QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate administratie

Asistenta de sanatate publica

Asistenta de sanatate publica

Capitolul I.

Dispozitii generale

Art. 1

Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului sanatatii publice, obiectiv de interes social major.


Art.2

Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii in vederea protejarii si promovarii sanatatii populatiei. Asistenta de sanatate publica se realizeaza prin ansamblul masurilor politico-legislative, a programelor si strategiilor adresate determinantilor starii de sanatate precum si prin organizarea institutiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.
(2) Scopul asistentei de sanatate publica il constituie promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor si prelungirea vietii de buna calitate.

(3) Strategia sistemului sanatatii publice urmareste asigurarea populatiilor sanatoase in comunitati sanatoase.

(4) Asistenta de sanatate publica este componenta sistemului de sanatate publica orientata spre sanatatea comunitatii.

(5) Ministerul Sanatatii reprezinta autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice

(6) Asistenta de sanatate publica este coordonata de catre Ministerul Sanatatii si se realizeaza prin toate tipurile de unitati sanitare de stat sau private, constituite si organizate conform legii.

(7) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii si autoritatilor de sanatate publica teritoriale

(8) Asistenta de sanatate publica este garantata de stat si finantata din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asigurarilor sociale de sanatate sau din alte surse, dupa caz, potrivit legii.


Art 3.

Protectia sanatatii publice constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.


Art. 4

In sensul prezentei legi urmatorii termeni sunt definiti astfel:

a) „Sanatatea publica” reprezinta starea de sanatate a populatiei in raport cu determinantii starii de sanatate: socio-economici, biologici, mediu, stil de viata, asigurarea cu servicii de sanatate, calitatea si accesibilitatea serviciilor de sanatate publica;

b) ˜Promovarea sanatatii˜ reprezinta procesul care ofera individului si colectivitatilor posibilitatea de a­-si controla si imbunatati sanatatea, sub raport fizic, psihic si social si de a contribui la reducerea inechitatilor in sanatate;

c) ,,Supravegherea˜ reprezinta activitatea de colectare sistematica si continua, analiza, interpretarea si diseminarea datelor privind starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pe baza carora sunt identificate prioritatile de sanatate publica si instituite masurile de prevenire si control;

d) ,,Evaluarea riscurilor˜ pentru sanatate presupune estimarea gradului in care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de viata si de munca si la cei rezultati din stilul de viata individual si comunitar, influenteaza starea de sanatate a populatiei;

e) ,,Inspectia sanitara” reprezinta exercitarea controlului aplicarii prevederilor legale de sanatate publica.

f) ,,Principiul precautiei” reprezinta instrumentul prin care autoritatea de sanatate publica decide si intervine in situatii in care se apreciaza ca exista un potential risc pentru sanatatea populatiei, in conditiile unei argumentatii stiintifice insuficiente.


Art 5.

Functiile principale ale asistentei de sanatate publica vizeaza:

a)     dezvoltarea politicilor, strategiilor si programelor vizand asigurarea sanatatii publice;

b)     monitorizarea si analiza starii de sanatate a populatiei

c)     planificarea in sanatatea publica;

d)     supravegherea epidemiologica, prevenirea si controlul bolilor;

e)     managementul si marketingul strategic al serviciilor de sanatate publica;

f)      reglementarea domeniului sanatatii publice, aplicarea si controlul aplicarii acestora;

g)     asigurarea calitatii serviciilor de sanatate publica;

h)     cercetare-dezvoltare si implementare de solutii inovatoare pentru sanatatea publica.

i)      prevenirea epidemiilor, inclusiv instituirea starii de alerta epidemiologica;

j)      protejarea populatiei impotriva riscurilor din mediu;

k)     informare, educare si comunicare pentru promovarea sanatatii

l)      mobilizarea partenerilor comunitari in identificarea si rezolvarea problemelor de sanatate;

m)   evaluarea calitatii, eficacitatii, eficientei si accesului la serviciile medicale;

n)     dezvoltarea si planificarea resurselor umane si dezvoltarea institutionala pentru sanatate publica

o)     integrarea considerentelor de sanatate publica in politicile si strategiile sectoriale de dezvoltare durabila;

p)     asigurarea capacitatilor de raspuns la dezastre sau amenintarile la adresa vietii si sanatatii populatiei ,inclusiv prin introducerea de restrictii de circulatie a persoanelor si bunurilor.

Art 6.

Principalele domenii de interventie ale asistentei de sanatate publica sunt urmatoarele:

a)     Prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile prin:

i) asigurarea imunizarilor

ii) controlul epidemiilor

iii) supravegherea bolilor

iv) supravegherea factorilor de risc comportamentali

ivi) prevenirea accidentelor

b)     Monitorizarea starii de sanatate prin:

i) monitorizarea indicatorilor starii de sanatate

ii) monitorizarea determinantilor starii de sanatate

iii) monitorizarea eficacitatii si eficientei activitatilor din domeniul sanatatii publice

iiii) evaluarea nevoilor grupelor populationale privind serviciile de sanatate publica

c)     Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate prin:

i)campanii de informare- educare – comunicare

ii)programe de educatie pentru sanatate si promovare a sanatatii in comunitati;

iii)dezvoltarea si implicarea comunitatilor locale;

iv) pledoaria pentru sanatatea publica;

d)     Sanatatea ocupationala prin:

i) definirea standardelor de sanatate si securitate ocupationala

ii) controlul aplicarii reglementarilor sanatatii si securitatii in munca

e)     Sanatatea in relatie cu mediul prin:

i) Monitorizarea efectelor starii de sanatate in relatie cu mediul

ii) Reglementarea calitatii principalilor factori de mediu

iii) Stabilirea normelor de igiena si sanatate publica comunitare

iv)Controlul aplicarii reglementarilor referitoare la calitatea factorilor de mediu

f)      Reglementarea primara si secundara in domeniul sanatatii publice prin:

i) formularea, revizuirea, adaptarea si implementarea legislatiei din domeniul sanatatii publice

ii) reglementarea circulatiei bunurilor si serviciilor cu potential impact asupra sanatatii publice

g)     Managementul sanatatii publice bazat pe:

i) managementul politicilor, planificarii si dezvoltarii sistemului de sanatate publica

ii) formularea si implementarea politicilor de sanatate publica pe baze stiintifice

iii) cercetarea in domeniul sanatatii publice si a sistemelor de sanatate

iv) colaborarea si cooperarea internationala in domeniul sanatatii publice

h)     Servicii de sanatate publica specifice:

i) servicii de sanatate scolara

ii) servicii de urgenta in caz de dezastre si calamitati

iii) servicii de laborator in domeniul sanatatii publice

iiii) servicii de planificare familiala

iv) servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor

vi) servicii prenatale si posnatale

vii)servicii de coniliere in domeniul sanatatii publice.


Capitolul II.

Principiile asistentei de sanatate publica


Art. 7

Principiile care stau la baza asistentei de sanatate publica sunt urmatoarele:

a)     Responsabilitatea societatii pentru sanatatea publica;

b)     Focalizarea pe grupurile populationale si preventia primara;

c)     Preocuparea pentru determinantii starii de sanatate: sociali, de mediu, comportamentali si servicii de sanatate;

d)     Abordarea multidisciplinara si intersectoriala;

e)     Parteneriat activ cu populatia si cu autoritatile publice centrale si locale;

f)      Decizii bazate pe cele mai bune dovezi stiintifice existente la momentul respectiv (sanatate publica bazata pe dovezi)

g)     In conditii specifice, decizii fundamentate conform principiului precautiei;

h)     Descentralizarea sanatatii publice.

i)      Existenta unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sanatatii publice.


Art 8

Modalitatile de implementare a principiilor de sanatate publica sunt:

a)     activitatea de reglementare in domeniile sanatatii publice

a)     activitatea de Inspectie  b)     activitatile desfasurate in cadrul programelor de sanatate publica

c)     avizarea/autorizarea/notificarea activitatilor si produselor cu impact asupra sanatatii populatiei

d)     evaluarea impactului asupra sanatatii in relatie cu programe, strategii, politici ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra sanatatii populatiei.

Art 9
(1) Programele de sanatate publica reprezinta cadrul implementarii obiectivelor politicii si strategiei sanatatii publice.

(2) Programele de sanatate publica se adreseaza grupurilor populationale si sunt orientate catre promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor si prelungirea vietii de buna calitate.

(3) Programele se adreseaza domeniilor de interventie ale sanatatii publice si raspund prioritatilor nationale identificate

(4) Programele de sanatate publica sunt finantate de la bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale de sanatate .

Art 10
(1) Autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice elaboreaza proiecte de legi, norme tehnice, reglementari, proceduri si avizeaza norme si alte reglementari ale altor ministere si institutii referitoare la activitati cu posibil impact asupra sanatatii publice

(2) Principalele domenii pentru care autoritatea centrala de sanatate publica elaboreaza reglementari sunt:

a)     calitatea principalilor factori de mediu: apa potabila si de imbaiere, aerul ambiant si interior, zgomot, locuinta si habitat, substante chimice, produse cosmetice, radiatii ionizante, vectori, deseuri, etc.

b)     monitorizarea starii de sanatate

c)     promovarea sanatatii

d)     calitatea alimentului

e)     calitatea unitatilor si serviciilor turistice

f)      calitatea mediului de munca , sanatatea si securitatea in munca

g)     colectivitatile de copii si tineri

h)     evaluarea efectelor factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei

i)      asigurarea conditiilor de igiena in unitati sanitare

j)      servicii de laborator,

k)     planificare familiala,

l)      siguranta hemotransfuziei

m)   norme privind alte domenii ale sanatatii publice.

(3) Ministerul sanatatii, prin aparatul propriu si prin autoritatile de sanatate publica judetene sau ale municipiului Bucuresti, verifica respectarea reglementarilor in domeniul sanatatii publice, iar in caz de nereguli sau neconformitate, aplica masuri conform legii.

Capitolul III

Autoritatile sistemului de sanatate publica


Art.11

Ministerul Sanatatii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica.


Art.12

Autoritatile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local. In mod similar se pot organiza autoritati de sanatate publica in cadrul ministerelor cu retea de sanatate proprie, care colaboreaza cu unitatile deconcentrate ale Ministerului Sanatatii.


Art 13

(1) Institutele sau Centrele de Sanatate Publica sunt institutii publice regionale sau nationale cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Sanatatii, si care coordoneaza tehnic si metodologic activitatea de specialitate in domeniul fundamentarii, elaborarii si implementarii strategiilor privitoare la prevenirea imbolnavirilor, controlul bolilor transmisibile si netransmisibile si a politicilor de sanatate publica din domeniile specifice, la nivel national si sau regional

(2)Institutele Nationale de Cercetare si Dezvoltare in domeniile sanatatii publice, sunt institutii publice cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Sanatatii


Art.14

Institutul sau Centrul National pentru organizarea si asigurarea sistemului informational si informatic in domeniul sanatatii, este institutie publica de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Sanatatii.


Art . 15

(1) Ministerul Sanatatii desemneaza prin Ordine ale Ministrului sanatatii si alte institutii aflate in coordonarea sau in subordonarea sa pentru a desfasura activitati de sanatate publica la nivel regional si local

(2) Prin Hotarare de Guvern se stabilesc si alte institutii care sa desfasoare activitati de sanatate publica la nivel national.


Art. 16

Ministerul Sanatatii , ca autoritate centrala in domeniul asistentei de sanatate publica, are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a)     Asigura fundamentarea, elaborarea si implementarea politicii nationale de sanatate publica

b)     Elaboreaza sau avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie cu mediul natural, alimentul, conditiile de viata si de munca si pentru promovarea sanatatii publice;

c)     Elaboreaza si avizeaza reglementari privind organizarea si functionarea serviciilor de asistenta medicala si de sanatate publica;

d)     Stabileste prioritatile nationale, elaboreaza programele nationale de sanatate publica finantate de la bugetul de stat, coordoneaza si monitorizeaza implementarea acestora.

e)     Elaboreaza normele privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de productie si de distributie a produselor medicamentoase, autorizeaza si controleaza activitatea si conditiile de functionare a acestora.

f)      Autorizeaza si controleaza conditiile de functionare a farmaciilor de stat si private si accesibilitatea populatiei la prestatia farmaceutica respectiv avizeaza nomenclatorul de produse medicamentoase si biologice de uz uman.

g)     Elaboreaza impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala;

h)     Elaboreaza normele de organizare si functionare a unitatilor care asigura asistenta de sanatate publica, autorizeaza, controleaza si finanteaza activitatea institutiilor si structurilor de sanatate publica.

i)      Asigura controlul calitatii serviciilor medicale prin autoritatile locale de sanatate publica,

j)      Evalueaza periodic indicatorii starii de sanatate a populatiei si ai programelor de sanatate publica, indicatorii de performanta ai unitatilor sanitare si prezinta informari periodice Guvernului.

k)     Stabileste care sunt institutiile sau organismele care pot fi delegate pentru realizarea de atributii si responsabilitati specifice in domeniul sanatatii publice pe baza de selectie de oferta si recomandare profesionala.

l)      Stabileste sau avizeaza, liste de substante sau produse destinate sau folosite pentru uz uman si controleaza respectarea conditiilor legale prin care produsele pot fi oferite spre consum sau folosinta populatiei.

m)   Avizeaza codurile si ghidurile de practica in domeniul sanatatii publice.

n)     Reprezinta statul roman in relatiile cu organismele internationale din domeniul sanatatii publice.

o)     Organizeaza si coordoneaza sistemul national de supraveghere si control al bolilor

p)     Organizeaza si coordoneaza reteaua nationala de promovare a sanatatii in scopul adoptarii de catre populatie a comportamentelor favorabile sanatatii.

q)     Avizeaza si controleaza activitatea de supraveghere si control a personalului expus profesional .

r)      Participa la activitatile de promovare si protectie a sanatatii familiilor si categoriilor de populatie defavorizate.

s)     Participa la activitatile din domeniul activitatilor de protectie familiala, planificare familiala si protectia copilului.

t)      Organizeaza si coordoneaza activitatea de inspectie sanitara de stat.u)     Organizeaza si coordoneaza sistemul national informational si informatic privind sanatatea publica.


Art.17

(1) Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate cu personalitate juridica, subordonate Ministerului Sanatatii care pun in aplicare politica si programele nationale de sanatate publica pe plan local, identifica problemele locale prioritare de sanatate publica, elaboreaza si implementeaza actiuni locale de sanatate publica.

(2) In scopul indeplinirii acestor obiective, autoritatiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au in principal urmatoarele atributii :

a)     controleaza si evalueaza modul de asigurare a asistentei medicale curative si profilactice, in teritoriu dat

b)     controleaza aplicarea normelor de functionare a unitatilor medicale si farmaceutice, indiferent de forma de organizare si aplica masuri in caz de neconformitati;

c)     urmareste aplicarea criteriilor de control al calitatii serviciilor medicale

d)     coordoneaza si controleza asistenta gravidei, lauzei si nou-nascutului

e)     evalueaza resursele umane de la nivelul asistentei medicale in relatie cu nevoile comunitare identificate prin actiuni specifice

f)      participa activ la programele de instruire ale personalului din serviciile de sanatate publica si ale populatiei

g)     organizeaza actiuni de prevenire a imbolnavirilor si de promovare a sanatatii

h)     organizeaza activitatile preventive in teritoriul judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti,

i)      colecteaza si inregistreaza date privind sanatatea populatiei , utilizand informatiile in scopul identificarii problemelor de sanatate ale acesteia;

j)      identifica posibilele probleme de sanatate publica sau amenintari la adresa sanatatii unei comunitati;

k)     intervine in rezolvarea problemelor de sanatate publica aparute in randul persoanelor apartinand grupurilor defavorizate;

l)      coordoneaza studii asupra problemelor de sanatate ale populatiei din teritoriul dat

m)   stabileste relatii de colaborare cu institutii si organizatii in vederea desfasurarii de actiuni comune in domeniul sanatatii publiceArt.18

Autoritatile de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti coordoneaza serviciile de ambulanta judetene si a municipiului Bucuresti, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite.


Art. 19

Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti colaboreaza cu autoritatile locale in asigurarea asistentei medicale .


Art. 20

Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipului Bucuresti organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale primite de la unitatile sanitare publice sau private si transmit rapoarte statistice lunare catre institutiile desemnate in acest sens.

(2)Autoritatile de sanatate publica teritoriale intocmesc rapoarte privind starea de sanatate a comunitatii care sunt inaintate Ministerului Sanatatii precum si partenerilor institutionali la nivel local.


Art. 21

(1) Medicii care ocupa functii publice in cadrul aparatului central al Ministerului Sanatatii si respectiv in cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pot desfasura, in afara programului normal de lucru, activitati profesionale in unitati sanitare, potrivit calificarii pe care o detin, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si incompatibilitati.

(2) Personalului prevazut la art. 20 alin. (1) i se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 35 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile zulterioatre, precum si reglementarile privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.


Art. 22

Regulamentul de organizare si functionare precum si organigrama Autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii


Art.23

Institutele/centrele nationale si sau regionale prevazute la art. 13-14 aflate in subordinea si/sau coordonarea Ministerului Sanatatii indeplinesc in principal urmatorele atributii:

a)     Asigura indrumare tehnica si metodologica retelei de sanatate publica in functie de domeniu lor de competenta

b)     participa la elaborarea strategiilor si politicilor din domeniul sau de competenta.

c)     elaboreaza proiecte de lege, norme, metodologii si instructiuni privind domeniile specifice din cadrul sanatatii publice;

d)     efectueaza expertize, ofera asistenta tehnica si realizeaza servicii de sanatate publica, la solicitarea unor persoane fizice sau juridice

e)     supravegheaza starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sanatate comunitara

f)      asigura de sistemul de supraveghere epidemiologica precum si de alerta precoce si raspuns rapid si participa la schimbul de informatii in cadrul retelei europene de supraveghere epidemiologica in domeniul bolilor transmisibile

g)     participa la efectuarea de investigatii epidemiologice de teren, din proprie initiativa, la solicitarea MS, sau a autoritatilor locale de sanatate publica

h)     elaboreaza metodologia, instrumentele si indicatorii de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sanatate publica, de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate;

i)      participa la procesul de invatamant medical de specializare si perfectionare in domeniile specifice din cadrul sanatatii publice;

j)      desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul sanatatii publice si al managementului sanitar

k)     colecteaza, analizeaza si disemineaza date statistice privind sanatatea publica;

l)      asigura existenta unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sanatatii publice.


Art. 24

(1) Institutiile si unitatile sanitare care asigura asistenta de sanatate publica, in cazul aparitiei unui focar de boala transmisibila, precum si in situatia iminentei izbucnirii unei epidemii au obligatia sa dispuna masuri specifice.

(2) Masurile privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de epidemii, precum si de bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin reglementari specifice emise de Ministerul Sanatatii.


Capitolul IV.

Inspectia sanitara de stat


Art 25

(1) Activitatea de inspectie se organizeaza pe domenii specifice de activitate coordonate de catre directiile de specialitate din cadrul Ministerul Sanatatii si in cadrul structurilor de specialitate din serviciile publice deconcentrate de la nivel local, dupa cum urmeaza:

a)     Inspectia farmaceutica;

b)     Inspectia dispozitivelor medicale;

c)     Inspectia pentru controlul calitatii serviciilor de asistenta medicala;

d)     Inspectia de sanatate publica.

(2) Activitatea de inspectie consta in principal in :

a)     verificrea conformitatii amplasamentelor, activitatilor, proceselor, serviciilor, produselor, factorilor de mediu;

b)     verificarea respectarii reglementarilor privind starea de sanatate a personalului, cunostintele, atitudinile si practicile acestuia in raport cu normele igienico-sanitare

c)     depistarea si evaluarea riscurilor pentru sanatate si impunerea masurilor de eliminare sau, dupa caz, de diminuare a acestora;

d)     comunicrea datelor despre existenta si dimensiunea riscului identificat, persoanelor responsabilizate cu managementul riscului, consumatorilor si altor potentiali receptori interesati.


Art. 26

(1) Activitatea de inspectie se exercita de catre personalul de specialitate imputernicit de catre Ministerul Sanatatii conform normelor stabilite de catre acesta.

(2) Pentru exercitarea activitatii de inspectie, inspectorii sanitari de stat au drept de:a) acces in orice tip de unitati, la documente, informatii

b) recoltarea de produse care pot constitui un risc pentru sanatatea publica.

c) sa constate si sa sanctioneze contraventiile privind normele de igiena si sanatate publica

(3) In situatii de risc pentru sanatatea publica inspectorii sanitari de stat pot interzice punerea in consum, pot decide retragerea produselor, suspendarea temporara sau definitiva a activitatilor, retragerea sau anularea autorizatiei sanitare de functionare,

(4) In situatii de risc epidemiologic, inspectorii sanitari de stat pot dispune masuri speciale pentru bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtatorii de germeni patogeni, precum si alte masuri de limitare a circulatiei persoanelor

(5) Concluziile activitatilor de inspectie, abaterile de la normele legale, recomandarile si termenele de remediere a deficientelor, precum si alte masuri legale aplicate se vor consemna in procese verbale de constatare a conditiilor igienico-sanitare, rapoarte de inspectie sau procese verbale de constatare a contraventiei.

(6) In exercitarea activitatii inspectorii sanitari de stat vor asigura pastrarea confidentialitatii datelor, cu exceptia situatiilor care contituie un risc pentru sanatatea publica.


Art 27

Activitatea de avizare, autorizarea si notificare a activitatilor si produselor cu impact asupra sanatatii populatiei are ca scop certificarea conformarii la normele de sanatate publica a produselor, serviciilor si activitatilor, in scopul protejarii sanatatii populatiei.

Art 28

Activitatea de evaluare a impactului asupra sanatatii in relatie cu programe, strategii, politici ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra sanatatii populatiei reprezinta instrumentul de integrare a considerentelor de sanatate publica in dezvoltarea durabila a societatii.

Capitolul V

Asistenta medicala


Art. 29

Asistenta medicala profilactica si curativa se asigura in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, dupa cum urmeaza:

a)     asistenta medicala primara organizata conform legii, care asigura activitatile specifice profilactice (vaccinari, tratamentul tuberculozei, educatie pentru sanatate, supraveghere epidemiologica si raportarea factorilor de risc din mediu), prin cabinete medicale

b)     asistenta medicala de specialitate organizata conform legii ,care asigura activitatile specifice profilactice si curative prin cabinete medicale de specialitate, ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic si tratament, spitale, centre medicale, centre de sanatate sau alte unitati de profil, publice sau private.


Art.30

Activitatea medicala de recuperare se asigura fie prin unitati medicale de specialitate cu personalitate juriduca, sectii, compartimente si laboratoare de recuperare, untati ambulatorii de recuperare, publice sau private precum si societati de turism balnear si de recuperare, constituite conform legii.


Art. 31

Asistenta medicala de urgenta se asigura de unitati specializate de urgenta si transport sanitar publice sau private, precum si prin structurile de primire a urgentelor , organizate in acest scop.


Art. 32

Asistenta medicala de hemotransfuziologie sau alte servicii de asistenta medicala si prestatii autorizate se asigura prin unitati specializate in acest scop.


Art. 33

Asistenta medicala preventiva din colectivitatile de copii prescolari, scolari si studenti se asigura prin cabinetele medicale organizate, conform legii, in unitatile de invatamant prescolar, scolar sau universitar, publice sau private, sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, dupa caz.


Art.34

Activitatile de asistenta de sanatate publica se finanteaza de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de sanatate, de la bugetele locale, precum si din contributiile directe ale beneficiarilor si contracte cu beneficiari, dupa caz, potrivit legii.


Capitolul VI

Asistenta farmaceutica


Art.35

(1) Asistenta farmaceutica se asigura in cadrul sistemului de sanatate publica potrivit legii.

(2) Activitatea farmaceutica ce intra sub incidenta principiului asistentei de sanatate publica include fabricatia produselor medicamentoase, distributia en-gros a produselor medicamentoase, prepararea si eliberarea produselor medicamentoase, consultanta farmaceutica si farmacovigilenta, distributia en-gros, eliberarea cu amanuntul a produselor cosmetice, dispozitivelor medicale, suplimentelor nutritive si a altor produse stabilite prin ordinul Ministrului Sanatatii.


Art. 36

Fabricarea produselor medicamentoase este permisa exclusiv unitatilor de productie autorizate de Ministerul Sanatatii.


Art.37

Prepararea, eliberarea cu amanuntul a produselor medicamentoase, precum si consultanta farmaceutica si activitatea de farmacovigilenta se realizeaza la nivelul farmaciei.


Capitolul VII

Obligatiile persoanelor fizice si juridice


Art. 38

Orice persoana juridica este obligata sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru:

a) efectuarea examenului medical la angajarea in munca si a controlului periodic, conform normelor de sanatate publica si securitate in munca;

b) aplicarea masurilor de igiena, dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica

c) vaccinarile si profilaxia specifica impusa de riscurile de la locul de munca.


Art.39

Cetatenii romani si orice alta persoana aflata pe teritoriul Romaniei, precum si unitatile si agentii economici au obligatia sa se supuna masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, sa respecte intocmai normele de igiena si sanatate publica, sa ofere informatiile solicitate si sa aplice masurile stabilite privind instituirea conditiilor pentru prevenirea imbolnavirilor si pentru promovarea sanatatii individului si a populatiei.


Art.40

(1) Informatiile privind sanatatea persoanelor se pastreaza la Autoritatile de sanatate publica teritoriale, precum si la Institutiile desemnate si pot fi folosite in scopul intocmirii rapoartelor statistice nenominalizate, in vederea evaluarii starii de sanatate a populatiei.

(2) Folosirea in alte scopuri a informatiilor inregistrate se poate admite numai daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

a) exista o dispozitie legala in acest sens;

b) exista acordul persoanei in cauza;

c) datele sunt necesare pentru prevenirea imbolnavirii unei persoane sau a comunitatii, dupa caz;

d) datele sunt necesare pentru efectuarea urmaririi penale.

(3)Pastrarea confidentialitatii informatiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toti salariatii care au acces la acestea, prin activitatea pe care o desfasoara, in mod direct sau indirect.


Art.41

(1) Pentru situatii speciale cu implicatii asupra sanatatii publice se constituie, de catre Ministerul Sanatatii, o rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide dispozitive medicale si alte materiale specifice.

(2) Normele metodologice de constituire, pastrare si utilizare a rezervei se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii .


Art. 42

(1) Pentru servicii de asistenta de sanatate publica, efectuate la cererea unor persoane fizice si juridice, se percep tarife potrivit reglementarilor in vigoare.

(2) Veniturile proprii constituie surse extrabugetare care se folosesc in conditiile legii.

(3) Institutiile care functioneaza pe baza de auto-finantare, desfasoara aceste servicii pe baza de contracte, in conditiile legii.


Capitolul VIII

Utilizarea mass-media in interesul sanatatii publice


Art. 43

(1) Campaniile de informare, educare si comunicare, cu privire la teme care privesc sanatatea publica trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii.

(2) Campaniile de informare, educare si comunicare cu privire la teme care privesc sanatatea publica sunt considerate servicii de interes public si se desfasoara prin punerea gratuita la dispozitie a spatiului de emisie de catre posturile publice de radio sau TV) sau a spatiului tipografic (in cazul ziarelor, revistelor etc) la cererea Ministerului Sanatatii.

(3) Utilizarea gratuita a spatiului de emisie sau a spatiului tipografic se va face printr-un acord de colaborare in interesul sanatatii publice intre Ministerul Sanatatii si partenerii mass-media.


Capitolul IX
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 44

Ministerul Sanatatii va emite, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, ordinul privind modificarea si completarea reglementarilor privind reorganizarea actualelor directii de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Ministerul Sanatatii va emite in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Normele privind organizarea si functionarea institutiilor prevazute la art. 13-14 din prezenta lege.

(3) Ministerul Sanatatii va emite in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Normele de organizare si functionare a inspectiei sanitare.


Art. 45

Prevederile prezentului titlu se aplica si ministerelor cu retea sanitara proprie


Art. 46

La data intrarii in vigoare a prezentului titlu se abroga Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.


Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }