QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate mecanica

Planificarea executarii reparatiilor
Planificarea executarii reparatiilor

Pentru executarea reparatiilor potrivit sistemului de reparatii preventiv-planificate, intreprinderea industriala intocmeste un plan de reparatii si un plan de cheltuieli pentru acestea.

Elaborarea planului de reparatii necesita cunoasterea urmatoarelor elemente de baza:
a)     durata ciclului de reparatii;

b)     structura ciclului de reparatii;

c)     durata ( intervalul ) dintre interventii sau reparatii ( in ore de functionare );

d)     timpul de stationare in reparatie, exprimat in zile lucratoare ;

e)     procentul costului reparatiei fata de valoarea de inlocuire .

Prin durata ciclului de reparatii se intelege intervalul de timp dintre doua reparatii capitale, inclusiv durata de executie a primei sau ultimei reparatii capitale ( pentru utilajul aflat in exploatare ) sau timpul din momentul inceperii exploatarii pana la prima reparatie capitala ( pentru utilajele noi ) .

Structura ciclului de reparatii reprezinta numarul, felul lucrarilor de revizii si reparatii si modul de esalonare a executarii acestora in timp.

Durata dintre reparatii sau interventii reprezinta intervalul de timp, exprimat in ore de functionare a utilajului, dintre doua reparatii de acelasi fel .

Timpul de stationare in reparatie, exprimat in zile lucratoare si costul, exprimat sub forma de procent din valoarea de inlocuire, se stabilesc pentru fiecare fel de reparatie din cadrul ciclului, constituind elementele de baza in planificarea si finantarea executarii reparatiilor.

In vederea planificarii repararii utilajelor, toate aceste date trebuie concretizate in norme tehnice pentru repararea mijloacelor fixe, elaborate pe categorii.

Cunoscand durata ciclului de reparatii, numarul de reparatii de acelasi fel care trebuie efectuate in cadrul unui ciclu de reparatii, precum si durata intre doua interventii, se poate face reprezentarea grafica a structurii ciclului de reparatii, iar in functie de aceasta se poate face planificarea calendaristica a executarii reparatiilor.

Numarul de revizii sau reparatii de acelasi fel, care trebuie efectuate intr-un ciclu de reparatii se determina prin raportarea timpului de functionare intre doua reparatii capitale la intervalul de timp intre doua reparatii de acelasi fel .

Calculul numarului de revizii si reparatii de acelasi fel se poate face folosind urmatoarele relatii :

in care :

m reprezinta numarul de reparatii curente de gradul I care se efectueaza in cadrul unui ciclu ;

n numarul de reparatii curente de gradul II ;

HRK timpul de functionare intre doua reparatii capitale ;

c numarul de revizii tehnice ;

HRc1 intervalul de timp, exprimat in ore de functionare dintre doua reparatii

curente de gradul I ;

HRc2 intervalul de timp intre doua reparatii curente de gradul II ;

HRt intervalul de timp intre doua revizii tehnice.

Pe baza cunoasterii acestor date se poate calcula durata medie de timp intre doua interventii succesive, indiferent de felul lor, exprimate in ore de functionare, pe baza folosirii unor relatii de tipul urmator :

in care :

t reprezinta durata de timp intre doua interventii succesive.

Trebuie precizat ca pentru proiectarea structurii ciclului de reparatii se considera ca durata de timp intre doua reparatii, indiferent de felul lor, durata de timp din normativele tehnice dintre doua revizii tehnice.

Cunoscand toate aceste date se poate reprezenta structura unui ciclu de reparatii, ca in fig. 1 . In mod practic, pentru proiectarea structurii ciclului de reparatii se considera ca atunci cand se executa o reparatie de un anumit grad, ea trebuie sa includa si lucrarile reparatiilor de grad inferior care coincid cu acel moment, ceea ce face ca numarul de reparatii de acelasi fel, sa fie mai mic decat cel rezultat din calcule.

Avand in vedere acest aspect, in continuare se prezinta metodologia de elaborare a planului de intretinere si reparare pentru un utilaj.

Potrivit normativului tehnic pentru reparatii, se prevad, la un regim de lucru de trei schimburi, urmatoarele :

a)     intervalul intre doua reparatii de acelasi fel este :

-        pentru Rt = 1 220 ore;

-        pentru Rc1 = 2 440 ore;

-        pentru Rc2 = 9 760 ore ;

-        pentru RK = 29 280 ore;

b)     timpul de stationare in reparatii ( in zile lucratoare ) este :

-        pentru Rt = 1 zi ;

-        pentru Rc1 = 5 zile ;

-        pentru Rc2 = 11 zile ;

-        pentru RK = 20 zile .

c)     costurile planificate, in procente fata de valoarea de inventar a utilajului, sunt: pentru Rt = 1,5%, pentru Rc1 = 9%, pentru Rc2 = 26% iar pentru RK = 60% ;

d)     data terminarii, felul si numarul de ordine in structura ciclului de reparatii, a ultimei reparatii in anul curent, a fost 20 septembrie a patra revizie tehnica ;

e)     regimul planificat de functionare a utilajului este de doua schimburi, cu saptamana de lucru intrerupta, durata schimbului fiind de opt ore .t

T

Legenda :

Reparatie capitala

Revizie tehnica


Reparatie curenta de gradul I


Reparatie curenta de gradul IIFig.1.1 Structura ciclului de reparatii


Elaborarea planului presupune parcurgerea urmatoarelor etape :

Etapa I - Se determina numarul interventiilor tehnice ( pe categorii ) ce urmeaza a se efectua in cadrul unui ciclu de reparatii :

in care :

Ni - numarul interventiilor de categoria i ;

DCR - durata ciclului de reparatii ;

di - intervalul intre doua interventii de categoria i ;

NiS - numarul interventiilor de grad superior .

Rezulta :

Etapa II Se reprezinta grafic structura ciclului de reparatii pe baza numarului de interventii determinat si a duratei intre doua interventii de acelasi fel, conform fig. 9.2 .

Rk Rt Rc1 Rt Rc1 Rt Rc1 Rt Rc2 Rt Rc1 Rt Rc1 Rt Rc1 Rt Rc2 Rt Rc1 Rt Rc1 Rt Rc1 Rt Rk


1220 1220

2440 2440

9760 ore 9760 ore 9760 ore

29280 ore

Fig. 9.2 Structura ciclului de reparatii .

Etapa III Stabilirea intervalului de timp ( Ti ) in zile calendaristice, de la data ultimei interventii efectuata la utilaj in anul de baza pana la fiecare dintre interventiile urmatoare din structura ciclului de reparatii, conform relatiei :

in care :

DRC - intervalul de functionare intre doua interventii consecutive (intervalul intre

doua revizii tehnice) in ore ;

ds - durata planificata a schimbului ;

ns - numarul de schimburi, conform regimului planificat de functionare a

utilajului ;

n - numarul interventiei pentru care se calculeaza Ti ;

Kt - coeficient de transformare din zile efective de functionare in zile

calendaristice .

Kt =

Pentru utilajul dat, interventiile urmatoare sunt : Rc2, Rt, Rc1, Rt .

zile

zile

zile

zile

Etapa IV Esalonarea calendaristica a interventiilor tehnice planificate este prezentata in tabelul1.1 .

Deci, la utilajul dat in anul de plan se vor executa urmatoarele interventii tehnice :

-        doua revizii tehnice ( Rt ) ;

-        o reparatie curenta de gradul I ( Rc1 ) ;

-        o reparatie curenta de gradul II ( Rc2 ) .

Etapa V Determinarea bugetului de cheltuieli pentru efectuarea interventiilor tehnice planificate.

Pentru determinarea bugetului de cheltuieli cu reparatiile la utilaj in anul de plan va trebui sa se tina cont atat de interventiile tehnice planificate pentru anul respectiv, cat si de cheltuielile planificate pentru fiecare tip de interventie tehnica .

Pentru utilajul dat, a carui valoare de inventar este de 140 000 UV, cheltuielile de reparatii pe tipuri de interventii tehnice, vor fi :

pentru o revizie tehnica (Rt): 140000 x 1,5% = 2100 UV;

pentru o reparatie curenta de gradul I (Rc1): 140000 x 9% = 12600 UV ;

pentru o reparatie curenta de gradul II (Rc2): 140000 x 26%= 36400 UV ;

pentru o reparatie capitala (RK): 140000 x 60% = 84000 UV.

Avand in vedere interventiile tehnice planificate pentru anul de plan, rezulta ca in acest an cheltuielile cu reparatiile utilajului vor fi :

2 x 2100 + 12600 + 36400 = 53200 UV .


Tabelul 1.1

Anul

Indicator

De baza

De plan

IX

X

XI

XII

I

II

III

IVV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Numar de zile calendaristice

10

31

30

31

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Numar de zile calendaristice cumulate

10

41

71

102

133

161

192

222

253

283

314

345

375

406

436

467

Interventii tehnice planificate

Rc2

Rt

Rc1

Rt


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:loading...


Cauta referat