QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate asistenta sociala

Procesul de asistenta sociala

Procesul de asistenta socialaInitierea procesului de asistentaIntroducere in tema: unitatea se refera la competentele asistentului social in etapa de initiere a procesului de asistenta sociala. In aceasta etapa are loc primul contact profesional intre client si asistentul social, sunt clarificate asteptarile, sunt eliminate neclaritatile si se ofera suport clientilor.

Definitie: este etapa procesului de asistenta sociala care are ca obiectiv adunarea de informatii, identificarea si evaluarea initiala a problemelor, stabilirea preliminara a scopului interventiei. Etapa creeaza premizele dezvoltarii unei relatii profesionale intre client si asistentul social, bazate pe incredere si respect.Caracterizare:

informare asupra procesului de asistenta sociala;

identificarea problemelor clientului si posibilele perspective si oportunitati de asistenta;

oferirea increderii si securitatii;

derularea etapei tinand cont de specificul cultural al clientului;


Cuvinte cheie:

interventie;

nevoi sociale;

relatie profesionala;

evaluare initiala;
Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1.Primirea contactarea si planificarea intalnirii cu clientul si alocarea resurselor


1.1. evalueaza informatiile relevante pentru identificarea celui mai potrivit contact profesional initial cu clientul;

1.2. identifica contextul cultural al clientului/beneficiarului;

negociaza, planifica si stabileste agenda primei intalniri impreuna cu clientul sau cu institutia care refera cazul, evaluand obstacolele sau riscurile;

1.4. stabileste si respecta termenele de intalnire;

1.5. stabileste modalitatea adecvata de

comunicare, relationare;

orienteaza in caz de urgenta;

1.7. da curs unei sesizari/raspunde unei sesizari/primeste cererea;

inregistreaza cererile primite;

1.9. lucreaza in cadrul unei echipe multidisciplinare cand cazul este mai complex;

de recunoastere a  

caracteristicilor culturale ale clientilor (geografice, psiho sociale, economice si culturale);

de culegere a datelor

relevante pentru caz;

de estimare;

de adaptare a mesajelor

la specificul clientului si al contextului de comunicare;

de comunicare verbala

si non-verbala;

de intervievare;

de utilizare si transfer

a informatiilor din diferite domenii;

de promptitudine;

de acceptare si

nediscriminare;

de management al

stressului;

de relationare

profesionala (empatie, deschidere);

Comunicare

Metodologia asistentei sociale

Psihologie sociala

Stabilirea si evaluarea indicatorilor de risc

Diagnoza sociala

Actiune si interventie sociala

Dinamica sociala

Retea de servicii sociale si medicale de urgenta

Legislatie

Elemente de prim ajutor (in special pentru asistenta sociala comunitara, echipe mobile de interventie stradala)

Psihologie generala

Elemente de psihiatrie

Management de caz

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in

activitatea de asistenta sociala respectarea si operationalizarea principiilor practicii  nondiscriminatorii;

.Realizarea unei legaturi de incredere asistat-asistent social


2.1. informeaza si explica clientului cadrul legislativ si institutional in care se desfasoara asistarea;

explica clientului rolul sau si al asistentului social, drepturile si responsabilitatile tuturor partilor implicate in relatia de asistare;precizeaza si aplica principiile deontologice:

- explica clientului conditiile si limitele confidentialitatii in procesul de asistenta si se asigura ca informatiile sunt intelese de catre client;

- explica conditiile exceptionale si limitele valorilor deontologice;

- stabiliste parteneriatul cu clientul;

de atitudine

nondiscriminatorie;

de empatie;

de acceptanta;

de ascultare activa;

de observare;de comunicare si

adaptare a mesajului;

de intervievare;

de utilizare si transfer

al informatiilor din diferite domenii;

de utilizare adecvata a

limbajului verbal si nonverbal;

de mobilitate,

flexibilitate si adaptabilitate contextuala;

de comunicare

interinstitutionala;

Codul deontologic

Tehnici de Comunicare

Metodologia asistentei sociale

Legislatie

Diagnoza si evaluareanevoilor

Psihologie sociala

Elemente de Psihologie generala

Reteaua de servicii sociale


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptulclientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor

nondiscriminatorii;

Crearea premiselor

pentru identificarea nevoilor, problemelor si a situatiei clientului


explica ce presupune etapa evaluarii si

relatia profesionala in contextul evaluarii nevoilor / situatiei clientului;

determina cu obiectivitate atitudinea

clientului fata de situatia cu care se confrunta si fata de procesul asistarii;

stabileste in comun cu clientul natura

problemei, asteptarile si scopurile, realitatile si limitele interventiei;

defineste si identifica factorii de risc;

clarifica limitele serviciilor oferite;de empatie;

de ascultare activa si

observare;

de analiza si sinteza;

de transfer de la general

la particular;

de claritate in situatii

complexe;

de imbinare a

informatiei din diferite domenii de activitate;

de evaluare a

conditiilor de viata ale clientului;

de organizare a

informatiei si de redactare;

Metodologia asistentei sociale

Diagnoza si evaluarea nevoilor

Psihologie sociala

Consiliere

Elemente de psihopatologie

Metode si tehnici de evaluare

Sociologie

Politici pentru familie si copil

Politici sociale

Dezvoltare umana

Psihologie generala

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

4. Sprijinirea clientului pentru clarificarea si redactarea cererii de asistenta

clarifica si ierarhizeaza nevoile identificate

initial de catre client;

intelege pozitia clientului asupra diferitelor

informatii adunate;

sprijina clientul in redactarea cererii de

asistenta;


de transfer de la general

la particular;

de claritate in situatii

complexe;

de explorare a

contextului familial si a motivatiilor;

de clarificare;

de sintetizare;

de redactare;

Diagnoza si evaluarea nevoilor

Psihologie sociala

Consiliere

Elemente de psihopatologie

Stabilirea si evaluarea indicatorilor de risc

Diagnoza sociala

Tehnici de analiza, sinteza si metode de interventie

Limbaje de comunicare pentru categorii cu deficiente de auz sau de vaz

Psihologie generala

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;Evaluarea nevoilor si a resurselorIntroducere in tema: Unitatea se refera la competentele asistentului social in etapa de evaluare a nevoilor, a situatiei clientului (individ, familie, grup, comunitate) si a resurselor necesare procesului de asistenta sociala. Pentru evaluarea nevoilor si resurselor, asistentul social trebuie sa inteleaga modul in care elementele contextului social, familial si individual afecteaza situatia clientului. Pe baza acestei evaluari asistentul social va putea stabili care sunt elementele care definesc situatia/situatiile asupra carora se va focaliza pe parcursul interventiei, fie ca resurse pe care sa le utilizeze, fie ca aspecte care trebuie imbunatatite sau depasite.Definitie: este etapa procesului de asistenta sociala ce consta in activitatile si procedurile sistematice desfasurate de asistentul social (de alti profesionisti) impreuna cu clientul (individ, familie, grup, comunitate) care au drept obiectiv intelegerea clientului, a naturii nevoilor / problemelor sale, a resurselor existente si a potentialelor solutii / rezolvari. Pe baza rezultatelor evaluarii se pot stabili prioritatile interventiei sociale, cursul pe care sa-l urmeze procesul de rezolvare a problemelor.


Caracterizare:


identificarea cu obiectivitate a nevoilor (si a naturii acestora), a asteptarilor si a resurselor persoanelor care solicita ajutor;

identificarea cu obiectivitate si acuratete a prioritatilor asupra carora se va focaliza interventia, fie ca resurse pe care sa le utilizeze, fie ca aspecte care trebuie imbunatatite;

analizarea situatiei prin identificarea factorilor de risc si protectivi relevanti;

fundamentarea documentarii interventiei sociale;


Cuvinte cheie:

nevoie;

factori protectivi;

caracter de urgenta;

evaluare initiala;

grade de risc;

evaluare continua, complexa;

Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Evaluarea riscului


1.1 identifica situatiile de risc si detremina natura acestora;

identifica si evalueaza factorii si gradele de risc pe baza unei documentari complexe;

1.3. identifica si mobilizeaza serviciile de urgenta si resursele comunitare;

identifica factorii si conditiile necesare pentru asigurarea protectiei persoanei;

1.5. estimeaza efectele riscului identificat pentru client, pentru apartinatorii lui, pentru asistentul social si colegi;

ia in considerare implicatiile legale ale riscului identificat;

ia in considerare implicatiile factorilor de risc in planul interventiei;de observare;

de ascultare activa;

de stabilire a

indicatorilor;

de analiza si actiune;

de intervievare;

de utilizare si imbinare

a informatiilor din diferite domenii;

de interventie in situatii

de stress;

de obiectivitate;

de transfer de la general

la particular;

de claritate in situatii

complexe;

de redactare;

de promptitudine;

de utilizare a

instrumentelor de evaluare;

Cercetare sociala

Diagnoza si evaluarea nevoilor

Psihologie sociala

Metodologia asistentei sociale

Metode si tehnici de evaluare a riscului

Diagnoza sociala

Management de caz

Actiune si interventie sociala

Dinamica familiei

Politici sociale

Legislatie


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

Evaluarea complexa a situatiei persoanei asistate si identificarea nevoilor, resurselor


stabileste indicatorii de evaluare a nevoilor in functie de specificul cazului;

2.2. identifica, determina si descrie natura si continutul nevoilor / problemelor sociale ale clientului (individului, familiei, grupului, comunitatii);

2.3. identifica perspectiva clientului (individ, familie, grup, comunitate) asupra felului in care pot fi rezolvate problemele sale;

2.4. ofera suport clientului pentru identificarea nevoilor prioritare;

colaboreaza, dupa caz, cu alti

specialisti/lucreaza in echipa pluridisciplinara;

identifica resursele/punctele tari ale

clientului;

identifica serviciile disponibile oferite de

catre institutiile publice si organizatiile neguvernamentale;

2.8 manifesta disponibilitate in implicarea altor specialisti in procesul de interventie;

de ascultare activa;

de empatie

de acceptanta;

de nondiscriminare;

de utilizare adecvata a

limbajului verbal si nonverbal;

de intervievare;

de colectare a datelor;

de analiza si sinteza;

de prioritizare;

de redactare;

de evaluare;

de mobilizare si

valorificare a experientei specialistilor;

de identificare a

potentialului din retelele sociale;


Comunicare

Psihologie sociala

Diagnoza sociala

Metode si tehnici de evaluare in asistenta sociala

Evaluarea riscului

Politici sociale de combatere a excluziunii si politicile de suport

Politici pentru familie si copil

Legislatie

Intervievare

Psihologie sociala

Managementul resurselor

Parteneriat public- privat

Servicii de suport

Retele sociale


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;
respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura

confidentialitatea, clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;Elaborarea si implementarea planului de interventie


Introducere in tema: Unitatea se refera la competentele asistentului social utilizate in etapa de elaborare si implementare a planului de interventie. Etapa are ca scop corelarea nevoilor clientului cu modalitatile de interventie cele mai potrivite pentru acesta si concretizarea interventiei in raport cu scopul si prioritatile stabilite cu clientul (individ, familie, grup, comunitate).


Definitie: este etapa  procesului de asistenta sociala care are rolul sa stabileasca scopul si obiectivele activitatilor specifice interventiei sociale, si in care are loc derularea acestuia.Caracterizare:


stabilirea scopului interventiei sociale impreuna cu clientul (individ, familie, grup, comunitate);

implicarea clientul in identificarea, negocierea si stabilirea obiectivelor planului si a metodelor de interventie;

implicarea clientului in implementarea planului de interventie;

clarificarea rolurilor, responsabilitatilor, termenelor limita si modalitatilor optime de comunicare in cadrul relatiei profesionale;Cuvinte cheie:


scop;

obiective;

strategie;

metode de interventie.


Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Stabileste strategia de interventie1.1. analizeaza concluziile si propunerile evaluarii impreuna cu clientul;

1.2. stabileste impreuna cu clientul pe baza rezultatelor evaluarii scopul si obiectivele interventiei;

1.3. stabileste in acord cu clientul metodele de interventie;

1.4. coreleaza si verifica informatiile;

1.5. identifica solutiile alternativele si le negociaza cu clientul;

1.6. stabileste echipa de lucru;

1.7. contacteaza si mobilizeaza membrii echipei in vederea stabilirii actiunilor necesare si a modalitatilor concrete de realizare a lor;

1.8. planifica activitatile si calendarul de realizare a planului individualizat de interventie;

1.9. negociaza si stabileste impreuna cu clientul si membrii echipei etapele, rolurile, responsabilitatile si termenele in cadrul planului de interventie;

1.10. documenteaza si fundamenteaza interventia;

de ierarhizare a nevoilor;

de corelare a nevoilor

clientului cu resursele interne si externe ale acestuia;

de cercetare si evaluare a

conditiilor de viata a clientului;

de planificare a activitatilor

si estimare a timpului de realizare a lor;

de implementare a

actiunilor planificate;

de negociere;

de finalizare a actiunilor

desfasurate;

de evaluare;

de lucru in echipa;

de identificare si

formulare a obiectivelor;

Tehnici de evaluare si intervievare a institutiilor, organizatiilor si a procedurilor institutionale si interinstitutionale

Metode de negociere si motivare

Metodele si tehnicile de interventie in asistenta sociala

Tehnici de persuasiune si influenta

Comportamente ale grupurilor marginale sau expuse riscului de a fi marginalizate

Tehnici de redactare

Management de caz


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

2 Redacteaza documentele necesare planului de interventie

2.1. inregistreaza si coroboreaza datele;

2.2. supune atentiei echipei forma redactata a planului de interventie;

2.3. supune atentiei clientului forma redactata a planului de interventie;

2.4 redacteaza planul de interventie si se consulta cu supervizorul;

de comunicare;

de redactare;

de lucru in echipa;


Negociere

Redactare si prezentare a informatiei

Comunicare


asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

3. Implementeaza planul individualizat de interventie


realizeaza relatia de asistenta la un

nivel care permite derularea eficienta a interventiei propriu-zise;

contacteaza partenerii (organizatii,

specialisti), si le prezinta raportul si planul de interventie;

mobilizeaza resursele comunitare

pentru implementarea planului, pune in contact clientul cu organizatiile si specialistii cu care va interactiona;

refera si acompaniaza clientul, cand

este cazul, in accesarea resurselor serviciilor stabilite in planul de interventie si se consulta cu supervizorul;

readapteaza planul in cazul in care apar

noi variabile, in functie de rezultatele evaluarilor intermediare;

reprezinta interesele clientului ori de

cate ori este necesar;

pastreaza legatura cu partenerii si

comunica permanent prin rapoarte periodice si prin intalniri/conferinte de caz;

pastreaza legatura cu clientul si il

informeaza asupra actiunilor si rezultatelor acestora;

inregistreaza activitatile si rezultatele

acestora;

reactualizeaza informatiile

referitoare la evolutia cazului;

informeaza clientul cu privire la

necesitatea si consecintele reevaluarii planului;

de lucru in echipa;

de comunicare in retea;

de orientare si adaptare

la context;

de advocacy;

de lucru in mediu

organizational si in mediul informal;

de consiliere;

de intervievare;

de mediere;

de interventie la nivel

individual;

de interventie la nivelul

familiei;

de interventie la nivel de

grup;

de inregistrare a

informatiilor si redactare a documentelor;

de munca in echipa;

de empowerment (conferire

de putere).


Tehnici de motivare a clientului

Tehnici de negociere

Cunoasterea retelei de servicii

Proceduri organizationale si interorganizationale

Cunoasterea legislatiei specifice cazului si legislatia generala in furnizarea de servicii

Metode si tehnici de consiliere in domenii specifice

Management de caz

Comunicare

Advocacy


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si operationalizeaza

in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;Evaluarea finala, incheierea si dezangajareaIntroducere in tema: Unitatea se refera la competentele asistentului social in etapa finala a procesului de asistenta sociala. Definitie: este etapa procesului de asistenta sociala care are ca obiectiv evaluarea interventiei, iesirea din rolurile asumate in cadrul relatiei profesionale si incheierea procesului de asistenta sociala. Evaluarea procesului de asistenta sociala reprezinta etapa in care asistentul social trece in revista impreuna cu clientul toate etapele planului de interventie, modul in care obiectivele au fost realizate si resursele folosite, determinand eficienta cu care interventia planificata a condus la rezolvarea nevoilor clientului si la obtinerea rezultatelor scontate.Caracterizare:


analiza  dinamicii procesului de asistenta in timp;

accentuarea progreselor inregistrate de client in imbunatatirea functionarii sale sociale;

rezumarea principalelor realizari, oferirea increderii si perspectivelor clientului;

permite obtinerea unui feed-back din partea clientului;Cuvinte cheie:


evaluare;

dezangajare;

feed-back;

eficienta.


Elementele de competenta

Conditii de realizare cu etalon calitativ (Activitati)

Deprinderi

Cunostinte necesare demonstrarii competentei

Valori

1. Evaluarea si monitorizarea interventiei


1.1 analizeaza modul de realizare a sarcinilor in functie de contractul cu clientul si planul de interventie;

1.2 analizeaza si discuta cu clientul progresul inregistrat, rezultatele procesului de asistenta;

1.3 analizeaza indeplinirea scopului si a obiectivelor formulate anterior;

1.4 estimeaza potentialele riscuri de recadere si stabileste strategii posibile de interventie ulterioara;

1.5. stabileste impreuna cu clientul modalitati de comunicare si intreventie in cazul in care apar situatii neprevazute;


de comunicare;

de analiza si sinteza;

de observare si autoevaluare;

de realizare a interconexiunii

intre evenimente/analizare a legaturilor intre evenimente;

de planificare;

de redactare;

de estimare;

de evaluare a riscurilor;

de adaptare a mesajelor si de

comunicare in functie de nivelul educativ, cultural, contextual si social al beneficiarului;

de finalizare a actiunilor;Teorii in asistenta sociala

Metodologia asistentei sociale

Comunicare

Cercetare sociala

Psihologie sociala

Stabilirea si evaluarea indicatorilor de risc

Diagnoza sociala

Actiune si interventie sociala

Dinamica sociala

Legislatie

Management de caz

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

Evidentierea succeselor si achizitiilor dobandite in procesul de asistenta.


recapituleaza etapele procesului de asistenta si

evidentiaza progresele ce au decurs din activitatea de asistenta;

intareste mecanismele care au condus la

dobandirea achizitiilor;

identifica strategii si tehnici de diseminare si

transfer a metodelor, tehnicilor si procedeelor ce au fost folosite in obtinerea performantelor;

de analiza si sinteza obiectiva;

de abordare a situatiilor intr-

un mod optimist, dar realist;

de intelegere a semnificatiei

anumitor procese neeficiente pentru a le schimba continutul ;

de memorare si actualizare a

informatiei;

de evocare si persuasiune;

de reflectie;

de valorizare;

de ascultare si observare;

de orientare si adaptare la

context;

de utilizare si imbinare a

informatiilor din diferite domenii;

de utilizare adecvata a

limbajului verbal si nonverbal;

Teorii ale invatarii

Invatare sociala

Metode si tehnici de educatie non-formala

Cercetare sociala

Diagnoza si evaluarea nevoilor

Psihologie sociala

Metode si tehnici in asistenta sociala


respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;

dovedeste in practica

asistentei sociale respectarea si operationalizarea principiilor nondiscriminatorii;

Monitorizare post-interventie


adapteaza impreuna cu clientul termene si

etape de monitorizare in functie de nevoile si schimbarile aparute;

ofera suport si consiliere periodica si intervine

in situatii de criza aparute in perioada de monitorizare;

pregateste clientul pentru dezangajarea din

relatia de asistenta si pentru incheierea procesului de interventie sociala;

implicarea altor servicii cu activitate in

monitorizarea post-interventie;

de dezangajare;

de observare,

de negociere;

de facilitare;

de evaluare;

de adaptare si interventie in

caz de criza;

Metode si tehnici in asistenta sociala

Advocacy

Consiliere

Stabilirea si evaluarea indicatorilor de risc

Diagnoza sociala

Reteaua de servicii sociale

Legislatie

respecta unicitatea,

individualitatea si demnitatea persoanei;

respecta si

operationalizeaza in practica asistentei sociale dreptul clientului (individ, familie, grup, comunitate) la autodeterminare;

asigura confidentialitatea,

clarifica limitele acesteia in cadrul relatiei profesionale si pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

actioneaza cu deplina

responsabilitate profesionala fata de client, apartinatorii acestuia, fata de colegi si colaboratori pe tot parcursul procesului de asistenta sociala;

asigura promovarea si

apararea drepturilor clientilor care nu sunt in masura - din considerente sociale si / sau medicale - sa-si solicite / obtina drepturile;
Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:
Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }