QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate comunicare

Exemple de strategii de comunicareExemple de strategii de comunicare


EXEMPLUL 1:

STRATEGIA DE COMUNICARE INTERNA A DIRECTIEI COMUNICARE SI RELATII PUBLICE DIN CADRUL MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII


Misiune : Asiguram transparenta decizionala a Ministerului Educatiei si Cercetarii printr-o comunicare eficienta, rapida si unitara. Oferim mass-media, opiniei publice, personalului Ministerului Educatiei si Cercetarii, organismelor guvernamentale si neguvernamentale informatii corecte si complete, dar si posibilitatea de a analiza si a intelege domeniului invatamantului.
Ne indeplinim misiunea prin intermediul a Cinci Valori

1. Responsabilitate - depunem eforturi ca toate actiunile noastre sa fie responsabile.

2. Onestitate si integritate - in munca noastra promovam onestitatea si incercam in fiecare zi sa reflectam principiile pe care le promovam in propria practica.

3. Confidentialitate pentru o practica eficienta avem nevoie de o relatie bazata pe incredere.

4. Transparenta – pentru a oferi cat mai multe informatii utile;

5. Promptitudine si eficienta – pentru a demonstra rapiditatea de care putem da dovada in furnizarea informatiilor utile.


Conditia esentiala a informarii constituie transparenta. In acest sens, scopurile noastre deriva din:

dreptul constitutional al fiecarui cetatean de a fi informat corect in legatura cu activitatea institutiilor publice conform „Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public”, de a furniza persoanelor fizice sau juridice, din oficiu sau la cerere, informatii de interes public;

importanta deosebita a imaginii publice a Ministerului Educatiei si cercetarii in societatea civila;

Transparenta este necesara pentru a mentine increderea populatiei in sistemul de invatamant si pentru a preintampina posibilitatea aparitiei unor informatii eronate in presa, rezultate dintr-o documentare indoielnica sau din rea intentie.


1. ATRIBUTII:

gestioneaza comunicare cu mass-media;

realizeaza strategia de comunicare atat interna, cat si externa a Ministerului Educatiei si Cercetarii;

mediatizeaza activitatea institutiei prin comunicate de presa sau alt tip de materiale

monitorizeaza presa scrisa, audio si video;

pe baza acestei monitorizari realizeaza revista presei centrale si locale, barometrul saptamanal de imagine a institutiei/ministrului;

gestioneaza site-ul institutiei, centrul de presa destinat jurnalistilor acreditati;

asigura functionarea Compartimentului de Informare Publica infiintat in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

sesizeaza necesitatea organizarii unor evenimente;

participa la organizarea evenimentelor MEdC;

sprijina infiintarea unor structuri similare in reteaua MEdC (ex. inspectorate scolare judetene) si asigura derularea unor programe de formare si perfectionare a specialistilor care lucreaza in aceste structuri (training-uri);

realizeaza materiale informative publicate sub egida MEdC (brosuri, pliante, reviste etc.);

asigura legatura cu departamente similare din alte institutii;

deruleaza activitatile de evaluare a imaginii institutiilor de invatamant (centrale si locale);

face evaluari privind eventualele modificari ale strategiei de comunicare si relatii publice;

evalueaza periodic activitatea Directiei si face propuneri de ameliorare a acesteia (evaluare si revizuire).

monitorizeaza evenimentele/actiunile/activitatile in care sunt implicate departamentele MEdC;

centralizeaza periodic informatii de la fiecare departament despre activitatile desfasurate de acesta si le include in baza de date;

aduna toate materialele oficiale (ordine, strategii, rapoarte, brosuri etc.) de la departamentele sau de la institutiile subordonate MEdC pentru a le prezenta in cadrul manifestarilor de specialitate (targuri de oferta educationala) sau pentru a le face cunoscute publicului larg cu ajutorul presei;

mentine contacte permanente cu reprezentantii MEdC in legatura cu:

activitatile la care au participat sau urmeaza sa participe diferite departamente;

actiuni in care este implicat MEdC si urmeaza sa fie derulate;

evenimente de presa (subiecte dezbatute, invitati, note de presa, reactii ale ziaristilor, concluzii sau alte precizari cu referire la diferite subiecte).

realizeaza o baza de date care cuprinde:

institutiile de invatamant din Bucuresti si din tara, acreditate sau nu sau orice alt tip de statistica referitoare la sistemul educational romanesc (in limita datelor existente);

datele de contact ale persoanelor din institutii cu departamente similare celor din MEdC;

reactualizarea/completarea datelor privitoare la ziaristii acreditati la MEdC.


2. OBIECTIVE DE COMUNICARE

constientizarea efectelor pozitive si negative ale modului de comunicare cu mass-media;

imbunatatirea si promovarea imaginii MEdC prin contracararea perceptiilor gresite sau chiar negative din mass-media;

informarea, in timp util, a angajatilor DCRP despre deciziile care trebuie mediatizate;


Toate aceste obiective se pot realiza prin:

1. materiale specifice relatiilor publice: pliante, buletine informative, campanii de presa.

2. suport pentru comunicarea interna: intranet, sedinte, elemente de afisaj.

3. realizarea unei campanii in interiorul ministerului prin care sa se explice necesitatea unei comunicari eficiente. Modalitate: note informative, intranet, sedinte.


3. PUBLIC-TINTA: angajatii Ministerului Educatiei si Cercetarii


4. CANALE DE COMUNICARE:

internet/intranet – pentru transmiterea unor informatii care trebuie mediatizate intr-o perioada foarte scurta de timp.

sedinte (maxim 20 de minute) – la sfarsitul fiecarei saptamani pentru evaluarea activitatii DCRP , pentru stabilirea obiectivelor pentru urmatoarea saptamana.

rapoarte administrative

statistici, studii si evaluari

panouri pentru afisaj.


5. PRINCIPII GENERALE:

Strategia de comunicare a fost formulata pe baza urmatoarelor principii:

Procesul de comunicare trebuie sa fie clar si cunoscut tuturor actorilor implicati;

Comunicarea trebuie sa aiba obiective precise si la timp, in special in legatura cu procesele de consultare si luare a deciziei;

Comunicarea trebuie sa fie deschisa si onestaInformatiile relevante trebuie sa fie disponibile, la vedere, cu exceptia cazurilor cand normele de confidentialitate nu permit;

In general, informatiile relevante vor fi disponibile pe cale deschisa, si numai in cazuri exceptionale (ex. pastrarea confidentialitatii), nu sunt disponibile;


EXEMPLUL 2:

STRATEGIA DE COMUNICARE A DELEGATIEI COMISIEI EUROPENE IN ROMANIA

„Romania – la fel de europeana ca oricare alt stat membru”


Viziunea noastra de comunicare este ca romanii trebuie sa isi fi asumat pana in 2007 valorile Uniunii Europene, in calitate de cetateni europeni. De aceea misiunea noastra este de a informa si comunica cu societatea romaneasca despre aceste valori.


Misiune:

Mandatul nostru de comunicare consta in:

1. Promovarea valorilor Uniunii Europene

2. Exprimarea pozitiei Uniunii Europene cu privire la urmatoarele teme:

evolutiile politice, economice si legislative din Romania cu relevanta directa asupra criteriilor de aderare la Uniune

implementarea sprijinului de pre-aderare in Romania, in general, si a programelor Phare si Ispa in special (unde Delegatia controleaza ciclul de implementare in fiecare etapa a procesului)

3. Informare privind politicile Uniunii Europene.


Mandatul nostru nu include urmatoarele teme:

negocierile de aderare, unde principalii comunicatori raman Negociatorii Sefi ai celor doua parti (Romania si Uniunea Europeana)

implementarea programului Sapard si a programelor comunitare (unde autoritatile romane sunt singurele responsabile de implementarea programelor, procedurile aplicate fiind similare celor pentru statele membre ale Uniunii).


Principiile conform carora ne desfasuram munca de comunicare sunt:

Flexibilitatea: capacitatea de a raspunde rapid la semnalele venite din mediul extern in schimbare

Transparenta: aptitudinea de a furniza la timp informatie obiectiva si corecta despre activitatile noastre

Neutralitatea politica: o abordare complet neutra a clasei politice din Romania, concomitent cu cooperarea cu institutiile statului alese democratic

Eficienta: utilizarea optima a resurselor in vederea atingerii unui impact maxim

Raspunderea publica: interesul public sta in centrul activitatii noastre


Obiective strategice:

1. Imbunatatirea informarii publice privind subiectele cheie ale aderarii la Uniunea Europeana

1a: Stimularea dezbaterii publice privind statutul de membru al Uniunii Europene, cu accent pe valori

1b: Aducerea informatiilor mai aproape de oameni (informare locala/regionala)

1c: Adaptarea informarii la nevoile grupurilor prioritare (copii, tineret, rural)

1d Cresterea transparentei cu privire la utilizarea fondurilor Uniunii Europene

1e: Imbunatatirea intelegerii mandatului Comisiei Europene in Romania


2. Asigurarea continuarii comunicarii dupa 2007

2a. Cresterea capacitatii de comunicare a acelor institutii si organizatii care doresc si sunt capabile sa continue efortul de comunicare dupa aderare

2.b. Imbunatatirea capacitatii grupurilor interesate de a administra informatie europeana.


Resurse:

Pentru a realiza aceste obiective, Delegatia beneficiaza de urmatoarele resurse umane si financiare:

o echipa de 8 persoane care lucreaza numai pentru comunicare (echipa de informare si comunicare a Delegatiei)

o echipa externa de experti in comunicare independenti de 40 de persoane (cu program partial si integral)

un buget anual de circa 3 milioane euro (1 milion de euro finantare nerambursabila pentru organizatii non-profit care implementeaza proiecte de informare si circa 2 milioane euro pentru finantarea unor contracte de servicii, prin care este sprijinita Delegatia Comisiei Europene in implementarea strategiei sale de comunicare).


EXEMPLUL 3:

STRATEGIA DE COMUNICARE AFERENTA PROIECTELOR DE TRANSPORT FINANTATE PRIN FONDURILE DE PRE-ADERARE EX-ISPA/PHARE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR - DIRECTIA GENERALA RELATII FINANCIARE EXTERNE, COMPARTIMENTUL COMUNICARE SI EVALUARE


I. PRINCIPII GENERALE

Masurile de informare si publicitate referitoare la interventiile fondurilor europene au in vedere cresterea notorietatii si transparentei actiunii Uniunii Europene si formarea unei imagini omogene a interventiilor respective in statele beneficiare.

Pentru proiectele finantate din fondurile ex-ISPA/PHARE, activitatea de informare si publicitate constituie obiectul unui set de masuri stabilite de catre autoritatile competente nationale, regionale si locale, in colaborare cu Reprezentanta Comisiei Europene, pe durata Memorandumului de Finantare.

In acest sens, Directia Generala Relatii Financiare Externe a elaborat Strategia de Comunicare pentru proiectele finantate din fondurile de pre-aderare ex-ISPA/PHARE, document ce stabileste principalele directii de actiune pentru perioada 2007-2010, in vederea indeplinirii cerintelor Uniunii Europene legate de activitatea de informare si publicitate.


II. SCOPUL STRATEGIEI DE COMUNICARE: informarea publicului privind contributia Uniunii Europene la dezvoltarea sectorului transporturi din Romania prin acordare de sprijin financiar nerambursabil din fondurile de pre-aderare ex-ISPA/PHARE.


III. OBIECTIVELE STRATEGIEI DE COMUNICARE


III.1. OBIECTIVE GENERALE:

 1. informarea publicului profesionist asupra progresului lucrarilor, serviciilor, achizitiilor de bunuri aferente sectorului transporturi finantate prin Facilitatea ISPA, in prezent Fondul de Coeziune conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1164/94, sau prin proiectele PHARE. Publicul profesionist este alcatuit din beneficiarii potentiali si finali, autoritatile publice centrale, regionale si locale, reprezentanti ai Comisiei Europene, organizatiile profesionale si mediile economice, partenerii economici si sociali, organizatiile neguvernamentale, operatorii de proiecte, reprezentantii mass-media, etc.
 2. asigurarea transparentei activitatilor desfasurate de Ministerul Transporturilor si institutiile relevante prin informarea publicului larg din Romania privind rolul Uniunii Europene in realizarea proiectelor finantate din fondurile de pre-aderare ex-ISPA/PHARE (in conformitate cu cerintele privind informarea si publicitatea prevazute in Memorandumul de Finantare).

III.2.OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. informarea corecta si prompta asupra stadiului de derulare a proiectelor de transport finantate prin fondurile de pre-aderare ex-ISPA/PHARE;
 2. asigurarea coerentei fluxului de informatii asupra masurilor ex-ISPA/proiectelor PHARE pentru a avea o perspectiva unitara cu privire la toate proiectele de transport (conceptie unitara a campaniei de promovare);
 3. asigurarea acuratetei informatiei pentru presa in ceea ce priveste proiectele de transport derulate cu ajutorul sprijinului financiar comunitar, inclusiv prezentarea etapelor parcurse si a beneficiilor pentru societate.IV. PUBLIC TINTA

 1. publicul profesionist: beneficiarii potentiali si finali; autoritatile publice centrale, regionale si locale, reprezentanti ai Comisiei Europene; organizatiile profesionale si mediile economice; partenerii economici si sociali; organizatiile neguvernamentale; operatorii de proiecte, reprezentanti ai mass-media, etc.
 2. publicul larg este format din toti cetatenii tarii care vor fi informati asupra sprijinului acordat de Uniunea Europeana Romaniei pentru dezvoltarea sectorului transporturi.

Modalitatile de comunicare cele mai eficiente cu publicul profesionist sunt urmatoarele:

invitarea reprezentantilor institutiilor definite ca facand parte din publicul profesionist la ceremoniile oficiale de receptie a lucrarilor ex-ISPA/semnare a contractelor ex-ISPA/PHARE;

crearea unui website dedicat proiectelor de transport care beneficiaza de finantare de pre-aderare nerambursabila ex-ISPA/PHARE.

crearea unei adrese de e-mail (ex. ispa@mt.ro) dedicate pentru primirea intrebarilor privind modul de gestionare a proiectelor finantate prin ex-ISPA/PHARE;

tiparirea de materiale de informare asupra proiectelor de transport finantate prin fondurile de pre-aderare ex-ISPA/PHARE si distribuirea lor prin intermediul centrelor de informare EUROPA si a sediilor ADR-urilor, etc;

organizarea periodica de forumuri si seminarii pe teme ce privesc progresele inregistrate in implementarea proiectelor de transport care beneficiaza de finantare de pre-aderare nerambursabila.


Pentru formularea mesajelor ce vor fi transmise in timpul campaniei de constientizare a publicului larg privind fondurile nerambursabile de pre-aderare acordate de Uniunea Europeana se va tine cont de gradul actual de informare a publicului cu privire la proiectele finantate de Uniunea Europeana precum si de interesul publicului pentru cunoasterea acestor programe de finantare nerambursabila.

Astfel, mesajele vor contine informatii de interes general cu privire la aceste tipuri de proiecte de transport, cu accent pe contributia Uniunii Europene la finantarea lor. Dupa cum se stie, cel mai mare impact asupra publicului larg il au actiunile publicitare din audio-vizualul central si local. Avand in vedere costurile foarte ridicate pe care le implica realizarea de campanii mass media (crearea de video-clipuri, inchirierea spatiului de emisie, monitorizarea aparitiei spoturilor publicitare) si tinand seama ca sumele alocate prin Memorandumurile de Finantare pentru masurile ex-ISPA/proiectele PHARE privind activitatea de informare publica au fost extrem de mici, consideram ca acest mijloc de

comunicare in masa este mai dificil de realizat.


V. CANALE DE COMUNICARE

 1. Comunicarea directa se va face prin organizarea unor evenimente de informare publica la care sa fie invitati atat reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, cat si ai organizatiilor neguvernamentale, ai companiilor de constructii si consultanta in constructii, reprezentanti ai bancilor, reprezentanti ai mass-media.
 2. Comunicarea prin mijloace electronice urmareste informarea rapida a tuturor celor interesati de informatii privind proiectele de transport finantate prin masurile ex-ISPA/proiectele PHARE. In acest sens, vom avea in vedere crearea unui website si a unei adrese de e-mail dedicate acestor tipuri de proiecte.
 3. Informarea publica va avea la baza si editarea de materiale informative despre proiectele de transport care beneficiaza de asistenta comunitara nerambursabila, materiale care vor fi distribuite centrelor EUROPA si altor institutii care ne sprijina in diseminarea informatiei catre cetatean.
 4. Comunicatele de presa pentru informarea publicului larg se vor emite cu ocazia organizarii unor ceremonii oficiale de semnare a contractelor sau de receptie a lucrarilor sau la finalizarea proiectelor finantate prin ex-ISPA/PHARE. Totodata, se vor lansa invitatii de participare reprezentantilor publicului profesionist interesat de implementarea proiectelor de transport finantate din fonduri comunitare nerambursabile.
 5. In anumite situatii, cand intervin schimbari majore in derularea proiectelor, se vor organiza conferinte de presa pentru informarea publicului asupra acestor schimbari.


VI. INSTRUMENTE DE INFORMARE SI PUBLICITATE

VI.1. Instrumente de comunicare cu publicul profesionist

 1. emiterea de comunicate de presa cu privire la toate tipurile de evenimente organizate (licitarea anumitor servicii sau lucrari, semnarea contractelor, receptia finala a lucrarilor, organizarea de forumuri, seminarii, workshop-uri, conferinte, caravane de informare publica, etc);
 2. organizarea de evenimente pe parcursul anului (semnarea contractelor, receptia finala a lucrarilor, organizarea de forumuri, seminarii, workshop-uri, conferinte, caravane de informare publica);
 3. publicarea de informatii referitoare la licitatii pe site-ul MT sau al institutiilor relevante (anunturi de intentie, anunturi de participare la licitatie, anunturi de atribuire a contractelor);
 4. prezentarea unui raport privind activitatea de informare si publicitate Comitetului de Monitorizare a proiectelor ex-ISPA. Acest raport se inainteaza semestrial dar si oricand este cazul, ca urmare a solicitarii formulate de acest organism.
 5. prezentarea unui raport anual de activitate conducerii MT;
 6. tiparirea de brosuri, pliante, afise, buletine informative. Realizarea grafica a materialelor informative si continutul acestora vor fi in conformitate cu specificatiile Manualului de Identitate Vizuala, editia ianuarie 2007.
 7. crearea unui website dedicat proiectelor de transport finantate prin masurile ex-ISPA/proiectele PHARE;
 8. crearea unei adrese de e-mail dedicata corespondentei rapide si eficiente cu mediul profesionist.

VI.2. Instrumente de comunicare cu publicul larg

 1. comunicate de presa va fi verificat de responsabilul cu comunicarea, va fi aprobat de conducerea DGRFE si va fi transmis spre difuzare directiei de specialitate a MT;
 2. organizarea de conferinte de presa cu ocazia lansarii sau incheierii unui proiect finantat din fondurile de pre-aderare ale Uniunii Europene;
 3. realizarea si tiparirea de bannere pentru diferite tipuri de evenimente (forumuri, seminarii, conferinte, etc). Realizarea grafica a bannerelor si continutul acestora vor fi in conformitate cu specificatiile Manualului de Identitate Vizuala
 4. realizarea de baze de date foto si video despre evenimentele desfasurate in cadrul fiecarui proiect;
 5. realizarea de dosare de presa. Realizarea grafica a dosarelor de presa si continutul acestora vor fi in conformitate cu specificatiile Manualului de Identitate Vizuala
 6. editarea unei brosuri de prezentare generala a proiectului, tiparirea de foi volante, realizarea de afise, etc. Realizarea grafica a materialelor informative si continutul acestora vor fi in conformitate cu specificatiile Manualului de Identitate Vizuala
 7. realizarea si actualizarea unui website cu programele de finantare europeana de preaderare, specifice sectorului transporturi. Realizarea grafica a site-ului si continutul acestuia vor fi in conformitate cu specificatiile Manualului de Identitate Vizuala
 8. realizarea de panouri care sa marcheze desfasurarea lucrarilor. Realizarea grafica a panourilor si continutul acestora vor fi in conformitate cu specificatiile Manualului de Identitate Vizuala
 9. realizarea de placi comemorative pentru finalul lucrarilor. Realizarea grafica a placilor comemorative si continutul acestora vor fi in conformitate cu specificatiile Manualului de Identitate VizualaMesajele transmise catre publicul larg trebuie formulate clar si concis, folosindu-se un limbaj comun si accesibil. In felul acesta informatia transmisa poate fi receptata corespunzator de publicul tinta.


Totodata, trebuie stabilit un slogan pentru campania de informare ex-ISPA/PHARE, care prin repetitie sa poata fi memorat de publicul tinta.


VII. MONITORIZAREA ACTIVITATII DE INFORMARE SI PUBLICITATE

Informarea si publicitatea trebuie sa fie obiectul unui set coerent de masuri definite de organul responsabil in colaborare cu Comisia pe intreaga durata a proiectului. Toate institutiile implicate in programarea, implementarea si monitorizarea proiectelor finantate de ISPA/PHARE trebuie sa dezvolte

masuri specifice de informare si publicitate in conformitate cu prevederile Anexei III, respectiv Anexei D din Memorandumurile de Finantare ISPA/PHARE.

Pentru buna desfasurare a activitatii de informare si publicitate, in Strategia Nationala de Comunicare ISPA sunt definite urmatoarele responsabilitati ale fostelor Agentii de Implementare ISPA ( in prezent denumite Organisme Intermediare)

anuntarea asistentei ISPA imediat dupa aprobarea proiectului, prin intermediul comunicatelor de presa difuzate catre mass-media centrala (scrisa si audio-vizuala);

participarea la seminarii si conferinte legate de asistenta ISPA;

publicarea de brosuri si foi volante, cu informatii relevante despre proiectele de transport;

elaborarea de materiale audio-vizuale;

crearea unui web-site dedicat ISPA;

publicarea continutului proiectului intr-un format adecvat si diseminarea catre mass-media centrala;

instruirea beneficiarilor asupra principalelor etape ale proiectului in vederea crearii unor albume foto pentru activitatea de relatii publice si inaintarea la Comitetul de Monitorizare a unei selectii de fotografii.

De asemenea, in cadrul aceleiasi Strategii Nationale de Comunicare ISPA sunt prevazute si responsabilitatile beneficiarilor finali, dupa cum urmeaza:

anuntarea asistentei ISPA imediat dupa aprobarea proiectului prin intermediul mass-media scrisa si audiovizuala la nivel local (oras /judet /regiune);

producerea si asigurarea securitatii (impreuna cu contractorul) a panourilor temporare si a placilor permanente (pentru infrastructura cu acces public)

participarea la seminarii si conferinte;

publicarea continutului proiectului (in forma aprobata de agentia de implementare) si diseminarea catre mass-media locala (oras/ judet/regiune);

producerea unui album foto (impreuna cu contractorii) in etapele indicate de Agentiile de implementare si transmiterea la timp catre agentiile de implementare.


Pentru realizarea activitatii de monitorizare, DGRFE, prin responsabilii de comunicare, a intocmit un instrument de lucru care centralizeaza toate sarcinile ce trebuie indeplinite de catre organismele intermediare/constructori/consultanti pentru asigurarea publicitatii proiectelelor ex-ISPA/PHARE. Acest instrument va fi actualizat trimestrial, pentru evidentierea progreselor inregistrate in defasurarea acestei activitati.

Totodata, in vederea asigurarii respectarii prevederilor Manualului de Identitate Vizuala DGRFE va verifica si aproba toate materialele publicitare emise de beneficiarii proiectelor ex-ISPA/PHARE. Pentru o buna monitorizare si coordonare a activitatilor de informare si publicitate, DGRFE a elaborat un Manual de Proceduri care contine si checklist-urile pentru verificarea indeplinirii acestor cerinte de comunicare.


VIII. EVALUAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE

Pe baza inregistrarilor din instrumentul de lucru creat pentru monitorizarea activitatii de informare si publicitate desfasurata pentru fiecare masura ex-ISPA/proiect PHARE, vom extrage informatiile necesare pentru evaluarea acestei activitati la sfarsitul fiecarui an. Aceste informatii ne vor ajuta in evaluarea calitativa si cantitativa a actiunilor intreprinse pentru fiecare masura ex-ISPA/proiect PHARE in parte.

Indicatorii de evaluare ai actiunilor de informare si publicitate sunt:

numarul comunicatelor de presa difuzate spre publicare in mass-media;

numarul de evenimente organizate pe parcursul anului (la semnarea contractelor, la receptia finala a lucrarilor, organizarea de forumuri, seminarii, workshop-uri, conferinte, caravane de informare publica, etc.) ;

numarul de articole aparute in mass media pentru fiecare masura ex-ISPA/proiect PHARE in parte;

numarul de vizitatori pe web-site-ul dedicat proiectelor de transport finantate prin ex-ISPA/PHARE;

numarul de materiale informative tiparite pentru informarea si publicitatea proiectelor de transport finantate prin ex-ISPA/ PHARE.

Pe baza analizei acestor indicatori se va stabili daca masurile de informare si publicitate intreprinse pe parcursul anului au fost eficiente, daca mesajele transmise au ajuns la publicul tinta definit si daca a crescut gradul de informare a cetatenilor cu privire la fondurile de preaderare alocate de Uniunea Europeana tarii noastre pentru sectorul transporturi.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }