatii veniturilor(%)

Profit net

Pn

Capital propriu

Kp

Se cere:

  • sa se analizeze din punct de vedere factorial rentabilitatea economica a activului;
  • sa se analizeze din punct de vedere factorial rentabilitatea financiara a capitalului propriu.


a) Analiza factoriala a rentabilitatii economice a activului:

VT Pr

Re =  * * 100

AT VT


ΔRe = Re1 - Re0 = 2,86 - 0,52 = + 2,34%


VT1 Pr1 23448 1477

Re1 =   * * 100 = * * 100

AT1 VT1 51545 23448


Re1 = 2,86%


VT0 Pr0 476441 4107

Re0 = * * 100 = * * 100

AT0 VT0 784064 476441


Re0 = 0,52%


1) Influenta vitezei de rotatie a activului:


VT VT1 VT0 Pr0

ΔRe = - * * 100

AT AT1 AT0 VT0VT 23448 476441 4107

ΔRe = - * * 100

AT 51545 784064 476441
VT

ΔRe = - 0,13%

AT


2) Influenta rentabilitatii veniturilor:


Pr VT1 Pr1 Pr0

ΔRe = * - * 100

VT AT1 VT1 VT0Pr

ΔRe = + 2, 47%

VTConcluzii:


Din analiza factoriala se observa ca rata rentabilitatii economice a activului, care este independenta de gradul de incadrare, politica fiscala de impozitare a profitului precum si de elementele extraordinare, a crescut in anul "n" fata de anul "n-2" cu 2,34 mii lei. Acest fapt se datoreaza rentabilitatii veniturilor care a majorat aceasta rata cu 2,47%. Viteza de rotatie a activului a influentat-o negativ, determinand o scadere cu 0,13%.

In aceste conditii se impune o analiza a structurii activului in vederea depistarii elementelor ce au contribuit la incetinirea vitezei de rotatie. Acestea ar putea fi:

- cresterea creantelor;

- cresterea stocurilor de productie neterminata;


b) Analiza factoriala a rentabilitatii financiara a capitalului propriu:


VT AT Pn

Rf = * * * 100

AT Kp VT


ΔRf = Rf1 - Rf0 = 1,91 + 0,22 = + 2,13%


VT1 AT1 Pn1

Rf1 = * * * 100

AT1 Kp1 VT1


23448 51545 867

Rf1 = * * * 100

51545 45203 23448


Rf1 = + 1,91%


VT0 AT0 Pn0

Rf0 = * * * 100

AT0 Kp0 VT0476441 784064 -1695

Rf0 = * * * 100

784064 762357 476441


Rf0 = - 0,22%


1) Influenta vitezei de rotatie a activului:


VT VT1 VT0 AT0 Pn0

ΔRf = - * * * 100

AT AT1 AT0 Kp0 VT0VT 23448 476441 784064 -1695

ΔRf = - * * * 100

AT 51545 784064 762357 476441VT

ΔRf = 0,056%

AT


2) Influenta vitezei de rotatie a capitalului propriu:

AT VT1 AT1 AT0 Pn0

ΔRf = * - * * 100

Kp AT1 Kp1 Kp0 VT0AT 23448 51545 784064 -1695

ΔRf = * - * * 100

Kp 51545 45203 762357 476441

AT

ΔRf = - 0,018%

Kp


3)Influenta vitezei de rotatie a profitului net:


Pn VT0 AT0 Pn1 Pn0

ΔRf = * * - * 100

VT AT0 Kp0 VT1 VT0
Pn 476441 139872 867 -302

ΔRf = * * - * 100

VT 139872 135998 23448 84994Pn

ΔRf = +2,53%

VT


Concluzii:

In analiza factoriala a rezultat o majorare a capitalului propriu cu 2,13% datorita influentei pozitive a rentabilitatii nete a veniturilor totale care a crescut cu 2,86%. Desi viteza de rotatie a activului si viteza de rotatie a profitului net au avut valori pozitive, viteza de rotatie a capitalului propriu a influentat negativ rentabilitatea financiara.

Se recomanda o analiza atenta a cheltuielilor firmei in vederea eficientizarii acesteia. De asemenea, trebuie sa se acorde o atentie deosebita la cheltuielile cu salariile si la strategiile de relansare a ofertei pe piata.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }