QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate economie

Analiza financiara - s.c.'clean &clean' ~proiect management financiar
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA ADMINISTRAREA AFACERILOR

 (CU PREDARE IN LIMBI STAINE)

MASTERUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

 (IN LIMBA ROMANA SI ENGLEZA)

ANALIZA FINANCIARA - S.C.'CLEAN &CLEAN' ~PROIECT MANAGEMENT FINANCIAR~


CUPRINS

1. Aspecte generale:

    1.1 STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE “ SC CLEAN-CLEAN S.R.L.”

    1.2  Diagnosticul global al firmei

2. Analiza financiara

2.1 Extrase din situatiile financiare

2.2 Analiza procesului investitional

2.3 Analiza fundamentala

2.4 Limite ale analizei indicatorilor

2.5 MANAGEMENTUL POZITIEI FINANCIARE

2.5.1 Analiza structurii financiare

2.5.2 Ratele ca instrumente de analiza complementara a structurii financiare

2.6  MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR

2.6.1 Indicatori de performanta

2.6.2 CAF- Capacitatea de autofinantare

2.7  MANAGEMENTUL FLUXURILOR DE TREZORERIE

2.7.1 Calcularea variatiei nete de trezorerie-metoda indirecta

2.7.2  Calcularea ∆TOG + ∆TIF =∆TN

2.7.3 Tabloul fluxurilor de trezorerie

2.7.4 Analiza lichiditatii

2.8 MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE RATE

2.9 MANAGEMENTUL SI DIAGNOSTICUL RISCULUI

2.9.1 Riscul de exploatare

2.9.2.1  Structura costurilor

2.9.2.2   Calcularea indicatorilor de risc

2.9.2 Riscul financiar


1. ASPECTE GENERALE

1.1 STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE “ SC CLEAN-CLEAN S.R.L.”

Art. 1. Denumirea societatii

      Denumirea societatii este: SC' CLEAN-CLEAN   SRL .

      In toate documentele, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele S.R.L., capitalul social, numarul de inregistrare de la registrul comertului si sediul societatii.

Art.2. Forma juridica a societatii

      Societatea comerciala CLEAN-CLEAN S.R.L. este persoana juridica, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata.

      Societatea isi desfasoara activitatea conform legislatiei din Romannia, contractului de societate si statutului de organizare si functionare.

Art.3. Sediu societatii

      Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, Str Garoafelor Nr 5

      Societatea va putea schimba sediul social si infiinta sucursale, filiale, birouri, agentii si reprezentante  in orice oras din Romania sau in alte tari, prin hotararea adunarii generale a asociatilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.

Art.4. Durata de functionare a societatii

      Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in           Registrul Comertului in 10 Ianuarie 1999 si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii si al Legilor  romane.

Art.5. Obiectul de activitate al societatii

      Servicii complete de curatenie profesionala si menaj, pentru firme, banci, sedii comerciale, locuinte, birouri, curatenie zilnica, curatenie periodica, curatenie intretinere, curatenie generala, curatenie dupa constructor, curatenie dupa petrecere.

      Societatea isi va realiza obiectul de activitate direct si /sau indirect, pe baza de comision, comenzi putand lua toate masurile in vederea realizarii acestuia in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.6. Capital social si partile sociale

      Capitalul social subscris al societatii este de 210 RON, impartit in 3  parti sociale a cate 70 lei. Partile sociale sunt numerotate de la 1 la 3 si sunt subscrise in numerar.

Art.7. Formarea si structurarea capitalului social

     Capitalul social al societatii este de 200 RON si este detinut de :

Anton Mihaela          70 RON, respectiv 1 parte sociala

Balanetchi Galina     70 RON, respectiv 1 parte sociala

Florescu Ion              70 RON, respectiv 1 parte sociala

           

     Acestia vor  raspunde in totalitate pentru obligatiile societatii, patrimoniul  personal al acestora nefiind susceptibil de urmarire.

Art.8. Majorarea capitalului

             Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor prin emiterea de noi parti sociale sau prin incorporarea in capitalul social a fondurilor de rezerva. Asociatul are drept de preferinta la dobandirea noii parti sociale, daca respecta modalitatea si termenele stabilite de adunarea generala pentru varsarea ei, in aceeasi proportie cu cele detinute de el in acel moment. Majorarea aportului in natura se va efectua ulterior, pe masura utilarii si dezvoltarii unitatilor de productie prin act aditional.

Art.9.Cesiunea partilor social

             Cesiunea partilor sociale,total sau partial, poate fi facuta numai in baza deciziei a hotararii generale a asociatilor adunari .

     

      Art.10.Conducerea si administrarea societatii

     Conducerea societatii va fi exercitata de  catre Adunarea Generala a Asociatilor, care va hotari in parte problemele majore care privesc activitatea societatii.

Functia de administrator sau de director general va putea fi incredintata si uneia alte persoane, prin hotararea Adunarii Generale  a Asociatilor, prin incheierea de contract de management sau cesiune de capital.

Administratorul are obligatiile prevazute de legislatia in vigoare.

Controlul societatii va fi exercitat de Adunarea Generala a Asociatilor.

ART.11.Evidenta contabila si bilantul contabil

      Evidenta contabila se organizeaza si se conduce in conditiile  prevazute prin actul constitutiv si tinand seama de reglementarile in vigoare.

      Exercitiul financiar incepe de 1a  0l  Ianuarie si se incheie Ia 31 decembrie al fiecarui an.

Un exemplar al bilantulul contabil, vizat de Administratia Financiara, va fi depus la oficiul Registrulul Comertului, care printr-un anunt va confirma depunerea acestor acte la Monitorul Oficial.

ART.12.Profitul si pierderile societatii

      Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala.

Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui profit se vor deduce din profitul anual fonduri de rezerva care vor fi constituite conform reglementarilor in vigoare.

      Profitul se plateste asociatului sub forma de dividende sau prin decizia acestuia poate fi reinvestit ca aport la capitalul social, eventualele pierderi suportate de societate vor fi suportate de asociat in totalitate.

ART.13.Dizolvarea si lichidarea societatii

·          imposibilitatea realizarii obiectivului societatii;

·          declararea nulitatii societatii;

·          deschiderea procedurii lichidarii judiciarea prevazute de lege.

ART.14.Forta majora

      Forta majora exonereaza pe asociat de raspunderea fata de terti.

ART.15.Dreptul aplicabil

      Prevederile prezentului contract sunt supuse dispozitiilor legislatiei din Romania.

ART.16.Clauze de succesiune

      In caz de deces al asociatului, societatea isi poate continua activitatea cu acceptul mostenitorilor legali.

ART.17.Dispozitii finale       

      Asociatul, in eventualitatea modificarilor aduse prezentului contract, vor decide materializarea acestora in acte aditionale egale ca putere juridica cu prezentul text, ca facand parte integranta din acesta din momentul semnarii lor de catre viitorul asociat si aprobate de autoritatea competenta.

      Prezentul act constitutiv intra in vigoare de la data semnarii si autentificarii lui.

Redactat si procesat de parte in sase exemplare  autentificat la  Notariatul de Stat al Municipiului Bucuresti eliberandu-se  fiecarei partii cate un exemplar, azi data autentificarii.

 1.2  DIAGNOSTICUL GLOBAL AL FIRMEI:

 In cadrul diagnosticuli, vom folosi analiza SWOT:

S

Puncte tari

W

Puncte slabe

O

Oportunitati

T

Riscuri

 

a) Diagnosticul financiar

·        firma solvabila

·        firma caracterizata printr-o lichiditate normala

·        firma profitabila

·        indicatori de activitate satisfacatori

·        firma genereaza cash flow de gestiune semnificativ

·        firma rentabila

·        firma beneficiaza de un efect de levier financiar

·        firma a realizat investitii profitabile in ultimii ani

·        cost al capitalului redus

·        firma cu o situatie financiara precara

·        firma in pierdere

·        costul datoriilor este mult superior rentabilitatii economice

·        firma poate beneficia de credite ieftine

·        firma poate apela la credite nerambursabile

·        risc de variatie a ratei dobanzii

·        risc de variatie a cursului valutar

·        “socuri inflationiste”

b) Diagnosticul tehnologic (operational)[1]

·        active reinnoitwe, de calitate

·        durata de fabricatie a produselor finite redusa in comparatie cu concurenta

·        furnizori, intr-un raport convenabil intre calitate si pret

·        cladiri convenabile pentru necesitatile firmei

·        imobilizari uzate fizic sau moral

·        active redundante

·        stocuri de materii prime de calitate inferioara

·        furnizori de materii prime cu o putere in negociere superioara celei caracteristice firmei analizate

·        cresterea cifrei de afaceri ca urmare a unor investitii in active fixe

·        “socuri tehnologice”, care sa determine o scadere a competitivitatii produselor firmei analizate

c) Diagnosticul resurselor umane

·        personal competent

·        organigrama adecvata necesarului

·        cultura organizationala adecvata performantei

·        raport favorabil intre calitatea salariatilor si nivelul de salarizare al acestora

·        personal sub-calificat sau supra-calificat

·        personal insuficient sau excesiv

·        posibilitatea aparitiei unor programe de specializare finantate de catre stat

·        investitiile in resurse umane

·        cresteri ale salariului mediu pe economie

d) Diagnosticul comercial

·        clienti fideli

·        concurenta slaba

·        vanzarea unor produse cu cerere inelastica

·        durata de plata a furnizorilor de materii prime superioara duratei de incasare a creantelor fata de clienti

·        forta exagerata de negociere a clientilor

·        concurenta puternica

·        penetrarea pe o noua piata

·        cresterea veniturilor clientilor va implica o crestere a cifrei de afaceri

·        interes pentru produsele (marfurile) vandute de firma analizata; in cazul cresterii capacitatii de productie (vanzare), cifra de afaceri va creste

·        domeniu de activitate supus unor riscuri mari de fluctuatie a gusturilor

·        aparitia unui nou concurent

·        scaderea puterii de cumparare a clientilor

e) Diagnosticul juridic

·        absenta oricaror litigii

·        bariere de intrare legale pentru concurenta

·        regim fiscal favorabil

·        posibilitatea ca domeniul sa fie avantajat de politica generala a statului (exemplu: statul deduce cheltuielile legate de imbunatatirile aduse locuintei la calculul impozitului pe venitul global)

·        conditii legale prohibitive in ceea ce priveste producerea anumitor produse, considerate daunatoare sanatatii sau care lezeaza moralitatea

·        noile reguli ce trebuie indeplinite odata cu Integrarea Romaniei Eniunea Europeana

·        numeroase litigii

·        regim supus accizelor

·        fiscalitate excesiva

·        anticiparea unui regim fiscal mai favorabil in viitor (declaratii ale oamenilor politici privind modificarea cadrului legislativ)

·        politica a statului de incurajare a investitiilor din domeniul respectiv

·        politica a statului de incurajare a investitiilor din regiunea respectiva

·        renuntarea in viitor la reglementarilor legate de avantajele fiscale de care beneficiaza firma respectiva (declaratii ale oamenilor politici privind modificarea cadrului legislativ)

2. ANALIZA FINANCIARA

     

       Analiza financiara are ca obiect evaluarea politicii financiare a intreprinderii intr-o perioada trecuta si facilitarea luarii in cadrul acesteia a unor decizii viitoare. Cele mai importante domenii de investigatie sunt: echilibrul financiar si renatibilitatea.

      Pe langa un studiu strict al conturilor si bilantului, analiza financiara urmareste specificul activitatii intreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performantele si tehnologia aplicata. Rezultatele acestei analize pot fi utilizate fie in interiorul intreprinderii si serveste conducerii acesteia, fie in exteriorul intreprinderii, atunci cand este solicitata de catre partenerii acestuia.

      Echilibrul financiar al intreprinderii se apreciaza in cea mai mare parte utilizand datele din bilantul intreprinderii care, spre deosebire de bilantul contabil opereaza cu o concentrare a anumitor conturi

       Prezentarea conturilor de activ si pasiv se face dupa criteriul omogenitatii. Criteriile de baza utilizate in elaborarea bilantului financiar sunt:
lichiditatea si exigibilitate. In ceea ce priveste activul bilantului este necesar ca toate elementele inscrise la acest capitol sa reprezinte o valoare reala a activului, procedandu-se la eliminarea nonvalorilor.

       Categorii de indicatori de performanta financiara

-Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri – indicatori care arata existenta unui nivel corespunzator al veniturilor si masura in care APL are controlul asupra veniturilor locale.

-Indicatori ai cheltuielilor sau care reflecta rigiditatea acestora – definesc gradul de flexibilitate pe care il detin autoritatile locale in alocarea resurselor pentru diferite scopuri (destinatii). Aceasta analiza face distinctia intre cheltuielile discretionare ale APL (pe care aceasta poate decide sa le faca sau nu) si cheltuielile nediscretionare (obligatorii) pe care o APL nu poate decide sa nu le faca.

        -Indicatori ai capacitatii de investire, de contractare a datoriei si a structurii acesteia – indicatori care definesc masura in care autoritatile locale acorda importanta cheltuielilor de capital si capacitatea acestora de a atrage finantare pe termen lung pentru finantarea investitiilor.

      -Indicatori ai rezultatului operational sau care reflecta capacitatea  managementului financiar – se refera la relatia dintre venituri si cheltuieli si definesc gradul in care APL implementeaza un management performant al resurselor financiare.

2.1 EXTRASE DIN SITUATIILE FINANCIARE

Bilanturile successive pe anii 2004, 2005 si 2006 sunt urmatoarele:

ACTIV

2004

2005

2006

Imobilizari necorporale

180,245

108,147

41,106

Imobilizari corporale

134,228,926

212,637,126

321,917,193

Imobilizari financiare

1,741,519

1,615,458

3,334,877

Active imobilizate - total

136,150,690

214,360,731

325,293,176

Stocuri

51,113,595

104,470,197

168,102,766

Creante

96,215,301

148,542,719

202,800,182

Investitii financiare pe termen scurt

0

0

0

Casa si conturi la banci

42,660,098

89,926,109

112,835,398

Active circulante - total

189,988,994

342,939,025

483,738,346

Cheltuieli in avans

1,042,691

1,179,399

1,049,113

TOTAL ACTIV

327,182,375

558,479,155

810,080,635

PASIV

2004

2005

2006

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an

120,163,875

238,931,615

347,418,331

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an

0

0

5,382,845

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6,071

273,169

130,429

Venituri in avans

4,802,746

22,641,333

11,296,272

Capital subscris varsat

97,100,250

97,100,250

97,100,250

Rezerve din reevaluare

90,912,341

180,112,738

329,332,458

Rezerve

14,197,092

19,420,050

19,420,050

Rezultatul exercitiului financiar

95,345,991

181,527,255

331,403,735

Repartizarea profitului

95,345,991

181,527,255

331,403,735

Capitaluri proprii - total

202,209,683

296,633,038

445,852,758

TOTAL PASIV

327,182,375

558,479,155

810,080,635

Contul de Profit si Pierdere

Denumirea indicatorilor

2004

2005

2006

Cifra de afaceri

658,482,500

1,186,872,778

1,952,320,383

   Productia vanduta

642,041,660

1,163,201,910

1,888,377,166

   Venituri din vanzarea marfurilor

16,440,840

23,670,868

63,943,217

Variatia stocurilor - Sold C

39,732,836

83,924,763

148,638,984

                                 Sold D

16,557,424

22,758,268

68,510,481

Productia imobilizata

44,278

0

0

Alte venituri din exploatare

3,112,655

3,804,021

25,297,870

Venituri din exploatare - total

684,814,845

1,251,843,294

2,057,746,756

Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile

99,113,807

158,789,098

270,778,430

Alte cheltuieli materiale

1,526,707

3,639,064

9,024,080

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

12,764,713

18,044,078

23,986,729

Cheltuieli privind marfurile

13,528,385

21,130,317

54,188,082

Cheltuieli cu personalul

378,027,182

672,306,544

1,073,551,986

   - Salarii

292,047,080

507,211,939

761,404,098

   - Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

85,980,102

165,094,605

312,147,888

Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

7,143,019

9,524,905

33,715,669

   - Cheltuieli

8,504,236

9,524,905

33,715,669

   - Venituri

1,361,217

0

0

Alte cheltuieli de exploatare

57,173,506

105,448,655

145,785,640

   - Cheltuieli privind prestatiile externe

0

0

0

28,546,973

58,601,426

79,113,528

   - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

0

0

0

4,930,289

7,380,776

31,037,253

   - Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

23,696,244

39,466,453

35,634,859

Cheltuieli de exploatare - total

569,277,319

988,882,661

1,611,030,616

Rezultat din exploatare

115,537,526

262,960,633

446,716,140

Venituri din interese de participare

556,413

747,994

1,246,427

Venituri din dobanzi

1,306,071

2,524,587

1,773,395

Alte venituri financiare

53,324,596

41,065,921

34,431,670

Venituri financiare - total

55,187,080

44,338,502

37,451,492

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare

-406,172

267,098

-142,740

   - Cheltuieli

663,871

273,169

130,429

   - Venituri

1,070,043

6,071

273,169

Cheltuieli privind dobanzile

225,719

0

0

Alte cheltuieli financiare

18,007,236

10,524,852

8,181,563

Cheltuieli financiare - total

19,858,254

10,791,950

8,038,823

Rezultat financiar

35,328,826

33,546,552

29,412,669

Rezultat curent

150,866,352

296,507,185

476,128,809

Venituri extraordinare

0

0

0

Cheltuieli extraordinare

0

0

0

Rezultat extraordinar

0

0

0

Venituri totale

740,001,925

1,296,181,796

2,095,198,248

Cheltuieli totale

589,135,573

999,674,611

1,619,069,439

Rezultatul brut

150,866,352

296,507,185

476,128,809

Impozitul pe profit

55,520,361

114,979,930

144,725,074

Rezultatul net

95,345,991

181,527,255

331,403,735

Structura Datoriilor

 

2004

 

Sold la sfarsitul anului

Termen de exigibilitate a pasivului

Datorii

sub 1 an

1 - 5 ani

Furnizori

40,398,891

40,398,891

0

Clienti - creditori

6,344

6,344

0

Datorii cu personalul si asigurarile sociale

22,461,725

22,461,725

0

Impozit pe profit

0

0

0

Alte datorii fata de stat si institutii publice

15,136,069

15,136,069

0

Decontari cu asociatii

21,307,611

21,307,611

0

Creditori diversi

20,853,235

20,853,235

0

Datorii - total

120,163,875

120,163,875

0

 

2005

 

Sold la sfarsitul anului

Termen de exigibilitate a pasivului

Datorii

sub 1 an

1 - 5 ani

Furnizori

36,641,020

36,641,020

0

Clienti - creditori

427,687

427,687

0

Datorii cu personalul si asigurarile sociale

36,964,902

36,964,902

0

Impozit pe profit

45,785,415

45,785,415

0

Alte datorii fata de stat si institutii publice

17,130,867

17,130,867

0

Decontari cu asociatii

83,939,167

83,939,167

0

Creditori diversi

18,042,557

18,042,557

0

Datorii - total

238,931,615

238,931,615

0

 

2006

 

Sold la sfarsitul anului

Termen de exigibilitate a pasivului

Datorii

sub 1 an

1 - 5 ani

Furnizori

64,892,789

64,892,789

0

Clienti - creditori

48,516

0

48,516

Datorii cu personalul si asigurarile sociale

93,999,412

93,999,412

0

Impozit pe profit

21,380,918

21,380,918

0

Alte datorii fata de stat si institutii publice

15,740,348

15,740,348

0

Decontari cu asociatii

155,981,839

150,655,128

5,326,711

Creditori diversi

757,354

749,736

7,618

Datorii - total

352,801,176

347,418,331

5,382,845

Structura Creantelor

 

2004

 

Sold la sfarsitul anului

Termen de lichiditate a activului

Creante

sub 1 an

peste 1 an

Creante legate de participatii

1,146,769

923,026

223,743

Alte creante imobilizate

0

0

0

Creante din active imobilizate - total

1,146,769

923,026

223,743

Furnizori - debitori

347,919

347,919

0

Clienti

93,425,553

85,322,562

8,102,991

Creante personal si asigurari sociale

3,562

3,562

0

Impozit pe profit

297,973

297,973

0

Taxa pe valoarea adaugata

1,368,991

1,368,991

0

Alte creante cu statul

59,293

59,293

0

Debitori diversi

712,010

668,707

43,303

Creante din active circulante - total

96,215,301

88,069,007

8,146,294

Cheltuieli in avans

1,042,691

0

1,042,691

 

2005

 

Sold la sfarsitul anului

Termen de lichiditate a activului

Creante

sub 1 an

peste 1 an

Creante legate de participatii

0

0

0

Alte creante imobilizate

1,020,721

1,020,721

0

Creante din active imobilizate - total

1,020,721

1,020,721

0

Furnizori - debitori

1,640,470

164,047

0

Clienti

142,648,714

141,629,150

1,019,564

Creante personal si asigurari sociale

38,623

38,623

0

Impozit pe profit

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata

2,548,897

2,548,897

0

Alte creante cu statul

117,377

117,377

0

Debitori diversi

1,548,638

1,548,638

0

Creante din active circulante - total

148,542,719

147,523,155

1,019,564

Cheltuieli in avans

1,179,399

0

1,179,399

 

2006

 

Sold la sfarsitul anului

Termen de lichiditate a activului

Creante

sub 1 an

peste 1 an

Creante legate de participatii

0

0

0

Alte creante imobilizate

2,740,127

1,956,396

783,731

Creante din active imobilizate - total

2,740,127

1,956,396

783,731

Furnizori - debitori

2,607,540

260,754

0

Clienti

195,829,829

185,483,545

10,346,284

Creante personal si asigurari sociale

19,123

19,123

0

Impozit pe profit

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata

2,748,694

2,748,694

0

Alte creante cu statul

116,142

116,142

0

Debitori diversi

1,478,854

1,275,599

203,255

Creante din active circulante - total

202,800,182

192,250,643

10,549,539

Cheltuieli in avans

1,049,113

0

1,049,113

 

Informatii suplimentare

 

2004

2005

2006

cheltuielile privind cedarea activelor

21,700,042

20,727,512

27,351,545

veniturile din cedarea activelor

2,912,247

3,345,524

7,695,870

dividendele distribuite

34,624,902

87,354,982

153,326,797

numarul de salariati

249

248

250

2.2 ANALIZA PROCESULUI INVESTITIONAL

Categoria investitorilor cuprinde atat pe cei care efectueaza tranzactii cu pachete mari de actiuni, considerati investitori sofisticati cat si persoanele fizice care pot fi si ele, sau nu, investitori sofisticati. Procesul alegerii actiunilor este influentat de catre 'filozofia' investitionala a fiecarui investitor sau a societatii sale de administrare.

In tarile cu piete in formare (ca de exemplu Romania) orientarea predominanta este analiza la nivelul companiilor, spre deosebire de tarile cu piete dezvoltate unde profesionistii din domeniul investitiilor dedica pana la 30% analizei generale a pietei si a ramurilor industriale si circa 10% cercetarii si analizei actiunilor.

Exista doua metode principale de analiza a valorilor mobiliare: analiza fundamentala si analiza tehnica, in continuare ocupandu-ne de prima metoda.

2.3 ANALIZA FUNDAMENTALA

Metoda urmareste evaluarea actiunilor in incercarea de a gasi valoarea lor intrinseca, pentru analist sursa principala de informatie fiind raportul anual. Analiza fundamentala se bazeaza pe o serie de premise:

Ø     Compania isi va desfasura activitatea si in viitor

Ø     Compania are o valoare intrinseca

Ø     Acesta valoare poate fi determinata pe baza datelor despre companie

Ø     Contabilitatea companiei

Ø     Impozitele pe care trebuie sa le plateasca in perioada urmatoare

Ø     Calitatea angajatilor, a personalului din conducere

Instrumentele de lucru ale analistului sunt indicatorii financiari.

2.4 LIMITE ALE ANALIZEI INDICATORILOR

Desi analiza indicatorilor este utila in finante ea are unele limite:

Ø     multe firme includ un numar mare de diverse departamente in industrii diferite, facand dificila elaborarea unui set coerent de indicatori medii la nivel de industrie cu scop comparativ; analiza indicatorilor e mai eficienta pentru firmele mici.

Ø     inflatia a distorsionat mult bilanturile contabile, astfel incat analiza firmelor de varste diferite poate duce la erori daca nu se fac anumite corectii

Ø     factorii sezonieri, pot perturba analizele indicatorilor (ex: viteza de rotatie a stocurilor)

2.5 MANAGEMENTUL POZITIEI FINANCIARE

2.5.1 ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE

In urma acestei analize ne propunem sa evaluam buna adecvare intre mijloacele economice si resursele financiare ale intreprinderii cat si independeta, solvabilitatea si lichididatea intreprinderii.

Vom analiza in continuare semnificatia orizontala a bilantului, motiv pentru care transformam bilantul contabil in bilant functional.

 Bilant Financiar

Alocari

2004

2005

2006

 

 

 

 

Alocari cu durata  de exploatare  mai mare de 1 an:

143,373,958

215,380,295

335,842,715

 

 

 

 

Active imobilizate - total

136,150,690

214,360,731

325,293,176

-  Cheltuieli de constituire, cercetare dezvoltare (Active fictive)

0

0

0

+ Clienti cu durata mai mare de 1 an

8,102,991

1,019,564

10,346,284

+ Debitori diversi cu durata mai mare de 1 an

43,303

0

203,255

-  Creante legate de participatii cu durata sub 1 an

923,026

0

0

 

 

 

 

Alocari cu durata  de exploatare mai mica  de 1 an:

140,105,628

251,993,352

360,353,409

 

 

 

 

Active circulante - total

189,988,994

342,939,025

483,738,346

   - Casa si conturi la banci

42,660,098

89,926,109

112,835,398

   - Clienti cu durata mai mare de 1 an

8,102,991

1,019,564

10,346,284

   - Debitori diversi cu durata mai mare de 1 an

43,303

0

203,255

   + Creante legate de participatii cu durata sub 1 an

923,026

0

0

 

 

 

 

Alocari de trezorerie

42,660,098

89,926,109

112,835,398

 

 

 

 

Casa si conturi la banci

42,660,098

89,926,109

112,835,398

 

 

 

 

Alocari - total

326,139,684

557,299,756

809,031,522

 

 

 

 

Resurse

 

 

 

 

 

 

 

Resurse cu scadenta mai mare de 1 an

205,975,809

318,368,141

461,613,191

 

 

 

 

Capitaluri proprii

202,209,683

296,633,038

445,852,758

   + Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an

0

0

5,382,845

   + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6,071

273,169

130,429

   + Venituri in avans

4,802,746

22,641,333

11,296,272

   - Cheltuieli in avans

1,042,691

1,179,399

1,049,113

 

 

 

 

Resurse cu scadenta mai mica de 1 an

120,163,875

238,931,615

347,418,331

 

 

 

 

   Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an

120,163,875

238,931,615

347,418,331

 

 

 

 

Resurse - total

326,139,684

557,299,756

809,031,522

Bilant Functional

Alocari

2004

2005

2006

 

 

 

 

Alocari stabile

155,071,020

245,794,900

389,367,485

 

 

 

 

Imobilizari necorporale la valoarea bruta

216,294

216,294

223,041

Imobilizari corporale la valoarea bruta

152,070,516

242,783,749

384,760,454

Imobilizari financiare la valoarea bruta

1,741,519

1,615,458

3,334,877

   +  Cheltuieli inregistrate in avans

1,042,691

1,179,399

1,049,113

 

 

 

 

Active de exploatare

145,964,650

249,396,121

366,768,038

 

 

 

 

Stocuri la valoarea bruta

51,113,595

104,470,197

168,102,766

Creante de exploatare

94,851,055

144,925,924

198,665,272

   Clienti

93,425,553

142,648,714

195,829,829

   - Clienti - creditori

6,344

427,687

48,516

   + Creante personal si asigurari sociale

3,562

38,623

19,123

   + Taxa pe valoarea adaugata

1,368,991

2,548,897

2,748,694

   + Alte creante cu statul

59,293

117,377

116,142

 

 

 

 

Active in afara exploatarii

1,009,983

1,548,638

1,478,854

 

 

 

 

Impozit pe profit

297,973

0

0

Debitori diversi

712,010

1,548,638

1,478,854

 

 

 

 

Active de trezorerie

42,660,098

89,926,109

112,835,398

 

 

 

 

Casa si conturi la banci

42,660,098

89,926,109

112,835,398

 

 

 

 

Alocari - total

344,705,751

586,665,768

870,449,775

 

 

 

 

Resurse

 

 

 

 

 

 

 

Resurse durabile

224,896,139

349,802,310

520,304,655

 

 

 

 

Capitaluri proprii

202,209,683

296,633,038

445,852,758

   + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6,071

273,169

130,429

   + Venituri in avans

4,802,746

22,641,333

11,296,272

   + Amortizari si provizioane - total

17,877,639

30,254,770

63,025,196

 

 

 

 

Pasive de exploatare

77,648,766

89,096,319

172,025,009

 

 

 

 

Furnizori

40,398,891

36,641,020

64,892,789

   - Furnizori - debitori

347,919

1,640,470

2,607,540

   + Datorii cu personalul si asigurarile sociale

22,461,725

36,964,902

93,999,412

   + Alte datorii fata de stat si institutiile publice

15,136,069

17,130,867

15,740,348

 

 

 

 

Pasive in afara exploatarii

42,160,846

147,767,139

178,120,111

 

 

 

 

Decontari cu asociatii

21,307,611

83,939,167

155,981,839

   + Creditori diversi

20,853,235

18,042,557

757,354

   + Impozit pe profit

0

45,785,415

21,380,918

 

 

 

 

Pasive de trezorerie

0

0

0

 

 

 

 

Resurse - total

344,705,751

586,665,768

870,449,775

Indicatori-formula de calcul

2004

2005

2006

 

 

 

 

1.a) FRNG = RD-MS

69,825,119

104,007,410

130,937,170

   b) FRNG = (ACE+ACIE+AT) -(PE+PIE+PT)

69,825,119

104,007,410

130,937,170

 

 

 

 

2. NFR = (ACE+ACIE) - (PE+PIE)

27,165,021

14,081,301

18,101,772

    NFRE = ACE - PE

68,315,884

160,299,802

194,743,029

    NFRAE = ACIE - PIE

-41,150,863

-146,218,501

-176,641,257

 

 

 

 

3. TN = FRNG - NFR

42,660,098

89,926,109

112,835,398

    TN =  AT - PT

42,660,098

89,926,109

112,835,398

a)     Fondul de rulment (FR/FRNG)

Fondul de Rulment sau Fondul de Rulment Net Global acopera alocarile stabile cu resursele durabile. Nivelul NRFG obtinut a rezultat din deciziile trecute si va conditiona deciziile in curs sau viitoare.

Calitatea nivelului FR in anii 2004,2005 si 2006 este pletorica. Cu alte cuvinte, nivelul FRNG presupune o supramobilizare a resurselor durabile si indeplineste rolul de marja de securitate pentru intreprindere si pentru creditori.

Apreciat in raport cu nivelul NFRE, obtinem urmatoarea situatie:

v    In 2004 FRNG>NFRE rezultand o suficienta a FRNG

v    In 2005 FRNG<NFRE rezultand o insuficienta a FRNG posibila datorita cresterii exigentelor clientilor. In 2005 nivelul datoriilor catre furnizori este vizibil mai redus decat in ceilalti ani. Drept urmare intreprinderea trebuie sa-si consolideze fondul de rulment

v    In 2006 FRNG>NFRE rezultand din nou o insuficienta a FRNG datorita creantelor incasate cu intarziere. Nivelul creantelor in 2006 este dublu fata de cel din 2004.

b)    Nevoia de fond de rulment de exploatare(NFRE)

NFRE apropie alocarile de resursele legate de ciclul de exploatare (stocuri + creatnte clienti – datorii furnizori). Pentru o mai buna judecare a NFRE, vom analiza evolutia acesteia pe mai multe excercitii 2004-2006. Observam ca intreprinderea are un volum ridicat de NFRE, volum ce in ultimii doi ani de activitate nu a putut fi acoperit de fondul de rulment. Problemele apar doar la nivelul ciclului de exploatare si nu inafara acesteia.

c)     Trezoreria

Trezoreria este o rezultanta a echilibrului structurii intre fondul de rulment si nevoia de finantare.

 Analizand T in decursul celor 3 ani observam ca T este pozitiva datorita faptului ca fondul de rulment acopera nevoia de fond de rulment (NFR=NFRE-NFRAE).

Trezoreria nu poate acoperii datoriile de exploatare decat daca se incaseaza in mod regulat cifra de afaceri realizata (creante clienti). Soldul de trezorerie al intreprinderii este excedentar, putand face fata unei investii viitoare.

d)    Lichiditatea intreprinderii

Obiectivul analizei lichiditatii este de a diagnostica riscul de faliment, gradul de lichiditate si insolvabilitate pe termen scurt. In cazul intreprinderii analizate, activul circulant este mai mare decat datoriile pe termen scurt (<1an) sau altfel spus FRNG >0, rezultand de aici o intreprindere sanatoasa.

Excedentul activelor cu durata mai mica de un an asupra pasivelor cu durata mai mica de un an, relatie numita si fondul de rulment lichiditate, arata soliditatea financiara, respective capacitatea incasarilor viitoare de a rambursa sumele datorate debitorilor.

Rata de lichiditate(active circulant/datorii pe termen scurt) este superioara unitatii in perioada de timp 2004-2006.

2.5.2 RATELE CA INSTRUMENTE DE ANALIZA COMPLEMENTARA A STRUCTURII FINANCIARE

a) Autonomia financiara (capacitatea de indatorare)

Se calculeaza ca raport DTML/Capitaluri Proprii si reprezinta valori inferioare unitatii in decursul anilor 2004-2006. Datariile pe termen lung si mediu sunt net inferioare capitalurilor proprii, rezultand ca actionarii contribuie intr-o masura foarte mare la finantarea pe termen lung a intreprinderii.

b) Gradul de amortizare a imobilizarilor amortizabile

Se calculeaza ca raport intre amortismentele cumulate si valoarea bruta a imobilizarilor amortizabile. Rezultatul acestui raport in ultimii ani de activitate indica un grad ridicat de inoire al imobilizarilor intreprinderii studiate.

2.6  MANAGEMENTUL PERFORMANTELOR

2.6.1 INDICATORI DE PERFORMANTA

Denumirea indicatorilor

2004

2005

2006

 

 

 

 

Vanzari de marfuri

16,440,840

23,670,868

63,943,217

- Costul de cumparare al marfurilor vandute

13,528,385

21,130,317

54,188,082

1. Marja comerciala

2,912,455

2,540,551

9,755,135

Productia vanduta

642,041,660

1,163,201,910

1,888,377,166

+ Productia stocata

23,175,412

61,166,495

80,128,503

+ Productia imobilizata

44,278

0

0

2. Productia exercitiului 

665,261,350

1,224,368,405

1,968,505,669

 

 

 

 

Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile

99,113,807

158,789,098

270,778,430

+ Alte cheltuieli materiale

1,526,707

3,639,064

9,024,080

+ Alte cheltuieli din afara (energie si apa)

12,764,713

18,044,078

23,986,729

+ Cheltuielile privind prestatiile externe

28,546,973

58,601,426

79,113,528

Consum intermediar

141,952,200

239,073,666

382,902,767

 

 

 

 

3. Valoarea adaugata

526,221,605

987,835,290

1,595,358,037

+ Subventii de exploatare

0

0

0

- Impozite, taxe si varsaminte asimilate

4,930,289

7,380,776

31,037,253

- Cheltuieli cu personalul

378,027,182

672,306,544

1,073,551,986

 

 

 

 

4. Excedentul brut al exploatarii

143,264,134

308,147,970

490,768,798

+ Alte venituri din exploatare

3,112,655

3,804,021

25,297,870

- Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

23,696,244

39,466,453

35,634,859

+ Venituri din amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

1,361,217

0

0

- Cheltuieli cu amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

8,504,236

9,524,905

33,715,669

 

 

 

 

Rezultatul exploatarii

115,537,526

262,960,633

446,716,140

 

 

 

 

Venituri financiare

55,187,080

44,338,502

37,451,492

Cheltuieli financiare

19,858,254

10,791,950

8,038,823

 

 

 

 

Rezultatul financiar

35,328,826

33,546,552

29,412,669

 

 

 

 

Rezultatul curent

150,866,352

296,507,185

476,128,809

 

 

  

Venituri extraordinare

0

0

0

Cheltuieli extraordinar

0

0

0

 

 

 

 

Rezultatul extraordinar

0

0

0

 

 

 

 

Rezultatul brut

150,866,352

296,507,185

476,128,809

Impozitul pe profit

55,520,361

114,979,930

144,725,074

 

 

 

 

Rezultatul net

95,345,991

181,527,255

331,403,735

Marja comerciala

Marja comerciala vizeaza intreprinderea analizata, aceasta fiind o intreprindere mixta, care pe langa activitatile de exploatare, cumpara in egala masura marfuri spre a le revinde in aceeasi stare, fara transformare.

Marja comerciala este indicatoriul activitatii secundare a intreprinderii studiate, cu o valoare pozitiva insa net inferioara performantelor din activitatea de exploatare.

Ca urmare a cresterii nivelului stocului in 2005, marja comerciala a scazut fata de 2004. Aceasta trebuie compensata printr-o crestere a vanzarilor. In anul 2006, marja comerciala a crescut cu peste 300% ca urmare a politicii de vanzare a intrepriderii.

a) Valoarea adaugata

Valoarea adaugata exprima o creare de valoare pe care intreprinderea o aduce in exercitarea activitatii sale. Cresterea cifrei de afaceri este adesea inselatoare, cresterea valorii adaugate insa demonstreaza cresterea reala a intreprinderii.

Observam o crestere reala a intreprinderii de la 529,221,605 in 2004 la 1,595,358,037 sau altfel spus o crestere cu 300% rezultand o situatie excelenta a intreprinderii in plina expansiune.

a)     EBE

EBE este un indicator de rezultat al exercitiului inaintea luarii in consideratie a amortismentelor si a provizioanelor, a operatiunulor financiare si exceptionale.

EBE constituie o resursa importanta a intreprinderii sutdiate, ce va fi folosita pentru cresterea capacitatii de productie, plata cheltuielilor financiare si a impozitului pe beneficiu si dividende.

b)    Rezultatul curent

Rezultatul curent este rezultatul calculat inainte impozitarii. Acesta este un indicator al activitatii economice si financiare al intreprinderii. Acest rezultat va fi repartizat intre actionari sub forma de dividente, stat sub forma de impozite si beneficii si salariati sub forma de participatii.

c)     Rezultatul net

Rezultatul net este rezultatul final al exercitiului financiar. Rezultatul net al intreprinderii analizate este pozitiv in toti cei tre ani studiati si o valoare deloc neglijabila. Observam un tren de crestere a rezultatului net ca urmare a intensificarii activitatii de productie. Rezultatul net ajugand sa creasca cu peste 300% in anul 2006 fata de anul 2004.

2.6.2 CAF- CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

 

2004

2005

2006

Capacitatea de autofinantare

120,870,633

208,701,246

384,632,339

 

 

 

 

Excedentul brut al exploatarii

143,264,134

308,147,970

490,768,798

+ Alte venituri de exploatare (fara cedarea activelor)

200,408

458,497

17,602,000

- Alte cheltuieli de exploatare (fara cedarea activelor)

1,996,202

18,738,941

8,283,314

+ Venituri financiare (fara provizioane)

55,187,080

44,338,502

37,451,492

- Cheltuieli financiare (fara amortizari si provizioane)

20,264,426

10,524,852

8,181,563

+ Venituri extraordinare

0

0

0

- Cheltuieli extraordinare

0

0

0

- Participarea salariatilor la profit

0

0

0

- Impozitul pe profit

55,520,361

114,979,930

144,725,074

 

 

 

 

CAF

120,870,633

208,701,246

384,632,339

2.7  MANAGEMENTUL FLUXURILOR DE TREZORERIE

2.7.1 CALCULAREA VARIATIEI NETE DE TREZORERIE-METODA INDIRECTA

Calcularea Variatiei nete de trezorerie-Metoda indirecta

 

 

 

 

 2005

 2006

Rezultat net contabil

 

 

181,527,255

331,403,735

 

 

 

 

 

Reintregirea cheltiuelilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortizari

 

 

9,524,905

33,715,669

Provizioane

 

 

267,098

-142,740

   Cheltuieli

 

 

273,169

130,429

    Venituri

 

 

-6,071

-273,169

 

 

 

 

 

Δ NFR

 

 

30,785,599

-20,618,091

 

 

 

 

 

Flux de Trez legat de Activitate

 

 

225,208,165

314,556,112

 

 

 

 

 

Flux de Trezorerie legat de operatiunile de investitii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de Imobilizari

 

 

-111,981,428

-156,799,370

Cesiuni de Imobilizari

 

 

21,394,256

13,096,499

 

 

 

 

 

Flux de Trezorerie legat de operatiunile de investitii

 

 

-90,587,172

-143,702,871

 

 

 

 

 

Flux de Trezorerie legat de operatiunile de finantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresteri de capital in numerar

 

 

0

0

Dividende varsate actionarilor

 

 

-87,354,982

-153,326,797

Emisiuni de imprumuturi

 

 

0

5,382,845

 

 

 

 

 

Flux de Trezorerie legat de operatiunile de finantare

 

 

-87,354,982

-147,943,952

 

 

 

 

 

Variatia de trezorerie

 

 

47,266,011

22,909,289

 

 

 

 

 

Trezoreria de deschidere

 

 

42,660,098

89,926,109

 

 

 

 

 

Trezoreria de inchidere

 

 

89,926,109

112,835,398

Variatia trezoreriei de exploatare este rezultatatul veniturilor incasate si chletuielilor platite in cursul anilor 2004, 2005 si 2006.

Variatia de trezorerie este importanta pentru analiza intreprinderii, mentinerea unei trezorerii suficiente pentru a face fata platilor este o preocupare permanenta a directiei de management a intreprinderii.

Cu toate acestea, observam o variatie negativa in decursul anilor 2005, 2006.

 

Calcularea  ∆NFR

 

 

 

2004

2005

2006

Stocuri nete

 

 

51,113,595.00

104,470,197.00

168,102,766.00

Creante nete

 

 

96,215,301

148,542,719

202,800,182

Cheltuili constatate in avasns

 

 

1,042,691

1,179,399

1,049,113

 

 

 

 

 

 

Datorii de Exploatare

 

 

-120,163,875

-238,931,615

-347,418,331

Venituri constatate in avans

 

 

-4,802,746

-22,641,333

-11,296,272

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

23,404,966

-7,380,633

13,237,458

 

 

 

 

 

 

Variatia

 

 

 

-30,785,599

20,618,091

 

 

 

 

 

 

Influenta in Fluxul de Trezorerie

 

 

 

30,785,599

-20,618,091

2.7.2  CALCULAREA ∆TOG + ∆TIF =∆TN

 

 

2004

2005

2006

EBE

 

143,264,134.00

308,147,970

490,768,798

Variatia NFRE

 

-

-13,083,720

4,020,471

 

 

 

 

 

Variatia TE (ETE)

 

-

321,231,690

486,748,327

 

 

 

 

 

ESO

 

 

267,875,088

423,115,758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

2005

2006

Variatia TOG

 

 

116,717,328

350,189,112

 

 

 

 

 

CAF

 

120,870,633.00

208,701,246

384,632,339

(Variatia NFR)

 

 

-91,983,918

-34,443,227

 

2004

2005

2006

Venituri de Ex incasabile

661,595,155

1,190,676,799

1,977,618,253

Cheltuili de Ex platibile

595,611,562

1,045,339,958

1,687,465,728

Cresteri de creante

 

-52,327,418

-54,257,463

Cresteri de datorii

 

118,767,740

108,486,716

 

 

 

 

Trezorerie de exploatare

 

211,777,163

344,381,778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

2005

2006

Variatia TIF

-51,045,514

-104,693,836

-259,078,014

 

 

 

 

Resurse stabile (exc CAF)

104,025,506

141,101,064

135,672,316

(Alocari stabile)

-155,071,020

-245,794,900

-389,367,485

(Crestearea Furn Imob)

0

0

-5,382,845

Valorile ESO precum si ale trezoreriei de exploatare au crestere in anul 2006 caomaparnd cu anul 2005, acesta fiind primul an de inregistrare. Aceeasi situatie fiind si la variatia TOG si la FITREX, precum si la FNTLA, FNTLI, FNTLF.

2.7.3 TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumire

2004

2005

2006

FNTLA

 

116,717,328

350,189,112

 

 

 

 

CAF

120,870,633

208,701,246

384,632,339

(Variatia NFRE)

-

-91,983,918

-34,443,227

 

 

 

 

FNTLA

-

116,717,328

350,189,112

 

 

 

 

Achizitii Active Imobilizate

38,890,527

111,981,428

156,799,370

(Cesiuni Active Imobilizate)

-8,306,584

-21,394,256

-13,096,499

(Cheltuieli de recuperat)

-1,042,691

-1,179,399

-1,049,113

 

 

 

 

FNTLI

-

206,125,101

492,842,870

 

 

 

 

Cresteri de capital

-

94,423,355

149,219,720

Cresteri de datorii financiare

-

0

5,382,845

Dividende platite

-34,624,902

-87,354,982

-153,326,797

 

 

 

 

FNTLF

-

213,193,474

494,118,638

2.7.4 ANALIZA LICHIDITATII

Analiza Traditionala

Denumire indicator

Formula

2004

2005

2006

I 2005/2004

I 2006/2004

I 2006/2005

Rata lichiditatii generale

1.58

1.44

1.39

0.91

0.88

0.97

Rata lichiditatii reduse

1.16

1.00

0.91

0.86

0.79

0.91

Rata lichiditatii imediate

0.36

0.38

0.32

1.06

0.91

0.86

Analiza Moderna

 

2004

2005

2006

I 2005/2004

I 2006/2004

I 2006/2005

FNTLA

-

116,717,328

350,189,112

-

-

3.00

 

 

 

 

 

 

 

CAF

120,870,633

208,701,246

384,632,339

1.73

3.18

1.84

(Variatia NFRE)

-

-91,983,918

-34,443,227

-

-

0.37

 

 

 

 

 

 

 

ETE

87,518,054.00

101,184,122.00

311,600,497.00

1.16

3.56

3.08

 

 

 

 

 

 

 

EBE

143,264,134.00

308,147,970.00

490,768,798.00

2.15

3.43

1.59

(Variatia NFRE)

-

-91983918

-34443227

-

-

0.37

(Cheltuieli cu dobanz)i

-225,719.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(Ramb Dat Financiare)

0

0

0

 

 

 

(Impozit pe profit)

-55,520,361.00

-114,979,930.00

-144,725,074.00

2.07

2.61

1.26

 

 

 

 

 

 

 

FITREX

-

87,163,973

204,375,782

-

-

2.34

 

 

 

 

 

 

 

CAF

120,870,633

208,701,246

384,632,339

1.73

3.18

1.84

(Variatia NFR)

-

-34,182,291

-26,929,760

-

-

0.79

(Dividende distribuite)

-34,624,902

-87,354,982

-153,326,797

2.52

4.43

1.76

Rata lichiditatii generale si rata lichiditatii reduse au o crestere constanta pe toata perioada analizata, in timp ce rata lichiditatii imediate are o crestere in anul 2005 fata de anul precedent, ca in anul 2006 sa inregistreze o scadere brusca, la fel ca si ETE. Intreprinderea inscrie o crestere constanta pe intreaga perioada referitore la rata lichiditatii generale, rata lichiditatii reduse, rata solvabilitatii pe termen lung, iar privind rata independentei financiare, se prezinta o valoare constanta pe perioada perimilor doi ani, dupa care este o decrestere in perioada anului 2006.

Lichiditatea reprezinta capacitatea unui agent economic de a-si plati obligatiile fata de terti la scadenta. Un agent economic poate dispune de un volum mai mare de active decat valoarea totala a obligatiilor sale fata de terti, dar sa fie totusi insolvabil daca nu reuseste sa transforme unele din active in bani, pentru a-si onora obligatiile. Lichiditatea generala e considerata satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 1.2 si 1.9.

Lichiditatea imediata reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie sa tinda spre o marime unitara. Rata curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente.

Daca valoarea totala a pasivelor curente este mai mare decat valoarea totala a activelor curente atunci acest indicator e subunitar si aceasta ar putea arata ca finantarea pe termen scurt a fost folosita pentru achizitionarea de 'active pe termen lung' ceea ce in mod normal e considerat periculos, cu toate ca exista ramuri pentru care o valoare mai mica decat 1 a acestui indicator este considerata acceptabila.

Rata rapida (testul acid) reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si trezorerie de a acoperi datoriile curente; se scad stocurile deoarece au cel mai putin caracterul de lichiditate dintre activele curente (ele reprezinta activele la care apar cel mai probabil pierderi in cazul lichidarii).

Lichiditatea rapida e satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0.65 si 1. Rata lichiditatii imediate are o crestere in anul 2005 fata de valoarea din anul 2004, ca in anul 2006 sa prezinte o scadere brusca.

2.8 MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE RATE

Denumire indicator

Formula

2004

2005

2006

I 2005/2004

I 2006/2004

I 2006/2005

(%)

(%)

(%)

 

 

 

Rata marjei comerciale

17.71%

10.73%

15.26%

0.61

0.86

1.42

Rata marjei brute de exploatare

21.76%

25.96%

25.14%

1.19

1.16

0.97

Rata marjei nete de exploatare

17.55%

22.16%

22.88%

1.26

1.30

1.03

Rata marjei nete

14.48%

15.29%

16.97%

1.06

1.17

1.11

Rata marjei brute de autofinantare

18.36%

17.58%

19.70%

0.96

1.07

1.12

Rata marjei asupra valorii adaugate

27.23%

31.19%

30.76%

1.15

1.13

0.99

Rentabilitatea economica a activului total

35.31%

47.09%

55.14%

1.33

1.56

1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.79%

55.18%

60.58%

1.26

1.38

1.10

Rentabilitatea economica a activului economic

64.38%

102.29%

110.82%

1.59

1.72

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.00

88.39

94.51

          1.38

1.48

1.07

Rentabilitatea economica inainte de impozitare

93.56

103.93

103.07

1.11

1.10

0.99

Rentabilitatea financiara neta

 

47.15%

61.20%

74.33%

1.30

1.58

1.21

Rentabilitatea financiara inainte de impozitare

 

74.72%

99.96%

106.79%

1.34

1.43

1.07

Randamentul capitalurilor proprii

 

17.12%

29.45%

34.39%

1.72

2.01

1.17

Rata marjei comerciale a avut o scadere in valoare in anul 2005, comparand cu anul 2004, ca aceasta din nou sa creasca in anul 2006, aceasta fiind influentata de valoarea marjei comerciale.

Marja comerciala este diferenta intre veniturile din vanzari de marfuri si costul de achizitie aferent marfurilor vandute. Se refera la intreprinderile de comercializare (distributie) sau la partea de activitate pur comerciala efectuata de intreprinderile producatoare. In determinarea acestui sold de gestiune observam ca:

Ø     exista posibilitatea ca o parte din cheltuielile accesorii generate de achizitia stocurilor de marfuri sa nu fie inregistrate ca o componenta a costului de achizitie. Este cazul cheltuielilor interne cu transportul, cheltuielile de personal etc., aferente achizitiilor de marfuri, dar contabilizate drept cheltuieli dupa natura lor (necesitatea delimitarii lor se impune indeosebi la intreprinderile cu activitate eterogena, de productie si comercializare)

Ø     marja comerciala nu include subventiile de exploatare. In anumite cazuri, aceste subventii constituie un adevarat complement al pretului de vanzare al marfurilor. Este un indicator esential in activitatea de analiza si gestionare, si este cu atat mai important cu cat este determinat mai detaliat, respectiv pe produse sau grupe de produse.Se exprima adesea ca procent din cifra de afaceri (volumul vanzarilor).

Marja comerciala numindu-se si marja bruta, acesta avand acelasi efect intreprinderea are si asupra ratei marjei brute de autofinantare, precum si asupra randamentului capialurilor proprii. Rata marjei brute de exploatare are o crestere in anul 2005 fata de anul 2004, insa dupa aceea vedem o mica scadere in anul 2006. In aceeasi situatie este si rata marjei asupra valorii adaugate.

O crestere constanta pe intreaga periada analizata, este in valoarea ratei marjei nete de exploatare, ratei marjei nete, rentabilitatii economice a activului total precum si a rentabilitatii financiare nete, rentabilitatii financiare inainte de impozitare.

Indicatorii care determina starea profitabilitatii sunt marja profitului, rata rentabilitatii activelor si rata rentabilitatii capitarulior. Marja profitului ne indica marimea profitabilitatii agentului economic; O rata a profitului ridicata indica o profitabilitate mare a agentului. Rata rentabilitatii activelor reprezinta profitul net obtinut la 1000 lei active totale; cu cat este mai mare este mai bun. Rata rentabilitatii capitalurilor propriieste profitul net obtinut la 1000 lei capitaluri proprii; cu cat este mai mare este mai bun.

Denumire indicator

Formula

2004

2005

2006

I 2005/2004

I 2006/2004

I 2006/2005

Rata lichiditatii generale

1.58

1.44

1.39

0.91

0.88

0.97

Rata lichiditatii reduse

1.16

1.00

0.91

0.86

0.79

0.91

Rata lichiditatii imediate

0.36

0.38

0.32

1.06

0.91

0.86

Rata solvabilitatii pe termen mediu si lung

2.72

2.34

2.30

0.86

0.84

0.98

Gradul de indatorare generala

0.59

0.81

0.79

1.36

1.33

0.98

Rata independentei financiare

1.00

1.00

0.99

1.00

0.99

0.99

Gradul de intdatorare generala are o crestere mare in anul 2005 in comparatie cu valoarea sa dn anul 2004, ca in anul 2006 sa prezinte o mica scadere.

Rata obligatiilor totale (rata datoriilor) la total activ masoara procentajul, din totalitatea fondurilor, asigurat de creditori. Creditorii prefera rate ale obligatiilor scazute, deoarece cu cat este mai scazuta rata cu atat este mai mare protectia la pierderile creditorilor in cazul lichidarii. Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata. Ea este considerata buna cand rezultatul obtinut depaseste 30%, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului.

Denumire indicator

2004

2005

2006

I 2005/2004

I 2006/2004

I 2006/2005

(%)

(%)

(%)

Rotatia capitalului propriu

3.26

4.00

4.38

1.23

1.34

1.09

Rotatia activelor totale

2.01

2.13

2.41

1.06

1.20

1.13

Rotatia imobilizarilor nete

4.84

5.54

6.00

1.14

1.24

1.08

Rotatia stocurilor

12.88

11.36

11.61

0.88

0.90

1.02

Durata de rotatie a creantelor (zile)

52.60

45.06

37.40

0.86

0.71

0.83

Valoarea relativa a FR (zile)

38.17

31.55

24.14

0.83

0.63

0.77

Valoarea relativa a NFR (zile)

14.85

4.27

3.34

0.29

0.22

0.78

Repartitia Valorii Adaugate

2004

2005

2006

I 2005/2004

I 2006/2004

I 2006/2005

 

(%)

(%)

(%)

Cheltuieli cu personalul

0.72

0.68

0.67

0.95

0.94

0.99

Rezultatul financiar

0.07

0.03

0.02

0.51

0.27

0.54

CAF

0.23

0.21

0.24

0.92

1.05

1.14

Pentru a analiza utilitatea activelor ne vom folosii de indicatori mentionati in continuare. Rotatia stocurilor arata influenta stocurilor existente asupra miscarii bilantiere; o valoare ridicata a acesteia arata o situatie favorabila pentru agentul economic. Trebuie facuta precizarea ca datorita faptului ca vanzarile apar de-a lungul intregului an in timp ce stocul se defineste pentru o anumita data e recomandat sa se utilizeze stocul mediu ( (stocul initial + stocul final)/2 ). Durata de recuperare a creantelor reprezinta ritmul incasarii creantelor concretizate in clienti, debitori. Cu cat marimea acestui indicator este mai mica cu atat creantele se incaseaza mai rapid.

Durata de rambursare a datoriilor reprezinta ritmul achitarii datoriilor fata de terti ale agentului economic; valori mici ale acestui indicator arata ca societatea isi achita obligatiile mai rapid. Rata utilizarii activelor fixearata cifra de afaceri la 1000 lei active fixe; cu cat acest indicator este mai mare cu atat este mai bun. Rata de eficienta a activelor circulante este cifra de afaceri la 1000 lei active circulante; indicatorul este mai bun cu cat este mai mare.

Viteza de rotatie a activelor circulante reprezinta durata unei rotatii si este favorabila daca are valori mici. La intreprinderea noastra rotatia activelor totale este in crestere, rotatia capitalului propriu, precum si rotatia imobilizarilor nete, in timp ce rotatia stocurilor are o declansare in anul 2005 in comparatie cu anul 2004, acasta crescand putin in anul 2006 o scadere brusca a valorilor apare in analiza duratei de rotatie a creantelor, valoarea relativa a FR si a NFR.

                                   

2.9 MANAGEMENTUL SI DIAGNOSTICUL RISCULUI

2.9.1 RISCUL DE EXPLOATARE

2.9.2.1  STRUCTURA COSTURILOR

Denumirea indicatorilor

2004

2005

2006

Costuri variabile

418,956,041

722,243,168

1,198,124,643

 

 

 

 

Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile

99,113,807

158,789,098

270,778,430

Alte cheltuieli materiale (90%)

11,488,242

16,239,670

21,588,056

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (80%)

10,211,770

14,435,262

19,189,383

Cheltuieli privind marfurile

13,528,385

21,130,317

54,188,082

Cheltuieli cu personalul (85%)

256,066,864

453,047,395

753,267,164

Cheltuieli privind prestatiile externe

28,546,973

58,601,426

79,113,528

 

 

 

 

Costuri fixe

170,179,532

277,431,443

420,944,796

Alte cheltuieli materiale (10%)

152,671

363,906

902,408

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (20%)

2,552,943

3,608,816

4,797,346

Cheltuieli cu personalul (15%)

56,704,077

100,845,982

161,032,798

Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

7,143,019

9,524,905

33,715,669

Alte cheltuieli de exploatare

57,173,506

105,448,655

145,785,640

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

4,930,289

7,380,776

31,037,253

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

23,696,244

39,466,453

35,634,859

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare

-406,172

267,098

-142,740

Cheltuieli privind dobanzile

225,719

0

0

Alte cheltuieli financiare

18,007,236

10,524,852

8,181,563

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli totale

589,135,573

999,674,611

1,619,069,439

2.9.2.2   CALCULAREA INDICATORILOR DE RISC

RATE DE EXPLOATARE

2004

2005

2006

Formula

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri

658,482,500

1,186,872,778

1,952,320,383

 

Costuri fixe

170,179,532

277,431,443

420,944,796

 

Cheltuieli fixe operationale

123,726,216

219,792,264

346,233,861

 

Cheltuieli fixe financiare

46,453,316

57,639,179

74,710,935

 

Costuri variabile

418,956,041

722,243,168

1,198,124,643

 

Rata de marja asupra costului variabil

36

39

39

(Cifra de afaceri - Costuri variabile)*100/Cifra de afaceri

Rezultatul de exploatare

23,782,466,328

46,185,529,517

74,998,629,174

CA*Rata de marja asupra costului-Costuri fixe

Pragul de rentabilitate

4,678,408

7,086,846

10,896,629

Costuri fixe/Rata de marja asupra costurilor variabile

Marja de securitate

653,804,092

1,179,785,932

1,941,423,754

Cifra de afaceri-Pragul de rentabilitate

Indice de securitate

0.99

0.99

0.99

Marja de securitate/Cifra de afaceri

Levierul de exploatare

1.01

1.01

1.01

Cifra de afaceri/(Cifra de afaceri-Pragul de rentabilitate)

Prag de rentabilitate = Punctul mort operational