QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate romana

Capitolul III - Punctuatia si ortografiaExemplu:
Profesorul spuse mul]umit:
- Ai r spuns corect!
Copilul a a[ezat pe banc tot ce avea `n ghiozdan: c r]i, caiete, penarul, cutia de culori [i un m r.

Virgula (,)

Semn de punctua]ie ce indic o pauz `ntre p r]i de propozi]ie, `ntre propozi]ii sau `ntre fraze, desp r]indu-le pe ba a raporturilor sintactice.
Virgula este obligatorie `n urm toarele situa]ii:
- `ntre p r]i de propozi]ie de acela[i fel nelegate prin conjunc]iile “[i”, “sau” (subiecte multiple, nume predicative multiple, atribute multiple, complemente directe multiple, complemente indirecte sau circumstan]iale multiple).
Exemple:
Copilul, bunicul, c ]elul, pisica au intrat repede `n cas . (subiect multiplu)
Camera `nalt , luminoas , inundat de lumin `mi p rea un vis. (atribut multiplu)
Intr$nd `n cas , vede florile, c r]ile, h r]ile r v [ite pe birou. (complement direct multiplu)
B tr$nul se bucur de frumuse]ea zilei, de jocul nepo]ilor, de florile `nflorite. (complement indirect multiplu).
Ziua, diminea]a, noaptea, el se g$nea mereu la via]a lui trecut (complement circumstan]ial de timp multiplu) etc.

- `ntre nume predicative cu sau f r determinant:

Exemple:

Aceast cas este `nalt , frumoas , nou . (nume predicativ multiplu)
Aceast cas era nou , luminat la col]uri cu becuri puternice, zugr vit `n alb-argintiu. (nume predicativ multiplu cu determinant)

- apo i]ia simpl sau dezvoltat se izoleaz prin virgul de restul propozi]iei.

Exemple:

Mircea, fiul, a sosit vesel acas . (apo i]ie simpl )
Mircea, fiul nostru cel cuminte [i ascult tor, a sosit vesel acas .

- locu]iunea conjunc]ional “a[adar”, “prin urmare” se desparte prin virgul de restul propozi]iei.

Exemplu:

I-am spus, a[adar, rezultatul concursului.
Deci, prin urmare, mi-a cerut scuze.

- gerunziile [i participiile verbale, cu sau f r determinant, a[ezate la `nceputul propozi]iei se despart prin virgul .Exemplu:

Sup rat, el a tr$ntit u[a cu putere (participiu verbal f r determinant, rol de complement circumstan]ial de cauz )
Sup rat pe colegii s i, el a tr$ntit u[a cu putere. (participiu verbal cu determinant, rol de complement de cauz dezvoltat)
Alunec$nd, el [i-a rupt piciorul (gerunziu verbal f r determinant, rol de complement circumstan]ial de cauz , nuan] temporal )
Alunec$nd pe ghea]a din fa]a casei, el [i-a rupt piciorul. (gerunziu verbal cu determiannt, rol de complement circumstan]ial de cauz dezvoltat)

- complementele circumstan]iale a[ezate `ntre subiect [i predicat se izoleaz de obicei prin virgul .

Exemplu:

Eu, atunci, am fugit repede `n cas . (complement circumstan]ial de timp, adverb de timp)
Eu, dis-de-diminea] , am plecat la c$mp. (complement circumstan]ial, locu]iune adverbial de timp)
Tu, `nainte de a r s ri soarele, s fii la secerat. (complement circumstan]ial de timp, construc]ie infinitival )
El, fiindu-i `nghe]ate m$ninile, n-a putut scrie. (complement circumstan]ial de cauz , construc]ie gerunzial absolut )
Echipa noastr , acolo, a triumfat asupra tuturor participan]ilor (complement circumstan]ial de loc, adverb de loc)
Ei, de jur-`mprejur, vedeau numai nisip. (complement circumstan]ial de loc, locu]iune adverbial de loc)


El, f r a spune o vorb a ie[it din camer . (complement circumstan]ial de mod, construc]ie infinitival )
Voi, spre a `n]elege, a]i f cut multe exerci]ii. (complement circumstan]ial de scop, verb la infinitiv)
Voi, spre a `n]elege bine teoria, a]i f cut multe exerci]ii. (complement circumstan]ial de scop, construc]ie infinitival )
El, citind mereu, ar fi memorat poezia. (complement circumstan]ial condi]ional, verb la gerunziu cu determinant)
El, citind mereu, tot n-ar fi memorat poezia. (complement circumstan]ial concesiv, verb la gerunziu cu determinant)

Observa]ie: C$nd subiectul este a[ezat dup predicat, complementele circumstan]iale se despart prin virgul , numai dac autorul vrea s insiste asupra lor. (Exemplu: S-a rezolvat, gre[it, exerci]iul.) Toate aceste complemente circumstan]iale a[ezate la `nceputul propozi[iei `naintea subiectului (`n ca ul `n care acesta este exprimat) sau a predicatului, se despart prin virgul de restul propozi]iei.
Exemplu:
Citind mereu, el tot n-ar fi reu[it.

- complementele circumstan]iale a[ezate `ntre verbul copulativ [i numele predicativ se izoleaz prin virgul .

Exemple:
Ei sunt, atunci, bucuro[i.

Suntem, dup nevoie, [i lacrim , [i dinte. (complement circumstan]ial de timp, locu]iune adverbial )
Suntem, f r a ne l uda, cei mai ferici]i. (complement circumstan]ial de mod, verb la infinitiv precedat de prepozi]ia “f r ”)

- substantivele `n vocativ, indiferent de locul lor `n propozi]ie se despart prin virgul .

Exemple:
Mam , vino repede! (ini]ial )
Vino, mam , repede! (medie)
Vino repede, mam ! (final )

- adverbele de afirma]ie [i nega]ie, echivalente cu o peropozi]ie se despart prin virgul .

Exemple:
- Ai [tiut bine lec]ia?
- Da, foarte bine. (Am [titut foarte bine)
- L-ai v ut pe Radu?
- Nu, (Nu l-am v zut) de ieri.

- construc]iile `n vocativ (substantiv [i determinent) se izoleaz prin virgul de restul propozi]iei.

Exemplu:
- Vino, fat harnic , mai iute!
- Bun ziua, fat harnic [i frumoas !

- construc]iile incidente (cuvinte, propozi]ii, fraze incidente) se izoleaz prin virgul .

Exemple:
Nu [tia, Doamne, nimic. (cuv$nt incident)
Ea era, ce-i drept, frumoas . (propozi]ie incident )
Fata lui, c mi-am adus aminte c avea o fat care se m ritase cu un b iat de la munte, n-am mai dat pe acas .

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }