QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate chimie

CHESTIONAR Fenomene de transfer III (fundamente de transfer de masa)
                                                      CHESTIONAR

                        Fenomene de transfer III (fundamente de transfer de masa)

                               Anul IV Ingineri zi -Inginerie Chimica.

1. Pentru propozitia de mai jos alegeti formularile corecte :

Difuziunea moleculara implica deplasarea reciproca a componentilor in interiorul unui amestec datorita :

            A)  existentei unui gradient  de concentratie ;

            B)  existentei unui gradient de concentratie si de temperatura ;

            C)  existentei unui gradient de concentratie , de  temperatura si de presiune;

            D)  actiunii diferentiate exercitate asupra componentilor de catre unele                                        forte exterioare amestecului .

Raspuns : toate

2. In cele de mai jos sint scrise expresii pentru fluxul molecular molar unidirectional al componentului A . Notatiile folosite sint cele uzuale ( DA-coeficient de difuziune al speciei A , CA- concentratia molara a speciei A , C - concentratia molara totala , yA -fractia molara a speciei A , rA-concentratia masica a speciei A ,r - concentratia masica totala (desitatea amestecului ) ,wA- fractia masica a speciei A  ,MA -masa moleculara a speciei A) . Selectati numai expresiile corecte.

            A)      ,     B)

            C)       D)

A nu cred k e.k ala e pt un sistem binar, isobar,izoterm…pt restul pag 2,3curs 2

Raspuns: B,C,D

3. Care din afirmatiile de mai jos sint corecte :

            A) Coeficientul de difuziune in gaze depinde linear de T3/2 si de 1/P (T-                                     temperatura , P - presiune ) ;

            B) Coeficientul de difuziune in gaze nu depinde de presiune ;

            C) Coeficientul de difuziune in lichide creste cu temperatura  dupa o functie mai                                puternica decit cea lineara ;

            D) Coeficientul de difuziune in lichide nu depinde de presiune .

Raspuns :A,D

4 Pentru fluxul total de substanta raportat la un sistem stationar de coordonate se propun  relatiile de mai jos :

            A)  ,

            B)        uZ - reprezinta viteza medie molara in directia z,

            C)                        vA,,Z- reprezinta viteza de difuziune a speciei A                                                                                fata de un sistem fix de referinta ,

            D)                                                                                                                                                                                                                               

In cele de mai sus prin NA,Z  s-a notat fluxul  total de substanta (specie A) raportat la un sistem stationar plasat pe axa z .Celelate notatii au specificatia data prin cele de mai sus.

Care propuneri sunt corecte ?

Raspuns : A,B,C,D ??????

5.Cu referire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       la cimpul de concentratie la difuziunea moleculara unidirectionala peste un strat de inert se fac afirmatiile:

            A) Dependenta CA(z) este lineara ,

            B) Dependenta CA(z) este nelineara ,

            C) Dependenta CA(z) este logaritmica ,

            D) Dependenta CA(z) este de tip putere .

Alegeti dintre acestea pe cele corecte.

Raspuns :B,D 

6. Pentru difuziunea ehimoleculara unidirectionala se dau urmatoarele expresii calculabile ale fluxului :

            A)         B)    

            C)    D) .

Alegeti dinte acestea pe cele corecte .

In relatiile anterioare indicii 1 si 2 definesc capetele traseului de difuziune  iar prin yBm se exprima fractia molara medie logaritmica a inertului fata de componentul difuzabil .

Raspuns:A,B,d

7.In cazul arderii stationare , in aer , a unei particule sferice de carbune cu formare de dioxid de carbon  alegeti formele corecte pentru ecuatia debitului de oxigen  :

            A)      ,

            B)          ,

            C)      ,

            D)    .

In cele de mai sus r este raza curenta masurata din centrul particulei , R este raza particulei ce arde , yO2¥ este fractia molara a oxigenului la distanta mare de particula  iar yo2 R reprezinta fractia molara a oxigenului la suprafata particulei .

Raspuns : B,C,D

8. Care din exemplele de mai jos pot fi considerate cazuri de transfer simultan de masa si caldura :

            A) Condesarea vaporilor saturanti cu  continut de gaze necondensabile ,

            B) Condensarea vaporilor supraincalziti cu continut de gaze necondensabile ,

            C) Condensarea vaporilor saturanti sau supraincalziti care nu contin gaze                                           necondensabile,

            D) Evaporarea  oricarui  lichid intr-un curent de gaz ce contine vapori ai acestuia .

Raspuns : A,B,C, D

9. Din afirmatiile de mai jos selectatile pe cele corecte .

In cazul difuziei nestationare unidirectionale  integrarea  cimpului de concentratie prin metoda  separarii variabilelor se face numai daca :

            A) Mediul de transport este omogen si finit cu o forma geometrica simpla ,

            B) Mediul de transport este  omogen si semifinit ,

            C) Mediul de transport este anizotrop ,

            D) Mediul de transport indeplineste conditiile de la punctul A iar coeficientul de                               difuziune depinde de concentratia speciei transferabile .

Raspuns : A,D

10. Cu referire la valabilitatea ecuatiei difuziunii (legea a II a lui Fick ) se fac afirmatiile de mai jos :

            A) Legea a II alui Fick este valabila pentru transportul in solide ,

            B) Legea a II alui Fick este valabila pentru transportul in lichide imobile ,

            C) Legea a II alui Fick este valabila pentru transportul in gaze sau vapori daca                    transportul  este echimolecular in contracurent ,

            D)Pentru procese in care exista componenti inerti ecuatia difuziunii clasice trebuie corectata spre a exprima corect procesul si in apropierea unei interfete (z=0).

Care sint afirmatiile corecte ?

Raspuns : A,B,C

11. In cazul separarii unui amestec gazos prin difuziune prin pereti porosi rolul barieirei poroase este precizat  prin una din  urmatoarele afirmatii :

            A)  Bariera are rolul hidrodinamic de a separa doi curenti de compozitii diferite  in                   ce priveste continutul de mediu de difuzie ,

B) Curgerea  moleculelor  prin porii barierei (membranei) este de tip difuziune                      moleculara  si difuziune  Knudsen  peste care , in cazul barierelor subtiri se                      suprapune efuziunea (cernerea) moleculara ,

            C) Curgerea moleculelor prin porii membranei este de tipul celor de la punctul B                               peste care se adauga  curgerea neseparativa Poiseuille cauzata de diferenta de                      presiune intre cele doua  fete ale barierei (membranei)            D) Este necesar ca bariera (membrana ) sa aiba pori de dimensiunii comparabile                   cu cele ale drumului liber mijlociu al speciilor ce o strabat.   .Raspuns :B,C,d(tre sa aiba diam mai mic)

12.Se considera cunoscute valori pentru coeficientii partiali de transfer de masa kg si kl . Fata de acest fapt alegeti care este precizarea corecta din cele ce urmeaza :

            A) Coeficientii kg si kl se exprima in m/s ,

            B) Coeficientii kg si kl se exprima  kmoli c.t /( m2 s (unitate de forta motoare c.t)) ,

            C) Coeficientii kg si kl se exprima in N/m2 ,

            D) Coeficientii kg si kl se exprima in unitati dependente de unitatile fortei motoare .

Raspuns : A,B,d ???

13  Care din expresiile coeficientilor totali de transfer de masa de la faza G la faza L ,din variantele de mai jos , sunt corecte ? :

            A)              B)     

            C)              D)

In cele de mai sus indicii y,x se refera la forte motoare ca diferente de fractii molare iar indiciiY,X se refera la forte motoare ca diferenta de rapoarte molare . Prin myx  respectiv mYX  se exprima panta relatiei de echilibru interfazic cind concentratia speciei transferabile este in cele doua faze fractie molara respectiv raport molar .

Raspuns :C

           

14.Care din afirmatiile  A, B. C, D sint valabile cu referire la modelul fizic al penetratiei de determinare a coeficientului partial de transfer :

            A) Reinnoirea interfetei este realizata de turbioane care promoveaza la interfata             elemente de fluid care schimba prin mecanism molecular nestationar  specia             transferabila ,

            B) Concentratia la interfata a speciei transferabile este constanta si luata             instantaneu de elementul expus contactului celeilalte faze ,

            C) Rezistenta la transfer este inglobata in filme adiacente interfetei ,

            D) Numarul elementelor de fluid prezente la interfata este acelasi pentru ambele             faze chiar daca cu referire la fiecare faza acestea stau la interfata timpi diferiti .

Raspuns :A,B,C,D

15 Care din formele generale de relatii criteriale , date in cele de mai jos , nu sunt corecte:

            A) Convectie fortata gaze :  Sh=f( Re , I1 , I2 , ) ,

            B) Convectie fortata lichide : Sh=f( Re , Sc ,  I1 , I2 , )  ,

            C) Convectie naturala lichide : Sh=f( Re , Grd ,  I1 , I2 , ) ,

            D) Convectie naturala gaze : Sh=f( Grd  ,Sc ,  I1 , I2 , ) .

Raspuns : C,D

16. Cu referire la analogia Reynolds de determinare  a coeficientului partial de transfer de masa  in conditii de curgere turbulenta  se propun urmatoarele ipoteze  ale modelului fizic :

            A) Elementele de fluid sint impinse de turbioane din afara stratului limita pina la                          interfata fara a se amesteca intre ele ; de aici altele pleaca pina in afara stratului                        limita ,

            B) Unde ajung elementele de fluid iau instantaneu  viteza , temperatura si             concentratia locului ,

            C) Procesul descris la A si B are loc doar daca stratul limita este turbulent si in asa             fel organizat ca efectul prezentei pe grosime a substratului limita intermediar si a                substratului     limita laminar sa fie neglijabile ca rezistenta la penetrarea             turbulenta spre si dinspre interfata ,

            D) Elementele de fluid impinse de turbioane (turbioanele deplasabile) merg din             aproape in aproape spre sau dinspre interfata  fara a fi caracterizate de o lungime             de amestec proprie.

Care din ipotezele de mai sus nu se incadreaza in modelul fizic original ?

Raspuns : D

17. Precizati prin selectarea afirmatiei corespunzatoare  daca , oricare ar fi metoda experimentala de determinare a coeficientului partial de transfer de masa cu referire la o faza este necesar a  asigura :

            A) Realizarea conditiilor ca rezistenta la transfer sa fie inglobata in faza pentru             care se urmareste a determina c.p.t.m-ul ,

            B) Cunoasterea  marimii suprafetei de contact interfazic ,

            C) Cunoasterea echilibrului interfazic in asa fel incit sa se poata exprima  forta             motoare ,

            D) Masurarea locala a concentratiei speciei transferabile in cele doua faze si a             debitului total transferat .

Raspuns : A,B,C,D

18. Pentru o portiune de utilaj de transfer de masa interfazic , precizati daca relatia de operare (dreapta de operare in anumite cazuri ) reprezinta :

            A)  expresia bilantului  de materiale al speciei transferabile  ,

            B) expresia atingerii echilibrului interfazic ,

            C) combinarea expresiilor de echilibru si bilant de materiale pentru specia             transferabila ,

            D) exprimarea bilantului total de materiale .

Raspuns : A,C

19. Din afirmatiile de mai jos alegeti pe cele ce sunt corecte :

            A) Pentru utilaje cu contact in trepte forta motoare se poate exprima indirect prin             numarul treptelor teoretice iar cinetica transferului de masa prin eficienta treptei ,

B) Pentru utilaje cu contact in trepte forta motoare se  exprima direct prin relatia de operare si cea de echilibru  iar cinetica transferului de masa prin relatia cinetica dependenta de structura curgerii fazelor in treapta de contact ,

            C) Pentru utilaje cu contact in trepte forta motoare se poate exprima indirect prin             numarul unitatilor de transfer iar cinetica transferului de masa prin eficienta treptei,

            D) Pentru utilaje cu contact diferential forta motoare se poate exprima indirect prin             numarul unitatilor de transfer iar cinetica transferului de masa prin inaltimea             unitatii de  transfer .

Raspuns :A,D

20.In cazul echilibrului lichid vapori pentru un amestec din doi componenti numarul gradelor de libertate ce trebuie specificat este :

            A) 2  , B) 1  ,  C) 3 ,  D) 0     .

Rapuns: B

21. Se considera forma integrala a ecuatiei Rayleigh a distilarii simple :

                .

Selectati din variantele de mai jos cazurile in care ea este utilizabila :

            A) Pentru amestecuri binare perfect ideale ,

            B) Pentru amestecuri  binare usor neideale  intr-o plaja de compozitii x0 - xf in care             volatilitatea  relativa nuvariaza sensibil ,

            C) Pentru orice amestec binar ,

            D) Numai pentru amestecuri  binare ce formeaza azeotrop .

Rapuns :C

22. Care din variantele de distilare in echilibru descrise mai jos sint posibile :

            A) Supraincalzirea debitului de alimentare intr-un schimbator de caldura urmata de             destinderea de presiune astfel ca  presiunea din separator sa asigure o temperatura             de lucru cuprinsa intre temperatura de condensare si cea de fierbere calculate cu             compozitia alimentarii ,

            B) Vaporizarea partiala a debitului de alimentare intr-un schimbator urmata de             descarcarea acestuia in separator ,

            C) Vaporizarea partiala a debitului de alimentare intr-un schimbator urmata de             descarcarea acestuia in separator in care lichidul fierbe cu indepartare permanenta             de vapori .

            D) Vaporizarea totala a debitului de alimentare  urmata de condensarea partiala a             cestuia printr-un condensator plasat in separator .

Rapuns : B

 23 . Se considera contactarea in contracurent pur  a doua faze pentru care factorul de separare are valoarea A=3 Aparatul realizeaza NOG=3 . Ce grad de separare se realizeaza urmare a contactarii ?

            A 0.996,          B) 0.866          C)0.766           D).966

Raspuns: nici una

24  Se considera problema anterioara cu observatia ca circulatia fazelor este in echicurent. Ce gard de separare se obtine in acest caz ?

            A) 0,95            B) 0.74            C) 0.84            D) 0.994

Raspuns: nici una

25  Figura de mai jos este reprezentarea Y-X a unui proces de contactare a doua faze cu transferul interfazic al unui component,.Daca G este faza in care raportul molar al componentului transferabil este Y si L este cealalta faza. Se cere sa precizati sensul transferului , tipul de contactare, si sensul curgerii fazelor stiind ca faza G este mai usoara ca faza L. Raspuns :B
{ Politica de confidentialitate } Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:Cauta referat