QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

Analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilorANALIZA TEHNICO-OPERATIVA A CIRCULATIEI TRENURILOR


DISPOZITII GENERALE


Analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor se efectueaza de catre administratorul infrastructurii feroviare, care stabileste modul in care au fost utilizate capacitatile infrastructurii feroviare repartizate operatorilor de transport feroviar.

Instructiunile privind analiza tehnico-operativa a circulatiei trenurilor stabilesc modul de lucru cu privire la:a) urmarirea principalilor indicatori specifici activitatii de transport feroviar, necesar a fi raportati din punct de vedere statistic si care, dupa caz, sunt stabiliti prin contractele de activitate aprobate de guvern;

b) repartizarea intarzierii trenurilor cumulat si distinct, pe tip de cauza si operator de transport feroviar;

c) solutionarea eventualelor divergente aparute in modul de utilizare a traselor alocate si in repartizarea intarzierii trenurilor.


Asigurarea circulatiei trenurilor conform graficelor de circulatie constituie una din indatoririle principale ale personalului de exploatare, in care scop acesta este obligat sa respecte cu strictete prevederile din livretele de mers, din reglementarile specifice, precum si dispozitiile operative ale administratorului infrastructurii feroviare privind circulatia trenurilor, ceea ce impune o legatura permanenta intre reprezentantii administratorului infrastructurii feroviare, pe trepte ierarhice si cei ai operatorilor de transport feroviar pentru asigurarea regularitatii circulatiei trenurilor.

In cazul lucrarilor la infrastructura, pentru prevenirea perturbatiilor in exploatare, administratorul infrastructurii feroviare, trebuie sa ia masuri corespunzatoare privind adaptarea graficului de circulatie, stabilind impreuna cu operatorii de transport masuri concrete obligatorii.


La solicitarea operatorilor de transport feroviar, administratorul infrastructurii feroviare poate da dispozitii care sa aiba drept urmare intarzierea trenurilor solicitantului, numai atunci cand conditiile de exploatare permit acest lucru.


Orice intarziere fata de graficul de circulatie trebuie analizata separat, cu fiecare operator de transport feroviar in parte, pentru determinarea cauzelor care au generat-o, stabilind totodata masuri corective corespunzatoare.URMARIREA SI ANALIZA REALIZARII PROGRAMULUI DE CIRCULATIE


Analiza efectuarii programului de circulatie are ca scop determinarea cauzelor nerealizarii calitative si cantitative a programului de circulatie si serveste administratorului infrastructurii feroviare si operatorilor de transport feroviar la stabilirea masurilor necesare pentru ca traficul de calatori si marfa sa se desfasoare fluent, conform graficului si in conditii de siguranta a circulatiei si de securitate a transporturilor.


Analiza cantitativa si calitativa a efectuarii programului de circulatie se face zilnic si periodic (decadic, lunar, trimestrial, anual) dupa expirarea perioadei de executare.


Analizele trebuie sa evidentieze cel putin urmatoarele aspecte:

a) modul de intocmire si realizare a programului de circulatie aprobat, cu mentionarea cauzelor nerealizarii (anulari si suplimentari de trenuri);

b) regularitatea circulatiei trenurilor la indrumare si in parcurs (cu detalierea cauzelor intarzierilor);

c) calcularea indicatorilor privind realizarea programului de circulatie si stabilirea masurilor de imbunatatire a acestora.


Indicatorii care se urmaresc si se analizeaza zilnic sunt:

a) indicatori care exprima modul de realizare a programului de circulatie: trase programate, trenuri circulate, trase anulate pe cauze, trenuri suplimentare;

b) indicatori care exprima intarzierea fata de graficul de circulatie a trenurilor de calatori din programul zilnic de circulatie: regularitatea circulatiei la indrumare si in parcurs, intarzieri pe 100 tren km, trenkm, viteza medie comerciala a trenurilor de calatori;

c) indicatori care exprima calitatea si cantitatea circulatiei trenurilor de marfa din programul zilnic de circulatie: regularitatea circulatiei la indrumare si in parcurs, intarzieri pe 100 tren km, tren km, tone nete km, tone brute km, viteza medie comerciala a trenurilor directe de marfa.


Urmarirea realizarii programului de circulatie a trenurilor se face de statiile de compunere a trenurilor, de regulatoarele de circulatie separat pe fiecare sectie de circulatie si cumulat pe intregul regulator de circulatie, de structurile regionale si cele din centralul administratorului infrastructurii feroviare pentru intreaga retea a infrastructurii feroviare.


Elementele necesare pentru urmarirea si calculul indicatorilor privind realizarea programului de circulatie a trenurilor, se stabilesc de conducerea centralului structurii organizatorice a administratorului infrastructurii feroviare pentru fiecare sectie de circulatie, regulator de circulatie, structura regionala si intreaga retea a infrastructurii feroviare.


Inregistrarea si concentrarea intarzierilor si a recastigarilor de intarzieri precum si calculul indicatorilor se face pe formularul "Informare operativa privind analiza efectuarii programului de circulatie a trenurilor" si se transmit pentru concentrare pe cale ierarhica, conform organizarii specifice (zilnic, decadic, lunar, trimestrial si anual) pentru trenuri de calatori si pentru trenuri de marfa (defalcate pe directe, locale si convoaie, trenurile de transcontainere sau mixte fiind asimilate cu trenuri directe, iar locomotivele izolate fiind incluse la trenurile locale si convoaie), pentru fiecare operator in parte.


Datele primite de la regionale la structura centrala de conducere a circulatiei apartinand administratorului infrastructurii feroviare, se totalizeaza pe fel de tren pentru intreaga retea.


Analiza programului zilnic de circulatie se face de administratorul infrastructurii feroviare astfel:

a) la regulatoarele de circulatie de catre seful regulatorului de circulatie sau inlocuitorul sau cu operatorii RC dupa fiecare tura de serviciu si zilnic cu statiile din subordine;

b) la structurile regionale ale administratorului de infrastructura feroviara, de catre seful compartimentului specializat, cu fiecare tura, dupa iesirea din serviciu si zilnic cu regulatoarele de circulatie si statiile stabilite, din zona de activitate;

c) la structura centrala a administratorului de infrastructura feroviara, de catre seful compartimentului specializat, zilnic, cu sefii compartimentelor specializate din structurile regionale;

(2) La operatorii de transport feroviar, analiza programului zilnic de circulatie se efectueaza conform reglementarilor proprii.

(3) Analizele periodice intre administratorul infrastructurii feroviare si operatorii de transport feroviar se vor face conform prevederilor din contractul de acces pe infrastructura.


Analiza efectuata in comun intre administratorul infrastructurii feroviare si fiecare operator de transport feroviar trebuie sa evidentieze cel putin urmatoarele aspecte:

a) modul in care au fost utilizate trasele alocate, evidentierea anularii circulatiei trenurilor pe tip de cauze - din initiativa operatorului sau din dispozitia administratorului infrastructurii feroviare;

b) modul de realizare a programului de circulatie aprobat, cu mentionarea cauzelor nerealizarii - anulari si/sau suplimentari de trase;

c) regularitatea circulatiei trenurilor la indrumare si in parcurs - cu detalierea cauzelor intarzierilor produse direct sau indirect;

d) calcularea indicatorilor privind realizarea programului de circulatie si stabilirea masurilor de imbunatatire a acestora;

(2) Administratorul infrastructurii feroviare poate conveni cu operatorii de transport feroviar, analizarea si a altor indicatori specifici.URMARIREA SI INREGISTRAREA INTARZIERILOR

FATA DE GRAFICUL DE CIRCULATIEIn cazul trenurilor intarziate, tot personalul de exploatare al administratorului infrastructurii feroviare si al operatorilor de transport feroviar este obligat sa ia toate masurile pentru aducerea trenului in trasa prevazuta in livret sau in cea suplimentara fata de livret prin:

a) reducerea duratei de executare a unor operatiuni din procesul tehnologic (daca este posibil);

b) reducerea duratei opririlor prevazute in statii, daca situatia de pe teren permite;

c) reducerea timpilor de mers fara depasirea vitezei maxime admise valorificand:

c.1. adaosurile de timp de mers incluse in timpii de mers pentru restrictiile de viteza prevazute in graficul de circulatie, dar care nu sunt pe teren;

c.2. tonajele mai mici fata de tonajele maxime pentru care sunt stabiliti timpii de mers;

c.3. suprimarea opririlor tehnice marcate special in livretele de mers (daca este posibil).Orice intarziere fata de graficul de circulatie trebuie sa fie analizata cu atentie la toate nivelurile pentru stabilirea cauzelor care au generat-o si a masurilor de remediere.


Intarzierile trenurilor fata de graficul de circulatie - la indrumare si in parcurs - a trenurilor de calatori si marfa se stabilesc ca diferente intre duratele reale de parcurs si cele prevazute in mersul trenurilor din livretele de mers sau in mersurile intocmite pentru trenurile suplimentare, sau pentru cele prevazute in grafic sa circule intre sageti.


Datele privind intarzierile trenurilor se inscriu in registrul de cai libere, comenzi si miscare, graficul operatorului de circulatie, foaia de parcurs a mecanicului si in formularul "Informare operativa privind analiza efectuarii programului de circulatie a trenurilor".


Intarzierile trenurilor se evidentiaza pe graficul operatorului de circulatie, defalcat pe trenuri de marfa si trenuri de calatori, asa cum se produc, pe toata sectia de circulatie, separat la indrumare si in parcurs.

Intarzierile se evidentiaza astfel:

a) la trenurile inscrise in graficul de circulatie se inregistreaza toate depasirile de timp produse prin depasirea orelor de plecare, de trecere sau sosire, prin prelungirea timpilor de mers sau a duratei opririlor fata de graficul de circulatie;

b) la trenurile de marfa suplimentare fata de livret, precum si la trenurile locale de marfa prevazute cu circulatie intre sageti se inregistreaza numai depasirile de timp fata de orele de indrumare si de sosire prevazute in livret fata de mersul intocmit cu ocazia indrumarii trenului;

c) la trenurile de calatori suplimentare se inregistreaza numai depasirile de timp fata de ora de indrumare programata si timpul cu cat se depaseste durata de parcurs - pe sectia de circulatie - fata de trasa in care circula ca tren suplimentar.


Recastigarile din intarzieri obtinute prin scurtarea timpilor de mers sau a opririlor, respectiv prin suprimarea opririlor, se inregistreaza global pentru fiecare tren, indiferent de ramura care a contribuit la acestea.


In analiza zilnica a regularitatii circulatiei trenurilor se evidentiaza numai intarzierile produse trenurilor care au sosit in statia de descompunere sau in statia de frontiera dintre doua sectii de circulatie, mai tarziu decat ora stabilita in livretul de mers sau mersul intocmit cu ocazia indrumarii, indiferent daca acestea sunt intarzieri directe sau indirecte.


Intarzierile si recastigarile din intarzieri se determina de catre fiecare operator de circulatie si se noteaza pe graficul operatorului de circulatie imediat ce ele se produc.

Intarzierile si recastigarile din intarzieri se noteaza, in minute cu semnele "+ " respectiv " - ", intarzierile fiind precedate de initialele coloanei corespunzatoare din formularul "Informare operativa privind analiza efectuarii programului de circulatie a trenurilor".


Operatorul de circulatie face descrierea cauzei intarzierii trenului pe verso graficului de circulatie, sau pe manseta acestuia, indicand initiala intarzierii si pe cat posibil vinovatii pentru intarzierile datorate abaterilor de personal, precum si orice alta intarziere care nu se poate deduce prin initialele corespunzatoare (afluentei de calatori, etc.).


Operatorii de circulatie si impiegatii de miscare raspund pentru stabilirea corecta a tuturor intarzierilor si a recuperarilor din intarzieri, iar operatorii de analiza de la regulatorul de circulatie, de inregistrarea lor integrala si corecta, conform prezentelor instructiuni.


Neinregistrarea sau neraportarea corecta a tuturor intarzierilor si a recuperarilor din intarzieri reprezinta abatere disciplinara si se trateaza conform reglementarilor specifice si a legislatiei in vigoare.


Intarzierile trenurilor care se descompun in statia de frontiera a regulatorului de circulatie vecin, se analizeaza numai de regulatorul de circulatie de pe care au intrat, initiala intarzierii datorata statiei de descompunere stabilindu-se si comunicandu-se de catre operatorul de la regulatorul de circulatie vecin.


Se interzice neprimirea de catre regionalele de cale ferata, sau de catre regulatoarele de circulatie vecine, a trenurilor prevazute in programul de circulatie, precum si retinerea, in cazuri nejustificate, de trenuri la semnal in statiile tehnice si de triaj.


Intarzierile produse altor trenuri de catre trenurile care circula peste orice rang sau de catre trenurile de serviciu (de interventie, de proba, de lucru, automotoare de serviciu, pluguri de zapada, drezine, s.a.) se inregistreaza ca intarzieri directe la trenul intarziat, in contul celor care au produs intarzierea, sau au solicitat punerea in circulatie a trenurilor peste orice rang sau a trenurilor de serviciu.REPARTIZAREA INTARZIERILOR PE CAUZE


Repartizarea intarzierilor se face codificat separat pentru cauzele imputabile administratorului infrastructurii feroviare si separat pentru operatorii de transport feroviar pe baza analizei operative a circulatiei trenurilor.


In cazul intarzierilor directe simultane se considera ca trenul a intarziat datorita cauzelor care au produs intarzierea cu durata cea mai mare.

In cazul intarzierilor directe simultane de aceiasi durata consecintele le poarta prima cauza reclamata (sesizata).


In cazul intarzierilor directe succesive se considera ca trenul a intarziat datorita fiecarei cauze in parte, cu numarul corespunzator de minute; redistribuirea intarzierilor si modul de recuperare a pagubelor se rezolva de catre cei implicati.

Ultima cauza directa, poarta mai departe consecintele intarzierilor indirecte cu initialele respective.


Intarzierile indirecte provocate trenurilor regulate fata de grafic sau fata de mersul intocmit cu ocazia indrumarii lor, prin incrucisari cu trenurile intarziate sau treceri inainte de catre acestea, poarta initiala cauzei cu care trenul intarziat asteptat s-a prezentat la incrucisare sau trecere inainte, iar in cazul incrucisarilor sau trecerilor inainte succesive cu mai multe trenuri intarziate, poarta initiala cauzei ultimului tren intarziat.


Intarzierile provocate datorita incrucisarilor sau trecerilor inainte atunci cand trenurile care asteapta cat si cele asteptate sunt intarziate, sau trenurile asteptate sunt regulate iar cele care asteapta sunt intarziate, se inregistreaza ca intarzieri indirecte; fiecare tren intarziat pleaca mai departe cu initiala cauzei cu care s-a prezentat la incrucisare si in contul careia se analizeaza si sporul de intarziere provocat prin asteptare.


Toate intarzierile indirecte care urmeaza dupa intarzieri directe simultane se analizeaza in sarcina aceluia care a produs intarzierea directa cu durata cea mai mare.


Toate intarzierile indirecte care urmeaza dupa o intarziere directa sau directe succesive produse in cazul stationarii in acelasi loc, se analizeaza in sarcina celui care a produs ultima intarziere directa.


Dupa aparitia unei noi cauze directe, toate intarzierile indirecte se analizeaza in contul celui care a provocat noua cauza directa.


Intarzierile indirecte provocate de trenurile internationale care intra intarziate prin frontierele de stat se analizeaza pana la destinatie sau pana la intrarea in trasa regulata, ca la trenurile din traficul intern.


La evidentierea unei intarzieri indirecte se specifica si numarul trenului/trenurilor din cauza caruia/carora s-a produs intarzierea respectiva, iar in caz contrar se considera intarziere directa.


Evidenta intarzierilor se tine separat pe trenuri de calatori si marfa pe formularul "Informare operativa privind analiza efectuarii programului de circulatie a trenurilor" pentru fiecare operator de transport feroviar.

Datele necesare completarii formularului "Informare operativa privind analiza programului de circulatie a trenurilor" se obtin de regulatorul de circulatie direct sau prin prelucrare din urmatoarele documente primare:

programul de circulatie zilnic;

graficul operatorului de circulatie;

livretele cu mersul trenurilor de calatori si marfa;

mersul intocmit de operatorul de circulatie;

evidenta restrictiilor de viteza si a inchiderilor de linie;

banda de vitezometru (procese verbale de citire a benzii de vitezometru);

procesele verbale de constatare a starii liniilor, instalatiilor si materialului rulant care au produs intarzierea trenurilor sau de analiza a circulatiei pe tura de serviciu sau zi;

registrul de dispozitii RC.


ANALIZA SI TRATAREA INTARZIERILOR FATA DE GRAFICUL DE CIRCULATIE


Analiza intarzierilor fata de graficul de circulatie se face zilnic in cadrul analizei realizarii programului de circulatie zilnic la regulatoarele de circulatie, precum si la compartimentele specializate din structurile regionale si centrale ale administratorului infrastructurii feroviare.

Scopul analizei intarzierilor fata de graficul de circulatie este de a stabili si elimina cauzele care au condus la devieri de la grafic ale trenurilor intr-o perioada de timp.


Cauzele intarzierilor fata de graficul de circulatie se stabilesc imediat cu ocazia analizei efectuata pe firul RC.


In urma analizei efectuata la sfarsitul turei de serviciu, la regulatorul de circulatie se face repartizarea intarzierilor pe cauze, separat pentru infrastructura si separat pe operatori de transport feroviar.


Intarzierile se consemneaza intr-un registru de evidenta a intarzierii trenurilor, in care se mentioneaza: numerele trenurilor intarziate, cauzele intarzierilor, masurile luate (numarul dosarului de cercetare sau numarul notificarii transmise operatorului de transport feroviar al carui tren a fost intarziat se vor inscrie la rubrica "masurile luate").

Operatorul de transport feroviar al carui tren a fost intarziat trebuie sa fie notificat in scris asupra cauzei/cauzelor intarzierilor.

Modul in care operatorul de transport feroviar este instiintat in legatura cu intarzierile de la grafic analizate se stabileste de comun acord prin contractul de acces pe infrastructura feroviara.


In cazul intarzierilor directe simultane, seful regulatorului de circulatie hotaraste la care operator de transport feroviar se inregistreaza intarzierea.


In cazul in care exista divergente intre reprezentantii administratorului infrastructurii feroviare din structura regionala sau centrala si reprezentantii operatorului de transport feroviar in legatura cu modul de repartizare a minutelor de intarziere, operatorul de transport feroviar se poate adresa pentru mediere Autoritatii Feroviare Romane - AFER.


Inregistrarile din registrul de evidenta a intarzierii trenurilor precum si dosarele de cercetare a intarzierilor fata de graficul de circulatie impreuna cu documentele mentionate, constituie documente primare pentru solutionarea, conform prevederilor in vigoare a litigiilor care pot apare intre administratorul infrastructurii feroviare si operatorul de transport feroviar sau intre operatori de transport feroviar cu privire la repartizarea intarzierilor pe cauze.SISTEMUL INFORMATIC IRIS - PREZENTARE SI MOD DE UTILIZAREA A APLICATIILOR


Sistemul informatic IRIS cuprinde aplicatii privind:

a) intocmirea planului anual de mers al trenurilor, si adaptarea programului de circulatie, aplicatie denumita ATLAS;

b) raportarea circulatiei trenurilor, aplicatie denumita CRONOS;

c) monitorizarea circulatiei trenurilor, aplicatie denumita FOCUS.

Prin prezentele reglementari se asigura exploatarea echipamentelor din dotarea unitatilor/subunitatilor CFR, denumite in continuare statii de lucru IRIS, avand in vedere prevederile livretelor de mers, ale programelor de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie.


Sistemul informatic IRIS este destinat atat planificarii circulatiei trenurilor cat si urmaririi circulatiei trenurilor si a compunerii acestora, conform procedurilor specifice descrise in manualele de utilizare ale fiecarei aplicatii.

Procedurile detaliate de introducere, de transmitere a datelor privind circulatia trenurilor, sau de interogare asupra datelor introduse sunt reglementate prin manualele de utilizare ale celor trei aplicatii informatice. Manualele de utilizare in format electronic pot fi consultate permanent de la fiecare statie de lucru IRIS, in functie de aplicatia utilizata si de nivelul de acces la IRIS.


Datele din planul anual de mers al trenurilor, din aplicatia ATLAS, se introduc in sistem de compartimentul specializat din centralul administratorului infrastructurii feroviare, care este si administratorul graficului de circulatie cu toate datele aferente.

Graficele de circulatie din planul anual de mers al trenurilor se pot tipari sau vizualiza pe monitor in functie de cerinte pentru: sectiile intregii retele de cale ferata, pe sectiile unei regionale, pe sectiile unui regulator sau pe o singura sectie de circulatie.

Utilizatori ai graficelor tiparite de circulatie din planul anual de mers sunt:

a) personalul din serviciile specializate din centralul administratorului infrastructurii feroviare;

b) dispecerii de circulatie de la nivelul Biroului Central de Coordonare a Traficului Feroviar, denumit in continuare BCCTF, Regulatoarelor de Circuatie Regionale, denumite in continuare RCR sau Regulatoarelor de Circulatie denumite in continuare RC;

c) dispecerii de circulatie de la BCCTF si operatorii de circulatie de la nivelul RCR sau RC.


Modificari in planul anual de mers al trenurilor cum ar fi:

a) crearea unei trase noi;

b) modificari de timpi de mers;

c) modificari ale orelor de circulatie ale trenurilor;

d) schimbari ale statiilor de expeditie sau de destinatie dintr-o trasa se efectueaza de compartimentul specializat din centralul administratiei infrastructurii feroviare sau de dispecerii de circulatie de la nivelul RCR sau RC in limita competentei.


Datele introduse in sistem, pentru fiecare trasa, in scopul intocmirii planului de mers anual si graficului de circulatie sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) categoria trasei,

b) relatia trasei cuprinzand statia de expeditie (denumita in manualul de utilizare statie de origine), de destinatie, de opriri tehnice si/sau comerciale, de schimbare a modului de tractiune;

c) numarul trasei de baza, tipul si rangul trenului solicitat sa circule in aceasta;

d) solicitantul trasei;

e) perioada de alocare a trasei;

f) viteza maxima de circulatie;

g) procentul de franare;

h) tonaj maxim;

i) lungime maxima;

j) tip de tractiune, numar de locomotive utilizate si distanta parcursa de fiecare din ele;

k) timpii alocati pentru fiecare oprire;


Adaptarea planului de mers al trenurilor pentru o perioada de una luna/decada/zi se poate face in sistemul IRIS, dupa caz prin aplicatiile ATLAS sau CRONOS la nivelul:

a)    BCCTF pentru trenurile care urmeaza sa circule pe trase de trenuri internationale sau interregionale;

b)    RCR pentru trenurile care urmeaza sa circule in trase din cadrul unei singure regionale;

c)    RC pentru trenurile care urmeaza sa circule in trase din cadrul unui singur regulator de circulatie.

Accesul la aplicatie pentru modificarile la program care urmeaza sa fie introduse in sistem il au operatorii programatori de la nivelele mentionate la punctele a), b) si c).


Datele privind programul de circulatie zilnic se introduc in sistem manual, dupa caz, de catre operatorii programatori de la BCCTF, RCR, sau RC pana cel mai tarziu la ora 15.00 pentru programul de circulatie incepand de la ora 17.00 a zilei in curs si se transmit automat prin IRIS.

Aceste date sunt urmatoarele:

a) trasele in plus fata de cele programate sa fie utilizate in decada;

b) trasele suplimentare fata de programul de mers;

c) eliminarea traselor care nu se vor utiliza in programul de circulatie al zilei;

d) trasele din programul de circulatie decadic prevazute sa circule in ziua respectiva;

e) nominalizarea (stabilirea numerelor) tuturor trenurilor de marfa care vor circula pe trasele de la punctele a), b), c) si d) stabilite sa fie utilizate in ziua respectiva;

f)   mentionarea pentru fiecare din trasele mentionate la punctele a), b), c) si d) a afectarii, tonajului, rutei, a statiilor de expeditie si destinatie, a distantei pe care urmeaza sa fie utilizate fiecare in programul din ziua respectiva;

g)  introducerea in sistem a modificarilor aprobate pentru compunerile trenurilor de calatori sau marfa din programul de circulatie.

Programul de circulatie introdus poate fi vizualizat atat tabelar cat si grafic.


Rectificarile operative ale programului de circulatie zilnic aprobat se introduc in sistem prin ATLAS sau CRONOS de operatorul programator in timpul derularii programului in termen de maximum o ora de la aprobarea lor dar nu mai tarziu de ora 23.00 pentru programul cuprins in intervalul 24.00-12.00 si de ora 10.00 pentru programul cuprins in intervalul 12.00-17.00.


Trasele anulate din programul de circulatie, in cazul intarzierilor la indrumare cu peste 180 minute fata de ora programata, se anuleaza si se elimina din sistemul IRIS, prin ATLAS sau CRONOS si din program de catre operatorul programator din regulatorul de pe raza caruia trebuia sa se expedieze trenul a carui trasa a fost anulata.


La nivel central - BCCTF, dispozitiile privind programul de circulatie zilnic care se introduc manual in aplicatile ATLAS sau CRONOS de catre operatorul de program si verificarile pe care acestea le face sunt urmatoarele:

a) introduce in sistem programul de circulatie adaptat la programul zilei in curs stabilind trasele de circulatie;

b) da dispozitii referitoare la rectificarea programului de circulatie zilnic in conformitate cu prevederile legale;

c)  da dispozitii asupra programului de circulatie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, marfuri radioactive, etc., stabilind dupa caz, trasele;

d) controleaza primirea la destinatie a dispozitiilor;

e) dupa caz, verifica sau atribuie codificari pentru anularile traselor din program.

Dispozitiile privind programul de circulatie zilnic care se introduc manual in aplicatia CRONOS de catre dispecerul de circulatie de la BCCTF, si verificarile pe care acestea le face sunt urmatoarele:

a) da dispozitii in legatura cu circulatia trenurilor din program;

b) da dispozitii referitoare la rectificarea programului de circulatie zilnic in conformitate cu prevederile legale;

c)   da dispozitii asupra programului de circulatie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, marfuri radioactive, etc., stabilind dupa caz, trasele;

d)  da dispozitii asupra conditiilor de circulatie a trenurilor de interventie, de lucru, de ajutor care urmeaza sa circule pe una sau mai multe regionale;

e)  controleaza primirea la destinatie a dispozitiilor;

f)urmareste si verifica incadrarile intarzierilor trenurilor pe cauze si responsabili efectuate de dispecerii RCR;

g)   dupa caz, verifica sau atribuie codificari pentru anularile traselor din program;

h)  urmareste raportarile circulatiei trenurilor;

i) analizeaza avizarile transmise de operatorii de circulatie RCR;

j) da dispozitii in legatura cu circulatia trenurilor pentru RCR.


Prin aplicatia IRIS-FOCUS dispecerul de circulatie de la toate nivelele urmareste starea curenta a trenurilor in retea pentru a decide asupra masurilor operative de regularizare a circulatiei.

Zilnic, dispecerul de circulatie extrage din sistemul IRIS-CRONOS situatii detaliate privind incadrarea pe cauze si regionale pentru intarzierile acumulate de fiecare tren care a circulat in programul care s-a incheiat in ziua anterioara.

La nivel regional - RCR dispozitiile privind programul de circulatie zilnic care se introduc manual in aplicatia CRONOS de catre operatorul de program si verificarile pe care acestea le face sunt urmatoarele:

a) acceseaza din sistem programul de circulatie adaptat la programul zilei in curs, introduce manual trasele de circulatie pentru trenurile care vor circula numai pe regionala proprie;

b) da dispozitii referitoare la rectificarea programului de circulatie zilnic in conformitate cu prevederile legale;

c) da dispozitii asupra programului de circulatie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, marfuri radioactive, etc., stabilind dupa caz, trasele;

d) controleaza primirea la destinatie a dispozitiilor;

e) dupa caz, verifica sau atribuie codificari pentru anularile traselor din program.

Dispozitiile, catre RC-urile din subordine, privind programul de circulatie zilnic care se introduc manual in aplicatia CRONOS de catre operatorul de circulatie de la RCR, si verificarile pe care acestea le face sunt urmatoarele:

a) acceseza din sistem dispozitiile primite de la dispecerul de circulatie din BCCTF privind programul de circulatie zilnic;

b) da dispozitii in legatura cu adaptarea programului de circulatie pentru trenurile care circula pe raza regionalei legate de anulari de trase, schimbari statii de expeditie sau destinatie, etc. conform modului de lucru stabilit prin reglementarile specifice in vigoare;

c) da dispozitii asupra programului de circulatie pe regionala proprie a transporturilor negabaritice, periculoase, perisabile, indicative militare, vagoane transpuse, marfuri radioactive, etc., stabilind dupa caz, trasele;

d) emite dispozitii de circulatie;

e) controleaza  primirea la destinatie a dispozitiilor;

f) incadreaza intarzierile trenurilor pe cauze si responsabili;

g) dupa caz, verifica sau atribuie codificari pentru anularile traselor din program;

h) urmareste raportarile circulatiei trenurilor;

i) analizeaza avizarile transmise de operatorii de circulatie RC.


In cadrul aplicatilor CRONOS si FOCUS la nivelul Regulatoarelor de Circulatie activitatile de conducere si urmarire operativa a programului de circulatie zilnic atribuite operatorului de circulatie sunt urmatoarele:

a) acceseaza din sistem dispozitiile primite de la dispecerul de circulatie din RCR privind programul de circulatie zilnic;

b) adapteaza prin ATLAS sau CRONOS programul de circulatie zilnic conform dispozitiilor primite de la RCR.

c) da dispozitii in legatura cu circulatia trenurilor:

c1) emite dispozitii de circulatie;

c2) controleaza primirea de catre IDM a dispozitiilor transmise de operatorul de

circulatie;

c3) transmite avizari catre RCR;

d) da dispozitii pentru lucrari programate sau accidentale cu sau fara inchidere de linie;

e) face urmarirea primirii prin IRIS a:

e1) dispozitiilor in legatura cu circulatia trenurilor de la nivel regional;

e2) mentiunilor privind compunerea si conditiile speciale de circulatie a trenurilor transmise de catre IDM;

e3) mesajelor privind circulatia trenurilor semnalizate necorespunzator;

e4) mesajelor privind trenurile gata de expediere raportate din statiile de triaj si tehnice de marfa sau calatori;

e5) avizarilor transmise de catre IDM operatorului de circulatie;

e6) explicatiilor privind intarzierea trenurilor transmise de IDM operatorului de circulatie.

Activitatile de analiza si urmarire operativa a circulatiei trenurilor, gestionate de operatorul de analiza circulatiei din cadrul regulatorului de circulatie sunt:

a) interogari ale sistemului IRIS - CRONOS cu privire la:

a1) intarzieri ale trenurilor si explicatiile acestora;

a2) intarzieri ale trenurilor neexplicate de catre IDM;

b) incadrari in mod operativ ale intarzierilor trenurilor, pe coduri la indrumare si in parcurs.


IDM din toate statiile de modificare a compunerii trenului trebuie sa introduca, o data cu raportarea expedierii trenului in sistemul IRIS dar nu mai tarziu de 15 minute de la expedierea lui din statie, datele privind compunerea trenului astfel:

a)   pentru trenurile de marfa: numar de vagoane, osii incarcate, osii goale, sarcina maxima pe osie, tonajul brut, lungimea trenului, numar de locomotive si tipul de tractiune;

b)   pentru trenurile de calatori: numar total osii, tonajul brut, lungimea trenului, numar de locomotive si tipul de tractiune;

c)   pentru locomotive izolate: numarul fiecarei locomotive si tipul de tractiune.

In situatia in care intervalul de timp de la expedierea trenului din ultima statie in care acesta a suferit modificari in compunere si pana la statia de destinatie este mai mic de 15 minute, IDM va introduce in sistem datele privind compunerea trenului precizate la alin.(1) in acelasi timp cu raportarea expedierii.

Raportarea la nivel de statie a circulatiei trenurilor conform programului de circulatie zilnic se face imediat dupa expedierea trenului din statie, dar nu mai tarziu de 15 minute, de catre IDM sau alt personal stabilit in planul tehnic de exploatare al statiei, utilizand aplicatia CRONOS.

In cadrul aplicatiei CRONOS la nivel de statie se primesc in mod automat prin IRIS dispozitiile in legatura cu circulatia trenurilor, datele cu privire la programul circulatie si modificarile operative ale acestuia si se introduc manual pe masura realizarii efective a programului de circulatie, datele cu privire la circulatia trenurilor din programul de circulatie si a trenurilor indrumate pe rute ocolitoare, suplimentare, retrase in statie sau care nu au respectat mersul stabilit in livretele de mers. Raportarile pe care IDM trebuie sa le execute imediat dupa expedierea trenului dar nu mai tarziu de 15 minute de la expedierea/trecerea trenului din/prin statie sunt urmatoarele:

a) raportari asupra circulatiei reale a trenurilor din programul de circulatie:

a1) tren sosit in statie - ora reala de sosire, numarul liniei de garare;

a2) tren plecat din statie - ora reala de plecare, numarul liniei la care a fost garat trenul in statie, numarul firului de circulatie;

a3) tren cu trecere prin statie - ora reala de trecere, numarul liniei de trecere, numarul firului de circulatie;

a4) mentiuni de circulatie - date privind compunerea in statia de formare sau in statia de modificare a compunerii si eventualele conditii speciale de circulatie ale trenurilor;

b) raportari asupra nerespectarii opririlor si trecerilor trenurilor stabilite in mersul acestora:

b1) opriri neitinerarice - un tren planificat cu trecere se raporteaza la sosire si plecare;

b2) trecere fara oprire - un tren planificat cu oprire se raporteaza la trecere;

c) explicarea intarzierilor trenurilor - la solicitarea de a explica intarzierea unui anumit tren, solicitata automat de CRONOS, IDM trebuie sa introduca un text explicativ privitor la motivatia intarzierii;

d) raportari speciale:

d1) raportare tren indrumat pe ruta ocolitoare - pentru situatiile de exceptie, cand in statie soseste un tren indrumat pe ruta ocolitoare; acest tren nu este prevazut in programul de circulatie, dar trebuie raportat la sosire/plecare/trecere;

d2) raportare tren suplimentar - pentru trenuri de ajutor, trenuri de lucru sau alte vehicule feroviare care circula prin statie in afara programului de circulatie;

d3) trenuri retrase in statie - pentru situatiile de exceptie, in care un tren din anumite motive trebuie retras in statie dupa ce a fost expediat si nu a mai ajuns in statia vecina;

d4) avizari catre operatorul de circulatie - pentru transmiterea avizarilor la operatorul de circulatie si listarea/vizualizarea avizarilor transmise anterior operatorului de circulatie;

d5) confirmari de primire a dispozitiilor in legatura cu circulatia trenurilor.DEFINITII FOLOSITE IN PROGRAMAREA SI ANALIZA

TEHNICO-OPERATIVA A CIRCULATIEI TRENURILOR


trasa - capacitatea de infrastructura necesara pentru a permite circulatia unui tren intre doua puncte ale retelei, in cursul unei perioade determinate; in sensul prezentelor instructiuni, pentru nevoile exploatarii, formal, trasa se identifica in programul lunar si decadic prin atribuirea numarului aferent din livretul de mers;


mersul trenului - orarul stabilit in graficul de circulatie pentru plecarea, trecerea sau sosirea trenului din /prin/in punctele de sectionare de la statia de formare pana la statia de destinatie;


trasa suplimentara fata de planul de mers - trasa neprevazuta in graficul de circulatie, care se intocmeste la solicitarea operatorulului de transport feroviar;


trasa in plus fata de program - trasa prevazuta in graficul de circulatie, neprevazuta in programul lunar sau decadic, dar solicitata pentru a fi utilizata la intocmirea programului zilnic;


trasa anulata - trasa solicitata la programul decadic sau zilnic, pentru a fi anulata pe toata distanta cuprinsa in graficul de circulatie sau numai pe o portiune din aceasta;


tren anulat - trenul prevazut in programul zilei de referinta care nu a circulat pe toata distanta cuprinsa in graficul de circulatie sau numai pe o portiune din aceasta;


tren restanta - trenul prevazut in programul zilnic de circulatie care nu a ajuns la statia de destinatie sau statia cap de sectie de circulatie pana la ora de incheiere a executarii programului de circulatie;


tren indrumat - trenul format si expediat de o statie de pe regulatorul de circulatie respectiv. Trenul prevazut in livretul de mers sau in programul zilnic de circulatie cu doua sau mai multe numere, nu se considera tren indrumat de statiile unde i se schimba numarul; (Trenurile descompuse temporar, la expedierea lor se considera trenuri indrumate);


tren circulat - trenul care si-a efectuat complet parcursul pe sectia de circulatie, chiar daca i se modifica compunerea prin atasare/detasare de vagoane, i se schimba mijloacele de remorcare sau i se schimba numarul, indiferent in ce scop - schimbarea sensului de mers, rebrusment, intrare pe alta magistrala, etc. - in perioada analizata si anume:

a) de la ora plecarii din statia de compunere de pe sectia de circulatie pana la ora sosirii in statia de descompunere de pe sectia de circulatie sau pana la ora iesirii de pe sectia de circulatie;

b) de la ora intrarii si pana la ora iesirii de pe sectia de circulatie sau pana la ora sosirii in statia de descompunere de pe sectia de circulatie;


tren circulat regulat - trenul care pleaca, respectiv soseste la orele prevazute in graficul de circulatie al trenurilor, respectiv in trasa alocata;

Se considera tren circulat regulat - trenul care:

a) a sosit in statia de destinatie, de descompunere sau de frontiera a sectiei de circulatie, la ora prevazuta in livret sau in mersul intocmit;

b) a fost intarziat la indrumare sau in parcurs insa a recastigat aceasta intarziere si a sosit in statia de descompunere sau de frontiera a sectiei de circulatie la ora prevazuta in livret sau in mersul intocmit;

c) a sosit intarziat de la sectia de circulatie vecina sau regulatorul de circulatie vecin si nu a depasit durata de parcurs prevazuta in livret sau mersul intocmit pe sectia de circulatie sau regulatorul propriu;

d) a fost indrumat timpuriu si soseste in statia de descompunere sau iese de pe sectia de circulatie cel tarziu la ora prevazuta in grafic sau in mersul intocmit;


tren intarziat - trenul care pleaca sau care soseste mai tarziu fata de orele prevazute in graficul de circulatie a trenurilor sau in trasa alocata;


tren indrumat regulat - trenul format si expediat de la o statie la ora prevazuta in graficul de circulatie a trenurilor sau in trasa alocata; in cazul trenurilor de marfa, se considera indrumate regulat si trenurile formate si expediate de o statie timpuriu cu cel mult 60 de minute inainte de ora prevazuta in mers;


tren suplimentar - tren care a circulat in trasa in plus fata de program sau trasa suplimentara fata de planul de mers solicitata la programul zilnic;


sectia de circulatie RC- distanta sau o parte din distanta de pe reteaua unui regulator de circulatie condusa de un operator de circulatie pentru care se intocmeste si analizeaza distinct programul de circulatie a trenurilor prin formularul "informare operativa privind analiza efectuarii programului de circulatie a trenurilor";


durata de parcurs - timpul, in minute, scurs de la ora indrumarii pana la ora sosirii trenului in statia de destinatie sau de descompunere, sau pana la ora iesirii de pe sectia de circulatie RC, respectiv de la ora intrarii pe sectia de circulatie RC pana la ora sosirii in statia de descompunere sau pana la ora iesirii de pe sectia de circulatie RC;


distanta parcursa - lungimea, masurata in kilometri, pe care un tren a parcurs-o pe o sectie de circulatie RC, sau de la statia de expediere la cea de destinatie sau descompunere;


intarziere - depasirea orei stabilite prin graficul de circulatie sau prin mersul RC intocmit de operatorul de circulatie pentru plecarea, sosirea sau trecerea trenului prin punctele de sectionare, precum si depasirea duratei de circulatie intre puncte de sectionare vecine sau pe o sectie de circulatie;


intarzieri directe - intarzierile pe care un tren le sufera din cauze proprii, independente de circulatia altor trenuri. Cauzele proprii pot fi provocate de personalul administratorului infrastructurii, de personalul operatorului de transport feroviar, sau de persoane straine de calea ferata, de starea tehnica a materialului rulant, de starea tehnica a caii sau a instalatiilor, de lucrarile de constructii, de evenimente feroviare, de forta majora sau de executarea unei dispozitii a administratorului infrastructurii feroviare. Intarzierile directe pot fi provocate de una sau mai multe cauze - simultan sau succesiv - care se localizeaza la un punct de sectionare sau la o distanta de circulatie;


intarzierile directe simultane- intarzierile pe care un tren le sufera in mod simultan, din cauze proprii, independente de circulatia altor trenuri;


intarzierile directe succesive- intarzierile pe care un tren le sufera in mod succesiv, din cauze proprii, independente de circulatia altor trenuri;


intarzieri indirecte - intarzierile pe care un tren le sufera datorita dependentei de circulatia altor trenuri. Intarzierile indirecte pot avea urmatoarele cauze:

a) asteptari la incrucisari, urmariri, treceri inainte a altor trenuri;

b) opriri la semnal;

c) asteptarea legaturii cu alte trenuri de calatori;


recastigare din intarziere - diminuarea intarzierii trenurilor realizata prin scurtarea timpilor de mers sau a timpilor de oprire fata de cei prevazuti in graficul de circulatie sau in mersul RC intocmit.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }