QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate chimie

Documente pentru organizarea interventiei - incediu

DOCUMENTE PENTRU ORGANIZAREA INTERVENTIEI - INCEDIU

Probleme :


Harta cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor in zona de competenta

Harta cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor in raionul de interventiePlanul organizarii interventiei in zona de responsabilitate

Planul cu organizarea interventiei in orase sau alte zone populate (statiuni) unde nu exista servicii profesioniste pentru situatii de urgenta.

Planul surselor de apa din localitate

BIBLIOGRAFIE:

-Stingerea Incendiilor de Pompiliu Balulescu pag.-74-83

-Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor

-Ordonanta nr.88 /30 august 2001 ,modificata cu ord.50/2004 privind organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.

-OMAI nr 1134/13-01-2006 pentru aprobarea regulamentului privind planificarea ,pregatirea, ,organizarea ,desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilo de urgenta profesioniste.

-Tactica stingerii incendiilor -vol. 1cap. 4 , pag.86-96Harta cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor in zona de competenta se elaboreaza de catre centrul operational avandu-se in vedere urmatoarele :


La partea grafica :

A  punctele de comanda centrului operational si ale subunitatilor, cele ale serviciilor voluntare publice si private pentru situatii de urgente precum si ale fortelor cu care se coopereaza, se vor reprezenta cu culoarea albastra, utilizandu-se Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor. In campurile acestora, se vor inscrie datele necesare prezentarii explicite a reprezentarilor grafice;

A  limitele zonei de competenta ale Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta, raioanelor de interventie ale subunitatilor de pompieri militari, ale municipiilor si oraselor cu localitatile apartinatoare, precum si ale ocoalelor silvice, se vor marca dupa cum urmeaza : zona de competenta a brigazii si grupului de pompieri -cu linii intrerupte de culoare albastra, cu lungimea segmentelor de aproximativ 2,5 - 3 cm., in care se intercaleaza semnul "X", tinand cont de zona de competenta stabilita; zona grupului de interventie - cu linii intrerupte de culoare albastra, avand lungimea segmentelor de aproximativ 2,5 - 3 cm., intre care se intercaleaza semnul "║", tinandu-se cont de limitele stabilite de comandantul grupului prin ordinul de zi pe marea unitate; limitele raioanelor de interventie ale subunitatilor - cu linii intrerupte de culoare albastra, avand lungimea segmentelor de aproximativ 2,5 - 3 cm., intre care se intercaleaza semnul ' " pentru detasament, semnul "..." pentru sectie, semnul ".." pentru statie si semnul "." pentru pichet, tinandu-se cont de limitele stabilite de comandantul unitatii pentru fiecare unitate; municipiile, orasele si localitatile apartinatoare - se marcheaza conturul exterior cu culoare neagra, scotandu-se in evidenta numele acestora prin aplicarea unei tente de culoare portocalie, ocoalele silvice - se marcheaza conturul exterior al acestora cu culoare verde, cu linii intrerupte, avand lungimea segmentelor de 2,5-3 cm. In mijlocul acestora se va scrie, cu culoare neagra, numele ocolului silvic;

A  sursele naturale de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor cu marcarea rampelor de alimentare, capacitatii acestora si a distantelor fata de localitatile pe care le pot deservi - se marcheaza cu culoare albastra conturul acestora inscriindu-se cu culoare neagra, datele necesare conform Atlasului de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor pana la localitatile pe care le pot deservi se vor inscrie intre sageti, dupa cum urmeaza:

A  zonele expuse fenomenelor naturale distructive de origine geologica ori meteorologica, precum si accidentelor cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator - se vor marca utilizandu-se Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul de Administratiei si Internelor

A  traseele greu accesibile autospecialelor de interventie, punctele obligatorii de trecere peste calea ferata sau cursuri de apa, lucrari de arta (tuneluri, poduri, viaducte, baraje etc.) - se vor scoate in evidenta prin marcarea cu culoare maro a tronsoanelor de drum greu accesibile si viteza maxima de deplasare in km/ora.

A  zonele de ecranare radio si punctele de retranslatie - zona de ecranare radio se
va marca prin linii negre intrerupte, avand lungimea segmentelor de 1-1,5 cm si prin hasurarea zonei de contur, inscriindu-se in interiorul acesteia 'ecranat radio'.

Harta cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor in zona de competenta va fi semnata de inspectorul sef avizata de Centrul Operational al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si supusa aprobarii inspectorului sef al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.Harta cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor in raionul de interventie

Harta cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor in raionul de interventie, se elaboreaza de catre comandantul  subunitatii de pompieri ( detasament, sectie, statie, pichet, echipaj), avandu-se in vedere urmatoarele :

A. La partea grafica:

A   punctele de comanda ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta /grupului de interventie, detasamentelor si subunitatilor, cele ale serviciilor voluntare, publice si private, precum si a fortelor cu care coopereaza, se vor reprezenta cu culoare albastra, utilizandu-se Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor. In campurile acestora, se vor inscrie datele necesare prezentarii explicite a reprezentarilor grafice. De asemenea, se va avea in vedere faptul ca reprezentarile grafice sa cuprinda numai elementele care se afla in raionul de interventie al subunitatii si, dupa caz, punctele de comanda dispuse in raioanele de interventie vecine, in portiunile cuprinse de foile de harta;

A   limitele zonei de competenta ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, grupului, detasamentelor, ale municipiilor si oraselor cu localitatile apartinatoare, precum si a ocoalelor silvice, se vor marca avandu-se in vedere aceleasi reguli stabilite pentru intocmirea hartii cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta /grupului de interventie, dar adaptate esalonului 'subunitate' incluzandu-se, acolo unde este cazul, elemente grafice apartinand reprezentarii limitelor zonelor de competenta ale marii unitati/unitatii, ori a zonei detasamentului;

A   sursele naturale de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor cu marcarea rampelor de alimentare, capacitatii acestora si a distantelor fata de localitatile pe care le pot deservi - conform Atlasului de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor.

A   zonele expuse fenomenelor naturale distructive de origine geologica ori meteorologica, precum si accidentelor cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator - se vor marca utilizandu-se Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor.

A   traseele greu accesibile autospecialelor de interventie, punctele obligatorii de trecere peste calea ferata sau cursuri de apa, lucrari de arta (tuneluri, poduri, viaducte, baraje etc.) - se vor scoate in evidenta prin marcarea cu culoare maro a tronsoanelor de drum greu accesibile (in dreptul acestora se va scrie cu culoare neagra 'greu accesibil' si viteza maxima de deplasare, in km./ora) Punctele obligatorii de trecere peste calea ferata, cursuri de apa, peste prin lucrari de arta, se vor marca cu culoare maro, prin aplicarea unei tente la exteriorul acestora. In dreptul trecerilor peste calea ferata, se va inscrie cu culoare neagra tipul acesteia (bariera automata, manuala, fara bariera) si timpul maxim de stationare.

A   zonele de ecranare radio si punctele de retranslatie - zona de ecranare radio se va marca prin linii negre intrerupte, avand lungimea segmentelor de 1-1,5 cm. si prin hasurarea zonei de contur, inscriindu-se in interiorul acesteia 'ecranat radio'. Pentru marcarea punctelor de retranslatie se va utiliza Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor.

B. La partea cuprinzand tabelele:

A   fortele si mijloacele existente in raionul de interventie si locurile de dispunere ale acestora

A   obiectivele cu risc ridicat si foarte ridicat de incendiu pentru care se impune solicitarea gruparilor operative si compunerea acestora. Obiectivele se vor marca in conformitate cu prevederile Atlasului de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor.

A   rezerva de substante de stingere (locul, natura, cantitatea). Daca nu este loc disponibil pe harta, acesta va constitui anexa la documentele din punctul de comanda al subunitatii;

A   orele de restrictie pentru punctele obligatorii de trecere peste calea ferata sau cursurile de apa (bac) .

Harta cu intrebuintarea fortelor si mijloacelor in raionul de interventie va fi semnata de comandantul subunitatii de pompieri, avizata de seful Centrului Operational si supusa aprobarii comandantului unitatii/batalionului.

Planul organizarii interventiei in zona de responsabilitate

A. La partea grafica :

Planul organizarii interventiei in raionul de baza se elaboreaza de catre comandantul subunitatii (detasament, sectie), avandu-se in vedere urmatoarele :

A  punctul de comanda al subunitatii, punctele de comanda ale serviciilor voluntare, publice si private pentru situatii de urgenta, precum si ale fortelor cu care se coopereaza, se vor reprezenta cu culoare albastra, utilizandu-se Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor. In campurile acestora, se vor inscrie datele necesare prezentarii explicite a reprezentarilor grafice. De asemenea, se va avea in vedere faptul ca reprezentarile grafice sa cuprinda numai elementele care se afla in raionul de interventie de baza al subunitatii (localitatea de dispunere sau, dupa caz, localitatea de dispunere si localitatile apartinatoare);

A  sursele naturale si artificiale de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor cu marcarea rampelor de alimentare, capacitatii acestora si a distantelor fata de obiectivele pe care le pot deservi - se va utiliza Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor;

A  reteaua de hidranti exteriori a localitatii - se va marca utilizandu-se Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor, la o scara adecvata marimii planului, astfel incat sa fie vizibila si in concordanta cu locul real de dispunere;

A  zonele (cartierele, cvartalele, obiectivele etc.) expuse fenomenelor naturale distructive de origine geologica, hidrometeorologica, precum si accidentelor cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator - se va utiliza Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor;

A  traseele greu accesibile autospecialelor de interventie, punctele obligatorii de trecere peste calea ferata sau cursuri de apa, poduri - se vor scoate in evidenta prin marcarea cu culoare maro a tronsoanelor de drum greu accesibile (in dreptul acestora se va scrie cu culoare neagra 'greu accesibil' si viteza maxima de deplasare, in km./ora). Punctele obligatorii de trecere peste calea ferata si cursuri de apa se vor marca cu culoare maro, prin aplicarea unei tente la exteriorul acestora. In dreptul trecerilor peste calea ferata, se va inscrie cu culoare neagra tipul acesteia (bariera automata, manuala, fara bariera) si timpul maxim de stationare. Tronsoanele de drum care sunt impracticabile datorita gabaritului autospecialelor se vor marca printr-o tenta de culoare maro, in dreptul carora se va consemna cu culoare neagra specificatia impracticabil. De asemenea, pentru portiunea de traseu impracticabil se va marca drumul de orientare, prin aplicarea unor segmente de tenta de culoare maro, pe partea exterioara a soselei ce poate fi utilizata pentru deplasare;

A  obiectivele importante din raionul de baza (pentru care au fost elaborate planuri de interventie) - se vor marca conform Atlasului de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor;

A  zonele de ecranare radio si locul de dispunere a mijloacelor de transmisiuni proprii si cele cu care se intra in relatie in timpul interventiilor - zona de ecranare radio se va marca prin linii negre intrerupte, avand lungimea segmentelor de 1-1,5 cm. si prin hasurarea zonei de contur, inscriindu-se in interiorul acesteia 'ecranat radio'. Pentru marcarea mijloacelor proprii de transmisiuni si a celor cu care se intra in relatie de comunicare, se va utiliza Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor.

B. La partea cuprinzand tabelele:

A  fortele si mijloacele existente in raionul de interventie de baza si locurile de dispunere ale acestora ;

A  obiectivele cu risc ridicat si foarte ridicat de incendiu pentru care se impune solicitarea gruparilor operative si compunerea acestora . Fiecare obiectiv va fi marcat conform Atlasului de semne conventionale si abrevieri;

A  rezerva de substante de stingere (locul, natura, cantitatea). Daca nu este loc disponibil pe plan, acesta va constitui anexa la documentele din punctul de comanda al subunitatii;

A  orele de restrictie pentru punctele obligatorii de trecere peste calea ferata sau cursurile de apa.

Planul organizarii interventiei in raionul de baza va fi semnat de comandantul de subunitate, avizat de inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta

Planul cu organizarea interventiei in orase sau alte zone populate (statiuni) unde nu exista subunitati de pompieri.

Planul organizarii interventiei in alte orase sau alte zone populate ( statiuni ) unde nu exista subunitati pentru situatii de urgenta se elaboreaza de catre comandantul subunitatii, avandu-se in vedere urmatoarele :

A. La partea grafica :

A  punctele de comanda ale serviciilor voluntare, publice si private pentru situatii de urgenta, precum si ale fortelor cu care se coopereaza, se vor reprezenta cu culoare albastra, utilizandu-se Atlasul de semne conventionale si abrevieri. In campurile acestora, se vor inscrie datele necesare prezentarii explicite a reprezentarilor grafice. De asemenea, se va avea in vedere ca reprezentarile grafice sa cuprinda numai elementele care se afla in localitatea sau zona populata (statiunea) respectiva si sa se marcheze sectoarele de competenta ale serviciilor de urgenta publice sau private, cu linii intrerupte de culoare albastra, avand lungimea de 2,5-3 cm., fara a fi inserate alte semne de distingere;

A  traseele principale catre obiectivele la care subunitatea intervine sursele naturale si artificiale de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor
cu marcarea rampelor de alimentare, capacitatii acestora si a distantelor fata de
obiectivele pe care le pot deservi;

A  reteaua de hidranti a localitatii - se va marca asa cum este prevazut in Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite la o scara adecvata marimii planului, astfel incat sa fie vizibila si in concordanta cu locul real de dispunere;

A  zonele (cartierele, cvartalele, obiectivele etc.) expuse fenomenelor naturale
distructive de origine geologica, hidrometeorologica, precum si accidentelor cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator - se vor marca utilizandu-se 'Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor;

A  traseele greu accesibile autospecialelor de interventie, punctele obligatorii de
trecere peste calea ferata sau cursuri de apa, poduri, ori peste/prin lucrari de arta
(baraje, tuneluri etc.) - se vor scoate in evidenta prin marcarea cu culoare maro a tronsoanelor de drum greu accesibile (in dreptul acestora se va scrie cu culoare neagra 'greu accesibil' si viteza maxima de deplasare, in km/ora). Punctele obligatorii de trecere peste calea ferata si cursuri de apa (bac) se vor marca cu culoare maro, prin aplicarea unei tente la exteriorul acestora. In dreptul trecerilor peste calea ferata, se va inscrie cu culoare neagra tipul acesteia (bariera automata, manuala, fara bariera) si timpul maxim de stationare. Tronsoanele de drum care sunt impracticabile datorita gabaritului autospecialelor se vor marca printr-o tenta de culoare maro, in dreptul carora se va consemna cu culoare neagra specificatia 'impracticabil'. De asemenea, pentru portiunea de traseu impracticabil se va marca drumul de varientare, prin aplicarea unor segmente de tenta de culoare maro, pe partea exterioara a soselei ce poate fi utilizata pentru deplasare. Locurile de traversare cu bacul vor fi marcate folosindu-se Atlasul de semnele conventionale si abrevieri, specificandu-se timpul maxim de asteptare pana la imbarcare, timpul de imbarcare, timpul de debarcare si timpul necesar traversarii pana la calea de comunicatie rutiera;

A  obiectivele importante din localitate (statiune), pentru care au fost elaborate planuri de interventie - se va utiliza Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor;

A  zonele de ecranare radio si locul de dispunere a mijloacelor de transmisiuni cu care se intra in relatie in timpul interventiilor - zona de ecranare radio se va marca prin linii negre intrerupte, avand lungimea segmentelor de 1-1,5 cm. si prin hasurarea zonei de contur, inscriindu-se in interiorul acesteia 'ecranat radio'. Pentru marcarea mijloacelor de transmisiuni cu care se intra in relatie de comunicare, se va utiliza Atlasul de semne conventionale si abrevieri folosite in Ministerul Administratiei si Internelor.

B. La partea cuprinzand tabelele:

A    fortele si mijloacele existente in localitate (statiune) si locurile de dispunere ale acestora;

A    obiectivele cu risc ridicat si foarte ridicat de incendiu si compunerea acestora Obiectivele vor fi marcate cu semnul conventional stabilit in Atlasul de semne conventionale si abrevieri;

A    rezerva de substante de stingere (locul, natura, cantitatea). Daca nu este loc disponibil pe plan, acesta va constitui anexa la documentele din punctul de comanda al subunitatii;

A    orele de restrictie pentru punctele obligatorii de trecere peste calea ferata sau cursurile de apa (bac).

Planul cu organizarea interventiei in orase sau alte zone populate (statiuni) unde nu exista subunitati pentru situatii de urgenta va fi semnat de comandantul de subunitate.

Planul surselor de apa din localitate

Planul surselor de apa se intocmeste de comandantul de detasament / sectie / statie (inclusiv pentru pichetele, echipajele dispuse in alte localitati), pentru fiecare localitate din raionul de interventie, pe baza situatiilor existente la institutiile de gospodarire ale localitatilor urbane si/sau ale primariilor localitatilor rurale.

Se elaboreaza sub forma grafica, pe planul localitatii respective, pe care se vor marca sursele naturale de apa, rampele si posibilitatile de alimentare ale autospecialelor; sursele artificiale de alimentare cu apa (hidranti, bazine de apa, stranduri, puturi, castele de apa etc.) cu posibilitatile de alimentare ale autospecialelor.

Pe plan se vor insera, sub forma de tabel institutiile care gestioneaza sursele de alimentare cu apa si / sau in proprietatea carora se afla, cu numerele de telefon ale acestora.

Planul surselor de apa ale localitatii se va intocmi la o scara convenabila.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }