QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate chimie

Examen bazele chimiei organice
EXAMEN BAZELE CHIMIEI ORGANICE


1. Elementul H, majoritar intr-o structura organica, situat in grupa 1 a Sistemului Periodic al Elementelor, are frecvent valenta :

a) 1

2. Elementul fluor dintr-o structura organica, se deosebeste de elementul hidrogen prin :

d) elementul fluor este localizat in grupa aVII-a a Sistemului Periodic

e) elementul H este localizat in grupa I a Sistemului Periodic

3. Care din grupul de forme neprevazute este corect ?

a)

4. Care din grupul reprezentat, este simbolizat cu efect inductiv corect ?
a)

5. Efectul inductiv negativ, este reprezentat corect, la punctul :

a)

6. Aditivitatea efectulelor inductive negative si pozitive este reprezentata corect in grupul de la punctul :

a)

7. Formarea radicalilor liberi poate avea loc in cazul :

d)

8. Prin ruperea unor structuri speciale in cazul azoisobutironitrilului se formeaza radicali in cazul :

b)

9. Peroxidul de benzoil si N bromsuccinimida, formeaza radicali liberi in cazul :

e)

10. Prin reactia unei legaturi C---H cu un radical se formeaza :

c)

Complement multiplu

11. Procedeul industrial de alchilare al alcanilor, poate avea loc in urmatoarele conditii :

a) izoalcanul trebuie sa fie in exces

e) alchilarea are loc dupa cum urmeaza :

12. Dehalogenarea derivatilor halogenati este conforma situatiei :

a)

b)

13. Reactia Diels Alder poate fi reprezentata dupa cum urmeaza :

a)

b)

14. Dehidrogenarea poate avea loc in cazul

a)

b)

c)

15. Viteza reactiei chimice este data de :

a) variatia concentratiei reactantului si a produsului de reactie in unitatea de timp

c)

16. Reactia de halogenare a butadienei poate fi controlata cinetic in cazul :

a)

e) reactia se desfasoara la temperatura ordinara

17. Reactia de halogenare a butadienei poate fi controlata termodinamic in cazul :

a)

b)

e) reactia are loc la temperatura mai ridicata

18. Reactia de initiere poate avea loc in cazul :

a)

d)

19. Ecuatia reactiei de propagare este corecta in cazul :

a)

20. Ecuatia reactiei de intrerupere este corecta in cazul :

d)

21. Reactia de bromurare a radicalului tolil are loc in cazul :

b)

e)

22. Reprezentarea corecta a carbenelor este :

a)

b)

d)

23. Carbenele se obtin prin :

a) dehidrohalogenare si dehalogenare

b)

c)

d)

24. Alcanii se pot obtine prin :

a) reactia Wurtz

b) hidrogenarea alchenelor si alchinelor

c) reducerea Wolff-Kischner si a lui Clemmensen

d) reducerea derivatilor halogenati utilizand LiAlH4 sau H2

e) reducerea halogenilor cu Mg apoi hidroliza

25. Cresterea intensitatii efectului mezomer, este reprezentata corect in cazul :

a)

d) cand structura compusului organic este liniara

26. Momentul dipolar al alchenelor este mai mare in cazul :

a) elementele chimice identice se gasesc de aceeasi parte a dublei legaturi

d)

27. Ecuatia reactiei de hidrogenre a 3,4 dimetil-3 hexena este reprezentata corect in cazul :

b)

c)

e)

28. Formarea carbocationilor are loc in cazul :

a) prin indepartarea unui anion dintr-o structura organica

b) prin indepartarea N2 dintr-un compus diazoorganic

c) prin indepartarea unei grupe electronegative ca urmare a atacului acestei grupe de catre o grupa electrofila

d)

e)

29. Care dintre reprezentarile de mai jos sunt false in cazul cand are loc atacul unui dublet π :

a)

b)

c)

30. Care din ecuatiile de sinteza a ozonidelor sunt corecte :

a) prin trecerea ozonului la temperatura de minus 65 grade Celsius prin etena

b)

c)

31. Care sunt tipurile de atomi ce carbon intalnite in structura chimica :

d)tertiar

32. Ce fel de catene se intalnesc in structura chimica :

b) catene ramificate

33. Reactia lui Wacker este reprezentata corect in cazul :

b)

e)

34. Oxidarea produsa de halogeni

a) este oxidare de tip alilic

b) se desfasoara la temperaturi > 500C

d)

35. Dienele conjugate

a) Sunt dienele cu formula structurala n, n+2

d) Proprietatile lor sunt diferite de a dienelor izolate (n, n+m, cu m > 3) si a dienelor cumulate

36. Alenele

c) cele doua sisteme π sunt perpendiculare si fac ca legaturile a si b sa fie intr-un plan perpendicular pe planul care contine legaturile c si d

d) izomerul alenic este un isomer optic

e) propadiena este primul compus

In cazul aditiei elecrofile conjugate, se poate confirma faptul ca:

a) viteza reactiei este crescuta, deoarece carbocationul intermediar este stabilizat prin rezonanta cu dubla legatura restanta :

b)

c) proportiile relative depind de temperatura, durata reactiei si natura solventului

d) solventii polari favorizeaza aditia 1-4. Acest tip de reactie important creeaza conditiilor proprii un control termodinamic, pe care-l intalnim numai in aceste conditii, cand este favorizata aditia 1-4.

38. Aditia electrofila conjugata se desfasoara astfel :

a) la 60C, se obtin, pentru reactia precedenta, 80% din 1-2 si 20% din 1-4.

b) la +25C, se obtin 20% din 1-2 si 80% din 1-4.

c) cazul (a) corespunde unui control cinetic al reactiei

d) cazul (b) corespunde unui control termodinamic

e) cazul (a si b) corespund unui control termodinamic si cinetic

39. Cicloaditia are loc in situatia:

a)

b)

40. Cicloaditia corecta are loc in cazul :

a) cand diena este in conformatia s-cis

b)

c)

d)

41. Care din puncte este fals in cazul cicloaditiei care utilizeaza diena ciclica

d) cand diena este ciclica, nu se obtin doi izomeri

e)

42. Reactiile de polimerizare sunt adevarate pentru:

a) sunt reactii catenare

b) sunt catalizate in majoritatea cazurilor de entitatile instabile: cationi sau acizi Lewis, anioni, radicali

c) compusii etilenici mai reactivi sunt aceia care sunt mai bogati in electroni, deci substituiti prin grupari donoare

d)

43. Polimerizarea pentru obtinerea cauciucului butil este adevarata in cazul :

a)

b)

c)

44. Polimerizarea anionica se produce datorita urmatorilor compusi:

a) polimerizarea izoprenului se face in prezenta : NH2-, Li.

c)

d) prin polimerizare rezulta un cauciuc natural, prezent in intregime in forma cis

45. Polimerizarile radicalice sunt adevarate in cazul :

a) polimerizari radicalice in prezenta peroxizilor

b) polimerizarea in prezenta peroxidului de benzoil

c)

46. Ecuatia reactiei pentru sinteza alchenei este adevarata in cazul :

a) dehidrohalogenarii halogenurilor de alchil.

b)

c) Deshidratarii alcoolilor

d)

47. Dehalogenarea halogenurilor vicinale este adevarata in cazul :

a)

48) Piroliza hidroxizilor cuaternari de amoniu ( reactia lui Hoffmann) este adevarata in cazul :

a)

49. Piroliza esterilor este adevarata in cazul :

a)

50. Piroliza oxizilor aminati este adevarata in cazul :

a)

51. Reactia Wittig este adevarata in cazul :

a)

52. Reducerea alchililor (alchinilor) este adevarata in cazul :

c)

53. Cum sunt hibridizati cei doi carboni intre care se formeaza legatura tripla ?

c) sp

54. Contrar cu dubla legatura, electronii, sub efectul unui camp (H) exterior, circula in OM π in maniera unui solenoid a carui axa va fi ;

a) legatura tripla, conul anisotropic contine deci eventualii protoni adusi de carbonul sp

55. Denumirea monoalchinelor se face inlocuind :

a) sufixul an de la alcanul corespunzator prin ina

b) CH3 CH2 C ≡CH : but-1-ina

56. Temperaturile de schimbare a starii, sunt :

a) mai ridicate decat cele ale alchenelor omologe

b) teb C2H4 = 102C teb C2H2 = 83C

In reactia CaCO3 + 3 C → CO + CaC2 se obtin :

a) oxid de carbon si carbura de calciu

58. Prin hidroliza carburii de calciu se obtin :

a) acetilena

d) etina

e)

59. Acetilura de cupru (CuC ≡ CCu) poate fi identificata dupa culoarea :

e) rosie

60. Ecuatia reactiei pentru aditia electrofila a alchinelor este adevarata in cazul :

a)

CH C C CH + Br2 CH CBr = CBr CH (E)

b) dimetil-acetilena in prezenta bromului permite o aditie electrofila obtinandu-se, dimetil-dibrom-etena

61. Aditia a doi moli de acid halogenat este adevarata in cazul :

a)

d) prin aditia a doi moli de acid bromhidric la alchina se obtine 2,2 dibrom-alcanul

62.Ecuatia reactiei pentru obtinerea compusilor carbonilici (cetone respectiv aldehide), este adevarata in cazul :

a) aditia apei si a acidului acetic, acizi foarte slabi la alchine, necesita un catalizator : Hg2++ H2SO4

b)

c)

63. Hidrogenarea catalitica a alchinelor este adevarata in cazul :

d)

e) structura chimica a chinoleinei este urmatoarea :

64. Ecuatia reactiei de hidrogenare a butinei este adevarata pentru cazul :

a) butina plus hidrogen molecular in prezenta sodiului in amoniac lichid duce la formarea butenei ca produs de reactie

b)

  1. Ecuatia reactiei de obtinere a doua tipuri de acizi este corecta in cazul :

b) ozonoliza urmata de o hidroliza reducatoare (CH3COOH , Zn) duce la formarea a doi acizi

c)


66. Alchinele substituite prin grupari atragatoare devin buni dienofili in cazul :

a)

e) 1,4-diacetat-butina plus 1,4-butena formeaza 1,2-diacetat-1,2,4,5-ciclohexadiena

67. Baza conjugata alchinei este :

a) o baza tare si deci un bun nucleofil in solventii aprotici si in solventii protici putin polari

68. Aceasta alchilura poate da :

a) reactii de substitutie nucleofila si aditie nucleofila

69. Derivatii halogenati (primari de preferinta), reactioneaza conform mecanismului :

a) SN2

70. Ecuatia reactiei prezentata mai jos, este de tipul :

a) SN2

71. Intotdeauna in prezenta unei baze tari, alchinele aditioneaza derivatii carbonilati si formeaza :

b)

72. Care este interpretarea corecta a ecuatiilor reactiilor prezentate mai jos


c) ultima reactie nu este la echilibru, ca urmare a acestui fapt reactia globala va fi deplasata spre dreapta

d) in prezenta metilatului de sodiu MeONa , alchinele propriu-zise sunt transformate in alchine disubstituite. Aceste reactii necesita o durata foarte mare (mai multe ore, sau chiar zile)

73. Care este definitia corecta pentru cromatografie ?

a) cromatografia este o metoda de separare, nedestructiva in principiul sau, bazata pe faptul ca, coeficientul de partaj a unui solut intre doua faze depinde de natura solutului si deci, daca una din faze este mobila in raport cu cealalta, solutii coboara in timp mai mult sau mai putin de-a lungul coloanei cu parcurgerea acestui drum de catre faza mobila

74. Care din paragrafele de mai jos sunt adevarate ?

a) in cromatografie se pot distinge obiective principale

c) identificarea solutilor se poate face calitativ si /sau cantitativ, operatia efectuandu-se prin singurul process cromatografic, la care pot fi asociate, in mod direct, alte tehnici analitice, chimice sau fizico-chimice destinate sa usureze analiza calitativa (se califica aceea a cuplajului). Cantitatile analizate trebuie sa fie extreme de mici incat sa nu se indeparteze de regulile ideale ale termodinamicii (coeficientul de partaj nu este altul decat o constanta a echilibrului termodinamic, unde activitatile care intervin nu sunt egale cu concentratiile cand acestea sunt foarte mici. Sistemele de detectie vor trebui deci sa fie foarte sensibile

d) concentratiile solutilor sunt in acest caz importante, evitandu-se astfel regulile ideale ale termodinamicii. Cantitatile produsilor obtinuti in acest caz sunt mici (de ordinul kg / zi) si procedeul nu va fi uilizat decat pentru pregatirea substantelor rare, sensibile la caldura (proteine, etc)

75. Care sunt variantele cromatografice adevarate

a) cromatografia in faza lichida

b) cromatografia in faza gazoasa

76. Care din puctele ce prezinta terminologia in cromatografie sunt false

e) solut : substanta solida

77. care este formularea corecta pentru denumirea cromatograma

a) inscriptionarea pe o hartie inregistratoare a raspunsurilor succesive a unui detector, in cursul elutiei solutilor exteriori coloanelor

78. Analiza calitativa serveste la :

a) identificarea compusilor dintr-un amestec

79. Valorile retentiei relative se definesc corect in cazul :

a) retentia relativa este raportul dintre marimea (esential a timpului de trecere prin coloana) relativa a solutului necunoscut, supra marimea produsului cunoscut, injectat in aceeasi coloana

b)

80. Factorul de capacitate este definit corect in :

a) factorul de capacitate este definit ca fiind egal cu diferenta dintre timpul de retentie a fiecarui solut si timpul initial notat pentru faza mobila care traverseaza coloana raportata la timpul initial notat pentru faza mobila care traverseaza coloana

b)

81. Care din parametrii mentionati mai jos, influenteaza eficacitatea ?

a) diametrul particulelor de umplere a coloanei care trebuie sa fie mic. Aceasta din urma trebuie sa fie incarcata intr-un mod foarte omogen

b) gazul purtator nu trebuie sa fie foarte usor (in CPG)

c) grosimea filmului fazei stationare trebuie sa fie foarte mica.

d) debitul fazei mobile influenteaza intr-o maniera complexa, potrivit urmatoarei curbe:

82. Care din frazele enumerate mai jos sunt adevarate ?

a) pentru efectuarea analizei cantitative, este necesara cunoasterea : ariei picurilor, masei solutului si coeficientului de proportionalitate

83. Pentru masurarea ariei picurilor este corect a se utiliza :

a) triangularea manuala

b) integrarea automata

c) cand se utilizeaza triangularea se asimileaza picul ca un triunghi fie trasand tangentele punctelor de inflexiune a curbei si se calculeaza aria:

Ai = Hω , fie masurand marimea lui mi inaltimea si calculand aria prin: Ai = Hδ , sau masurand marimile la o patrime din (β ) si la trei patrimi din (γ ) a carui inaltime, este data de :

d) integrarea se poate face prin planimetrie, dar indeosebi prin integrare mecanica, sau mai bine se poate face integrarea electronica si informatizata. Cand picurile sunt foarte ascutite si inguste, se poate atribui masuratorilor inaltimilor H, faptul ca sunt proportionale cu ariile

84. Determinarea coeficientului de proportionalitate este imposibila in cazul :

a) cand se masoara direct aria picului inregistrat

b) cand se introduce o masa exacta, cunoscuta, a unui solut intr-un injector

c)     cand seringile de injectie nu permit reperarea volumului esantionului cu o precizie suficienta

85. Care este formula completa a procentelor de masa pentru fiecare solut, atunci cand se considera ca toti coeficientii de proportionalitate sunt egali

a)

86. Operatiile care trebuiesc efectuate in metoda adaugirilor dozate sunt :

a) se studiaza mai intai cromatograma amestecului de soluti

b) se cerceteaza determinarea masei procentuale a compusului numarul 2

c) se calculeaza aria picului corespunzator lui A2

d)    se cantareste o masa exacta M a acestui amestec vecin, de exemplu 1g. Apoi se adauga o fractiune y la masa m0 a compusului n2, cunoscut cu exactitate, care are 300 mg

87. Determinarea masei procentuale a compusului n02, atunci cand se utilizeaza metoda adaugirilor dozate se efectueaza corect cu formula :

a)

88. Care este cea mai importanta proprietate a detectorului cromatografic in cazul metodei adaugirilor dozate ?

a) o buna liniaritate a raspunsului detectorului cromatografic

89. In cazul utilizarii metodei de etalonare interna, sunt adevarate operatiunile :

a) se compara individual fiecare din picuri cu picul unei substante etalon

b) substanta etalon este convenabil aleasa

c) substanta etalon este introdusa in proportie cunoscuta in amestecul de analizat

d)    se convine ca picul etalon nu poate fi confundat cu fiecare din picurile cromatogramei

90. In cazul utilizarii metodei de etalonare interna, sunt adevarate punctele :

a) se va calcula deci raspunsul fiecarui solut in raport cu etalonul

b) metoda este generala, precisa si reproductibila

c) metoda necesita alegerea unui etalon, care uneori nu este compatibil si pentru alti soluti

d) etalonul ales trebuie sa dea un pic a carui valoare de retentie trebuie sa fie apropiata de valoarea picului care se masoara, aria sa fie aproximativa cu cea a picului solutului si a carui raspuns trebuie sa se situeze in zona de liniaritate a detectorului utilizat

91. Care este schema adevarata in cromatografia de inalta performanta in faza lichida?

a)

92. Care din punctele de mai jos sunt adevarate pentru detectorul UV-vizibil

a) masoara absorbtia luminii de produsul iesit din coloana

b) opereaza la o lungime de unda constanta

c) lungimea de unda este fixata prin operator

d) lampa de Deuteriu este utilizata pentru lungimi de unda ce variaza intre 190-350 nm iar lampa cu vapori de mercur este utilizata pentru lungimea de unda de 254 nm

93. Care din punctele mentionate sunt adevarate, in cazul unui tip de detector utilizabil ?

a) produsul detectorului sa absoarba lumina la o lungime de unda accesibila aparatului, b) coeficientul sau de absorbtie sa fie suficient de mare

c) faza mobila sa nu absoarba lumina la lungimea de unda aleasa de operator

94. Care este schema adevarata pentru o cromatograma corecta

a)

95. Care din punctele de la analiza cromatogramelor, care urmeaza sunt adevarate ?

a) o separare buna se va traduce prin o separare distincta a picurilor corespunzand fiecarui produs.

b) o cromatograma trebuie sa fie perfect reproductibila

c) compozitia fazei mobile este un parametru particular pentru HPLC. Deci, trebuie sa fie precizate pentru fiecare analiza urmatoarele :

tipul coloanei : semn, natura, diametru, lungime, suport .

- natura eluantului : solvent, daca acesta este un amestec sa se precizeze compozitia sa, debitul, modul de detectie a λ in nm.

- cantitatea injectata, inceputul injectiei pe cromatograma, sensibilitatea detectorului, etc .

96. Care din punctele ce urmeaza sunt adevarate ?

a timpul de retentie (tR in min) este o caracteristica a fiecarui solut in conditiile operatorii fixate

b) se poate compara tR al celor doi soluti definind :

- factorul de selectivitate α intre cei doi soluti :

- eficacitatea unei coloane care este masurata in numar de platouri teoretice :

c) numarul moleculelor care ies din coloana sunt functie de timp

tipul departarii : distanta dintre punctual de inflexiune (punctual unde derivata a doua se anuleaza) si jumatatea curbei.

largimea picului la jumatatea inaltimii

largimea la baza (unitate de timp)

n = numarul de platouri teoretice :

d) HEPT (inaltimea echivalenta a platourilor teoretice)

HEPT = L/n (L = inaltimea coloanei, n numarul de platouri teoretice)

Rezolutia coloanei pentru separarea a doi soluti bine determinati

e) R>1 separare proasta

R<1 separare buna ═> deci parametrii aplicati coloanei nu sunt buni

97. Pentru analiza cantitativa, sunt adevarate :

a) analiza este bazata pe faptul ca aria picurilor cromatografice este proportionala cu concentratia sau cantitatea produsului analizat

98. Schema adevarata pentru cromatografia in faza gazoasa este :

a)

99. Prin hidrogenarea benzenului, se obtine :

b) ciclohexan

c)          C6H6 + H2 → C6H12

100. Lasat la lumina zilei, benzenul reactioneaza in prezenta clorului ducand la formarea:

e) hexaclorciclohexanului

101. Care din punctele prezentate mai jos ale lungimii legaturii intre doi atomi de carbon ai benzenului sunt adevarate ?

a) lungimea legaturii intre doi atomi de carbon ai benzenului are o valoare intermediara cuprinsa intre valoarea lungimii legaturii simple si valoarea lungimii legaturii duble

b)

c)

d)

102. Denumirea adevarata pentru structura chimica prezentata este :

b) bifenil

103. Denumirea adevarata pentru structura chimica prezentata este :

b) naftalen

104. Denumirea adevarata pentru structura chimica prezentata este :

a) azulen105. Denumirea adevarata pentru structura chimica prezentata este :a) antracen

106. Denumirea adevarata pentru structura chimica prezentata este :

b) fenantren

107. In cazul substitutiei electrofile aromatice sunt adevarate ecuatiile reactiilor :

a)

complexul σ sau intermediarul lui Whealand.

Hibridul rezonantei putand fi reprezentat prin trei formule ale lui Kkul diferite.

b) Dupa care complexul intermediar devine:

c) Electrofilul poate fi un dipol:

d)

108. In cazul reactiilor de substitutie sunt adevarate afirmatiile :

a) cand doua reactii ale substitutiei au loc succesiv, vor apare probleme

b) natura primului substituent va influenta profund reactivitatea ciclului

c) fiecare substituent poate lua sau ceda din electronii ciclului, si S.E. este eminamente sensibila datorita densitatii electronice prezente in ciclu, ca urmare a gruparilor dezactivante sau activante

e) pozitiile orto (2), meta (3) si para (4) nu vor fi substituite in acelas mod potrivit substituentilor initiali

109. in prezenta unui electrofil bun, profilul energetic al unei astfel de reactii este urmatorul:


b)

110. Urmatoarele reguli principale (regulile lui HOLLEMANN) ale substitutiei, sunt adevarate

a) toti substituentii care orienteaza in pozitia meta sunt dezactivanti (vSE < vSE pe Φ)

d) printre cei care orienteaza in orto-para, numai cativa sunt dezactivanti (halogenii), majoritatea sunt activanti (vSE > vSE pe F)

e) substituentii care orienteaza in pozitia meta sunt dezactivanti iar cei care orienteaza in pozitia orto-para, numai cativa sunt dezactivanti (halogenii), majoritatea sunt activanti

111. Fierberea nitrobenzenului, nitrarea sa duce la obtinerea urmatoarelor rezultate :

d)

112. Care din structurile prezentate sunt adevarate ?

a) orto :

b) meta

c) - para

113. In cazul reactiei de substitutie, atunci cand exista un donor de electroni, sunt adevarate punctele :

c) exista grupe, care nu prezinta dubleti liberi pe atomul substituit al ciclului, dar prin efect inductiv donor, orienteaza in orto si para. Se remarca astfel efectul de hiperconjugare : CH3 F COO

e) vor fi preponderenti derivatii orto si para iar cazul este valabil pentru toti substituentii ccare poseda un dublet liber pe atomul substituit din ciclu. Exemple :

114. Urmatoarele situatii favorizeaza orientarea celui de-al doilea substituent in pozitia meta

a) cand primul substituent este atragator de electroni

b) se constata deci ca singurul atac in meta al primului substituent conduce la un carbocation intermediar stabil

c) grupe atragatoare (esential mezomere) prezentate mai jos orienteaza in pozitia meta :

NO2 C≡ N SO3H CH=O COR COOH CONH2

d) alte grupe, unic inductiv atragatoare, orienteaza in pozitia meta:

NR3 CCl3 NH3 SR2 PR3

115. Ecuatia reactiei de halogenare a toluenului este adevarata in situatiile :

a) daca controlul ar fi statistic, ar trebui sa se obtina 67% de compus orto si 33% de para

b)

c) acoperirea sterica, care creste cu agitatia termica si deci cu temperatura, favorizeaza substitutia in para

d) ridicarea temperaturii favorizeaza in mod egal putin mai mult produsul termodinamic, acesta fiind meta :

116. Care din ecuatiile reactiilor prezentate mai jos sunt adevarate in cazul reactiei dintre izopropilbenzen si acidul azotic ?

a) daca primul substituent este mai stanjenit, se obtine mai mult produs para, la aceeasi temperatura obisnuita

b)

117. Care din situatiile prezentate mai jos referitoare la activarea ciclului prin substituenti sunt adevarate ?

a) cunoasterea influentei substituentilor asupra reactivitatii hidrocarburilor aromatice va permite sa se prevada pozitia substituentilor ulteriori

b) reactivitatea asupra hidrocarburilor va depinde de densitatea sarcinii electronice din jurul nucleului

c)     reactivitatea va fi mai crescuta daca ciclul este substituit prin grupari donoare

118. Tinandu-se cont de regulile lui Holeman, care din punctele prezentate mai jos sunt adevarate ?

a) grupa mai activanta orienteaza substitutia

b) nu pot exista 3 substituenti in pozitia orto atunci cand pozitia para este libera (acoperire sterica)

d)

e)

119. Viteza reactiei de substitutie electrofila este reprezentata correct la punctele :

a) viteza reactiei de substitutie este egala cu produsul dintre :constanta k, concentratia substantei care sufera substitutia si concentratia electrofilului

b)

120. Referitor la viteza substitutiei electrofile, sunt adevarate urmatoarele :

a) natura electrofilului influenteaza viteza

b) viteza va fi mai mare cand electrofilul este mai stabil

c)

este foarte stabil, deci foarte reactiv

e)

nu reactioneaza decat cu cicluri activate

121. Ecuatia reactiei de obtinere a electrofilului in situatia procesului chimic de nitrare cand k este valoare mare (Z ≡ OCH3 de exemplu), este :

b)

Ecuatia reactiei si conditiile de obtinere a electrofilului in situatia procesului chimic de nitrare cand k este valoare mica (Z ≡ NO2), este :

a) va trebui sa creasca aceasta concentratie adaugand un electrofil puternic in amestecul de reactie

b)

c) va trebui sa existe un amestec sulfonitric

d) in cazul in care substratul este dezactivat, trebuie sa se utilizeze NO2+, BF4-, de exemplu, cand cantitatea de NO2+ este egala cu cantitatea de tetrafluoroborat de nitril adaugata

In cursul procesului de sulfonare, sunt adevarate punctele :

a) aceasta reactie utilizeaza un reactiv electrofil cand sulful aduce o incarcatura pozitiva

b) se urmareste sa se obtina o concentratie in electrofil la fel de puternica ca a ciclului care este mai dezactivat

c) se utilizeaza adesea acid sulfuric oleum in cazul reactiilor de sulfonare :

d) sulfonarea benzenului necesita acid sulfuric oleum. Pe cand cea a toluenului sau naftalinei foloseste numai acid sulfuric concentrat.

124. In procesul de sulfonare a toluenului la 700C, sunt adevarate urmatoarele :

a) rezulta acidul para-toluensulfonic

b) marimea cationului este foarte importanta pentru a obtine orto-toluenul

c)     rezulta acidul orto-toluensulfonic

125. In procesul de sulfonare la 1500C, se obtin :

c) acidul meta-toluensulfonic

d)

126. Care din precizarile prezentate mai jos sunt adevarate

a) rezultatul sulfonarii la temperatura inalta va depinde de concentratia produsilor de la care se pleaca

b) daca se utilizeaza toluen si acid sulfuric, produsul obtinut va fi acidul meta-toluensulfonic (la temperatura de 1500C)

c)     daca se trateaza la 150C acidul obtinut cu vapori de apa, are loc reactia inversa

Acizii sulfonici, tratati cu hidroxid de sodiu la o temperatura mai mare de 300C intr-un vas inchis de nichel, duc la formarea :

a) fenolatilor, care, hidrolizati, dau fenoli : aceasta este reactia de fuziune alcalina

b)

d)

128. Sunt adevarate enunturile si ecuatiile reactiilor care urmeaza :

a) acidul clorosulfonic da un electrofil mult mai puternic

b)

c) clorosulfonarea acetanilidei este o reactie violenta

d) reactia sta la baza sintezei sulfanilamidei

129. In procesul de halogenare, sunt adevarate punctele :

a) ciclurile activate sunt halogenate direct utilizand Cl2 sau Br2

b) ecuatia reactiei de bromurare a anilinei

e) H2N este un activant foarte puternic


130. In procesul de halogenare, sunt adevarate punctele :

a) ciclurile putin activate necesita un catalizator acid de tip Lewis

b) ciclurile putin activate sunt halogenate in prezenta AlBr3 care reactioneaaza dupa cum urmeaza :

c) AlBr4- este un adevarat electrofil al reactiei de halogenare, a carui concentratie este crescuta in prezenta acestui catalizator

e) benzenul nu poate fi bromurat in prezenta ferului, care este atacat initial de brom pentru a da FeBr3 , care este catalizator (acid Lewis)

131. Ciclurile aromatice, pot fi iodate in cazurile :

b) utilizarea I care este prea nucleofil si favorizeaza reactia inversa

c) utilizarea unui compus dupa cum urmeaza ICl →I+ + Cl , unde nucleofilul I a disparut

d) utilizarea I2-ului cu un oxidant cum ar fi HNO3 sau HIO3 , care oxideaza I in I2 .

132- In alchilarea FRIEDEL CRAFTS sunt adevarate mentionarile de la punctele :

a) se utilizeaza o halogenura de alchil in prezenta unui acid Lewis in cantitate catalitica

b)

c) la halogenuri, se observa o descrestere a reactivitatii odata cu trecerea de la derivatul fluorat la derivatul iodat

d) de asemenea se poate utliza o alchena in prezenta unui acid puternic (para-toluensulfonic sau HF) si a unui acid Lewis (AlCl3).

133. Mentiunea ca acizii Lewis au o eficacitate care variaza dupa cum urmeaza mai jos este adevarata la punctele :

a)

AlBr3 > AlCl3 > FeCl3 > SbCl5 > SnCl4 > BF3

c) triclorura de fer este mai eficace decat tetraclorura de staniu

d)    triclorura de aluminiu este mai putin eficace decat tetraclorura de staniu

134. Pentru halogenarea hidrocarburilor aromatice foarte activate se utilizeaza in mod deosebit :

d) BF3

135. Pentru a evita formarea polisubstituentilor in cazul acilarii hidrocarburilor aromatice foarte activate, sunt adevarate urmatoarele :

a) realizarea unei acilari FRIEDEL & CRAFTS.

b) cationii intermediari obtinuti vor suferi desigur o rearanjare WAGNER - MEERWEIN, atunci cand aceasta este posibila

c)

d) dupa reactia asupra Ф-H se obtine :

136. In cazul acilarii FRIEDEL CRAFTS sunt adevarate ecuatiile reactiilor :

c)

e)

137. Care dintre ecuatiile reactiilor prezentate mai jos sunt adevarate ?

a) reactia cetenelor cu H+

b) anhidridele acide nu reactioneaza cu AlCl3, dar vor trebui 2 + ε moli din acest catalizator, deoarece sunt doua grupari carbonil intr-o molecula de anhidrida

c)d) anumiti acizi reactioneaza prin reactia de acilare FRIEDEL CRAFTS in prezenta unui acid tare si deshidratant, cum ar fi cazul:138. Ecuatia reactiei lui GATTERMANN-KOCH adevarata este prezentata la punctele :

c)

139. Structura chimica adevarata a piridinei este :

d)

140. Structura corecta a pirolului este :

d)

141. Structura corecta a furanului este :

c)

142. Structura corecta a tiofenului este :

e)

143. Structura corecta a ciclooctatetraenei este :

a)

144. Structura corecta a anulenei-18 este :

e)

145. Sunt adevarate urmatoarele puncte din cadrul mecanismului ecuatiei reactiei lui GATTERMANN KOCH :

a)

b)

d)

e)

146. Ecuatia reactiei si mecanismul ecuatiei reactiei GATTERMANN sunt adevarate la punctele :

b)

c)

d)

e)

147. In urma hidrolizei aminei aromatice se obtin si sunt adevarate ecuatiile reactiilor :

a) benzaldehida si ionul amoniu

e)

148. In cazul reactiei KOLBE sunt adevarate punctele :

a) reactia este specifica ciclurilor cu activitate foarte puternica si serveste in mod deosebit la sinteza salicilatului de sodiu :

b)

d)

e)

149. In reactia lui REIMER TIEMANN sunt adevarate punctele :

a) se manifesta numai in cazul ciclurilor foarte active

b) electrofilul in acest caz este o carbena

e)

150. In cazul ecuatiilor reactiilor lui REIMER-TIEMANN, sunt adevarate punctele :

b)

c)

e)

151. Structura tiofenului adevarata este constituita din :

a) 5 catene

b) 4 carboni care sunt hibridizati aproximativ sp2 posedand deci fiecare un electron pz

c) sulful este de asemenea hibridizat grosier sp2, dar poseda doi dubleti liberi ; unul intr-un OA hibrid, deci in planul ciclului, altul in OM pz

e)

152. In structura tiofenului se gasesc :

a) 6 electroni in OA pz ai celor 5 atomi

b) prezenta celor 6 electroni in OA pz ai celor 5 atomi explica ca sistemul π obtinut prin combinarea celor 5 OA pz ar trebui sa fie un sistem aromatic

d) tiofenul este aproape la fel de stabil ca si benzenul

e) sulful dand electronilor sistemul π, joaca rolul substituentului +E si deci activeaza ciclul

153. Cate substitutii electrofile sunt posibile in reactia tiofenului cu un electrofil ?

b) 2

154. Care din proprietatile prezentate la punctele de mai jos, sunt adevarate pentru tiofen?

a) este o impuritate a benzenului comercial (Teb = 84C), obtinut prin distilarea gudronului de huila

b) este sintetizata in laborator prin actiunea sulfului asupra butanului, ceea ce arata buna sa stabilitate

c)

d) pentru a se limita monosubstitutia, se utilizeaza conditii blande:

e) tiofenul prezinta reactia DIELS-ALDER, contrar furanului

155. Care din proprietatile prezentate la punctele ce urmeaza sunt adevarate pentru piridina ?

a) contrar sulfului din tiofen, azotul din piridina nu introduce dubletul sau in sistemul p al ciclului

b) azotul nu intervine deci prin caracterul sau mezomer donor (+E), dar intervine prin caracterul sau inductiv atragator si influenteaza restul sistemului p

c) pozitiile 2 si 4, ca in cazul benzenului, se comporta in aceeasi maniera

e) piridina este foarte stabila (ER = 94,9 kJ.mol1) si astfel ciclul sau este foarte dezactivat

156. Pentru atacul in 2 (ortho) sunt adevarate formele limita prezentate mai jos :

a)

e)

157. Care din proprietatile prezentate mai departe sunt adevarate pentru substanta chimica piridina

a) in reactiile de substitutie electrofila, atacul piridinei se produce in pozitia meta

b) piridina este un lichid miscibil cu apa

c) piridina are un miros dezgustator (Teb = 115C)

d) in reactiile de substitutie electrofila, atacul piridinei se produce in pozitia 3 relativa cu azotul

158. Sunt adevarate urmatoarele puncte ale reactiei de substitutie electrofila ale piridinei :

c)

d) atacurile nucleofile sunt mai usoare decat in cazul benzenului, cum ar fi acela in cazul ciclurilor halogenate dezactivate prin gruparile atragatoare situatie explicata prin stabilizarea incarcaturii negative adusa de nucleofil

e)

159. In mecanismul de reactie prezentat mai departe sunt adevarate punctele :

a) elementul azot este electronegativ

b) elementul azot atrage electronii, provocand destabilizarea electronica in ciclul piridinic

c)

160. Structura chimica corecta a naftalinei este :

d)

161. Sunt adevarate urmatoarele reguli ale polisubstitutiei :

a) pozitia α este predominanta

b) daca primul substituent este activant, al doilea va fi pe acelas ciclu

c) daca primul substituent este dezactivant, al doilea va fi pe alt ciclu

d) regulile clasice ale lui HOLEMAN se aplica la fel dupa cum urmeaza :

162. Structura corecta a antracenului se intalneste la punctul :

b)

163. Structura corecta a fenantrenului se intalneste la punctual :

d)

164. Antracenul reaactioneaza foarte usor dupa DIELS-ALDER cu anhidrida maleica, reactia corecta este prezentata la punctual :

b)

165. Substitutia electrofila in cazul fenantrenului si antracenului este adevarata pentru punctele :

a) S.E. se face in pozitiile 9,10 ale fenantrenului si antracenului deoarece aceste pozitii sunt foarte reactive

c)

d)

166. Aditia bromului la fenantren este adevarata pentru punctele :

a) are loc in pozitia 9-10 a fenantrenului

b) in pozitia 9-10 exista practic o legatura dubla clasica

c) in pozitia 9-10 nu se face aditia bromului

e)

167. Sunt adevarate urmatoarele puncte prezentate mai jos :

a) antracenul reaactioneaza foarte usor dupa DIELS-ALDER cu anhidrida maleica

b) in acest caz antracenul joaca rolul unei diene

c)

168. Substitutia nucleofili are loc in cazurile :

a) daca un compus aromatic este substituit prin grupari puternic atragatoare ( NO2 de exemplu)

b) daca sistemul p al ciclului devine sarac in electroni si astfel devine sensibil la atacul nucleofil

d)

169. In cazul ractiei bimoleculare dintre clornitrobenzen si hidroxidul de sodiu sunt adevarate urmatoarele puncte :

a) aceasta reactie este bimoleculara si se desfasoara cu aparitia intermediarului reactional incarcat negativ numit complexul Meisenheimer

d)

e) se constata ca exista patru forme mezomere, si ca sarcina negativa este puternic stabilizata de efectele mezomere atragatoare ale lui NO2

170. Reactia de substitutie nucleofila in cazul hidrocarburilor aromatice, este posibila pentru punctele :

a) nu este posibila decat daca grupul participant este in pozitia orto a grupului atragator

b) nu este posibila decat daca grupul participant este in pozitia para a grupului atragator c) halogenurile, ca si ionul para-toluensulfonic (sau tosilat) sunt grupe participante foarte bune

d)

In urma reactiei dintre p-bromo-toluen si o amina, in mediu bazic, se formeaza :

c) p-aminotoluenul si m-aminotoluenul

e)

172. In urma reactiei dintre p-clorometoxibenzen si o amina se obtin :

a) p-cloroanisolul c) p-aminoanisolul

e)

173. Ce rol joaca in aceasta reactie intermediarul benzin si care din punctele ce urmeaza sunt adevarate ?

a)      

b)       intermediarul benzin joaca rol de dienofil

c)       reactia are loc in prezenta antracenului

174. Care din ecuatiile reactiilor prezentate mai jos, sunt adevarate ?

a)

d)

e)loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }