QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Birourile electorale
Birourile electorale

Pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se constituie organisme speciale care poarta denumirea de birouri electorale de circumscriptie, ale sectiilor de votare, precum si Biroul Electoral Central. Birourile electorale, indiferent de nivel, lucreaza in prezenta majoritatii membrilor ce le compun, iar hotararile se iau 'cu votul majoritatii celor prezenti'. Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare candidatii in alegeri, precum si persoanele care nu au exercitiul drepturilor electorale.

Birourile electorale de circumscriptie au, in principal, urmatoarele atributii:


a. urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in
circumscriptia electorala in care functioneaza;

b. verifica daca listele electorale permanente au fost actualizate si
vegheaza la intocmirea copiilor de pe listele electorale
permanente si la organizarea sectiilor de votare;

c. inregistreaza listele de candidati si candidaturile independente
pentru consiliile locale, precum si candidaturile pentru primar si
constata ramanerea definitiva a acestora;

d. comunica biroului electoral de circumscriptie judeteana,
respectiv a municipiului Bucuresti, denumirea partidelor
politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care au dispus
liste complete de candidati;

e. fac publicatiile si afisarile necesare cu privire la listele de
candidati si candidaturile independente pentru consilieri si la
candidaturile pentru functia de primar;

f. stabilesc, pe baza numarului de alegatori inscrisi in listele
electorale permanente, comunicat conform dispozitiilor art. 22,
numarul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor
independente;

g. distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele
de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea 'votat';

h. rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;

i. biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, totalizeaza voturile exprimate si stabilesc rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala in care functioneaza; elibereaza consilierilor si primarului alesi certificatul doveditor al alegerii;

j. biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, totalizeaza voturile exprimate pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, si stabileste rezultatul alegerilor; elibereaza consilierilor, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti, certificatul doveditor al alegerii, dupa care transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, procesele-verbale si celelalte documente privitoare la rezultatul alegerilor pentru consilieri, in vederea validarii mandatelor

k. organizeaza, daca este cazul, desfasurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;

1. comunica date cu privire la alegeri si rezultatul acestora, prin biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, Biroului Electoral Central si Guvernului.

Birourile electorale ale sectiilor de votare au, in principal, urmatoarele atributii:

a. primesc, de la primari, copiile de pe listele electorale permanente si listele electorale suplimentare si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre alegatori;

b. primesc de la birourile electorale de circumscriptie buletinele de
vot pentru alegatorii, care urmeaza sa voteze la sectia respectiva,
stampila de control si stampila cu mentiunea 'votat';c. conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine in
localul sectiei de votare si in jurul acesteia;

d. numara voturile si consemnarea rezultatului votarii pentru
circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectiva,
in mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv
primarul general al municipiului Bucuresti, pentru consiliul
judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului
Bucuresti;

e. rezolva intamplarile referitoare la propria activitate;

f. intocmesc si inainteaza biroului electoral de circumscriptie
dosarele;

g. predau cu proces-verbal biroului electoral de circumscriptie
buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate,
listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare
votarii.

Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti indeplinesc urmatoarele atributii:

a. urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in
toate circumscriptiile electorale din cuprinsul judetului,
respectiv al municipiului Bucuresti;

b. asigura aducerea la cunostinta celorlalte birouri electorale din
judet, respectiv din municipiul Bucuresti, a hotararilor Biroului
Electoral Central si urmaresc modul de aplicare si respectare a
acestora;

c. efectueaza instruirea presedintilor birourilor electorale de
circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector
al municipiului Bucuresti si al birourilor electorale ale sectiilor
de votare din cuprinsul judetului;

d. realizeaza centralizarea numarului de liste complete depuse de
partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si
organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, pe
baza comunicarii primite de la birourile electorale de
circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de
sector al municipiului Bucuresti, si transmit Biroului Electoral
Central situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la
intocmire;

e. primesc de la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, procesele-verbale continand rezultatul alegerilor, centralizarea rezultatelor pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti si le dau publicitatii. Rezultatul centralizarii datelor pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti se consemneaza intr-un proces-verbal, care se transmite Biroului Electoral Central.

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }