QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate marketing

Marketing bancar -test
Marketing bancar -test
TRUE/FALSE

1. Dereglementarea in domeniul bancar se refera la modificarea prevederilor diferitelor legi si acte normative ce carmuiesc activitatea bancara prin care sunt impuse anumite restrictii bancilor.

ANS: T

2. Printre principalele actiuni ale bancilor comerciale destinate extinderii ariei geografice a produselor si serviciilor oferite se numara:
1. deschiderea de sucursale si filiale in alte teritorii sau centre financiare;
2. achizitionarea de banci de investitii sau alte institutii financiare;
3. constituirea propriile filiale de fonduri de investitii de capital de risc.
a. 1 + 2 c. toate
b. 2 + 3 d. niciuna


ANS: C

2. Bancile comerciale sunt entitati care atrag depozite si alte fonduri rambursabile de la populatie si acorda credite in cont propriu.

ANS: T

29. Activitatea bancara de investitii financiare priveste operatiuni de piata primara de capital, piata secundara de capital si alte servicii financiare.

ANS: T

4. Bancile comerciale au procedat la promovarea unor noi sisteme de livrare a produselor bancare care s-au generalizat:
1. au instalat bancomate pentru comoditatea accesului la serviciile bancare 24/7;
2. au emis certificate de depozit;
3. au sprijinit dezvoltarea POS-urilor la comercianti;
4. au oferit servicii de banca la domiciliu e-banking;
5. au oferit operatiuni de swap efectuate la nivel global;
6. au promovat contractele pe optiuni.
a. 1 +3 + 4
b. 2 + 5 +6
c. 1 + 2 + 6

ANS: A

5. Securitizarea reprezinta operatiunea prin careacordate de o banca sunt..in titluri financiare care pot fi tranzactionate pe..
a. creditele/transformate/piata financiara
b. facilitatile/preluate/piata valutara
c. angajamentele anticipate/mentinute/piata monetara


ANS: A


30. In procesul operatiunii financiare de securitizare a creditelor ipotecare au loc doua fluxuri financiare importante:
1. de la imprumutati ipotecati la investitori
2. de la investitori la banca creditoare/cedenta
3. de la investitori la imprumutatii ipotecari
4. de la banca creditoare la institutia de administrare a portofoliului de creante.
a. 1 + 2
b. 2 + 3
c. 1 + 3


ANS: C

7. Ce tipuri de creante pot face obiectul securitizarii in Romania? (p. 351)
- contractile de credit inclusive credit ipotecar , contactele de credit pentru achizitonarea de autoturisme, contractile pentru emiterea de carduri de credit,
- contracte de leasing
- contracte de vanzare – cumparare cu plata pretului la termen inclusive contractile de vanzare – cumparare cu plata in rate
- instrumente financiare de tip participativ sau obligatar
- orice titlu de creanta, cu conditia ca drepturile pe care le confera sa poata face obiectul unei cesiuni

9. Prin ce se deosebesc obligatiunile de debit colateralizate (CDO) de obligatiunile colateralizate cu credite ipotecare (p. 370)
- debitele incluse au clase de risc foarte diferite inclusive cu risc mare(obligatiuni junsk)

10. Prin ce se deosebeste finantarea directa de finantarea indirecta din punct de vedere a relatiei dintre creditor si imprumutat? (p. 20)
- finantarea se realizeaza direct intre creditor di imprumutant

11. Care sunt considerate serviciile de baza, traditionale oferite de o banca comerciala? (p. 26)
- conturi de depozite si de economii, credite pentru activitatea comerciala si industriala si operatiuni de transfer intre conturi bancare.

13. Prin ce se caracterizeaza bancile universale si in ce tari s-au dezvoltat predominant? (p. 30)
- se caracterizeaza sub forma unei banci comerciale care are filiale, deci practic entitati proprii pe care le controleaza si care pot fi: societati de asigurari, firme de investitii financiare fonduri mutuale etc. si s-a dezvoltat in tari precum Franta, Italia,Elvetia, Olanda


8. Banca de investitii indeplineste un rol de intermediar intre:
a. cei ce economisesc si cei care au nevoie de fonduri
b. intre cei ce doresc sa se imprumute (emitenti de titluri) si cei ce doresc sa investeasca (investitori)
c. ambele variante a si b.


ANS: B

10. Grupul financiar este reprezentat de:
1. societatea mama - o banca comerciala, o banca de investitii financiare;
2. filialele societatii mama (societati de asigurari, de investitii, de leasing);
3. societatea financiara holding;
4. conglomeratul financiar.
a. 2 + 3
b. 3 + 4
c. 1 + 2


ANS: C
15. Cum este definita institutia de credit in Prima Directiva Bancara a UE? (p. 28)
- se defineste ca fiind o intreprindere cu scopul de a primi depozite si alte fonduri , ce urmeaza a fi restituite de la public, si de a acorda credite in nume propriu.
16. Care sunt limitele valorice referitoare la activitatea financiara a unor grupuri definite a fi conglomerate financiare? (p. 34)
- sunt acele grupuri ale caror activitate financiara nu depaseste 40% din activiatate loa totala, cu conditia ca sectorul financiar cel mai micas aiba o marime relative de 10% din activitatea financiara globala sau o marime absoluta mai mare de 6 miliarde de euro

103. Solutiile constructive si designul bancilor dupa anii 1980-1990 au evoluat mult in sensul:
a. cresterii securitatii fizice a constructiilor
b. inlocuirii metodelor de protectie si siguranta constructiva fizica cu cele electronice
c. conceperii ca parti integrante ale marketingului bancar


ANS: C

187. Intermedierea financiara se refera la ansamblul activitatilor si institutiilor care asigura:
a. canalizarea fondurilor disponibile existente la nivelul unui sector catre alte sectoare de activitate care au deficit de fonduri
b. o relatie directa intre creditor si imprumutat; initiativa apartine imprumutatului, care in acest scop, emite instrumente financiare, cum ar fi obligatiunile
c. redistribuirea unor sume tot mai mari, vehiculate prin retele electronice de transfer tot mai ample


ANS: A

189. Seniorajul reprezinta:
a. diferenta intre cheltuielile cu producerea bancnotelor si valoarea lor nominala
b. comisionul platit regelui pentru transformarea lingoului de aur in monede
c. diferenta intre cheltuielile cu producerea bancnotelor si emiterea monedei electronice


ANS: A


105. Moneda electronica este o valoare monetara ce reprezinta o creanta asupra emitentului si trebuie sa indeplineasca cumulativ trei conditii:
1. este stocata pe suport electronic;
2. este emisa in schimbul primirii de fonduri a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara emisa;
3. este acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul;
4. existenta unui disponibil in cont;
5. existenta unor disponibilitati in numerar pentru reincarcare;
6. acordarea de credite in avans la emitent.
a. 1 + 2 + 3
b. 2 + 3 + 4
c. 3 + 4 + 5
d. 1 + 2 + 6


ANS: A


12. Un principiu ce se are in vedere referitor la organizarea si functionarea tezaurului in cadrul unei banci priveste cerinta:
a. de a se pastra peste zi in cadrul caseriei o cantitate cat mai mica de numerar si alte valori
b. accesul restrictionat doar la nivelul directorului sucursalei bancare
c. privind cheia de acces care trebuie sa fie pastrata de o singura persoana de incredere din banca.


ANS: A
13. Depunerea banilor in tezaur se efectueaza in fiecare zi .spre a fi preluati..in prezenta..detinatorilor de chei.
a. seara/dimineata/tuturor
b. la inceputul saptamanii/la sfarsitul saptamanii/directorilor
c. de luni/sambata/tuturor.


ANS: A

15. Plafonul de numerar reprezinta sumele in numerar pe care o banca le poate detine, iar baza de calcul a acestuia este:
a. media zilnica a platilor in numerar intr-o perioada determinata - de exemplu, o luna
b. nu se poate determina o suma certa pentru ca volumul operatiunilor de casierie variaza mult in timpul sarbatorilor
c. bancile nu isi calculeaza plafonul de numerar, ci acesta este stabilit de banca centrala.


ANS: A

24. Ce este numerarul? (p. 74)
- este denumirea generica a monedei fizice care circula efectiv


16. Casa de circulatie ca plafon de lucru cu numerar functioneaza pe principiul vaselor comunicante intre :
a. sucursalele unei banci - surplusul de numerar de la o sucursala alimenteaza deficitul de numerar la alta sucursala
b. bancile comerciale si banca centrala care pune si retrage din circulatie biletele de banca si moneda metalica
c. moneda efectiva - numerar si moneda de cont aflata in conturile de depozit ale clientelei, prin depuneri si retrageri de numerar.


ANS: C


17. Echilibrarea distributiei de numerar - excedent de numerar sau deficit de numerar - existent la o banca se realizeaza prin distributia numerarului:
1. intre sucursalele sale
2. intre bancile comerciale
3. intre banci comerciale si banca centrala
4. in limita plafonului de casa
5. numai in relatia cu banca centrala prin transportul fizic al banilor.
a. 1 + 4 +5
b. 2 + 4 +5
c. 1 + 2 +3


ANS: C


190. In cazul monedelor, falsificarea este inteleasa ca o denaturare a .., ca urmare a doua activitati posibile:., respectiv confectionarea de monede prin imitarea celor autentice si, in sensul modificarii continutului sau aspectului.
a. monedei/prefacerea/plasmuirea
b. adevarului/contrafacerea/alterarea
c. monedei/prefacerea/alterarea


ANS: B


19. Operatiunile de schimb valutar la ghiseu sunt operatiuni:
a. specifice pietei valutare in ansamblu
b. sunt operatiuni valutare cu amanuntul, iar pe piata valutara se efectueaza numai operatiuni de valori mari
c. nu au conexiune cu piata valutara , fiind operatiuni de casierie.


ANS: A


20. Cursul valutar la ghiseu intotdeauna se stabileste:
a. de casier sub forma cursurilor perechi, unul de vanzare si unul de cumparare
b. sub forma unui curs unic, preluat de pe piata valutara, iar banca percepe comision atat la vanzarea, cat si la cumpararea de valuta la ghiseu
c. de specialistul pe cursul bancnotelor din cadrul serviciului de arbitraj valutar al bancii sub forma cursurilor perechi, numai curs la vedere.


ANS: C

21. Operatiunile de vanzare - cumparare de metale pretioase la ghiseu sunt operatiuniefectuate in favoarea.sub forma.
a. cu amanuntul/publicului/de piese de aur cu diferite titluri
b. de valori mari/investitorilor/de lingouri cu titlu standard
c. cu amanuntul/colectionarilor de monede/de monede din metale pretioase.


ANS: A


31. Care este clasificarea comercializarii monedelor din metal pretios? (p. 99)
- monede de aur si monede commemorative si medalii.

32. Care este procedura de stabilire a titlului metalului pretios prezentat de clienti la ghiseele bancilor? (p. 97)
-piatra de incercare +tratament cu un reactiv

25. Portofoliile de creante/pool-urile sunt administrate de:
a. un vehicul investitional creat special pentru emisiunea de instrumente securitizate
b. societati specializate a caror principala activitate priveste administrarea vehiculelor investitionale
c. de ambele.


ANS: B


34. Ce nivel al veniturilor asigura investitorilor obligatiunile din transa suport in cazul obligatiunilor colateralizate cu debite (CDO)? (p. 370)
-in functie de clasa de risc

28. In emiterea obligatiunilor tip CMO (Collateral mortgage obligation), una din transele de obligatiuni emise poarta denumirea de transa suport. Aceasta reprezinta:
1. prima transa (A), intrucat constituie suportul realizarii emisiunilor celorlalte transe de obligatiuni
2. este sinonima cu transa Z specifica obligatiunilor Z
3. este ultima transa de obligatiuni cu maturitate incerta si care poate aduce investitorilor venituri mari sau piederi mari.
a. 1 + 2
b. 2 + 3
c. 1 + 3
ANS: B

36. Care sunt incasarile avute in vedere de o banca in cazul securitizarii creantelor la cardurile de credit?(p.362)
-se au in vedere sumele rambursate de client

30. In procesul operatiunii financiare de securitizare a creditelor ipotecare au loc doua fluxuri financiare importante:
1. de la imprumutati ipotecati la investitori
2. de la investitori la banca creditoare/cedenta
3. de la investitori la imprumutatii ipotecari
4. de la banca creditoare la institutia de administrare a portofoliului de creante.
a. 1 + 2
b. 2 + 3
c. 1 + 3


ANS: C


31. Instrumentele securitizate bazate pe ipoteci denumite Pfandbriefe sunt emise in diferite tari din Europa.
a. Germania, Elvetia, Franta
b. Spania, Franta, Germania
c. Germania si Austria


ANS: B

32. Abrevierea ABS (asset-backed security) s-a impus pe plan international pentru a desemna:
a. titluri financiare securitizate care au la baza lor alte tipuri de active decat creditele ipotecare
b. titluri financiare securitizate bazate pe incasarile din creditele acordate pentru carduri de credit si credite pentru cumpararea de automobile
c. titluri financiare securitizate bazate pe proprietate intelectuala si venituri din franciza
d. titluri financiare securitizate bazate pe ipoteci.


ANS: A

33. Abrevierea MBS (mortgage backed security) se utilizeaza pentru a desemna un instrument financiar care a fost emis in baza unui pool/portofoliu constituit din:
a. credite ipotecare
b. credite pentru contracte leasing
c. credite garantate cu valoarea caselor.


ANS: A

34. In tarile unde guvernul este implicat in sustinerea cumpararii de locuinte/case de catre populatie, agentiile guvernamentale specializate au rolul:
a. de a prelua pool-urile ipotecare si, in baza lor, sa emita titluri financiare securitizate
b. de a garanta plata ratelor si dobanzilor datorate de imprumutatii ipotecari
c. de a emite titluri securitizate si/sau de a garanta investitorilor plata capitalului si a dobanzilor aferente titlurilor securitizate.


ANS: C

35. Instrumentele financiare securitizate bazate pe ipoteci comerciale denumite si CMBS (commercial mortgage backed security) sunt bazate pe credite acordate pentru:
1. constructii de cladiri destinate crearii mai multor spatii comerciale;
2. constructii de blocuri pentru locuinte, pentru pensionari sau alte cladiri cu scop social
3. constructia de hoteluri, blocuri pentru birouri si alte constructii similare.
a. 1 + 2
b. 2 + 3
c. 1 + 3


ANS: B

185. Pana in anii 1970, aurul se tranzactiona direct:
a. in cadrul pietei derivatelor pe aur
b. sub forma operatiunilor carry trade-gold
c. pe piata fizica a aurului.


ANS: C


43. Piata aurului in ansamblu cuprinde doua segmente:
a. piata tranzactiilor cu instrumente financiare aur si piata virtuala e-gold
b. piata tranzactiilor cu amanuntul si piata tranzactiilor angro
c. piata actiunilor aur si obligatiunilor aur si piata conturilor aur.


ANS: B


44. Contul metal-aur functioneaza ca un:
a. cont curent
b. cont de depozit
c. cont de investitii


ANS: A

48. Obligatiunile aur cu warant detasabil dau dreptul la un venit anual.., iar in baza warantului, dreptul de a achizitiona..la un pret.
a. flotant/aur/de pe piata
b. fix/aur/prestabilit
c. fix/argint/prestabilit.


ANS: B


49. Actiunile aur sunt emise de:
a. bancile care detin in custodie tezaure de aur
b. bancile denumite bullion bankers
c. companiile miniere de aur.


ANS: C


50. Operatiunile la termen cu aur se aseamana cu cele specifice pietei valutare, pretul la termen fiind in acest caz:
a. pretul aurului in lire sterline
b. cotatia aurului la bursa din Londra
c. pretul aurului pe piata la termen
d. fixingul aurului stabilit zilnic la Londra.


ANS: C51. Aurul digital permite efectuarea platilor:
a. in baza unui depozit in aur pastrat la o banca specializata in tranzactii cu aur
b. in baza depozitului in aur constituit la emitentul de moneda electronica-aur, ambii parteneri trebuind sa aiba conturi e-gold
c. numai in relatie cu e-money prin conversia ce se realizeaza prin intermediul unei monede pivot.


ANS: B


52. Acordul dintre banci denumit Central Bank Gold Agreement, incheiat in 1999 si reinnoit in 2004, are ca scop:
a. de a influenta evolutia pietei aurului prin asigurarea unor parametri de stabilitate in cererea si oferta de aur si a tranzactiilor cu aur, prin controlul vanzarilor
b. sa limiteze vanzarile de aur la 400t/anual fara a depasi 2000t/pe intreaga perioada de 5 ani a acordului
c. sa influenteze deciziile bancilor centrale ale statelor lumii in consolidarea rezervelor oficiale si modul in care utilizeaza aurul pentru operatiuni financiare.


ANS: A

53. Operatiunile gold-carry trade reprezinta o strategie investitionala prin care investitorii imprumuta aur de la banci pe care:
a. il utilizeaza pentru a-l plasa in fondurile aur cu scopul de a beneficia de o administrare profesionala a activelor si a realiza venituri mai mari
b. il vand pe piata, iar suma obtinuta o investesc in titluri financiare care aduc venituri sub forma de dobanda mai mare decat costul platit pentru imprumutarea aurului
c. il utilizeaza pentru a emite obligatiuni bazate pe aur fie sub forma obligatiunilor garantate cu aur, fie a obligatiunilor aur.


ANS: B

54. Managementul activelor reprezinta activitatea de investire sia fondurilor efectuata de o entitate specializata in numele..cu scopul realizarii de
a. plasament/clientelei/castiguri din dividende
b. administrare profesionala/investitorilor/performante superioare
c. atragere de fonduri/bancilor de investitii/profit.


ANS: B

55. Managementul activelor se poate realiza:
1. de fiecare companie, care singura isi asigura managementul activelor sale
2. de catre banci si firme specializate in administrarea de active , care le efectueaza in favoarea investitorilor contra unui comision
3. centralizat la nivelul unei tari prin sistemul de tranzactionare alternativa, de exemplu, Rasdaq.
a. 1 + 3
b. 1 + 2
c. 2 + 3


ANS: B

56. Portofoliu este denumirea generica utilizata pentru un grup de.detinute de o entitate cu scop de.
a. creante de incasat/acordare de credite
b. instrumente financiare/investitie financiara
c. depozite bancare/a obtine venituri din dobanzi.
ANS: B

60. Segregarea fondurilor constituie principiul de baza in administrarea pe baze profesionale a activelor si consta in:
a. separarea fondurilor date in administrare de fondurile proprii ale firmei de management si separarea fondurilor pe fiecare tip de client sau investitor
b. separarea fondurilor date in administrare pe fondri mutuale, fonduri hedge si fonduri de capital de risc etc., in functie de clasa de risc a activelor ce compun fondul respectiv
c. segregarea nu este un principiu obligatoriu decat pentru separarea fondurilor /averilor date de persoane particulare de cele care sunt cuprinse in clasa fondurilor mutuale.ANS: A
61. Specificul veniturilor realizate din managementul activelor se particularizeaza prin faptul ca sunt calculate:
a. prin aplicarea comisioanelor asupra valorii de piata a activelor din portofoliu, ceea ce in cazul cresterii valorii pe piata a actiunilor de exemplu, firma de management active beneficiaza “pe gratis“ de cresterea pretului actiunilor, ceea ce determina comisioane mai mari fara niciun cost aditional, respectiv cresc fluxurile financiare care merg direct la profit
b. luandu-se in consideratie riscul sistemic care este influentat de factori ca evolutia economica a tarii, ratei inflatiei si care sunt riscuri care nu pot fi reduse prin diversificarea portofoliilor, ceea ce reduce veniturile
c. luand in considerare riscul nesistemic care include riscul de plasament, riscul de management etc., care in general poate fi controlat prin diversificarea portofoliului si selectarea activelor care insa conduc la cresterea cheltuielilor.


ANS: A

62. Cele mai multe active aflate in administrare/management sunt concentrate in cele trei mari centre financiare globale:
a. Boston, San Francisco, Los Angeles
b. Paris, Zόrich, Denver
c. Londra, New York, Tokyo.


ANS: C
58. Care tip de investitori institutionali domina piata fondurilor date spre administrare/management active? (p. 427)
- centrele monetare din SUA


64. Conventional, piata managementul averilor private este definita ca fiind piata acelor active financiare detinute in (1).(2) de ..care depasesc suma de (3)..
a. firmele de management active/de diferiti investitori/5 mil. euro
b. proprietate privata/de persoane sau familii/1 mil. dolari
c. societati de investitii/investitori institutionali/30 mil. dolari.


ANS: B

65. Activitatea bancara privata (private banking) cuprinde in principal:
1. planificarea averii, optimizarea impozitelor platite pe detinerile de imobile etc.;
2. managementul averii - prin administrarea totala a activelor financiare;
3. art banking - operatiuni de vanzare cumparare de arta decorativa, bijuterii;
4. servicii de cash management si garantarea tranzactiilor comerciale globale.
a. 2 + 3 + 4
b. 1 + 2 +3
c. 1 + 3 + 4


ANS: B

67. Fondurile de administrare a averii statului (sovereign - wealth funds) se refera la activitatea de management a activelor compuse din:
1.rezerva oficiala a unei tari - aur, valuta, titluri financiare;
2. veniturile realizate din exploatarea resurselor naturale ale tarii;
3. operatiuni financiare pentru publicul bogat dintr-o tara efectuat de banca centrala.
a. 2 + 3
b. 1 + 2
c. 1 + 3


ANS: B

68. Fondurile private equity (capital privat) si fondurile de capital de risc (venture capital) constau in fondurile care sunt.in realizarea de noi afaceri sau dezvoltarea, extinderea si reorganizarea afacerilor existente detinute in si comporta un risc investitional mare.
a. puse la dispozitie/proprietate privata
b. credite utilizate/proprietatea statului
c. ajutoare utilizate/administrare de persoane particulare.


ANS: A
69. Investitorii de capital de risc sau private equity:
1. nu sunt creditori, ci pun la dispozitie fonduri pentru o anumita perioada de timp;
2. isi recupereaza investitia prin vanzarea actiunilor sau parti din investitie;
3. sprijina statul in asanarea firmelor falimentare;
4. sunt participanti directi in cadrul programelor de finantare de redresare economica.
a. 1 + 3
b. 1 + 4
c. 1 + 2
d. 2 + 3


ANS: C

70.Fondurile private equity sunt un vehicul investitional care investesc in companii sau alte entitati cu intentia de a obtine controlul acesteia, astfel ca de pe aceasta pozitie sa:
a. procedeze la restructurarea companiei privind capitalul, managementul si infrastructura sa organizationala, iar dupa ce atinge performantele stabilite sa o vanda cu o diferenta substantiala fata de investitia facuta
b. sa o desambleze in parti, active fizice si sa le vanda pe parti la preturi care adesea totalizeaza sume cu mult mai mari decat investitia initiala
c. sa procedeze la restructurarea si revigorarea acesteia si sa ramana actionar realizand venituri din dividende.

ANS: A


? 71. Capitalul de inceput a afacerii pus la dispozitia intreprinzatorilor privati de catre fondurile de capital de risc mai este denumit:
a. de start-up, de samanta
b. pentru dezvoltarea, de mezanin, pentru extindere
c. pentru finantari leverage - buyout
d. pentru salvare, de revigorare, de restabilire.


ANS: A

73. Managementul buyout sau finantarea levarage buyout se refera la achizitia unei companii in baza unui ..garantat cu..si rambursat din fluxurile financiare.ale acesteia.
a. credit pe termen lung/activele companiei/viitoare
b. credit pe termen scurt/titluri de stat/din vanzarea actiunilor
c. finantare din partea statului/titluri de stat/viitoare.


ANS: A

74. Fondurile hedge sunt vehicule investitionale definite prin caracteristicile activitatilor desfasurate:
1. obtinerea venitului maxim absolut si asumarea unor riscuri foarte mari;
2. modul de plata al comisionului de management si a unei parti (de ex., 20%) din profitul obtinut platite managerului fondului in conditiile in care riscurile sunt impartite intre investitori proportional cu fondurile avansate de fiecare;
3. activitatea lor este opaca si nu se cunosc date cu privire la rezultatele financiare si profiturile realizate;
4. asumandu-si riscuri foarte mari, multe fonduri hedge falimenteaza.
a. 2 + 4
b. 1 + 2
c. 3 + 4


ANS: B

76. Termenul de produs bancar este asociat unei activitati bancare (1)..(2).si (3).care presupune una sau mai multe operatiuni simple sau complexe.
a. delimitate/cunoscute/reglementata
b. individualizate/personalizata/nereglementata
c. polarizate/unui domeniu/necesare clientelei.


ANS: A

77. Ciclul de viata al produselor care au la baza promovarii lor o initiativa legislativa se caracterizeaza prin:
a. parcurg trei etape: lansare, maturitate, declin
b. sunt lansate de mai multe banci simultan si sunt abandonate simultan
c. permit bancilor sa-si diversifice gama de produse - la nivel de produs matur
d. dupa lansare, viata produselor este legata de durata de aplicare a reglementarilor.


ANS: D

78. Fluxul de informatii banca-client se refera la principalele informatii pe care banca in mod constant trebuie sa le puna la dispozitia clientilor actuali si potentiali si privesc:
1. informatii despre banca si produse oferite, costurile acestora: gradul de informatizare a operatiunilor etc.;
2. informatii confidentiale destinate fiecarui client in parte: extrase de cont, scari de dobanzi, avizele de debit/credit etc.;
3. informatii generale despre evolutia sistemului bancar, starea economiei, politica bancii centrale.
a. 1 + 2
b. 1 + 3
c. 2 + 3


ANS: A

79. Planul de marketing este un document sau set de documente eleaborat de servicii specializate din banci cu scopul de a orienta banca sa vina in intampinarea..in conditii de
a. nevoilor clientelei/profitabilitate
b. cererilor clientilor noi/reducerea costurilor
c. evolutiilor de pe piata/competitivitate.


ANS: A

80. Marketingul asociat produsului bancar vizeaza in principal doua aspecte:
1. produsul bancar ales drept tinta sa implice cat mai multe operatiuni si servicii aditionale si posibilitatea constructiei de pachete de produse in jurul sau pentru a extinde dependenta clientului;
2. clientul sa poata identifica avantajul de baza distinctiv al produsului comparativ cu alte produse ale bancii sau oferite de alte banci;
3. sa contribuie la imbunatatirea imaginii bancii pe piata si consolidarea pe termen lung a relatiei banca-client;
4. sa aduca cat mai multe venituri din comisioane bancii.
a. 1 + 2
b. 2 + 3
c. 3 + 4
d. 1 + 4


ANS: A

81.In cazul in care clientii nu sunt sensibili in mod special la pretul produsului bancar, dar acorda importanta calitatii inalte a acestuia, banca poate promova produsul aplicand un calcul prin metoda:
a. pret plus profit
b. pretului special
c. pretului de penetrare
d. pretului evaluat.


ANS: B

82.In cazul in care pretul produsului bancar a fost calculat in baza costurilor serviciilor la care se adauga o suma reprezentand profitul se discuta despre metoda:
a. pret plus profit
b. pretului special
c. pretului de penetrare
d. pretului evaluat.


ANS: A

?18. Serviciile bancare electronice reprezinta clasa de servicii bancare care pot fi puse la dispozitie de o banca clientelei sale prin mijloace de plata electronica sau partial electronica prin intermediul unui terminal (telefon fix, mobil, Internet, computer personal).

ANS: T

?66. Clientela bancara devenind tot mai avizata a inceput sa solicite servicii de activitate bancara privata chiar pentru sume mai modeste, care, de regula, sunt oferite de banci sub forma:
1. unor pachete de servicii complete care privesc conturi de depozite in conexiune cu tranzactii cu titluri financiare;
2. pachetelor de servicii bancare traditionale imbunatatite calitativ prin asociere cu conturile de card si activitate bancara electronica - e-banking;
3. pachete de servicii cu preturi preferentiale derulate prin plasamente la nivel global.
a. 2 + 3
b. 1 + 3
c. 1 + 2


ANS: C

88.Transferul fondurilor presupune norme standardizate la nivel national cu privire la:
1. instrumentele de plata in baza carora se procedeaza la transferul fondurilor;
2. tehnologia unitara de preluare a informatiilor primite, transmise si receptionate de banci;
3. procedura operationala de stingere a obligatiilor de plata;
4. transferurile interne;
5. transferurile externe;
6. numele clientilor in favoarea carora se efectueaza transferurile;
7. conectarea la sistemul SWIFT.
a. 7 + 6 + 5
b. 6 + 5 + 4
c. 1 + 2 + 3
d. 2 + 3 + 7


ANS: C
91.Platile de mare valoare reprezinta sume foarte mari de bani care sunt schimbate intre banci, unde tranzactia prersupune o decontare..si., in tara noastra sumelei.
a. urgenta/rapida/peste 50.000
b. la sfarsitul zilei/a doua zi/sub 50.000
c. in timp real/zilnic/denominate in


ANS: A

93.Sistemul de plati si compensari in Romania cuprinde urmatoarele structuri:
1. Sistemul Electronic de Plati;
2. Sistemul de plati si compensari pe suport hartie;
3. Sistemul de Decontare pe baza Bruta in Timp Real (ReGIS);
4. Sistemul Electronic cu decontare pe baza Neta administrat de Transfond (SENT);
5. Sistemul de depozitare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat (SaFIR).
a. 1 + 2
b. 3 + 4 + 5
c. 1 + 3 + 4
d. 2 + 3


ANS: A

102. Sistemul SWIFT asigura transmiterea de date si mesaje deservind:
a. relatiile directe dintre banci si clienti
b. relatiile cu sistemele de plata si compensari nationale si cu bancile centrale din aceste tari
c. relatiile cu alte sisteme de transfer electronic de fonduri si intitutiile centrale implicate in aceste sisteme
d. toate


ANS: D
110. Fuziunile si achizitiile in domeniul bancar au avut ca efect:
1. un numar tot mai mic de banci dobandesc capacitatea de a controla o parte tot mai mare din resursele bancare;
2. mutarea liniilor de afaceri in afara domeniilor traditionale ale bancilor si patrunderea in noi domenii: asigurari, investitii financiare, fonduri mutuale;
3. mutarea activitatii in afara granitelor nationale;
4. dezvoltarea de afaceri netraditionale activitatii bancare si cresterea vanzarilor de produse incrucisate;
5. cresterea si intarirea pozitiei la nivel global.
a. 1 + 2 + 4
b. 1 + 4 + 5
c. 1 + 2 + 3
d. 2 + 4 + 5


ANS: C
111. Angajamentele conditionate reprezinta:
a. angajamente de plata asumate de banca de a efectua in viitor o plata sau de a pune la dispozitie fonduri
b. angajamente asumate de banca de a efectua o plata sau a pune la dispozitie fonduri in eventualitatea producerii unui eveniment
c. orice angajament de plata asumat de o banca este un angajament conditionat.


ANS: B
118. Principalele caracteristici ale cardului sunt date de tehnologia informationala incorporata intr-o piesa dreptunghiulara din plastic care permite:
1. receptarea, prelucrarea si stocarea informatiilor si transmiterea la distanta a informatiilor;
2. reflectarea transferurilor efectuate in baza acestor informatii in conturile bancare ale participantilor;
3. plata si decontarea simultana in timp real;
4. functia instrument de plata electronica.
a. 1 + 3
b. 3 + 4
c. 1 + 2


ANS: C
119. Cardul este un instrument de plata electronica pe un suport de informatie standardizat, securizat si individualizat, care permite detinatorului sau:
1. sa foloseasca disponibilitatile banesti proprii dintr-un cont deschis pe numele sau la emitentul cardului;
2. sau/si sa utilizeze o linie de credit in limita unui plafon stabilit in prealabil deschisa de emitent in favoarea detinatorului de card;
3. sa efectueze transferuri inter si intrabancare in moneda nationala si in valute straine;
4. sa acceseze conturile curente de investitii financiare si sa ordone tranzactii.
a. 1 + 3
b. 1 + 2
c. 3 + 4


ANS: B
84. Care sunt principalele tipuri de carduri si ce caracteristici funcŃionale au? (p. 160; 163)
-carduri de debit,de debit cu facilitatea de descoperit de cont,de credit,de retragere numerar

137. Pentru cardurile emise sub sigla marilor companii de carduri - VISA, Mastercard, autorizarea tranzactiei presupune:
a. acordul direct al bancii emitente a cardurilor, ca banca afiliata/membra la sistemul de carduri respectiv
b. mesajul pentru autorizarea tranzactiei este rulat direct la centrul unic de autorizare pe zone geografice sau la nivel international, al companiilor emitente de carduri
c. autorizarea tranzactiei este data de banca emitenta a cardului, dar mesajul este rutat printr-un centru de procesare care asigura interfata cu centrul companiei emitente de carduri la care banca emitenta este afiliata.


ANS: C
138. Documentele de vanzare - “bonul de casa” eliberat de comerciant - intotdeauna au ca destinatie un exemplar la comerciant si un exemplar la detinatorul de card, deoarece:
1. prin semnatura data pe el, detinatorul de card certifica plata, reprezentand un ordin de plata dat bancii emitente de a efectua plata din contul sau;
2. constituie un document in baza caruia pot fi contestate plati inregistrate gresit sau care apar in extrasul de cont, dar nu au fost facute;
3. este document utilizat de comerciant in relatia de incasare a banilor prin banca acceptanta.
a. 1 + 2
b. 2 + 3
c. nu au relevanta
d. toate


ANS: D


139. Toate autorizarile de plata presupun autorizarea vocala:
1. de catre banca emitenta;
2. de catre banca acceptanta;
3. de la centrul de procesare VISA sau Mastercard, dupa caz;
4. in cazul in care este utilizat un imprinter.
a. 1 + 2
b. 1 + 4
c. 2 + 3


ANS: B

140. Decontarea platilor efectuate prin card presupune:
a. debitarea contului detinatorului de card si creditarea contului comerciantului
b. centralizarea platilor efectuate de detinatorii de carduri emise de banca emitenta de la toate sucursalele sale si transferul sumelor pe banci acceptante, in functie de locatia comerciantilor;
c. implicarea bancilor emitente si bancilor acceptante ca centre de evidentiere, tranzactiile efectuandu-se electronic.


ANS: B

141. Decontarea intrabancara are loc atunci cand:
a. banca emitenta este si banca acceptanta
b. banca emitenta este afiliata la o companie de carduri sub sigla careia emite carduri
c. banca acceptanta, ca banca a comerciantului, este situata in aceeasi tara cu acesta (unde a avut loc cumparatura)
d. banca emitenta nu este si banca acceptanta.


ANS: A


? 151. Competitia bancilor pentru atragerea de depozite a constituit o dominanta dat fiind:
a. rolul pe care il au depozitele in constituirea resurselor de creditare;
b. contextul structurarii pietei eurovalutelor si posibilitatea plasamentelor mai avantajoase;
c. posibilitatile oferite de tehnologia informationala in ofertarea de noi servicii e-banking.


ANS: A

3. Dezintermedierea s-a manifestat prin asigurarea unui flux financiar ..intre creditor si imprumutat fara a mai apela la un.
a. direct/intermediar financiar
b. indirect/creditor autorizat
c. direct/vehicul investitional


ANS: A


152. Inovatiile financiare reprezinta procesul continuu al ……………………… privind produsele, institutiile si politicile de …………………….. care determina ………………….. unui sistem financiar.
a. schimbarilor / operare / structura
b. reglementarilor / acces / organizarea
c. directivelor UE / reglementare / componentele


ANS: A


158. Deontologia bancara se refera la ansamblul normelor de comportament si a obligatiilor ……………………… din domeniul bancar fata de clienti, ………………………, fata de comunitatea bancara si …………………… .
a. sucursalelor / alte banci / banca centrala;
b. profesionistilor / colegi de profesiune / societate;
c. brokerilor / institutii financiare / bursa de valori.


ANS: B


159. Conceptul de asigurare a depozitelor se refera la:
a. o entitate, guvern, comunitate bancara, banca centrala, care se angajeaza sa asigure valoarea depozitelor si restituirea acestora (integral sau partial) in cazul falimentului bancar;
b. orice banca care se angajeaza sa restituie depozitele neconditionat, la prima cerere formulata de deponenti in scris;
c. dreptul autoritatilor statale de a decide daca se considera util si necesar sa salveze o banca si sa despagubeasca deponentii in cazul declansarii procedurii de faliment a bancii.


ANS: A


160. Interventiile bancii centrale pe piata valutara destinate sa intareasca cursul monedei nationale in raport cu o valuta straina presupun:
a. vanzarea monedei nationale si cumpararea valutei straine (vinde lei, cumpara euro)
b. cumpara moneda nationala si vinde valuta straina (vinde euro, cumpara lei)
c. operatiunile de vanzare sau cumparare pe piata valutara sunt insotite de operatiuni de sterilizare


ANS: B

? 161. Tranzactiile in care se utilizeaza cursuri la termen sunt denumite operatiuni valutare (1) …………………. iar ansamblul relational interbancar formeaza piata (2) ………………….
a. la vedere / la termen
b. la vedere / la vedere
c. la termen / la termen


ANS: C
97. Unde sunt plasate fondurile temporar disponibile la sfarsitul unei zile bancare ale bancilor comerciale? (p. 261)
-fie la depozite la alte banci,fie sunt utilizate pt a cumpara certificate de depozit sau sant utilizate pt a acorda credite altor banci
98. Care sunt tipurile de cultura a creditului (sau filozofia creditarii) si prin ce se particularizeaza fiecare? (p. 290)
-orientata spre valoare-se caracterizeaza prin acordarea unei atentii deosebite calitatii creditelor,controlului f sever al manegementului riscului; primeaza sanatatea financiara;acordarea creditelor are un caracter conservator; veniturile sant relativ mai mici
-credite orientate spre profitul curent: se acorda atentie veniturilor pe termen scurt;primeaza cresterea sau realizarea planului de profit anual al bancii;managementul bancii este deschis in acordarea de credite unor imprumutati care au un risc de credit mare;veniturile sant mari in perioadele de crestere economice favorabile
-creditare orientata spre cota de piata : se concentreaza pe marimea cotei de piata ;primeaza cresterea volumului creditelor ;acordarea de credite este agresiva;veniturile sant puternic influentate in timp de calitatea creditelor

167. Ipoteca este o …………………… care serveste la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau, printr-un ……………………… din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale ………………….. in acest scop.
a. garantie reala / bun imobil / legala
b. garantie personala / bun mobil / contractuala
c. garantie accesorie / bun imobil / conventionala.


ANS: A

? 99. Prin sistemul SaFIR sunt derulate urmatoarele tipuri de operatiuni:
1. de piata primara - derulate de participanti in relatia cu emitentul (decontarea rezultatelor pietei primare);
2. de piata secundara (tranzactii de vanzare cumparare, contracte de garantie, operatiuni repo);
3. de piata valutara (tranzactii la vedere si la termen);
4. de piata monetara (tranzactii swap si repo).
a. 1 + 2
b. 3 + 4
c. 2 + 3
d. 1 + 4


ANS: A

101. Cum sunt denumite cele trei parŃi implicate in emiterea unei garanŃii bancare? (p. 314)
-banca garanta,beneficiarul garantiei si ordonatorul

180. Piata certificatelor de trezorerie este un segment al pietei monetare pe care se tranzactioneaza certificatele de trezorerie ale autoritatilor guvernamentale care au fost emise cu scopul:
a. sa asigure bancilor posibilitatea de a plasa fondurile temporar disponibile in inscrisuri financiare;
b. sa asigure existenta unei piete monetare pe care are loc o diversificare a inscrisurilor financiare negociate;
c. sa acopere diferentele valorice si in timp, ce apar intre veniturile si cheltuielile bugetare.


ANS: C


? 181. Piata certificatelor de depozit este un segment important al:
a. pietei de capital
b. pietei monetare
c. pietei valutare.


ANS: B


182. Principalele segmente ale pietei monetare nationale sunt:
1) piata interbancara;
2) piata actiunilor;
3) piata certificatelor de trezorerie;
4) piata acordurilor repo;
5) piata hartiilor comerciale;
6) piata obligatiunilor
7) piata certificatelor de depozit.
a. 1+2+3+4+6
b. 2+3+5+6+7
c. 1+3+4+5+7


ANS: C

129. Programul SEPA for cards cuprinde un set de principii si reguli cu privire la realizarea schemelor de carduri la nivel paneuropean, cu scopul de a forma o..a cardurilor; din 2010 nu ar trebui sa existe nici. in circulatie, Romania urmand sa se alinieze cerintelor programului in.
a. piata interna unica/un produs exclusiv local/2012-2014
b. piata unica a cardurilor/card exclusiv local/2014
c. piata primara nationala/un card emis exclusiv local/2010.


ANS: A
{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:Cauta referat