QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate drept

Drepturile luptatorilor care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989 si a urmasilor de erou-martir
DREPTURILE LUPTATORILOR CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989 SI A URMASILOR DE EROU-MARTIR


Sectiunea I-a

Prezentare generala. Principii.

1.1. Notiuni introductive

Drepturile luptatorilor care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 si a urmasilor de erou-martir au fost reglementate initial prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989[1].
In prezent drepturile acestor categorii de persoane sunt reglementate prin Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, care a abrogat Legea nr. 49/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.[2]

1.2. Principiile care guverneaza aceasta institutie de dreptul securitatii sociale sunt[3]:

a)     respectul si gratitudinea fata de eroii martiri si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor-martiri:

b)        respectarea adevarului istoric prin aprofundarea documentarii privind Revolutia romana din Decembrie 1989;

c)     diferentierea etapelor Revolutiei;

d)     stabilirea categoriilor de luptatori prin diferentierea angajarii si participarii la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989;

e)     diferentierea intre civili si militari privind etapele participarii si formele de angajare in actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989;

f)      echitate in acordarea drepturilor prevazute in lege.

Legea instituie urmatoarele titluri[4] ca semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 si pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata:

a) Erou-martir al Revolutiei romane din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit in lupta pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 sau au decedat in legatura cu aceasta;

b) Luptator pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989:

1. Luptator Ranit - atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta;

2. Luptator Retinut - atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei;

3. Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta militara pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si a celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si  insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989;

c) Participant la Victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 - calitate onorifica.

Titlurile prezentate mai sus se vor acorda in conditiile legii, avandu-se in vedere calitatile si titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Romaniei, in semn de recunoastere pentru persoanele care au dobandit titlurile prevazute mai sus, poate conferi acestora Ordinul „Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989“, in conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului „Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989“, precum si alte ordine si medalii potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliile locale, la propunerea organizatorilor si a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, pentru eternizarea memoriei eroilor cazuti in lupta pentru victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, vor construi monumente dedicate acestora.

Titlurile prezente la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 341/2000 se atribuie prin  decret de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare, constituite pentru controlul aplicarii prevederilor Legii nr. 341/2004.

Prin urmas de erou-martir se intelege persoana indreptatita sa beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004 si anume: sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.

1.3. Structuri organizatorice

Activitatea luptatorilor care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 si a  urmasilor de erou-martir se desfasoara in asociatii, ligi, organizatii, cluburi, fundatii, federatii si uniuni nationale ale revolutionarilor constituite pana la 31 decembrie 2003.

In perioada 1990-1997 au functionat Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si Comisia pentru cinstirea si sprijinirea  eroilor Revolutiei romane din Decembrie 1989 care au eliberat si certificatele doveditoare a calitatii de luptator in Revolutia din decembrie 1989 si cea de erou-martir sau urmas de erou-martir.

La nivel central[5],aceasta activitate este coordonata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si de catre Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989, avand ca sarcini principale:avizarea propunerilor Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor;solutionarea contestatiilor prevazute la art. 9 alin. 5 din Legea nr. 341/2004 privind preschimbarea sau neefectuarea preschimbarilor certificatelor;

avizarea propunerilor legislative cu referire la Revolutia romana din Decembrie 1989.

Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989 are in componenta, cu prioritate, parlamentari care au dobandit una din calitatile prevazute la art. 3 alin. 1 din Legea nr. 341/2004.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 are ca principale atributii:

preschimbarea, dupa o prealabila verificare, la cererea titularului, a certificatelor doveditoare eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989;

elibereaza si acorda certificatele eroilor-martiri cu avizul Comisie parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989 si le atribuie  urmasilor acestora, conform normelor metodologice;

elaboreaza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.

Prefecturile au obligatia de a transmite trimestrial Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 listele nominale ci situatia acordarii drepturilor ce revin persoanelor prevazute in Legea nr. 341/2004, precum si motivarea neacordarii acestora.

De asemenea, ministerele si celelalte institutii ale administratiei publice centrale sunt obligate sa urmareasca si sa asigure aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004.

Sectiunea a II-a

Indemnizatia reparatorie. Alte drepturi

2.1. Indemnizatia reparatorie[6]

Urmasii de erou-martir au dreptul la indemnizatia lunara reparatorie calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a) sotul supravietuitor al celui decedat, daca nu s-a recasatorit - un coeficient de 1,20;

b) fiecare dintre parintii celui decedat - un coeficient de 0,50;

c) fiecare dintre copiii celui decedat pana la majorat sau pana la terminarea studiilor, fara a depasi varsta de 26 de ani, indiferent in intretinerea cui se afla - un coeficient de 1,10.

Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b, pct. 1 si 2 au dreptul la indemnizatia lunara reparatorie, calculata prin aplicarea urmatorilor coeficienti asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a)     2,0 - pentru marii mutilati;

b)     1,75 - pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;

c)     1,50 - pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;

d)     1,25 - pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;

e)     1,10 - pentru persoanele incadrate in grad de invaliditate;

f)      1,10 - pentru persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b, pct. 3, numai daca au un venit mai mic decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

g)     1,10 - pentru copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, daca nu sunt incadrati in nici o forma de invatamant ori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor.

Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, pe langa indemnizatia  lunara reparatorie, mai beneficiaza s de o indemnizatie de ingrijire ce se acorda lunar, calculata prin aplicarea coeficientului de multiplicare de 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Indemnizatiile prezentate mai sus se acorda la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor.

Reglementarile prevazute in legislatia privind pensiile proprii fiecarui platitor, referitoare la stabilire, plata, modificare, suspendare, reluare, incetare, expertizare, revizuire, contestare si recuperare a sumelor incasate necuvenit se aplica si indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004.[8]

Sumele reprezentand indemnizatia reparatorie sau indemnizatia lunara ramase neincasate de catre titularul decedat pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, cele cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun si pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.[9]

2.2. Alte drepturi

Pe langa indemnizatia lunara reparatorie calculata conform prevederilor art. 4, persoanele prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b, precum si cele de la art. 4 alin. 1, beneficiaza si de urmatoarele drepturi[10]:

a)         prioritate in asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut in proprietate o alta locuinta pana la data atribuirii;

b)         stabilirea chiriei la nivelul minim prevazut de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat, daca dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul brut pe economie;

c)         cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat a unui spatiu comercial sau de prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 m2, sau concesionarea ori inchirierea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 m2 din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii cu o clauza de nestramutare timp de 10 ani de la data dobandirii;

d)         acordarea gratuita de proteze, orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut integral sau partial capacitatea de munca, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;

e)       accesul gratuit al copiilor la cresele si gradinitele din subordinea administratiilor locale, precum si asigurarea gratuita a rechizitelor pentru scolari, daca venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

f)        acordarea unei subventii de stat egala cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 euro contractat pentru cumpararea sau construirea unei locuinte in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut sau nu detin o proprietate locativa, precum si posibilitatea garantarii creditelor contractate cu indemnizatia calculata conform prevederilor Legii nr. 341/2004;

g)         atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 1000 m2 de teren in extravilan si 500 m2 de teren in intravilan – acesta din urma pentru destinatie de locuinta daca n-a avut si nu are in proprietate un alt spatiu locativ;

h)         atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci;

i)          accesul gratuit la tratamente si medicamente in spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni baneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor;

j)          accesul gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;

k)         transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata, la clasa I, dus-intors, cu toate categoriile de trenuri de calatori; anual, 12 calatorii gratuite, dus-intors, pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care domiciliaza in mediul rural, in limita celor 12 calatorii gratuite pot calatori si membrii familiei titularului. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat.;

l)          scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta din proprietate si terenul aferent acesteia pentru autoturismul hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;

m)       acordarea unei indemnizatii lunare, adaugata la pensia pentru limita de varsta, echivalenta  cu un coeficient de 0,6 calculat conform art. 4 alin. 2;

n)         pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard prevazuta de lege;

o)         scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televizor, pentru cei cu venituri lunare mai mici decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

De mentionat este si faptul ca aceste drepturi acordate conform Legii nr. 341/2004 nu sunt considerate venituri, nu se impoziteaza si nu afecteaza acordarea altor drepturi.[11]

De asemenea, agentii economici care angajeaza persoanele ce indeplinesc conditiile prevazute de art. 3 alin. 1 lit. b, precum si la art. 4 alin. 1, beneficiaza de facilitatile prevazute de legislatia in vigoare pentru angajatorii care ofera locuri de munca somerilor si tinerilor absolventi.[12]

Dispozitiile Legii nr. 341/2004 se aplica in mod corespunzator militarilor si salariatilor civili din Ministerul Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor care au dobandit titlurile prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b.

Nu beneficiaza de prevederile acestei legi persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate in activitatile fostei securitati ori politiei politice, precum si persoanele care au organizat, au actionat, au instigat si au luptat, sub orice forma, impotriva Revolutiei.
Republicata in Monitorul Oficial nr. 198/23.08.1996.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 654/20.07.2004, modificata si completata prin Legea nr. 347/2006.

Art. 2 din Legea nr. 341/2004.

Art. 3 din Legea nr. 341/2004, modificata si completata ulterior.

Art. 5 alin. 2-5 si art.  11-13 din Legea nr. 341/2004.

Art. 4 din Legea nr. 341/2004.

Art. 4 alin. 2-5 din Legea nr. 341/2004 au fost introduse prin Legea nr. 347/2006 de modificare si completare a Legii nr. 341/2004.

Art. 43 alin. 2 a fost redat asa cum a fost introdus prin art. I pct. 3 din Legea nr. 347/2006.

Art. 51 din Legea nr. 341/2004 a fost introdus prin art. I  pct. 5 din Legea nr. 347/2006.

Art. 5 din Legea nr. 341/2004.

Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 341/2004.

Art. 6 din Legea nr. 341/2004.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }