QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate asistenta sociala

Instrumente de lucru in asistenta sociala

INSTRUMENTE DE LUCRU IN ASISTENTA SOCIALA

In practica asistentei sociale comunitare, instrumentarea unui caz social presupune parcurgerea unui traseu comun tuturor cazurilor, indiferent de specificul acestuia sau domeniul abordat (protectia copilului, a persoanei cu deficiente, a batranului, a somerului, a persoanei delincvente, etc.). Pe tot parcursul instrumentarii cazului, asistentul social utilizeaza o serie de instrumente specifice tipului de caz sau etapei in care se afla cazul.

Astfel, pentru a intelege utilitatea si importanta completarii cu cat mai multe informatii a instrumentelor, prezentam 4 instrumente cu recomandari de completare a acestora:

  1. Fisa de deschidere a cazului
  2. Fisa de evaluare initiala
  3. Ancheta sociala
  4. Genograma

Fisa de deschidere a cazului
Fisa de deschidere a cazului reprezinta un instrument folosit de catre asistentul social in demersul de instrumentare a unui caz si presupune inregistrarea unor informatii privind identitatea clientului, tipul de caz in care acesta se integreaza, modul in care acesta a devenit cunoscut institutiei/serviciului de specialitate, aspecte generale privind situatia clientului (informatii privind cuplul marital, numarul copiilor ocrotiti in familie, sau informatii privind tipul de proprietate a locuintei).

Momentul deschiderii cazului nu este simultan sesizarii situatiei potentialului client, deoarece, de cele mai multe ori anumite stari de fapt nu reprezinta cazuri sociale. Decizia pentru deschiderea cazului revine asistentului social care, dupa o evaluare atenta a situatiei, decide daca situatia semnalata reprezinta un caz social si necesita interventie de specialitate. In aceasta ultima situatie, asistentul social caruia i-a fost semnalata situatia va deschide cazul pentru instrumentare, sau il va referi unei alte institutii sau serviciu specializat pe acel tip de interventie. Daca situatia semnalata nu reprezinta un caz social atunci nu va fi realizat nici un proces de instrumentare si interventie. De cele mai multe ori, in aceste situatii asistentii sociali recurg la instiintarea solicitantului printr-o adresa oficiala in care se specifica motivul pentru care situatia semnalata nu va fi instrumentata de catre institutia/serviciul de specialitate. 

In multe situatii, data deschiderii cazului poate coincide cu data la care s-a primit solicitarea (ex: cazuri in regim de urgenta), deoarece asistentului social detine suficiente informatii pentru a integra respectiva situatie intr-un tip de caz social si de interventie specifica. Cu toate acestea, momentul deschiderii trebuie sa survina dupa o atenta evaluare a situatiei de catre asistentul social.

De foarte multe ori, “tipul Tip de caz Din primele informatii pe care asistentul social le obtine in legatura cu situatia problematica in care se afla clientul, poate extrage o concluzie privind tipul cazului (ex.: daca situatia semnalata face referire la alcoolism si violenta domestica intr-o familie in care sunt si copii, atunci cazul poate fi integrat in tipul “prevenire abuz”). cazului” poate fi reformulat in functie de dinamica acestuia; este situatia interventiei in familii, acolo unde o “problema” este generata de foarte multe cauze care de cele mai multe sunt greu de evaluat.

Data – Se completeaza data la care asistentului social i-a fost referit cazul; este un element important in fisa de deschidere a cazului, deoarece in acest mod se poate evidentia promptitudinea interventiei.

Modalitatea de deschidere – Pentru deschiderea unui caz se cunosc patru forme standardizate, dupa cum urmeaza:

autoreferire – clientul sesizeaza situatia problematica unui serviciu public specializat sau unei organizatii neguvernamentale specializata in domeniul interventiei sociale. Aceasta solicitare poate lua forma unei convorbiri telefonice sau unei cereri scrise de catre client.

autosesizarea – asistentul social angajat al unei institutii publice sau organizatii neguvernamentale identifica situatia problematica si ca atare, realizeaza un demers de interventie, fie prin instrumentarea cazului, fie prin transferul catre un alt serviciu, sau prin referire catre o alta institutie publica specializata sau ONG. Este o modalitate des intalnita in practica asistentei sociale, indeosebi in situatiile in care potentialii clienti ascund starea de necesitate sau nu o constientizeaza (ex.: abuzul de orice tip asupra minorilor sau batranilor, violenta domestica, prostitutia, etc.)

referire – institutia careia ii este sesizat cazul, dupa o prima evaluare, decide ca situatia problematica nu este de competenta domeniului in care isi desfasoara activitatea si, prin urmare, refera cazul catre o institutie specializata. Referirea se realizeaza de cele mai multe ori printr-o adresa oficiala, care cuprinde pe langa datele de identificare a clientului si o sumara analiza si diagnosticare a problemei. Este o modalitate frecvent intalnita in cazurile sociale complexe, unde problema este generata de un cumul de factori, dar unde numai unul este dominant (ex.: lucratorul social comunitar identifica un caz de abuz asupra copilului si il refera la o institutie/organizatie cu servicii specializate pentru acest tip de caz).

transfer – in cadrul aceleasi institutii specializate se realizeaza un transfer al cazului de la un birou/serviciu catre un alt birou/serviciu specializat pe acel tip de caz. Aceste situatii sunt intalnite frecvent in cadrul institutiilor care ofera o multitudine de servicii specializate pentru acelasi tip de clienti .

Pe langa aceste patru mari modalitati de referire a unui caz, mai exista si alte situatii in care cazurile sunt reclamate de catre vecini, rude sau alte persoane apropiate clientului.

In aceste situatii, este recomandat ca asistentul social sa precizeze in cadrul acestui item orice informatie relevanta.

Informatii privind beneficiarul – Se vor completa date de identificare ale beneficiarului, precum si domiciliul stabil si in fapt al acestuia. De cele mai multe ori, clientii detin un numar de telefon personal la care pot fi contactati, dar in cazurile in care acest lucru nu se aplica este recomandat a se nota numarul de telefon al unei persoane de referinta a clientului, al unei rude, sau al unui vecin.

Informatii generale despre caz - Orice persoana care solicita interventia serviciilor publice specializate sau a organizatiilor neguvernamentale pentru o situatie problematica reprezinta un potential client. Astfel, momentul deschiderii cazului trebuie sa cuprinda si informatii generale despre caz, privind natura problemei si structura familiei clientului. Aceste din urma informatii sunt utile asistentilor sociali pentru o mai buna organizare a resurselor necesare pentru un anumit tip de interventie. De cele mai multe ori apar situatii in care asistentul social trebuie sa actioneze in regim de urgenta si atunci, orice informatie privind sistemul familial de resurse al clientului poate reprezenta o resursa foarte importanta in interventie.

Data deschiderii cazului – Se va completa data la care a fost deschis cazul pentru instrumentare. In cele mai multe cazuri, aceasta data este diferita fata de momentul referirii. Cu toate acestea,  exista situatii cand cazul este deschis in acelasi moment cand a fost preluat (ex. cazuri de abuz asupra copilului, copiii strazii, nou nascuti abandonati, etc.).

Asistentul social care a preluat cazul - Orice instrument folosit in asistenta sociala cuprinde date de identificare ale asistentului social care instrumenteaza cazul si ale institutiei care ofera aceste servicii. Completarea acestor date este necesara in primul rand pentru delimitarea responsabilului in instrumentarea cazului, dar si pentru istoricul social al clientului, atunci cand se va completa istoricul relatiilor cu serviciile publice specializate si/sau ONG-uri.

Fisa de evaluare initiala

Fisa se completeaza dupa ce cazul a fost deschis. Este un instrument important  in dosarul cazului deoarece contine informatii cu caracter general obtinute in primele momente dupa deschiderea cazului si din primele intrevederi cu beneficiarul.

I. Date personale:

Nume prenume, data si locul nasterii - Se completeaza datele beneficiarului din actele de stare civila.


Stare civila/Statutul juridic

Pentru adulti se completeaza situatia starii civile (necasatorit, casatorit, divortat, vaduv); 

Pentru copil se precizeaza situatia juridica (declarat abandonat prin sentinta civila, tutela sau curatela pentru una din situatiile: parintii sunt decedati,  declaratii judecatoresti decedati, declarati judecatoresti disparuti, decazuti din drepturi parintesti, parinti necunoscuti sau pusi sub interdictie (Codul Familiei).

Studii - In urma consultarii actelor de studii, se completeaza cu date privind ultimul nivel de studii absolvit.Ocupatia – Daca beneficiarul are un loc de munca se va completa functia pe care o detine acesta la momentul completarii fisei (adeverinta de salariat poate fi document la dosar); in cazul in care beneficiarul nu este angajat se va preciza statutul sau: somer sau fara ocupatie.

Domiciliul - Se completeaza corect domiciliul din actul de identitate si, in situatia in care acesta nu coincide cu domiciliul in fapt, vor fi mentionate ambele adrese.

Etnie - Se va preciza etnia declarata de beneficiar; este relevant acest tip de informatie pentru demersul de interventie implementat de asistentul social in rezolvarea cazului respectiv, din punctul de vedere al respectarii sistemului de valori si al culturii specifice etniei beneficiarului.

II. Starea de sanatate

Istoric medical - Se vor inregistra afectiunile mai grave (acute sau cronice) de care beneficiarul a suferit pana la momentul evaluarii. Se vor specifica si antecedente medicale din familie: afectiuni cronice sau genetice avute de catre membrii familiei beneficiarului.

Starea de sanatate prezenta - Daca starea de sanatate a beneficiarului este buna se va completa cu expresia clinic sanatos, iar daca sufera de o afectiune se va specifica diagnosticul si alte informatii obtinute din certificatul medical de sanatate. Este recomandat ca asistentul social sa solicite un act medical doveditor, indiferent de starea de sanatate a beneficiarului.

Profil psihologic - Se completeaza cu informatii obtinute din fisa de evaluare psihologica, fisa de examinare psihiatrica, rapoarte de evaluare completate de specialisti in domeniu. In situatia in care beneficiarul nu a fost evaluat psihologic pana la momentul completarii fisei, asistentul social poate inregistra informatii generale privind comportamentul acestuia.

III. Istoricul social

Se descriu evenimentele importante din viata clientului, prezentate in ordine cronologica, precum si aspecte care au relevanta pentru analiza situatiei de criza existente.

Aspecte privind mediul de viata Asistentul social va completa acest item cu informatii privind starea materiala a clientului (locuinta, utilitati, proprietati), situatia financiara (venituri permanente sau ocazionale), gradul de independenta sociala (autonomie sociala, resurse, sprijin). De asemenea, se vor preciza informatii despre sistemul de relatii personale ale clientului.

Concluzii si recomandari In functie de datele obtinute despre beneficiar, asistentul social va rezuma informatiile despre situatia clientului si va recomanda pasi de actiune pentru etapele urmatoare ale interventiei.

Data - Se va consemna data la care se completeaza fisei de evaluare.


Ancheta socialaeste cel mai utilizat instrument de lucru al asistentului social

Realizata de asistentul social - Se va completa cu numele asistentului social care intocmeste ancheta sociala.

Locul si data - Se vor preciza locul (ex: domiciliul clientului) si data completarii anchetei sociale.

Persoane prezente - Se vor inregistra numele si prenumele tuturor persoanelor prezente la intocmirea anchetei sociale. Acest lucru este important deoarece orice persoana prezenta poate reprezenta atat o sursa de informare cat si o garantie pentru veridicitatea informatiilor prezentate.

Scopul - Va fi inregistrat scopul pentru care ancheta sociala este efectuata (ex.: Reintegrarea copilului in familia naturala). Este important sa se pastreze coerenta intre scopul intocmirii anchetei sociale, modalitatea prezentarii informatiilor pe parcursul anchetei sociale si recomandarile finale.


Date de identificare a beneficiarului :

1.Nume prenume, data si locul nasterii - Se completeaza datele beneficiarului din actele de stare civila.

2.Stare civila/ Statutul juridic

Pentru adulti se completeaza situatia starii civile (necasatorit, casatorit, divortat, vaduv); 

Pentru copil se precizeaza situatia juridica (declarat abandonat prin sentinta civila, tutela sau curatela pentru una din situatiile: parintii sunt decedati, declarati judecatoresti decedati, declarati judecatoresti disparuti, decazuti din drepturi parintesti, parinti necunoscuti sau pusi sub interdictie (Codul Familiei).

3.Studii In urma consultarii actelor de studii, se completeaza cu date privind ultimul nivel de studii absolvit.

4.Ocupatia Daca beneficiarul are un loc de munca se va completa functia pe care o detine acesta la momentul completarii fisei (adeverinta de salariat poate fi document la dosar); in cazul in care beneficiarul nu este angajat se va preciza statutul sau: somer sau fara ocupatie.

5.Domiciliul Se completeaza adresa din actul de identitate si, in situatia in care domiciliul legal nu coincide cu domiciliul in fapt, vor fi mentionate ambele adrese.

6.Etnie Se va preciza etnia declarata de beneficiar; este relevant acest tip de informatie pentru demersul de interventie implementat de asistentul social in rezolvarea cazului respectiv, din punctul de vedere al respectarii sistemului de valori si al culturii specifice etniei beneficiarului.

7.Religie Se va preciza religia declarata de beneficiar; este relevant acest tip de informatie pentru demersul de interventie implementat de asistentul social in rezolvarea cazului respectiv, din punctul de vedere al respectarii sistemului de valori si al culturii specifice religia beneficiarului.

Date despre familie - Vor fi inregistrate datele despre mama (sotie) si despre tata (sot) din actele de stare civila (certificat de nastere, B.I., adeverinta de la locul de munca, carte de identitate, etc.) .

Date despre copiii din familie - Vor fi inregistrate datele cu privire la copiii familiei

1.Nume si prenume si Data nasterii - Vor fi notate numele si prenumele copiilor, respectiv datele lor de nastere din actele de identitate.

2.Ocupatie

Pentru situatia in care copilul este scolar se va preciza nivelul de scolarizare (ex: prescolar, scolar - clasa in care se afla copilul).

Pentru situatia in care copilul are un loc de munca poate fi mentionata institutia si functia detinuta in cadrul acesteia.3.Locul unde se afla copilul: familie/institutie – Se precizeaza daca copilul este institutionalizat sau nu – astfel trebuie completat cu “familie” daca copilul se afla in familie sau “institutie” (numele institutiei) daca copilul se afla in institutie.

4.Observatii - va cuprinde informatii relevante despre fiecare copil (ex: starea de sanatate, de cate ori a repetat un an scolar, daca a fost institutionalizat sau nu).

Date despre alte persoane care locuiesc la aceeasi adresa - Vor fi inregistrate toate celelalte persoane care locuiesc la aceeasi adresa cu beneficiarul (unchi, matusa, bunici, prieteni, etc.). Se vor completa campurile din tabel cu numele si prenumele acestor persoane, varsta, starea civila (casatorit, necasatorit, despartit in fapt, divortat, vaduv, etc.) si ocupatia fiecaruia (ex: somer, pensionar, scolar, prescolar, etc.).

Istoricul social al beneficiarului - In cadrul istoricului social al beneficiarului vor fi prezentate sub forma narativa in ordine cronologica evenimente, fapte semnificative din viata acestuia.

Ex.: Copilul X provine dintr-o familie legal constituita, fiind al copil al celor doi soti Y. Nasterea a fost naturala, la termen, nou nascutul fiind dezvoltat normal pentru varsta sa. Pe parcursul dezvoltarii sale nu s-au inregistrat probleme grave de sanatate. In prezent, este elev in clasa a .Scoala are o relatie buna cu colegii si rezultate bune la invatatura, conform caracterizarii dirigintelui si profesorilor. Pe data de . a fost institutionalizat in CP.. unde este vizitat periodic de parinti.

Starea de sanatate – Se vor inregistra afectiunile mai grave (acute sau cronice) de care beneficiarul a suferit pana la momentul evaluarii. Se vor specifica si antecedente medicale din familie: afectiuni cronice sau genetice avute de catre membrii familiei beneficiarului. Daca starea de sanatate a beneficiarului este buna se va completa cu expresia clinic sanatos, iar daca sufera de o afectiune se va specifica diagnosticul si alte informatii obtinute din certificatul medical de sanatate. Este recomandat ca asistentul social sa solicite un act medical doveditor,  indiferent de starea de sanatate a beneficiarului.

Situatia materiala/financiara

1.Locuinta - Asistentul social va trebui sa urmareasca mai multe aspecte privind locuinta, cum ar fi: numarul de camere, cate persoane locuiesc in aceeasi casa, daca locuinta este proprietate personala sau nu, daca starea de igiena este corespunzatoare, daca este dotata cu electricitate, apa curenta, incalzire, telefon. In formularul de ancheta sociala toate aceste informatii pot fi inregistrate prin bifare – acolo unde este cazul.

2.Suprafata de teren cultivata (tipul culturii) - se va inregistra doar aria de teren cultivata din suprafata totala de teren pe care beneficiarul o are in proprietate sau o detine; foarte important pentru beneficiarii din mediul rural este sa se mentioneze tipul culturilor (ex: porumb, cartofi, grau, secara, orz).

3.Animale - vor fi inregistrate animalele din gospodaria beneficiarului (ex: ovine, bovine, cabaline, etc.)

4.Alte proprietati - se refera la alte bunuri aflate in proprietatea beneficiarului (ex: masini agricole, caruta cu cai, alte spatii de locuit, etc.).

5.Venituri stabile - vor fi inregistrate doar veniturile permanente, cum ar fi: salarii, pensii, indemnizatia de somaj, ajutorul de somaj, alocatia copiilor, pensie de urmas, alte indemnizatii, etc.

6.Venituri ocazionale - vor fi mentionate castigurile din diferite activitati prestate de membri familiei (ex: munca sezoniera, vanzarea diferitelor produse agricole, munca in strainatate a unui frate sau parinte, etc.)

Relatiile in familie si comunitate

1.Relatii in familie - Vor fi notate aspecte referitoare la relatiile dintre membrii familiei - aspecte observate in timpul vizitelor in familie ale asistentului social sau constatate de acesta din discutiile cu membrii comunitatii. Vor fi vizate relatiile dintre mama si tata, dintre parinti si copii, dintre frati, relatiile cu alte persoane care locuiesc in aceeasi casa, relatiile cu familia largita.

Este recomandat ca asistentul social sa insiste in evaluarea acelor tipuri de relatii relevante pentru rezolvarea cazului (ex. Atitudinea mamei fata de copil).

2.Relatiile in comunitate - Asistentul social va evalua relatiile beneficiarului cu vecinii, alte persoane din comunitate si institutii (tipul relatiilor, reciprocitate, intensitate, implicare, etc.).

In cazul in care se intocmeste ancheta sociala pentru un elev se va urmari gradul de adaptare scolara, cat si relatiile acestuia cu profesorii si colegii. Este recomandat ca asistentul social sa insiste pe acele relatii care ar putea reprezenta o resursa pentru rezolvarea cazului.

Observatii - In cadrul acestei rubrici se vor nota aspecte semnificative pentru rezolvarea cazului.

Concluzii si recomandari - Asistentul social care efectueaza ancheta sociala va realiza o sinteza a informatiilor culese in raport cu scopul anchetei, urmata de recomandari care vizeaza si planul de interventie/permanenta.

In munca de asistenta sociala, obtinerea unor rezultate concrete este esentiala, dar nu trebuie sa neglijam redactarile in scris a celor constatate cu ocazia investigatiei noastre.

Redactarea in scris, mergand paralel cu actiunea, este necesara din mai multe motive:

1. In primul rand, asistenta sociala are un caracter public, fiind efectuata de catre functionari ai statului, sau de catre organizatii neguvernamentale, cheltuielile fiind suportate din bugetul statului sau, respectiv al organizatiei neguvernamentale. Ca atare aceste actiuni sunt supuse controlului atat din punct de vedere financiar cat si din punct de vedere tehnic. Asistentul social isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul unor manageri de programe sociale.

Dupa ce studiaza problema ce i s-a dat in sarcina si ajunge la anumite concluzii ,asistentul social supune planul lui de actiune aprobarii organelor superioare si numai in masura in care primeste aprobarile si fondurile necesare, procedeaza la punerea lui in executie.

2. Deseori o actiune inceputa de un asistent social trebuie continuata de altul. Cel care preia cazul trebuie sa cunoasca, din mers, toate cazurile aflate in lucru, prin studiul documentelor scrise intocmite de cel care a plecat.

3. Asistentul social are el insusi nevoie de redactari scrise, deoarece nimeni nu se poate bizui pe memoria sa, oricat de bine dotat ar fi din acest punct de vedere. Acesta lucreaza cu multiple cazuri, unele de lunga durata si este fireasca uitarea unor amanunte,unor informatii.

Este cunoscut faptul ca a face o vizita intr-o familie fara o cunoastere deplina a tuturor amanuntelor cazului, inseamna a comite o grava eroare profesionala, datorita faptului ca cel asistat isi pierde increderea in cel care afirma ca vrea sa-l ajute dar se dovedeste ca nu cunoaste cazul sau nu-i da suficienta importanta de vreme ce uita ce i s-a spus in vizitele anterioare.

Redactarea in scris a observatiilor facute constituie si o modalitate de autocritica necesara in aceasta munca.

Prin redactare se sistematizeaza cunostintele, se verifica valoarea lor, se stabilesc lipsurile, se judeca eficacitatea rezultatelor obtinute, deci se analizeaza autocritic actiunea pe care astfel si-o poate corecta pe parcurs, imbunatatind-o mereu.

In redactarea anchetei sociale, asistentul social trebuie sa fie limpede, succint si in acelasi timp convingator. Aprobarea pentru finalitatea actiunii, fiind data de o persoana care nu are timp de pierdut, care are raspunderea financiara si administrativa a activitatii serviciului sau, ancheta ce i se prezinta trebuie sa faca dovada ca aprobarea solicitata este legala, justificata si utila.

Genograma – instrument de evaluare a structurii si functionalitatii familiei

Genograma este o tehnica utilizata in evaluarea situatiei problematice cu care o persoana sau o familie se confrunta. Ea presupune culegerea de informatii cu privire la structura familiei si la relatiile dintre membrii afectati de problema, fiind aplicata in etapa de evaluare si avand rol de diagnostic social. Este realizata in scopul crearii unei scheme a structurii si relatiilor din familia implicata in rezolvarea situatiei problematice, astfel incat sa poata fi evaluate posibilele surse de sprijin din familie sau posibilele cauze ce au determinat sau mentinut situatia problematica. Pentru a fi realizata sunt utilizate simboluri specifice.


Lista de control

Structura familiei: simboluri

relatie de concubinaJ

 
Functionarea familiei:


Exercitiu

GENOGRAMA FAMILIEI G.


Asistentul social din cadrul serviciului de asistenta sociala a fost informat de catre vecinul lui Radu ca acesta isi bate copiii in fiecare seara, iar copiii se tem sa mai doarma seara acasa; cei mai mici fug la vecini, iar cei mari pleaca la matusa lor, Maria, in alt sat. In 2003 sotia lui Radu, Adriana, a murit in urma unui cancer la 39 de ani. De cand i-a murit sotia, la care a tinut foarte mult, Radu isi ingrijeste singur cei 5 copii, ajutat doar de sora sotiei lui, Maria. Tot in anul 2003 ii moare si tatal, in urma unui accident de masina. Si de acesta Radu a fost foarte apropiat. Acum nu mai are serviciu si lucreaza cu ziua prin sat; iar seara ajunge acasa de cele mai multe ori beat. De copii nu mai are grija. Din cei trei copii de varsta scolara, numai Ion mai merge la scoala. George, 12 ani, si Ana, 9 ani, au grija de fratii mai mici (Silvia de 3 ani, Lili de 5 ani si Ion de 7 ani) si isi petrec timpul cersind pentru a cumpara mancare.
Exemplu genograma

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }