QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente romana

Femeia George Calinescu EminescuLu#nd forma abstract` a materiei, universul graviteaz` n jurul unor no]iuni antitetice prin intermediul c`rora se realizeaz` echilibrul cosmic; astfel, moartea va fi ntotdeauna pus` fa]` n fa]` cu via]a, a[a cum binele se va confrunta mereu cu r`ul, iar b`rbatul [i va c`uta mplinirea n femeie.

La nceput, c#nd negura vremurilor arhaice nc` nu p`r`sise spa]iul ce va lua ntr-un final forma p`m#ntului, miturile cosmogonice scot la lumin` acea[i proces de na[tere a vie]ii: crearea femeii [i a b`rbatului, ca personaje primordiale ce vor trebui s` duc` mai departe nepre]uitul dar al vie]ii.

Valorificarea impresionant` a sensibilit`]ii iubirii din care se desprinde divin chipul femeii, reiese n mod profund din opera lui Eminescu.Pornind de la afirma]ia ce i apar]ine lui Eugen Lovinescu, conform c`reia Eminescu a fost saturnul poeziei lirice filozofice, putem dezvolta transpun#nd importan]a operei ce poarta semn`tura poetului n propria-i universalitate. Poezia lui Eminescu va avea de suferit o transformare care pe m`sur` ce se va eviden]ia, va stabili un precedent n istoria poeziei rom#ne[ti, prin nsu[i faptul c` va ocupa n mare parte densitatea acesteia. Oare avea dreptate Mircea Eliade n compara]ia sa ce d` numele unuia dinre studiile asupra operei eminesciene, "Eminescu - sau despre absolut?" Ar putea p`rea o idealizare preconceput`, tocmai datorit` v`lm`[agului teoretic ce a dus la realizarea unui clar exemplu, ce continu` s` d`inuie peste ani. Dac` am fi tr`it n vremea grecilor antici, probabil c` mitologia ar fi acordat amintirii poetului un asemenea privilegiu la care acesta ar fi visat toat` via]a: l-ar fi transformat ntr-un astru, ntr-o constela]ie. |ns` deoarece transfigurarea lui n Luceaf`rul poeziei rom#ne[ti a fost deja f`cut`, se pare c` ideologia mitologic` a fost aplicat`.

Cert este c` rolul pregnant pe care timpul i l-a oferit lui Eminescu drept un premiu t#rziu care s`-i ncununeze genialitatea este recunoscut ast`zi mai mult ca niciodat`.

Stabilind miturile fundamentale ale culturii rom#ne, George C`linescu apreciaz` c` poezia rom#n`, prin Eminescu, "a ar`tat nclin`ri de a socoti iubirea ca o for]` implacabil`, f`r` vreo participare a con[tiin]ei". Factorul feminin este ridicat la gradul unui simbol, o adora]ie care, dep`[ind obi[nuitul vie]ii, trece n absolut. Erotica lui Eminescu se bazeaz` pe inocen]`, nevinov`]ie, sufletul fiind pornit din visare, idila petrec#ndu-se n cadrul unei naturi primare, tipic romantic`, c#t mai aproape de Eden. "Amorul eminescian e religios, lipsit de curiozitatea psihologic`, n`bu[it p#n` la uitare de sine de factorul natural.

Iubirea de tip onoric, nt#lnit` des n operele eminesciene, are tendin]a de ridica sentimentele la nivelui tr`irilor pure, de o intensitate cople[itoare, tocmai pentru a manifesta pre]uirea fa]` de ceea ce reprezint` un ideal feminin.

|ntruc#t steaua este un alt motiv tipic eminescian, realizarea unei paralele ntre no]iunea de femeie [i astrul cosmic d` na[tere unei viziuni ample asupra modalit`]ii de percep]ie a unui fenomen, a unei minuni. C`ci analizat` profund, structura femeii scoate la iveal` o complexitate ce i ofer` acest aer mistic, de contopire cu universul.

"La steaua care-a r`s`rit

E-o cale-at#t de lung`

C` mii de ani i-au trebuit

Luminii s-o ajung`"

Conform ideilor desprinse din "La steaua", n cazul unei substitu]ii a astrului cu femeia, aceasta devine o parte integrant` a astralului, [i nu are nici o leg`tur` cu terestrul. |ns` de obicei, iubirea eminescian`, ce are n mijlocul cercurilor sale concentrice femeia, poate avea loc doar pe p`m#nt, spa]iul imperfect dominat de o coordonat` fundamental`, [i anume moartea.

|n cadrul lumii terestre, femeia la Eminescu este at#t iubita, c#t [i muza, cum se eviden]iaz` n cele trei sonete, ceea ce implic` o asociere ntre stea, apar]in#nd planului astral, [i muza, component` terestr`, ambele unite n sensul sursei de crea]ie. Ceea ce C`linescu nume[te venera serafic`, mai precis femeia angelic`, ntruchipeaz` anatomia femeii ideale. Un scurt portret fizic reliefeaz` o preferin]` a lui Eminescu pentru femeile cu tenul alb, care n mod necesar trebuiau s` aib` pielea rece, aceasta fiind, dup` p`rerea mea, o urmare a folosirii temei iubirii onirice, iubirea din vis.

Lirismul eminescian are particularit`]i care aparent pot fi n]elese ca reproduceri perpetuate ale unei st`ri de melancolie naiv`. |ns` n realitate, con[tiin]` eminescian` este mult mai complex`, fiind axat` mai ales pe principii contrare: eternitatea-efemerul, individ-arheu. Aceste elemente de baz` n g#ndirea poetic` reliefeaz` teme de inspira]ie metafizic`, neabordate de obicei n lirica nt#lnit` p#n` la momentul marcat de apari]ia lui Eminescu n peisajul nedefinit temporal al poeziei rom#ne[ti.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }