QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente drept

Alte aspecte legate de solutionarea recursuluiAlte aspecte legate de solutionarea recursului


a) Solutiile si chestiunile complimentare evocate in cazul apelului pot interveni si in cadrul rejudecarii de catre instanta de recurs, aplicandu-se in mod corespunzator regimul juridic prevazut de art.380 si 381 C.p.p. Astfel, instanta de recurs poate dispune cu ocazia rejudecarii restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmaririi penale potrivit art.333; de asemenea, deliberand asupra recursului instanta poate face aplicatia dispozitiilor privitoare la reluarea dezbaterilor, la repararea pagubei, la cheltuielile judiciare si altele.

Totodata instanta delibereaza si hotaraste asupra oricarei alte probleme de care depinde solutionarea recursului.Rejudecarea cauzei dupa casare de catre instanta de recurs se desfasoara potrivit dispozitiilor cuprinse in partea speciala, titlul II, cap.I si II, care se aplica in mod corespunzator (art.38519 C.p.p.) .

b) Continutul deciziei pronuntate in recurs. Decizia instantei de recurs trebuie sa cuprinda in partea introductiva mentiunile prevazute de art.355, iar in expunere temeiurile de fapt si de drept care au dus, dupa caz, la respingerea sau admiterea recursului, precum si temeiurile care au dus la adoptarea solutiilor prevazute de art.38515 pct.2. Dispozitivul trebuie sa cuprinda solutia data de instanta de recurs, data pronuntarii deciziei si mentiunea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica (art.38517 alin.3 C.p.p.).

Daca inculpatul s-a aflat in stare de detinere in cursul judecarii recursului, motivarea si dispozitivul deciziei trebuie sa mentioneze timpul de arestare care se compuna din pedeapsa. Aceleasi mentiuni sunt necesare si in deciziile in care instanta de recurs preocupandu-se de starea de libertate a inculpatului, in etapele anterioare ale judecatii sau in cursul urmaririi penale, constata vicii cu privire la modul in care s-a dispus computarea in pedeapsa a masurilor de preventie si caseaza o hotarare gresit pronuntata mai inainte in acest sens.

De asemenea, prevederile art.383 alin.3 si 4 se aplica in mod corespunzator.

Cand instanta de recurs retine cauza spre rejudecare, in decizie se mentioneaza probele ce urmeaza a fi administrate (art.38517 alin.4 C.p.p.).

c) Casarea hotararilor atacate si limitele rejudecarii. Potrivit art.38517 alin.1 in caz de admitere a recursului hotararea atacata se caseaza in intregime, dar in limitele prevazute in art.3856 si art.3857 C.p.p. Limitarea efectului devolutiv al recursului cu privire la persoanele recurente, calitatea lor procesuala, motivele de recurs sau necrearea unor situatii mai grave, pune in discutie problema desfiintarii in intregime sau numai in parte a hotararilor atacate, precum si consecintele decurgand ulterior pentru o rejudecare a cauzei in care a avut loc dupa caz o casare totala sau partiala.

In doctrina si jurisprudenta s-a precizat, ca o casare are caracter total cand hotararea este afectata in intregul sau de un viciu, dar si atunci cand violarile de lege sunt legate de aspecte care determina un regim juridic penal gresit mai ales sub aspect sanctionator.

Casarea are caracter partial cand aspectul de nulitate se refera numai la unele dispozitii ale hotararii atacate. In asemenea cazuri dispozitiile hotararii care nu au facut obiectul casarii isi conserva intreaga autoritate.

Cu privire la intinderea casarii, art.38517 alin.2 trimite la normele corespunzatoare de desfiintare prin apel a hotararilor atacate, in conformitate cu cele inscrise in art.382 alin.2 si 3. Rezulta ca pe langa casarea in intregime a unei hotarari, ea poate produce efecte uneori numai referitor la unele fapte sau persoane, ori numai in ce priveste latura penala sau civila, daca aceasta nu impiedica justa solutionare a cauzei. De asemenea, daca in timpul judecarii recursului inculpatul se afla in stare de detinere, instanta de casare poate mentine masura arestarii.

Limitele rejudecarii dupa casare. Limitele rejudecarii inscrise in art.38518 pentru recurs sunt in principiu reglementate asemanator cu limitele rejudecarii cauzelor in apel, astfel cum se dispune in art.385 C.p.p. De aceea, explicatiile si observatiile facute la expunerea apelului sunt de avut in vedere si in cadrul rejudecarii dupa casare .

Instanta de rejudecare trebuie sa se conformeze hotararii instantei de recurs, in masura in care situatia de fapt ramane cea avuta in vedere la solutionarea recursului.

Cand hotararea este desfiintata numai cu privire la unele fapte sau persoane, ori numai in ce priveste latura penala sau civila, instanta de rejudecare se pronunta in limitele in care hotararea a fost casata .

Prin decizia nr.57/2005 Curtea Constitutionala a statuat ca prevederile art.38519 sunt constitutionale (M.Of. nr.166/2005).

De exemplu, in caz de condamnare se caseaza numai dispozitia privitoare la masura de siguranta a confiscarii speciale gresit aplicate.

Vezi Cap.III "Judecata in apel", Sectiunea VIII.

Instanta de rejudecare trebuie sa se conformeze hotararii instantei de casare astfel incat daca hotararea a fost desfiintata numai cu privire la unele persoane instanta de rejudecare se va pronunta numai in aceste limite (Curtea de Apel Bucuresti. Sectia a II-a, dec. pen. nr.252/2000 Culegere de decizii, p.347).

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }