QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Intrebari orientative pentru pregatirea examenului la

INTREBARI ORIENTATIVE PENTRU PREGATIREA EXAMENULUI LA

DREPTUL SOCIETATILOR


1. Conform art. 8 C. com., cine poate avea calitate de comerciant ?

a. statul

b. judetul

c. societatea comerciala

ANS : C

2. Care sunt categoriile de norme care detemina obiectul dreptului comercial?

a. cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este insa rezervata

exclusiv comerciantilor

b. cele ce definesc raporturile sociale patrimoniale

c. cele ce definesc raporturi personale nepatrimoniale

ANS : A


3. Care dintre prevederi sunt cuprinse in Codul comercial?

a. conditiile dobandirii calitatii de comerciant

b. dispozitiile legale privind societatile comerciale

c. procedura insolventei

ANS : A


4. In prezent care versiune a Codului comercial, cu o serie de modificari, este in

vigoare?

a. 1990

b. 1938

c. 1887

ANS : A


5. Ce fel de dispozitii cuprinde Codul comercial?

a. dispozitii generale privind comertul, principal izvor de drept in aceasta materie

b. principiile de baza ale functionarii societatilor comerciale

c. dispozitii particulare privind Registrul Comertului.

ANS : A


6. Care dintre izvoarele de drept ale dreptului comercial sunt normative?

a. Codul comercial

b. Doctrina si uzantele

c. Principiul general de drept conform caruia autonomia de vointa este mult mai

restransa in dreptul comecial

ANS : A


7. In cazul unui raport juridic la care participa si un necomerciant cine se afla sub

incidenta legii comerciale?

a. raportul juridic

b. statutul necomerciantului

c. tertii

ANS : A


8. Care sunt trasaturile specifice prin ce se caracterizeaza activitatea comerciala?

a. rapiditate

b. insecuritate si incurajarea creditului

c. formalism

ANS : A


9. Numarul de asociati ai unei SRL poate fi cuprins intre ce valori?

a. 2 si 15

b. 1 si 50

c. 2 si 50

ANS : B


10. Ce aspecte a generat necesitatea creditului in materie comerciala ?

a. principiul conform caruia codebitorii nu sunt tinuti solidari

b. lipsa mijloacelor de garantare a tranzactiilor comerciale

c. nasterea titlurilor de credit si a institutiilor financiare

ANS : C


11. Ce forma de societate poate fi constituita si prin subscriptie publica?

a. SRL

b. SNC

c. SA

ANS : C


12. Ce fel de prevederi cuprinde Codul comercial?

a. referitoare la definirea actelor si faptelor de comert si statutul comerciantilor

b. referitoare la cambie si bilet la ordin

c. referitoare la procedura insolventei

ANS : A


13. Care sunt caracteristicile societatilor comerciale cu asociat unic?

a. o societate cu raspundere limitata poate avea ca asociat unic o alta societate cu

raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana

b. o persoana poate fi asociat unic in oricate societati cu raspundere limitata

c. nu pot emite obligatiuni

ANS : C


14. Care sunt caracteristicile societatii comerciale in nume colectiv?

a. Este o societate de capital

b. Se aseamana cu societatea civila dar are personalitate juridica

c. Poate emite obligatiuni

ANS : B


15. In ce forma de societate asociatii raspund cu intregul patrimoniu social?

a. SNC

b. SRL

c. SA

ANS : A


16. Care sunt raporturile dintre dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal?

a. actele administrative individuale

b. obligatiile fiscale ale comerciantilor

c. comiterea in activitatea de comert a unor infractiuni

ANS : B


17. Care dintre urmatoarele norme juridice reglementeaza institutii de drept comercial?

a. norme de drept international public din tratate, conventii si acorduri

b. norme de drept legate de solutionarea unor cauze penale sau civile

c. norme de drept privind fondul de comert, operatiuni de banca si schimb

ANS : C


18. Cu care dintre urmatoarele izvoare de drept se confunda obiceiul ?

a. doctrina

b. cutuma

c. jurisprudenta

ANS : B


19. Prin ce anume se deosebeste dreptul comercial de dreptul civil ?

a. reglementeaza numai relatii sociale patrimoniale

b. se bazeaza pe egalitatea juridica a partilor

c. se bazeaza pe comercialitatea relatiilor sociale reglementate

ANS : C


20. Care dintre urmatoarele izvoare ale dreptului comercial nu sunt normative?

a. Codul civil

b. Codul comercial

c. Jurisprudenta

ANS : C


21. Ce institutii se inmatriculeaza la Registrul Comertului?

a. Asociatiile si fundatiile

b. Avocatii si notarii

c. Societatile comerciale

ANS : C


22. Ce forma de societate comerciala imbraca societatile bancare si de asigurari ?

a. Asociatii sau fundatii

b. Societati pe actiuni

c. Societati cu raspundere limitata

ANS : B


23. In ce este impartit capitalul social al societatilor cu raspundere limitata ?

a. Parti sociale

b. Actiuni

c. Obligatiuni

ANS : A


24. In ce conditii este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale ?

a. Daca se constituie o societate pe actiuni

b. Daca se aduce ca aport la capitalul social un teren

c. Daca se constituie o societate comerciala cu asociat unic

ANS : B


25. Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor comerciale?

a. exercitarea comertului in limitele concurentei ilicite si neloiale

b. tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor

necomerciale

c. indeplinirea formalitatilor de publicitate in Registrul Comertului

ANS : C


a. tinerea unei evidente contabile cu privire la activitatea comerciala desfasurata

b. tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor

necomerciale

c. indeplinirea formalitatilor de inregistrare la evidenta populatiei

ANS : A


26. Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de comert?

a. teoria personificarii fondului de comert

b. a universalitatii de fapt

c. teoria universalitatii de drept

ANS : B


a. teoria patrimoniului de afectatiune

b. teoria universalitatii de fapt si a proprietatii incorporale

c. teoria universalitatii de drept

ANS : B


27. Care dintre urmatoarele elemente nu fac parte din fondul de comert?

a. actul constituiv al societatii

b. firma

c. sediul social

ANS : A


a. actul constituiv al societatii

b. clientela

c. vadul comercial

ANS : A


28. Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?

a. actele referitoare la bunurile exceptate la transfer

b. gajul asupra bunurilor imobile

c. vanzarea-cumpararea fondului de comert

ANS : C


a. actele referitoare la bunurile exceptate la transfer

b. transmiterea fondului de comert ca aport la capitalul social

c. vanzarea distincta a firmei din fondul de comert

ANS : B


29. In ce caz este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale?

a. Se constituie o societate in comandita pe actiuni

b. Se aduce ca aport la capitalul social un bun mobil

c. Se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla

ANS : C


30. Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?

a. activitatea de educatie si invatamant

b. activitatile liberale (independente)

c. intreprinderile de constructii

ANS : C


a. activitatea de educatie si invatamant

b. intreprinderile de furnituri

c. adoptia

ANS : B


a. casatoria

b. operatiunile de prestari servicii

c. constituirea unei ipoteci pentru garantarea unui imprumut pentru uzul personal al

comerciantului

ANS : B


a. operatiunile cu bunuri imobile

b. operatiunile de mijlocire (samsarie) in afaceri comerciale

c. jocurile de intrajutorare

ANS : B


31. Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?

a. constituirea unei noi persoane juridice de drept privat

b. constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea

unui capital social propriu

c. afectarea unor bunuri proprii ale asociatilor, dar fara ca acestea sa faca parte din

patrimoniul societatii comerciale astfel constituite

ANS : A


a. afectarea bunurilor asociatilor cu un scop nelucrativ

b. constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea

unui capital social propriu

c. raspunderea fata de terti pentru obligatiile societatii de catre persoanele care o

reprezinta legal

ANS : C


a. Societatea sta in justitie in nume propriu

b. Societatea nu e titulara de drepturi si obligatii

c. Societatea nu participa in nume propriu la raporturile juridice cu tertii

ANS : A


32. Prin ce se deosebeste societatea comerciala de societatea civila ?

a. obiectul sau de activitate

b. numarul mai mare de asociati

c. punerea in comun a unor bunuri mobile in scopul impartirii foloaselor

ANS : A


33. Care sunt asemanarile dintre societatea civila si cea comerciala ?

a. Ambele tipuri de societati au personalitate juridica

b. Se pun in comun bunuri pentru a se imparti foloasele

c. Formalitatile la constituire

ANS : B


34. Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile comerciale?

a. la semnarea actului constitutiv

b. la varsarea capitalului social

c. la inmatricularea in Registrul Comertului

ANS : C


a. la numirea cenzorilor

b. la inmatricularea in Registrul Comertului

c. la constituirea patrimoniului

ANS : B35. Pentru efectuarea unor acte juridice premergatoare si necesare inmatricularii societatii, ce fel de personalitate juridica are aceasta?

a. o personalitate juridica restransa, limitata la incheierea actelor juridece necesare

dobandirii personalitatii juridice

b. o personalitate juridica restransa pentru efectuarea unor operatiuni de comert

c. o pesonalitate juridica restransa pentru incheierea unor contracte de munca

ANS : A


36. Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma societatii comerciale ?

a. sa fie ilicita si scrisa numai in limba romana

b. sa contina si emblema acesteia

c. sa fie disponibila si distinctiva

ANS : C


37. Care sunt asemanarile dintre societatea comerciala si asociatia in participatiune ?

a. ambele au personalitate juridica

b. ambele sunt asocieri de persoane in vederea realizarii de activitati comerciale

c. ambele se incheie prin parcurgerea unor formalitati speciale de inregistrare la

Registrul Comertului

ANS : B


38. Ce anume se are in vedere in primul rand in cazul societatilor de persoane?

a. calitatea asociatilor si relatiile dintre acestia

b. capitalul aportat de asociati si prestatiile ce pot constitui aport social

c. numarul partilor sociale ce formeaza capitalul social

ANS : A


39. Care dintre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate imbraca societatea cu asociat unic?

a. societatea pe actiuni

b. societatea in nume colectiv

c. societatea cu raspundere limitata

ANS : C


a. societatea in comandita pe actiuni

b. societatea cu raspundere limitata

c. societatea in nume colectiv

ANS : B


40. Societatile comerciale cu asociat unic ce caracteristici au?

a. o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu

raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana

b. este necesara si semnarea unui contract de societate pe langa actul constitutiv al

unei societati cu raspundere limitata

c. o societate cu raspundere limitata este o societate de capital

ANS : A


41. Diferenta intre asociatii comanditati si cei comanditari in ce anume consta ?

a. asociatii comanditari raspund nelimitat

b. asociatii comanditati raspund nelimitat

c. asociatii comanditati raspund numai in limita capitalului social subscris

ANS : B


42. Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita simpla?

a. toti asociatii raspund numai in limita capitalului social subscris

b. numarul minim de asociati este de 5

c. asociatii comanditati raspund cu intregul lor patrimoniu

ANS : C


a. asociatii comanditari raspund in limita capitalului social subscris

b. numarul minim de asociati este de 2

c. firma va fi insotita de mentiunea „SRL”.

ANS : A


43. Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?

a. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic

b. asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu

c. actionarii sunt obligatoriu in numar de minim 5

ANS : A


a. asociatii raspund in limita capitalului social subscris

b. asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu

c. exista asociatii sunt comanditari si comanditati

ANS : A


a. numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50

b. asociatii comanditari raspund nelimitat

c. capitalul social este de minim 90.000 RON

ANS : A


a. Capitalul social poate fi mai mic de 200 RON

b. O parte sociala nu poate fi mai mica de 10 RON

c. Capitalul social este de minim 90.000 RON

ANS : B


a. Capitalul social este impartit in actiuni

b. O parte sociala poate fi mai mica de 10 RON

c. Capitalul social este impartit in parti sociale

ANS : C


44. Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?

a. posibilitatea de emitere de titluri de valoare

b. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic

c. asociatii raspund nelimitat

ANS : A


a. Capitalul social poate fi mai mic de 2500 RON

b. Capitalul social se imparte in parti sociale

c. Capitalul social se imparte in actiuni

ANS : C


a. Actionarii raspund in limita capitalului subscris

b. Asociatii raspund nelimitat

c. Asociatii comanditari raspund nelimitat

ANS : A


a. capitalul social se imparte in parti sociale

b. exista posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic

c. Se pot emite titluri comerciale de valoare

ANS : C


45. Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in nume colectiv?

a. capitalul social este de minim 200 RON

b. impartirea capitalului social in actiuni

c. asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale

ANS : C


46. Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii legale a formelor de societate in lege ?

a. enumerarea este enuntiativa

b. enumerarea este exemplificativa

c. enumerarea este limitativa si imperativa

ANS : C


a. enumerarea este enuntiativa

b. nu se permite constituirea unei societati hibrid

c. enumerarea nu este limitativa si imperativa

ANS : B


47. Se permite aplicarea dreptului de optiune intre formele societatilor comerciale ?

a. nu se permite drept de optiune decat la constituirea societatii

b. se permite drept de optiune, cu unele exceptii legalec. pe parcursul existentei societatii comerciale nu se permite schimbarea formeiANS : B


48. In ceea ce priveste dreptul de optiune intre formele societatilor comerciale, care sunt trasaturile acestuia?

a. societatea cu asociat unic poate imbraca orice forma

b. se permite drept de optiune, cu unele exceptii prevazute de lege

c. pe parcursul existentei societatii comerciale nu se permite schimbarea formei

ANS : B


49. Care este teoria ce sta la baza determinarii nationalitatii societatii comerciale in dreptul roman?

a. teoria autonomiei de vointa

b. teoria locului de inregistrare

c. teoria sediului social principal

ANS : A


a. teoria sediului secundar

b. teoria sediului social principal

c. teoria nationalitatii actionarilor

ANS : B


50. Infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale pot fi hotarate de catre cine?

a. Adunarea generala a sociatilor sau actionarilor

b. Administratorii si directorii societatii

c. Cenzori sau auditul societatii

ANS : A


51. Cand poate fi hotarata infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale ?

a. numai la constituirea societatii

b. numai ulterior semnarii actului constitutiv al societatii

c. atat la constituire, cat si pe parcursul existentei societatii

ANS : C


52. Prin ce modificari poate fi hotarata infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale?

a. prin modificarea formei societatii

b. prin modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii

c. prin modificarea capitalului social al societatii

ANS : B


53. Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?

a. obiectul de activitate al sucursalei este diferit de cel al societatii mame

b. sucursala are un sediu propriu

c. sucursala nu se inregistreaza separat la Registrul comertului

ANS : B


54. Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?

a. obiectul de activitate al sucursalei este diferit de cel al societatii mame

b. filiala este o societate de sine statatoare

c. filiala nu se inregistreaza separat la Registrul Comertului

ANS : B


a. Filiala are personalitate juridica proprie

b. Filiala nu se inregistreaza separat la Registrul Comertului

c. Filiala trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama

ANS : A


a. Filiala nu are personalitate juridica proprie

b. Filiala este o societate complet independenta se societatea-mama

c. Filiala nu trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama

ANS : C


55. Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?

a. sucursala este o societate comerciala independenta

b. sucursala are propriile atribute de identificare

c. sucursala nu se inregistreaza separat la Registrul comertului

ANS : B


a. sucursala are personalitate juridica

b. sucursala nu are sediu propriu

c. obiectul de activitate al sucursalei este identic cu cel al societatii-mama

ANS : C


56. La constituirea unei societati comerciale care este operatiunea care se efectueaza inainte de intocmirea actului constitutiv?

a. verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei

b. semnarea unor contracte cu parteneri contractuali

c. inregistrarea fiscala a societatii

ANS : A


a. emiterea facturilor catre debitori

b. semnarea contractelor de munca

c. verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei

ANS : C


57. Dintre operatiunile necesare constituirii societatii comerciale pe care le regasiti?

a. prezentarea de acte referitoare la sediul asociatilor/actionarilor

b. identificarea conturilor bancare ale administratorilor si cenzorilor

c. varsarea aporturilor

ANS : C


58. De catre cine poate fi formulata cererea de inmatriculare a societatii comerciale in Registrul Comertului?

a. fondatori sau administratorii societatii

b. oricare dintre asociati/actionari oricand

c. cenzorii societatii

ANS : A


a. Auditorii externi ai societatii

b. fondatori sau administratorii societatii

c. orice persoana interesata

ANS : B


59. Cand poate respinge judecatorul delegat cererea de inmatriculare a unei societati?

a. Cand actul constitutiv nu cuprinde toate mentiunile legale sau cuprinde clauze prin

care se incalca o dispozitie imperativa a legii

b. Cand actul constitutiv nu cuprinde clauze referitoare la sucursalele societatii

c. Cand actul constitutiv nu cuprinde numele cenzorilor la SRL

ANS : A


60. Daca judecatorul delegat la constituire constata unele neregularitati cum anume procedeaza?

a. judecatorul delegat va admite cererea si va dispune remedierea ulterioara

b. judecatorul delegat va respinge cererea pentru neregularitati si aceasta are

autoritate de lucru judecat

c. judecatorul delegat fixeaza un nou termen si recomanda partilor remedierea

neregularitatilor pana la acest termen

ANS : C


61. Cum este evidentiat capitalul social din punct de vedere contabil ?

a. Prin pasivul bilantului contabil, care cuprinde expresia valorica a acestuia

b. Prin activul bilantului contabil, cuprinzand valoarea aporturilor

c. Prin patrimoniul societatii

ANS : A


62. La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de capitalul varsat?

a. la societatile de persoane

b. la SRL-uri

c. la societati pe actiuni

ANS : C


a. la societatile in nume colectiv

b. la societatile pe actiuni

c. la societati cu asociat unic

ANS : B


63. Care este situatia aportului in numerar la societatile comerciale?

a. este obligatoriu la constituirea societatii comerciale, legea stabilind pentru anumite

forme limite minime ale acestei valori

b. este obligatoriu numai la societatile pe actiuni

c. este obligatoriu numai la SRL

ANS : A


64. Care este relatia dintre patrimoniul societatii si capitalul social ?

a. patrimoniul societatii este intotdeauna egal cu capitalul social

b. capitalul social este egal cu patrimoniul societatii numai in momentul constituirii

acestuia

c. capitalul social trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat patrimoniul societatii

ANS : B


65. Care dintre urmatoarele sunt considerate fapte de comert subiective?

a. toate contractele unui comerciant, daca nu sunt de natura civila sau nu rezulta

contrariul din insusi actul respectiv

b. toate actele savarsite de comerciant, indiferent daca sunt in nume propriu sau nu

c. si obligatiile derivand din fapte licite sau din savarsirea unor fapte ilicite in

legatura cu activitatea comerciala a comerciantului

ANS : A


66. Care dintre urmatoarele forme de organizare ale societatii comerciale are personalitate juridica?

a. Punctul de lucru

b. Reprezentanta comerciala

c. Filiala

ANS : C


67. In ce moment societatea comerciala inceteaza a mai exista ca entitate juridica ?

a. Societatea comerciala se afla in una din situatiile de fapt prevazute de lege ca fiind

cauze de dizolvare

b. Societatea comerciala se afla in curs de lichidare judiciara

c. Judecatorul delegat dispune radierea societatii comerciale din Registrul Comertului

ANS : C


68. In care dintre urmatoarele situatii societatea comerciala pe actiuni intra in lichidare?

a. In cazul declararii nulitatii societatii

b. Cand adunarea generala hotaraste majorarea capitalului social

c. La decesul unuia dintre membrii fondatori

ANS : A


a. La decesul cenzorilor societatii

b. La decesul administratorului unic

c. La declararea nulitatii societatii

ANS : C


69. In ce cazuri creditorii societatii pot face opozitie ?

a. In cazul schimbarii denumirii societatii

b. In cazul majorarii capitalului social

c. In cazul reducerii capitalului social, al fuziunii, divizarii si dizolvarii anticipate a

societatii

ANS : C


70. Cati asociati poate avea cel mult o societate cu raspundere limitata ?

a. 50 asociati

b. 5 asociati

c. 10 asociati

ANS : A


71. Prin ce act juridic se constituie societatea cu raspundere limitata cu asociat unic?

a. Contract de societate

b. Contract de societate si statut

c. Statut (act constitutiv).

ANS : C


72. Capitalul social al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de o anumita suma in ce valoare?

a. 200 Ron

b. 90.000 Ron

c. 2500 Ron

ANS : B


73. Care sunt efectele dizolvarii societatii comerciale?

a. Intrarea societatii in lichidare

b. Pierderea personalitatii juridice

c. Numirea unui cenzor/auditor

ANS : A


74. De catre cine sunt revocati membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia?

a. Numai de catre adunarea generala

b. De ceilalti administratori

c. De cenzori/auditori

ANS : A


75. Prin ce modalitate se creaza o noua persoana juridica ?

a. Prin infiintarea unei filiale a societatii

b. Prin prelungirea duratei societatii

c. Prin schimbarea formei societatii

ANS : A


76. Care sunt caracteristicile incheierilor judecatorului delegat de la Registrul Comertului?

a. Sunt supuse apelului

b. Nu sunt executorii de drept

c. Sunt supuse numai recursului

ANS : C


77. Care este termenul de recurs la incheierile judecatorului delegat de la Registrul Comertului?

a. Este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial

b. Este de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial

c. Este de 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial

ANS : A


78. Din ce moment bunurile constituite ca aport in societate pot deveni proprietatea societatii?

a. Din momentul inmatricularii societatii in Registrul Comertului

b. Din momentul depunerii aporturilor la societate

c. Din momentul agrearii asupra acestora de catre asociati/actionari

ANS : A


79. De catre cine este administrata societatea pe actiuni conform sistemului dualist ?

a. Directorat si Consiliu de supraveghere

b. Consiliu de Adminsitratie si Directori

c. Consiliu de Adminsitratie si auditori

ANS : A


80. Cum se realizeaza lichidarea activului social?

a. Prin transformarea bunurilor societatii in bani si distribuirea sumelor catre asociati

b. Prin transformarea bunurilor societatii in bani si incasarea creantelor pe care

societatea le are fata de terti

c. Prin achitarea datoriilor societatii

ANS : B


81. Ce poate decide lichidatorul in situatia in care in procedura de lichidare voluntara nu exista nici un fel de sume in vederea achitarii datoriilor societatii din nicio sursa (bunuri, asociati cu raspundere nelimitat?

a. Inchiderea procedurii de lichidare

b. Renuntarea la pozitia de lichidator

c. Declansarea procedurii insoventei

ANS : C


82. Cine numeste lichidatorii unei societati comerciale ?

a. Consiliul de administratie al societatii

b. Adunarea generala care hotaraste lichidarea

c. Directorul Oficiului Registrului Comertului unde societatea isi are sediul

ANS : B


83. Care este consecinta mentinerii personalitatii juridice a societatii in perioada lichidarii ?

a. Adunarea generala nu mai decide decat asupra problemelor direct legate de

lichidare iar administratorii societatii sunt inlocuiti de lichidatori

b. Societatea nu mai are atribute de identificare

c. asociatii nu mai pot dispune de patrimoniul societatii, acesta fiind in mod automat

transferat creditorilor

ANS : A


84. In ce cazuri dizolvarea are loc fara lichidare ?

a. in cazul societatii pe actiuni ale carei actiuni sunt listate pe o piata reglementata

b. in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii

c. in cazul societatii in nume colectiv

ANS : B


85. Dupa momentul declararii dizolvarii societatii ce obligatii au administratorii societatii?

a. sa nu intreprinda acte de comert in afara de cele necesare pentru lichidare, in caz

contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au intreprins

b. sa-si depuna demisia la registrul comertului

c. sa solicite publicarea in Monitorul Oficial a situatiilor financiare ale societatii.

ANS : A


86. Ce posibilitate are asociatul care a provocat el insusi neintelegerile pentru care se solicita dizolvarea?

a. poate cere doar o parte mai mica din contravaloarea contributiei sale la patrimoniul

societatii

b. poate sa solicite plata imediata a contravalorii partilor sociale platite

c. nu va putea formula actiunea in dizolvare, deoarece invoca propria sa turpitudine

ANS : C


87. Cine poate introduce cererea de dizolvare in societatile de persoane si in societatea cu raspundere limitata ?

a. numai asociatii majoritari

b. oricare dintre asociati

c. numai asociatii minoritari

ANS : B


88. In ce conditii pot asociatii sa revina asupra hotararii de dizolvare a societatii luate?

a. pana la publicarea efectiva a deciziei in Monitorul Oficial

b. pana la expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea la registrul comertului.

c. cat timp nu s-a facut nici o repartitie de activ

ANS : B


89. In care din urmatoarele cazuri se dizolva de drept o societate comerciala?

a. In cazul schimbarii formei juridice a societatii

b. La expirarea duratei societatii stabilita in actele constitutive

c. La schimbarea asociatului majoritar al societatii

ANS : B


90. In ce caz se dizolva societatea comerciala cu raspundere limitata cu unic asociat?

a. In cazul in care asociatul unic este si administratorul societatii

b. In cazul in care asociatul unic mai este asociat unic si in alta societate cu

raspundere limitata cu asociat unic

c. In cazul in care asociatul unic este angajat al societatii

ANS : B


91. Care este rezultatul juridic al unei operatiuni de fuziune?

a. o dublare a patrimoniului societatii

b. o concentrare a societatilor comerciale

c. Schimbarea formei juridice a societatii

ANS : B


92. Cum se realizeaza fuziunea prin absorbtie?

a. mai multe parti ale mai multor societatii se unesc pentru cresterea profiturilor

b. trei societati sunt inglobate intr-o noua persoana juridica

c. o societate existenta sau nou creata inglobeaza una sau mai multe societati, care isi inceteaza astfel existenta

ANS : C


93. Cum se realizeaza fuziunea prin contopire?

a. trei societati sunt inglobate intr-o singura persoana juridica existenta

b. doua sau mai multe societati se dizolva fara lichidare si transfera integral patrimoniul

lor catre o alta persoana

c. o societate din grupul de societati devine actionar majoritar al unie alte societati

ANS : B


a. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua

sau mai multe societati existente, care astfel nu isi vor inceta existenta

b. presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care,

prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, isi inceteaza existenta

c. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua

sau mai multe societati existente, care astfel isi vor inceta existenta

ANS : C


94. Care este rezultatul divizarii ?

a. Patrimoniul unei societati comerciale se imparte intre doua sau mai multe societati

b. Denumirea societatii este impartita in mai multe cuvinte separate

c. Sediul social este impartit intre mai multe societati

ANS : A


95. Cum se realizeaza divizarea totala ?

a. dintr-o societate existenta un asociat ramane cu atributele de identificare iar altul

cu capitalul social

b. dintr-o societate existenta asociatii isi impart in mod egal capitalul social

c. Societatea isi inceteaza existenta, patrimoniul sau impartindu-se intre doua sau mai

multe societati nou constituite

ANS : C


96. Pana cand suspenda de regula opozitia la divizare sau fuziune executarea fuziunii sau a divizarii ?

a. Pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila

b. Pana la data publicarii hotararii judecatoresti in Monitorul Oficial

c. Pana la data la care care societatea debitoare face dovada platii datoriilor

ANS : A


97. Care este efectul principal al fuziunii prin absorbtie?

a. Societatea absorbita isi continua existenta

b. Societatea absobita vinde bunurile din patrimoniul sau catre alte persoane juridice

c. Societatea nou infiintata preia drepturile si obligatiile societatii care isi inceteaza

existenta, operand o transmisiune universala;

ANS : C


98. La ce are dreptul asociatul exclus din societate ?

a. La o suma de bani care sa reprezinte valoarea cotei sale parti din patrimoniul

societatii

b. La o parte proportionala din capitalul social

c. La o despagubire in natura prin preluarea unor bunuri ale societatii

ANS : A


99. In cazul societatii pe actiuni, care este obiectul hotararii luate de adunarea generala care da dreptul actionarului de a se retrage din societate ?

a. Schimbarea obiectului principal de activitate

b. Schimbarea sediului societatii in alt judet in Romania

c. transferul actiunilor detinute de catre actionarul majoritar

ANS : A


100. In ce termen va fi obligata societatea comerciala care dobandeste actiuni cu incalcarea conditiilor legale va fi obligata sa le instraineze ?

a. In cel mult sase de la data subscrierii lor

b. In cel mult doi ani de la data subscrierii lor

c. In cel mult un an de la data subscrierii lor

ANS : C


101. In ce conditii asociatii societatilor de persoane si societatile cu raspundere limitata au dreptul de a se opune in cadrul adunarii generale cesiunii de parti sociale ?

a. Daca partile de interes sau cele sociale se cesioneaza unor terte persoane, ne

asociati

b. Daca se schimba asociatul majoritar

c. Daca partile sociale se cesioneaza intre asociatii existenti

ANS : A


102. Care este cvorumul cerut de lege pentru aprobarea in cazul societatii cu raspundere limitata a transmiterii partilor sociale catre persoane din afara societatii ?

a. cel putin 90% din capitalul social

b. cel putin trei patrimi din capitalul social

c. cel putin jumatate plus unul din capitalul social

ANS : B


103. In ce consta efectul principal al cesiunii ?

a. Schimbarea numarului sau a numelui asociatilor

b. Transferul obligatiilor societatiic. Transferul drepturilor conferite de calitatea de asociat catre cesionarANS : C


104. Care este consecinta schimbarii formei societatii ?

a. duce la dizolvarea de drept a societatii anterioare

b. Presupune crearea unei pesoane juridice actualizate

c. nu conduce la incetarea existentei societatii ori crearea unei persoane juridice noi

ANS : C


105. Dupa trecerea carui termen poate fi realizata reducerea capitalului social ?

a. doua luni de la publicarea Monitorului Oficial a hotararii adunarii generale a

asociatilor

b. o luna de la publicarea Monitorului Oficial a hotararii adunarii generale a

asociatilor

c. doua luni de la data hotararii adunarii generale a asociatilor.

ANS : A


106. In ce conditii va putea o societate pe actiuni care a emis obligatiuni, sa reduca capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actionarilor?

a. cu acordul tuturor actionarilor

b. Proportional cu valoarea obligatiunilor rambursate

c. cu acordul instantei judecatoresti competente

ANS : B


107. Care sunt modalitatile de reducere a capitalului social?

a. Micsorarea numarului de asociati

b. Reducerea patrimoniului social prin vanzari de bunuri

c. Micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale

ANS : C


a. Reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale

b. Reducerea patrimoniului social prin vanzari de bunuri

c. Reducerea obligatiilor societatii

ANS : A


108. In ce termen trebuie platite intergal actiunile emise in schimbul aporturilor noi la majorarile de capital ?

a. 5 ani de la data efectuarii primei subscrieri

b. 1 an de la data luarii hotararii

c. 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial, a hotararii adunarii generale

ANS : C


109. Care sunt modalitatile de majorare a capitalului social la societatea pe actiuni?

a. Compensarea crentelor societatii inte debitorii si creditorii acesteia

b. Compensarea creantelor detinute de actionari impotriva societatii

c. Iertarea de datorie

ANS : B


110. Cand este obligatorie forma autentica a actului constitutiv ?

a. la reducerea capitalului social prin reducerea valorii partii sociale

b. la subscrierea ca aport in natura a dreptului de proprietate asupra unui teren

c. la schimbarea formei juridice a societatii din SA in SRL

ANS : B


a. La modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in

comandita simpla

b. La schimbarea sediului societatii in alt judet

c. La schimbarea denumirii societatii

ANS : A


111. Cum se produc efectele hotararii de declarare a nulitatii societatii comerciale ?

a. Retroactiv

b. numai pentru viitor;

c. de la data depunerii cererii de constatare a nulitatii

ANS : B


112. In ce caz societatea si tertii nu pot opune pentru a se sustrage de la obligatiile asumate o neregularitate in numirea reprezentantilor, administratorilor sau a altor personae care fac parte din organele societatii ?

a. Cand aceasta numire a fost publicata in conformitate cu legea

b. Cand aceasta numire a fost mentioanta in Registrul Comertului

c. Cand au trecut mai mult de 10 luni de la data acelei neregularitati

ANS : A


113. Cui apartine competenta pentru opozitia creditorilor sociali si a altor persoane interesate fata de hotararile asociatilor cu privire la modificarea actului constitutiv ?

a. exclusiv instantei judecatoresti

b. exlcusiv tribunalullui arbitral daca partile convin in acest fel

c. partilor

ANS : A


114. Cui apartine competenta pentru cererile de anulare si suspendare a unei hotarari a adunarii generale a actionarilor formulate de catre actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat contra ?

a. exlcusiv tribunalului arbitral

b. Partilor

c. exclusiv instantei judecatoresti

ANS : C


115. Ce are ca obiect auditul intern ?

a. numai evaluarea activelor interne ale societatii

b. Activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul

furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si

proceselor de conducere a acesteia;

c. numai verificarea dividendelor platite actionarilor

ANS : B


116. Ce principii se aplica in privinta raspunderii cenzorilor?

a. Cele pentru raspunderea actionarilor

b. Cele pentru raspunderea administratorilor

c. Cele pentru raspunderea din dreptul muncii

ANS : B


117. Care este situatia unei cereri de opozitie impotriva deciziilor administratorilor prin care, prin delegarea unor atributii ale adunarii generale extraordinare a actionarilor, acestia pot decide modificarea actelor constitutive?

a. Este admisibila in principiu in fata instantelor judecatoresti

b. Este inadmisibila;

c. Este de competenta registrului comertului

ANS : A


118. Cine poate formula o actiune in nulitatea deciziilor administratorilor?

a. Creditorii societatii care au crente mai mari de 10% din capitalul social

b. Debitorii societatii

c. Actionarii si cenzorii, pe calea actiunii oblice

ANS : C


119. Ce reprezinta aporturile asociatilor ?

a. Intentiile de dezvoltare a societatii in urmatorii 3 ani

b. Drepturile decurgand din actul constitutiv

c. Obligatiile asumate de catre asociati pentru a aduce in societate anumite valori

patrimoniale

ANS : C


120. Cu ce sunt garantate obligatiile unei societati comerciale ?

a. Cu patrimoniul tuturor asociatilor

b. Cu patrimoniul social

c. Cu capitalul social

ANS : B


121. In materie comerciala, dobanzile aferente obligatiilor ce constau in plata unei sume de bani, ce au devenit exigibile conform contractului, de cand curg?

a. de la data scadentei, fara notificarea prealabila a debitorului

b. dupa notificarea debitorului cu privire la intarzierea indeplinirii obligatiilor

c. de la data introducerii cererii de chemare in judecata a debitorului

ANS : A


122. In dreptul comercial, ce se intelege prin solidaritatea pasiva?

a. in cazul obligatiilor comerciale cu pluralitate de debitori, reprezinta exceptia si nu regula

b. are drept scop posibilitatea creditorilor sa ceara oricarui codebitor executarea integrala a creantei

c. trebuie sa fie prevazuta in mod expres in contract sau de catre legiuitor

ANS : B123. In materie comerciala, constatand neexecutarea la termen a unei obligatii comerciale, judecatorul ce poate dispune?

a. poate obliga creditorul sa acorde el insusi debitorului un termen de gratie pentru executarea obligatiei comerciale

b. nu poate acorda termen de gratie debitorului, pentru executarea obligatiei comerciale izvorata dintr-un contract in care partile au prevazut un termen

c. poate acorda termen de gratie debitorului, pentru executarea obligatiei comerciale izvorata dintr-un contract in care partile au prevazut un termen

ANS : B


124. Care este termenul general de prescriptie aplicabil materiei comerciale?

a. 5 ani

b. 3 ani

c. 2 ani

ANS : B125. Ce se intelege prin plata unei obligatii comerciale, prin decontare bancara ?

a. se considera efectuata in momentul in care sumele de bani au fost virate, prin debitarea contului debitorului si au ajuns in contul creditorului

b. se considera efectuata in momentul in care sumele de bani au fost virate din contul debitorului, fara a fi necesara asteptarea momentului creditarii contului debitorului

c. din momentul perfectarii contractului sinalagmatic, de catre creditor si debitor

ANS : A126. Potrivit art. 45 Cod comercial care este definitia retractului litigios ?

a. poate avea loc in caz de cesiune a unui drept derivand dintr-un fapt comercial

b. nu poate avea loc in caz de cesiune a unui drept derivand dintr-un fapt commercial

c. poate fi invocat de catre debitorul cedat, dupa ce acesta plateste cesionarului pretul efectiv cu care acesta a cumparat dreptul litigios si cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului de cesiune.

ANS : B127. Cum se stabileste potrivit O.G. nr.9/2000, dobanda legala pentru obligatii banesti in materie comerciala ?

a. la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, comunicata trimestrial prin circulare publicate in Monitorul Oficial

b. prin clauzele inserate de parti in contracte comerciale

c. la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, comunicata lunar prin circulare publicate in Monitorul Oficial

ANS : C128. In dreptul comercial, proba cu martori cum este reglementata si implementata?

a. este admisibila si peste cuprinsului unui inscris si in lipsa acestuia, numai daca valoarea obiectului in litigiu este sub 250 lei.

b. este admisibila si peste cuprinsului unui inscris si in lipsa acestuia, oricare ar fi valoarea obiectului in litigiu.

c. este admisibila chiar si in cazul actelor solemne, pentru care legea impune forma scrisa ad validitatem

ANS : B


129. Care sunt potrivit art. 46 Cod comercial, mijloacele de proba specifice in materie comerciala ?

a. expertizele contabile si tehnice

b. facturile acceptate, corespondenta comerciala, telegramele, registrele comerciantilor.

c. interogatoriul partilor litigante, precum si depozitiile martorilor, obtinute prin administrarea probei testimoniale

ANS : B


130. Registrele comerciale, regulat sau neregulat tinute pot fi utilizate ca mijloace de proba in instanta?

a. impotriva comerciantului care le-a tinut

b. in favoarea comerciantului care le-a tinut

c. numai insotite de inscrisurile care au stat la baza inregistrarilor

ANS : A


131. Care sunt conditiile de infatisare a registrelor comerciantilor in instanta?

a. are caracter obligatoriu, insa valoarea probanta a acestora este data numai prin alaturarea inscrisurilor ce au stat la baza inregistrarilor

b. are caracter exceptional

c. este permisa de lege in toate cazurile, indiferent de obiectul litigiului commercial

ANS : B


132. Prin ce se caracterizeaza vanzarea-cumpararea comerciala?

a. nu implica nicio diferenta fata de vanzarea-cumpararea civila.

b. este similara vanzarii-cumpararii civile, ambele fiind contracte prin intermediul carora se transmite, in schimbul unui pret, proprietatea asupra unui lucru.

c. nu impune existenta intentiei de revanzare in momentul cumpararii

ANS : B


133. Care sunt caracterele juridice pe care le prezinta contractul de vanzare-cumparare comerciala ?

a. este un contract de adeziune

b. este un contract bilateral (sinalagmatic)

c. este un contract unilateral

ANS : B


134. Cum se realizeaza incheierea contractului de vanzare-cumparare comerciala?

a. in momentul predarii bunului de catre vanzator si al preluarii bunului de catre cumparator.

b. in momentul formarii acordului de vointa al partilor, in sensul transmiterii de la vanzator la cumparator a dreptului de proprietate asupra unui bun, in schimbul unui pret.

c. in momentul platii pretului de cate cumparator.

ANS : B


135. Care este trasatura caracteristica a vanzarii-cumpararii comerciale ?

a. intentia vanzatorului de a obtine cel mai bun pret de vanzare si intentia cumparatorului de a obtine cel mai bun pret de cumparare

b. intentia cumparatorului de a achizitiona bunuri pentru uzul sau consumul propriu sau al familiei sale.

c. interpunerea in schimbul marfurilor, materializata prin intentia de revanzare

ANS : C


136. Cand transmiterea dreptului de proprietate asupra lucrului vandut opereaza de drept din momentul incheierii contractului ?

a. vanzatorul este proprietar, iar lucrul vandut este un bun individual determinat

b. vanzatorul este proprietar, iar contractul este afectat de termen/conditie

c. vanzatorul este proprietar, iar contractul are ca obiect bunuri viitoare

ANS : A


137. Este un contract mandatul comercial?

a. ce are ca obiect incheierea de acte juridice civile si comerciale

b. cu titlu oneros

c. cu tilu gratuit

ANS : B


138. In functie de ce se determina caracterul civil sau comercial al contractului de mandat?

a. puterile mandatarului care, in ambele cazuri, trebuie sa fie precizate in mod riguros si expres de catre mandant.

b. obiectul acestuia si natura actelor juridice pe care mandatarul urmeaza sa le incheie cu tertul c. durata contractului si obiectul acestuia .

ANS : B


139. Care sun conditiile de aplicare ale dobanzii comerciale ?

a. obligatia poate face parte din orice categorie de obligatii contractuale

b. obligatia sa fie comerciala .

c. obligatia nu are valoare determinata sau determinabila.

ANS : B


140. Ce trasaturi juridice are contractul de comision ?

a. este o varietate a mandatului comercial, fiind un mandat comercial cu reprezentare

b. este o varietate a mandatului comercial, fiind un mandat comercial fara reprezentare

c. este un act unilateral, nascand obligatii numai in sarcina comisionarului

ANS : B


141. In cazul caror acte, in materie comerciala, forma scrisa ad probationem este ceruta de lege?

a. contractul de consignatie

b. contractul de vanzare-cumparare

c. contractul de mandat comercial

ANS : A


142.Daca locul executarii nu este stabilit expres in contract, iar obligatia comerciala consta intr-o suma de bani, plata conform Codului comercial unde se va face ?

a. sediul, domiciliul sau resedinta debitorului, plata fiind cherabila

b. sediul, domiciliul sau resedinta creditorului, plata fiind portabila

c. legea nu stabileste unde se va face plata

ANS : A


143.In materie comerciala, in cazul pluralitatii de debitori ce particularitati avem?

a. debitorul solidar are facultatea de a opune creditorului beneficiul discutiunii si beneficiul diviziunii

b. obligatia este solidara numai daca este stipulat expres in contract

c. solidaritatea este prezumata de legiuitor

ANS : C


144.Care sunt trasaturile caracteristice ale obligatiilor comerciale?

a. solidaritatea codebitorilor trebuie stipulata expres in contract

b. dobanda curge de plin drept, din momentul exigibilitatii

c. judecatorul poate acorda termen de gratie

ANS : B


145.In baza contractului de mandat comercial ce operatiuni se pot efectua?

a. mandatarul nu beneficiaza de un privilegiu special si poate schimba destinatia sume de bani incasate de la terti in temeiul contractului, fara a avea acordul mandantului.

b. actele juridice cu tertii se incheie de catre mandatar, in nume propriu

c. mandatarul este tinut sa aduca la cunostinta tertilor cu care incheie acte comerciale imputernicirea in temeiul careia actioneaza

ANS : C


146. Care sunt diferentele dintre mandatul comercial si comision ?

a. comisionul este o varietate mandat fara reprezentare

b. numai comisionul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale

c. comisionul poate fi si de natura civila

ANS : A


147. Ce se intelege prin contractul de consignatie?

a. nu presupune plata unei remuneratii de catre consignant

b. nu contine elemente ale unei vanzari de marfuri, ci numai ale unui contract de depozit

c. este o varietate a contractului de commission

ANS : C


148.Care sunt operatiunile specifice in cadrul contractului de consignatie?

a. marfurile nu trec in proprietatea ci numai in posesia consignatarului, de la data incredintarii si pana la data vanzarii catre terti.

b. consignantul nu poate modifica unilateral conditiile contractuale, referitoare la bunurile predate

c. consignatarul poate vinde pe credit, chiar daca in contract nu exista o stipulatie expresa in acest sens

ANS : A


149. Cand se poate exercita dreptul de retentie ?

a. comitentul

b. mandatarul

c. consignatarul

ANS : B


150.Care sunt operatiunile specifice in cadrul contractului de report?

a. fructele civile produse de titlurile de credit se cuvin reportatorului, daca in contract nu s-a prevazut altfel

b. fructele civile produse de titlurile de credit se cuvin reportatului, daca in contract nu s-a prevazut altfel

c. titlurile de credit date in report vor fi identice, aceleasi cu cele revandute la termen

ANS : A


151.Care sunt operatiunile specifice in cadrul contractului de cont curent ?

a. datoriile reciproce ale partilor se sting pana la concurenta debitului si creditului, urmand a se plati eventuala diferenta, adica soldul ramas dupa compensatie

b. partile trebuie sa achite separat si imediat creantele reciproce, izvorate din prestatiile facute una catre cealalta

c. incetarea contractului nu poate opera prin denuntare unilaterala, chiar daca partile au prevazut o clauza in acest sens

ANS : A


152.Cum sunt de regula, contractele comerciale ?

a. acte juridice cu executare succesiva

b. acte juridice cu titlu gratuity

c. acte juridice cu titlu oneros

ANS : C


153.Codul comercial, in referire la momentul incheierii contractului, a consacrat ce principiu?

a. teoria informatiunii, conform careia contractul se incheie in momentul in care ofertantul ia cunostinta in mod efectiv de acceptarea ofertei

b. teoria emisiunii, potrivit careia contractul se incheie in momentul in care destinatarul ofertei si-a manifestat vointa de a o accepta, char daca acceptarea nu a fost transmisa ofertantului.

c. teoria receptiunii, potrivit careia contractul se incheie in momentul primirii de catre ofertant a acceptarii, chiar daca nu a luat cunostinta despre aceasta.

ANS : A


154.In legatura cu oferta de a contracta, in care s-a prevazut un termen de acceptare care este momentul incheierii contractului?

a. contractul se considera incheiat daca acceptarea a ajuns la ofertant inainte de expirarea termenului prevazut in oferta.

b. ofertantul nu poate primi ca buna o acceptare ajunsa peste termen, chiar daca acceptantul a fost incunostiintat de indata despre aceasta.

c. contractul se considera incheiat daca acceptarea a ajuns la ofertant chiar si dupa expirarea termenului prevazut in oferta.

ANS : A


155.Codul comercial, adaptand dispozitiile civile la circuitul comercial, dispune ca in contractele comerciale sa existe anumite reguli speciale, care sunt acestea?

a. pretul trebuie sa fie intotdeauna determinat de parti la incheierea contractului, adica trebuie sa fie cert.

b. pretul poate fi stabilit si ulterior incheierii contractului, prevazandu-se printr-o clauza o indicatie abstracta si impersonala, in functie de locul platii sau de cotele oficiale ale bursei.

c. lipsa pretului determina invaliditatea contractului

ANS : B


156.Determinarea locului executarii contractului comercial cum se face ?

a. poate fi expresa sau tacita.

b. poate fi numai expresa.

c. poate rezulta numai din natura operatiunii comerciale.

ANS : A


157.Daca nu s-a prevazut expres in contract care este locul executarii contractului?

a. locul executarii obligatiilor comerciale va fi considerat acela care rezulta din natura operatiunii comerciale.

b. locul executarii obligatiilor comerciale va fi considerat cel determinat de un tert desemnat de parti in acest sens.

c. locul executarii obligatiilor comerciale va fi considerat acela unde creditorul obligatiei isi avea sediul activitatii sale comerciale in momentul incheierii contractului.

ANS : A


158.Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul comercial ce se intelege prin solidaritate?

a. solidaritatea pasiva este prezumata, chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres in contract.

b. solidaritatea pasiva trebuie sa fie prevazuta in mod expres in contract.

c. solidaritatea pasiva este un efect al principiului de drept comun al divizibilitatii obligatiilor.

ANS : A


159.Care este efectul solidaritatii pasive in obligatiile comerciale?

a. codebitorul care plateste intreaga datorie poate pretinde oricaruia dintre ceilalti debitori executarea integrala a creantei.

b. codebitorul care plateste intreaga datorie nu poate pretinde celorlalti decat partea proportionala a fiecaruia.

c. prezumtia de solidaritate nu este extinsa si asupra fidejusorului, care garanteaza o obligatie comerciala a altuia.

ANS : B


160.Spre deosebire de dreptul civil, in dreptul comercial cum se antreneaza mraspunderea in cazul solidaritatii ?

a. daca s-a efectuat cesiunea unui drept litigios, debitorul cedat nu poate sa invoce retractul litigios.

b. daca s-a efectuat cesiunea unui drept litigios, debitorul cedat poate sa invoce retractul litigios.

c. retractul litigios opereaza de plin drept cand dreptul cesionat deriva dintr-un fapt de comert.

ANS : A


161.In cazul dizolvarii anticipate a unei societati comerciale, potrivit Legii nr.31/1990, actiunea in daune a fondatorilor impotriva societatii poate fi exercitata de catre cine?

a. in termenul de prescriptie extinctiva de 2 ani.

b. in termenul de prescriptie extinctiva de 1 an.

c. in termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni.

ANS : C


162.Potrivit art.67 din Legea nr.31/1990, actiunea privind restituirea dividendelor distribuite neregulat poate fi exercitata de catre cine?

a. in termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

b. in termenul de prescriptie extinctiva de 2 ani de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

c. in termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani de la data distribuirii.

ANS : C


163.In contractele comerciale care sunt trasaturile specifice?

a. autonomia de vointa se concretizeaza, in plan formal, prin libertatea de a alege forma scrisa sau verbala a manifestarii de vointa.

b. forma scrisa este o conditie obligatorie ad probationem.

c. forma autentica este o conditie obligatorie ad validitatem.

ANS : A


164.Forma scrisa ad validitatem nu este necesara in cazul caror acte juridice?

a. contractul de vanzare-cumparare comerciala.

b. contractul de imprumut maritim.

c. contractul de societate comerciala.

ANS : A


165.Factura, este un mijloc de proba specific dreptului comercial ?

a. poate fi acceptata numai expres, adica prin aplicarea semnaturii cumparatorului pe unul din exemplarele facturii, cu mentiunea 'acceptat' sau prin corespondenta.

b. reprezinta inscrisul ce cuprinde elementele esentiale ale unei vanzari comerciale: identificarea partilor, cantitatea de marfa, calitatea, conditii de livrare.

c. nu poate constitui dovada in favoarea vanzatorului, chiar daca este acceptata de cumparator.

ANS : A


166.Spre deosebire de dreptul civil, in materie comerciala se aproba proba cu martori pentru a se demostra existenta unor creante mai mari de 250 lei?

a. Codul comercial, pe langa probele de drept comun, enumera si unele mijloace de proba specifice obligatiilor comerciale : facturile acceptate, corespondenta, telegramele, registrele comerciantilor.

b. actele sub semnatura privata sunt supuse formalitatii dublului exemplar, precum si formalitatii “bun si aprobat”.

c. proba testimoniala este inadmisibila in contra sau peste ceea ce cuprinde un inscris.

ANS : A


167.Pentru a constitui o trasatura definitorie a vanzarii-cumpararii comerciale, intentia de revanzare trebuie sa indeplineasca ce conditii?

a. sa existe la data revanzarii.

b. sa fie exteriorizata, exprimata de cumparator, cunoscuta de cealalta parte contractanta.

c. vanzarea sa fie precedata de o cumparare, indiferent daca aceasta initial este facuta pentru uzul propriu al cumparatorului, iar ulterior scopul se schimba in revanzare.

ANS : B


167.Contractul de vanzare-cumparare comerciala ce caractere juridice prezinta?

a. este un contract sinalagmatic, comutativ, cu titlu oneros si constitutiv de drepturi.

b. este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate.

c. este un contract bilateral, aleatoriu, intuitu personae si translativ de proprietate.

ANS : B


168.Principiul libertatii contractuale confera capacitatea de a incheia contracte de vanzare-cumparare in ce situatii ?

a. vanzarea-cumpararea incheiata de comerciantii-persoane juridice. 

b. vanzarea-cumpararea intre soti.

c. cumpararea de catre persoanele care administreaza bunurile statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale, a bunurilor pe care le administreaza, respectiv, a bunurilor care se vand prin mijlocirea lor.

ANS : A


169.Sub aspectul fortei probante, corespondenta comerciala ce valoare are?

a. face dovada in favoarea aceluia de la care emana si constituie mijloc de proba chiar daca nu este semnata de catre comerciantul de la care provine.

b. face parte din categoria actelor autentice.

c. este constituita din totalitatea comunicarilor schimbate intre comercianti si intre acestia si clientela lor, adica expediate si primite prin mijloace de comunicare (fax, posta etc).

ANS : C


170.In scopul asigurarii protectiei juridice a intereselor comertului, Codul commercial instituie expres interdictii speciale de incheiere a contractului de vanzare-cumparare, care sunt acestea?

a. incheierea de catre prepus, pe cont propriu sau pe contul altuia, a unor operatiuni de natura comertului cu care este insarcinat.

b. incheierea contractului de vanzare-cumparare intre tutore si minorul aflat sub tutela sa.

c. incheierea contractului de vanzare-cumparare de catre judecatori, procurori si avocati, asupra drepturilor litigioase de competenta curtii de apel in a carei raza teritoriala isi exercita functia sau profesia.

ANS : A


171.In scopul asigurarii protectiei juridice a interselor comertului, Legea nr.31/1990 instituie expres care interdictii speciale de incheiere a contractului de vanzarecumparare?

a. incheierea de catre prepus, pe cont propriu sau pe contul altuia, a unor operatiuni de natura comertului cu care este insarcinat.

b. instrainarea sau dobandirea de catre administratorii societatilor comerciale de bunuri in contul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activului net al  societatii, fara aprobarea adunarii generale extraordinare .

c. cumpararea de catre functionarii publici, a bunurilor pe care le administreaza sau a bunurilor care se vand prin mijlocirea lor.

ANS : B


172.In cadrul contractului de vanzare-cumparare, transmiterea dreptului de proprietate opereaza de drept (solo consensu) in care situatii ?

a. cand partile incheie un contract cu termen sau conditie.

b. cand s-a realizat acordul de vointa al partilor, desi lucrul nu a fost predat, iar pretul nu a fost numarat.

c. cand lucrul vandut consta in bunuri viitoare.

ANS : B


173.Cum se realizeaza transmiterea de drept a proprietatii in cadrul contractului de vanzare-cumparare comerciala?

a. reprezinta o norma cu caracter dispozitiv, partile putand deroga de la aceasta.

b. reprezinta o norma cu caracter imperativ, partile neputand deroga de la aceasta.

c. opereaza daca este indeplinita o singura conditie : aceea ca vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut.

ANS : A


174.Conform art.46 Cod comercial, care sunt mijloace de proba specifice litigiilor comerciale ?

a. expertizele contabile;

b. facturile acceptate;

c. cercetarea la fata locului;

ANS : B


175. Ce caractere juridice prezinta contractul de leasing ?

a. este sinalagmatic, cu titlu gratuit, consensual, comutativ, intuitu personae in ceea ce priveste persoana utilizatorului

b. este sinalagmatic, oneros, consensual, comutativ si intuitu personae in ceea ce priveste persoana utilizatorului

c. este sinalagmatic, oneros, consensual, comutativ si intuitu personae in ceea ce priveste persoana finantatorului.

ANS : C


176.Prin comparatie cu contractul de locatiune, in cazul contractului de leasing care sunt elementele distinctive?

a. locatorul pastreaza toate atributele aferente dreptului de proprietate, inclusiv riscurile si responsabilitatile ce decurg din acesta;

b. finantatorul nu mai poate dispune de bun, riscurile si responsabilitatile aferente dreptului de proprietate regasindu-se in persoana utilizatorului;

c. la incetarea contractului, nu mai exista obligatia de a restitui bunul, nici chiar in situatia in care utilizatorul nu opteaza pentru cumpararea bunului

ANS : B


177.In functie de criteriul partilor contractante, practica in materia comerciala a impus ce forme de leasing ?

a. leasing-ul mobiliar si imobiliar;

b. leasing-ul financiar si functional;

c. leasing-ul direct si indirect;

ANS : C


178.In functie de criteriul bazei de calcul a ratelor, practica in materia comerciala a impus care forme de leasing ?

a. leasing-ul mobiliar si imobiliar

b. leasing-ul financiar si functional

c. leasing-ul net si brut

ANS : C


179.In functie de criteriul continutului ratelor, practica in materia comerciala a impus care forme de leasing ?

a. leasing-ul mobiliar si imobiliar

b. leasing-ul financiar si functional

c. leasing-ul direct si indirect

ANS : B


180.Spre deosebire de contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate, prin contractul de leasing se transmite ce anume?

a. dreptul de proprietate asupra bunului ce formeaza obiectul contractului;

b. dreptul de folosinta asupra bunului ce formeaza obiectul contractului

c. dreptul de retentie asupra bunului ce formeaza obiectul contractului

ANS : B


181.Contractul de cont curent inceteaza de drept in ce cazuri?

a. la expirarea termenului convenit de parti

b. prin denuntarea unilaterala a contractului sau prin falimentul uneia dintre parti

c. toate variantele

ANS : C


182.Contractul de consignatie prin ce inceteaza?

a. revocarea de catre consignant a imputernicirii sau renuntarea la mandat de catre consignatar

b. moartea,interdictia,insolvabilitatea sau falimentul consignantului sau consignatarului

c. toate variantele

ANS : C


183.Contractul de comision inceteaza in care cazuri?

a. revocarea imputernicirii de catre comitent sau renuntarea la imputernicire de catre comisionar;

b. moartea, interdictia, insolvabilitatea ori falimentul comitentului sau comisionarului

c. toate variantele

ANS : C


184.Contractul de mandat inceteaza in care situatii?

a. revocarea mandatului  de catre mandant sau renuntarea mandatarului la mandat

b. moartea, interdictia, insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului

c. toate variantele

ANS : C


185.In materie comerciala, proba testimonial ace valoare probanta are?

a. este admisa, indiferent de valoarea actului juridic probat, pentru a dovedi in contra sau peste cuprinsul unui inscris;

b. este admisa chiar si pentru partea litiganta fata de care actul juridic are caracter civil

c. toate variantele

ANS : C


186.In cadrul contractului de consignatie care sunt drepturile si obligatiile consignatarului?

a. orice intelegere ulterioara a partilor, privind modificarea sau incetarea contractului se poate dovedi numai prin inscrisuri

b. stingerea obligatiei de plata poate fi dovedita si prin administrarea probei testimoniale;

c. forma autentica este ceruta de lege “ad validitatem”.

ANS : A


187.La incetarea contractului de leasing prin expirarea duratei contractuale, utilizatorul are un drept de optiune cu privire la ce anume?

a. cumpararea bunului ce a format obiectul contractului sau continuarea contractul de leasing;

b. restituirea bunului ce a format obiectul contractului;

c. toate variantele.

ANS : C


188. Cine sunt subiecti de drept in cadrul operatiunii de leasing?

a. vanzatorul lucrului (acesta putand fi un furnizor, constructor ori fabricant al lucrului respectiv) si cumparatorul (finantatorul afacerii, el furnizand banii necesari pentru cumpararea lucrului si devinind proprietarul lui);

b. utilizatorul (care obtine lucrul prin inchiriere spre a-1 utiliza intr-un anumit scop);

c. toate variantele.

ANS : C


189. In functie de particularitatile tehnice de realizare, leasingul se poate prezenta sub ce variante ?

a. contractul de lease-back, prin care o persoana juridica isi vinde echipamentul industrial unei societati de leasing, pentru a-l utiliza apoi in sistem de leasing, cu obligatia de rascumparare

b. contractul de leasing time-sharing, prin care mai multi utilizatori, in comun, exercita in sistem leasing, pe perioade de timp departajate, folosinta asupra bunului, cu consecinta unui nivel scazut al ratelor de leasing in sarcina fiecarui utilizator;

c. toate variantele

ANS : C


190.Potrivit art. 50 Cod comercial, registrele comerciale fac dovada in favoarea celui care le-a tinut sau nu?

a. daca sunt invocate in raporturile cu alti comercianti si sunt tinute cu respectarea conditiilor legale si in mod regulat;

b. daca sunt prezentate pentru probarea unor fapte sau acte de comert;

c. toate variantele.

ANS : C


191.Ce constituie exceptii de la principiul conform caruia, pentru incheierea contractului, acceptarea ofertei nu poate sa rezulte din tacere?

a. tacita relocatiune, prevazuta in art. 1437 C. civ.;    

b. conventia anticipata a partilor, in sensul  ca simpla tacere, dupa primirea ofertei, sa aiba valoare de acceptare;

c. toate variantele.

ANS : C


192.Cu ce conditii se aplica dispozitiile art. 43 C. com. ?

a. datoria sa fie comerciala pentru debitor;

b. sa aiba ca obiect o suma de bani, certa, lichida si exigibila;

c. toate variantele.

ANS : C


193. De ce act normative este reglementat regimul juridic al dobanzii legale pentru obligatiile banesti ?

a. Ordonanta Guvernului nr. 6/2000;

b. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/2000;

c. Ordonanta Guvernului nr. 9/2000.

ANS : C


194.In scopul aplicarii principiului repararii integrale a prejudiciului care cuprinde atat dauna efectiv produsa (damnum emergens), cat si beneficiul nerealizat (lucrum cessans) care sunt drepturi esi obligatiile partilor?

a. dobanzile contractuale sau legale nu pot fi cumulate cu despagubirile.

b. dobanzile contractuale sau legale pot fi cumulate cu despagubirile.

c. numai dobanzile contractuale pot fi cumulate cu penalitatile de intarziere.

ANS : B


195.Dolul viciaza consimtamantul la incheierea contractului si poate conduce la ce

anume?

a. anularea contractului si restabilirea situatiei anterioare;

b. obligarea la despagubiri, in conditiile raspunderii civile delictuale;

c. toate variantele

ANS : C


196.In contractele comerciale, sunt clauze lovite de ineficacitate?

a. dintre clauzele cuprinse in documentele semnate la incheierea contractului, clauzele greu lizibile, imprimate cu caractere minuscule sau al caror sens este obscur, precum si clauzele plasate dupa semnatura sau pe spatele inscrisului semnat;

b. clauze neinserate in contract, dar afisate, care pot fi considerate ca acceptate numai daca partea care se prevaleaza de ele face dovada ca acestea au fost efectiv cunoscute de cealalta parte (clauzele afisate in banci, hoteluri, ateliere de prestari servicii etc.);

c. toate variantele

ANS : C


197.In materie comerciala, sunt acte solemne, pentru care legea cere forma scrisa ad

validitatem?

a. biletul la ordin, cecul si contractul de societate comerciala;

b. contractul de imprumut maritim

198.Care sunt elemente ale fondului de comert?

c. toate variantele

ANS : C


199. Prin ce se caracterizeaza fondul de comert?

a. datoriile

b. creantele.

c. clientela.

ANS : C


a. este un bun mobil, incorporal, unitar.

b. este un bun imobil, corporal, ce cuprinde in componenta sa si bunuri mobile si imobile.

c. este un bun mobil, corporal, unitar.

ANS : A


200.In cazul in care dreptul asupra fondului de comert este incalcat, titularul acestuia ce poate intenta?

a. actiunea in daune materiale si morale, pentru repararea prejudiciului cauzat.

b. actiunea in revendicare.

c. numai actiunea in concurenta neloiala.

ANS : A


201.Fondul de comert, ca bun unitar, precum si elementele sale componente pot face obiectul unor acte juridice, daca da,care?

a. contractul de garantie reala mobiliara.

b. contractul de consignatie.

c. contractul de comision.

ANS : A


202.Fondul de comert, ca bun unitar, precum si elementele sale componente pot face obiectul unor acte juridice?

a. contractul de report.

b. transmiterea catre o societate comerciala, ca aport la formarea capitalului social.

c. contractul de vanzare-cumparare civila.

ANS : B


203. Care sunt izvoarele ale dreptului comercial ?

a. doctrina si jurisprudenta.

b. legile comerciale speciale.

c. uzantele comerciale.

ANS : B


204.Decizia de a stabili cote diferite pentru participarea la veniturile nete sau pierderile intreprinderii familiale, fata de cele prevazute pentru participarea la constituirea patrimoniului de afectatiune, se adopta de catre care membrii?

a. cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

b. cu majoritatea calificata a voturilor exprimate.

c. cu unanimitatea voturilor membrilor.

ANS : C


205.Fondul de comert, ca bun unitar, precum si elementele sale componente pot face obiectul unor acte juridice?

a. vanzarea-cumpararea.

b. locatiunea.

c. toate variantele.

ANS : A


206.Firma comerciala, ca atribut de individualizare a comerciantului poate fi vanduta separate de fondul de comert?

a. poate fi instrainata separat de fondul de comert din care face parte.

b. nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.

c. constituie un drept de proprietate corporala a comerciantului si un element de atragere a clientelei.

ANS : B


207.Emblema, ca atribut de identificare a comerciantului face parte din fondul de comert?

a. este un element obligatoriu pentru individualizarea acestuia.

b. poate fi instrainata separat de fondul de comert din care face parte.

c. nu poate fi instrainata separat de fondul de comert din care face parte.

ANS : B


208.Care sunt elemente ale fondului de comert?

a. drepturile de autor.

b. drepturile de proprietate industriala.

c. toate variantele.

ANS : A


209. Care sunt activitatile incompatibile cu calitatea de comerciant?

a. exercitarea profesiei de avocat.

b. exercitarea profesiei de notar.

c. toate variantele.

ANS : C


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }