QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate chimie

Teste chimie fizica. partea i
TESTE CHIMIE FIZICA. PARTEA ISUBIECTUL I: Alegeti raspunsul corect din cele cinci varante


1. Despre nivelul microscopic de studiu al materiei, este corecta afirmatia:

  1. studiaza materia cu ajutorul microscopului optic
  2. studiaza materia prin metodele specifice mecanicii cuantice, corespunzatoare particulelor atomice si subatomice, cu dimensiuni mai mari de 10-8cm
  3. studiaza materia cu ajutorul microscopului electronic

D.    studiaza materia prin metodele specifice mecanicii cuantice, corespunzatoare particulelor atomice si subatomice, cu dimensiuni mai mici de 10-8cm
  1. studiaza materia prin metode clasice la baza carora stau observatiile microscopice

2. Fortele Keesom se manifesta intre:

A. doua molecule nepolare; B. O molecula polara si o molecula nepolara;

C). intre doua molecule polare; D. intre doi ioni de acelasi semn; E. intre doi ioni de semn contrar.


3. Unitatea de masura pentru presiune, in SI, este:

A. atmosfera ( 1 atm = 105Pa); B. barrul (1 barr = 105Pa); C. pascalul (1Pa= 1 N/m2)

D. barul (1 barr = 10-5Pa); E. atmosfera (1 atm = 101325 Pa)


4. Studiul gazelor perfecte, in conditii izobare se realizeaza cu relatia:

A.P1V1 = P2V2; B. P1 = Po(1 + bT); C. V1T1 = V2T2; D.V1T2 = T1V2; E. V2/V1 = T1/T2


5. Intr-un vas cu volumul de 10 m3 se afla un amestec de N2 si CH4 in raport molar de 1:4.

Cunoscand: AN = 14; AH = 1; AC = 12; R = 0,082 l.atm/mol.K, fractia molara a amestecului este:

A.    0,4 N2 si 0,6CH4; B. 0,6 N2 si 0,4CH4; C. 0,2 N2 si 0,8CH4; D. 0,8 N2 si 0,2CH4;

E. 0,1 N2 si 0,9CH4;


6. Despre doi polimorfi este adevarata urmatoarea afirmatie:

A. au aceeasi stare de cristalizare; B. au aceeasi compozitie chimica; C. au aceleasi puncte de topire

D. au aceeasi solubilitate; E. au aceasi activitate terapeutica


7. Care dintre grupurile de mai jos contin numai molecule intre care se manifesta legaturi de hidrogen:

A. apa, azot, amoniac; alcool etilic

B. carbamazepina; apa; clorura de sodiu; acid acetic

C. α-alanina; acid benzoic, alcool etilic; γ-globulina

D. γ-globulina; carbamazepina; acetat de etil; alcool etilic

E. oxigenul; etilamina; alcoolul propilic; α-alanina


8. Spectrele UV-VIZ se datoreaza:

A. saltului electronilor de pe nivelele exterioare

B. miscarii de rotatie-vibratie a moleculelor

C. saltului electronilor de pe nivelele interioare

D. miscarii de rotatie a electronului

E. miscarii de rotatie a nucleului

Sistemele termodinamice adiabatice sunt:

A.    sistemele care nu schimba nici energie si nici masa cu mediul exterior;

B.    sistemele care realizeaza numai schimb de masa cu mediul exterior;

C.    sistemele care nu schimba energie sub forma de caldura cu mediul exterior;

D.    sistemele care schimba numai energie cu mediul exterior;

E.     sistemele la care proprietatile sunt identice in orice element de volum din interiorul sau.


10. Sistemele termodinamice omogene sunt:

A. sistemele la care proprietatile sunt identice in elementul de volum din interiorul fazei continue.

B. sistemele la care proprietatile inregistreaza salturi valorice la nivelul suprafetelor interfazice;

C. sistemele la care proprietatile sunt identice in orice element de volum din interiorul sau

D. sistemele care schimba numai energie cu mediul exterior;

E. sistemele care nu schimba energie sub forma de caldura cu mediul exterior;


11. Variabilele termodinamice care nu depind de cantitatea de substanta, se numesc:

A. functii omogene de gradul intai; B. variabile dependente.; C. variabile extensive;

D. variabile independente,; E. variabile intensive;

12. Diferenta dintre capacitatea calorica molara la presiune constanta, si cea la volum constant, , pentru un gaz ideal este egala cu:


A. ; B. Zero; C. ; D. 2/3R ; E. R.

13. Care din afirmatiile urmatoare reprezinta formularea corecta a principiului III al termodinamicii?

A.    starea standard a unui solid este starea pura a solidului la presiunea de 1 atm., cu activitatea egala cu unitatea;

B.    entropia tuturor solidelor pure, cristaline la temperatura de 0K este unitara;

C.    procesele spontane sunt insotite de cresteri de entropie, respectiv de cresterea dezordinii sistemului;

D.    la temperatura de 0K toate substantele au entropia diferita de zero.

E.     entropia tuturor solidelor pure, cristaline se considera zero la temperatura de zero absolut


14. Variatia potentialelor termodinamice in functie de gradul de avansare a reactiei (l), se numeste:

A. reactivitate chimica; B. fugacitate; C. activitate chimica; D. afinitate chimica; E. potential chimic.


15. Un sistem termodinamic monocomponent poate fi :

A.    monovariant, daca este alcatuit dintr-o singura faza;

B.    bivariant, daca este alcatuit din dintr-o faza in echilibru,

C.    invariant, daca este alcatuit din doua faze in echilibru;

D.    monovariant, daca se pot modifica arbitrar doua variabile intensive fara sa aiba loc o transformare de faza;

E.     invariant, daca este alcatuit dintr-o singura faza.

16. Pentru o solutie binara ideala, legea lui Raoult se exprima prin urmatoarea relatie:

A.    ; B. ; C. ; D. ; E. .

17. Daca x1 si x2 reprezinta fractiile molare ale solventului (component volatil) si solvitului (component nevolatil), p0 este presiunea de vapori a solventului pur si peste presiunea de vapori a solventului deasupra solutiei, atunci conform legii lui Raoult, este corecta urmatoarea relatie:

B.      ; B. ; C. ; D. ; E.


18. Presiunea osmotica a unei solutii apoase care contine 12g/L uree (M=60; R=0,082 l atm mol-1 K), la temperatura de 27 o C este:

A. 224 atm; B. 4,92 atm; C. 2,46 atm; D. 27,3 atm; E. 2,24 atm.


19. Caldura necesara ridicarii temperaturii unui sistem in care nu au loc transformari de faza si reactii chimice cu un grad, se numeste:

A. capacitate calorica;

B. joule;

C. calorie;

D. entalpie;

E. entalpie libera.


20. Dizolvarea in apa a clorurii de sodiu are loc cu consum de caldura. In acest caz este corecta afirmatia:


A.    energia de retea este mai mica decat energia de solvatare

B.    energia de solvatare este mai mare decat energia de retea

C.    procesul este favorizat de cresterea temperaturii

D.    procesul este favorizat de scaderea temperaturii

E.     procesul nu este favorizat de variatia temperaturii


21.Despre nivelul mezoscopic de studiu al materiei, este corecta afirmatia:

F.     studiaza materia cu ajutorul microscopului optic

G.    studiaza materia prin metode clasice la baza carora stau observatiile microscopice ale particulelor cu dimensiunea de ordinul nanometrilor

H.    studiaza materia prin metodele specifice mecanicii cuantice, corespunzatoare particulelor atomice si subatomice, cu dimensiuni mai mici de 10-8cm

I.       studiaza materia cu ajutorul microscopului electronic

J.      studiaza materia prin metodele specifice mecanicii cuantice, corespunzatoare particulelor atomice si subatomice, cu dimensiuni mai mari de 10-8cm

22. Fortele Debye se manifesta intre:

A. doua molecule nepolare; B. intre doua molecule polare; C). intre doi ioni de semn contrar; D. intre doi ioni de acelasi semn; E. O molecula polara si o molecula nepolara.

23. Care dintre conditiile de mai jos nu corespunde starii de gaz perfect:

A. diametrul moleculelor este mult mai mic decat distanta dintre molecule

B. intre molecule se manifesta numai interactiuni slabe

C. moleculele sunt considerate punctiforme, cu volume neglijabile

D. presiunea gazului este f. Mica

E. moleculele sunt intr-o continua miscare haotica

24. Despre temperatura este falsa urmatoarea afirmatie:

A. este o masura a energiei termice a unui corp

B. se poate masura in grade Celsus, grade Kelvin si in alte scari de temperatura

C. un grad Kelvin este egal cu 273 grade Celsus

D. este o masura a transferului de caldura de la un corp cald la un corp rece

E. un grad Kelvin este egal cu un grad Celsus

25. Intr-un vas cu volumul de 10 m3 se afla un amestec de N2 si CH4 in raport molar de 1:4.

Cunoscand: AN = 14; AH = 1; AC = 12; R = 0,082 l.atm/mol.K, procentul gravimetric al amestecului, este:

A. 30,43%N2 si 69,57% CH4; B. 24,36%N2 si 75,64% CH4; C. 33,43%N2 si 66,57% CH4;

D. 40,57%N2 si 59,43% CH4; E. 36,43%N2 si 63,57% CH4

26. Despre substantele amorfe este falsa urmatoarea afirmatie:

A. au particulele aranjate in mod dezordonat; B. au proprietati anizometrice,

C. nu au puncte de topire ca valori constante; D. prin incalzire se inmoaie si curg; E. au proprietati izometrice

27. Nu este molecula nepolara:

A. iodul; B. Acidul maleic; C. p-dihidroxibenzen; D. Dioxidul de carbon; E. etanul

28. Spectrele IR se datoreaza:

A. miscarii de rotatie a moleculelor; B. miscarii de rotatie-vibratie a moleculelor

C. miscarii de rotatie a nucleului; D. miscarii de rotatie a electronului

E. saltului electronilor de pe nivelele exterioare

29. O portiune din univers, marginita imaginar sau real, in interiorul careia au loc transformari fizice si chimice, se numeste:

A. proces termodinamic; B. functie termodinamica; C. sistem termodinamic; D. parametru termodinamic;

E. variabila termodinamica.

30. Un sistem termodinamic poate fi separat de mediul inconjurator prin:

A.    frontiera (suprafata) adiabatica, care permite transferul de energie sub forma de caldura;

B.    frontiera (suprafata) diatermica, care nu permite transferul de energie sub forma de caldura;

C.    frontiera(suprafata) termoelestica, care nu permite transferul de energie sub forma de lucru mecanic,

D.    frontiera(suprafata) diatermica prin care se realizeaza transferul de caldura;

E.     frontiera(suprafata) curba, pe care Psistem= Pmediu ext..31. Sistemele termodinamice inchise sunt:

 1. sistemele care nu schimba nici energie si nici masa cu mediul exterior;
 2. sistemele care realizeaza numai schimb de masa cu mediul exterior;
 3. sistemele care schimba numai energie cu mediul exterior;
 4. sistemele care nu schimba energie sub forma de caldura cu mediul exterior;

E.     sistemele la care proprietatile sunt identice in orice element de volum din interiorul sau.

32. Trecerea unui sistem termodinamic dintr-o stare initiala in starea finala, prin stari de echilibru, se numeste:

 1. functie termodinamica de stare;
 2. functie termodinamica de proces;
 3. proces termodinamic ireversibil;
 4. proces termodinamic reversibil;
 5. proces termodinamic izocor.

33. Marimea termodinamica , definita de relatia:

, se numeste:

A. marime termodinamica de exces; B. marime termodinamica de amestecare; C. marime molara partiala;

D. marime molara aparenta; E. marime molara relativa.

34. Energia interna cuprinde suma energiilor caracteristice miscarilor de translatie, rotatie, vibratie si a electronilor. Despre energia interna, U, afirmatia corecta este:

 1. U, este o marime termodinamica de proces si variaza cu parametrii: T, p, ni ;
 2. U, este o marime termodinamica de stare si variaza cu parametrii: T, p, ni ;
 3. U, este o marime termodinamica de proces si variaza cu parametrii: T, V, ni ;
 4. U, este o marime termodinamica de stare si variaza cu parametrii: T, V, ni ;

E.     U, este o marime termodinamica intensiva.

35. Caldura necesara ridicarii temperaturii unui gram de apa cu un grad, in conditii de p = 1 atm si T= 288K, se numeste:

A. calorie; B. joule; C. capacitate calorica; D. capacitate termica; E. capacitate electrica.36. Energia libera Helmholtz F a unui sistem termodinamic se defineste prin relatia:A. ; B. ; C. ; D. ; E. .

37. Entalpia libera molara partiala in conditii izoterm-izobare si la compozitie constanta, se numeste:

A. afinitate chimica; b. activitate chimica; c. reactivitate chimica; D. fugacitate; E. potential chimic.

38. O solutie care contine 10 g de substanta X dezolvate in 100 g de apa fierbe la 100, 149 oC. Stiind constanta ebulioscopica a apei Ke(apa) = 0,51, masa moleculara a substantei X este:

A. 244 g/mol; B. 348 g/mol; C. 342 g/mol; D. 366 g/mol; E. 278 g/mol.

39. Trecerea unei substante din stare lichida in stare de vapori are loc cu:

A. crestere de entropie si eliberare de caldura; B. scadere de entropie si eliberare de caldura;

C. scadere de entropie si consum de caldura; D. crestere de entropie si consum de caldura;

E. fara modificare de entropie si caldura.


40. Un sistem termodinamic bicomponent este:

A.    univariant, daca contine o singura faza;

B.    bivariant, daca contine doua faze in echilibru;

C.    trivariant, daca contine trei faze in echilibru;

D.    invariant, daca contine trei faze in echilibru;

bivariant, daca contine trei faze in echilibru.


41. Sistemele termodinamice izolate sunt:

 1. sistemele care realizeaza numai schimb de masa cu mediul exterior;
 2. sistemele care schimba numai energie cu mediul exterior;
 3. sistemele care nu schimba nici energie si nici masa cu mediul exterior;
 4. sistemele care nu schimba energie sub forma de caldura cu mediul exterior;
 5. sistemele la care proprietatile sunt identice in orice element de volum din interiorul sau.

42. Care dintre conditiile de mai jos corespunde starii de gaz perfect:

A. intre molecule se exercita interactiuni hidrofobe

B. diametrul moleculelor este mult mai mare decat distanta dintre molecule

C. intre molecule se manifesta numai interactiuni slabe van der Waals

D. moleculele sunt considerate punctiforme, cu volume neglijabile

E. presiunea gazului este f. mare41. Potentialul van der Waals (Uw), manifestat intre doua molecule considerate in vid, este:

A. Uw > 0; B. Uw < 0; C. Uw = 0; D. Depinde de concentratie; E. depinde de presiune


42. Care dintre conditiile de mai jos corespunde starii de gaz perfect:

A. diametrul moleculelor este mult mai mare decat distanta dintre molecule

B. intre molecule se manifesta numai interactiuni slabe van der Waals

C. moleculele sunt considerate punctiforme, cu volume neglijabile

D. presiunea gazului este f. mare

E. intre molecule se exercita interactiuni hidrofobe


43. Care dintre grupurile de mai jos contin si molecule intre care nu se manifesta legaturi de hidrogen:

A. apa, acetat de etil; alcool etilic, dimetileter

B. carbamazepina; apa; alcool etilic; acid acetic

C. -alanina; acid benzoic, alcool etilic; γ-globulina

D. γ-globulina; carbamazepina; glicerina; alcool benzilic

E. alcoolul propilic; etilamina; alcoolul n-butilic; -alanina


44. Studiul gazelor reale se realizeaza cu ajutorul ecuatiei:

A. (P+a/V2)(V + b) = RT; B. (P+a/V2)V = RT; C. P(V b) = RT; D. PV = RT; E. (P+a/V2)(V b) = RT


45. Intr-un vas cu volumul de 10 m3 se afla un amestec de N2 si CH4 in raport molar de 1:4.

Cunoscand: AN = 14; AH = 1; AC = 12; R = 0,082 l.atm/mol.K, presiunea totala a gazului , la temperatura 270C, daca amestecul contine 2 kmoli de azot, este:

A. 18,4 atm; B. 246 barr; C. 24,6 atm; D. 22,4 atm; E. 14,3 atm


46. Temperatura Boyle reprezinta:

A. temperatura la care un gaz ideal se comporta ca un gaz real

B. temperatura critica a unui gaz

C. temperatura la care un gaz se afla in stare supercritica

D. temperatura la care un gaz real se comporta ca un gaz ideal

E. temperatura la care apare prima picatura de lichid in procesul de lichefiere


47. Nu este molecula polara:

A. dioxidul de carbon; B. Acidul fumaric; C. o-dihidroxibenzenul; D. Dioxidul de sulf; E. etanolul


48. Spectrele RMN se datoreaza:

A. miscarii de rotatie a electronului

B. saltului electronilor de pe nivelele exterioare

C. miscarii de rotatie a moleculelor

D. miscarii de rotatie a nucleului

E. miscarii de rotatie-vibratie a moleculelor


49. Sistemele termodinamice izolate sunt:

 1. sistemele care nu schimba nici energie si nici masa cu mediul exterior;
 2. sistemele care realizeaza numai schimb de masa cu mediul exterior;
 3. sistemele care schimba numai energie cu mediul exterior;
 4. sistemele care nu schimba energie sub forma de caldura cu mediul exterior;
 5. sistemele la care proprietatile sunt identice in orice element de volum din interiorul sau.

50. Procesele termodinamice care au loc cu cresterea entropiei sunt:

A. procese reversibile; B. procese ireversibile; C. procese quasistatice; D. procese izocore; E. procese izobare


51. Procesele termodinamice exoterme se caracterizeaza prin:

A. au loc fara modificarea entalpiei libere; B. Sunt favorizate de cresterea temperaturii; C. sunt favorizate de scaderea temperaturii; D. Nu sunt influentate de temperatura; E. sunt favorizate de cresterea presiunii.


52. Variabilele termodinamice care nu depind de cantitatea de substanta, se numesc:

A. functii omogene de gradul intai; B. variabile extensive; C. variabile intensive; D. variabile independente,; E. variabile dependente.


53. Se numeste entalpie, functia termodinamica de stare definita prin relatia:

A.; B.; C. ; D. ; E. ;


54. Entropia este:

A. O marime termodinamica definita prin relatia: dS = dQ/dW

B. O marime termodinamica ce exprima schimbul de lucru mecanic cu exteriorul

C. O marime termodinamica ce exprima gradul de ireversibilitate al unui proces

D. O marime termodinamica ce are ca unitate de masura Kj/mol

E. O marime termodinamica definita prin relatia: S = Q/W


55. La p si T constante, criteriul de spontaneitate este:

A. ; B. ; C. ; D. ; E. .


56. Stiind ca presiunea de vapori a apei pure la fierbere este de 1 atm, presiunea de vapori a unei solutii formate prin dizolvarea a 18 g glucoza in 180 g apa este:

A. 1,001 atm; B. 0,99atm; C. 1,01 atm; D. 9,9 atm; E. 1,1 atm


57. Un sistem termodinamic monocomponent este:

E.     univariant, daca contine o singura faza;

F.     bivariant, daca contine doua faze in echilibru;

G.    trivariant, daca contine trei faze in echilibru;

H.    invariant, daca contine trei faze in echilibru;

I.       bivariant, daca contine trei faze in echilibru.


58. Efectul hipsocrom, reprezinta:

A. scaderea intensitatii absorbantei; B. cresterea intensitatii absorbantei;

C. deplasarea maximului de absorbtie spre lungimi de unda mai mari;

D. deplasarea maximului de absorbtie spre lungimi de unda mai mici;

E. scaderea intensitatii absorbantei si deplasarea maximului de absorbtie spre lungimi de unda mai mari;


59. Despre substantele amorfe este falsa urmatoarea afirmatie:

A. prin incalzire se inmoaie si curg; B. au particulele aranjate in mod dezordonat; C. au proprietati anizometrice; D. au proprietati izometrice; E. nu au puncte de topire ca valori constante;;


60. Temperatura maxima la care se poate masura presiunea vaporilor aflati in echilibru cu lichidul se numeste:

A. Temperatura de fierbere; B. temperatura critica,; C. Temperatura de sublimare; D. Temperatura de congelare; E. Temperatura de topire


61. Studiul gazelor reale se realizeaza cu ajutorul ecuatiei:

A. (P+a/V2)V = RT; B. P(V b) = RT; C. PV = RT; D. (P+a/V2)(V b) = RT; E. (P+a/V2)(V + b) = RT;


62. Intr-un vas cu volumul de 10 m3 se afla un amestec de N2 si CH4 in raport molar de 1:4.

Cunoscand: AN = 14; AH = 1; AC = 12; R = 0,082 l.atm/mol.K, presiunea totala a gazului , la temperatura 270C, daca amestecul contine 2 kmoli de azot, este:

A. 16,4 atm; B. 246 barr; C. 28,4 atm; D. 24,6 atm; E. 14,3 atm


63. Temperatura Boyle reprezinta:

A. temperatura la care un gaz ideal se comporta ca un gaz real

B. temperatura la care un gaz real se comporta ca un gaz ideal

C. temperatura la care un gaz se afla in stare supercritica

D. temperatura critica a unui gaz

E. temperatura la care apare prima picatura de lichid in procesul de lichefiere


64. Nu este molecula polara:

A. Etanolul, B. Acidul fumaric; C. dioxidul de carbon; D. o-dihidroxibenzenul; E. Dioxidul de sulf;


65. Spectrele RMN se datoreaza:

A. miscarii de rotatie a electronului

B. saltului electronilor de pe nivelele exterioare

C. miscarii de rotatie a moleculelor

D. miscarii de rotatie-vibratie a moleculelor

E. miscarii de rotatie a nucleului


66. Potentialul van der Waals (Uw), manifestat intre doua molecule considerate in vid, este:

A. Uw > 0; B. Uw = 0 ; C. Uw < 0; D. Depinde de concentratie; E. depinde de presiune


67. La V si T constante, criteriul de spontaneitate este:

A. ; B. ; C. ; D. ; E.


68. Procesele termodinamice exoterme se caracterizeaza prin:

A. au loc fara modificarea entalpiei libere; B. Nu sunt influentate de temperatura; C. Sunt favorizate de cresterea temperaturii; C. sunt favorizate de scaderea temperaturii; E. sunt favorizate de cresterea presiunii.


69. Care dintre grupurile de mai jos contin si molecule intre care nu se manifesta legaturi de hidrogen:

A. γ-globulina; carbamazepina; glicerina; alcool benzilic

B. carbamazepina; apa; alcool etilic; acid acetic

C. -alanina; acid benzoic, alcool etilic; γ-globulina

D. apa, acetat de etil; alcool etilic, dimetileter

E. alcoolul propilic; etilamina; alcoolul n-butilic; -alanina70. Variabilele termodinamice care nu depind de cantitatea de substanta, se numesc:

A. functii omogene de gradul intai; B. variabile dependente. C. variabile independente D. variabile extensive; E. variabile intensive;


71. Se numeste entalpie, functia termodinamica de stare definita prin relatia:

A.; B. ; C. ; D. ; E. ;


72. Entropia este:

A. O marime termodinamica definita prin relatia: dS = dQ/dW

B. O marime termodinamica ce exprima schimbul de lucru mecanic cu exteriorul

C. O marime termodinamica definita prin relatia: S = Q/W

D. O marime termodinamica ce are ca unitate de masura Kj/mol

E. O marime termodinamica ce exprima gradul de ireversibilitate al unui proces


73. Procesele termodinamice care au loc cu cresterea entropiei sunt:

A. procese reversibile; B. procese quasistatice; C. procese ireversibile D. procese izocore; E. procese izobare


74. Efectul hipocrom, reprezinta:

A. scaderea intensitatii absorbantei; B. Cresterea intensitatii absorbantei; C. deplasarea maximului de absorbtie spre lungimi de unda mai mari, D. deplasarea maximului de absorbtie spre lungimi de unda mai mici;

E. Scaderea intensitatii absorbantei si deplasarea maximului de absorbtie spre lungimi de unda mai mari;


75. La presiunea de 1 atm, apa pura ingheata la 00C. O solutie formata din 18 g de glucoza si 180 g de apa va ingheta la (Kc = 1,86):

A. 0, 10C; B. 0,010C; B. 0,1860C; D. 0,01860C; E. 1,860C


76. Substantele in moleculele carora exista atomi cu electroni neimperecheati sunt:

A. paramagnetice; B. diamagnetice; C. Feromagnetice; D. Nu au propietati magnetice; E. sunt numai molecule polare;


77. Spectrele de rezonanta electronica de spin ( RES) se datoreaza:

A. saltul electronilor de pe nivele interioare

B. saltul electronilor de pe nivele exterioare

C. miscarii de rotatie a electronilor;

D. miscarii de rotatie a nucleelor

E. saltul electronilor de tipul


78. Este o marime termodinamica intensiva:

A. entalpia; B. potentialul chimic, C. entalpia libera; D. Lucrul mecanic; E. energia internaloading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }