QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate informatica

Aplicatie : folosirea sistemelor informatice pentru transporturi comerciale
APLICATIE : FOLOSIREA SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU TRANSPORTURI COMERCIALE

1.1.        APLICATII PE INTERNET

 
Etapa I.

Mai  intai se va accesa reteaua de INTERNET, dupa care se va tasta cu ajutorul tastaturii urmatoarea relatie www.transnet.ro.  Pentru a se putea accesa fisierul < TRANSnet > mai este necesara parola transportatorului  plus numele societatii comerciale, fara acestea nu vom putea accesa baza de date.

Dupa ce datele au fost corect introduse, vom avea in fata fereastra fisierului                      < TRANSnet > plus meniul principal al acesteia. Meniul principal este format din urmatoarele componente:

1)       Informatii utile

2)       Despre TRANSnet

3)       Cautare cerere transport

4)       Oferte transport

5)       Afisare oferte proprii

6)       Modificare date organizatie

7)       Iesire.

Etapa a-II-a

Prin accesarea ferestrei < Criterii de selectie pentru cereri de transport  > va aparea in fata noastra un tabel cu urmatoarele informatii:

1)       Data de inceput a cererii

2)       Data limita a cererii

3)       Natura marfa

4)       Calitate marfa

5)       Locul incarcarii ( tara, zona, localitatea )

6)       Locul descarcarii ( tara, zona, localitatea )

7)       Nume organizatie.

In cazul in care transportatorul nu are nici un criteriu, atunci se va apasa butonul OK.

Etapa a-III-a

La accesarea ferestrei < Cautare cereri de transport  > vom avea urmatoarele date:

1)       Organizatie

2)       Locul incarcarii

3)       Data incarcarii

4)       Locul descarcarii

5)       Data descarcarii

6)       Natura marfii ( generale )

7)       Numar telefon

De exemplu, avem urmatoarea comanda de la organizatia S.C. TRANS INFO S.A. :

Locul de incarcare: HAMBURG

Data incarcarii      : 03/04/2002

Locul descarcarii   : PLOIESTI

Data descarcarii    : 08/04/2002

Natura marfii        : Marfuri generale

Numar telefon       : 013367254

In acest mod  putem accesa orice fereastra dorim iar aceasta ne va oferii informatiile dorite.

De  exemplu, < Oferta transport >, vom putea vizulaliza toate ofertele care au fost facute pana in momentul de fata. In ccea ce priveste fereastra < Afisare oferte proprii > cu ajutorul acesteia vom putea vizualiza toate ofertele care au fost facute de noi catre alte organizatii interesate.

Cu ajutorul ferestrei < Modificare date organizatie > putem modifica oricand datele care au fost introduse ulterior.

Pentru a iesi din cadrul programului vom utiliza fereastra < Iesire >. In anexa 4.1. sunt prezentate toate cele mentionate  in acest capitol.

 

 

1.2.                             DDB ( Distributed Data Base ) PENTRU  5 FIRME DIN BANAT

Din punct de vedere hard calculatorul trebuie sa fie PENTIUM  II  sau  mai mult care trebuie sa fie legat in reteaua de INTERNET.

Software – ul de baza poate avea drept sistem de operare WINDOS ‘ 95, ’98, 2000 sau WINDOS  NT  si INTERNET  EXPLORER.

Limbajul de programare pe care l-am folosit este  VISUAL FoxPRO 6.0. Programul se lanseaza de pe DESKTOP ( de pe ecran ) de la icoana construita pentru el , dupa click-ul dat pe icoana apare fereastra principala care este prezentata in tabelul 4.2. de mai jos:

DENUMIRE

FIRMA

ADRESA

FIRMA

TEL./FAX

NATURA

MARFII

TONAJ

( tone )

SPECIALEIn acest tabel se vor trece firmele care se gasesc in baza de date si care sunt insotite de informatiile necesare, pentru acest exemplu am ales 5 firme dintre multele existente in Timisoara.

Pentru a ajunge la informatii mai ample  despre firma respectiva, se va face un click pe < Denumire firma > din aceasta fereastra principala, dupa care se va deschide o subfereastra unde vom acces la informatiile de care avem nevoie cu privire la firma dorita.


Denumire

Firma

Adresa Firma

Tel. /  Fax

Natura marfii

Tonaj

Speciale

Sc  RESA  Srl

Str. Bolivia, Bl.41, Ap.2

093154347

Confectii

3,5 t

Sc MARIPI Srl

Str. Horia, Nr. 12 B

013367254

Adr.

7 t

Sc DUNCA Srl

Str. Basarab, Bl. A35

072315463

Generale

20 t

Sc TRANS - CONDOR Srl

Str. Brandusei, Bl.1/25

Ap.1

025847513

Confectii

10 t

Sc DASLER Srl   Str. Macilor , Nr.133      072378987    Generale       3,5 t

 

 

In anexa 4.2. este prezentat  bilantul financiar contabil de unde au fost preluate datele necesare pentru calcularea ratelor de structura.

 

 

4.3. INDICATORI : ANALIZA RATELOR DE  STRUCTURA A ACTIVULUI SI PASIVULUI BILANTIER

Analiza care urmeaza sa o dezbatem, se realizeaza la societatea comerciala S.C. “ RESA” S.R.L . care are sediul in Timisoara, obiectul de activitate il constituie transportul                         ( marfuri generale).

Datele pentru calcularea indicatorilor au fost preluate din bilantul financiar, date preluate pe doi ani, pe anul 2001 si 2002.

Analiza ratelor de structura a bilantului evidenteaza raportul care exista intre diferitele elemente patrimoniale precum si modificarile care se produc in legatura cu mijloacele economice  ( elementele de activ ) si sursele de finantare ( elementele de pasiv ).

In  tabelul  4.3. prezentat mai jos se va trece la calcularea indicatorilor, a ratelor de structura :

nr.      CRT.

INDICATORI

AN

PRECEDENT

AN

CURENT

ABATEREA

( +/- )

1.

Rata activelor imobilizate

80,44 %

52,29 %

- 30,15

2.

Rata imobilizarilor necorpor.

0,61 %

0

- 0,61

3.

Rata imobilizarilor corporale80,44 %

0

- 80,44

4.

Rata activelor circulare

18,94 %

47,70 %

+ 28,76

5.

Rata creantelor

2,23 %

7,76 %

+ 5,53

6.

Rata disponib.  banesti

18,94 %

47,70 %

+ 28,76

TOTAL  ACTIV

100 %

100%

1.

Rata stabilitatii financiare

35,07 %

0,53 %

- 34,54

2.

Rata autonomiei fin. globale

21 %

29%

+ 8,0

3.

Rata autonom. fin. la termen

-17,83 %

42,31 %

+ 60,14

4.

Rata indatorarii globale

121,70 %

70,26 %

- 51,44

5.

Rata indatorarii la termen

0

0

0

TOTAL PASIV

100 %

100 %

I.         Analiza ratelor de structura a Activului :

1.)     Rata activelor imobilizate ( RAi ):

 RAi  = AI / AT  x 100        unde: AI = active imobilizate

                                                      AT = active totale

                                                                 DrAi = variatie ratei AI                            

RAio =  Ai0 / AT0 x 100 = 303333 / 377074 =  0,8044 x 100 = 80,44 %

RAi1 =  Ai1 / AT1 x 100 = 233333 / 446144 =  0,5229 x 100 = 52,29 %

DrAi = rAi1 – rAio = 50,29 % – 80,44 % =  - 30,15

Din  calculele efectuate rezulta:

-        rAi1 < rAio : - aceasta relatie ne arata ca ponderea activelor imobilizate in total activ a inregistrat o scadere,  adica ritmul de crestere a activelor imobilizat       ( Ai ) este depasit de ritmul de crestere a activelor totale ( At ).

2.)     Rata imobilizarilor necorporale ( Rin ):

Rin = IN / AT x 100                unde: IN = imobilizari necorporale

                                                                    AT = active totale

                                                         DrIn = variatia ratei IN

Rino =  IN0 / AT0 x 100 = 2305 / 377074 = 0,0061 x 100 = 0,61 %

Rin1 =  IN1 / AT1 x 100 = 0 / 446144 = 0

Drin  = Rin1 – Rino = 0 –0,61 % = -0,61

Rata imobilizarilor necorporale in perioada de baza (Po) este de      0,61 %  iar in perioada curenta (P1) este zero deoarece in anul curent nu au existat imobilizari necorporale. Abaterea care a rezultat este una negativa, cu (– 0,61 ).

 

3.)     Rata imobilizarilor corporale ( Ric ) :Ric = IC / AT X 100                           unde: IC = imobilizari corporale

                                                         AT = active totale

                                                         DrIC = variatia ratei IC

Rico = IC0 / AT0 =  303333 / 377074 = 0,8044 x 100 = 80,44 %

Ric1 =  IC1 / AT1 = 0 / 446144 = 0

DrIC = Ric1 – Rico = 0 – 80,44 % = -80,44

Aceasta rata masoara  capacitatea intreprinderii de a rezista unei crize, de a se adapta la schimbarea brusca a tehnicii sau a cerintelor pietei. Dupa cum se observa nu avem imobilizari corporale in  anul curent doar in anul precedent.

4.)     Rata activelor circulante ( RAc ) :

  

RAc =  AC / AT x 100                        unde : AC = active circulante

                                                                 DrAC = variatia ratei  AC

RAc0 = Ac0 / At0 =  71436 / 377074 =  0,1894 x 100 =  18,94  %  

RAc1 =  Ac1/ AT1 = 212811 / 446144 =  0,4770 x 100 =  47,70 %

DrAc = RAc1 – RAc0 = 47,70 % - 18,94 % = + 28,76

Situatia in care ne aflam este RAc1 > RAc0, ceea ce inseamna  ca a  crescut de la 18,94 % in perioada de baza (p0) la 47,70 % in perioada curenta (p1) .

5.)     Rata  creantelor ( RCr ) :

RCr = Cr / AT x 100                           unde: Cr   = creante

                                                                      AT = active totale

                                                                     DCr = abaterea ratei Cr

RCr0 = Cro / AT0 = 8413 / 377074  = 0,0223 x 100 =  2,23 %

RCr1 = Cr1 / AT1 = 34623 / 446144 = 0,0776 x 100 =  7,76 %

DCr  = RCr1 – RCr0 = 7,76 % - 2,23 % =  +5,53

In concluzie, observam ca, rata creantelor in perioada curenta (Rcr1) este mai mare fata de cea in perioada de baza (RCr0) astfel ca avem o abatere pozitiva de ( +5,53 ).

Rata creantelor depinde de instrumentele de plata utilizate                  ( CEC, ordin de plata, bilet la ordin, cambie ). Creantele pot fi pe termen scurt, mediu si lung, de la 10 zile – 30 de zile acesta fiind nivelul maxim de plata.

Rata stocurilor (RSt) nu s-a putut calcula deoarece nu avem stocuri nici in perioada de baza si nici in perioada curenta.

6.)     Rata disponibilitatilor banesti ( RDb) :

RDb = Db / AT x 100 unde : Db  = disponibilitati banesti

                                               DRDb = abaterea RDb

                                                AT   =  active totale

RDb0  =  Db0 / AT0 = 71436 / 377074   = 0,1894 x 100 = 18,94 %

RDb1  =  Db1 / AT1 = 212811 / 446144 =  0,4770 x 100 = 47,70 %

DRDb =  RDb1 – RDb0 = 47,70 % - 18,94 % =  + 28,76

 Pentru a ne verifica ca, total activ in perioada de baza ( AT0 ) este egal cu total activ in perioada curenta ( AT1 ) vom folosi urmatoarea relatie de calcul:

RAi0 + RAc0 = RAt0 = 100 %

T 80,44 % + 18,96 % = 100 %

RAi1 + RAc1 = Rat1 = 100 %

T 52,29 % + 47,71% = 100 %

In concluzie rezulta ca, ambele relatii de calcul sunt corecte ceea ce inseamna ca, activul total in perioada de baza este egal cu activul total din perioada curenta  ( At0 = At1 = 100 % ).

  II. Analiza ratelor de structura a Pasivului :

1.)     Rata stabilitatii financiare ( Rsf ):

Rsf = Cpm / PT x 100                         unde : Cpm = capital permanent

                                                           PT   = total pasiv

Rsf0 = Cpm0 / PT0 x 100 = 132244 / 377074 = 0,3507 x 100 = 35,07 %

Rsf1 = Cpm1 / PT1 x 100 =  2400 / 446144   =  0,0053 x 100 = 0,53 %

DRsf = Rsf1 – Rsf0 = 0,53 % - 35,07 %  = - 34,54

2.)     Rata autonomiei financiare globale ( Rafg ) :

Rafg = Cpr / PT x 100                        unde : Cpr = capital propriu

                                                                        PT = total pasiv

                                                                        DRafg = abaterea Rafg

Rafg0 = Cpr0 / PT0 = -81843 / 377074 = 0,21 x 100 = 21 %

Rafg1 = Cpr1 / PT1 =  132644 / 446144 = 0,29 x 100 = 29 %

Drafg = Rafg1 – Rafg0 = 29 % - 21 %  = +8,0

Concluzie :

-                  Rafg1 > Rafg0, gradul de autonomie globala  a crescut (+8,0 )  fata de perioada de baza  ( p0 );

-                  Rafg < 30 %, ceea ce presupune ca intreprinderea nu dispune de garantii pentru a obtine un credit, pentru obtinerea creditului   Rafg > 30 %.

3.)     Rata  autonomiei financiara la termen ( Raft ) :

Raft = Cpr / ITML x 100                    unde : Cpr = Capital propriu

                                                            ITML = imprumuturi

Raft 0 = Cpr 0 / ITML0 = -81843 / 458917 = -0,1783 x 100 = -17,83 % 

Raft 1 = Cpr 1 / ITML1 = 132644 / 313500 =  0,4231 x 100 =  42,31 %

 DRaft = Raft1 – Raft0  = 42,31 % - ( -17,83 % ) = + 60,14

Concluzii :  - primul lucru pe care il observam este ca, firma se afla pe pierdere in anul precedent cu – 81843, iar in anul curent situatia s-a modificat de pe pierdere trece pe profit .

4.)     Rata indatorarii globale ( Rig ):

Rig = DT / PT x 100 £  66 %              unde : DT = datori totale

                                                           PT = total pasiv

Rig0 = DT0 / PT0 = 458917 / 377074 = 1,2170 x 100 = 121,70 %  

Rig1 = DT1 / PT1 = 313500 / 446144 =  0,7026 x 100 = 70,26 %

DRig = Rig1 – Rig0 = 70,26 % - 121,70 % =  - 51,44

Concluzii : - cu cat rata de indatorare globala i-a valori apropiate de 100 %  cu atat imposibilitatea de a onora obligatiile este mai mare.

5.)             Rata indatorarii la termen ( Rit ) :

Rit = ITML / Cpr x 100                      unde : ITML = Imprumuturi

                                                                        Cpr = capital propriu

Aceasta rata nu poate fi calculata deoarece in bilantul nostru nu exista imprumuturi pe termen mediu si lung.

Analiza ratelor de structura are ca obiective stabilirea si evaluarea raportului dintre diferitele elemente patrimoniale, aprecierea starii patrimoniale si financiare, fundamentarea politicii si strategii financiare.   


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:loading...


Cauta referat