QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Hotarari susceptibile de atac in caile ordinare

Hotarari susceptibile de atac in caile ordinare


CPP contureaza obiectul apelului prin intermediul art. 361, altfel spus, hotararile ce pot fi atacate cu apel[1] si obiectul recursului in art 3851.

Examinand in ceea ce priveste calea de atac a apelului dispozitiile art. 361 al. 1-4 CPP, se observa ca sunt susceptibile exercitiului caii de atac a apelului numai sentintele prin care cauza a fost solutionata in fond in urma judecatii in prima instanta, precum si in incheierile date de prima instanta.[2]
Atunci cand afirmam ca numai sentintele si hotararile pot fi atacate cu apel, trebuie facuta precizarea ca nu toate sentintele si incheierile sunt supuse apelului, unele dintre ele fiind susceptibile numai de recurs, iar cateva, nu sunt supuse niciunei cai de atac[3].


1 Sentintele judecatoresti susceptibile de apel

Potrivit art. 361 CPP orice sentinta poate fi atacata cu apel, cu exceptia celor pe care legea le exclude expres de la posibilitatea exercitarii acestei cai de atac.

Regula este, asadar, aceea ca toate sentintele penale pot fi apelate, indiferent de natura cauzei solutionate de catre prima instanta fara a mai fi necesar ca legea sa prevada, pentru fiecare categorie in parte, existenta dreptului de apel, iar exceptiile trebuie specificate in mod expres in textul legii.

In categoria sentintelor susceptibile de apel pot fi identificate, in functie de criteriul competentei (principale sau subsidiare), potrivit caruia prima instanta a solutionat cauza, urmatoarele categorii[4].

Cat priveste categoria de hotarari judecatoresti – de sentinte penale prin care au fost solutionate in prima instanta, actiunea penala si actiunea civila, ori numai una dintre ele -  nu prezinta interes daca este vorba de sentinte de condamnare de achitare sau incetare a procesului penal, dupa cum nu intereseaza nici daca actiunea civila a fost admisa, respinsa ori lasata nesolutionata, potrivit disp. art. 346 al. ultim CPP.

Mentionam ca sunt susceptibile de apel si sentintele prin care, desi nu s-a aplicat o pedeapsa, s-a luat o masura de siguranta sau o masura educativa, dupa cum este deschisa aceasta cale de atac si impotriva sentintelor prin care prima instanta a solutionat-o (admitand sau respingand) o cerere de revocare sau inlocuirea libertatii supravegheate (art. 489 CPP) sau o cerere pentru eliberarea minorului dintr-un centru de reeducare inainte de a deveni major, ori pentru revocarea sau prelungirea internarii intr-un centru de reeducare (art. 491 CPP).

Trebuie mentionat ca sunt susceptibile de a fi atacate cu apel si sentintele penale pronuntate de prima instanta de fond, care s-a pronuntat cat priveste actiunea penala, dar a solutionat numai actiunea civila, cum ar fi bunaoara cazul in care, aceeasi instanta a dispus disjungerea actiunii civile, potrivit art. 347 CPP oricand, dupa decesul inculpatului si incetarea procesului penal, judecata pricinei civile a continuat fata de mostenitorii acestuia[5].

In ce priveste sentintele penale pronuntate in cadrul solutionarii unei cai extraordinare de atac, este cazul contestatiei in anulare formulate in baza art. 386 lit. d) CPP (cand impotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta) competenta de solutionare revenind instantei unde a ramas definitiva ultima hotarare penala, aceasta instanta - daca a judecat fondul in prima instanta, va solutiona contestatia printr-o decizie susceptibila de apel[6].

Literatura juridica de specialitate[7] a clasificat, ca o grupa distincta de sentinte penale susceptibile de apel, si sentintele penale pronuntate de judecatorii sau tribunale, conform art. 460 CPP (ca instanta de executare sau ca instanta in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere), in solutionarea unor incidente in legatura cu executarea hotararilor penale .

Nu pot fi omise din categoria hotararilor ce pot fi atacate cu apel nici sentintele pronuntate in cadrul unor proceduri speciale, cum ar fi:

a)     Rezolvarea cererilor de reabilitare – art. 501 CPP;

b)     Recunoasterea pe cale principala a hotararii judecatoresti si a actelor judiciare straine - art. 521 CPP.

Unii martori[9] spun ca sunt supuse apelului numai sentintele prin care cauza penala a fost solutionata in fond ori doar cele pentru care legiuitorul a consacrat expres verbis aceasta posibilitate.

Cat priveste categoria sentintelor penale susceptibile de a fi apelate, nu trebuie trecut cu vederea ca toate acesete patru categorii de sentinte pot fi atacate cu apel, de procuror si de parti, insa numai in limita intereselor pe care fiecare le reprezinta in proces, dupa distinctiile facute de art. 362 CPP.
In literatura juridica de specialitate s-a precizat ca este foarte important ca hotararile susceptibile de apel sa fie complet si cu claritate aratate in cuprinsul legii, pentru ca, pe de o parte, persoanele indreptatite sa atace hotararea sa aiba cunostinta de dreptul lor, si, pe de alta parte, persoanele indreptatite sa atace hotararea, sa aiba cunostinta de dreptul lor si, pe de o parte, sa se evite declararea unor apeluri inadmisibile, ceea ce ar conduce la punerea in executare a hotararii cu intarziere, iar pentru parti ar insemna timp pierdut si cheltuieli inutile”- Papadopol V, Turianu C., Apelul penal, Casa de Editura si Presa Sansa” Bucuresti, 1994, pag. 32.Potrivit CPP, hotararea prin care, cauza a fost solutionata de prima instanta de judecata sau prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza se numeste sentinta; hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului, recursului in anulare, recursului in interesul legii, precum si hotararea pronuntata de instanta de recurs in rejudecarea cauzei se numeste decizie; toate celelalte hotarari date de instanta in cursul judecatii se numesc incheieri.

Bunaoara, sentintele de dezinvestire nu puteau fi atacate cu apel, potrivit art. 361, al. 2 lit. e) CPP intrucat ele privesc modul de administrare al justitiei si exced interesele titularului apelului.

A se vedea in acest sens Theodoru, Gr, Hotararile penale supuse recursului in R.R.D. nr 7/1967 pag. 10-11, 14-15; Papadopol V., Turianu, C., op. cit., pag. 33-35.

A se vedea in acest sens: Papadopol V, Turianu C, op cit , pag. 34.

Art 392 al. 4 CPP a suportat modificari si a primit formularea actuala prin L.45/1993 publicata in M.Of. al Romaniei, p. 1 nr. 147 din 1 iulie 1993. Un alt caz il constituie respingerea in principiu a cererii de revizuire ( art. 403 al. 3 CPP), precum si admiterea si respingerea in fond a cererii de revizuire (art. 406 CPP) se dispun prin sentinte care, si ele conform art. 407 CPP, sunt susceptibile de apel. Totusi, desi in art. 407 CPP se face referire numai la sentinta data conform art. 406 al. 1 CPP, altfel spus la sentinta prin care se admite revizuirea si se pronunta o noua hotarare asupra fondului, s-a apreciat ca aceasta este o simpla inadvertenta si ca nu exista nicio ratiune pentru ca sentinta de respingere a revizuirii (art. 406 al. ultim) sa nu fie supusa aceleiasi cai de atac.

Papadopol, V, Turianu, C, op. cit., pag. 34-35.

Astfel de situatii pot fi: schimbarile necesare in executarea unei pedepse (revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei - art447 CPP; revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei la locul de munca – art. 477 CPP; incetarea executarii pedepsei la locul de munca – art. 4501 CPP; modificarea pedepsei la locul de munca – art. 4501 CPP; modificarea pedepsei in caz de concurs de infractiuni, recidiva sau acte care intra in continutul aceleiasi infractiuni - art. 449 CPP; acordarea si revocarea liberarii conditionate – art. 450 CPP; inlocuirea executarii pedepsei inchisorii cu executarea in inchisoarea militara - art. 451 CPP; reducerea pedepsei ce se executa in inchisoarea militara – art. 452 CPP; amanarea si intreruperea executarii pedepsei inchisorii – art. 454, 456 CPP; inlaturarea sau modificarea pedepsei cand intervine o lege penala noua – art. 458 CPP; esalonarea platii amenzii – art. 425 CPP; inlocuirea amenzii cu inchisoarea – art 4491 CPP; contestatiile impotriva executarii – art. 461, 463 CPP;

b) schimbarile masurilor de siguranta si incidentelor ce se pot ivi cu ocazia punerii in executare a masurilor de siguranta ( inlocuirea tratamentului medical –art. 431 CPP; inlocuirea sau incetarea internarii medicale- art 434 CPP; revocarea unor masuri de siguranta; obligarea la tratament medical, internarea medicala, interzicerea unor functii sau profesii – art. 437 CPP).

Neagu, I., op.cit. pag.539.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }