QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate stiinte politice

Curtea de Conturi
Curtea de Conturi

Creata prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975, la initiativa Parlamentului European, Curtea de Conturi a inlocuit Comisia de control CEE si CEEA si comisarul de conturi CECO astfel ca din acest an pentru cele trei Comunitati a existat un singur organ de control financiar.

Tratatul de la Bruxelles - cu modificarile ulterioare - si protocolul privind privilegiile si imunitatile in privinta statutului membrilor Curtii reglementeaza activitatea Curtii de Conturi.

Calificata deseori drept 'constiinta financiara a Europei Comunitare', prin natura atributiilor sale, Curtea de Conturi este mai mult decat o simpla magistratura financiara, fiind aproape de aceeasi valoare cu institutiile[1].
Curtea de Conturi este compusa din cate un cetatean al fiecarui stat membru; membrii Curtii de Conturi sunt alesi dintre persoane care fac parte sau au facut parte din institutiile de control extern din tarile lor ori care au o calificare speciala pentru aceasta functie. Ei trebuie sa ofere toate garantiile de independenta.

Membrii Curtii sunt numiti pe o perioada de 6 ani. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata, dupa consultarea Parlamentului European, adopta lista membrilor, lista stabilita conform propunerilor fiecarui stat membru. Mandatul poate fi reinnoit.

Membrii Curtii isi desemneaza - dintre ei, pentru o perioada de trei ani, mandat ce poate fi reinnoit - presedintele.

Membrii Curtii isi exercita functiile in deplina independenta in interesul Comunitatii motiv pentru care ei - in realizarea indatoririlor lor - nu solicita si nici nu accepta instructiuni de la vreun guvern sau de la un alt organism (de asemenea, ei se abtin de la orice act incompatibil cu indatoririle lor).

Intocmai ca in cazul judecatorilor Curtii de Justitie si Tribunalului de prima instanta, membrii Curtii de Conturi, pe durata functiei lor, nu pot exercita nici o alta activitate profesionala, fie ea remunerata sau neremunerata. La preluarea functiei, ei se angajeaza solemn ca pe durata exercitarii functiei si dupa incetarea ei sa indeplineasca obligatiile ce rezulta din functia respectiva, mai ales datoria de a  manifesta onestitate si circumspectie in acceptarea anumitor pozitii sau avantaje dupa incetarea functiei lor.

Functia membrilor Curtii de Conturi inceteaza prin:

- implinirea termenului de 6 ani;

- deces;

- reinnoirea partiala;

- demisie care poate fi voluntara[2] sau din oficiu.

Demisia din oficu este declarata de Curtea de Justitie. Membrii Curtii de Conturi nu pot fi destituiti din functiile lor si nici nu pot fi declarati decazuti din dreptul la pensie sau la alte avantaje decat daca Curtea de Justitie constata, la cererea Curtii de Conturi ca au incetat sa corespunda conditiilor cerute sau sa indeplineasca obligatiile care decurg din functia lor.

Atributiile Curtii de Conturi sunt[3]:

- examinarea conturilor tuturor veniturilor si cheltuielilor Comunitatii;

- examinarea conturilor tuturor veniturilor si cheltuielilor oricarui organism creat de Comunitate, in masura in care actul constitutiv nu exclude acest control. In acest sens, Curtea prezinta Parlamentului European si Consiliului o declaratie care atesta fiabilitatea conturilor, precum si legalitatea si regularitatea operatiilor subadiacente, care se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene[4];

- examinarea legalitatii si regularitatii veniturilor si cheltuielilor si asigurarea bunei gestiuni financiare. Procedand astfel, Curtea de Conturi semnaleaza, in special, orice iregularitate. Controlul veniturilor se efectueaza atat pe baza sumelor stabilite ca datorate, cat si pe baza varsamintelor catre Comunitate. Controlul cheltuielilor se efectueaza pe baza angajamentelor asumate[5].

Controlul are loc pe baza documentelor si daca este necesar se desfasoara la fata locului, in celelalte institutii ale Comunitatii, in localurile oricarui organism care gestioneaza venituri si cheltuieli in numele Comunitatii si in statele membre, inclusiv in localurile oricarei persoane fizice si juridice beneficiare de varsaminte de la buget. Controlul in statele membre se realizeaza in colaborare cu institutiile de control nationale sau, daca acestea nu dispun de competentele necesare, cu serviciile nationale competente. Curtea si institutiile de control nationale ale statelor membre coopereaza intr-un spirit de incredere si cu respectarea independentei lor (aceste institutii sau servicii aduc la cunostinta Curtii de Conturi daca intentioneaza sa participe la control).

Orice document sau orice informatie necesare pentru indeplinirea misiunii Curtii de Conturi ii sunt comunicate, la cerere, de celelalte institutii ale Comunitatii, de organismele care gestioneaza venituri si cheltuieli in numele Comunitatii, de persoanele fizice si juridice care beneficiaza de varsaminte de la buget si de institutiile de control nationale sau, daca acestea nu dispun de competentele nationale, de serviciile nationale competente.

In privinta activitatii de gestiune a veniturilor si cheltuielilor comunitare pe care o desfasoara Banca Europeana de Investitii, dreptul de acces al Curtii  la informatiile detinute de Banca este reglementat printr-un acord intre Curte, Banca si Comisie (chiar si in lipsa acordului Curtea va avea totusi acces la informatiile necesare pentru controlul veniturilor si cheltuielilor Comunitatii gestionate de Banca) ;- intocmirea unui raport anual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar. Acest raport este transmis celorlalte institutii ale Comunitatii si este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, alaturi de raspunsurile formulate de institutii la observatiile Curtii.

Totodata Curtea de Conturi isi poate prezenta in orice moment observatiile, mai ales sub forma rapoartelor speciale, asupra unor chestiuni specifice si poate emite avize la cererea uneia dintre celelalte institutii ale comunitatii.

Rapoartele anuale, rapoartele speciale si avizele se adopta cu majoritatea membrilor Curtii (totusi Curtea poate institui in cadrul sau camere pentru adoptarea anumitor categorii de rapoarte sau avize, in conditiile prevazute de regulamentul sau intern);

- Curtea de Conturi asista Parlamentul si Consiliul in exercitarea functiei lor de control privind executarea bugetului.

Prin dispozitiile Tratatului de la Amsterdam, Curtea de Conturi dobandeste prerogativa de a introduce actiuni in fata Curtii Europene de Justitie in vederea asigurarii exercitarii atributiilor sale[7].
A se vedea O. Manolache, op. cit., Drept comunitar, 1999, p. 88.

#n afara de cazul demisiei din oficiu, membrii Curtii de Conturi, raman in functie pana cand sunt inlocuiti (art. 247(6) din Sectiunea V, Curtea de Conturi, din Tratatul instituind Comunitatea Europeana).

Atributiile sunt prevazute in Sectiunea V, Curtea de Conturi din Tratatul instituind Comunitatea Europeana si art. 35 si urmatoarele din Tratatul de la Nisa.

Conform art. 38 din Tratatul de la Nisa sintagma 'Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene' este inlocuita cu sintagma 'Jurnalul Oficial al Uniunii Europene'.

Aceste controale pot fi efectuate inainte de inchiderea conturilor exercitiului financiar in cauza.

A se vedea art. 248 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana.

A se vedea C. Leicu, op. cit., p. 157.


loading...Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate QReferat.ro Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }

Referate similare:loading...


Cauta referat