QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate psihologie

Personalitatea
Aptitudinile sunt fie ereditare fie se dezvolta in cursul unei activitaai in funcaie de mediu ći de educaaie.
Dezvoltarea economica fiind un proces de creare de noi cerinae, sta la baza unui proces de creare de noi aptitudini. In aceste condiaii ne intereseaza posibilitatea de a prevedea reućita profesionala plecand de la constatarea existenaei anumitor aptitudini. Reućita profesionala nu este determinata de o aptitudine izolata, generala sau speciala, ci de un grup de aptitudini, dar ći de cunoćtinae, deprinderi, interese, atitudini ći motivaaie.
O forma superioara de manifestare a aptitudinilor este talentul.
Talentul se definećte ca ansamblul dispoziaiilor funcaionale, ereditare ći a sistemelor operaaionale dobandite ce mijlocesc performanae deosebite ći realizari originale in activitate (P. Popescu - Neveanu , 1978).


Forma cea mai inalta de dezvoltare a aptitudinilor care se manifesta intr-o activitate creatoare de insemnatate istorica o constituie geniul.
Tipuri de aptitudini:
generale:
memoria
spiritul de observaaie
atenaia
inteligenaa

speciale:
aptitudini tehnice
aptitudini psihomotorii
aptitudini senzoriale
aptitudini speciale
aptitudini de conducere ći de organizareTemperamentul:
Forma de manifestare a personalitaaii sub, aspectul energiei, rapiditaaii regularitaaii ći intensitaaii proceselor psihice. Este latura dinamica a personalitaaii cu influenaa asupra caracterului.
Clasificarea clasica desemneaza patru tipuri de temperamente:
1. Sangvinic – rapiditate, vioiciune, calm, intensitate a emoaiilor ći superficialitate a sentimentelor, nazuita spre schimbare, instabilitate a intereselor ći inclinaaiilor, distribuaie ći comutare ućoara a atenaiei, maxima adaptabilitate, rezistenaa, menainere a rezistenaei ći echilibrului psihic.
2. Flegmatic – calm, lentoare, slaba reactivitate afectiva, durabilitatea sentimentelor, rabdare naturala, inclinaaie spre rutina, refuz pentru schimbari.
3. Melancolic – capacitate de lucru redusa in condiaii de suprasolicitare, slaba rezistenaa neuropsihica, sensibilitate acuta.
4. Coleric – nestapanire se sine, impulsivitate, agitaaie tumultozitate, nerabdare, explozivitate emoaionala, oscilaai intre activism impetuos ći depresie, inclinaaie spre stari de alarma ći angoasa.

Caracterul sau trasaturile de caracter
Reprezinta motivele ći scopurile acaiunilor omului faaa de munca ći societate, sau faaa de sine insući.
G. Allport clasifica trasaturile de caracter in:
- trasaturi cardinale (1-2) – trasaturi persistente, dominante ći reprezentative pentru subiectul in cauza;


- trasaturi centrale sau principale (20-30) – definesc profilul persoanei;
- trasaturi secundare – foarte numeroase, puain clare ći au o existenaa minora ći latenta.

PERSONALITATEA MANAGERULUI


Prin personalitate se inaelege, de obicei, „subiectul uman” considerat ca unitate bio-psiho-sociala, ca purtator al funcaiilor epistemice, pragmatice ći axiologice. Psihologia considera personalitatea ca un macrosistem al invarianailor informaaionali ći operaaionali, ce se exprima constant in conduita ći sunt definitorii sau caracteristici pentru subiect” (cf. Paul Popescu-Neveanu, Dicaionar de psihologie, Editura Albatros, Bucurećti, 1978, p. 532-533).
Personalitatea este o trasatura ce se dezvolta in componentele sale majore in jurul varstei se 5 ani. Freud a identificat 4 surse majore de tensiune: procesul de dezvoltare psihologica, frustrarile, conflictele ći ameninaarile. Procesul de reducere a acestor tensiuni este considerat cheia dezvoltarii personalitaaii(Freud 1949).
Personalitatea individului este o trasatura care se dezvolta permanent in timp, sub incidenaa tuturor factorilor de mediu, sociali, culturali ći educaaionali cu care omul vine in contact de-a lungul dezvoltarii sale.
Personalitatea manageriala nu este un dat ći nu poate fi asimilata in baza exclusiva a unor deprinderi cognitive. Ea se construiećte treptat, in timp, practica efectiva avand un rol deosebit de important in conturarea ći definitivarea acesteia.
Psihologia manageriala studiaza personalitatea managerului din perspectiva realizarii funcaiilor sale: prevederea, decizia, organizarea, comanda, coordonarea ći controlul.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }